En

DR.ÖĞR.ÜYESİ ÇİĞDEM ERESEN YAZICIOĞLU TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Genetic Imaging Study with [Tc-99m] TRODAT-1 SPECT inAdolescents with ADHD using OROS-Methylphenidat...  2018
  2  Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-Omethyltransferase(COMT) Val158Me...  2018
  3  The role of Dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis...  2014
  4  New alterations at potentially regulated regions of the Glial Derived Neurotrophic Factor gene in bi...  2014
  5  ACVR1 Gene Mutations in Four Turkish Patients Diagnosed as Fibrodysplasia Ossificans Progressiva...  2013
  6  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler...  2008
  7  İnsan Genomu Projesi ve Psikiyatri Genetiği...  2004
  8  Psikiyatrik genetik araştırmalarda kullanılabilecek genetik yöntemler: IVB- İnsan genomu projes...  2004
  9  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2003
  10  Molecular detection of BCR/ABL mRNA and cytogenetic analysis in CML patients:comparıson of results ...  1997
 • NO AD TARİH
  1  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  2  Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde CYP2J2 G-50T polimorfizmi ile metastaz arasındaki ... 27/10/2015 - 30/10/2015
  3  AN ASSOCIATION STUDY OF RGS4 POLYMORPHISMS WITH CLINICAL AND NEUROCOGNITIVE PROFILES OF SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  4  RELATION OF RGS4 GENE WITH SCHIZOPHRENIA... 05/04/2014 - 09/04/2014
  5  INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHIZOPHRENIA AND KREMEN1 GENE... 05/04/2014 - 09/04/2014
  6  RELATIONSHIP OF KREMEN1 GENE VARIATION WITH SYMPTOMATOLOGY AND COGNITIVE FUNCTIONING IN SCHIZOPHRENI... 05/04/2014 - 09/04/2014
  7  Novel mutation at the potential regulatory site of GDNF locus in Turkish population with bipolar dis... 30/09/2012 - 02/10/2012
  8  Klinik olarak fibrodisplazi ossifikans progresiva tanisi konulmus sporadik uc olguda, ACVR1 geni mut... 27/10/2011 - 30/10/2011
  9  Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde, Fluoresan in-situ Hibridizasyon İle Her-2/Neu Am... 06/09/2007 - 09/09/2007
  10  Adli Moleküler Genetik İncelemelerin Yasal ve Etik Yönü... 06/09/2007 - 09/09/2007
  11  Prenatal Tanıda Saptanan İlave Marker Kromozomlar (sSMC): Prevalans ve Kromozomal Köken... 06/09/2007 - 09/09/2007
  12  Maternal Periferik Kanda Fetal Genomik DNAnın Belirlenmesi... 06/09/2007 - 09/09/2007
  13  The role of dopamine 2 receptor gene and personality characteristics in alcohol dependence in Turkis... 16/09/2006 - 20/09/2006
  14  Yeni Yasal Düzenlemeler ve Moleküler Genetik İncelemeler... 24/11/2005 - 27/11/2005
  15  Türk toplumunda alkol bağımlılığı ve dopamin-2 reseptör geninin ilişkisi... 15/11/2005 - 20/11/2005
  16  Ambiguous Genitalia'lı Bir Vakanın Klinik, Sitogenetik ve Moleküler Sitogenetik Açıdan İncelen... 21/04/2004 - 24/04/2004
  17  DEÜTF Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD Genetik ve DNA Diagnostik Laboratuvarında 1999-2004 yılları... 21/04/2004 - 24/04/2004
  18  Laboratuvarda Biyogüvenlik Çalışmaları ve Dokuz Eylül Deneyimi... 30/04/2003 - 04/05/2003
  19  KML HASTALARINDA MOLEKÜLER ve SİTOGENETİK TANI YÖNTEMLERİ... 18/04/2002 - 22/04/2002
  20  Ailesel Geçişli, Tek Segment Değişimli Dengesiz Bir Translokasyonun Prenatal Olarak Kromozom Öz... 18/04/2002 - 22/04/2002
  21  Kronik Myeloid Lösemi Hastalarının Sitogenetik ve Moleküler Genetik Yöntemlerle Değerlendirilm... 30/04/2001 - 04/05/2001
  22  Genetik Analizi Yapılan 1100 Prenatal Tanı Olgusunun, Polimorfik Varyant Kromozomlar, Kalıtımsal... 03/05/2000 - 06/05/2000
  23  Identification of varient and additional chromosomal changesin chronic myeloid leukemia... 10/10/1998 - 14/10/1998
  24  Sayısal Anomaliler Gösteren Fötal Hücrelerde Genotoksik Etki... 21/09/1998 - 24/09/1998
  25  Correlation between the t(22;22)(q11;q13) Translocation and Disease Phenotype In Two Patients Diagno... 10/09/1998 - 14/09/1998
  26  Yalancı Mozaiklik ve In Situ Preparasyon... 26/04/1998 - 30/04/1998
  27  1992-1995 yılları arasında DEÜTF Tıbbi Biyoloji Laboratuvarında KML ön tanısı ile gönderil... 23/04/1997 - 26/04/1997
  28  Tekrarlayan Düşüklerde Kromozomal Anomaliler... 24/06/1996 - 28/06/1996
  29  Frajil-X sendromu Ön tanısı ile gelen olgularda sitogenetik analiz... 24/06/1996 - 28/06/1996
  30  46,XX,r(15) Karyotipine Sahip VSD'li Olgu... 24/06/1996 - 28/06/1996
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede akraba evliliklerine baglı nörogenetik hastalık yükünün arastırılmasında yeni genomik yaklasımlar...  12/2016 - /
  2  Mavi Gen...  9/2014 - 9/2017
  3  Opere Erken Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomlarında ERCC1 Ekspresyonunun Belirlenmesi Ve Prognoz Üzerine Etkileri...  5/2012 - 5/2014
  4  BİPOLAR BOZUKLUK (BD) OLGULARINDA CALHM1(kalsiyum homeostaz düzenleyici faktör) GENİNİN SNP (MUTASYON /POLİMORFİZM) LER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ...  3/2011 - 3/2014
  5  RGS4 geninin şizofreni ile ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
  6  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  7  Prenatal Tanıda Serbest DNA QF-PCR Kullanımı...  9/2007 - 9/2009
  8  İlk Episod Manik ya da Karma Atak Geçiren Hastalarda Bilişsel Yeti Düzeylerinin Sağlıklı Kontrollerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi...  1/2006 - 1/2006
  9  Maternal periferik kanda fetal genomik DNA'nın belirlenmesi...  5/2005 - 5/2007
  10  Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanserinde (NSCLC) Floresan in-situ Hibridizasyon ile HER-2/neu Amplifikasyonunun Saptanması...  7/2005 - 7/2007
  11  Klinikte Frajil X Sendromu Tanısı Konmuş ve Şüpheli Ailelerde, FRAXA Bölgesindeki CGG Tekrarlarının DNA Teknolojisi ile Belirlenmesi...  1/1997 - 1/1999
  12  HNPCC Sendromlu Olduğu Saptanmış Geniş Bir Ailede Etiyopatogeneze Yönelik Moleküler Biyolojik Çalışmalar...  12/1997 - 12/1999
 • NO AD YIL
  1  Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Proje Ödülü...  2009
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK BAYG (Bilim Adamı Yetiştirme Grubu)  1979