En

PROF.DR. ÖZLEM EL TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012
 • NO AD YIL
  1  Functional restriction and satisfaction with prosthesis in lower limb amputee patients...  2018
  2  An Attypiicall Case off Subacutte Combiined Degenerrattiion Wiitth Concomiittantt Copperr Deffiiciie...  2018
  3  Calcaneal Stress Fracture: A case Report...  2018
  4  Bilateral frontoparyetal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu...  2018
  5  Impaired quality of life and functional status in patients with benign joint hypermobility syndrome...  2016
  6  Outcomes of transfer of latissimus dorsi and teres major to the rotator cuff with or without anterio...  2014
  7  Efficacy of parafin bath therapy in hand osteoarthritis: a single blinded randomized controlled tria...  2013
  8  Radius distal uç kırığı geçiren 45 Yaş üzeri hastalarda osteoporoz ve subklinik vertebral k...  2012
  9  İnmeli hastalarda omuz askısının statik dengeye etkisi...  2012
  10  Nöropatik El...  2012
  11  Kanıta Dayalı Veriler Eşliğinde Omuz Ağrısına Yaklaşım...  2011
  12  Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrasi gelişen diz önü ağrısının kas gücü, fonksiyonel ...  2011
  13  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor motor func...  2011
  14  A palliative care initiative in Dokuz Eylul University Hospital...  2011
  15  Clinical and functional outcomes and proprioception after a modified accelerated rehabilitation prog...  2010
  16  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi...  2010
  17  Handgrip strength is related to bone mineral density in male athletes...  2009
  18  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  19  The efficacy of conservative treatment in patients with full-thickness rotator cuff tears...  2009
  20  Lateral epikondilitli hastalarda splint ve fizik tedavi veya splint tedavilerinin etkinliğinin kar...  2009
  21  İnme sonrasında yaşam kalitesini etkileyen faktörler...  2008
  22  Ağrısız seyreden kompleks bölgesel ağrı sendromu: olgu sunumu...  2008
  23  Effects of muscle strengthening versus aerobic exercise program in fibromyalgia...  2008
  24  Erkek hastalarda vertebral kırık ile spondiloz ve kemik mineral yoğunluğu ilişkisi...  2008
  25  Osteoporoz tanı ve izleminde biokimyasal belirleyiciler...  2008
  26  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2007
  27  Serebral Palsi Hastalarının Genel Özellikleri...  2007
  28  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy...  2006
  29  Autonomic dysreflexia in a patient with lumbar spinal cord injury: a case report...  2006
  30  The reliability and validity of the Turkish version of the Western Ontario Rotator Cuff Index...  2006
  31  Flexible flatfoot and related factors in primary school children: a report of a screening study...  2006
  32  Musculoskeletal problems in pathologists...  2006
  33  Rehabilitation and functional results after prosthetic knee replacement following resection of a mal...  2006
  34  Omuz problemi olan hastaların genel özellikleri...  2006
  35  Tiroid hastalıkları ve osteoporoz...  2006
  36  Subakromial sıkışma sendromunda konservatif tedavinin etkinliği...  2006
  37  Bayan voleybol oyuncularında omuz kas kapsüler yapıları ile omuz ağrısı ilişkisi...  2005
  38  Diz eklem hipermobilitesinin eklem pozisyon hissine etkisi...  2005
  39  Functional outcome in patients with zone V flexor tendon injuries...  2005
  40  Osteoporotik erkek hastalarda vertebral kırıklar ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki...  2005
  41  Bone mineral density in astmatic patients patients using low dose inhaled glucocorticosteroids...  2005
  42  Kemik kalitesi...  2005
  43  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability...  2004
  44  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği...  2004
  45  Serebral palsili hastaya yaklaşım...  2004
  46  Glenohumeral eklem instabilitesinin patofizyolojisi...  2003
  47  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda omuz değerlendirme sistemleri ve SF-36 arasındaki korelasyon...  2002
  48  Treatment of carpal tunnel syndrome with nerve and tendon gliding exercises...  2002
  49  Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Postmenopozal Kadınlarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Değerlendir...  2001
  50  Traumatic spinal cord injury in ankylosing spondylitis: Report of two cases...  2001
  51  Alt ekstremite amputasyonları ve rehabilitasyonu...  2001
  52  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği...  2001
  53  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler...  2000
  54  Patellofemoral Uyumsuzluk Rehabilitasyonunda EMG Biofeedback'in Klinik ve Radyolojik Etkinliğinin A...  2000
  55  Rotator kılıf problemlerinde klinik testleri tanısal değeri...  2000
  56  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları...  1999
  57  Group exercise therapy in ankylosing spondylitis...  1999
  58  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl...  1999
  59  Ankilozan spondilit'e kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesi...  1999
  60  Osteogenesis İmperfektalı bir Olgular'da Femur Başı Osteonekrozu...  1999
  61  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin...  1999
  62  Coexistence of familial Mediterranean fever with sacroiliitis and Behçet's disease: a rare occurren...  1998
  63  Romatoid Artritli Hastalarda Tiroid Hormon Düzeyleri...  1998
  64  Omuz sıkışma sendromunda kısa dönem konservatif tedavi sonuçları...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Denosumab enjeksiyonu uygulanan osteoporoz hastalarında memnuniyet, hasta tercihi ve yan etki değe... 25/10/2017 - 29/10/2017
  2  An Atypical Case of Subacute Combined Degeneration With Concomitant Copper Deficiency... 25/04/2017 - 29/04/2017
  3  Hemipleji Sonrası Nadir Bir Komplikasyon Olarak Dizde Heterotopik Ossifikasyon... 25/04/2017 - 29/04/2017
  4  Serebral palsili hastalarda ABILHAND Kids ve ABILOCO Kids anketlerinin Türkçe versiyonunun güveni... 25/04/2017 - 29/04/2017
  5  Alt ekstremite ampute hastalarında yaşam kalitesi ve protez memnuniyeti... 15/12/2016 - 17/12/2016
  6  Nöromuskuler hastalığı olanlarda ACTIVLIM anketinin Türkçe versiyonunun güvenilirlik çalış... 03/11/2016 - 06/11/2016
  7  Bilateral Milwakuee Omuz Sendromu: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  8  Bilateral frontoparietal hemorajiyi takiben parapleji: Bir olgu sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  9  Kalkaneal Stres Kırığı: Bir Olgu Sunumu... 22/04/2015 - 26/04/2015
  10  Serebral palsili hastalarda vitamin D düzeyleri: Ön Çalışma... 27/03/2013 - 31/03/2013
  11  Tartışmalı nörojenik torasik çıkış sendromunda konservatif tedavinin etkinliği: Hastalık s... 27/03/2013 - 31/03/2013
  12  Serebral palsili çocuklarda Modifiye House sınıflandırma sisteminin Türkçe uyarlamasının gü... 27/03/2013 - 31/03/2013
  13  Doğumsal brakial pleksus felçli hastalarda latissimus dorsi - teres major tendon (LD-TM) transferi... 23/05/2012 - 26/05/2012
  14  Serebral palside fonksiyonel durum ve kalça çıkığı ilişkisi... 11/05/2011 - 15/05/2011
  15  Hemiplejik hastalarda üst ekstremite fonksiyonel durumunu etkileyen faktörlerin araştırılması:... 11/05/2011 - 15/05/2011
  16  Kompleks bölgesel ağrı sendromunda proksimal myofasial ağrı... 11/05/2011 - 15/05/2011
  17  El osteoartritinde parafin banyosu uygulamanın etkinliği... 11/05/2011 - 15/05/2011
  18  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda botulinum toksin enjeksiyonu: Olgu sunumu... 11/05/2011 - 15/05/2011
  19  Interobserver reliability of the Turkish version of the expanded and revised gross motor function cl... 11/05/2011 - 15/05/2011
  20  İnmeli hastalarda denge eğitiminin nörolojik rehabilitasyonda etkisinin değerlendirilmesi... 04/11/2010 - 07/11/2010
  21  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Yaşam Kalitesi ve Ağrıya Etkisi... 03/11/2009 - 08/11/2009
  22  Quality of life in patients with benign joint hypermobility syndrome - preliminary report... 13/06/2009 - 17/06/2009
  23  Serebral palsili çocukların ailelerinde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 06/11/2008 - 09/11/2008
  24  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi:Ön çalışma... 06/11/2008 - 09/11/2008
  25  Serebral palsili bir olguda selektif posterior rizotomi ve kalça çevresi yumuşak doku cerrahisi s... 06/11/2008 - 09/11/2008
  26  Osteoporozu olan hastalarda dik duruş korsesinin (posturex) postural stabiliteye etkisi:Ön çalı... 15/10/2008 - 19/10/2008
  27  Postmenopozal Osteoporozda Egzersiz Eğitiminin Kas Kuvveti ve Dengeye Etkisi... 15/10/2008 - 19/10/2008
  28  Doğumsal brakiyal pleksus paralizili hastalarda omuz abduksiyon ve eksternal rotasyonunun rekonstr... 16/05/2008 - 19/05/2008
  29  İnme Sonrası Depresyon ve İlişkili Faktörler... 25/10/2007 - 29/10/2007
  30  İnme sonrasında yaşam kalitesi... 25/10/2007 - 29/10/2007
  31  Subakromial sıkışma sendromu olan olgularda posterior kapsül gerginliği ve tedavi yanıtına et... 24/10/2007 - 29/10/2007
  32  20-50 yaş arası sağlıklılarda el kavrama ve pinç güçlerinin değerlendirilmesi: Bir ön çal... 24/10/2007 - 29/10/2007
  33  Fibromyalji sendromunda aerobik egzersizle kas güçlendirme egzersizlerinin etkinliğinin karşıla... 24/10/2007 - 29/10/2007
  34  Kompleks bölgesel ağrı sendromu: Ağrısız bir olgu sunumu... 26/04/2006 - 30/04/2006
  35  Postmenopozal osteoporozda vertebral kırık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki... 28/09/2005 - 02/10/2005
  36  Sutopu oyuncularında omuz değerlendirilmesi... 22/06/2005 - 26/06/2005
  37  Western Ontario Rotator Kaf ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalış... 22/06/2005 - 26/06/2005
  38  Sporcularda el kavrama gücü ile metakarpal kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki... 22/06/2005 - 26/06/2005
  39  Erken dönem karpal tünel sendromunda kesikli ultrasonun klinik, elektrofizyolojik ve ultrasonograf... 22/06/2005 - 26/06/2005
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Serebral Palsi Polikliniği... 22/11/2004 - 23/11/2004
  41  Diplejik Tip Serebral Palsili Olgularda Botulinum Toksin A Uygulamasının Fonksiyonel Sonuçları... 22/11/2004 - 23/11/2004
  42  Botulinum toxin a injection for spasticity in diplegic type cerebral palsy... 30/09/2004 - 04/10/2004
  43  The efficacy of conservative treatment in patients with full thickness rotator cuff tears... 30/09/2004 - 04/10/2004
  44  Proprioceptive assessment of shoulder joint in subjects with generalized joint hypermobility... 30/09/2004 - 04/10/2004
  45  Outcome of open anterior stabilization and postoperative rehabilitation in recurrent shoulder instab... 30/09/2004 - 04/10/2004
  46  The effect of knee joint hypermobility on joint position sense... 30/09/2004 - 04/10/2004
  47  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 24/06/2004 - 27/06/2004
  48  Erkek hastalarda vertebral spondiloz, kemik mineral yoğunluğu ve kırık ilişkisinin araştırıl... 24/06/2004 - 27/06/2004
  49  Erkeklerde vertebral kompresyon kırıkları ve yaşam kalitesi arasındaki İlişki... 24/06/2004 - 27/06/2004
  50  Radyografik absorbsiyometri (RA) ve dual enerji X-ışını absorbsiyometri (DEXA) korelasyonu... 24/06/2004 - 27/06/2004
  51  Patologlarda kas iskelet sistemi problemleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  52  İlkokul çağı çocuklarında fleksibl pes planus ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi: 57... 04/10/2003 - 08/10/2003
  53  Erkek osteoporozunda alendronatın etkinliği... 04/10/2003 - 08/10/2003
  54  Snapping skapula sendromu: olgu serisi... 04/10/2003 - 08/10/2003
  55  N. Aksesoryus paralizisi: olgu sunumu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  56  Radius distal uç kırıkları ve kompleks bölgesel ağrı sendromu... 04/10/2003 - 08/10/2003
  57  Tümör tipi diz protezi uygulamalarında fonksiyonel sonuçlar... 04/10/2003 - 08/10/2003
  58  Ayak bileği kronik lateral ligaman yaralanmalarında izotonik ve izokinetik egzersiz tedavi yöntem... 04/10/2003 - 08/10/2003
  59  Doğumsal brakial pleksus paralizili hastalarımızın özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  60  Omuz problemi olan hastaların klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  61  Does shoulder strength always correlate with shoulder function in postoperative patients with imping... 18/05/2003 - 22/05/2003
  62  Muscle strength, pain, physical function and radiographic severity in knee osteoarthritis... 18/05/2003 - 22/05/2003
  63  Generalized joint hypermobility in patients with traumatic anterior shoulder instability... 18/05/2003 - 22/05/2003
  64  Postmenapozal osteoporozda alendronatın etkinliği... 07/10/2002 - 11/10/2002
  65  İnhaler kortikosteroid kullanan astımlı hastalarda kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmes... 07/10/2002 - 11/10/2002
  66  Travmatik glenohumeral eklem instabilitesi olgularında hipermobilite... 06/03/2002 - 09/03/2002
  67  Rotator kaf lezyonu olan hastalarda skorlama sistemlerinin karşılaştrılması... 06/03/2002 - 09/03/2002
  68  Tam kat rotator kaf yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 06/03/2002 - 09/03/2002
  69  Diz osteoartritinde kaplıca tedavisinin etkinliği... 27/09/2001 - 30/09/2001
  70  Diz osteortritinde kaplıca tedavisinin yaşam kalitesine etkileri ve radyolojik skorlama ile korela... 27/09/2001 - 30/09/2001
  71  Rotator kaf masif yırtıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  72  Voleybol oyuncularında omuz internal-eksternal rotator kas imbalansı ile omuz ağrısı arasındak... 12/05/2001 - 17/05/2001
  73  Minimal deplase humerus proksimal uç kırıklarında konservatif tedavi sonuçları... 12/05/2001 - 17/05/2001
  74  Voleybol oyuncularında omuz kas yapısı ile omuz ağrısı arasındaki ilişki... 12/05/2001 - 17/05/2001
  75  Alendronate treatment results in postmenopausal osteoporosis... 03/06/2000 - 07/06/2000
  76  Serebrovasküler olay sonrası üst ekstremite spastisitesinin tedavisinde botulinum toksin A etkinl... 16/05/1999 - 21/05/1999
  77  Primer gonartrozda intraartiküler hyalüronik asit tedavisinin etkinliği ve güvenilirliği... 16/05/1999 - 21/05/1999
  78  Patellofemoral uyumsuzluk rehabilitasyonunda EMG- biofeedback'in klinik ve radyolojik etkinliğinin ... 16/05/1999 - 21/05/1999
  79  Torasik çıkış sendromunda konservatif tedavi etkinliği: 4 yıllık izlem sonuçları... 16/05/1999 - 21/05/1999
  80  Ankilozan spondilitte kemik mineral yoğunluğu ve etkileyen faktörler... 27/09/1998 - 30/09/2008
  81  Romatoid artritli hastalarda aleksitimik özellikler... 27/09/1998 - 30/09/1998
  82  Short term results of conservative treatment in shoulder impingement syndrome... 05/09/1998 - 08/09/1998
  83  Paraplegia related to long-standing ankylosing spondylitis... 05/09/1998 - 08/09/1998
  84  Coexistence of FMF , Behçet's disease and bilateral sacroiliitis: a case report... 07/09/1997 - 11/09/1997
  85  Omuz impingement (sıkışma) sendromunda egzersiz ve kombine fizyoterapi ile egzersiz programının... 15/05/1997 - 18/05/1997
  86  Ankilozan spondilitli hastalarda egzersiz tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  87  Romatoid artritli hastalarda seks hormon seviyeleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  88  Romatoid artritli hastalarda tiroid hormon düzeyleri... 15/05/1997 - 18/05/1997
  89  Donuk omuzda geleneksel fizik tedavi ile çift derin ısıtıcılı tedavi yönteminin etkinliğinin... 15/05/1997 - 18/05/1997
  90  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde kognitif performansın prognoz belirlemedeki yeri... 15/05/1997 - 18/05/1997
 • NO AD YIL
  1  Osteoporoz Hasta Kitapçığı...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Adölesan İdiopatik Skolyozda Korse Tedavisi ADÖLESAN İDİOPATİK SKOLYOZ...  2017
  2  Beyin felçli olgularda kas iskelet sistemi değerlendirilmesi Beyin Felci...  2017
  3  Beyin felçli hastalarda spastisite tedavisinde botulinum toksin uygulamaları Beyin Felci...  2017
  4  Beyin felçli olgularda terminoloji, sınıflandırma ve değerlendirmedeki yenilikler Beyin Felci...  2017
  5  Rotator Manşon Hastalıkları Ortopedik Rehabilitasyon El Kitabı...  2016
  6  Laboratuar ve Görüntüleme Bulguları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Yeni Ufuklar Osteoporoz...  2010
 • NO AD TARIH
  1  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  2  İnmeli hastalarda omuz askısının dengeye etkisi...  5/2008 - 5/2009
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2017-Devam ediyor
  2 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2016-Devam ediyor
  3 Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015