En

PROF.DR. TÜRKAN GÜNAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Halk Sağlığı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Birlikte Öğrenme Deneyimi...  2019
  2  Büyüme Hormonu Eksikligi tanısı alan olguların özelliklerinin degerlendirilmesi...  2019
  3  Socioeconomic factors associated with tobacco smoking in Turkey: a cross-sectional, population-based...  2018
  4  What Are The Important Risk Factors For The Obesity In The Children Three to Six Age Years: A Cross-...  2018
  5  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ikinci sınıfa devam eden öğrencilerde kas iskelet ...  2018
  6  Emzirme ve Sürdürülebilir Kalkınma...  2018
  7  Effect of industrialization on allergic diseases in school children...  2018
  8  Evaluation of effectiveness of peer education on smoking behavior among high school students...  2018
  9  Does raising awareness in families reduce environmental tobacco smoke exposure in wheezy children?...  2017
  10  The contribution of clinical assessments to the diagnostic algorithm of pulmonary embolism....  2017
  11  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  12  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçov...  2016
  13  Prevalence of tobacco use among school teachers and effect of traınıng on tobacco use ın western ...  2016
  14  The Prevelance of Tobacco Use and the Factors Influencing in Students Studying at Two Dentistry Facu...  2016
  15  Smoking cessation and the effect of nicotine dependence on relapse rate in İzmir, Turkey...  2015
  16  Kadın ve Üreme Sağlığı...  2015
  17  Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun T...  2015
  18  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  19  Okulda Sağlık Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Davranış Değişimi...  2014
  20  Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University's school of healt...  2014
  21  Prevalence of asthma among children in an industrial town...  2014
  22  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  23  Evaluation of Awareness on Radiation Protection and Knowledge About Radiological Examinations in Hea...  2014
  24  Opinion on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  25  Vitamin D Requirements and Supplementation during Pregnancy...  2013
  26  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  27  Sağlık açısından toplumsal cinsiyet ve tütün kontrolü...  2013
  28  Effect of smoke-free legislation on smoking cessation rates in teachers in Manisa, Turkey...  2013
  29  Ergenlerin Sigara Bırakma Konusunda Desteklenmesinde Bir Yöntem: Akran Eğitimi...  2013
  30  Investigation of inherited thrombophilias in patients with pulmonary embolism...  2013
  31  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  32  Türkiyedeki Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dallarında 4207 Sayılı Tütün Ürünler...  2012
  33  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  34  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  35  Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde Halk Sağlığı Eğitim Programının Öğrenc...  2012
  36  Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi?ne davet edilenler...  2012
  37  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  38  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  39  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konu...  2010
  41  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  42  Anatomical characteristics of the arcuate eminence...  2010
  43  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  44  An analysis of adult patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis...  2009
  45  Interactions of thyroid hormones; insulin-like growth factor-1 (IGF-1), IGF binding proteins, and nu...  2009
  46  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  47  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  48  The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting t...  2008
  49  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  50  Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri...  2007
  51  OPERATIONAL RESEARCH IN NARLIDERE EDUCATION RESEARCH AND HEALTH DISTRICT’S HEALTH CENTRES (1999-200...  2007
  52  İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bodurluk ve Obezite İle İlişkisi...  2007
  53  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden ve Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukl...  2007
  54  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  55  Erkeklerin Aile Planlamasına Katılımını Artırmak İçin Bir Adım: Erlere Yönelik Aile Planla...  2007
  56  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  57  İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları...  2007
  58  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  59  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  60  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  61  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  62  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  63  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  64  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular...  2006
  65  Bekar Kadınların Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Alma Durumu ve Hizmete Ulaşım...  2006
  66  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygıs...  2006
  67  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozu...  2006
  68  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  69  Prostat Karsinomunun Histopatolojik Parametreleri ile Neoanjiogenezis İlişkisinin İncelenmesi...  2006
  70  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam...  2006
  71  Interaction of Two Public Health Problems in Turkish School Children: Nutritional Deficiencies and G...  2006
  72  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  73  Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2005
  74  The Factors Affecting the Relation Between the Menarchial Age of Mother and Daughter,...  2005
  75  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  76  Effects of Different Socioeconomic Conditions on Menarche in Turkish Female Students...  2004
  77  Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması...  2003
  78  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun e...  2002
  79  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  80  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri ve Piyüri Sıklığı...  2002
  81  Bakteriyel Vaginozis...  2002
  82  Gebelikte Diyabet ve Balçova Deneyimi...  2002
  83  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  84  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  85  Narlıdere İlçesindeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi...  1999
  86  Bir Tetanoz Olgusunun İrdelenmesi...  1998
  87  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşı Konusunda Bilgi Düzeyleri...  1997
  88  Sağlıklı Kentler Hareketi Üzerine...  1995
 • NO AD TARİH
  1  7-14 yaş grubu öğrencilrein tütün risk algısını artırmaya yönelik eğitim modeli geliştir... 29/11/2019 - 30/11/2019
  2  Resmi bir spor yaz okulu öğrencilerinde tütün risk algısı ve etkileyen faktörler... 29/11/2019 - 30/11/2019
  3  İzmir'in Bazı İlçelerinde Ortaokul Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Tütün Ürünleri İle İ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  4  BİR ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERDE ŞİDDETİN DEPRESYON BELİRTİ... 28/11/2019 - 30/11/2019
  5  Üreme Sağlığı Tarihçesi... 13/11/2018 - 17/11/2018
  6  İLKOKUL VELİLERİNE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ: BİR GİRİŞİMSEL ÇALIŞMA DENEYİMİ... 13/11/2018 - 17/11/2018
  7  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  8  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  9  Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kas İskelet Ağrıları Ve Etkileyen Etmenle... 15/03/2017 - 19/03/2017
  10  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  11  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  12  Uganda'da beş yaş altı çocuklarda doğum sonrası ek besine erken başlamayı etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  13  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  14  BALÇOVA BELEDİYESİ SİGARA BIRAKMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI (2009-2015)... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Öğretmenlerde tütün kullanma sıklığı ve tütün kullanımına ilişkin verilen eğitimin etk... 17/06/2015 - 20/06/2015
  16  Türkiyedeki İki Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Bunu Etkileyen F... 02/04/2014 - 06/04/2014
  17  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  18  İlköğretim 3. Sinif Öğrencilerinin Sağlik Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Konus... 27/10/2013 - 31/10/2013
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi Yıllık Çalışma Raporu,20... 27/09/2013 - 27/09/2013
  20  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  21  Use of kotinin levels in creating awareness for environmental tobacco smoke exposure... 22/06/2013 - 26/06/2013
  22  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  23  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  24  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  25  Hışıltılı çocuğun çevresel tütün dumanı maruziyetini azaltmada ailelerde farkındalık ya... 03/04/2013 - 07/04/2013
  26  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  27  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  28  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  29  Sağlık Çalışanlarının Radyolojik İncelemeler ve Radyasyondan Korunmadaki Farkındalığını... 17/11/2011 - 19/11/2011
  30  Sosyoekonomik düzey çocuklarda atopi için risk faktörü olabilir mi?... 01/11/2011 - 04/11/2011
  31  Türkiyede tıp fakültelerinde üçüncü yılını okuyan öğrencilerde tütün kullanımı, GHPS... 04/10/2011 - 07/10/2011
  32  Ebelik eğitiminde halk sağlığı dersi için geliştirilen eğitim programının tanıtımı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  33  İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sağlık eğitimi yoluyla beslenme ve bedensel etkinlik ko... 04/10/2011 - 07/10/2011
  34  Obez kadınlarda davranışsal tedavinin beslenme davranışına etkisi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  35  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  36  Balçova İlçesinde 30 Yaş Üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve etkileyen faktörle... 04/10/2011 - 07/10/2011
  37  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  38  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  39  Bir çocuk değişir, dünya değişir... 23/09/2011 - 23/09/2011
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik/Dayalı Özellikle... 05/05/2011 - 07/05/2011
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-201... 05/05/2011 - 07/05/2011
  42  Microanatomical study of middle cranial fossa: measurements of distances between anatomical landmark... 28/10/2010 - 01/11/2010
  43  Location of eminentia arcuata in relation to anatomical landmarks of middle cranial fossa.... 28/10/2010 - 01/11/2010
  44  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  45  Toplum tabanlı Sigara Bırakma Merkezi'ne davet edilen ve başvuranların değerlendirilmesi,... 18/10/2010 - 22/10/2010
  46  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  47  Relationship between selected initial treatment of healthcare associated pneumonia with changing tre... 18/09/2010 - 22/09/2010
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  49  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  50  Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni Olgularında Seçilen Başlangıç Tedavi Rejimlerinin Tedavi ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  51  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  52  Endometriozisde Survivin Ekspresyonunun Araştırılması... 07/10/2009 - 11/10/2009
  53  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  54  Metric evaluation of the oculomotor, trochlear, trigeminal and abducent nerves in sphenopetroclival ... 02/09/2009 - 05/09/2009
  55  Anatomic properties of the arcuate eminence... 02/09/2009 - 05/09/2009
  56  Dokuz eylül üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının değerlendirilmesi... 21/05/2009 - 24/05/2009
  57  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin ağız diş sağlığı bilgi düzeyleri... 21/05/2009 - 24/05/2009
  58  Acil serviste pulmoner emboli ön tanısıyla değerlendirilen hastalarda klinik skorlama yöntemler... 08/04/2009 - 12/04/2009
  59  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  60  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  61  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet varlığının, türlerinin ve etkileyen faktörlerin bel... 21/10/2008 - 25/10/2008
  62  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  63  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  64  Dokuz Eylül Üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının 3 yıllık takibi.... 30/05/2008 - 05/06/2008
  65  Erken doğum tehditinde nifedipin ve ritodrin tokolizi sonrası yenidoğan morbidite etkilerinin kar... 14/05/2008 - 19/05/2008
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  67  Birinci Basamakta Serviksteki Prekanseröz Lezyonların Saptanmasında Asetik Asit Sonrası Gözle B... 23/10/2007 - 26/10/2007
  68  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  69  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  70  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  71  Interaction of Anthropometric Indices, Thyroid Hormones and IGF System in School Children with Goite... 30/06/2006 - 03/07/2006
  72  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  73  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Toplum İçinde Kadın Sağlığı Uygulaması: ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  75  0-5 Aylık Bebeği Olan Annelerde Sigara İçme Sıklığı Ve Bebeklerin Etkilenimi... 13/04/2006 - 14/04/2006
  76  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  77  Fahrettin Altay Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Menapozdaki Kadınların Değerlendirilmesi... 22/09/2005 - 24/09/2005
  78  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  79  İzmir'de kentsel bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş bekar kadınların aile planlaması ve... 22/09/2005 - 24/09/2005
  80  İzmir Kemalpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi'nde Hizmet Veren Eczanelerde Çalışan Ecza... 22/09/2005 - 24/09/2005
  81  Emzirme Eğitimine Katılan Sağlık Çalışanlarının Emzirme Deneyimleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  82  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  83  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  84  Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  85  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  86  Onbeş Yaş Üzeri Yeni Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Özelliklerinin Kar... 27/04/2005 - 01/05/2005
  87  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  88  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversite Sınavı Kaygısı... 03/11/2004 - 06/11/2004
  89  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  90  Konak İlçesinde 2003 Yılı İlk Altı Ayındaki Bebek Ölümleri Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  91  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  92  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  93  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  94  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  95  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  96  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular... 27/04/2004 - 01/05/2004
  97  Yayma ve Kültür Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Balgam Konversiyonu... 27/04/2004 - 01/05/2004
  98  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında HPA Eksen İşlevlerinin Değerlendirilmesi... 20/04/2004 - 24/04/2004
  99  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  100  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geri Bildirimlerinin Sayısı ve Niteliğin... 12/04/2004 - 16/04/2004
  101  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  102  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  103  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-200... 15/10/2003 - 19/10/2003
  104  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Konuları (1998-2002)... 15/10/2003 - 19/10/2003
  105  NRP( Neonatal Resuscitation Programme) Daily Evaluations... 03/09/2003 - 06/09/2003
  106  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  107  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  108  Adolesan Kızlarda Farklı Sosyoekonomik Şartların Menarş Üzerine Etkileri... 04/06/2003 - 06/06/2003
  109  2002 Yılı Ocak Ayında Konak Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesinde Gerçekleşen Ergen Doğ... 04/06/2003 - 06/06/2003
  110  Kemalpaşa İlçe Merkezinde Emzirme Durumu... 04/06/2003 - 06/06/2003
  111  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  112  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  113  Level of family planning knowledge of military recruits... 20/04/2003 - 23/04/2003
  114  Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district... 20/04/2003 - 23/04/2003
  115  Gestasyonel diyabet ve Balçova Bölgesi deneyimi... 05/04/2003 - 05/04/2003
  116  Tüberküloz Hastalarının Sosyokültürel Durumları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi Düzeyleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  117  Dokuz Eylül Üniversitesi Temizlik Elemanlarının Hastane Kökenli İnfeksiyonlar Konusunda Bilgi ... 11/04/2002 - 14/04/2002
  118  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  119  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  120  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlerine Yönelik Aile Planlaması Danışmanlığ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  121  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adayı Araştırmalarının Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  123  İzmir ili Çeşmealtı Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Geri Çekme Yönt... 29/03/2001 - 31/03/2001
  124  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  125  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  126  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  127  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  128  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  129  Inönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Bakteriyel Vaginozis, Candidiasis, Trichomoniasis ve Gonore S... 14/04/1999 - 17/04/1999
  130  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  131  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  132  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  133  Narlıdere İlçesi'ndeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi.... 29/10/1997 - 01/11/1997
  134  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda Gıda Zehirlenmesi... 08/09/1997 - 10/07/1997
  135  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old... 03/09/1997 - 06/09/1997
  136  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşılar Konusundaki Bilgi Düzeyleri... 14/10/1996 - 17/10/1996
  137  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi?nde 0-59 Aylık Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Risk F... 14/10/1996 - 17/10/1996
 • NO AD YIL
  1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Evaluation of Effectiveness of Peer Education onSmoking BehaviourSmoking Prevention and Cessation...  2018
  2  Üreme Sağlığı Tarihsel Bakışla Türkiyede Halk Sağlığı...  2018
  3  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  4  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
  5  Olağandışı Durumlarda Kadın Sağlığı Hizmetleri Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanın El Kitabı içinde...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Balçova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaz okulu öğrencilerinin tütüne ilişkin risk algısı, tutumları ve uygulanan tütün eğitim programının etkinliğinin değerlendirilmesi...  5/2019 - 12/2019
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  3  Tütün Kontrolünde Akran Eğitimi Projesi...  2/2015 - 1/2017
  4  ÖĞRETMENLERDE TÜTÜN KULLANMA SIKLIĞI VE TÜTÜN KULLANIMINA İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ...  5/2013 - 8/2014
  5  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  6  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  7  Turkey Global Health Professional-Medical-Student Survey (GHPSS)...  10/2009 - 6/2010
  8  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  9  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  10  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
  11  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  12  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  13  HIV/AIDS ve CYBE Konusunda Tutuklu ve Cezaevi Çalışanlarına Danışmanlık ve HIV Testinin Yaygınlaştırılması Projesi...  5/2006 - 5/2007
  14  Adolesanların Okul Kulüplerinde Akran Eğitimi ile Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar/ HIV-AIDS ve Madde Bağımlılığından Korunması Projesi...  5/2005 - 5/2006
  15  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Eksen ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...  1/2003 - 12/2003
  16  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
  17  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
  18  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
  19  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı...  11/1998 - 11/2001
  20  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2006
  2  Mansiyon Ödülü...  2003
  3  İkincilik...  2006
  4  ikincilik...  2010
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017- Ocak 2019