Akademik Personel - Kişisel Sayfa 
En

PROF.DR. TÜRKAN GÜNAY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Halk Sağlığı  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Effect of industrialization on allergic diseases in school children...  2018
  2  Does raising awareness in families reduce environmental tobacco smoke exposure in wheezy children?...  2017
  3  The contribution of clinical assessments to the diagnostic algorithm of pulmonary embolism....  2017
  4  Effect of health educatıon on nutrıtıon to behavıors and knowledge of elemantary school students...  2016
  5  Prevalence of metabolic syndrome and affecting factors among individuals aged 30 and over in Balçov...  2016
  6  The Prevelance of Tobacco Use and the Factors Influencing in Students Studying at Two Dentistry Facu...  2016
  7  Prevalence of tobacco use among school teachers and effect of traınıng on tobacco use ın western ...  2016
  8  Kadın ve Üreme Sağlığı...  2015
  9  Toplumda Gelişen Pnömoni Tanılı Hastalarda Türk Toraks Derneği 2009 Pnömoni Rehberine Uygun T...  2015
  10  Annelerin çocuklarının süt dişlerinin sürmesi ile ilişkili şikayet ve yaklaşımları...  2015
  11  Okulda Sağlık Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Davranış Değişimi...  2014
  12  Developing an educational program for fourth-year students at Balikesir University's school of healt...  2014
  13  Prevalence of asthma among children in an industrial town...  2014
  14  Smoking habits and cessation success: What differs among adults and elderly...  2014
  15  Evaluation of Awareness on Radiation Protection and Knowledge About Radiological Examinations in Hea...  2014
  16  Opinion on smoking and smoking cessation: A qualitative research...  2014
  17  Vitamin D Requirements and Supplementation during Pregnancy...  2013
  18  Sigara ve sigara bırakmaya ilişkin görüşler: Kalitatif bir araştırma...  2013
  19  Sağlık açısından toplumsal cinsiyet ve tütün kontrolü...  2013
  20  Effect of smoke-free legislation on smoking cessation rates in teachers in Manisa, Turkey...  2013
  21  Ergenlerin Sigara Bırakma Konusunda Desteklenmesinde Bir Yöntem: Akran Eğitimi...  2013
  22  Investigation of inherited thrombophilias in patients with pulmonary embolism...  2013
  23  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet ve ilişkili etmenler...  2012
  24  Türkiyedeki Tıp Fakülteleri Halk Sağlığı Anabilim Dallarında 4207 Sayılı Tütün Ürünler...  2012
  25  High prevalence of cardiovascular risk factors in a Western urban Turkish population: a community-ba...  2012
  26  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi...  2012
  27  Balıkesir Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümünde Halk Sağlığı Eğitim Programının Öğrenc...  2012
  28  Koroner kalp hastalığı(KKH) riski olup Toplum Tabanlı Sigara Bırakma Merkezi?ne davet edilenler...  2012
  29  Investigation of the cases presenting to Dokuz Eylül University Hospital with tick bites...  2012
  30  Balcova Heart Study: Rationale and methodology of the Turkish cohort...  2011
  31  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay for the diagnosis of latent tuberculo...  2011
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin ağız diş sağlığı konu...  2010
  33  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi: İzmir'de topluma dayalı...  2010
  34  Do General Practitioners Diagnose and Treat Patients With Alcohol Use Problems?...  2010
  35  Anatomical characteristics of the arcuate eminence...  2010
  36  Pratisyen Hekimler Alkol Kullanım Sorunları Olan Hastaları Tanıyor ve Tedavi Ediyorlar Mı?...  2010
  37  An analysis of adult patients with pulmonary and extrapulmonary tuberculosis...  2009
  38  Interactions of thyroid hormones; insulin-like growth factor-1 (IGF-1), IGF binding proteins, and nu...  2009
  39  Karpal tunel sendromunun tanısında Semmes-Weinstein monofilaman testinin tanı değeri...  2009
  40  Infant mortality rates in Narlidere District, Turkey (1999 to 2001): Trends in rates and risk factor...  2008
  41  The effects of environmental tobacco smoke exposure before starting to smoke on cigarette quitting t...  2008
  42  Sexual attitudes and risk-taking behaviors of high school students in Turkey...  2007
  43  Sigara İçme ve Demografik Özelliklerin Sigara Bırakma Tedavilerinin Sonuçlarına Etkileri...  2007
  44  İlköğretim Çağındaki Çocuklarda Bodurluk ve Obezite İle İlişkisi...  2007
  45  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden ve Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukl...  2007
  46  Perinatal outcomes and risk factors of Turkish adolescent mothers...  2007
  47  Erkeklerin Aile Planlamasına Katılımını Artırmak İçin Bir Adım: Erlere Yönelik Aile Planla...  2007
  48  First aid: level of knowledge of relatives and bystanders in emergency situations....  2007
  49  İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları...  2007
  50  Influence of maternal age on obstetric outcome in Turkish Women...  2007
  51  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin halk sağlığı rotasyonuyl...  2007
  52  Can Spirometry, Pulse Oxymeter and Dyspnea Scoring Reflect Respiratory Failure in Patients with Chro...  2007
  53  Narlıdere eğitim araştırma bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (1999-2002)...  2007
  54  Factors Affecting Adult Knowledge of Diabetes in Narlidere Health District, Turkey...  2006
  55  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet...  2006
  56  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular...  2006
  57  Bekar Kadınların Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Alma Durumu ve Hizmete Ulaşım...  2006
  58  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygıs...  2006
  59  Karşıt Olma Karşı Gelme Bozukluğu Eşlik Eden veya Etmeyen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozu...  2006
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde toplumsal tanı çalışması: Öğrenci geri bildiri...  2006
  61  Prostat Karsinomunun Histopatolojik Parametreleri ile Neoanjiogenezis İlişkisinin İncelenmesi...  2006
  62  112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde Görevli Doktorların Temel Yaşam Desteği, İleri Kardiyak Yaşam...  2006
  63  Interaction of Two Public Health Problems in Turkish School Children: Nutritional Deficiencies and G...  2006
  64  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler...  2005
  65  Lise öğrencilerinin cinsel tutum ve davranış özellikleri...  2005
  66  The Factors Affecting the Relation Between the Menarchial Age of Mother and Daughter,...  2005
  67  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  68  Effects of Different Socioeconomic Conditions on Menarche in Turkish Female Students...  2004
  69  Toplum İçinde Tıp Eğitimi Uygulaması...  2003
  70  Empati öğrenilebilir mi? Tıp fakültesi Dönem 1 öğrencilerinde iletişim becerileri kursunun e...  2002
  71  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999 Yılı Kayıt Dışı Bebek Ölümleri...  2002
  72  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri ve Piyüri Sıklığı...  2002
  73  Bakteriyel Vaginozis...  2002
  74  Gebelikte Diyabet ve Balçova Deneyimi...  2002
  75  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  76  Seramik Fabrikası Çalışanlarında Solunumsal Bulgular ve Silikozis Sıklığı...  1999
  77  Narlıdere İlçesindeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi...  1999
  78  Bir Tetanoz Olgusunun İrdelenmesi...  1998
  79  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşı Konusunda Bilgi Düzeyleri...  1997
  80  Sağlıklı Kentler Hareketi Üzerine...  1995
 • NO AD TARİH
  1  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün ürünleri ile ilgili risk algısı ve etkileyen etm... 15/03/2017 - 19/03/2017
  2  Bir Üniversitenin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Kas İskelet Ağrıları Ve Etkileyen Etmenle... 15/03/2017 - 19/03/2017
  3  İşyerinde sağlığı geliştirme uygulaması: Tütüne karşı risk algısının değiştirilmesi... 15/03/2017 - 19/03/2017
  4  Uganda'da beş yaş altı çocuklarda doğum sonrası ek besine erken başlamayı etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  5  İzmir ilinde ortaokul öğrencilerinde tütün deneme sıklığı ve etkileyen etmenler... 15/03/2017 - 19/03/2017
  6  BALÇOVA BELEDİYESİ SİGARA BIRAKMA MERKEZİ ÇALIŞMALARI (2009-2015)... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Öğretmenlerde tütün kullanma sıklığı ve tütün kullanımına ilişkin verilen eğitimin etk... 17/06/2015 - 20/06/2015
  8  Türkiyedeki İki Dişhekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Tütün Kullanımı ve Bunu Etkileyen F... 02/04/2014 - 06/04/2014
  9  Lise Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Sigara Kullanma Davranişi Üzerinde Etkinliğini Değerlend... 27/10/2013 - 31/10/2013
  10  İlköğretim 3. Sinif Öğrencilerinin Sağlik Eğitimi Yoluyla Beslenme Ve Bedensel Etkinlik Konus... 27/10/2013 - 31/10/2013
  11  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Emzirme Danışmanlığı Merkezi Yıllık Çalışma Raporu,20... 27/09/2013 - 27/09/2013
  12  Most common problems and approaches of mothers while teething of deciduous teeth... 24/08/2013 - 29/08/2013
  13  Use of kotinin levels in creating awareness for environmental tobacco smoke exposure... 22/06/2013 - 26/06/2013
  14  Social determinants of health and smoking status in Balcova... 06/05/2013 - 07/05/2013
  15  The Relationship Of Socioeconomic Status With The Level Of Nicotine Dependence... 06/05/2013 - 07/05/2013
  16  Hışıltılı çocuğun çevresel tütün dumanı maruziyetini azaltmada ailelerde farkındalık ya... 03/04/2013 - 07/04/2013
  17  Yaş gruplarına göre sigara bırakmayı etkileyen etmenler... 03/04/2013 - 07/04/2013
  18  Sosyoekonomik eşitsizliklerin koroner kalp hastalığının 10 yıllık riskine etkisi... 02/10/2012 - 06/10/2012
  19  İzmir'de yarı kentsel bir bölgede 45-59 yaş kadınlarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi... 09/05/2012 - 11/05/2012
  20  Balcova Heart Study: A Health Promotion and Prevention Project in Turkey... 08/12/2011 - 09/12/2011
  21  Sağlık Çalışanlarının Radyolojik İncelemeler ve Radyasyondan Korunmadaki Farkındalığını... 17/11/2011 - 19/11/2011
  22  Sosyoekonomik düzey çocuklarda atopi için risk faktörü olabilir mi?... 01/11/2011 - 04/11/2011
  23  toplum tabanlı hizmet modeliyle sigara bırakma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  24  Balçova İlçesinde 30 Yaş Üzeri kadınlarda metabolik sendrom sıklığı ve etkileyen faktörle... 04/10/2011 - 07/10/2011
  25  Sigara ve sigara bırakmayla ilgili görüşler: Kalitatif bir araştırma... 04/10/2011 - 07/10/2011
  26  Bir işyerinde sigara bırakma merkezi oluşturulması ve başvuranların değerlendirilmesi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  27  Türkiyede tıp fakültelerinde üçüncü yılını okuyan öğrencilerde tütün kullanımı, GHPS... 04/10/2011 - 07/10/2011
  28  Ebelik eğitiminde halk sağlığı dersi için geliştirilen eğitim programının tanıtımı... 04/10/2011 - 07/10/2011
  29  İlköğretim 3. sınıf öğrencilerinin sağlık eğitimi yoluyla beslenme ve bedensel etkinlik ko... 04/10/2011 - 07/10/2011
  30  Obez kadınlarda davranışsal tedavinin beslenme davranışına etkisi... 04/10/2011 - 07/10/2011
  31  Bir çocuk değişir, dünya değişir... 23/09/2011 - 23/09/2011
  32  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri: 2010-201... 05/05/2011 - 07/05/2011
  33  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Programının Topluma Yönelik/Dayalı Özellikle... 05/05/2011 - 07/05/2011
  34  Location of eminentia arcuata in relation to anatomical landmarks of middle cranial fossa.... 28/10/2010 - 01/11/2010
  35  Microanatomical study of middle cranial fossa: measurements of distances between anatomical landmark... 28/10/2010 - 01/11/2010
  36  Toplum tabanlı Sigara Bırakma Merkezi'ne davet edilen ve başvuranların değerlendirilmesi,... 18/10/2010 - 22/10/2010
  37  Sosyal eşitsizliklerin koroner kalp hastalığı risk etmenlerine etkisi... 18/10/2010 - 22/10/2010
  38  Hekimler çocuk haklarına dair sözleşmeden haberdar mı?... 14/10/2010 - 17/10/2010
  39  Relationship between selected initial treatment of healthcare associated pneumonia with changing tre... 18/09/2010 - 22/09/2010
  40  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programı Toplumsal Cinsiyet Eşit... 14/09/2010 - 17/09/2010
  41  Performance of tuberculin skin test and interferon gamma assay fort he diagnosis of latent tubercolo... 09/09/2010 - 12/09/2010
  42  Sağlık Bakımı İlişkili Pnömoni Olgularında Seçilen Başlangıç Tedavi Rejimlerinin Tedavi ... 05/05/2010 - 09/05/2010
  43  Balçova'da sigarasız yaşamla kalp sağlığını koruma, dokuz eylül üniversitesi balçova bele... 05/05/2010 - 09/05/2010
  44  Endometriozisde Survivin Ekspresyonunun Araştırılması... 07/10/2009 - 11/10/2009
  45  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  46  Metric evaluation of the oculomotor, trochlear, trigeminal and abducent nerves in sphenopetroclival ... 02/09/2009 - 05/09/2009
  47  Anatomic properties of the arcuate eminence... 02/09/2009 - 05/09/2009
  48  Dokuz eylül üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinin ağız diş sağlığı bilgi düzeyleri... 21/05/2009 - 24/05/2009
  49  Dokuz eylül üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının değerlendirilmesi... 21/05/2009 - 24/05/2009
  50  Acil serviste pulmoner emboli ön tanısıyla değerlendirilen hastalarda klinik skorlama yöntemler... 08/04/2009 - 12/04/2009
  51  Heart of Balcova (BAK): Health Prevention and Promotion Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  52  The preparation period of the heart of Balcova Project... 28/11/2008 - 02/12/2008
  53  Balçova'nın Kalbi (BAK) Projesi oluşumu ve durum saptama hazırlık süreci... 21/10/2008 - 25/10/2008
  54  Balçova'nın Kalbi (BAK): Toplum Sağlığını Koruma ve Geliştirme Projesi... 21/10/2008 - 25/10/2008
  55  Evli erkeklerde eşlerine yönelik şiddet varlığının, türlerinin ve etkileyen faktörlerin bel... 21/10/2008 - 25/10/2008
  56  Dokuz Eylül Üniversitesi kreşlerindeki çocukların ağız bakımlarının 3 yıllık takibi.... 30/05/2008 - 05/06/2008
  57  Erken doğum tehditinde nifedipin ve ritodrin tokolizi sonrası yenidoğan morbidite etkilerinin kar... 14/05/2008 - 19/05/2008
  58  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinin 2005-2006 Yılı Sağlık Ocağ... 06/05/2008 - 09/05/2008
  59  Birinci Basamakta Serviksteki Prekanseröz Lezyonların Saptanmasında Asetik Asit Sonrası Gözle B... 23/10/2007 - 26/10/2007
  60  Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?... 25/04/2007 - 28/04/2007
  61  Alkolle ilişkili sorunlar nasıl önlenir? Pratisyen hekimlerin alkol sorunları olan hastalara yak... 01/11/2006 - 05/11/2006
  62  15-49 yaş kadın tekstil çalışanlarının aile planlaması ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar... 06/09/2006 - 08/09/2006
  63  Interaction of Anthropometric Indices, Thyroid Hormones and IGF System in School Children with Goite... 30/06/2006 - 03/07/2006
  64  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V Toplum İçinde Kadın Sağlığı Uygulaması: ... 02/05/2006 - 05/05/2006
  65  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1998-2006 Yılları Arasında Eğitim Gören Hekim Ada... 02/05/2006 - 05/05/2006
  66  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi alan çalışmaları: Narlıdere dinlenme ve bakım evi g... 02/05/2006 - 05/05/2006
  67  0-5 Aylık Bebeği Olan Annelerde Sigara İçme Sıklığı Ve Bebeklerin Etkilenimi... 13/04/2006 - 14/04/2006
  68  Pap smearde epitelyal hücre anormallikleri saptanan olgular ile epitelyal hücre anormalliği olmay... 02/03/2006 - 05/03/2006
  69  Emzirme Eğitimine Katılan Sağlık Çalışanlarının Emzirme Deneyimleri... 22/09/2005 - 24/09/2005
  70  İzmir'de kentsel bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş bekar kadınların aile planlaması ve... 22/09/2005 - 24/09/2005
  71  İzmir Kemalpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesi'nde Hizmet Veren Eczanelerde Çalışan Ecza... 22/09/2005 - 24/09/2005
  72  Fahrettin Altay Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki Menapozdaki Kadınların Değerlendirilmesi... 22/09/2005 - 24/09/2005
  73  Gebelikte aile içi fiziksel şiddet ve etkileyen etmenler... 22/09/2005 - 24/09/2005
  74  Infant mortality rates and risk factors in a health district in Turkey (1999 to 2001)... 21/08/2005 - 25/08/2005
  75  Factors Influencing Adult Knowledge of Diabetes in Narlıdere Health District... 21/08/2005 - 25/08/2005
  76  Ordu ve sağlık sektörü arasındaki işbirliğine bir örnek:seferihisar jandarma muhabere er eğ... 05/05/2005 - 06/05/2005
  77  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi: Üniversite / Sağlık Bakanlığı arasında i... 05/05/2005 - 06/05/2005
  78  Onbeş Yaş Üzeri Yeni Akciğer ve Akciğer Dışı Tüberküloz Olgularının Özelliklerinin Kar... 27/04/2005 - 01/05/2005
  79  Çıraklarda risk alma davranışları ve etkileyen faktörlerin incelenmesi... 03/11/2004 - 06/11/2004
  80  İzmir'de bir gecekondu bölgesinde kadına yönelik aile içi şiddet... 03/11/2004 - 06/11/2004
  81  Konak İlçesinde 2003 Yılı İlk Altı Ayındaki Bebek Ölümleri Ve Etkileyen Etmenler... 03/11/2004 - 06/11/2004
  82  İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversite Sınavı Kaygısı... 03/11/2004 - 06/11/2004
  83  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi'nin 20 yılı( 1982-2001)... 03/11/2004 - 06/11/2004
  84  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde topluma dayalı tıp eğitimi için örnek bir uygulam... 29/05/2004 - 30/05/2004
  85  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi Aylık Bülteni:Seyir Defteri... 07/05/2004 - 08/05/2004
  86  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi sağlık ocaklarında yöneylem araştırması (... 07/05/2004 - 08/04/2004
  87  Narlıdere Eğitim Araştırma Ve Sağlık Bölgesi 1999-2001 Yılları Sağlık Düzeyi Göstergele... 07/05/2004 - 08/05/2004
  88  Yayma ve Kültür Pozitif Akciğer Tüberkülozlu Olgularda Balgam Konversiyonu... 27/04/2004 - 01/05/2004
  89  Kahramanlar Verem Savaş Dispanseri'nde 1999-2003 Yılları Arasında Kayıtlı Tüberküloz Olgular... 27/04/2004 - 01/05/2004
  90  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında HPA Eksen İşlevlerinin Değerlendirilmesi... 20/04/2004 - 24/04/2004
  91  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Öğrenci Geri Bildirimlerinin Sayısı ve Niteliğin... 12/04/2004 - 16/04/2004
  92  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  93  Sağlık Sistemini Tanımaya Yönelik Yeni Bir Uygulama... 12/04/2004 - 16/04/2004
  94  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Geri Bildirimleri (1999-200... 15/10/2003 - 19/10/2003
  95  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesi Hizmet İçi Eğitim Konuları (1998-2002)... 15/10/2003 - 19/10/2003
  96  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30 Yaş Üzeri Nüfusun Diyabet Konusundaki Bilgi Düzeyl... 15/10/2003 - 19/10/2003
  97  NRP( Neonatal Resuscitation Programme) Daily Evaluations... 03/09/2003 - 06/09/2003
  98  Narlıdere Eğitim Araştırma ve Sağlık Bölgesinde 1999-2001 yılları Arasındaki Bebek Ölüml... 23/06/2003 - 25/06/2003
  99  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Gestasyonel Diyabet Sıklığı... 23/06/2003 - 25/06/2003
  100  Kemalpaşa İlçe Merkezinde Emzirme Durumu... 04/06/2003 - 06/06/2003
  101  2002 Yılı Ocak Ayında Konak Kadın Hastalıkları Ve Doğum Hastanesinde Gerçekleşen Ergen Doğ... 04/06/2003 - 06/06/2003
  102  Adolesan Kızlarda Farklı Sosyoekonomik Şartların Menarş Üzerine Etkileri... 04/06/2003 - 06/06/2003
  103  Acil Servise KOAH Akut Alevlenmesi İle Gelen Hastaların Değerlendirilmesinde, Spirometri, Pulseok... 23/04/2003 - 26/04/2003
  104  Occupational Exposure and Pregnancy Pathologies Among Health Care Workers... 20/04/2003 - 23/04/2003
  105  Level of family planning knowledge of military recruits... 20/04/2003 - 23/04/2003
  106  Differences between modern and traditional contraceptive method users at Narlıdere health district... 20/04/2003 - 23/04/2003
  107  Gestasyonel diyabet ve Balçova Bölgesi deneyimi... 05/04/2003 - 05/04/2003
  108  Tüberküloz Hastalarının Sosyokültürel Durumları ve Hastalıkları Hakkında Bilgi Düzeyleri... 24/04/2002 - 27/04/2002
  109  Dokuz Eylül Üniversitesi Temizlik Elemanlarının Hastane Kökenli İnfeksiyonlar Konusunda Bilgi ... 11/04/2002 - 14/04/2002
  110  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörnlerine Yönelik Aile Planlaması Danışmanlığ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  111  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekim Adayı Araştırmalarının Değerlendirilmesi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  112  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  113  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları Geri Bildirimleri... 24/04/2001 - 28/04/2001
  114  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem III Alan Çalışmaları... 24/04/2001 - 28/04/2001
  115  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı... 29/03/2001 - 31/03/2001
  116  İzmir Narlıdere Bölgesi'nde 1999 Yılı Bebek Ölümleri... 29/03/2001 - 31/03/2001
  117  İzmir ili Çeşmealtı Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 15-49 Yaş Evli Kadınların Geri Çekme Yönt... 29/03/2001 - 31/03/2001
  118  Evaluation of communication skills course assessment procedure in Dokuz Eylul University School of M... 26/08/2000 - 28/08/2000
  119  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  120  Community Based Medical Education Experience in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  121  Inönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde Bakteriyel Vaginozis, Candidiasis, Trichomoniasis ve Gonore S... 14/04/1999 - 17/04/1999
  122  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Alan Çalışmaları... 12/11/1998 - 15/11/1998
  123  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  124  Respiratory Findings and Frequency of Silicosis in a Ceramic Factory Workers... 19/09/1998 - 23/09/1998
  125  Narlıdere İlçesi'ndeki İlkokul Birinci Sınıf Çocukların Büyümelerinin Değerlendirilmesi.... 29/10/1997 - 01/11/1997
  126  Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu'nda Gıda Zehirlenmesi... 08/09/1997 - 10/07/1997
  127  Hypercholesterolemia and Overweight in Children Under Five Years Old... 03/09/1997 - 06/09/1997
  128  12-23 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Aşılar Konusundaki Bilgi Düzeyleri... 14/10/1996 - 17/10/1996
  129  Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bölgesi?nde 0-59 Aylık Çocuklarda Kardiyovasküler Hastalık Risk F... 14/10/1996 - 17/10/1996
 • NO AD YIL
  1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Halk Sağlığı/Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
  2  Halk Sağlığı Politikaları ve Hizmetleri İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
  3  Olağandışı Durumlarda Kadın Sağlığı Hizmetleri Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Sağlık Çalışanın El Kitabı içinde...  2002
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
  2  ÖĞRETMENLERDE TÜTÜN KULLANMA SIKLIĞI VE TÜTÜN KULLANIMINA İLİŞKİN VERİLEN EĞİTİMİN ETKİNLİĞİ...  5/2013 - 8/2014
  3  Sigarasız İşyeri...  2/2011 - 2/2012
  4  Turkey Global Health Professional-Medical-Student Survey (GHPSS)...  10/2009 - 6/2010
  5  Balçova'da Sigarasız Yaşamla Kalp Sağlığını Koruma...  7/2009 - 4/2010
  6  Düşük Hizmeti Sunan Sağlık Personelinin Tıbbi Düşükle (Medikal Abortus) İlgili Bakış Açıları ve Algılamaları...  6/2009 - 11/2011
  7  juvenil idiopatik artritli hastalarda latent tuberküloz enfeksiyonunun saptanmasında tüberkülin deri testi ile mikobakterium tuberculosise özgül antijenlere karşı oluşan gamma interferon ölçümünün karşılaştırılması...  1/2009 - 1/2010
  8  Sosyal Eşitsizliklerin Koroner Kalp Hastalığı ve Risklerine Etkisi...  1/2008 - 1/2008
  9  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  10  Balçova'nın Kalbi...  6/2007 - 6/2014
  11  HIV/AIDS ve CYBE Konusunda Tutuklu ve Cezaevi Çalışanlarına Danışmanlık ve HIV Testinin Yaygınlaştırılması Projesi...  5/2006 - 5/2007
  12  Adolesanların Okul Kulüplerinde Akran Eğitimi ile Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar/ HIV-AIDS ve Madde Bağımlılığından Korunması Projesi...  5/2005 - 5/2006
  13  Yıkıcı Davranış Bozukluklarında Hipotalamik-Hipofizer-Adrenal Eksen ve Tiroid Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi...  1/2003 - 12/2003
  14  Kemalpaşa Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi Bölgesinde Servikal Neoplazi Araştırması...  12/2000 - 1/2006
  15  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'ndeki 30-49 yaş grubu kadınlarda servikal neoplazi araştırması...  1/1999 - 1/2002
  16  Narlıdere Eğitim Araştırma Sağlık Bölgesinde Toplumun, Hekimlerin ve Hekimdışı Personelin Diyabet Izlemi Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler...  1/1999 - 1/2002
  17  Kemalpaşa İlçe Merkezindeki Gebelerde Asemptomatik Bakteriüri Sıklığı...  11/1998 - 11/2001
  18  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001
 • NO AD YIL
  1  Birincilik...  2006
  2  Mansiyon Ödülü...  2003
  3  İkincilik...  2006
  4  ikincilik...  2010
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor