En

PROF.DR. MUKADDES GÜMÜŞTEKİN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK FARMAKOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin klinik araştırmalar hakkında bilgi ve...  2019
  2  HGF/c-Met Pathway has a role in testicular Damage in Diabetes Induced by Streptozotocin...  2017
  3  The role of Cytochrome p450 3A5 Enzyme on the Metabolism of Tacrolimus in rats....  2017
  4  Heparin treatment increases thioredoxin interacting protein expression in hepatocellular carcinoma c...  2015
  5  The Role of Rac1 on Carbachol-induced Contractile Activity in Detrusor Smooth Muscle from Streptozot...  2015
  6  Immunohistochemical expression of Hepatocyte Growth Factor/c-Met in heart and aorta of diabetic rats...  2014
  7  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats...  2013
  8  Rational Pharmacotherapy Training for Fourth-Year Medical Students...  2013
  9  The Effect of Insulin Treatment on Rac1 Expression in Diabetic Kidney....  2013
  10  HGF/c-Met Overexpressions, but not Met Mutation, Correlates with Progression of Non-small Cell Lung ...  2012
  11  importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol...  2012
  12  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dördüncü sınıf öğrencilerinin akılcı ilaç kulla...  2011
  13  Effects of repeated administered ghrelin on chronic constriction injury of the sciatic nerve in rats...  2010
  14  Possible involvement of ghrelin on pain threshold in obesity...  2010
  15  Effect of melatonin on testicular damage in streptozotocin-induced diabetes rats...  2008
  16  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  17  Circadian variation in methotrexate toxicity in streptozotocin-induced diabetes mellitus rats...  2007
  18  Erythropoietin restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis...  2006
  19  The role of circadian rhythm on the pharmacokinetic of methotrexate in streptozotocin-induced diabet...  2005
  20  The interaction of the diltiazem with oral and intravenous cyclosporine in rats...  2004
  21  Two-hour post-dose cyclosporin A levels in adolescent renal transplant recipients in the late post-t...  2004
  22  Çevresel Toksinler: Hayvan ısırma ve sokmaları...  2003
  23  Mechanism of serotonin-induced gastric mucosal injury in rats: Role of acid-back diffusion...  2003
  24  Intraperitoneal and subcutaneous pharmacokinetics of low molecular weight heparin in continuous ambu...  2003
  25  Effects of amnio-allantoic fluid exchange on bowel contractility in the chick embryos with gastrosch...  2002
  26  The effects of subchronic parathion exposure on cyclosporine pharmacokinetics in rats...  2001
  27  Acute renal failure following latrodectism...  2001
  28  Pharmacological analysis of 5-hydroxytriptamine effects on human isolated ureter...  1999
  29  Circadian rhythmicity in serotonin-induced acute gastric mucosal injury in rats...  1998
  30  Serotoninin ülserojenik etkisinde sirkadian ritmin rolü...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 06/11/2019 -
  2  Radyasyonun oksidatif stres ve apoptozis üzerindeki etkilerinde rac1 molekülünün rolü... 18/10/2019 - 19/10/2019
  3  Bir Üniversite Hastanesinde Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Klinik Araştırmalarda Görev Alma D... 24/11/2017 - 25/11/2017
  4  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi... 08/11/2017 - 12/11/2017
  5  Radyokontrast nefropati modeli ve probenesidin etkililiği:Ön çalışma sonuçları... 20/10/2017 - 22/10/2017
  6  HGF/cMet pathway has a role in testicular damage in diabetes induced by streptozotocin.... 26/06/2016 - 30/06/2016
  7  Pharmacovigilance perception and adverse drug reaction reporting of physicians in an university hosp... 26/06/2016 - 30/06/2016
  8  Rac1 Inhibitor EHT1864 Improved Radiocontrast-Induced Nephropathy in Mouse Model... 20/05/2015 - 22/05/2015
  9  Evaluation Of Rac1 Expression in Radiocontrast-Induced Nephropathy in Mouse Model... 20/05/2015 - 22/05/2015
  10  Klinik İlaç Araştırmaları Yüksek Lisans Eğitimi.... 27/03/2015 - 28/03/2015
  11  The Effect of Tramadol on Blood Glucose Levels in Rats... 17/11/2014 - 19/11/2014
  12  Heparin mediated c-Met activation regulates glucose metabolism via Thioredoxin interacting protein i... 06/07/2014 - 08/07/2014
  13  Diyabetik sıçan detrusor düz kas yanıtlarında küçük GTP'az ların rolü... 04/11/2013 - 07/11/2013
  14  Does the small GTPase Rac1 has a role on bladder dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats... 17/07/2012 - 20/07/2012
  15  Insulin therapy didn't improve sufficiently the inhibitory effects of small GTPase RhoA in diabetic ... 17/07/2012 - 20/07/2012
  16  The role of Rac-1 in apoptosis contributes to the pathogenesis of diabetic nephropathy in rats... 17/07/2012 - 20/07/2012
  17  Diyabetik Sıçanlarda Mesane Fonksiyonlarında Küçük GTPaz'ların Rolü... 19/10/2011 - 22/10/2011
  18  Diyabetik Sıçanlardaki Kardiyovasküler Disfonksiyonlarda Küçük GTPazlardan Rac-1'in Rolü... 19/10/2011 - 22/10/2011
  19  Tıp Fakültesi Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Akılcı İlaç Kullanımı Eğitiminde Video K... 19/10/2011 - 22/10/2011
  20  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinde akılcı ilaç kullanımı eğitiminin müfredatta y... 19/10/2011 - 22/10/2011
  21  Impact of the use of doctor-patient communication video record during rational pharmacotherapy train... 26/06/2011 - 29/06/2011
  22  The role of Rac1 GTPase on cardiovascular dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats... 24/02/2011 - 27/02/2011
  23  Diyabette karaciğer mikrozomal enzimlerinde görülen değişiklikler ve ilaçların farmakokinetik... 24/09/2010 - 24/09/2010
  24  Does HGF/c-Met signalling exert its effects on vascular dysfunction by small GTPases in diabetic rat... 17/07/2010 - 23/07/2010
  25  HGF/c-Met overexpressions, but not Met mutation, correlates with progression of non-small cell carci... 17/07/2010 - 23/07/2010
  26  Short term impacts of rational pharmacotherapy course on the rational prescribing skills of fourth-y... 17/07/2010 - 23/07/2010
  27  Dördüncü sınıf tıp öğrencilerinin akılcı ilaç kullanım becerileri üzerine rasyonel farm... 02/06/2010 - 05/06/2010
  28  The effect of antinociceptive dose of tramadol on blood glocose levels in rats... 31/03/2008 - 03/04/2008
  29  Importance of sampling sites for postmortem evaluation of ethyl alcohol... 03/06/2007 - 07/06/2007
  30  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan spraque-dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 19/04/2007 - 23/04/2007
  31  The role of HGF/c-Met signalling pathway on the nonsmall cell lung cancer... 24/06/2006 - 29/06/2006
  32  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde hepatosit büyüme faktörü (HBF/SF) ve c-Met siny... 19/04/2006 - 23/04/2006
  33  Deneysel meme neoplazileri modelleri oluşturulan Sprague-Dawley ratlarda parsiyel hepatektominin do... 29/03/2006 - 02/04/2006
  34  Erythropoetin treatment restores bowel damage and hypoperistalsis in gastroschisis... 12/07/2005 - 15/07/2005
  35  The role of circadian rhythm in the pharmacokinetic of methotrexate in SIDM Rats... 24/06/2003 - 28/06/2003
  36  Relation of caffeinated beverage consumtion with serum liver enzymes, serum lipids and caffeine le... 24/06/2003 - 28/06/2003
  37  The interaction of the diltiazem with oral and intravenous cyclosporine in rats... 24/06/2003 - 28/06/2003
  38  Diabetik sıçanlarda metotreksatın farmakokinetiğinde sirkadiyan ritmin rolü... 08/05/2003 - 09/05/2003
  39  Sıçanlarda oral ve intravenöz verilen siklosporin ile diltiazemin etkileşimi... 08/05/2003 - 09/05/2003
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen bitki zehirlenmeleri... 08/05/2003 - 09/05/2003
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Zehir Danışma Merkezine danışılan besin zehirlenmele... 08/05/2003 - 09/05/2003
  42  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Zehir Danışma Merkezine danışılan hayvan ısırma so... 08/05/2003 - 09/05/2003
  43  Gastroşizisli civciv embryolarında amniotik sıvı değişiminin barsak kontraktilitesi üzerine e... 01/01/2002 -
  44  Acute renal failure following latrodectism... 16/05/2001 - 19/05/2001
  45  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs stajında uygulanan probleme dayalı ``İyi Reç... 01/11/1999 - 05/11/1999
  46  The effect of omeprazole on isolated tracheal and bronchial smooth muscle... 06/09/1998 - 11/09/1998
  47  Omeprazolün izole trakea veya bronş düz kasına etkisi var mı?... 28/09/1997 - 03/10/1997
  48  The effect of serotonin and its agonists on the deep dorsal penil veins and corpora cavernosa... 01/06/1997 - 04/06/1997
  49  Serotoninin neden olduğu mide mukoza hasarı ve sirkadian ritm... 04/11/1996 - 08/11/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Deneysel Hayvan Araştırmalarının Planlamasında Dikkat Edilecek Hususlar Küçük Deney Hayvanlarından Rat...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Sıçanlarda radyokontrast madde nefropatisini önlemede Montelukast'ın NF-kB, NOX4 ve p22 phox ekspresyonu aracılı etkisi...  11/2019 - /
  2  Sıçan Modelinde Küçük GTPaz'ların İyonlaştırıcı Radyasyon Hasarlarındaki Rolü...  12/2017 - 12/2019
  3  UPGx: PREemptive Pharmacogenomic testing for Preventing Adverse drug REactions (PREPARE)...  9/2017 - 9/2018
  4  Melatoninin Alerjik Rinit Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2017 - /
  5  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Rac1, RhoA ve Panneksin Ekspresyonu ve Probenesid Tedavisinin Etkililiği...  12/2016 - /
  6  Avrupa Klinik Araştırma Altyapı Ağına Türkiye'nin TUCRIN Aracılığıyla Katılımı Projesi...  2/2016 - 2/2019
  7  Radyokontrast Madde Enjeksiyonu Sonrası Gelişen Nefropatilerde Apoptoz Ve Rac1 Ekspresyonunun Değerlendirilmesi...  5/2013 - 12/2015
  8  Yüksek glukoz tarafından uyarılan oksidatif stresin düzenlenmesinde TXNIP'in rolü...  1/2011 - 3/2011
  9  Diyabete bağlı kardiyovasküler değişikliklerde HGF/c-Met yolağının rolü ve rekombinant hepatosit büyüme faktörü tedavisinin etkililiği...  1/2010 - /
  10  Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde c-Met/HGF sinyal ileti yolağının rolü...  1/2004 - 1/2007
  11  Deneysel meme kanseri oluşturulan ratlarda parsiyel hepatektomi sonrası dosetaksel uygulanmasının hepatosit ve meme tümör hücresi apoptozu üzerine etkisi...  1/2003 - 12/2006
  12  Çay ve Kahve tüketiminin serum karaciğer enzimleri ve serum lipidleri üzerine etkileri ve serum kafein düzeyi ile ilişkisi....  5/2002 - 3/2004
  13  Streptozotosin ile oluşturulan diabetik sıçanlarda metotreksat farmakokinetiğinde sirkadiyan ritmin rolü...  1/2002 - 12/2003
  14  Sıçanlarda takrolimusun metabolizmasında sitokrom P450 3A5 enziminin rolü...  1/2001 - 12/2004
  15  Sıçanlarda P.O ve I.V yolla verilen siklosporinin farmakokinetiğine diltiazemin etkisi...  1/2000 - 6/2003
  16  Serotoninin ülserojenik etkisinde sirkadian ritmin rolü...  1/1996 - 6/1997
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  1998
  2  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  1999
  3  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2001
  4  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2002
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2004
  6  Diabetes Mellitus En İyi Bilimsel Proje Destek Ödülü /İkincilik ödülü...  2010
  7  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü...  2010
  8  En çok bildirim yapan On Farmakovijilans İrtibat Noktası Teşekkür Plaketi...  2016
 • NO AD YIL
  1  TÜRKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU BASKANLIGI  2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2020-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2015- Mart 2017
  3 Bireye Özgü Tıp ve Farmakogenomik/Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ocak 2015- Ocak 2018