En

PROF.DR. DURGÜL YILMAZ TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2006
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Acil  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  İmmatür sıçanlarda travmatik beyin hasarı ile ortaya çıkananksiyetede serotonin ve serotonin ...  2018
  2  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  3  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  4  A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling...  2017
  5  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  6  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  7  Comparison of near-infrared spectroscopy and head computed tomography interpretations of the patient...  2016
  8  Effects of administration of subtoxic doses of acetaminophen on liver and blood levels of insulin-li...  2016
  9  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  10  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  11  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  12  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  13  Progesterone treatment decreases traumatic brain injury induced anxiety and is correlated with incre...  2013
  14  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  15  The combined treatment with progesterone and magnesium sulfate positively affects the traumatic brai...  2013
  16  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  17  Pankreas Yaralanması: Olgu Sunumu...  2012
  18  Anaphlaxis in an infant caused by menthol-containing cologne....  2012
  19  The effect of Rho kinase inhibitor Y-27632 on endotoxemia-induced intestinal apoptosis in infant rat...  2012
  20  Evaluation of caustics and household detergent exposures in an emergency service...  2012
  21  Age-related changes in apoptosis in rat hippocampus induced by oxidative stress....  2012
  22  Anxiety caused by traumatic brain injury correlates to decreased prefrontal cortex VEGF immunoreacti...  2012
  23  Relationship between circulating IGF-1 levels and traumatic brain injury induced hippocampal damage ...  2012
  24  Poison information center data: Drug-induced acute dystonic reactions...  2011
  25  Globe vesicale and hematocolpometra...  2010
  26  Acil servise başvuran karbonmonoksit maruz kalımları: On dört yıllık analiz...  2010
  27  Protective effect of an adenosine A1 receptor agonist against metamidophos- induced toxicity and bra...  2009
  28  A large-scale outbreak of Trichinellosis caused by Trichinella britovi in Turkey...  2009
  29  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  30  The effect of melatonin on endotoxemia- induced intestinal apoptosis and oxidative stres in infant r...  2007
  31  Çocuklarda girişimsel sedasyon ve analjezi...  2007
  32  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  33  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced acute hippocampal damage in infa...  2006
  34  Akut distonik reaksiyonlara yol açan ilaçlar...  2006
  35  Çocuklarda küçük dozlarda zehirlenmeye yol açan ilaçlar...  2006
  36  Effects of maternal deprivation on melatonin production and cognition in adolescent male and female ...  2005
  37  Acute Trichinellosis in Children Compared with Adults...  2005
  38  Sigmoid sinus thrombosis following mastoiditis: early diagnosis enhances good prognosis...  2005
  39  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  40  The effects of regular aerobic exercise in adolescent period on hippocampal neuron density, apoptosi...  2005
  41  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  42  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  43  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  44  Efficacy of continuous midazolam infusion and mortality in childhood refractory generalized convulsi...  2005
  45  Impact of haemodialysis on QTc dispersion in children...  2005
  46  QTc dispersion in children with severe head trauma...  2005
  47  Zor havayolunun tanınması ve aşılması...  2005
  48  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis...  2005
  49  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  50  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  51  Ketamine and midazolam for invasive procedures in children with malignancy: a comparison of routes o...  2004
  52  Development of hydrocephalus in a patient with Joubert syndrome...  2004
  53  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  54  Absans epilepsili çocukların prognostik özellikleri...  2003
  55  Kan-beyin bariyeri...  2003
  56  Hipokalemiye sekonder uzun QT intervali saptanan teofilin intoksikasyonu olgusu...  2003
  57  Çocukluk çağında intrakranial uzanım gösteren orbital malign fibröz histiositoma: Olgu sunumu...  2001
  58  Kemoterapi uygulanan kanserli çocuklarda hepatit A aşısına serokonversiyon yanıtının değerle...  2000
  59  Joubert sendromu: Üç olgu sunumu...  2000
  60  Abortus ve prematüre doğum ile gebede antifosfolipid antikor gelişimi...  1999
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  2  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  9  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  10  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  11  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  12  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  13  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  16  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  17  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  18  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  19  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  20  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  21  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  22  Evaluation of Pediatric Hematology Patients in the Pediatric Emergency Service... 25/04/2016 - 26/04/2016
  23  Çocuk acil servisine başvuran hematoloji hastalarının değerlendirilmesi... 21/10/2015 - 24/10/2015
  24  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  25  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  26  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  27  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  28  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  29  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  30  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  31  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  32  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  33  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  34  Meckel Divertikulunun Nadir Bir Komplikasyonu ileal Volvulus... 30/04/2014 - 04/05/2014
  35  Acil Serviste Minör kafa travmalarında taşınabilir yakın-kızılötesi görüntüleme cihazın... 19/09/2012 - 22/09/2012
  36  İmmatür Ratlarda, Travmatik Beyin Hasarına Bağlı Anksiyetenin Prefrontal Korteks Nöron Yoğunl... 21/04/2012 - 23/04/2012
  37  Caustic and household detergent exposures in an emergency service... 23/05/2011 - 27/05/2011
  38  Kurşun saçmaları yutan 15aylık olgu... 10/05/2011 - 14/05/2011
  39  Sıçan Hipokampusunda Oksidatif Stresle Tetiklenen Apopitozisteki Yaşa Bağlı Değişiklikler... 14/09/2010 - 17/09/2010
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine başvuran kostik madde maruziyetlerinin re... 04/11/2009 - 07/11/2009
  41  İlaçlara bağlı gelişen distonik reaksiyonlar... 04/11/2009 - 07/11/2009
  42  Drug-induced acute dystonic reactions... 14/09/2009 - 17/09/2009
  43  Carbon monoxide exposures cases admitted to emergency department in Izmir, Turkiye.... 05/10/2008 - 08/10/2008
  44  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  45  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  46  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  47  Çocuk Acil Servisine Psikiyatrik Yakınmalarla Başvuran Adölesan Hastaların Sosyodemografik ve K... 17/02/2008 - 20/02/2008
  48  Adenozin A1 reseptör agonistinin metamidofos toksisitesi ve beyinde oksidatif stres üzerine etkisi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  49  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen karbonmon... 24/10/2007 - 27/10/2007
  50  The effects of adenosine A1 selective agonist on metamidophos-induced cholinergic symptoms and brain... 19/10/2007 - 24/10/2007
  51  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  52  Protective effect of melatonin against maternal deprivation-induced hippocampal damage in infant ra... 03/09/2006 - 08/09/2006
  53  Yavru sıçanlarda akut anneden ayrılma stresi ile oluşan beyin hasarlanmasında melatoninin koruy... 27/06/2006 - 30/06/2006
  54  Severe allergic contact dermatitis with henna tattoo... 10/06/2006 - 14/06/2006
  55  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  56  Anneden ayrılma stresinin adolesan erkek ve dişi sıçanlarda kongnitif fonksiyonlara ve melatonin... 27/09/2005 - 30/09/2005
  57  Allerjik Kontakt Dermatit Gelişen Nadir Bir Olgu... 27/09/2005 - 01/10/2005
  58  Kafa travmalı olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  59  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal and prefrontal cortex damage ... 07/09/2005 - 10/09/2005
  60  Adölesans döneminde yapılan düzenli aerobik egzersizin hipokampal nöron yoğunluğu, apopitoz v... 29/03/2005 - 02/04/2005
  61  The ill child in the emergency department and the accompanying people: a cross-sectional analysis... 09/02/2005 - 13/02/2005
  62  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan oksidatif strese melatoninin etkisi... 31/08/2004 - 03/09/2004
  63  Yavru sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesiyle oluşan öğrenme-bellek bozukluğunda melatoninin... 31/08/2004 - 03/09/2004
  64  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  65  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  66  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  67  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  68  Bilateral yabancı cisim aspirasyonu ? bir olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  69  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  70  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen çocukluk çağında kostik ajanlarla zehirlenmeler... 17/06/2003 - 22/06/2003
  71  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  72  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  73  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  74  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  75  Sık Relapslı Minimal Lezyon Hastalığında Serum IgM Yüksekliği... 14/05/2001 - 18/05/2001
  76  Absans Epilepsi Sendromlu 54 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi... 14/05/2001 - 18/05/2001
  77  Nefrotik Sendrom Kliniği ile Başvuran Nadir Bir Entoksikasyon Olgusu... 14/05/2001 - 18/05/2001
  78  Üriner Total IgG ve Subgrup Eksresyonları Nefrotik Sendromlu Olgularda Böbrek Biyopsisi İçin Ye... 14/05/2001 - 18/05/2001
  79  Bir Olgu Nedeniyle Tay Sachs Hastalığı... 14/05/2001 - 18/05/2001
  80  Incidence of Acute Renal Failure in Asphyxiated Newborn Infants and Efficacy of Dopamine... 14/11/1999 - 16/11/1999
  81  Kemoterapi Uygulanan Kanserli Çocuklarda Hepatit A Aşısına Serokonversiyon Yanıtının Değerle... 04/10/1999 - 06/10/1999
  82  Prematüre, Abortus ve Antifosfolipid Antikor Gelişimi... 04/10/1999 - 06/10/1999
  83  Chancing Pattern of Relapse in Neuroblastoma: Parenchymal Central Nervous System (CNS) Metastasis... 04/10/1999 - 08/10/1999
  84  Çocukluk Çağı Status Epileptikus Tedavisinde Midazolam... 20/09/1999 - 23/09/1999
  85  Yenidoğanda Joubert sendromu Olgusu... 25/10/1998 - 28/10/1998
  86  Epidemiological Data of the Cases of Leukemia... 03/09/1998 - 07/09/1998
  87  Sedation with Midazolam and Ketamine in Invasive Procedures in Pateints with Malignancy... 03/09/1998 - 07/09/1998
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  2  Yara ve Kesi Yönetimi Temel Pediatri...  2010
  3  Çocuk Yoğun Bakımda İlaç Kullanım İlkeleri Çocuk Yoğun Bakım...  2008
  4  Acil Durumlar Sağlıklı Çocuk İçin Anneye El Kitabı...  2007
 • NO AD TARIH
  1  SIÇANLARDA IGF1' İN PARASETAMOL TOKSİSİTESİNİ TEDAVİ EDİCİ ROLÜ...  2/2012 - 11/2017
  2  İMMATÜR SIÇANLARDA TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ANKSİYETEDE SEROTONİNİN VE SEROTONİN 2A RESEPTÖRÜNÜN ROLÜ...  2/2012 - 2/2017
  3  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖĞRENME-BELLEK VE ANKSİYETE BOZUKLUĞUNA OKSİTOSİNİN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  4/2012 - 11/2017
  4  STATİN VE MELATONİNİN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  2/2011 - /
  5  İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ BEYİN AGMATİN SEVİYELERİ İLE AGMATİNİN KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - /
  6  MgSO4 VE PROGESTERONUN İMMATÜR SIÇANDA OLUŞTURULAN TRAVMATİK BEYİN HASARINDAKİ KORUYUCULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI...  12/2010 - 12/2011
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Kostik Madde Maruziyetlerinin Retrospektif Değerlendirilmesi...  5/2009 - 5/2009
  8  İÇ HAVA KALİTESİ VE BEYİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ...  9/2009 - 9/2011
  9  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servise Başvuran Karbon Monoksid Zehirlenmeleri...  5/2005 - 5/2008
  10  Sıçan organik fosforlu zehirlenme modelinde adenozin reseptör agonistinin beyinde oksidatif stres ve nöronal hasarlanmaya etkileri...  6/2005 - 6/2006
 • NO Görev
  1 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012