En

PROF.DR. DURGÜL YILMAZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Unexpected Complication of Blunt Trauma: Evisceration...  2018
  2  İmmatür sıçanlarda travmatik beyin hasarı ile ortaya çıkananksiyetede serotonin ve serotonin ...  2018
  3  Does Providing Clinical Care for Trauma Patients have a Positive Effect on Physicians? Perspective o...  2018
  4  Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease...  2018
  5  Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku ...  2018
  6  Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in em...  2018
  7  Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency dep...  2018
  8  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  9  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  10  A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling...  2017
  11  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  12  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  13  Comparison of near-infrared spectroscopy and head computed tomography interpretations of the patient...  2016
  14  Effects of administration of subtoxic doses of acetaminophen on liver and blood levels of insulin-li...  2016
  15  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  16  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  17  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  18  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  19  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  20  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  21  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  22  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  23  Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu...  2012
  24  Anaphlaxis in an infant caused by menthol-containing cologne....  2012
  25  The effect of Rho kinase inhibitor Y-27632 on endotoxemia-induced intestinal apoptosis in infant rat...  2012
  26  Evaluation of caustics and household detergent exposures in an emergency service...  2012
  27  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  28  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  29  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  30  Poison information center data: Drug-induced acute dystonic reactions...  2011
  31  Acil servise başvuran karbonmonoksit maruz kalımları: On dört yıllık analiz...  2010
  32  Globe vesicale and hematocolpometra...  2010
  33  Protective effect of an adenosine A1 receptor agonist against metamidophos- induced toxicity and bra...  2009
  34  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  35  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  36  The effect of melatonin on endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant r...  2007
  37  Çocuklarda girişimsel sedasyon ve analjezi...  2007
  38  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  39  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  40  Akut distonik reaksiyonlara yol açan ilaçlar...  2006
  41  Çocuklarda küçük dozlarda zehirlenmeye yol açan ilaçlar...  2006
  42  Effects of maternal deprivation on melatonin production and cognition in adolescent male and female ...  2005
  43  Acute Trichinellosis in Children Compared with Adults...  2005
  44  Sigmoid sinus thrombosis following mastoiditis: early diagnosis enhances good prognosis...  2005
  45  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  46  The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosi...  2005
  47  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  48  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  49  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  50  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  51  Impact of haemodialysis on QTc dispersion in children...  2005
  52  Zor havayolunun tanınması ve aşılması...  2005
  53  QTc dispersion in children with severe head trauma...  2005
  54  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  55  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  56  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  57  Ketamine and midazolam for invasive procedures in children with malignancy: a comparison of routes o...  2004
  58  Development of hydrocephalus in a patient with Joubert syndrome...  2004
  59  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  60  Absans epilepsili çocukların prognostik özellikleri...  2003
  61  Kan-beyin bariyeri...  2003
  62  Hipokalemiye sekonder uzun QT intervali saptanan teofilin intoksikasyonu olgusu...  2003
  63  Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu...  2001
  64  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle...  2000
  65  Joubert sendromu: Üç olgu sunumu...  2000
  66  Abortus ve prematüre doğum ile gebede antifosfolipid antikor gelişimi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  2  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  3  KAFA TRAVMASI OLAN ÇOCUKLARDA OKULER ULTRASONOGRAFİ İLE OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMLERİN... 18/10/2018 - 20/10/2018
  4  PEDİATRİK STROKE VE TAKLİT EDEN DURUMLAR: AYIRIM ZOR MU?... 18/10/2018 - 20/10/2018
  5  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  6  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  7  ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS AKUT GASTROENTERİTLERİNİN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK KARŞILAŞTIR... 18/10/2018 - 20/10/2018
  8  Is caring of Trauma Patients Provides a Positive effect on the Physcians About Car Safety Seats... 08/09/2018 - 12/09/2018
  9  Comparison of Direct Laryngoscope with McGrath MAC and Storz C-MAC Pocket Monitor Videolaryngoscopes... 08/09/2018 - 12/09/2018
  10  Acute traumatic coagulopathy in childhood and high mobility group box 1.... 08/09/2018 - 12/09/2018
  11  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  12  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  13  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  14  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  15  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  16  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  18  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  19  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  20  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  21  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  22  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  23  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  24  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  25  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  26  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  27  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  28  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  29  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  30  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  31  Evaluation of Pediatric Hematology Patients in the Pediatric Emergency Service... 25/04/2016 - 26/04/2016
  32  Çocuk acil servisine başvuran hematoloji hastalarının değerlendirilmesi... 21/10/2015 - 24/10/2015
  33  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  34  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  35  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  36  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  37  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  38  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  39  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  40  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  41  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  42  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  43  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
  44  Acil Serviste Minör kafa travmalarında taşınabilir yakın-kızılötesi görüntüleme cihazın... 19/09/2012 - 22/09/2012
  45  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  46  Caustic and household detergent exposures in an emergency service... 23/05/2011 - 27/05/2011
  47  Kurşun saçmaları yutan 15aylık olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  48  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran kostik madde maruziyetlerinin re... 04/11/2009 - 07/11/2009
  50  İlaçlara bağlı gelişen distonik reaksiyonlar... 04/11/2009 - 07/11/2009
  51  Drug-induced acute dystonic reactions... 14/09/2009 - 17/09/2009
  52  Carbon monoxide exposures cases admitted to emergency department in Izmir, Turkiye.... 05/10/2008 - 08/10/2008
  53  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  54  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  55  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  56  Çocuk Acil Servisine Psikiyatrik Yakınmalarla Başvuran Adölesan Hastaların Sosyodemografik ve K... 17/02/2008 - 20/02/2008
  57  Adenozin A1 reseptör agonistinin metamidofos toksisitesi ve beyinde oksidatif stres üzerine etkisi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen karbonmon... 24/10/2007 - 27/10/2007
  59  The effects of adenosine A1 selective agonist on metamidophos-induced cholinergic symptoms and brain... 19/10/2007 - 24/10/2007
  60  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  61  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  62  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  63  Severe allergic contact dermatitis with henna tattoo... 10/06/2006 - 14/06/2006
  64  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  65  Allerjik Kontakt Dermatit Gelişen Nadir Bir Olgu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  66  Anneden ayrılma stresinin adolesan erkek ve dişi sıçanlarda kongnitif fonksiyonlara ve melatonin... 27/09/2005 - 30/09/2005
  67  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  68  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal and prefrontal cortex damage ... 07/09/2005 - 10/09/2005
  69  Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz v... 29/03/2005 - 02/04/2005
  70  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis... 09/02/2005 - 13/02/2005
  71  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi... 31/08/2004 - 03/09/2004
  72  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin... 31/08/2004 - 03/09/2004
  73  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  74  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  75  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  76  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  77  Bilateral yabancı cisim aspirasyonu ? bir olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  78  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  79  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen çocukluk çağında kostik ajanlarla zehirlenmeler... 17/06/2003 - 22/06/2003
  80  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  81  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  82  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  83  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  84  Sık Relapslı Minimal Lezyon Hastalığında Serum IgM Yüksekliği... 14/05/2001 - 18/05/2001
  85  Absans Epilepsi Sendromlu 54 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi... 14/05/2001 - 18/05/2001
  86  Nefrotik Sendrom Kliniği ile Başvuran Nadir Bir Entoksikasyon Olgusu... 14/05/2001 - 18/05/2001
  87  Üriner Total IgG ve Subgrup Eksresyonları Nefrotik Sendromlu Olgularda Böbrek Biyopsisi İçin Ye... 14/05/2001 - 18/05/2001
  88  Bir Olgu Nedeniyle Tay Sachs Hastalığı... 14/05/2001 - 18/05/2001
  89  Incidence of Acute Renal Failure in Asphyxiated Newborn Infants and Efficacy of Dopamine... 14/11/1999 - 16/11/1999
  90  Kemoterapi Uygulanan Kanserli Çocuklarda Hepatit A Aşısına Serokonversiyon Yanıtının Değerle... 04/10/1999 - 06/10/1999
  91  Prematüre, Abortus ve Antifosfolipid Antikor Gelişimi... 04/10/1999 - 06/10/1999
  92  Chancing Pattern of Relapse in Neuroblastoma: Parenchymal Central Nervous System (CNS) Metastasis... 04/10/1999 - 08/10/1999
  93  Çocukluk Çağı Status Epileptikus Tedavisinde Midazolam... 20/09/1999 - 23/09/1999
  94  Yenidoğanda Joubert sendromu Olgusu... 25/10/1998 - 28/10/1998
  95  Epidemiological Data of the Cases of Leukemia... 03/09/1998 - 07/09/1998
  96  Sedation with Midazolam and Ketamine in Invasive Procedures in Pateints with Malignancy... 03/09/1998 - 07/09/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  2  Yara ve Kesi Yönetimi Temel Pediatri...  2010
  3  Çocuk Yoğun Bakımda İlaç Kullanım İlkeleri Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  4  Acil Durumlar Sağlıklı Çocuk İçin Anneye El Kitabı...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Febril Konvulziyon Tanılı Olgularda Serum HMGB1 ve IGF-1 Düzeyinin Rolü...  10/2018 - 10/2019
  2  ?ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'iN APANDİSİT TANI VE CİDDİYETİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ YERİ?...  4/2018 - 4/2019
  3  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  4  SIÇANLARDA IGF1' İN PARASETAMOL TOKSİSİTESİNİ TEDAVİ EDİCİ ROLÜ...  2/2012 - 11/2017
  5  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - 2/2017
  6  STATİN VE MELATONİNİN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - /
  7  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ BEYİN AGMATİN SEVİYELERİ İLE AGMATİNİN KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - /
  8  MgSO4 VE PROGESTERONUN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - 12/2011
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Kostik Madde Maruziyetlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi...  5/2009 - 5/2009
  10  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise Başvuran Karbon Monoksid Zehirlenmeleri...  5/2005 - 5/2008
  12  Sıçan organik fosforlu zehirlenme modelinde adenozin reseptör agonistinin beyinde oksidatif stres ve nöronal hasarlanmaya etkileri...  6/2005 - 6/2006
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Tıp Fakültesi HADYEK (DEÜ-TF-HADYEK) Üyesi, Şubat 2016-Devam ediyor
  2 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012