En

PROF.DR. ZEYNEP ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  İNTRAVİTREAL RANİBİZUMAB ENJEKSİYONUNUN ÖN KAMARA PARAMETRELERİNE OLAN ETKİSİNİN ÖN SEGME...  2017
  2  Oküler Yüzey Skuamöz Neoplazili Hastalarda Monoterapi ya da Adjuvan Tedavi Olarak Topikal İnterf...  2017
  3  Bilateral Choroidal Detachment Induced by Unilateral Application of a Fixed Combination of Topical T...  2016
  4  Vericiden Doku alımı Teknikleri...  2016
  5  Corneal Recovery in a Rabbit Limbal Stem Cell Deficiency Model by Autologous Grafts of Tertiary Outg...  2016
  6  Nodular Scleritis in Association with Panuveitis in Behçet's Disease....  2016
  7  Amniotic Membrane Transplantation: A Good Treatment Option for Refractory Neurotrophic Keratitis...  2015
  8  Ungewöhnlicher Hypopyon-ähnlicher Befund hinter der Intraokularlinse...  2015
  9  Miyop ve Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve LASEK Uygulanan Hastalarda Kontrast Duyarlılık Sonuçlar...  2014
  10  Miyop ve Miyop Astigmatizma Nedeniyle LASIK ve LASEK Uygulanan Hastalarda Refraktif Sonuçların De...  2014
  11  Sık Degisim Hidrojel ve Sık Degisim Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanan Hastalarda Konjonktival...  2014
  12  Kuru Göz Sendromu'nda İlaç Dışı Tedavi Yaklaşımları...  2013
  13  HIV-POZİTİF BİR OLGUDA BİLATERAL SİTOMEGALOVİRUS RETİNİTİ...  2013
  14  Vitreomaküler traksiyona bağli evre 2 tam kat maküla deliğinde intravitreal okriplazmin tedavisi...  2013
  15  Spontaneous resolution of vitreomacular traction: a case series...  2013
  16  Hidrojel ve Silikon Hidrojel Kontakt Lens Kullanıcılarında Kuru Göz Gelişiminin Karşılaştır...  2013
  17  Can subconjunctival bevacizumab injection regress corneal neovascularization?...  2013
  18  Posterior sklerit: klinik ve görüntüleme özellikleri...  2013
  19  Unilateral recurrent exudatie retinal detachment in association with pansinusitis...  2012
  20  Evaluation of Corneal Thickness, Anterior Chamber Depth, and Iridocorneal Angle Following Scleral Bu...  2012
  21  Vogt-Koyanagi Harada Sendromu:Retrospektif Olgu Serisi...  2012
  22  Effect of silicone oil removal on central corneal thickness...  2012
  23  Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri İle Oküler Yüzey Re...  2012
  24  Corneal epithelial micrcoysts due to high dose cytarabine administration in acute myeloid leukemia...  2012
  25  Corneal epithelial microcysts due to high-dose cytarabine administration in a pediatric acute myeloi...  2012
  26  Long-term success of ahmed glaucoma valve in refractory glaucoma...  2012
  27  Kornea Enfeksiyonları...  2011
  28  Yumuşak Kontakt Lens Kullanımınında Bakım Solüsyonu Seçiminin Önemi...  2011
  29  Identification of three novel plasminogen (PLG) gene mutations in a series of 23 patients with low P...  2011
  30  Does central corneal thickness correlate with haemoglobin A1c level and disease severity in diabtes ...  2010
  31  Torik Kontakt Lensler...  2010
  32  Sympathetic ophthalmia following vitreoretinal surgery....  2009
  33  Ön Kamara Derinliği Ölçümlerinin Ultrasonik Biometri ve Orbscan II Topografi Teknikleri ile Kar...  2009
  34  Kronik Kanalikülit Olgularında Kanalikülotomi Ile Kanalikül Küretajı....  2009
  35  Unilateral acute retinal necrosis initially presenting with painful orbitopathy....  2008
  36  Graft rejection risk and incidence after bilateral penetrating keratoplasty....  2008
  37  Identification of Acanthamoeba genotype T4 and Paravahlkampfia sp. from two clinical samples....  2008
  38  Kırmızı gözde kırmızı alarm: Epidemik keratokonjunktivit....  2008
  39  Effect of diode laser cyclophotocoagulation on the anterior segment: an Orbscan Study....  2008
  40  Conjunctival involvement in chronic recurrent multifocal osteomyelitis....  2008
  41  Bilateral makula kolobomu ve retinitis pigmentoza birlikteliği....  2007
  42  Kanalikül kesilerinde tedavi yaklaşımı....  2007
  43  Phacoemulsification and intraocular lens implantation in eyes with long axial length....  2007
  44  Transscleral fixation of a black diaphragm intraocular lens in severely traumatized eyes requiring v...  2007
  45  Topical steroids in the management of Churg- Strauss Syndrome involving the conjunctiva....  2007
  46  Tiroid oftalmopatide klinik derecelendirme ve tıbbi tedavi prensipleri....  2007
  47  Pediatrik yaş grubunda tiroid oftalmopatinin klinik özellikleri....  2007
  48  Dynamic Contour Tonometry: A new way to assess intraocular pressure in ectatic corneas....  2006
  49  Küçük pupillada fako: İris retraktör kancalarıyla pupil dilatasyonu....  2006
  50  Oküler hipotansif lipidler....  2006
  51  The effect of scleral buckling surgery on corneal astigmatism, corneal thickness and anterior chambe...  2006
  52  Rapid healing of vernal shield ulcer after surgical debridement: A case report....  2006
  53  Urbach-Wiethe hastalığında göz tutulumu...  2006
  54  Long-term complications of iris-claw phakic intraocular lens implantation in Weill-Marchesani syndro...  2006
  55  Duane retraksiyon sendromu: Ambliyopi, binoküler görme ve eşlik eden anomalilerin değerlendirilm...  2006
  56  Nöro-oftalmolojik muayene....  2006
  57  Kornea ülserleri ve tedavisi....  2006
  58  Successful management of aniridic ocular surface disease with long term bandage contact lens wear....  2006
  59  Voriconazole in the management of Alternaria keratitis....  2006
  60  Çocuklarda penetran keratoplasti....  2006
  61  Use of intralimbal rigid gas-permeable lenses for pellucid marginal degeneration, keratoconus, and a...  2006
  62  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis....  2004
  63  Oküler Hipertansiyonlu olgularda görme alanı, kontrast duyarlılık, santral korneal kalınlık ...  2004
  64  Transscleral fixation of foldable intraocular lenses....  2004
  65  Pigment dispersiyon sendromunda Nd:YAG lazer iridotominin pigment dispersiyonu ve göz içi basınc...  2004
  66  27-year-old immuno-compromised male with presumed unilateral subretinal abscess and exudative retina...  2003
  67  Sturge Weber Sendromu'na bağlı glokomun tedavisinde viskokanalostomi ve T-flux implantasyonu....  2003
  68  The role of needle-revision and 5-fluorouracil application over the filtration site in the managemen...  2003
  69  Çocuklarda okulomotor, troklear ve abdusens sinir felçleri....  2003
  70  Gelişimsel ve konjenital katarakt hastalarında tedavi sonuçlarımız....  2003
  71  Eye tuberculosis: atypical presentation in a child....  2002
  72  Colour Doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion....  2002
  73  Travmatik optik sinir zedelenmeleri....  2002
  74  Contact lenses in the correction of childhood aphakia....  2002
  75  Early postoperative capsular block syndrome....  2001
  76  Etiology of retinal artery occlusions in adolescence....  2001
  77  An unusual central retinal dystrophy associated with ichthyosis vulgaris....  2000
  78  Oküler Rozasea....  2000
  79  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız....  2000
  80  Retinal breaks and rhegmatogenous retinal detachment in association with branch retinal vein occlusi...  1999
  81  Butterfly-like pattern dystrophy and unilateral choroidal neovascularization....  1998
  82  Combined central retinal artery and vein occlusion in a child with systemic non-Hodgkin's lymphoma....  1998
  83  Neurofibromatosis type I and unilateral ophthalmic artery occlusion....  1998
 • NO AD TARİH
  1  AKRABALIĞI OLMAYAN İKİ AİLEDE AYNI NOVEL TGFBI MUTASYONU OLAN LATTICE KORNEAL DİSTROFİ... 08/11/2018 - 11/11/2018
  2  Fungal keratitlerde klinik görünüm... 24/10/2017 - 28/10/2017
  3  Topical matrix regenerative theraphy for corneal advanced neurotrophic ulcers... 07/10/2017 - 11/10/2017
  4  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanyum arka plakalı Boston keratoprotez uygulam... 09/11/2016 - 13/11/2016
  5  Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu sonrası silikon hidrojel kontakt lens uygulamasının ön s... 09/11/2016 - 13/11/2016
  6  İlerleyici keratokonusta uygulanan standart ve kontakt lens asiste de-epitelize hızlandırılmış... 09/11/2016 - 13/11/2016
  7  Geçirilmiş tekrarlayıcı grefon rejeksiyonunda titanium arka plakalı Boston tip 1 keratoprotez u... 09/11/2016 - 13/11/2016
  8  İlerleyici keratokonusta uygulanan hızlandırılmış kornea çapraz bağlama tedavisinin kornea a... 09/11/2016 - 13/11/2016
  9  Visual management of corneal irregularity with concominat aphakia and aniridia socondary to ocular i... 30/09/2016 - 01/10/2016
  10  Scleral Contact Lenses In Difficult Corneas... 30/09/2016 - 01/10/2016
  11  The comparison of corneal parameters taken with Scheimpflug and slit-scanning topography systems in ... 10/09/2016 - 14/09/2016
  12  Parsiyel penetran keratoplasti sonrası alıcı verici sınırında candida enfeksiyonu: olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  13  Deneysel Limbal Kök Hücre Yetmezliği Hayvan Modelinde, Limbal Biyopsiden Üretilen Epitelyal Kök... 04/11/2015 - 08/11/2015
  14  Ex-vivo cultured autologus limbal stem cell transplantation for different ocular surface problems... 05/09/2015 - 09/09/2015
  15  Long-term success with PTK followed by toric contact lenses in a case with gelatinous droplet dystro... 05/09/2015 - 09/09/2015
  16  Extreme post penetrating keratoplasty astigmatism due to incomplete decentered trephination and mana... 05/09/2015 - 09/09/2015
  17  How do different visual rehabilitation methods affect aberrations in keratoconus?... 29/05/2015 - 31/05/2015
  18  Konjonktival İntraepitelyal Neoplazili Hastalarda İnterferon Alfa-2b Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  19  Keratokonuslu hastalarda görsel rehabilitasyon için yumuşak kontakt lens kullanımı... 05/11/2014 - 09/11/2014
  20  Herpetik keratitte dağılım ve tedavi sonuçları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  21  Herpetic keratouveitis following intravitreal ranibizumab injection in a case with diabetic macular ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  22  Combination medical therapy in sevre dry eyes... 25/10/2013 - 26/10/2013
  23  The look' for traumatized eyes... 25/10/2013 - 26/10/2013
  24  Contact lenses for the aphakic patient... 25/10/2013 - 26/10/2013
  25  Vitreomaküler traksiyon sendromunda spontan arka Vitreus ayrılması... 17/10/2012 - 21/10/2012
  26  Descemet Membran Endotelyal Keratoplasti:İlk Sonuçları... 05/10/2011 - 09/10/2011
  27  Mikrobiyal Keratitte Mikrobiyolojik Klinik Sonuçları... 05/10/2011 - 09/10/2011
  28  Limbal Kök Hücre Yetmezliğinde Kültüre Edilmiş Limbal Epitel Hücreleri ile Oküler Yüzey Rek... 05/10/2011 - 09/10/2011
  29  The Effect Of Soft Contact Lens Wear on Tear Meniscus: A Preliminary Study By Anterior Segment OCT... 09/09/2011 - 11/09/2011
  30  Can Combining Special Contact Lens And Cleaning Solution Brands Alleviate Dry Eye Symptoms: A Prelim... 09/09/2011 - 11/09/2011
  31  Akut miyeloid lösemide yüksek doz sitarabin kullanımına bağlı korneal epitelyal mikrokistler... 25/05/2011 - 28/05/2011
  32  PRELIMINARY RESULTS OF LASIK versus LASEK IN THE CORRECTION OF MYOPIA AND MYOPIC ASTIGMATISM WITH ZE... 18/02/2011 - 20/02/2011
  33  How does silicone oil removal affect the central corneal thickness... 18/02/2011 - 20/02/2011
  34  Kontakt lens kullanıcılarında akut mikrobiyal keratit... 29/09/2010 - 03/10/2010
  35  Limbal kök hücre yetmezliğinde kültüre edilmiş limbal epitel hücreleri ile oküler yüzey rek... 29/09/2010 - 03/10/2010
  36  Kontakt lense bağlı akut kırmızı göze yaklaşım... 29/09/2010 - 03/10/2010
  37  Refraktif cerrahi adaylarında santral kornea kalınlığı ölçümü: Farklı tekniklerde değişk... 11/11/2009 - 15/11/2009
  38  Blow-out fraktüründe tedavi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  39  Alt kapak malpozisyonlarında etyolojik nedenlerin ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  40  Çocukluk çağı perioküler hemanjiyomlarının klinik özellikleri... 11/11/2009 - 15/11/2009
  41  Geleneksel hidrojel ve silikon hidrojel kontakt lens kullanan hastalarda konjonktival değişiklikle... 11/11/2009 - 15/11/2009
  42  Refrakter glokomda Ahmed glokom valv implantasyonun uzun dönem sonuçları... 11/11/2009 - 15/11/2009
  43  multidiod lazer ile transkanaliküler lazer dakriosistorinostomida ilk deneyimlerimiz... 11/11/2009 - 15/11/2009
  44  Clinical features and treatment of idiopathic Orbital inflammatory syndrome... 09/09/2009 - 12/09/2009
  45  Help needed, is there any chance to keep the lights on?... 05/12/2008 - 06/12/2008
  46  Amniotik membran ile oküler yüzey rekonstrüksiyonu sonuçlarımız.... 19/11/2008 - 23/11/2009
  47  Sympathethic ophthalmia following vitreoretinal surgery.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  48  Acute retinal necrosis presenting with painful orbitopathy:Report of two cases... 12/06/2008 - 15/06/2008
  49  Keratitli bir olgudan Paravalhkampfia sp. izolasyonu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  50  Acanthamoeba genotip T4 ile meydana gelen Acanthamoeba keratiti olgusu... 18/11/2007 - 23/11/2007
  51  İkincil piggyback göz içi lens implantasyonu.... 30/10/2007 - 02/11/2007
  52  Korneal yeni damar oluşumlarında konjunktiva altı bevacizumab uygulamasının sonuçları.... 30/10/2007 - 02/11/2007
  53  Unilateral exophthalmos and optic neuropathy ın a patient with Graves disease.... 26/05/2007 - 29/05/2007
  54  Keratokonusta göz içi basıncının pascal dinamik kontur tonometre, goldmann aplanasyon tonometr... 28/10/2006 - 01/11/2006
  55  Results of phacoemulsification in eyes with long axial length.... 26/05/2006 - 28/05/2006
  56  Kronik Rekürren Multifokal Osteomiyelitte Göz Tutuluşu: İnflamasyonun Yeni Bir Bulgusu mu?... 26/04/2006 - 30/04/2006
  57  Contacts for the cone: Is there a magic formula?... 19/02/2006 - 24/02/2006
  58  Penetrating keratoplasty in children.... 03/11/2005 - 05/11/2005
  59  Graft rejection risk and incidence after bilateral penetrating keratoplasty.... 15/10/2005 - 18/10/2005
  60  Viskokanalostomide geç dönem sonuçlarımız.... 17/09/2005 - 21/09/2005
  61  Dynamic Contour Tonometry: Preliminary results of a new technique to assess intraocular pressure in ... 01/05/2005 - 05/05/2005
  62  Efficacy of silicone implant in phacoviscocanalostomy on surgical success, visual acuity, visual fi... 30/03/2005 - 02/04/2005
  63  Rejection incidence, time and eye preference after bilateral penetrating keratoplasty.... 10/03/2005 - 12/03/2005
  64  Staining of intraocular lenses with various dyes: A study of digital image analysis.... 25/04/2004 - 29/04/2004
  65  Silikonlu gözlerde silikon yerinde bırakılarak fakoemulsifikasyon ve katlanır lens implantasyonu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  66  Fakoviskokanalostomide silikon implant kullanımının cerrahi başarı üzerine etkisi.... 04/10/2003 - 08/10/2003
  67  Fakoviskokanalostomide implant kullanımının postoperatif orta-uzun dönem görme keskinliği, g... 03/10/2003 - 08/10/2003
  68  Preliminary results with 1CU Humanoptics accommodative intraocular lens.... 06/09/2003 - 10/09/2003
  69  Viscocanalostomy and phaco-viscocanalostomy: Results of the cases with and without implants.... 19/03/2003 - 22/03/2003
  70  Viscocanalostomy and T-Flux implantation in the management of glaucoma associated with Sturge-Weber ... 19/03/2003 - 22/03/2003
  71  Trans-skleral fiksasyonla katlanabilir göz içi lens implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  72  Oküler hipertansiyonlu hastalarda görme alanı ve kontrast sensitivitenin değerlendirilmesi.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  73  Akomodatif göz içi lens implantasyonu sonuçlarımız.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  74  Non-penetran glokom cerrahisinde silikon tüp implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  75  Eyelid involvement in Urbach-Wiethe disease.... 19/09/2002 - 21/09/2002
  76  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomized eyes with substantial iris defect ... 05/06/2002 - 09/06/2002
  77  Transscleral sutured foldable intraocular lens ımplantation.... 05/06/2002 - 09/06/2002
  78  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomised eyes with substantial iris defect... 17/05/2002 - 19/05/2002
  79  Trans-scleral sutured foldable intra-ocular lens implantation.... 17/05/2002 - 19/05/2002
  80  Konjenital katarakt hastalarında tedavi sonuçlarımız.... 23/09/2001 - 26/09/2001
  81  Colour doppler assessment of blood flow in eyes with central retinal vein occlusion.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  82  Opere dekolmanlı gözlerde fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu.... 30/09/2000 - 04/10/2000
  83  Transskleral fiksasyonlu primer ve sekonder göziçi lens implantasyonlarının komplikasyonlar yön... 30/09/2000 - 04/10/2000
  84  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens im... 30/09/2000 - 04/10/2000
  85  İki erkek kardeşte mikrokornea, konjenital katarakt, iridokorneal disgenezi ve retina dejeneransı... 30/09/2000 - 04/10/2000
  86  Comperative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  87  Viscocanalostomy: Two years follow-up results.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  88  Cyclosporin A in recurrent stromal herpetic keratitis.... 13/07/2000 - 16/07/2000
  89  Comparative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 26/06/2000 - 29/06/2000
  90  Contact lenses in the correction of childhood aphakia.... 23/01/2000 - 26/01/2000
  91  Çocuklarda PPK... 02/10/1999 - 06/10/1999
  92  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  93  Korneal greft rejeksiyonunda intravenöz pulse steroid kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  94  Erken ve orta dönem bleb başarısızlığında iğne revizyonu ve 5-Fluorourasil kullanımı.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  95  Horizontal bakış felci ve korpus kallozum agenezisi.... 01/10/1999 - 06/10/1999
  96  The early results of viscocanalostomy.... 04/09/1999 - 08/09/1999
  97  Topikal beta-bloker ilaçlarda oküler yan etki spektrumu ve hasta toleransı.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  98  Erken dönem viskokanalostomi sonuçlarımız.... 15/09/1998 - 20/09/1998
  99  Long term follow-up results of congenital cataract surgery.... 06/09/1998 - 09/09/1998
  100  Optociliary veins in central retinal vein occlusion.... 20/07/1998 - 22/07/1998
  101  Retinal artery occlusions in pediatric age group.... 21/06/1998 - 26/06/1998
  102  Cranial nerve palsies in children.... 21/06/1998 - 26/06/1998
  103  Santral retinal ven oklüzyonunda optik disk morfolojisinin önemi ile ilgili ön çalışma.... 04/12/1997 - 07/12/1997
  104  Valsalva Retinopatisi.... 16/09/1997 - 20/09/1997
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Refractive Surgery: An International Perspective LASIK Handbook A case-based approach...  2013
  2  Korneada İlaç Toksisitesi Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Yayınları No:11 KORNEA...  2009
  3  Akomodatif göz içi lensleri ve preleks Akomodatif göz içi lensleri ve Preleks Katarakt ve Tedavisi Editör: Hikmet Özçetin, Scala Bası...  2005
  4  Glokomda medikal tedavi Glokomda medikal tedavi Modern Tıp Seminerleri: 32. Editör: Prof. Dr. Osman Saatci, Güneş Kitape...  2005
  5  Long-term results of needle revision and 'over the flap 5 Fluorouracil application in the management of bleb failure Long-term results of needle revision and 'over the flap 5 Fluorouracil application in the management...  2005
 • NO AD TARIH
  1  korneal neovaskülarizasyonda subkonjonktival bevacizumab enjeksiyonunun etkinliği...  7/2006 - 10/2006
 • NO AD YIL
  1  Bausch & Lomb Travel Grant International Educational Association for Refractive Eye care. Year 2000 ...  2000