En

PROF.DR. BERRİL DÖNMEZ ÇOLAKOĞLU TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1999
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2006
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2011
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı  2011
 • NO AD YIL
  1  Reliability, validity and responsiveness of the Squares Test for manual dexterity in people with Par...  2019
  2  Mild cognitive impairment in Parkinson's disease is associated with decreased P300 amplitude and red...  2019
  3  Sarcopenia in Parkinson's disease patients...  2019
  4  Turkish adaptation of Parkinson fatigue scale and investigating its psychometric properties...  2019
  5  A Novel and Mosaic WDR45 Nonsense Variant Causes Beta-Propeller Protein-Associated Neurodegeneration...  2019
  6  The Effects of a Postural Balance Training Program on Balance, Gait and Health-Related Quality of Li...  2018
  7  Decrease of Delta Oscillatory Responses in Cognitively Normal Parkinson's Disease...  2017
  8  Demonstration of Early Cognitive Impairment in Parkinson's Disease with Visual P300 Responses...  2017
  9  Kore ve Ballismus...  2015
  10  Toksik Metabolik Serebellar Ataksiler...  2015
  11  Parkinson Hastalığında Yaşam Kalitesi ve Ölçümü...  2014
  12  Evaluation of the effects of home-based breathing exercises in Parkinson's Disease patients...  2012
  13  The effect of supervised exercises on static and dynamic balance in parkinsons disease patients...  2012
  14  Is it Always Necessary to Apply Botulinum Toxin into the Lower Facial Muscles in Hemifacial Spasm?A ...  2011
  15  Effect of cognitive function and physical activity on the ability to learn and reproduce physiothera...  2011
  16  Farklı Bir Demans Sendromu: Posterior Kortikal Atrofi: Klinik, Kognitif Değerlendirme ve Beyin Spe...  2010
  17  Parkinson Hastalarında Ev Programı Egzersizlerinin Denge ve Fonksiyonel Kapasite Uzerine Etkisi...  2010
  18  Parkinson Hastalığının Tedavisinde Kanıta Dayalı Yaklaşım...  2008
  19  Hashimato Tiroiditine Eşlik Eden Geriye Dönüşlü Kognitif Bozukluk...  2008
  20  Frontotemporal Lobar Dejenerasyon: Tanı ve Ayırıcı Tanı Algoritması...  2007
  21  Parkinson hastalarında düşme riskini etkileyen faktörlerin incelenmesi...  2007
  22  Parkinson Hastalarının Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanım...  2005
  23  Pergolid Kullanan ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı ve Şid...  2005
  24  Kas Glikojen Depo Hastalıkları...  2005
  25  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg...  2005
  26  Servikal Distonide Botulinum Toksin Tedavisinin Planlanmasında Klinik Ve Elektrofizyolojik Değerle...  2005
  27  Coexistence of movement disorders and epilepsia partialis continua as the initial signs in probable ...  2005
  28  Evidence of Widespread Impairment of Motor Cortical Inhibition in Focal Dystonia: A Transcranial Mag...  2004
  29  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  30  Putaminal Cavernous Angioma Presenting with Hemichorea...  2004
  31  İdiyopatik longitüdinal myelit: üç olgu sunumu...  2004
  32  Multipl Sklerozda "Multiple Sclerosis Functional Composite"in Kullanımı...  2004
  33  Lizozomal Tip Glikojen Depo Hastalıkları...  2003
  34  Primer progresif multipl sklerozda demografik ve klinik özellikler...  2003
  35  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile k...  2003
  36  Myastenia Graviste Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerinin Araştır...  2003
  37  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  38  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  39  İnterferon beta-1b sağaltımında 5 yıllık deneyim...  2002
  40  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  41  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu...  2001
  42  A case with cerebral thrombosis receiving tamoxifen treatment...  2001
  43  Oksipital enfarkt sonrası gelişen hemianopik halüsinasyonlu bir olgu...  2001
  44  Primer Progresif Afazi: Bir Olgu Sunumu...  2001
  45  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  46  Distrofinopatili Hastaların Genetik ve Mental Açıdan Değerlendirilmesi...  2001
  47  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menenjiti): Olgu sunumu....  2000
  48  Primary progressive aphasia....  2000
  49  Brainstem Auditory Evoked Potentials In Patients With Cervical Spondylarthrosis And Vertigo...  1999
  50  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....  1998
  51  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Relationship between functional exercise capacity and balance in patients with idiopathic Parkinson'... 22/09/2019 - 26/09/2019
  2  Association between transfer activities and health-related quality of life in patients with Parkinso... 22/09/2019 - 26/09/2019
  3  Gender differences of fatigue characteristics in people with Parkinson's disease... 22/09/2019 - 26/09/2019
  4  Functional mobility tests and their relationship with disease stage in patients with Parkinson's Dis... 22/09/2019 - 26/09/2019
  5  No difference in balance and gait parameters of the patients with akinetic-rigid and tremor-dominant... 22/09/2019 - 26/09/2019
  6  Association between hand functions, hand reaction time and balancein patients with idiopathic Parkin... 22/09/2019 - 26/09/2019
  7  Association between quality of life and physical functions in patients with idiopathic Parkinson's d... 22/09/2019 - 26/09/2019
  8  SS-66 Parkinson Hastalığı'nda Düşük Frekans Bantlarındaki Olaya İlişkin Osilatuar Yanıtlar... 30/11/2018 - 06/12/2018
  9  SS-15 Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozuklukta Nöropsikolojik Testlerin Tanı ve Tarama Gü... 30/11/2018 - 06/12/2018
  10  İdiyopatik Parkinson hastası kişilerde yürümenin donmasıyla hastalık düzeyi arasındaki ili... 19/09/2018 - 22/09/2018
  11  İdiyopatik Parkinson hastalarında fleksiyon postürü ile yürüyüş arasındaki ilişki... 19/09/2018 - 22/09/2018
  12  İdiyopatik Parkinson hastalarında donmanın denge ve yürüyüş üzerine etkisi... 19/09/2018 - 22/09/2018
  13  İdiyopatik Parkinson hastası kişilerde yaşam kalitesiyle zamanlı kalk yürü testinin standart ... 19/09/2018 - 22/09/2018
  14  İdiyopatik Parkinson hastalarında Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği'nin ü... 02/05/2018 - 05/05/2018
  15  İdiyopatik Parkinson hastalarında fiziksel etkinlik düzeyi ile denge performansları aarsındaki ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  16  İdiyopatik Parkinson hastalarında Zamanlı Kalk Yürü Testi'nin normal ve kognitif formunun menta... 02/05/2018 - 05/05/2018
  17  İdiyopatik Parkinson hastalarında yürümenin donmasıyla denge fonksiyonu arasındaki ilişkinin ... 02/05/2018 - 05/05/2018
  18  İdiyopatik Parkinson hastalarında fonksiyonel egzersiz kapasitesinin denge ile ilişkisi... 29/03/2018 - 31/03/2018
  19  İdiyopatik Parkinson hastalarında yaşam kalitesi ile fiziksel fonksiyonlar arasındaki ilişki... 29/03/2018 - 31/03/2018
  20  İdiyopatik Parkinson hastalarında el fonksiyonları ve el reaksiyon zamanı ile denge arasındaki ... 29/03/2018 - 31/03/2018
  21  Amnestik Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozukluk Olgularında Duyusal ve Kognitif İşlemlenm... 24/11/2017 - 30/11/2017
  22  SÜPERFİSYAL SİDEROZİS: OLGU SUNUMU... 24/11/2017 - 30/11/2017
  23  FONKSİYONEL (PSİKOJEN) TREMOR: OLGU SUNUMU... 05/04/2017 - 09/04/2017
  24  Decreased Visual Delta Event-Related Oscillations in Parkinson's Disease with Mild Cognitive Impairm... 29/03/2017 - 27/04/2017
  25  Esansiyel tremorlu hastalarda denge eğitiminin denge, yürüme ve yaşam kalitesi üzerine etkisi... 11/11/2016 - 12/11/2016
  26  A new test for the measuring hand functions in Parkinson's disease: Psychometric evaluation of the s... 19/06/2016 - 23/06/2016
  27  A comparison study of health-related quality of life between female and male patients with Parkinson... 19/06/2016 - 23/06/2016
  28  Relationship between balance, trunk impairment and hand function in Parkinson's disease... 19/06/2016 - 26/06/2016
  29  Parkinson Hastalığı'nda Subkortikal Gri Cevher Yapılarında Atrofi Değerlendirmesi... 24/03/2016 - 27/03/2016
  30  Parkinson hastalığında sarkopeninin değerlendirilmesi... 27/11/2015 - 03/12/2015
  31  Kognitif Bozukluğu Olmayan Parkinson Hastalarında Subkortikal Gri Cevher Hacim Analizi... 21/10/2015 - 25/10/2015
  32  Both sensory and cognitive networks are affected in Parkinson's disease... 30/09/2015 - 04/10/2015
  33  Reduced responsiveness to both visual sensory and cognitive stimuli in non-demented Parkinson's dise... 30/09/2015 - 04/10/2015
  34  Comparison of hand dexterity in geriatric and non-geriatric patients with Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  35  Relationship between age and balance, trunk impairment in Parkinson's disease... 16/09/2015 - 18/09/2015
  36  Evaluation of Sarcopenia in Parkinson's Disease... 14/06/2015 - 18/06/2015
  37  NÖROMYOTONİ... 15/04/2015 - 19/04/2015
  38  STRİATAL EL VE STRİATAL AYAK: OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  39  EDİNSEL HEPATOSEREBRAL DEJENERASYON: İKİ OLGU SUNUMU... 15/04/2015 - 19/04/2015
  40  Parkinson Hastaları ile Sağlıklı Yaşlılarda Görsel P300 Yanıtları... 15/04/2015 - 19/04/2015
  41  Anti-SOX1 Pozitif Limbik Ensefalit Olgusu... 21/11/2014 -
  42  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  43  The relationship between blood cytokine level and physical-mental fatigue in patients with myastheni... 10/09/2011 - 13/09/2011
  44  A study on the effects of exercises performed in front of a mirror or without a mirror in Parkinson'... 05/06/2011 - 09/06/2011
  45  The Relationship between Blood Cytokine Level and Physical-Mental Fatigue in Patients with Myastheni... 03/06/2011 - 05/06/2011
  46  The investigation of the effect of exercises on static and dynamic balance using balance master... 13/06/2010 - 17/06/2010
  47  Relation between regional brain perfusion changes and neurophychological tests in posterior cortical... 12/10/2009 - 13/10/2009
  48  Parkinson hastalarında fizyoterapist gözetiminde yapılan egzersizlerin fonksiyonellik, depresyon ... 30/09/2009 - 04/10/2009
  49  Cognitive impairment and mental fatigue in multiple sclerosis and myasthenia gravis... 25/04/2009 - 02/05/2009
  50  Fatigue in myasthenia Gravis and multiple sclerosis: cross-sectional, controlled comparison study... 25/04/2009 - 02/05/2009
  51  Multipl skleroz ve myastenia gravisli hastalarda mental yorgunluk olur mu? kognitif etkilenmenin ve ... 11/11/2008 - 16/11/2008
  52  Parkinson hastalarında solunum egzersizlerinin pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi... 11/11/2008 - 16/11/2008
  53  Myastenia gravis ve multipl sklerozda yorgunluk: Kesitsel kontrollü karşılaştırma... 11/11/2008 - 16/11/2008
  54  The effect of arm position on pulmonary function in subjects with Parkinson's disease and in healty ... 22/06/2008 - 26/06/2008
  55  Effect of lumbosacral corset on position sense of trunk, performance and balance of Parkinson's dise... 22/06/2008 - 26/06/2008
  56  The effect of breathing exercises on pulmonary function in Parkinson's disease... 22/06/2008 - 26/06/2008
  57  Parkinson hastalarında ev programı şeklinde verilen egzersizlerin etkilerinin incelenmesi... 11/04/2008 - 13/04/2008
  58  Is it always necessary to apply botulinum toxin into the lower facial muscles in hemifacial spasm? A... 03/06/2007 - 07/06/2007
  59  Parkinson hastalarında postural instabilitede etkili olan faktörlerin değerlendirilmesi... 17/11/2006 - 19/11/2006
  60  Haşhimato Tiroiditine Eşlik Eden Geriye Dönüşlü Kognitif Bozukluk... 12/11/2006 - 17/11/2006
  61  Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Alt Fasiyal Kaslara Botulinum Toksin Uygulaması: Randomize, Plasebo K... 12/11/2006 - 17/11/2006
  62  A case with orthostatic tremor: Improvement with levetiracetam.... 30/10/2006 - 02/11/2006
  63  Valvular heart disease and pergolide treatment in Parkinson's disease... 05/06/2005 - 09/06/2005
  64  Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kabergolinin Monoterapi Şeklinde yada Levodopa İle Birlikte Uyg... 19/05/2005 - 22/05/2005
  65  Pergolid Kullanan Ve Kullanmayan Parkinson Hastalarında Kalp Kapak Hastalığı Sıklığı Ve Şid... 19/05/2005 - 22/05/2005
  66  Ortostatik Tremor: Olgu Sunumu... 19/05/2005 - 22/05/2005
  67  Parkinsonlu Hastalarda Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesinde İki Farklı Ölçeğin Kullanımı:... 19/05/2005 - 22/05/2005
  68  Servikal Distonide Klinik Değerlendirme ve Elektromiyografinin Botulinum Toksin Tedavisinin Planlan... 19/05/2005 - 22/05/2005
  69  Determination of the Contribution of the Clinical Examination and the EMG in Planning and Applicatio... 05/03/2005 - 08/03/2005
  70  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  71  Chorea and epilepsia partialis continua as initial signs in probable Creutzfeldt-Jacob disease... 14/06/2004 - 17/06/2004
  72  Shortened cortical silent period both dystonic and non-dystonic muscles of patients with cervical dy... 14/06/2004 - 17/06/2004
  73  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  74  Kavernoma Bağlı Hemikore: Olgu Sunumu... 22/10/2003 - 26/10/2003
  75  Comparison of expanded disability status scale and multiple sclerosis functional composite in remiss... 17/09/2003 - 20/09/2003
  76  Assessment of Impairment of Cortical Inhibitory Mechanisms in Blepharospasm and Cervical Dystonia: A... 10/11/2002 - 14/11/2002
  77  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  78  Myastenia Gravis Hastalarında Antikora Bağımlı Hücresel Aracılıklı Sitotoksisite Düzeylerin... 19/10/2002 - 23/10/2002
  79  Servikal Distonide Distonik Ve Nondistonik Kaslarda Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle Sessiz ... 19/10/2002 - 23/10/2002
  80  Fokal Distonilerde Kortikal İnhibitör Kontrol Bozukluğu: Transkraniyal Manyetik Stimülasyon İle... 19/10/2002 - 23/10/2002
  81  Beş yıllık izlem dönemi ardından interferon beta-1b ile kazanılan deneyimler... 31/10/2001 - 04/11/2001
  82  Longitüdinal myelit: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  83  Expriences of interferon beta-1b treatment after 5-year follow-up... 12/09/2001 - 15/09/2001
  84  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  85  A case with cerebral thrombosis receiving tamoxifene treatment.... 21/04/2001 - 25/04/2001
  86  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)... 02/11/2000 - 05/11/2000
  87  Nöromiyotoni: Olgu Sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  88  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klin... 02/11/2000 - 05/11/2000
  89  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  90  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  91  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  92  Tamoksifen sağaltımına bağlı sinus trombozu olgu sunumu... 05/05/2000 - 06/05/2000
  93  Blefarospazm Olgularında Botulinum Toksin A Uygulaması Sonuçları: Preseptal ve Pretarsal Uygulam... 24/10/1999 - 28/10/1999
  94  Distrofinopatili Hastaların Klinik ve Genetik Açıdan Değerlendirilmesi... 24/10/1999 - 28/10/1999
  95  Clinic and Genetic Evaluation of Patients with Dystrophinopathy... 14/10/1999 - 16/10/1999
  96  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menejiti): Olgu sunumu.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  97  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  98  Primer Progresif afazi olgu sunumu... 24/10/1997 - 29/10/1997
  99  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı... 24/10/1997 - 28/10/1997
  100  Karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epileptik hastalarda p300 ve CNV çalışması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  101  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  102  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci.... 08/07/1996 - 12/07/1996
  103  Dorsal Midbrain Syndrome: Parinaud's Syndrome... 08/06/1996 - 12/06/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Nadir Görülen Parkinsonizm Nedenleri Hareket Bozuklukları...  2011
 • NO AD YIL
  1  40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Türk Nöroloji Derneği Klinik Çalışmalar Ödülleri Birinciliği...  2004
  2  36. Ulusal Nöroloji Kongresi En İyi Poster Ödülü...  2000
  3  38. Ulusal Nöroloji Kongresi Hareket Bozuklukları Serbest Bildiri ve Poster Ödülü İkinciliği...  2002
  4  8. Ulusal Parkinson ve Hareket Bozuklukları Kongresi Sözel Bildiriler Ödülü Birinciliği...  2009