En

PROF.DR. ÖZLEM GİRAY BOZKAYA TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK GENETİK BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Genetik Bilim Dalı  2011
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Schizophrenia in microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type II syndrome: supporting evid...  2018
  2  Identification of the largest homozygous glycine decarboxylase gene deletion in a Turkish infant....  2018
  3  Phenotypic spectrum of CHARGE syndrome based on clinical characteristics...  2018
  4  Two Cases with Ring Chromosome 13 at either End of the Phenotypic Spectrum...  2018
  5  Clinical and Cytogenetic evaluations of patients with Turner syndrome:Are we aware enough?...  2017
  6  Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation...  2016
  7  Identification of a novel frameshift heterozygous deletion in exon 8 of the PAX6 gene in a pedigree ...  2016
  8  Hypophosphatasia with the association of inv(1)(q11,q21.3) and cleft palate...  2016
  9  Anormal Sperm Motilitesine Bağlı Erkek İnfertilitesinde Mitokondriyal A3243G Mutasyonunun Rolü...  2015
  10  SOS1 geni izole edilen Noonan sendromlu olguda artı diş: Bir Olgu Sunumu...  2015
  11  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  12  Glutathione S-Transferase Gene Polymorphisms in Children with Down Syndrome and Their Mothers...  2015
  13  Assessment of sleep problems in children with familial Mediterranean fever....  2014
  14  konjenital kalp hastalıkları ile ilgili çevresel faktörler/teratojenler...  2013
  15  Microcephalic Osteodysplastic Primordial Dwarfism; with the fascinating history of Mademoiselle Crac...  2013
  16  ADAM33 Gene Polymorphisms Are Not Associated With Asthma in Turkish Children...  2012
  17  Lack of Association of Childhood Partial Epilepsy with Brain Derived Neurotrophic Factor Gene...  2012
  18  Lymphoid tissue histology in a patient with ICF sydrome...  2012
  19  Plasminogen activator inhibitor-1 and angiotensin converting enzyme gene polymorphisms in Turkish as...  2012
  20  Multi-cystic white matter enlarged Virchow Robin spaces in a 5-year-old boy...  2011
  21  Kalıtsal bağ dokusu hastalıkları-Hereditary connective tissue diseases...  2011
  22  A rare cause of male pseudohermaphroditism: 46 XY gonadal dysgenesis ( Swyer syndrome )....  2010
  23  Prolonged unconjugated hyperbilirubinemia associated with the heme oxygenase-1 gene promoter polymor...  2010
  24  Three novel mutations found in Turkish chilldren with cystic fibrosis...  2009
  25  multiple pterygium syndrome with horseshoe kidney and polydactyly: a further case...  2009
  26  Clinical and morphological phenotype of geleophysic dysplasia...  2008
  27  A patient with acanthosis nigricans: An overlap or a new syndrome...  2008
  28  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia: a new syndrome?...  2008
  29  inversion of chromosome 15 in a family with benign familial infantile seizures...  2008
  30  Activated protein C reduces endotoxin-induced white matter injury in the developing rat brain...  2007
  31  Hipokalsemik Konvülziyon Nedeniyle Başvuran Adolesan Bir Olguda 22q11 Delesyonu...  2007
  32  Erythropoietin Attenuates Lipopolysaccharide-Induced White Matter Injury in the Neonatal Rat Brain....  2007
  33  Watson Sendromu...  2007
  34  AHI1 mutations cause both retinal dystrophy and renal cystic disease in Joubert syndrome...  2006
  35  An unusual case of monosomy 18p: Minor malformations without mental retardation...  2005
  36  22q11 delesyonlu bir vaka takdimi...  2005
  37  Pediatride Genetik/ Çocuk Sağlığında genetiğin önemi...  2005
  38  A rare chromosomal rearrangement [inv (2)(p11.q13)] in a 37-year-old normal male and 45,X/46,X,+ mar...  2005
  39  Deletion analysis and clinical correlations in patients with Xp21 linked muscular dystrophy...  2004
  40  SALL4 deletions are a common cause of Okihiro and acro-renal-ocular syndromes and confirm haploinsuf...  2004
  41  Adams-Oliver sendromu...  2004
  42  Angelman sendromuna bakış:non-mendelian kalıtıma örnek...  2003
  43  Analyses of polymorphism for UGT1A1 exon 1 promoter in neonate with pathologic and prolonged jaundic...  2003
  44  Congenital cardiac defects with 22q11 deletion...  2003
  45  Izole periferik pulmoner arter darligi ile birlikte olan Williams sendromlu bir olgu...  2003
  46  Türk kistik fibrozisli hastalarda 14 yaygın mutasyonun taranması...  2000
  47  Maternal preeclampsia and jitteriness in preterm infants...  1999
 • NO AD TARİH
  1  Delesyon 1p36'lı olguya moleküler genetik ve sitogenetik yöntemlerle yaklaşım... 07/03/2018 - 10/03/2018
  2  bohring-opitz sendromlu bir olgu... 11/10/2017 - 13/10/2017
  3  2q37.3 Delesyonu ve 9q34.1-q34.3 Duplikasyonu Saptanan Bir Olgu... 11/05/2017 - 13/05/2017
  4  yenidoğan döneminde tanı alan metabolik hastalıklı olgu... 11/03/2016 - 12/03/2016
  5  array CGH'de 2q33.1-q33.3 bölgesinde mikrodelesyon saptanan olgu... 10/03/2016 - 12/03/2016
  6  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  7  dismorfik yüz görünümü, gelişme geriliği ve ekzositozları olan olgu... 22/10/2015 - 24/10/2015
  8  Mowat Wilson sendromlu bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  9  Ring kromozom 20 karyotipi saptanan bir olgu... 06/05/2015 - 09/05/2015
  10  Multi-cystic White Matter Enlarged Virchow Robin Spaces a 5-year old boy... 17/10/2014 - 21/10/2015
  11  Mide tümörlü hastalarda Ku70 gen polimorfizmi araştırılması... 24/09/2014 - 27/09/2014
  12  Tanımlanmamış yeni mutasyonlu CHARGE olguları... 24/09/2014 - 27/09/2014
  13  Perinatal-Letal Tip Hipofosfatazya Taşıyıcısı Bir Ailede Prenatal Tanı... 24/09/2014 - 27/09/2014
  14  A NOVEL MUTATION IN PERICENTRIN (PCNT) GENE CAUSED MICROCEPHALIC OSTEODYSPLASTIC PRIMORDIAL DWARFISM... 11/05/2014 - 15/05/2014
  15  sos1 assocıated noonan syndrome presentıng wıth supernumary teeth; a case report... 11/05/2014 - 15/05/2014
  16  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 30/04/2014 - 03/05/2014
  17  Yarık damak eşlik eden hipofosfatazyalı bir olgu... 10/04/2014 - 13/04/2014
  18  Yenidoğan döneminde retinoblastom gelişen Beckwith-Wiedemann Sendromlu bir olgu... 10/04/2014 - 13/04/2014
  19  Mozaik Turner Sendromlu hastaların klinik ve sitogenetik açıdan değerlendirilmesi... 26/09/2013 - 27/09/2013
  20  ring kromozom 13' lü iki farklı olgu... 26/09/2013 - 27/09/2013
  21  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 26/09/2013 - 27/09/2013
  22  mikrosefalik primordial dwarfizm (mopd) sendromunda perisentrin (pcnt) geninde yeni bir mutasyon: ol... 26/09/2013 - 27/09/2013
  23  mikrosefalik osteodisplastik primordiyal dwarfizm: beş yeni olgu ve literatürün gözden geçirilm... 26/09/2013 - 27/09/2013
  24  Nadir Görülen Bir Sendrom: Anoftalmi Plus Sendromu... 14/04/2013 - 17/04/2013
  25  zellweger sendromu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  26  yaygın kortikal displazili bir olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  27  kraniosinostoz'lu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  28  multipl konjenital anomali ve motor mental retardasyonlu olgu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  29  Idiyopatik Adölesan Skolyozunda Vitamin D Reseptör Geni Bsm I Polimorfizmi... 19/12/2012 - 23/12/2012
  30  yarık damak eşlik eden hipofosfatazyalı bir olgu... 19/12/2012 - 23/12/2012
  31  Astımlı Türk Çocuklarında Plazminojen Aktivatör İnhibitör-1 ve Anjiyotensin Dönüştürüc... 07/11/2012 - 11/11/2012
  32  Yenidoğanda nadir görülen ve mortal seyreden bir sendrom:Fryns sendromu... 15/04/2012 - 18/04/2012
  33  Yaygın serebral kistleri olan bir olgu: Genişlemiş Virchow-Robin alanları... 24/05/2011 - 27/05/2011
  34  Tekrarlayan hışıltı nedeniyle başvurusunda cleidocranial displazi tanısı alan bir olgu... 20/10/2010 - 24/10/2010
  35  Lymphoid histology in a patient with ICF syndrome... 06/10/2010 - 09/10/2010
  36  Uzamış indirek hiperbilirubinemide hem oksijenaz 1 gen promotor polimorfizminin rolü... 21/04/2010 - 24/04/2010
  37  Kantitatif floresan PCR (QF-PCR) yöntemi ile hızlı prenatal tanı... 06/05/2008 -
  38  Down sendromlu bireylerde atlanto-aksiyel instabilite değerlendirilmesi ve sendroma özgü diğer k... 06/05/2008 - 09/05/2008
  39  A patient with acanthosis nigricans: An overlap or a new syndrome?... 09/04/2008 - 13/04/2008
  40  Febril Konvulziyonda apolipoprotein E nin rolü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  41  Characteristics of the patients with cystic fibrosis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  42  Three novel CFTR mutations found in Turkish patients with cyctic fibrosis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  43  Kabuki-make up sendromu: bir olgu sunumu... 12/11/2006 - 17/11/2006
  44  Apolipoprotein E gene polymorphism and plasma lipid levels in obese and dislipidemic Turkish childre... 01/01/2006 - 01/01/2006
  45  Rhizomelia with anal atresia and anophthalmia; is it a new syndrome?... 01/01/2006 - 01/01/2006
  46  Hairy auricula, atypic facies, omphalocele and congenital heart defect with pericentric inversion 2... 01/01/2006 - 01/01/2006
  47  Kistik fibrozisli hastaların retrospektif taranması... 14/04/2005 - 16/04/2005
  48  Partial Trisomy 11q with A Rare Paternal Inheritance... 01/01/2005 - 01/01/2005
  49  Congenital Aglossia with Situs Inversus Totalis-A Case Report... 01/01/2005 - 01/01/2005
  50  Watson Sendromu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  51  Nadir rastlanan bir sitogenetik aberasyon... 21/04/2004 - 24/04/2004
  52  Doğumsal aglossi ve situs inversus totalis: olgu sunumu... 21/04/2004 - 24/04/2004
  53  X linked Muskuler Distrofili Hastalarda Distrofin Geni ve Promoterlerinin delesyon analizleri: 1997-... 14/10/2003 - 07/10/2003
  54  22q11 delesyonu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  55  Noonan sendromu: Balon pulmoner valvuloplasti yapılan olgu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  56  Monozomi 18p: olgu sunumu... 09/10/2002 - 12/10/2002
  57  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002
  58  Kistik fibrozis: 1997-2002 DEÜ Genetik Tanı Merkezi (DEGETAM) mutasyon analizi sonuçları... 15/05/2002 - 18/05/2002
  59  Patolojik ve uzamış sarılıklı yanidoğanlarda UGT1*1 ekzon 1 promotor bölge polimorfizminin ar... 26/06/2001 - 28/06/2001
  60  Kistik fibrozis: 14 yaygın mutasyonun taranması... 30/05/2001 - 02/06/2001
  61  Electroretinogram findings in Duchenne / Becker muscular dystrophy and correlation with genotype.... 16/05/2001 - 20/05/2001
  62  Analyses of polymorphism for UGT1*1 exon 1 promoter in neonates with pathologic and prolonged jaundi... 15/05/2001 - 19/05/2001
  63  Konotrunkal konjenital kalp hastalıklarında 22q11 delesyon sıklığı... 03/05/2000 - 06/05/2000
  64  Roberts sendromu ve NTD; nadir bir bulgu ve çok erken prenatal tanı... 03/05/2000 - 06/05/2000
  65  Hematolojik malignansili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları... 16/05/1999 - 23/05/1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Teratojenler Yurdakök Pediatri...  2017
  2  genetik hastalıklar ve Pediatride Önemi Pediatrinin Esasları...  2016
  3  Genetik hastalıklara ve dismorfik çocuğa örneklerle yaklaşım Olgu sunumları ile çocuk hastalıkları...  2005
 • NO AD TARIH
  1  DEÜTF'de doğan ya da polikliniğe başvuran yenidoğanlarda major / minör konjenital anomali frekansı ve etkili faktörlerin taranması...  9/2016 - /
  2  Serebral kortikal malformasyonlu olgularda tubulin gen defektinin araştırılması...  6/2015 - 4/2016
  3  CHARGE Sendromu Ön Tanılı Olgularda Dizi Analizi Yöntemi İle CHD7 Geninde Saptanan Varyasyonların Hastalıkla İlişkili Olup Olmadığının Tespiti...  10/2014 - 2/2016
  4  Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  5/2012 - /
  5  İdyopatik Adölesan Skolyozunda vitamin D reseptör polimorfizmi...  1/2012 - 12/2012
  6  Çocukluk astımında Plazminojen aktivatör inhibitör-1 ve anjiotensin dönüştürücü enzim gen polimorfizmlerinin rolü...  2/2009 - 2/2011
  7  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  8  Yenidoğan sarılıklarında HOX 1 polimorfizmi...  12/2007 - 12/2008
  9  Mide Kanserinde p16 Gen Hipermetilasyonunun Araştırılması...  1/2004 - 1/2004
  10  Obez olan Türk Çocukları'nda APO E genindeki değişimler ile plazma lipid düzeyleri arasındaki ilişki ve obesite ile birlikte olan dislipidemilerde apolipoprotein E gen polimorfizmi...  12/2003 - 12/2004
  11  İnfertil Erkeklerde Kromozom Bozukluklarının ve Y mikro Delesyonlarının Araştırılması...  3/2003 - 1/2005
  12  Bizim Bebeklerimiz Neden Daha Fazla Sararıyor...  1/2002 - 1/2004
  13  Mitokondirial Sitopatilerde DNA Analizi ve Nükleer Genlerin Araştırılması...  1/2000 - 1/2000
  14  Kardiyak defektli hastalarda FISH yöntemi ile 22q11 delesyonunun araştırılması...  1/1999 - 1/2000
 • NO AD YIL
  1  Öğrenci Çalışma Modülü / Üçüncülük...  2007