En

PROF.DR. DURGÜL YILMAZTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  2  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  3  Comparison of near-infrared spectroscopy and head computed tomography interpretations of the patient...  2016
  4  Effects of administration of subtoxic doses of acetaminophen on liver and blood levels of insulin-li...  2016
  5  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  6  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  7  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  8  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  9  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  10  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  11  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  12  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  13  Anaphlaxis in an infant caused by menthol-containing cologne....  2012
  14  Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu...  2012
  15  The effect of Rho kinase inhibitor Y-27632 on endotoxemia-induced intestinal apoptosis in infant rat...  2012
  16  Evaluation of caustics and household detergent exposures in an emergency service...  2012
  17  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  18  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  19  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  20  Poison information center data: Drug-induced acute dystonic reactions...  2011
  21  Globe vesicale and hematocolpometra...  2010
  22  Acil servise başvuran karbonmonoksit maruz kalımları: On dört yıllık analiz...  2010
  23  Protective effect of an adenosine A1 receptor agonist against metamidophos- induced toxicity and bra...  2009
  24  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  25  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  26  The effect of melatonin on endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant r...  2007
  27  Çocuklarda girişimsel sedasyon ve analjezi...  2007
  28  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  29  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  30  Akut distonik reaksiyonlara yol açan ilaçlar...  2006
  31  Çocuklarda küçük dozlarda zehirlenmeye yol açan ilaçlar...  2006
  32  Effects of maternal deprivation on melatonin production and cognition in adolescent male and female ...  2005
  33  Acute Trichinellosis in Children Compared with Adults...  2005
  34  Sigmoid sinus thrombosis following mastoiditis: early diagnosis enhances good prognosis...  2005
  35  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  36  The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosi...  2005
  37  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  38  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  39  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  40  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  41  Impact of haemodialysis on QTc dispersion in children...  2005
  42  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  43  Zor havayolunun tanınması ve aşılması...  2005
  44  QTc dispersion in children with severe head trauma...  2005
  45  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  46  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  47  Ketamine and midazolam for invasive procedures in children with malignancy: a comparison of routes o...  2004
  48  Development of hydrocephalus in a patient with Joubert syndrome...  2004
  49  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  50  Absans epilepsili çocukların prognostik özellikleri...  2003
  51  Kan-beyin bariyeri...  2003
  52  Hipokalemiye sekonder uzun QT intervali saptanan teofilin intoksikasyonu olgusu...  2003
  53  Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu...  2001
  54  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle...  2000
  55  Joubert sendromu: Üç olgu sunumu...  2000
  56  Abortus ve prematüre doğum ile gebede antifosfolipid antikor gelişimi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  2  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  7  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  8  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  9  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  10  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  11  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  12  Evaluation of Pediatric Hematology Patients in the Pediatric Emergency Service... 25/04/2016 - 26/04/2016
  13  Çocuk acil servisine başvuran hematoloji hastalarının değerlendirilmesi... 21/10/2015 - 24/10/2015
  14  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  15  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  16  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  17  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  20  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  21  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  22  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  23  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  24  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
  25  Acil Serviste Minör kafa travmalarında taşınabilir yakın-kızılötesi görüntüleme cihazın... 19/09/2012 - 22/09/2012
  26  "İmmatür Sıçanlarda Travmatik Beyin Hasarı İle Ortaya Çıkan Anksiyetede Serotoninin Ve Serot... 21/04/2012 - 23/04/2012
  27  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  28  Caustic and household detergent exposures in an emergency service... 23/05/2011 - 27/05/2011
  29  Kurşun saçmaları yutan 15aylık olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  30  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran kostik madde maruziyetlerinin re... 04/11/2009 - 07/11/2009
  32  İlaçlara bağlı gelişen distonik reaksiyonlar... 04/11/2009 - 07/11/2009
  33  Drug-induced acute dystonic reactions... 14/09/2009 - 17/09/2009
  34  Carbon monoxide exposures cases admitted to emergency department in Izmir, Turkiye.... 05/10/2008 - 08/10/2008
  35  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  36  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  37  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  38  Çocuk Acil Servisine Psikiyatrik Yakınmalarla Başvuran Adölesan Hastaların Sosyodemografik ve K... 17/02/2008 - 20/02/2008
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen karbonmon... 24/10/2007 - 27/10/2007
  40  Adenozin A1 reseptör agonistinin metamidofos toksisitesi ve beyinde oksidatif stres üzerine etkisi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  41  The effects of adenosine A1 selective agonist on metamidophos-induced cholinergic symptoms and brain... 19/10/2007 - 24/10/2007
  42  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  43  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  44  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  45  Severe allergic contact dermatitis with henna tattoo... 10/06/2006 - 14/06/2006
  46  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  47  Allerjik Kontakt Dermatit Gelişen Nadir Bir Olgu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  48  Anneden ayrılma stresinin adolesan erkek ve dişi sıçanlarda kongnitif fonksiyonlara ve melatonin... 27/09/2005 - 30/09/2005
  49  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  50  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal and prefrontal cortex damage ... 07/09/2005 - 10/09/2005
  51  Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz v... 29/03/2005 - 02/04/2005
  52  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis... 09/02/2005 - 13/02/2005
  53  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi... 31/08/2004 - 03/09/2004
  54  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin... 31/08/2004 - 03/09/2004
  55  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  56  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  57  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  58  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  59  Bilateral yabancı cisim aspirasyonu ? bir olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  60  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  61  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen çocukluk çağında kostik ajanlarla zehirlenmeler... 17/06/2003 - 22/06/2003
  62  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  63  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  64  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  65  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  66  Sık Relapslı Minimal Lezyon Hastalığında Serum IgM Yüksekliği... 14/05/2001 - 18/05/2001
  67  Absans Epilepsi Sendromlu 54 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi... 14/05/2001 - 18/05/2001
  68  Nefrotik Sendrom Kliniği ile Başvuran Nadir Bir Entoksikasyon Olgusu... 14/05/2001 - 18/05/2001
  69  Üriner Total IgG ve Subgrup Eksresyonları Nefrotik Sendromlu Olgularda Böbrek Biyopsisi İçin Ye... 14/05/2001 - 18/05/2001
  70  Bir Olgu Nedeniyle Tay Sachs Hastalığı... 14/05/2001 - 18/05/2001
  71  Incidence of Acute Renal Failure in Asphyxiated Newborn Infants and Efficacy of Dopamine... 14/11/1999 - 16/11/1999
  72  Kemoterapi Uygulanan Kanserli Çocuklarda Hepatit A Aşısına Serokonversiyon Yanıtının Değerle... 04/10/1999 - 06/10/1999
  73  Prematüre, Abortus ve Antifosfolipid Antikor Gelişimi... 04/10/1999 - 06/10/1999
  74  Chancing Pattern of Relapse in Neuroblastoma: Parenchymal Central Nervous System (CNS) Metastasis... 04/10/1999 - 08/10/1999
  75  Çocukluk Çağı Status Epileptikus Tedavisinde Midazolam... 20/09/1999 - 23/09/1999
  76  Yenidoğanda Joubert sendromu Olgusu... 25/10/1998 - 28/10/1998
  77  Epidemiological Data of the Cases of Leukemia... 03/09/1998 - 07/09/1998
  78  Sedation with Midazolam and Ketamine in Invasive Procedures in Pateints with Malignancy... 03/09/1998 - 07/09/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  2  Yara ve Kesi Yönetimi Temel Pediatri...  2010
  3  Çocuk Yoğun Bakımda İlaç Kullanım İlkeleri Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  4  Acil Durumlar Sağlıklı Çocuk İçin Anneye El Kitabı...  2007
 • NO AD TARIH
  1  SIÇANLARDA IGF1' İN PARASETAMOL TOKSİSİTESİNİ TEDAVİ EDİCİ ROLÜ...  2/2012 - /
  2  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - /
  3  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - /
  4  STATİN VE MELATONİNİN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - /
  5  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ BEYİN AGMATİN SEVİYELERİ İLE AGMATİNİN KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - /
  6  MgSO4 VE PROGESTERONUN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - 12/2011
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Kostik Madde Maruziyetlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi...  5/2009 - 5/2009
  8  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise Başvuran Karbon Monoksid Zehirlenmeleri...  5/2005 - 5/2008
  10  Sıçan organik fosforlu zehirlenme modelinde adenozin reseptör agonistinin beyinde oksidatif stres ve nöronal hasarlanmaya etkileri...  6/2005 - 6/2006
 • NO Görev
  1 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012