En

DOÇ.DR. AYLİN ÖZBEK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2004
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri  2012
 • NO AD YIL
  1  Cerebellar volumes in early-onset bipolar disorder: a pilot study of a stereological measurement tec...  2019
  2  Is Inpatient Treatment Effective for Eating Disorders in Adolescents? Retrospective Analysis of a Ge...  2019
  3  Which parents dropout from an evidence-based parenting programme (Triple-P) at CAMHS? Comparison of ...  2019
  4  Cerebellar volume in early-onset schizophrenia and its association with severity of symptoms...  2019
  5  Bebek ve Küçük ÇocuklardacBağlanma Bozuklukları...  2018
  6  Trikotillomanisi olan çocuklarda ebeveynlik ve aile uyumu: Olgu kontrol çalışması...  2018
  7  Is Triple P effective in childhood anxiety disorder? A randomized controlled study...  2018
  8  'My Child Doesn?t Eat!?; Parental Feeding Strategies, Parental Attitudes and Family Functioning of ...  2018
  9  Factors affecting improvement of children and adolescents who were treated in the child and adolesce...  2017
  10  Anneye ait psikososyal risk etmenlerinin anne sütü elektrolit düzeylerine etkisi var mıdır?...  2017
  11  Do mothers with high sodium levels in their breast milk have high depression and anxiety score?...  2017
  12  Is Triple P Positive Parenting Program Effective on Anxious Children and Their Parents ? 4th Month F...  2016
  13  A comparison of extra and intra-familial sexual abuse of children and adolescents...  2016
  14  Assesment for Sexual Abuse in a Case Presenting with Genital Herpes...  2015
  15  Bir üniversite kliniği deneyimi:Erken çocukluk döneminde psikotrop ilaç kullanımı...  2015
  16  A new diagnostic approach for Turkish speaking populations DAWBA Turkish version...  2013
  17  Türkçe Güçler ve Güçlükler anketinin ileri psikometrik özellikleri...  2013
  18  Tip 1 diyabetes mellitus tanılı çocuğu olan annelerin psikososyal özellikleri: Diyabetik kontro...  2012
  19  Effects of early litter loss on maternal behavior and subsequent generations in rats: an attempt for...  2011
  20  Çocuk Ergen Ruh Sağlığında Epidemiyolojik Çalışmalar: Yöntemsel Bir Bakış...  2010
  21  Çocuk ve ergenlerin yatarak tedavisinde iyilesme ne kadar kalıcı oluyor?...  2010
  22  Birinci basamak hekimlerinin sürekli mesleki gelişimi için bir model araştırması: çocuk ve er...  2010
  23  Yeni türk ceza kanununun çocuk ve ergen psikiyatrisinde adli değerlendirmeye etkileri...  2010
  24  Child and adolescent mental health inpatient services in turkey is there aneed and are they effectiv...  2009
  25  Bir olgu üzerinden bebek gözlemi seminerlerinin psikanaliz ve psikoterapi eğitimindeki yeri ve ö...  2008
  26  Güçler ve güçlükler anketi'nin (GGA) türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri...  2008
  27  Maternal psychosocial aspects in hypernatremic dehydration with high sodium concentrations in breast...  2008
  28  Suspected child abuse among victims of home accidents being admitted to the emergency department: a ...  2006
  29  Adjunctive olanzapine treatment in bipolar adolescents responding insufficiently to mood stabilizers...  2006
  30  Psychosocial aspects of Turkish mothers of children with juvenile idiopathic arthritis...  2006
  31  Development and behavior of non-handicapped preterm children from a developing country...  2005
  32  Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Prematürite...  2003
  33  Tourette sendromunda ketiapin sağaltımı...  2003
  34  Okul öncesi çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı...  2003
  35  Hypernatraemic dehydration due to high sodium concentrations in breast milk: possible relationship w...  2002
 • NO AD TARİH
  1  2Q33.1 MİKRODELESYON SENDROMUNDA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU: BİR OLGU ÇALIŞMASI... 09/05/2018 - 12/05/2018
  2  CEREBELLAR VOLUMES IN EARLY ONSET SCHIZOPHRENIA; COMPARISON WITH HEALTHY CONTROLS AND ASSOCIATION WI... 09/05/2018 - 12/05/2018
  3  Association of prenatal attachment and infant outcomes at around two years of age.... 29/05/2016 - 02/06/2016
  4  Perinatal depression and anxiety: Do they last? If so what are the consequences for infants after tw... 29/05/2016 - 02/06/2016
  5  A case report with lithium induced myasthenia... 20/04/2016 - 24/04/2016
  6  An Early-Onset Schizophrenia with Amisulpride Treatment... 15/04/2015 - 19/04/2015
  7  Erken Başlangıçlı Şizofreni Tedavisinde İkili Antipsikotik Kullanımı... 01/04/2015 - 04/04/2015
  8  Düşük doz klozapin tedavisinden faydalanan tedaviye dirençli erken başlangıçlı şizofreni ol... 01/04/2015 - 04/04/2015
  9  Bir olgu üzerinden evlat edinme ve idealleştirilmiş öteki fantezisine bakış... 01/04/2015 - 04/04/2015
  10  Long Term Effectiveness of Triple-P Positive Parenting Programme on Childhood Anxiety Disorders: A R... 18/10/2014 - 22/10/2014
  11  The provision of parenting support in low and middle income countries. A population based parenting ... 11/08/2014 - 15/08/2014
  12  A population-based parenting implementation trial in turkey... 11/08/2014 - 15/08/2014
  13  Does Mother's emotions effect breastmilk content?... 14/06/2014 - 18/06/2016
  14  Prenatal Attachment; contributors, obstacles, pre and perinatal consequences... 14/06/2014 - 18/06/2014
  15  Trikotillomani Tanılı Hastalarda Aile İşlevselliğinin Değerlendirilmesi... 09/04/2014 - 12/04/2014
  16  First population roll-out of triple-p in turkey... 19/02/2014 - 21/02/2014
  17  Effectiviness of triple-p positive parenting program on childhood anxiety disorders: a prospective c... 19/02/2014 - 21/02/2014
  18  'yeterki yesin'... 15/05/2013 - 18/05/2013
  19  Genital herpetik veziküllerle başvuran bir olgunun cinsel istismar yönünden değerlendirilmesi... 24/04/2012 - 27/04/2012
  20  Yeni bir tanılama aracı (Gelişim ve Ruhsal Sağlık Değerlendirmesi tanı paketinin Türkçe ge... 25/04/2011 - 28/04/2011
  21  The Relationship Between Mammary Gland Permeability And The Factors Related To Mothers And Their Bab... 12/03/2011 - 15/03/2011
  22  Çocuk ve ergen ruh sağlığı poliklinik hizmetlerinde öncelik belirleme yöntemlerinin değerlen... 25/04/2010 - 28/04/2010
  23  A case of absence epilepsy presenting with attention deficit... 14/06/2008 - 17/06/2008
  24  Forensic assessment in child psychiatry. What do the forensic reports tell us?... 30/04/2008 - 03/05/2008
  25  Dişi Sıçanlarda Erken Yavru Kayıplarının İzleyen Gebelik Sonrası Doğan Yavrulara Etkileri... 19/04/2007 - 22/04/2007
  26  Psychosocial aspects of mothers with high sodium in breast milk and hypernatremic dehydration in the... 24/05/2006 - 27/05/2006
  27  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanlar... 20/04/2006 - 23/04/2006
  28  1. basamak `?Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Eğitimi??nin hekimlerin bilgi düzeylerine ve meslekse... 20/04/2006 - 23/04/2006
  29  Dişi sıçanların erken yavru kayıplarına tepkileri ve bu durumun maternal davranışlarına etk... 20/04/2006 - 23/04/2006
  30  İzmir ili merkez sağlık ocaklarında en sık görüldüğü bildirilen çocuk ve ergen ruh sağl... 20/04/2006 - 23/04/2006
  31  Anne sütü sodyum değeri yüksekliği ile birlikte hipernatremik dehidratasyonu olan yenidoğanlar... 12/04/2006 - 16/04/2006
  32  The process of a school consultation for 2 years in terms of a multidisciplinary crises intervention... 22/09/2005 - 23/09/2005
  33  HIV and Children... 21/09/2005 - 24/09/2005
  34  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ergen formunun Tü... 21/04/2005 - 24/04/2005
  35  Tip 1 Diabettes Mellitus tanılı çocukların annelerinin psikososyal özellikleri ve diabetik kont... 21/04/2005 - 24/04/2005
  36  Ev kazaları ile başvuran çocuklarda sosyodemografik ve glişim özelliklerinin, ebeveyn tutumlar... 21/04/2005 - 24/04/2005
  37  Güçler ve güçlükler anketi (GGA) "strength and difficulties questionnaire-SDQ" ergen formunun T... 21/04/2005 - 24/04/2005
  38  Asperger Bozukluğu tanısı almış 6 olgunun Rorschach değişkenlerinin incelenmesi.... 05/10/2004 - 07/10/2004
  39  Psychosocial aspects of families of children with juvenile idiopathic arthritis... 09/09/2004 - 12/09/2004
  40  'Strengths and difficulties questionaire-SDQ' Güçler ve güçlükler anketi-GGA ebeveyn formunun T... 21/04/2004 - 24/04/2004
  41  Asperger Sendromuna ve yüksek işlevli otizme sahip çocukların Rorschach protokollerinin karşıl... 21/04/2004 - 24/04/2004
  42  Juvenil idiyopatik artriti olan çocukların ailelerinde psikososyal özellikler... 21/04/2004 - 24/04/2004
  43  Güçler ve güçlükler anketi "strength and difficulties questionaire-SDQ" anne-baba formunun Tür... 20/04/2004 - 24/04/2004
  44  0-6 yaş arası çocuklarda psikotrop ilaç kullanımı... 07/03/2003 - 09/03/2003
  45  Prematüre çocuklarda gelişimsel, davranışsal, coşkusal özellikler ile bunlara etki eden etmen... 07/03/2003 - 09/03/2003
  46  Quetiapine treatment in patients with Tourette's syndrome... 05/09/2002 - 08/05/2002
  47  Asperger Sendromu Tanısı Almış 6 Olgunun İzlem Süreci.... 26/04/1998 - 29/04/1998
 • NO AD YIL
  1  İnsan Olurken: Tavistock Modeli Bebek Gözlemi Seminer Notları...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bağlanma ve Gelişimi BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
  2  Bağlanma Bozuklukları BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
  3  Bağlanma ve Gelişimi Bebek Ruh Sağlığı (0-4yaş) Temel Kitabı...  2012
  4  Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kayıplar ve Yas BEBEK RUH SAĞLIĞI (0-4YAŞ) TEMEL KİTABI...  2012
  5  HIV/AIDS ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
 • NO AD YIL
  1  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2003
  2  Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Vakfı Çocuk Psikiyatisi Poster ödülü....  2004
 • NO AD YIL
  1  TUBİTAK  2005
  2  TUBİTAK  2005
 • NO Görev
  1 Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mart 2012- Mart 2015
  2 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Kasım 2009- Şubat 2010