En

PROF.DR. İBRAHİM MEHMET ALİ ÖKTEM TIP FAKÜLTESİ TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI TIBBİ VİROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji A.B.D.  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji  2009
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2014
 • NO AD YIL
  1  Molecular Survey of Babesia microti (Aconoidasida: Piroplasmida) in Wild Rodents in Turkey...  2019
  2  Seroprevalence of mumps and its association with some social determinants in Manisa Province, 2014...  2018
  3  Seroprevalence of Pertussis Toxin Antibody in Manisa Province of Turkey, After Six Years lmplementat...  2018
  4  Seroprevalence and social determinants of varicella in Turkey...  2018
  5  A novel genetic lineage of Tula orthohantavirus in Altai voles (Microtus obscurus) from Turkey....  2018
  6  Dobrava hantavirus variants found in Apodemus flavicollis mice in Kırklareli Province, Turkey...  2018
  7  A 3 Year Program From the Turkish Ministry of Health for Standardization and Service Quality Impprov...  2017
  8  Association between seroprevalence of measles and various social determinants in the year following ...  2017
  9  Türkiye'nin Orta ve Güney Anadolu İllerindeki Yabani Kemiricilerde Hantavirüs Enfeksiyonlarını...  2017
  10  Yabani Kemiricilerde Eski Dünya Hantavirus IgG Antikorlarının Saptanması için ELISA ve I?mmüno...  2016
  11  Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey...  2015
  12  Bartonella species in wild small mammals in Western Black Sea Region of Turkey...  2015
  13  Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis, Turkey, ....  2014
  14  Dobrava-Belgrade virus in Apodemus flavicollis and A. uralensis mice, Turkey...  2014
  15  Türkiye'de toplum kökenli pnömoni etyoloji ve epidemiyolojisi...  2013
  16  Hantavirüs enfeksiyonları ve Önlenmesi...  2011
  17  Hepatit B aşılı kişilerden gereksiz test istekleri...  2010
  18  Prevalence of Primary Sjogren's Syndrome in Turkey: A Population-based Epidemiological Study...  2009
  19  Pregnenolone protects the PC-12 cell line against amyloid beta peptide toxicity but its sulfate este...  2009
  20  Utility of the serum C - reactive protein and procalcitonin for detection of occult bacterial infect...  2008
  21  qnr a prevalence in extended-spectrum beta-lactamase positive enterobacteriaceae isolates from Turke...  2008
  22  PCR and serology were effective for identifying Chlamydophila pneumoniae in a lower respiratory infe...  2007
  23  serological survey for viral pathogens in Turkish rodents...  2006
  24  HLA genotypes in Turkish patients with myasthenia gravis: Comparison with multiple sclerosis patient...  2004
  25  Application of hepatitis serology testing algorithms to assess inappropriate laboratory utilization...  2004
  26  Çocukluk çağı santral sinir sistemi enfeksiyonlarında viral etiyolojik ajanların değerlendiri...  2003
  27  Transaminazların tarama testi olarak kullanılması akut hepatit A tanı maliyetini düşürebilir ...  2003
  28  Flukonazol ile önceden karşılaşmanın candida albicans suşlarının amfoterisin B ye duyarlıl...  2002
  29  Comparison of different methods for the detection of beta-lactamase activity in Candida albicans str...  2002
  30  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesinde 3-11 yaş çocuklarda hepatit A seroprevalansı ve risk fakt...  2000
  31  Görsel değerlendirilen testlerde standardizasyon...  1998
  32  Üç ayrı HIV tarama testinin sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Tokat, Çorum ve Amasya illerindeki memiricilerde Bartonella taylorii, B. elizabethae ve B. grahamii... 04/11/2018 - 08/11/2018
  2  Bartonella taylorii existence in Apodemus mice in Thrace region of Turkey... 16/11/2017 - 18/11/2017
  3  Investigation of hantavirüs exictence in Mediterranean and Central Anatolia regions of Turkey... 22/10/2017 - 25/10/2017
  4  New Hantavirüs positivity in different Microtus and Crocidura Species from Turkey... 22/10/2017 - 25/01/2017
  5  Konjenital Kızamıkçık Eliminasyon Programı Sürerken Manisa İlinde Kızamıkçık Seroprevala... 05/10/2015 - 09/10/2015
  6  Manisa İlinde Kabakulak Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  7  Manisa İlinde Suçiçeği Seroprevalansı ve Bazı Sosyal Belirleyicilerle İlişkisi, 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  8  Kızamık Seroprevalansı Yaş Dışındaki Sosyal Belirleyicilerden Etkilenmiyor, MANİSA 2014... 05/10/2015 - 09/10/2015
  9  optimization of a commercial hantavirus IgG enzyme immunoassay for human use to screen infection amo... 11/09/2013 - 14/09/2013
  10  Cloning and prokaryotic expression of hepatitis C virus E1 envelope glycoprotein... 27/04/2012 - 29/04/2012
  11  seroprevalance of hantavirus infections among the rodent populations in Bartın, Turkey... 19/07/2010 - 23/07/2010
  12  Çocuklarda insan lökosit antijen uyumluluğunun graft sağkalımı üzerine etkisi... 01/05/2008 - 04/05/2008
  13  A software Designed for equipment management in clinical Laboratories... 15/04/2008 - 18/04/2008
  14  Hepatit C virusunun özyapı proteininin prokaryotik hücrede ifade ettirilerek saflaştırılması... 09/12/2007 - 13/12/2007
  15  İleri Yaştaki Bir Hastada Streptococcus agalactiae'ye Bağlı Yumuşak Doku İnfeksiyonu Olgusu.... 14/03/2007 - 18/03/2007
  16  The association of human leukocyte antigens with disease severity and prognosis in patients with mul... 27/09/2006 - 30/09/2006
  17  Amyotrophic Lateral Sclerosis and Lyme Borreliosis... 02/07/2006 - 07/07/2006
  18  Hepatit B aşı anamnezi tasarruf sağlayabilir mi?... 13/09/2005 - 17/09/2005
  19  Viral hepatit serolojisinde gereksiz test tekrarı... 13/09/2005 - 17/09/2005
  20  Tek başına anti-HBc pozitifliği ile düşük düzey anti-HBs'nin ilişkisi... 13/09/2005 - 17/09/2005
  21  Hepatit delta virusun büyük delta antijen geninin klonlanması... 01/01/2005 - 01/01/2005
  22  İzmir'in Balçova ve Narlıdere ilçelerinde primer Sjögren Sendromu sıklığı... 31/10/2004 - 03/11/2004
  23  Türk myastenia gravis hastalarında HLA genotipleri: Klinik ve demografik bulgular temelinde multip... 29/09/2004 - 03/10/2004
  24  3-36 ay arası çocuklarda gizli bakteriyel enfeksiyonları saptamada prokalsitoninin ve CRP nin kul... 21/09/2004 - 24/09/2004
  25  Stafilokok suşlarının metisilin direncinin saptanmasında farklı yöntemlerin uygulanması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  26  Sitomegalovirusa (CMV) özgül IgM, IgG tipi antikorların ve IgG avidite indeksinin saptanmasında ... 19/09/2004 - 23/09/2004
  27  Kan kültürlerinde üreyen metisiline dirençli staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarının multip... 19/09/2004 - 23/09/2004
  28  kan kültürlerinden stafilokok DNA sı eldesinde değişik yöntemlerin uygulanması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  29  Rubellaya özgül IgM ve IgG tipi antikorların saptanmasında iki farklı ticari kitin performansı... 19/09/2004 - 23/09/2004
  30  Kronik böbrek yetmezlikli hastalarda Hantavirus seropozitifliğinin araştırılması... 19/09/2004 - 23/09/2004
  31  HLA Genotypes in Turkish Patients with Myasthenia Gravis: Comparison with Multiple Sclerosis Patient... 27/05/2004 - 30/05/2004
  32  Hepatit serolojisi tanı algoritmi ile uygunsuz laboratuvar kullanımının değerlendirilmesi... 21/09/2003 - 25/11/2005
  33  Transaminazlar tarama testi olarak kullanıldığında akut hepatit A tanısında tasarruf sağlayab... 21/09/2003 - 25/09/2003
  34  Enterovirus RNA'sının Saptanmasında; RT-PCR Mikroplak ve Strip Hibridizasyon Yöntemleri ile RT-N... 21/09/2003 - 25/09/2003
  35  Daha Önce Transplantasyon Yapılmış Böbreğin Yeniden Kullanımı (Reuse): Olgu Sunumu... 12/09/2003 - 16/09/2003
  36  Distribution of etiologic agents of patients with community acquired pneumonia... 04/09/2003 - 06/09/2003
  37  Detection of herpes simplex virus DNA and enterovirus RNA in cerebrospinal fluid using PCR and micro... 10/05/2003 - 13/05/2003
  38  Nalokson postoperatif analjezide kullanılan morfinin immünosüpresif etkilerini inhibe ediyor mu?... 22/10/2002 - 26/10/2002
  39  Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Dobrova ve Puumala Hantavirus Seropozitifliği... 30/09/2002 - 05/10/2002
  40  Askeri birlikte Chlamydia pneumoniae'ye bağlı atipik pnömoni salgını... 24/04/2002 - 27/04/2002
  41  Using Digene HPV specimens for C.trachomatis and HSV-2 polymerase chain reaction... 21/04/2002 - 25/04/2002
  42  Meningoensefalitli olgularımızda viral etiyolojik ajanların değerlendirilmesi... 26/10/2001 - 29/10/2001
  43  The effect of fluconazole preexposure to the susceptibility of Candida albicans strains to amphoteri... 01/04/2001 - 04/04/2001
  44  Candida albicans izolatlarında beta laktamaz varlığının gösterilmesinde farklı yöntemlerin k... 08/10/2000 - 13/10/2000
  45  Seroprevalence of Hepatitis A in children 3-11 years old: Implications for routine vaccination progr... 25/08/2000 - 26/08/2000
  46  Seroprevalence of hepatitis A in children 3-11 years old implications for routine vaccination progra... 24/08/2000 - 26/08/2000
  47  gastroenterit etkeni olarak soyutulan shigella kökenlerinde türlerin sıklığı ve antibiyotik di... 05/06/2000 - 10/06/2000
  48  Steteskop: Hastane kökenli infeksiyonlar için kaynak mıdır?... 11/04/2000 - 13/04/2000
  49  Narlıdere Sağlık Ocağı Bölgesi'nde 3-11 yaş çocuklarda Hepatit A seroprevalansı... 06/10/1999 - 09/10/1999
  50  Narlıdere ve İnönü Sağlık Ocağı Bölgesi'nde yaşayan 3-11 yaş çocuklarda Hepatit B seropr... 06/10/1999 - 09/10/1999
  51  C.albicans suşlarına karşı sodyum salisilat, tenoksikam ve diklofenak sodyumun flukonazol ile ko... 17/05/1999 - 19/05/1999
  52  Comparison of the direct fluorescent antibody (DFA) and optic immunoassay (OIA) results with cell cu... 21/03/1999 - 24/03/1999
  53  Nosocomial infections at an university hospital in Izmir Turkey... 18/11/1998 - 21/11/1998
  54  endoservikal sürüntü örneklerinde chlamydia trachomatis hücre kültürü sonuçlarının direk ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  55  yoğun bakım ünitelerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları... 04/10/1998 - 09/10/1998
  56  İmipenem ve diğer beta-laktam ajanlara dirençli bir pseudomonas aeruginosa suşunun yol açtığ... 04/10/1998 - 09/10/1998
  57  DEÜ Hastanesine başvuran kan dönorlerinde sifilis seroprevalansı... 06/10/1997 - 10/10/1997
  58  Üç ayrı HIV tarama testi sonuçlarının LIA yöntemi ile karşılaştırılması... 06/10/1997 - 10/10/1997
  59  Görsel değerlendirilen testlerde standardizasyon... 06/10/1997 - 10/10/1997
 • NO AD YIL
  1  Bulaşıcı Hastalıkların Araştırılmasında Sahada Çalışan Hekimler için Laboratuvar Rehber...  2014
  2  Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Bulaşıcı Hastalıklar Laboratuvar Tanı Rehberi...  2014
  3  Tıbbi Laboratuvar Testleri El Kitabı...  2011
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çevre Planlama ve Çevre Yönetimi Çalışma Grubu Raporu İzmir Ekoloji Forumu...  2015
  2  Enfeksiyon Hastalıklarının Çevresel Belirleyicileri Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık I-II...  2015
  3  Bağışıklık Sisteminin Hücreleri ve Dokuları Enfeksiyon Patogenezi ve Bağışıklık Cilt I-II...  2015
  4  Hepatit C virusu Moleküler, klinik ve tanısal viroloji...  2012
  5  Hepatit C Virus Moleküler, Klinik ve Tanısal Viroloji...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'nin Doğusundaki Bazı İllerde (Ardahan, Bitlis, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli, Van) Yaşayan Apodemus Spp, Microtus Spp, Chionomys Spp, Mus Spp, Crocidura Spp, Cricetulus Migratorius, Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılım...  6/2018 - /
  2  Kırklareli bölgesindeki kemiricilerde Flebovirus, Flavivirus ve Alfavirus etkenlerinin varlığının ve dağılımının araştırılması...  11/2018 - 8/2019
  3  Hastane su sistemlerinden alınan örneklerden Legionella pneumophilia tanısında kültür ve konvansiyonel PZT' nin karşılaştırılması...  9/2017 - /
  4  Türkiye'nin Akdeniz (Antalya,Mersin,Adana,Osmaniye ve Hatay)ve İç Anadolu Bölgelerindeki (Konya,Aksaray,Niğde,Karaman) bazı illerde yaşayan apodemus spp,microtus spp,rattus spp. ve talpa davidiana türlerinde hantavirüs varlığının ve dağılımının araştırılması...  4/2015 - /
  5  Türkiyenin Akdeniz (Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye Ve Hatay) ve İç Anadolu Bölgelerindeki (Konya, Aksaray, Niğde, Karaman) Bazı Illerde Yaşayan Apodemus spp, Microtus spp, Rattus spp. Ve Talpa davidiana Türlerinde Hantavirüs Varlığının ve Dağılımının Araştırılması...  4/2015 - 4/2018
  6  Manisa'da Aşı İle Önlenebilen Bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi, 2013...  4/2014 - 6/2015
  7  Manisa'da Aşı ile Önlenebilen bazı Hastalıkların Seroprevalansının Belirlenmesi...  2/2013 - 6/2014
  8  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus Sp.ve Myodes Glareolus (Mammalia: Rodentia) Türlerinde Kuduz (Lyssavirus) Taranması...  10/2012 - 10/2013
  9  Zonguldak İli'nde Yayılış Gösteren Apodemus ve Myodes (Mammalia: Rodentia) Türlerinin Populasyon Yapısı...  6/2012 - 6/2013
  10  Acanthamoeba keratitli hastalarda rekombinant Mannoz Bağlayan Protein kullanılarak antikor yanıtının değerlendirilmesi...  10/2008 - 10/2011
  11  Toplum kaynaklı pnömonili hastalarda etyolojik ajanların dağılımı...  1/2001 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  2. ulusal viroloji kongresi jüri özel ödülü...  2005
  2  40. ulusal nöroloji kongresi birincilik ödülü...  2004
  3  En iyi sözel bildiri birincilik ödülü...  2002
  4  2. ulusal viroloji kongresi poster sunum 2. lik ödülü...  2005
  5  7. ulusal moleküler ve tanısal mikrobiyoloji kongresi...  2012
  6  1. ULUSAL VİROLOJİ GÜNLERİ...  2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018