En

PROF.DR. MÜJDE SOYTÜRK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  2007
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2013
 • NO AD YIL
  1  Is ileocecal valve intubation essential for routine colonoscopic examination?...  2018
  2  Rapid identification of Helicobacter pylori and assessment of clarithromycin susceptibility from cli...  2017
  3  Mucosal healing effect of nilotinib in indomethacin-induced enterocolitis: A rat model...  2015
  4  Pyogenic granuloma in differential iron deficiency diagnosis...  2015
  5  Nilotinib-mediated mucosal healing in a rat model of colitis...  2013
  6  Kolorektal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik tanı ve tadvi yöntemleri...  2013
  7  Functional gastrointestinal disorders in patients with familial Mediterranean fever...  2013
  8  Kolorektal premalign ve malign lezyonlarda endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri...  2013
  9  Risk temelli tarama önerileri ve cerrahi yaklaşımlar...  2013
  10  The diagnostic accurracy of urine IgG antibody tests for the detection of Helicobacter pylori infect...  2012
  11  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin yerleşimi, histopatolojik tipleri ve Helikobakter ...  2012
  12  Effectiveness of Saccharomyces boulardii in a rat model of colitis...  2012
  13  Ectopic pancreas presenting with intractable diarrea: case report....  2011
  14  Perkütan Endoskopik Gastrostomi Endikasyonları,Komplikasyonları,Hasta memnuniyeti...  2010
  15  Özofagusun gelişimi ve gelişim anomalileri...  2009
  16  A case of angiographically verified non-occlusive mesentery ischemia induced by digitalis...  2008
  17  Irritable Bowel Syndrome in Persons Who Acquired Trichinellosis...  2007
  18  Detection of Helicobacter pylori and Determination of Clarithromycin Susceptibility using Formalin-f...  2007
  19  Case of fascioliasis: Extraction with endoscopic retrograde cholangiography...  2007
  20  Clinical and subclinical inflammation in patients with familial Mediterranean fever and in heterozyg...  2006
  21  Comparison of invasive methods and two different stool antigen tests for diagnosis of Helicobacter p...  2006
  22  The relations between attacks and menstrual periods and pregnancies of familial Mediterranean fever ...  2006
  23  Efficacy and safety of Saccharomyces boulardii in prevention of antibiotic-associated diarrhoea due ...  2005
  24  Expression of transforming growth factor-beta-1 and p27Kip1 in pancreatic adenocarcinomas: relation ...  2005
  25  Salmonella typhiye bağlı ampiyem...  2005
  26  Morgagni hernia in an adult: atypical presentation and diagnostic difficulties....  2005
  27  Familial Mediterranean Fever (FMF) in Turkey: Results of a Nationwide Multicenter Study...  2005
  28  Yüksek doz interferon-alfa 2b ile tedavi edilen delta hepatiti tanılı hastada retinopati gelişme...  2005
  29  1993-2002 yılları arasında kolorektal kanserli hastalarda uygulanan 5-fluorourasil temelli adjuva...  2005
  30  Paclitaxel-carboplatin induced radiation recall colitis....  2004
  31  The effect of interferon alpha administration on acute attacks of familial Mediterranean fever: A do...  2004
  32  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
  33  Gelişmekte olan ülkelerde Helicobacter pylori için test ve tedavi yöntemi tamamen kabul edilebil...  2003
  34  The Significance of Paried MEFV Mutations in Individuals Without Symptoms of Familial Mediterranean ...  2002
  35  Ascites following prostatectomy: a rare presentation of comorbid disease...  2002
  36  Serum, pleural effusion, and ascites CA-125 levels in ovarian cancer and nonovarian benign and malig...  2002
  37  The genetic basis of autosomal dominant familial Mediterranean fever....  2000
  38  Acute phase response and evolution of familial Mediterranean fever....  1999
  39  Coexistence of familial Mediterranean fever with sacroiliitis and Behçet's disease: a rare occurren...  1998
  40  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni"Olgusu Olgu sunumu...  1997
  41  Ventilatöre Bağlı Hastalarda Mortaliteyle İlişkili Prognostik Faktörler...  1997
 • NO AD TARİH
  1  Pankreasın intraduktal papiller müsinöz neoplazisi: 25 olguluk seri... 01/11/2017 - 04/11/2017
  2  Prevalence and clinical relevance of Helicobacter pylori oipA, babA and dup A genotypes in patients ... 07/09/2017 - 09/09/2017
  3  Resistance rates of all commonly used antimicrobials for Helicobacter pylori clinical isolates... 07/09/2017 - 09/09/2017
  4  UZUN SÜRELİ ÜLSERATİF KOLİTLİ HASTALARDA DİSPLAZİ TARAMASINDA KOLON MUKOZASININ '?FLEXIBLE S... 22/11/2016 -
  5  Çift balon enteroskopla tanısı konulan şiddetli eozinofilik gastroenterit olgusu... 22/11/2016 -
  6  Akut Karaciğer Hasarı ile Seyreden Erişkin Başlangıçlı Still Hastalık Olgusu... 22/11/2016 - 27/11/2016
  7  Erişkin hastada tespit edilen gastrik antral web olgusu... 22/11/2016 -
  8  HCC li hastalarda karaciğer nakli dokuz eylül üniversitesi verileri... 22/11/2016 -
  9  Komplikasyonlarla seyreden kronik pankreatit ve akciğer tüberkülozu birlikteliği... 22/11/2016 -
  10  ERCP ile safra yollarında hepatosellüler karsinom tümor trombüsü gösterilen bir olgu... 22/11/2016 -
  11  MİDE MALT LENFOMALARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  12  Nadir gözlenen intraperitoneal kist hidatik: Olgu sunumu... 22/11/2016 -
  13  CROHN HASTALIĞINA İKİNCİL GELİŞEN AMİLOİDOZ OLGUSUNDA ANTİ-TNF TEDAVİ DENEYİMİ... 22/11/2016 -
  14  BOERHAAVE SENDROMLU HASTANIN SERMS İLE BAŞARILI TEDAVİSİ... 22/11/2016 -
  15  Çift balon enteroskopi ile tanı konulan gastrointestinal melanom metastazı... 22/11/2016 -
  16  Antimicrobial susceptibility of five antimicrobial agents in Helicobacter pylori clinical isolates.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  17  Evaluation of endoscopic findings and conventional methods in Helicobacter pylori infection.... 15/09/2016 - 17/09/2016
  18  Pyogenic Granuloma in differential iron deficiency diagnosis... 25/11/2015 - 29/11/2015
  19   Microbiome and its relationship with Helicobacter pylori in patients with dyspepsia... 24/09/2015 - 26/09/2015
  20  Klatskin tümörü rezeksiyonundan üç yıl sonra ortaya çıkan ampulla Vateri tümörü ve cerrah... 01/04/2015 - 04/04/2015
  21  Mucosal healing effect of nilotinib in indomethacin - induced enterocolitis rat model... 13/11/2014 - 15/11/2014
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Yerleşkesi Öğrencilerinin Helicobacter pylori enfeksiyonu kon... 19/09/2014 - 19/09/2014
  23  Which test to use for determination of clarithromycin and levofloxacin susceptibility in Helicobacte... 11/09/2014 - 13/09/2014
  24  Evalution of stool real-time PCR to detect Helicobacter pylori and to determine clarithromycin susce... 11/09/2014 - 13/09/2014
  25  A questionnaire survey to determine the levels of knowledge and awareness about Helicobacter pylori ... 11/09/2014 - 13/09/2014
  26  Real-time PCR for diagnosing Helicobacter pylori and determining clarithromycin susceptibility in p... 11/09/2014 - 13/09/2014
  27  A new approach as a non-invasive molecular method to detect Helicobacter pylori and determine clarit... 12/09/2013 - 14/09/2013
  28  Imprint FISH (I-FISH): A novel approach in FISH technique for Helicobacter pylori independent from p... 12/09/2013 - 14/09/2013
  29  Is genotype HelicoDR method efficient enough to detect Helicobacter pylori in comparison with tradit... 12/09/2013 - 14/09/2013
  30  Roux-en-Y hepatikojejunostomi sonrası gelişen jejunal varislere bağlı kanamanın N-butyl-2- siya... 11/09/2013 - 15/09/2013
  31  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde nilotinibin etkinliği... 11/09/2013 - 15/09/2013
  32  Nilotinib deneysel rat kolit modelinde mukoza iyileştirici etkiye sahiptir... 11/09/2013 - 15/09/2013
  33  Özofagus ve mide yerleşimli submukozal lezyonlarda endoskopik ultrasonun tanısal değeri... 11/09/2013 -
  34  Pankreas solid lezyonlarında EUS eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi sonuçları: ... 11/09/2013 -
  35  Karaciğer transplantasyonu sonrası portal hipertansiyon gelişen olguda Roux en Y anastomoz hattı... 11/09/2013 - 15/09/2013
  36  Erişkin hastalarda çift balon enteroskopi ile saptadığımız Meckel divertikülü olguları... 11/09/2013 - 15/09/2013
  37  araciğer Transplantasyonu Sonrası İmmünsupresif Tedavide Everolimusun Yeri... 11/09/2013 - 15/09/2013
  38  İnce barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde çift balon enteroskopi:Dokuz Eylül Deneyimi... 20/11/2012 - 25/12/2012
  39  EUS eşliğinde uygulanan pankreatik kistogastrostominin etkinliği... 20/11/2012 - 25/11/2012
  40  Endoskopik ultrasonografi eşliğinde pankreatik kist aspirasyonu preliminer sonuçları (TURKEUS Ç... 20/11/2012 - 25/11/2012
  41  Importance of antimicrobial susceptibility testing for eradication of Helicobacter pylori based on t... 09/11/2012 - 10/11/2012
  42  gastrik biyopsilerde APCA pozitifliği ve mide biyopsi bulguları... 07/11/2012 - 11/11/2012
  43  Helicobacter pylori boyunun gastrit ile ilişkisi... 03/11/2012 - 07/11/2012
  44  Gastrik Biyopsi örneklerinden izole edilen Helicobacter pylori suşlarının klaritromisin ve levof... 03/11/2012 - 07/11/2012
  45  Dispeptik yakınmalı hastalarda klaritromisin dirençli Helicobacter pylori suşlarının Floresan ... 03/11/2012 - 07/11/2012
  46  Assesment of clarithromycin resistant Helicobacter pylori strains in Turkish dyspeptic patients... 13/09/2012 - 15/09/2012
  47  Prevalance of VacA alleles in Helicobacter pylori strains isolated in Turkey... 13/09/2012 - 15/09/2012
  48  Antimicrobial susceptibility of Helicobacter plori strains isolated from gastric biopsies to clarith... 13/09/2012 - 15/09/2012
  49  Helikobakter pilori boyunun gastrit ile ilişkisi... 16/11/2011 - 20/11/2011
  50  Levotiroksin psödomalabsorbsiyonu olgusu... 12/10/2011 - 16/10/2011
  51  Increased resistance needs to change the first line treatment strategy for eradication of Helicobact... 11/09/2011 - 13/09/2011
  52  Evaluation of fluorescence in sıtu hybridization (FISH) and real-time PCR for molecular determinati... 11/09/2011 - 13/09/2011
  53  Simultaneous detection of Helicobacter pylori infection and clarithromycin resistance by fluorescenc... 11/09/2011 - 13/09/2011
  54  Evaluation of Helicobacter pylori infection and clarithromycin resistance by fluorescence in situ hy... 28/08/2011 - 01/09/2011
  55  İnaktif Hepatit B Taşıyıcılarının Doğal Seyri... 01/06/2011 - 05/06/2011
  56  Failure to supress TSH level in a thyroid cancer patient; a case report... 30/04/2011 - 04/05/2011
  57  Radyasyon proktitine bağlı kanamalarda argon plazma koagülasyonunun etkinliği... 24/11/2010 - 28/11/2010
  58  Endoskopik ultrason eşliğinde yapılan pankreas biyopsisi sonuçları: Tek merkez deneyimi... 24/11/2010 - 28/10/2010
  59  Endoskopik incelemede saptanan mide poliplerinin değerlendirilmesi... 24/11/2010 - 28/11/2010
  60  DEÜTF gastroenteroloji kliniğinde yapılan argon plazma koagülasyonu uygulamalarının retrospekt... 24/11/2010 - 28/11/2010
  61  Submukozal Lezyonlarda Endoskopik Ultrasonun Tanısal Değeri... 24/11/2010 - 28/11/2010
  62  Gastrik antral vasküler ektazi (GAVE)'li olgularda argon plazma koagülasyon tedavisi... 24/11/2010 - 27/11/2010
  63  Miliary TBC and bone marrow granuloma in a crohn patients... 18/11/2010 - 18/11/2010
  64  Indications, complications and patient satisfaction in percutaneous endoskpic gastrostomy... 18/10/2010 - 20/10/2010
  65  Indicator Medium for Culture and Identification of H. pylori Colonies Isolated from Gastric Biopsy S... 17/09/2010 - 19/09/2010
  66  Is Antibiotic Supplemented Culture Medium Inhibits Recovery of H-pylori from Gastric Biopsy Specimen... 16/09/2010 - 18/09/2010
  67  A novel convenient culture medium for isolation of H. pylori from gastric biopsy specimens... 16/09/2010 - 18/09/2010
  68  Characterization of H. pylori CagA EPIYA motifs in H. pylori strains of Turkish origin... 16/09/2010 - 18/09/2010
  69  CagA, CagA EPIYA motifs and histopathological features in gastric Helicobacter pylori infection... 31/08/2010 - 03/09/2010
  70  Helicobacter pylori Enfeksiyonu Tanısı ve Klaritromisin Direncinin Saptanmasında İki Farklı Rea... 20/04/2010 - 22/04/2010
  71  Floresan İn Situ Hibridizasyon (FISH) ve Real-Time PCR Yöntemleri ile Helicobacter pylori Enfeksiy... 20/04/2010 - 22/04/2010
  72  Plummer Vinson sendromlu, iki webli olgu ve dilatasyon tedavisi... 14/10/2009 - 18/10/2009
  73  Berrak hücreli böbrek kanseri ile birliktelik gösteren nadir rastlanan bir Crohn hastalığı olg... 14/10/2009 - 18/10/2009
  74  Çölyak hastalığı ve intestinal obstrüksiyon ile seyreden bir olguda double balon eneteroskopi ... 14/10/2009 - 18/10/2009
  75  Ogilvie sendromunun oral eritromisin ile başarılı tedavisi... 14/10/2009 - 18/10/2009
  76  Masif Üst GİS kanama ile baş vuran Mallory-Weiss sendromlu olgu... 14/10/2009 - 18/10/2009
  77  Immunity marker of Helicobacter pylori in adult patients with dyspepsia: Autoantibodies against pari... 17/09/2009 - 19/09/2009
  78  Helicobacter pylori detection and susceptibility testing: histopathology through culture to FISH.... 17/09/2009 - 19/09/2009
  79  The importance of the positivity duration for rapid urease test in the diagnosis of Helicobacter pyl... 17/09/2009 - 19/09/2009
  80  Identification and characterization of CagA EPIYA motifs in Turkish origin strains... 17/09/2009 - 19/09/2009
  81  Familial adenomatöz polipozis olgularında 9 yıllık izlem sonuçları... 19/05/2009 - 24/05/2009
  82  The importance of stool antigen test for the diagnosis of Helicobacter pylori infection and eradicat... 16/05/2009 - 19/05/2009
  83  Çift balon endoskopinin etkinliği ve güvenilirliği... 12/11/2008 - 16/11/2008
  84  Kronik hepatit C hastalarında peginterferon sonuçlarımız... 12/11/2008 - 16/11/2008
  85  Perkütan endoskopik gastrostomi (PEG) endikasyonları, komplikasyonları, hasta memnuniyeti... 12/11/2008 - 16/11/2008
  86  Kolon kanseri ve polip dokusunda glp-2 reseptör ekspresyonunun değerlendirilmesi... 12/11/2008 - 16/11/2008
  87  Upper gastrointestinal system bleeding due to metastasis of testis mixt germ cell tumor; case report... 22/11/2007 - 24/11/2007
  88  Ratlarda Oluşturulan Deneysel Kolit Modelinde Saccharomyces Boulardii'nin Etkinliği ve Gelişebile... 16/10/2007 - 21/10/2007
  89  Çift balon endoskopi Dokuz Eylül deneyimi: İlk 111 işlemin değerlendirilmesi... 16/10/2007 - 21/10/2007
  90  Urine-based ELISA testing for the diagnosis and confirmation of eradication of Helicobacter pylori i... 20/09/2007 - 22/09/2007
  91  Importance of anti-Helicobacter pylori CagA IgG for Helicobacter pylori infection in adult patients ... 20/09/2007 - 22/09/2007
  92  A questionnaire survey to test and treat strategy of Helicobacter pylori infection by the second yea... 20/09/2007 - 22/09/2007
  93  Isolation and characterization of Helicobacter pylori in dyspeptic patients of Izmir, Turkey... 20/09/2007 - 22/09/2007
  94  An evaluation of urine based and serum anti- Helicobacter pylori antibody tests for the detection of... 20/09/2007 - 22/09/2007
  95  helicobacter pylori gastriti tanısında yüklsek rezolusyonlu magnifiye endoskop ve standart videoe... 01/09/2007 - 05/09/2007
  96  Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma... 23/11/2006 - 25/11/2006
  97  Vaka sunumu: Çölyak Hastalığı ve bipolar affektif bozukluğu olan hastada lityum entoksikasyonu... 04/11/2006 - 07/11/2006
  98  Diffüse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma... 04/11/2006 - 07/11/2006
  99  gastrointestinal sistem lezyonlarında argon plazma koagulasyonu uygulaması... 04/11/2006 - 07/11/2006
  100  Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde mide polibi saptanan olgularımız... 04/11/2006 - 07/11/2006
  101  DEÜTF lineer endoskopik ultrason bulguları... 04/11/2006 - 07/11/2006
  102  Helicobacter pylori ve Klaritromisin Direncinin Floresan İn Situ Hibridizasyon Metodu (FISH) ile Sa... 12/09/2006 - 16/09/2006
  103  Detection of Helicobacter pylori infection by invasive methods and two different urine antibody test... 07/09/2006 - 09/09/2006
  104  Rektumda primer malign melanoma... 01/06/2006 - 03/06/2006
  105  İnce barsak hastalıklarının tanı ve tedavisinde çift balon enteroskopi... 01/06/2006 - 04/06/2006
  106  Kronik HBV tedavisinde uzun süreli lamivudin kullanımı ve direnç gelişimi.... 01/06/2006 - 05/06/2006
  107  Gastrointestinal sistem lezyonlarında APC uygulaması.... 01/01/2006 - 03/01/2006
  108  Comparison of invasive methods and two different stool antigen tests for diagnosis of Helicobacter p... 24/11/2005 - 26/11/2005
  109  Some predictive esophageal and gastric histopathologic findings for endoscopy negative (Non-Erozive)... 24/11/2005 - 26/11/2005
  110  Irritable bowel syndrome after trichinellosis... 24/11/2005 - 26/11/2005
  111  Anxiety sensitivity, alexithymia, abuse, personal properties and quality of life in patients with ir... 24/11/2005 - 26/11/2005
  112  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ulcerative colitis patients... 24/11/2005 - 26/11/2005
  113  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında iki farklı dışkı antijen testinin invaziv yöntemler... 16/11/2005 - 20/11/2005
  114  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ülcerative colitis patients... 30/09/2005 - 04/10/2005
  115  A case of Langerhans cell histiocytosis with sclerosing cholangitis... 17/09/2005 - 21/09/2005
  116  Perkütan Endoskopik Gastrostomi komplikasyonları... 30/08/2005 - 04/09/2005
  117  Primer peritoneal psammokarsinomda kolon invazyonu... 30/08/2005 - 04/09/2005
  118  Karaciğer nakli yapılmış immunsuprese hastada sitomegalovirus enfeksiyonu... 30/08/2005 - 04/09/2005
  119  Üst gastrointestinal kanaması bulunan hastalarda dışkı antijen testinin etkinliği... 30/08/2005 - 04/09/2005
  120  Sklerozan kolanjitli bir langerhans hücreli histiyositozis olgusu... 27/04/2005 - 01/05/2005
  121  Hepatosellüler Karsinoma Vakalarımızın Demografik, Klinik, Etiyolojik Özellikleri ve Sağkalım... 20/04/2005 - 24/04/2005
  122  Akut masif alt GİS kanamalarının seyri değişiyor mu?.... 01/01/2005 - 04/01/2005
  123  İnflamatuvar barsak hastalığında serum CA 125 düzeyleri... 01/01/2005 -
  124  Efficacy of Saccharomyces boulardii on enterecolitis induced by indomethacin in the rat.... 01/01/2005 - 01/01/2005
  125  İnaktif hepatit B taşıyıcılarında hepatosellüler karsinom gelişme riski... 01/01/2005 - 04/01/2005
  126  The Effect of Apoptotic Activity, Survivin, Ki-67 and P-glycoprotein Expressions on Prognosis in Pan... 29/09/2004 - 02/11/2004
  127  Endoskopi negatif(noneroziv) gastroözofageal reflüks hastalığında özofagus ve midedeki belirle... 31/08/2004 - 05/09/2004
  128  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterekolit modelinde saccharomyces boulardii'nin etk... 30/09/2003 - 05/10/2003
  129  Ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel enterokolit modelinde pentoxifylline'nin etkinliği... 30/09/2003 - 05/10/2003
  130  Anti-HBe pozitif asemptomatik HBsAg taşıyıcılarında prekor ve kor promoter bölgesi nükleotid ... 21/09/2003 - 25/09/2003
  131  Intestinal metaplasia at gastroesophageal junction: Frequency, types and causes... 03/09/2003 - 06/09/2003
  132  Natural history of inactive HBsAg carriers in an intermediate endemic area... 03/07/2003 - 06/07/2003
  133  İlaç ve zehir danışma merkezine bildirilen koroziv ajanlarla zehirlenmeler... 08/05/2003 - 09/05/2003
  134  Helicobacter pylori tanısında iki farklı dışkı antijen testinin karşılaştırılması... 30/03/2003 - 03/04/2003
  135  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz.... 11/12/2002 - 15/12/2002
  136  Akut lenfoblastik lösemi olgusunda akut varisella hepatiti... 25/10/2002 - 28/10/2002
  137  Kronik hepatit B tedavisinde uzun süreli lamivudin kullanımı ve direnç gelişimi... 01/10/2002 - 06/10/2002
  138  Helicobacter pylori eradikasyonunda ranitidin bizmut sitrat ve proton pompası içeren eradikasyon t... 01/10/2002 - 06/10/2002
  139  İnaktif HBSAG taşıyıcılarının seyri nedir?... 01/10/2002 - 06/10/2002
  140  Tüberküloz peritonit ile birlikte seyreden bir rejeneratif nodüler hiperplazi olgusu... 01/10/2002 - 06/10/2002
  141  AntiHBe pozitif kronik hepatit B'li hastaların uzun süreli lamivudin tedavisi sonçları... 14/06/2001 - 16/06/2001
  142  Nonalkolik steatohepatit tanısında karaciğer biyopsisi gerekli mi?... 14/06/2001 - 16/06/2001
  143  Paklitaksele bağlı ''recall'' koliti.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  144  Bir ve iki haftalık üçlü eradikasyon tedavilerinden sonra helicobacter pylori reinfeksiyon oranl... 03/10/2000 - 08/10/2000
  145  Kardiya yerleşimli mide kanseri sıklığı değişiyormu?... 03/10/2000 - 08/10/2000
  146  Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında ve Heterozigot Akrabalarında Seri Fibrinojen Ölçümleri... 20/09/2000 - 24/09/2000
  147  The relations between the attacks and menstrual periods and pregnancies of familial Mediterranean fe... 03/05/2000 - 07/05/2000
  148  The effect of interferon alpha (IFN) administration on acute attacks of FMF: a double-blinded and pl... 03/05/2000 - 07/05/2000
  149  The effect of interferon on the inflammatory response during acute attacks of familial Mediterranean... 03/05/2000 - 07/05/2000
  150  The genetic basis of autosomal dominant familial Mediterranean fever.... 03/05/2000 - 07/05/2000
  151  The comparison of the one and two weeks lansoprazole, amoxycillin, clarithromycin (LAC) treatment pr... 01/11/1999 - 05/11/1999
  152  Üst gastrointestinal kanamayla başvuran veya endoskopide peptik ülser saptanan olgularda NSAID ku... 10/10/1999 - 15/10/1999
  153  D.E.Ü.T.F Hepatoloji Polikliniğinde İzlenen Kronik HBV İnfeksiyonlu Hastalarda Delta İnfeksiyon... 10/10/1999 - 15/10/1999
  154  Helicobacter pylori eradikasyonunda 1 ve 2 haftalık lansoprol, amoksisilin, klaritromisin(LAK) teda... 10/10/1999 - 15/10/1999
  155  İzmir metropol öğrencilerinde helicobacter pylori ve kan grubu ilişkisi... 10/10/1999 - 15/10/1999
  156  Ailevi Akdeniz ateşi (FMF) hastalarının atak dışı dönemde akut faz reaktan düzeylerinin akra... 26/10/1998 - 30/10/1998
  157  Is `?test and treat?? strategy for Helicobacter pylori completely acceptable for developing countrie... 06/05/1998 - 08/05/1998
  158  Mean platelet volume in chronic viral hepatitis and cirrhosis... 05/05/1998 - 08/05/1998
  159  Anadolu ailevi Akdeniz ateşi (AAA) ailelerinde haplotip ve mutasyon analizi... 04/05/1998 - 06/05/1998
  160  Prognostic Factors Associated with Mortality in Ventilated Patients... 15/10/1997 - 18/10/1997
  161  Coexistence of FMF , Behçet's disease and bilateral sacroiliitis: a case report... 07/09/1997 - 11/09/1997
  162  Coexixstence of FMF Behcet's disease and bilateral sacroiliitis: A Case Report... 07/09/1997 - 11/09/1997
  163  The Frequency of Cholelithiasis in Patients with Chronic Viral Hepatitis doesn?t Increase... 08/08/1997 - 10/08/1997
  164  Kronik viral hepatit ve sirozda safra kesesi taşı sıklığı... 06/08/1997 - 08/08/1997
  165  Kronik viral hepatit ve sirozda ortalama trombosit hacmi... 06/08/1997 - 08/08/1997
  166  Prognostic factors associated with mortality in ventilated patients... 16/09/1996 - 19/09/1996
  167  The interactions among some interrelated factors for the critically ill patients in Dokuz Eylül Uni... 16/09/1996 - 19/09/1996
  168  ARDS ve Nazokomiyal Pnomoni Zemininde Gelişen Bir "Usual İnterstisyel Pnömoni" Olgusu Olgu sunum... 02/06/1996 - 06/06/1996
 • NO AD TARIH
  1  Helicobacter pylori enfeksiyonunda primer tetrasiklin ve levofloksasin direncinin belirlenmesi...  8/2015 - /
  2  “Kolorektal adenom ve hiperplastik poliplerde KRAS mutasyonu, BRAF mutasyonu ve mikrosatellit instabilite varlığının araştırılması”...  8/2014 - 8/2017
  3  Ratlarda İndometazin ile Oluşturulan Deneysel Enterokolit Modelinde Nilotinib'in Mukoza İyileştirici Etkisinin İnfliksimab'la Karşılaştırılması...  10/2014 - /
  4  Gastrik biyopsi ve dışkı örneklerinden izole edilen Helicobacter pylori genomik DNA'sında klaritromisin ve levofloksasin duyarlılığının moleküler yöntemler ile belirlenmesi...  2/2012 - /
  5  ratlarda tnbs ile oluşturulan deneysel kolit modelinde imatinibin etkinliği...  7/2010 - /
  6  ratlarda indometazin ile oluşturulan deneysel kolit ve ülser modelinde imatinibin etkinliği...  7/2010 - /
  7  Helicobacter pylori eradikasyonunda ilk sira tedavi olarak levofloksasin içeren üçlü tedavi protokolünün etkinliği...  1/2009 - 3/2011
  8  Helicobacter pylori enfeksiyonunda bakteriyel dış membran proteinlerinin incelenmesi...  12/2008 - /
  9  Helicobacter pylori tanısında kullanılan Hızlı Üreaz testinin pozitifleşme süresinin araştırılması...  1/2008 - 1/2009
  10  Birinci Basamak Sağlık Hizmeti Veren Hekimlerin ve DEÜ Tıp Fakültesi Dönem 6 Öğrencilerinin Dispepsi Yakınması ile Gelen Hastaya ve Helicobacter pylori Enfeksiyonuna Yaklaşımı...  1/2006 - 1/2007
  11  Helicobacter pylori enfeksiyonu tanısında idrar antikor testleri ile invaziv metodların karşılaştırılması...  4/2006 - 7/2007
  12  Helicobacter pylori eradikasyon kontrolünde idrarda Helicobacter pylori antikorunun etkinliği...  4/2006 - 4/2007
  13  KOLON KANSERİ VE POLİP DOKUSUNDA GLP-2 PROTEİN VE GLP-2 RESPTÖR EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ...  10/2006 - 10/2008
  14  Helicobacter pylori ve klaritromisin direncinin parafin bloklarda floresan in situ hibridizasyon yöntemi ile belirlenmesi...  5/2005 - 8/2006
 • NO AD YIL
  1  European Society of Gastrointestinal Endoscopy  2003