En

DR.ÖĞR.ÜYESİ TİJEN DÜNDAR SEZER HUKUK FAKÜLTESİ KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ ANAYASA HUKUKU ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı  2005
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi  2005
 • NO AD YIL
  1  Uluslararası Sözleşmeler Işığında 1982 Anayasasında Konut Hakkı...  2017
  2  1982 Anayasasına Göre Özel Sınırlama Sebebi bulunmayan Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlan...  2014
  3  Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesinin R.K.B./Türkiye Kararı ve Kararda Benim...  2013
  4  Kadın Erkek Eşitliğine İlişkin Yaklaşımlar ve Türk Anayasa Mahkemesi...  2009
  5  Dernek Kurma Özgürlüğünün İçeriği ve Kavramsal Gelişim Süreci Üzerine Karşılaştırmal...  2008
  6  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması'nda Sendika Hakkı...  2007
 • NO AD TARİH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırı Bilgi Testinin Geliştirilmesi... 04/10/2018 - 05/10/2018
  2  Cinsel Taciz ve Saldırıya Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik An... 04/10/2018 - 05/10/2018
  3  İnsan Hakları Hukuku Açısından Toplumsal Cinsiyet Kalıp yargıları... 04/10/2018 - 05/10/2018
  4  BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Denetim Mekanizması... 14/12/2017 - 14/12/2017
  5  Uluslararası Belgelerde Kadına Yönelik Şiddet... 22/11/2017 - 22/11/2017
  6  Anayasal Düzenin Temel İlke ve Kurumlarına Yönelik Bilgisayar Kaynaklı Tehtidler... 03/05/2017 - 03/05/2017
  7  Çocuğun Sağlıklı Yaşama ve Gelişme Hakkı... 21/04/2017 - 22/04/2017
  8  Kadının Hukuktaki Yeri... 05/04/2017 - 05/04/2017
  9  Anayasamızda ve Uluslararası Sözleşmelerde Kadın Erkek Eşitliği ve Kadına Yönelik Ayrımcı... 17/03/2017 - 18/03/2017
  10  Ulusal ve Uluslar Arası Hukuk Metinlerinde Cinsel Taciz ve Saldırı... 14/11/2016 - 14/11/2016
  11  Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve İstanbul Sözleşmesi... 11/03/2016 - 11/03/2016
  12  Uluslararası Denetim Mekanizmaları Kararları Işığında Kadına Yönelik Şiddete Yönelik Devl... 25/05/2015 - 25/05/2015
  13  İstanbul Sözleşmesi... 03/12/2014 - 03/12/2014
  14  Özel Sınırlandırma Sebebi Bulunmayan Temel Haklarla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları... 29/10/2013 - 29/10/2013
  15  Türk Anayasa Hukuku'nda Konut Hakkı... 20/09/2013 - 20/09/2013
  16  'CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi Işığında 6284 Sayılı Yasanını Değerlendirilmesi"... 11/01/2013 - 12/01/2013
  17  Uluslararası İnsan hakları Açısından Çocuk Gelinler... 03/12/2012 - 03/12/2012
  18  Ailenin Korunması ve Aile Eğitimi... 09/05/2012 - 09/05/2012
  19  "Uluslararası Sözleşmeler Açısından Kadına Yönelik Şiddet"... 04/04/2012 - 06/04/2012
  20  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İnsan Hakları... 07/01/2012 - 08/01/2012
  21  "İnsan Hakları Hukukunda Gelişmeler"... 12/12/2011 - 12/12/2011
  22  Seçimler ve Türk Seçim Sistemi... 19/11/2011 - 19/11/2011
  23  Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi Işığında Kadınların İnsan Hakla... 03/06/2011 - 04/06/2011
  24  Cinsiyet Kotası... 26/03/2011 - 26/03/2011
  25  Kadın Haklarının Uluslararası Boyutu... 09/03/2011 - 09/03/2011
  26  Kadınların Siyasal Hakları... 12/12/2010 - 12/12/2010
  27  2010 Anayasa Değişiklik Paketi... 13/09/2010 - 13/09/2010
  28  1982 Anayasasına Göre Medya Özgürlüğü... 03/05/2010 - 04/05/2010
  29  Anayasal Devlet ve 1982 Anayasası... 04/01/2010 - 04/01/2010
  30  Anayasa Hukuku Açısından Kadına Yönelik Şiddet... 24/11/2009 - 24/11/2009
  31  Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde ve Eşit Hakların Sağlanmasında Devletlerin Ol... 13/10/2009 - 16/10/2009
  32  AİHS'nde Dernek Kurma ve Toplantı Özgürlüğü... 16/01/2009 - 17/01/2009
  33  Anayasalar ve Özgürlük... 19/12/2008 -
  34  Türkiye'de Temel Hak ve Özgürlükler Alanında Gelişmeler... 15/12/2008 -
  35  Anayasa Hukuku ve Kadın Erkek Eşitliği... 16/10/2008 - 16/10/2008
  36  Anayasa Hukuku Alanındaki Son Gelişmeler... 04/03/2008 - 04/03/2008
  37  Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlanması... 23/02/2008 - 24/02/2008
  38  Anayasamızın 10. Maddesindeki Eşitlik İlkesi ve Cinsiyet Kotası... 08/12/2007 - 08/12/2007
  39  21 Ekim'de Halkoyuna Sunulan Anayasa Değişiklikleri... 03/10/2007 -
  40  AİHS'nde Örgütlenme Özgürlüğü... 02/07/2007 - 02/07/2007
  41  İnsan Hakları ve Korunması... 02/05/2007 - 02/05/2007
  42  Temel Hak ve Özgürlüklerin Tarihsel Gelişimi... 13/12/2006 - 13/12/2006
  43  İnsan Haklarının Korunması... 13/12/2006 -
  44  AİHS ve Uygulamasında Sivil Toplum Kuruluşları... 09/12/2006 - 10/12/2006
  45  Ulusal Hukukta Temel Haklar... 25/05/2006 -
  46  AİHS'nin 8-11. maddelerinde Yer Alan Sınırlamalar... 25/01/2006 - 26/01/2006
  47  İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler... 01/11/2005 - 01/11/2005
  48  İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Sözleşmeler ve Hukukumuzdaki Yeri... 31/10/2005 - 31/10/2005
  49  İnsan Hakları Üzerinde Devletin Yetkileri... 21/07/2004 - 21/07/2004
  50  Şiddet ve Hukuk... 09/09/2002 - 13/09/2002
  51  Political Parties under the European Convention on Human Rights... 01/09/2002 - 14/09/2002
  52  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye... 24/05/2002 - 24/05/2002
  53  Ötenazi... 27/02/2001 - 27/02/2001
  54  İnsan Hakları... 15/11/2000 - 17/11/2000
  55  Siyasi Partiler... 10/02/1996 - 10/02/1996
 • NO AD YIL
  1  İnsan Hakları Hukuku Açısından Kadınlara Yönelik Şiddet...  2018
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Uluslarararası Sözleşmeler Işığında 1982 Anayasasında Konut Hakkı Zafer Gören Armağanı...  2017
  2  Uluslararısı İnsan Hakları Hukukunda Çocuk Gelinler hukuki Boyutuyla Çocuk Gelinler Uluslararısı Konferansı...  2014
  3  Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesinde ve Eşit Hakların Sağlanmasında Devletlerin Olumlu Yükümlülükleri 21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar: Değişim ve Güçlenme...  2010
  4  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulamasında Sivil Toplum Kuruluşları III. Uluslararası STK'LAR Kongresi...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Birincil Önleme Stratejilerinin Geliştirilmesi...  6/2017 - 12/2018
 • NO AD YIL
  1  TÜBA  2001
  2  Raoull Wallenberg Enstitüsü  2014
 • NO Görev
  1 Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2017-Devam ediyor
  2 Hukuk Araştırmaları Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014
  3 Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ekim 2008- Kasım 2008
  4 Hukuk Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Yardımcı Doçent Üyeliği, Haziran 2008- Haziran 2011