En

YRD.DOÇ.DR. ÖZDEN PİŞKİNONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ PREVANTİF ONKOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1999
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji dALI  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2007
 • NO AD YIL
  1  350 Febrile Neutropenia Episodes of 156 Patients With Hematological Malignancies;Single Center Exper...  2016
  2  Ex Vivo Evaluation Of The Effect Of Regulatory T Cells (Treg) On The Anti-Tumor Activity Of Bortezo...  2016
  3  The Effect of Fc?RIIIA Gene Polymorphism on the Treatment of Diffuse Large B-cell Non-Hodgkin Lympho...  2015
  4  Hypoalbuminemia is a surrogate biomarker of poor prognosis in myelodysplastic syndrome even when adj...  2015
  5  IPSET-Thrombosis better identifies thrombosis free survival: a turkish cohort...  2015
  6  Renal and Neurological Response with Eculizumab in a Patient with Transplant Associated Thrombotic M...  2015
  7  Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi: İki Merkezin Deneyimi...  2014
  8  Is the BFM Regimen Feasible for the Treatment of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia? A Retrospective...  2014
  9  Nilotinib does not alter the secretory functions of carotid artery endothelial cells in prothromboti...  2014
  10  Mast cell leukemia associated with undefined morphology and chronic basophilic leukemia....  2014
  11  Markers of endothelial damage and repair in Takayasu arteritis: Are they associated with disease act...  2014
  12  Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Lip...  2013
  13  Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bo...  2013
  14  Primer iskelet kası lenfoması olan iki olgu ve literatür derlemesi...  2013
  15  Successful hematopoietic engraftment with gray platelets after allogeneic hematopoietic stem cell tr...  2013
  16  İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek...  2012
  17  KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen yeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm...  2012
  18  Occurence in a case of phledelphia Negative Acute Lymphoblastic leukemia foolowing Treatment for Ewi...  2012
  19  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
  20  favizm sonucu gelişen akut böbrek yetmezliği...  2012
  21  Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi...  2012
  22  Evaluation of circulating endothelial and platelet microparticles in men with ankylosing spondylitis...  2012
  23  Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia A patient....  2011
  24  Multipl Miyelomda Galektin-1 Ekspresyonunun Düzenleyici T Hücreler ve Otolog Kemik İliği Transpl...  2011
  25  The effect of the acute submaximal exercise on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels in...  2011
  26  The correlation between T regulatory cells and autologous peripheral blood stem cell transplantation...  2011
  27  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi...  2011
  28  Central retinal artery occlusion as the presenting sign of essential thrombocythemia...  2011
  29  Malign pleural Effusion In A Patient With Multiple Myeloma...  2011
  30  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
  31  The Management of Second Generation Thyosine Kinase Inhibitor Treatment : Case Report...  2010
  32  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  33  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...  2009
  34  Multipl myeloma presenting as massive ascites...  2009
  35  Prognostic significance of immunohistochemical classification of diffuse large B-cell lymphoma...  2009
  36  Primary thyroid lymphoma: case series with literature review...  2009
  37  Yetişkin kök hücre biyolojisi...  2008
  38  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: A retrospective analysis ...  2008
  39  The development of metachronous prostate cancer and chronic myeloid leukemia in a patient with metas...  2008
  40  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA type amyloidosis...  2008
  41  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
  42  Myelomatous Effusion in Plasma-cell Leukemia: A Case Report...  2007
  43  Myelomatous effusion in plasma-cell leukemia: a case report...  2007
  44  Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez...  2007
  45  The clinical, haematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: A...  2007
  46  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
  47  Synergistic Effect Of Imatinib Mesylate And Fludarabine Combination On Philadelphia Chromosome Posit...  2007
  48  A Case of Leucocytoclastic Vasculitis Due to T-Cell Rich B-Cell Lymphoma...  2007
  49  The Effect Of Imatinib Mesylate On The Erythroid Colony Formation From Patients With Polycythemia Ve...  2006
  50  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
  51  IMAGES IN HEMATOLOGY; Platelet satellitism in a pregnant woman...  2006
  52  Bortezomib-induced skin lesion...  2006
  53  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
  54  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
  55  Cyclo-oxygenase 2 inhibitor, nabumetone, inhibits proliferation in chronic myeloid leukemia cell lin...  2005
  56  Chronic Myeloid Leukemia Associated With Extreme Thrombocytosis....  2005
  57  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
  58  Images in Haematology...  2004
  59  İmages in Haematology...  2004
  60  Gingival involvement in a patient with CD56+ chronic myelomonocytic leukemia...  2004
  61  Effect of Sialic Acid on Platelet Cryopreservation...  2001
  62  Sympomatic hypocalcemia in apatient with latent hypoparathyroidism and breast carcinoma with bone me...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Granulocytic sarcoma manifesting with atypical localisation: 3 case reports... 11/05/2017 - 13/05/2017
  2  Talasemi İntermedia Hastasında Gelişen Transfüzyon İlişkili Alloimmunizasyonda Plazmaferez ve ... 25/02/2017 -
  3  KEMİK İLİĞİ APLAZİSİ İLE SEYREDEN OLGULARDA ELTROMBOPAG KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ... 19/10/2016 - 22/10/2016
  4  Derin moleküler remisyonda nilotinibe ara verilmesinin ardından kısa sürede gelişen hematolojik... 19/10/2016 - 22/10/2016
  5  YAŞLI DBBNHL HASTALARIMIZIN KLİNİK VE DEMOGRAFİK VERİLERİNİN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLME... 07/10/2016 - 09/10/2016
  6  RETROSPECTIVE EVALUATION OF CLINICAL AND DEMOGRAPHIC FEATURES OF ELDERLY DLBCL PATIENTS: SINGLE CENT... 11/03/2016 - 13/03/2016
  7  MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA PLERİKSAFORLA MOBİLİZASYON BAŞARISININ DEĞERLEND... 03/03/2016 - 05/03/2016
  8  KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN MEKANİK YÖNTEM İLE DONDURULARAK - 80 DERECEDE UZUN DÖNEM SAKLANMASIN... 03/03/2016 - 05/03/2016
  9  B-RAF İNHİBİTÖRÜ VEMURAFENİB İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: OLGU SUNUMU... 21/10/2015 - 24/10/2015
  10  Yaşlı Hodgkin Lenfoma olgularının demografik verilerinin ve tedavi yanıtlarının geriye dönü... 21/10/2015 - 21/10/2015
  11  Atipik yerleşimli Granülositik sarkom: 3 olgu sunumu (Türkçe)... 21/10/2015 - 24/10/2015
  12  Quality of Life in Multiple Myeloma: Validation of the Turkish Version of the Qlq-My20 Instrument... 23/09/2015 - 26/09/2015
  13  A CASE OF POEMS SYNDROME WITH DEBILITATING NEUROLOGICAL INVOLVEMENT AND FDG-AVID BONE LESIONS WHO HA... 21/05/2015 - 23/05/2015
  14  Multiple Myelomda Bortezomib yanıtına T Regülatuar hücrelerin etkisinin ex vivo sorgulanması... 17/04/2015 - 19/04/2015
  15  Situations affecting hematopoietic stem cell apheresis... 22/03/2015 - 25/03/2015
  16  Does reinfusion of stem cell products in multiple days affect engraftment?... 22/03/2015 - 25/03/2015
  17  Maximum storage time that affect the viability of stem cells... 22/03/2015 - 25/02/2015
  18  Kronik lenfositik lösemi olgumuzda ikinci malignite: kaposi sarkomu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  19  Remisyonda akut lenfoblastik lösemi olgumuzda ikinci hematolojik malignite esansiyel trombositemi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  20  Akut myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  21  MtHFR C677T, MTHFR A1298C polimorfizmi rekürrent abortus ve venöz tromboemboli arasındaki ilişk... 22/10/2014 - 25/10/2014
  22  Kronik myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Eozinofili ile presente olan T hücreli lenfoblastik lenfoma/lösemi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Kronik lenfositik lenfoma ve myeloproliferatif hastalık birlikteliği olan iki olgu... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi... 22/10/2014 - 25/10/2014
  26  Karaciğer tutulumu ile presente olan akut lenfoblastik lenfoma/lösemi olgumuz... 22/10/2014 - 25/10/2014
  27  Double filtrasyon plazmafeez yapılan olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi... 04/09/2014 - 07/09/2014
  28  Mantar zehirlenmesi ve terapotik plazma değişimi tedavisi: olgu sunumları... 04/09/2014 - 07/09/2014
  29  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması... 14/05/2014 - 18/05/2014
  30  Studying Effect Of Bortezomib On Ex Vivo Multiple Myeloma Tumor Model Obtained From Bone Marrow Of P... 23/04/2014 - 27/04/2014
  31  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN BK VİRUS İLİŞKİLİ HEMORAJİK ... 06/03/2014 - 08/03/2014
  32  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA UNİLATERAL LÖSEMİK ... 06/03/2014 - 08/03/2014
  33  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN GASTROİNTE... 06/03/2014 - 08/03/2014
  34  MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARIMIZIN OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI YANIT DURUMLARI.... 06/03/2014 - 08/03/2014
  35  RELAPS DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUMUZDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI PERİKARDİY... 06/03/2014 - 08/03/2014
  36  Studying Effect of Bortezomib on Ex Vivo Multiple Myeloma Tumor Model Obtained from Bone Marrow of P... 02/12/2013 - 04/12/2013
  37  Multipl Miyelomda Düzenleyici T Hücrelerin Bortezomib Etkinliğine Etkisinin Ex Vivo Değerlendiri... 30/10/2013 - 03/11/2013
  38  Nüks ve/veya Dirençli Hodgkin ve Agresif Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Deneyimimiz... 23/10/2013 - 26/10/2013
  39  Allogenik Kök Hücre Nakli Yapılmış Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Dissemine Fusarium Enfek... 23/10/2013 - 26/10/2013
  40  Renal İnfiltrasyon ile Seyreden Akut Lenfoblastik Lenfoma/Lösemi Olgumuz... 23/10/2013 - 26/10/2013
  41  Miyelodisplastik Sendromda Serum Albumin Düzeyinin Sağkalım Üzerinde Öngördürücü Etkisi ve ... 23/10/2013 - 26/10/2013
  42  Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Hyper CVAD ve BFM Protokollerinin Sonuçlarının K... 23/10/2013 - 26/10/2013
  43  Esansiyel Trombositozda IPSET-Tromboz Skorlama Sisteminin Türk Hasta Topluluğunda Geçerliliği... 23/10/2013 - 26/10/2013
  44  EFFICACY OF POSACONAZOLE PROPYLAXIS IN AML INDUCTION THERAPY, SINGLE CENTER EXPERIENCE... 13/06/2013 - 16/06/2013
  45  We report on primer mediastinal B cell lymphoma with elevated serum level of beta HCG... 22/05/2013 - 25/05/2013
  46  Blastic phase chronic myeloid leukemia successfully treated with re-allogeneic stem cell transplanta... 22/05/2013 - 25/05/2013
  47  CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE AFTER HIGH DOSE CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH MULTIPL MYELOMA... 22/05/2013 - 25/05/2013
  48  Effect of rituksimab om lymphocyte recovery after autologous stem cell transplantation... 22/05/2013 - 25/05/2013
  49  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS... 08/05/2013 - 11/05/2013
  50  Effect of Pre-transplant Bortezomib Induction in Multiple Myeloma Patients; Single Center Experience... 03/04/2013 - 07/04/2013
  51  A Case of Relapsed Multiple Myeloma with Central Nervous System Involvement; Longer Survival with No... 03/04/2013 - 07/04/2013
  52  Ex Vivo Evaluation of the Effect of Regulatory T Cells (TREG) on Bortezomib in Multipl Myeloma... 03/04/2013 - 07/04/2013
  53  MALİGN NEOPLAZİK OLGULARDA AMPİRİK VE PREEMPTİF ANTİFUNGAL KULLANIMI.... 31/10/2012 - 03/11/2012
  54  AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ?DE ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ.... 31/10/2012 - 03/11/2012
  55  İMATİNİB TEDAVİSİNE YANITSIZ KML?Lİ OLGUDA ALL TRANSFORMASYONU.... 31/10/2012 - 03/11/2012
  56  MDS'de prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri... 31/10/2012 - 03/12/2012
  57  Az görme ile başvuran olguda Hodgkin lenfoma saptanması... 17/10/2012 - 21/10/2012
  58  Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik En... 08/03/2012 - 10/03/2012
  59  Evaluation of circulating endothelial and platelet microparticles in men with ankylosing spondylitis... 04/11/2011 - 09/11/2011
  60  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi.... 19/10/2011 - 22/10/2011
  61  Tip 2 Diyabetes Mellituslu erkek hastalarda akut submaksimal egzersizin fibrinolitik sistem üzerine... 19/10/2011 - 22/10/2011
  62  Kronik lenfositik lösemili hastalarımızın değerlendirilmesi... 19/10/2011 - 22/10/2011
  63  KML tanılı hastada nilotinib kullanımı sırasında gelişen nefrotik sendrom... 19/10/2011 - 22/10/2011
  64  İki vakada hepasplenik T hücreli lenfoma deneyimi... 19/10/2011 - 22/10/2011
  65  skleroderma tanısı ile takip edilen POEMS sendromlu olgu... 19/10/2011 - 22/10/2011
  66  Multipl myelomlu hastada lenalidomid kullanımı sırasında gelişen serebrovasküler olay... 19/10/2011 - 22/10/2011
  67  Kronik Miyelositer Lösemili Hastada Nilotinib Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Arterial Tromboz... 19/10/2011 - 22/10/2011
  68  iki vakada hepatosplenik t hücreli lenfoma deneyimi... 19/10/2011 - 22/10/2011
  69  Ankilozan spondilitli erkek hastalarda endotel ve trombosit mikropartiküllerinin değerlendirilmesi... 16/10/2011 - 20/10/2011
  70  Jak2 V617F Mutation and Thrombosis in the myeloproliferative neoplasms... 29/07/2011 - 04/08/2011
  71  Clinical charactheristics and clinical features of 193 patients with myelodysplastic syndromes: Expe... 18/05/2011 - 21/11/2011
  72  Circulating Endothelial Cells and Endothelial Progenitor Cells in Takayasu Arteritis... 06/11/2010 - 11/11/2010
  73  Multipl myelomlu hastada gelişen malign plevral effüzyon... 03/11/2010 - 07/11/2010
  74  2 merkez deneyimi: Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib mesilat tedavisinin sonuçalrı... 03/11/2010 - 07/11/2010
  75  Kemik iliğinde fibrozis ve anjiyogenezisin engraftman üzerine etkisi.... 03/11/2010 - 07/11/2010
  76  Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  77  Uyluk cildinde geniş ülsere kitle ile erken relaps olan diffüz büyük B hücreli NHL olgusu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  78  AML cil tutulumu ve üst ekstremitede gelişen kompartman sendromu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  79  Tamoksifen kullanan meme kanserli bir olguda gelişen aplastik anemi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  80  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  81  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ek... 03/11/2010 - 07/11/2010
  82  Atipik prezentasyonlu ALL olgusu... 03/11/2010 - 07/11/2010
  83  Akkiz hemofili olguda RFVIIA kullanımına ikincil gelişen geçici iskemik atak... 03/11/2010 - 07/11/2010
  84  İki merkez deneyimi, azasitidin tedavisi alan MDS'li hastaların retrospektif değerlendirmesi.... 03/11/2010 - 07/11/2010
  85  Tek merkez deneyimi:Hodgkin lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi... 03/11/2010 - 07/11/2010
  86  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer ka... 03/11/2010 - 07/11/2010
  87  Tek merkez deneyimi; Kronik myeloproliferatif neoplazili hastaların retrospektif değerlendirmesi.... 03/11/2010 - 07/11/2010
  88  Takayasu Arteritinde Dolaşan Endotel ve Endotel Öncü Hücreleri... 13/10/2010 - 17/10/2010
  89  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş... 04/03/2010 - 06/03/2010
  90  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi... 04/03/2010 - 06/03/2010
  91  SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ VE KAPOSİ SARKOM BİRLİKTELİĞİ.... 07/10/2009 - 10/10/2009
  92  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve B... 07/10/2009 - 10/10/2009
  93  KMML Tanısıyla izlenen hastada santral sinir sisteminde gelişen granülositik sarkom ve eş zaman... 07/10/2009 - 10/10/2009
  94  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında g... 07/10/2009 - 10/10/2009
  95  Diffüz Büyük B Hücreli NHL Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birl... 07/10/2009 - 10/10/2009
  96  Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Bir... 07/10/2009 - 10/10/2009
  97  Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL OLgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebellar Deje... 07/10/2009 - 10/10/2009
  98  Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler Tek Merkez Verileri... 07/10/2009 - 10/10/2009
  99  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız... 07/10/2009 - 10/10/2009
  100  Evaluation of T regulary cells in multiple myeloma in correlation with autologous bone marrow transp... 21/05/2009 - 24/05/2009
  101  Hematolojik kanserli febril nötropenik olgulardan izole edilen mikroorganizmalar... 21/10/2008 - 25/10/2008
  102  Erişkin yaşta tanı konan konjenital diseritropoietik anemi... 08/10/2008 - 11/10/2008
  103  Aferez yöntemi ile toplanan kök hücre ürününde bulunan endotel ve endotel öncü hücre sayıl... 08/10/2008 - 11/10/2008
  104  Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberkül... 08/10/2008 - 11/10/2008
  105  Ankilozan spondilitli hastalarda dolaşan endotel hücre sayısındaki azalma enflamatuar süreçten... 08/10/2008 - 11/10/2008
  106  Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal toksisite: tek merkez deney... 08/10/2008 - 11/10/2008
  107  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  108  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  109  Atipik yerleşimli plazmasitoma; vulva ve testis... 16/10/2007 - 19/10/2007
  110  Diffüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfomada immünhistokimyasal olarak alt grupların belirlenm... 16/10/2007 - 19/10/2007
  111  Clonal evolution in a patient with post-polycythemic myelofibrosis: der(1;13)(q10;p10) appearing as ... 07/07/2007 - 10/07/2007
  112  Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers... 06/07/2007 - 12/07/2007
  113  Multiple Myeloma with Massive Ascites: A Case Report... 24/05/2007 - 27/05/2007
  114  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement... 24/05/2007 - 27/05/2007
  115  Results of Hyperfractionated Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine and Dexamethasone(Hyper CVA... 24/05/2007 - 27/05/2007
  116  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis ... 16/05/2007 - 19/05/2007
  117  The clinical, hematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: a ... 16/05/2007 - 17/05/2007
  118  Myelodisplastik sendromlu olguların klinik, histomorfolojik özelliklerinin farklı sınıflama sis... 08/12/2006 - 12/12/2006
  119  Kronik miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  120  Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı hidrosefali... 08/11/2006 - 12/11/2006
  121  Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz immunglobulin ile tedavisi... 08/11/2006 - 12/11/2006
  122  Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve fibrinolitik sistemde meydana gelen de... 08/11/2006 - 12/11/2006
  123  Düşük doz siklofosfamid ve G-CSF kombinasyonu ile periferik hematopoietik kök hücre mobilizasyo... 08/11/2006 - 12/11/2006
  124  Primer İskelet Kası Diffüz Büyük Hücreli Non-Hodgkin Lenfoması Olan İki Olgu Sunumu... 13/09/2006 - 17/09/2006
  125  ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with leukemic peripheral blood involvement at presentati... 28/09/2005 - 02/10/2005
  126  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA-type amyloidosis... 28/09/2005 - 02/10/2005
  127  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas... 28/09/2005 - 02/10/2005
  128  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia... 28/09/2005 - 02/10/2005
  129  Circulated activated platelets and increased platelet reactivity in patients with Behçet's disease... 27/10/2004 - 31/10/2004
  130  Overde granülositik sarkom: bir olgu sunumu... 01/10/2004 - 06/10/2004
  131  Polisitemia verada farklı sitokinler varlığında STI571'in eritroid koloni oluşumuna etkisi... 23/09/2004 - 28/09/2004
  132  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu... 23/09/2004 - 28/09/2004
  133  İmatinib Mesylate (Glivec) Tedavisi Sırasında Gözlenen Ek Sitogenetik Anomali: Trizomi 8.... 10/10/2003 - 14/10/2003
  134  Hiperkalsemi ile başvuran Richter's sendromlu bir olgu... 10/10/2003 - 14/10/2003
  135  Kronik myeloid lösemi hücre serilerinde STI-571 ve fludarabin kombinasyonunun sinerjistik etkisi... 10/10/2003 - 14/10/2003
  136  Myelomatöz plevral effüzyon ile karakterize plazma hücreli lösemi... 10/10/2003 - 14/10/2003
  137  Hematolojik maliniteli 54 olguda 135 febril nötropenik epizod... 20/02/2003 - 23/02/2003
  138  Glyphosate İntoksikasyonu Sonucu Gelişen Monositoz... 25/10/2002 - 28/10/2002
  139  Akut lenfoblastik lösemi olgusunda akut varisella hepatiti... 25/10/2002 - 28/10/2002
  140  CD56 pozitif kronik myelomonositik lösemi hastasında gingiva tutulumu... 25/10/2002 - 28/10/2002
  141  Siklooksijenaz-2 (COX2) inhibitörlerinin kronik myeloid lösemi blastik hücre serilerine inhibitö... 25/10/2002 - 28/10/2002
  142  Trombosit kriyoprezervasyonu ve siyalik asitin kriyoprotektan etkisinin araştırılması... 11/11/1999 - 13/11/1999
  143  Sialik asitin trombosit fonksiyonlarına etkisi... 11/11/1999 - 13/11/1999
  144  Metastatik kemik lezyonları nedeniyle parental pamidronat uygulaması sonrası semptomatik hipokals... 28/05/1996 - 31/05/1996
 • NO AD TARIH
  1  Multipl Miyelomda T Regulatuar Hücrelerin (Treg) Tedaviye Etkisinin Ex Vivo Araştırılması...  4/2011 - /
  2  Plazma hücre diskrazisinde düzenleyici T hücrelerin ve PD-1'in rolu...  6/2009 - 6/2010
  3  Takayasu arteritinde dolaşımdaki vasküler endotelyal growth faktör (VEGF) düzeyi, dolaşan endotel ve endotel öncü hücre sayısının hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi...  7/2009 - 2/2010
  4  Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Oksidatif Hasar, Nötrofil Apoptozu Ve Aralarındaki Potansiyel Etkileşimler...  9/2004 - 4/2005