En

PROF.DR. IŞIL TEKMEN TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji  2008
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Blastosist gelişimi; hücre soylarının farklanma mekanizmaları...  2018
  2  Wound healing effects of collagen-laminin dermal matrix impregnated with resveratrol loaded hyaluron...  2017
  3  HGF/c-Met Pathway has a role in testicular Damage in Diabetes Induced by Streptozotocin...  2017
  4  Effect of dexmedetomidine on acute lung injury in experimental ischemia-reperfusion model...  2017
  5  In Vivo Assessment of Clobetasol Propionate-Loaded Lecithin-Chitosan Nanoparticles for Skin Delivery...  2016
  6  Effective topical delivery systems for corticosteroids: dermatological and histological evaluations...  2016
  7  The effect of methyl palmitate on treatment of experimental asthma...  2015
  8  Unfolded protein response prevents blastocyst formation during preimplantation embryo development in...  2014
  9  Expression and activity levels of matrix metalloproteinase-7 and in situ localization of caseinolyti...  2014
  10  The Protective Effects Of Carnosine In Alcohol Induced Hepatic Injury In Rats...  2014
  11  Immunohistochemical expression of Hepatocyte Growth Factor/c-Met in heart and aorta of diabetic rats...  2014
  12  Protective Effects of Resveratrol against Chronic Immobilization Stress on Testis...  2013
  13  Research Into The Acute Effects of Resveratrol on The Traumatic Brain Injury Model in Immatur Rats...  2013
  14  Effects of Lipoic Acid in an Experimentally Induced Hypertensive and Diabetic Rat Model...  2013
  15  The Effect of Insulin Treatment on Rac1 Expression in Diabetic Kidney....  2013
  16  The Effects of alfa-Lipoic Acid Against Testicular Ischemia-Reperfusion Injury in Rats...  2012
  17  Deneysel Hipertansiyon ve Diyabet Modeli Oluşturulan Sıçanlarda Böbreğin İmmunohistokimyasal O...  2012
  18  Deoxycholate hydrogels of betamethasone-17-valerate intended for topical use: In vitro and in vivo e...  2011
  19  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarında Karnozinin Proflaksi ve Sağaltım Etkileri...  2010
  20  activated protein c reduces intestinal injury in an experimental model of necrotizing enterocolitis...  2010
  21  The protectıve effects of carnosıne and melatonın ın ıschemıa-reperfusıon ınjury ın the rat...  2009
  22  Short-term melatonin treatment improved diabetic nephropathy but did not affect hemorheological chan...  2007
  23  Neuroprotective effects of resveratrol against traumatic brain injury in immature rats...  2007
  24  A new device to produce a standardized experimental fracture in the rat tibia...  2007
  25  The Effects of Trail Molecule on Cell Viability In In Vitro Beta Cell Culture....  2007
  26  Evaluation of in vitro release and skin irritation of benzoyl peroxide- containing pruducts....  2006
  27  Karaciğer İskemi Reperfüzyon Hasarı...  2005
  28  Diabetik hasta serumunun sıçanda schwan hücre canlılığı üzerine in vitro etkisi...  2004
  29  Deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanların böbrek glomerül değişikliklerine E vitamininin ant...  2002
  30  Streptozotosin ile deneysel diyabet oluşturulmuş sıçanlarda böbrek yapı değişiklikleri...  2000
  31  Farelerde prenatal dönemde akciğer gelişmesinin histolojik olarak incelenmesi...  2000
  32  Current concepts in embryologic development of the spine...  1998
 • NO AD TARİH
  1  HGF/cMet pathway has a role in testicular damage in diabetes induced by streptozotocin.... 26/06/2016 - 30/06/2016
  2  The effect of methyl palmitate on treatment of experimental asthma... 03/04/2013 - 07/04/2013
  3  The role of Rac-1 in apoptosis contributes to the pathogenesis of diabetic nephropathy in rats... 17/07/2012 - 20/07/2012
  4  Deneysel olarak hipertansiyon ve diyabet oluşturulmuş ratlarda glomerüler değişikliklerin elekt... 25/10/2011 - 28/10/2011
  5  Diyabetik Sıçanlardaki Kardiyovasküler Disfonksiyonlarda Küçük GTPazlardan Rac-1'in Rolü... 19/10/2011 - 22/10/2011
  6  Endoplasmıc Retıculum Homeostasıs Is Crucıal For In Vıtro Blastocyst Development... 15/10/2011 - 19/10/2011
  7  Phd Program In Department Of Histology And Embryology In The Dokuz Eylul University (Turkey).... 27/04/2011 - 30/04/2011
  8  The role of Rac1 GTPase on cardiovascular dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats... 24/02/2011 - 27/02/2011
  9  Arsenik Toksisitesinin Testiste Oluşturduğu Hasara Karşi Resveratrolün Koruyucu Etkilerinin İnc... 10/11/2010 - 10/11/2010
  10  Expression Levels of Matrix Metalloproteinase-7 and In Situ Localization of Caseinolytic Activity in... 26/06/2010 - 01/07/2010
  11  kolorektal kanserde matriks metalloproteinaz-7 ekspresyonu ve aktivitesinin lokalizasyonu... 28/10/2009 - 31/10/2009
  12  Sıçanlarda deneysel akut böbrek yetmezliği modelinde deksmedetomidinin koruyucu etkisinin araşt... 22/06/2009 - 25/06/2009
  13  The Protective Effects of Carnosine in Chronic Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  14  The Protective Effects of Carnosine in Alcohol Induced Hepatic Injury in Rats... 20/05/2009 - 22/05/2009
  15  gelişmekte olan sıçanlarda travmatik beyin zedelenmesi modelinde resveratrol'ün koruyucu etkiler... 20/05/2008 - 23/05/2008
  16  Ratlarda kronik alkolün kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  17  kronik alkol kullanımında karnozinin böbrekteki etkileri... 20/05/2008 - 23/05/2008
  18  Ratlarda akut alkol toksitesinin beyincik üzerine etkisi ve karnozinin koruyuculuğu... 20/05/2008 - 23/05/2008
  19  Antioksidan karnozinin kronik alkol kullanımında akciğer üzerine etkisi... 20/05/2008 - 23/05/2008
  20  Nekrotizan enterokolit tedavisinde aktive protein c tedavisinin yeri... 09/04/2008 - 12/04/2008
  21  Antioksidan karnozinin akut alkol kullanımına bağlı oluşan akciğer hasarı üzerine etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  22  Ratlarda akut alkol kullanımının kalpte oluşturduğu hasara karşı karnozinin etkisi... 26/08/2007 - 29/08/2007
  23  İmmature ratlarda kafa travmasına bağlı oluşan prefrontal korteks hasarına karşı akut dönem... 27/09/2006 - 30/09/2006
  24  Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin profilaktik ve sağaltım uygulamasının apopi... 27/06/2006 - 30/06/2006
  25  total karaciğer iskemi reperfüzyonunda oluşan pankreas hasarına karşı karnozinin proflaktik ve... 27/06/2006 - 30/06/2006
  26  Ratlarda karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında karnozinin proflaktik ve sağaltım uygulamasın... 27/06/2006 - 30/06/2006
  27  The Comparison of morfological effects and skin irritation studies of topically applied benzoyl pero... 20/11/2005 - 23/11/2005
  28  The comparision of benzoyl peroxide-containing formulations on rat skin structure... 07/09/2005 - 10/09/2005
  29  the protective effects of melatonin and carnosine on pancreatic tissue at total ischemia model... 07/09/2005 - 10/09/2005
  30  Histological effects of carnosine and melatonin on hepatic ischemia-reperfison injury in rats.... 07/09/2005 - 10/09/2005
  31  An experimental study on teratogenic effects of ornidazole on mice skeleton.... 19/09/2004 - 22/09/2004
  32  Sıçan karaciğer dokusuna etanolün etkisi ve melatoninin rolü... 18/05/2004 - 21/05/2004
 • NO AD TARIH
  1  KRONİK HAREKETSİZLİK STRESİNE MARUZ BIRAKILMIŞ RATLARDA RESVERATROLÜN TESTİS ÜZERİNE KORUYUCU ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI...  1/2012 - 4/2013
  2  Testiküler İskemi-Reperfüzyon Hasarında alfa-Lipoik Asidin Koruyucu Etkileri...  4/2012 - /
  3  perflorododekanoik asidin testiste oluşturduğu hasara karşı resveratrolün koruyucu etkisinin araştırılması...  2/2012 - 8/2013
  4  arsenik toksitesinin testiste oluşturduğu hasara karşı resveratrolün koruyucu etkilerinin incelenmesi...  9/2009 - 9/2010
  5  Kolorektal Kanser Hastalarında Kazein Zimografi ve In Situ Kazein Zimografi Yöntemi ile Matriks Metalloproteinaz-7 Aktivitesinin ve Lokalizasyonunun Belirlenmesi...  11/2007 - 8/2009
  6  Kolorektal Kanser Hastalarında Kazein Zimografi ve In Situ Kazein Zimografi Yöntemi ile Matriks Metalloproteinaz-7 Aktivitesinin ve Lokalizasyonunun Belirlenmesi...  11/2007 - 11/2008
  7  Nekrotizan enterokolit, tedavisinde aktive protein C'nin yeri...  8/2007 - 10/2007
  8  Ratlarda kronik alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  9  Ratlarda akut alkol kullanımına bağlı oluşan karaciğer hasarına karşı karnozinin koruyucu etkileri...  2/2007 - 8/2007
  10  Periventriküler Lökomalasi Modeli Oluşturulan Rtalarda APC tedavisinin nöron hasarı ve kognitif fonksiyonlar üzerine etkinliğinin araştırırlması...  9/2007 - 12/2007
  11  Gelişmekte olan ratlarda kafa travması modelinde resveratrolün beyin ve davranışlar üzerine etkileri...  9/2006 - 9/2006
  12  Hepatik iskemi reperfüzyon hasarında melatonin ve carnosine'in koruyucu etkileri...  9/2004 - 4/2006
 • NO AD YIL
  1  Novartis Bilim Ödülleri...  2007
  2  novartis bilim ödülü...  2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Şubat 2013- Şubat 2016
  2 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2012- Şubat 2013
  3 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Haziran 2010- Haziran 2013