DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. FATİH DEMİRKAN
ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ KLİNİK ONKOLOJİ ANABİLİM DALI
E-Posta :   fatih.demirkan@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 4123725 - 3725
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Dalı  1993
Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Dalı  1997
Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  1998
Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Bilim Alanı  2002
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü  2008
NO AD YIL
1  The Effect of Fc?RIIIA Gene Polymorphism on the Treatment of Diffuse Large B-cell Non-Hodgkin Lympho...  2015
2  Hypoalbuminemia is a surrogate biomarker of poor prognosis in myelodysplastic syndrome even when adj...  2015
3  IPSET-Thrombosis better identifies thrombosis free survival: a turkish cohort...  2015
4  Renal and Neurological Response with Eculizumab in a Patient with Transplant Associated Thrombotic M...  2015
5  Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürili Olguların Değerlendirilmesi: İki Merkezin Deneyimi...  2014
6  Is the BFM Regimen Feasible for the Treatment of Adult Acute Lymphoblastic Leukemia? A Retrospective...  2014
7  Nilotinib does not alter the secretory functions of carotid artery endothelial cells in prothromboti...  2014
8  A New Paraneoplastic Syndrome in Chronic Basophilic Leukemia...  2013
9  A New Method For Electronic Crossmatch: ABO /Rh Blood Group Confirmation and Antibody Screening Conc...  2013
10  Management of IFI in Febrile Neutropenic Patients: A Case of Invasive Aspergillosis Treated with Lip...  2013
11  Disseminated Fusarium Infection in an Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) Patient after Allogeneic Bo...  2013
12  Primer iskelet kası lenfoması olan iki olgu ve literatür derlemesi...  2013
13  Hemolitik Transfüzyon Reaksiyonları...  2013
14  Successful hematopoietic engraftment with gray platelets after allogeneic hematopoietic stem cell tr...  2013
15  KMML Hastasında Santral Sinir Sisteminde Gelişen yeloid Sarkom ve AML'ye Dönüşüm...  2012
16  İmmün Trombositopenili Hastaların Klinik Seyir ve Tedavi Cevabı Yönünden Değerlendirmesi; Tek Merkez...  2012
17  Occurence in a case of phledelphia Negative Acute Lymphoblastic leukemia foolowing Treatment for Ewi...  2012
18  Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Genel Klinik Değerlendirilmesi...  2012
19  Tek Merkez Deneyimi:Folliküler Lenfomalı Olgularımızın Retrospektif Değerlendirmesi...  2012
20  Ischemic stroke after recombinant factor VIIa treatment in acquired hemophilia A patient....  2011
21  Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Sırasında ABO Kan Grubu Uyuşmazlığının Sonuçları ve Yapılm...  2011
22  The effect of the acute submaximal exercise on thrombin activatable fibrinolysis inhibitor levels in...  2011
23  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemoterapisi...  2011
24  Current Problems in the Management of Chronic Myeloid Leukemia in Turkey...  2011
25  Malign pleural Effusion In A Patient With Multiple Myeloma...  2011
26  Periferik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız; Tek Merkez Deneyimi...  2011
27  Serum sickness-like reactions associated with type III insulin allergy responding to plasmapheresis...  2009
28  Multipl myeloma presenting as massive ascites...  2009
29  Prognostic significance of immunohistochemical classification of diffuse large B-cell lymphoma...  2009
30  use of tunnelled catheters in haematological malignancy patients with neutropenia....  2008
31  Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...  2008
32  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: A retrospective analysis ...  2008
33  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA type amyloidosis...  2008
34  Plasma Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibitor Levels in Behçet's Disease...  2007
35  Myelomatous Effusion in Plasma-cell Leukemia: A Case Report...  2007
36  Myelomatous effusion in plasma-cell leukemia: a case report...  2007
37  Primer Gastrointestinal Lenfoma Hastalarının Klinik Özellikleri ve Tedavi Sonuçları: Tek Merkez Dene...  2007
38  The clinical, haematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: A...  2007
39  Increased concentration of soluble CD40 ligand in preeclampsia....  2007
40  Elevated thrombin activatable fibrinolysis Inhibitor (TAFI) antigen levels in overt and subclinical ...  2007
41  Synergistic Effect Of Imatinib Mesylate And Fludarabine Combination On Philadelphia Chromosome Posit...  2007
42  Circulated activated platelets and increased platelet reactivity in patients with Behcet's disease...  2006
43  The Effect Of Imatinib Mesylate On The Erythroid Colony Formation From Patients With Polycythemia Ve...  2006
44  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen in active and inactive inflamma...  2006
45  Bortezomib-induced skin lesion...  2006
46  Akut Lenfoblastik Lösemide İzole Optik Sinir Tutulumu: Olgu Sunumu...  2005
47  Bilateral primary orbital non-Hodgkin's lymphoma in a patient with scleroderma: a case report...  2005
48  Cyclo-oxygenase 2 inhibitor, nabumetone, inhibits proliferation in chronic myeloid leukemia cell lin...  2005
49  Chronic Myeloid Leukemia Associated With Extreme Thrombocytosis....  2005
50  Plasma levels of thrombin activatable fibrinolysis inhibitor in normal and pre-eclamptic pregnant wo...  2004
51  Subklaviyen ve Renal Arter Stenozu Saptanan Bir Olguda Düşük Protein C ve Protein S Aktivitesi....  2004
52  Akut Lenfoblastik Lösemide Varicella Hepatit Enfeksiyonu...  2004
53  Gingival involvement in a patient with CD56+ chronic myelomonocytic leukemia...  2004
54  Plasma levels of free tissue factor pathway inhibitor in patients with various thyroid disorders...  2003
55  Granülosit kolonistimülan faktör (G-CSF) kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...  2003
56  Refractory Thrombocytopenia with Multilineage Dysplasia: A rare Type of Myelodysplastic Syndrome...  2003
57  EBV-associated nasal-type T/natural killer cell lymphoma presenting with polyserositis and rhabdomyo...  2002
58  Effect of intraperitoneal administration of low-molecular-weight heparin on plasma tissue factor pat...  2002
59  Spontaneous Remission in Acute Leukemia: A Report of Two Cases...  2002
60  CD44v6 Expression in non-Hodgkin's Lymphomas...  2002
61  Effect of granulocyte-colony-stimulating factor on serum lactate dehydrogenase levels and isoenzymes...  2002
62  Increased levels of tissue factor pathway inhibitor may reflect disease activity and play a role in ...  2001
63  Plasma Cell Leukemia: A Report of 5 Cases and Review of the Literature...  2001
64  Effect of Sialic Acid on Platelet Cryopreservation...  2001
65  Hemophagocytic syndrome associated with inappropiate secretion of antidiuretic hormone in lymphoma a...  2001
66  B-Kronik Lenfositik Lösemi Hücrelerinin İnvitro CD4+ ve CD8+ T Hücreleri İle Etkileşimi ve İnterfero...  2001
67  Concurrent diagnosis of hairy cell leukemia and renal cell carcinoma...  2001
68  Emergence of Philadelphia positive chronic myeloid leukemia in a patient with Philadelphia negative ...  2001
69  Evaluation of Peripheral Blood Platelet Activation and Leukocyte-Platelet Aggregates in Relation to ...  2000
70  High lactoferrin levels in disseminated intravascular coagulation and its possible negative role in ...  2000
71  Febril Nötropeni Epizotlarında Hematopoietik Büyüme Faktör (G-CSF) Kullanımı...  2000
72  The Use of Different Prognostic Systems Applied to Myelodysplastic Syndromes: A Retrospective Analys...  2000
73  The Role of Interleukin-1 Inhibitors on Acute Myeloblastic Leukemia Blast Proliferation; Future Pote...  1999
74  Subklavyan-jugüler-aksiller ven trombozu ile prezente olan, primeri bilinmeyen taşlı yüzük hücreli k...  1999
75  Sitotoksik Tedavi veya Kemik İliği Tutulumuna Bağlı Gelişen 148 Febril Nötropeni Epizodu...  1999
76  Akut Lenfositik Lösemilerde CD34 Ekspresyonu ve Prognostik Önemi...  1999
77  Şilotoraks ve vena kava superior sendromu ile seyreden non-Hodgkin lenfoma olgusu...  1998
78  Non-Hodgkin Lenfomada Dilde Aktinomikoz...  1998
79  Meme Kanserli Hastalarda CD44s, P-glikoproteini ve p53 Metastaz Gelişimini Yansıtabilir mi?...  1997
80  Meme Kanseri Tedavisinde Adjuvan Kemoterapi Maliyetinin Araştırılması...  1996
81  Emergence of Neutropenia with the Development of Salmonella Enteritis Septicemia in Hairy Cell Leuke...  1996
82  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
83  Effect of desmopressin (DDAVP) on protein C and protein C inhibitors in uremia...  1993
84  Acute effect of erythropoietin on catecholamine levels in uremia...  1993
85  Mediastinal hematoma: a rare complication of subclavian catheterization for hemodialysis...  1993
86  Spontaneous peritonitis due to Brucella melitensis in a patient with cirrhosis...  1993
87  Şilöz Asitli Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi...  1992
88  Acute effect of erythropoietin on plasma renin activity and aldosterone levels in end-stage renal di...  1992
NO AD TARİH
1  KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNİN MEKANİK YÖNTEM İLE DONDURULARAK - 80 DERECEDE UZUN DÖNEM SAKLANMASININ GÜVENİL...
 03/03/2016 - 05/03/2016
2  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI TEKRARLAYAN EKSTRAMEDÜLLER TUTULUMLU AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGU...
 03/03/2016 - 05/03/2016
3  MOBİLİZASYON BAŞARISIZLIĞI OLAN HASTALARDA PLERİKSAFORLA MOBİLİZASYON BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ:...
 03/03/2016 - 05/03/2016
4  B-RAF İNHİBİTÖRÜ VEMURAFENİB İLİŞKİLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİ: OLGU SUNUMU...
 21/10/2015 - 24/10/2015
5  Atipik yerleşimli Granülositik sarkom: 3 olgu sunumu (Türkçe)...
 21/10/2015 - 24/10/2015
6  Yaşlı Hodgkin Lenfoma olgularının demografik verilerinin ve tedavi yanıtlarının geriye dönük değerle...
 21/10/2015 - 21/10/2015
7  Quality of Life in Multiple Myeloma: Validation of the Turkish Version of the Qlq-My20 Instrument...
 23/09/2015 - 26/09/2015
8  Iatrogenic Angiomatous Kaposi's Sarcoma of the Gingiva in a Patient with Small Lymphocytic Lymphoma/...
 25/05/2015 - 30/05/2015
9  UPFRONT GENERIC IMATINIB FORMULATIONS OFFER A NON-INFERIOR EFFICACY AND SAFETY PROFILE WHEN COMPARED...
 21/05/2015 - 23/05/2015
10  A CASE OF POEMS SYNDROME WITH DEBILITATING NEUROLOGICAL INVOLVEMENT AND FDG-AVID BONE LESIONS WHO HA...
 21/05/2015 - 23/05/2015
11  Does reinfusion of stem cell products in multiple days affect engraftment?...
 22/03/2015 - 25/03/2015
12  Maximum storage time that affect the viability of stem cells...
 22/03/2015 - 25/02/2015
13  Situations affecting hematopoietic stem cell apheresis...
 22/03/2015 - 25/03/2015
14  Karaciğer tutulumu ile presente olan akut lenfoblastik lenfoma/lösemi olgumuz...
 22/10/2014 - 25/10/2014
15  Akut myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
16  MtHFR C677T, MTHFR A1298C polimorfizmi rekürrent abortus ve venöz tromboemboli arasındaki ilişki...
 22/10/2014 - 25/10/2014
17  Kronik myeloid lösemi tanılı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
18  Eozinofili ile presente olan T hücreli lenfoblastik lenfoma/lösemi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
19  Kronik lenfositik lenfoma ve myeloproliferatif hastalık birlikteliği olan iki olgu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
20  Kronik lenfositik lösemi olgumuzda ikinci malignite: kaposi sarkomu...
 22/10/2014 - 25/10/2014
21  Remisyonda akut lenfoblastik lösemi olgumuzda ikinci hematolojik malignite esansiyel trombositemi....
 22/10/2014 - 25/10/2014
22  Paroksismal nokturnal hemogloninürili olguların değerlendirilmesi: İki merkez deneyimi...
 22/10/2014 - 25/10/2014
23  Double filtrasyon plazmafeez yapılan olgularımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 04/09/2014 - 07/09/2014
24  Mantar zehirlenmesi ve terapotik plazma değişimi tedavisi: olgu sunumları...
 04/09/2014 - 07/09/2014
25  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN GASTROİNTESTİNAL TUT...
 06/03/2014 - 08/03/2014
26  ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA UNİLATERAL LÖSEMİK HİPOPİYON...
 06/03/2014 - 08/03/2014
27  RELAPS DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUMUZDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI PERİKARDİYAL TAMPONAD...
 06/03/2014 - 08/03/2014
28  MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARIMIZIN OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI YANIT DURUMLARI....
 06/03/2014 - 08/03/2014
29  ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI GELİŞEN BK VİRUS İLİŞKİLİ HEMORAJİK SİSTİT...
 06/03/2014 - 08/03/2014
30  Dirençli Kronik İmmun Trombositopenik Purpura Olgularının Tedavisinde Eltrombopag: Ege Bölgesi Deney...
 23/10/2013 - 26/10/2013
31  Esansiyel Trombositozda IPSET-Tromboz Skorlama Sisteminin Türk Hasta Topluluğunda Geçerliliği...
 23/10/2013 - 26/10/2013
32  Miyelodisplastik Sendromda Serum Albumin Düzeyinin Sağkalım Üzerinde Öngördürücü Etkisi ve Bu Etkini...
 23/10/2013 - 26/10/2013
33  Allogenik Kök Hücre Nakli Yapılmış Akut Lenfoblastik Lösemi Olgusunda Dissemine Fusarium Enfeksiyonu...
 23/10/2013 - 26/10/2013
34  Erişkin Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında Hyper CVAD ve BFM Protokollerinin Sonuçlarının Karşıla...
 23/10/2013 - 26/10/2013
35  Nüks ve/veya Dirençli Hodgkin ve Agresif Hodgkin Dışı Lenfomalı Hastalarda Tedavi Deneyimimiz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
36  Renal İnfiltrasyon ile Seyreden Akut Lenfoblastik Lenfoma/Lösemi Olgumuz...
 23/10/2013 - 26/10/2013
37  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KAN MERKEZİ TERAPÖTİK AFEREZ VERİLERİ...
 05/09/2013 - 08/09/2013
38  EFFICACY OF POSACONAZOLE PROPYLAXIS IN AML INDUCTION THERAPY, SINGLE CENTER EXPERIENCE...
 13/06/2013 - 16/06/2013
39  We report on primer mediastinal B cell lymphoma with elevated serum level of beta HCG...
 22/05/2013 - 25/05/2013
40  Blastic phase chronic myeloid leukemia successfully treated with re-allogeneic stem cell transplanta...
 22/05/2013 - 25/05/2013
41  IGA KAPPA MULTIPL MYELOMA CASE PRESENTING WITH MICROSCOPIC HEMATURIA AND PROTEINURIA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
42  CENTRAL NERVOUS SYSTEM RELAPSE AFTER HIGH DOSE CHEMOTHERAPY IN A PATIENT WITH MULTIPL MYELOMA...
 22/05/2013 - 25/05/2013
43  Effect of rituksimab om lymphocyte recovery after autologous stem cell transplantation...
 22/05/2013 - 25/05/2013
44  Prognostic value of comorbidity indexes in MDS...
 08/05/2013 - 11/05/2013
45  A Case of Relapsed Multiple Myeloma with Central Nervous System Involvement; Longer Survival with No...
 03/04/2013 - 07/04/2013
46  Effect of Pre-transplant Bortezomib Induction in Multiple Myeloma Patients; Single Center Experience...
 03/04/2013 - 07/04/2013
47  MALİGN NEOPLAZİK OLGULARDA AMPİRİK VE PREEMPTİF ANTİFUNGAL KULLANIMI....
 31/10/2012 - 03/11/2012
48  İMATİNİB TEDAVİSİNE YANITSIZ KML?Lİ OLGUDA ALL TRANSFORMASYONU....
 31/10/2012 - 03/11/2012
49  MDS'de prognostik belirteç olarak komorbidite indeksleri...
 31/10/2012 - 03/12/2012
50  AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİ?DE ANTİFUNGAL PROFİLAKSİ....
 31/10/2012 - 03/11/2012
51  Gri Trombosit Sendromlu Vericiden Yapılan Allogeneik Nakil Sonrası Gri Trombositli Hematopoetik Engr...
 08/03/2012 - 10/03/2012
52  Uzamış reinfüzyon gün sayısının hematopoetik yeniden yapılanma üzerine etkisi...
 08/03/2012 - 10/03/2012
53  Kronik lenfositik lösemili hastalarımızın değerlendirilmesi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
54  Kronik Miyelositer Lösemili Hastada Nilotinib Kullanımı Sonrası Gelişen Akut Arterial Tromboz...
 19/10/2011 - 22/10/2011
55  Multipl myelomlu hastada lenalidomid kullanımı sırasında gelişen serebrovasküler olay...
 19/10/2011 - 22/10/2011
56  skleroderma tanısı ile takip edilen POEMS sendromlu olgu...
 19/10/2011 - 22/10/2011
57  Tek merkez deneyimi: Folliküler lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirmesi....
 19/10/2011 - 22/10/2011
58  Tip 2 Diyabetes Mellituslu erkek hastalarda akut submaksimal egzersizin fibrinolitik sistem üzerine ...
 19/10/2011 - 22/10/2011
59  iki vakada hepatosplenik t hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
60  İki vakada hepasplenik T hücreli lenfoma deneyimi...
 19/10/2011 - 22/10/2011
61  NADİR GÖRÜLEN TİROİD LENFOMA OLGUSU...
 12/10/2011 - 16/10/2011
62  Jak2 V617F Mutation and Thrombosis in the myeloproliferative neoplasms...
 29/07/2011 - 04/08/2011
63  Clinical charactheristics and clinical features of 193 patients with myelodysplastic syndromes: Expe...
 18/05/2011 - 21/11/2011
64  Tek Merkez Deneyimi: Relaps/ Refrakter Akut Lösemi ve Lenfoblastik Lenfomalı Olgularda Ida-FLAG Kemo...
 11/05/2011 - 14/05/2011
65  Miyeloid Lösemi Öncül Hücrelerinde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyo...
 03/11/2010 - 07/11/2010
66  Multipl myelomlu hastada gelişen malign plevral effüzyon...
 03/11/2010 - 07/11/2010
67  Kemik iliğinde fibrozis ve anjiyogenezisin engraftman üzerine etkisi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
68  Primer Tiroid Lenfoblastik Lenfoma Olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
69  Uyluk cildinde geniş ülsere kitle ile erken relaps olan diffüz büyük B hücreli NHL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
70  AML cil tutulumu ve üst ekstremitede gelişen kompartman sendromu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
71  Tamoksifen kullanan meme kanserli bir olguda gelişen aplastik anemi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
72  Multipl myeloma ile karışan primeri belli olmayan metastatik malign melanom olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
73  2 merkez deneyimi: Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib mesilat tedavisinin sonuçalrı...
 03/11/2010 - 07/11/2010
74  Atipik prezentasyonlu ALL olgusu...
 03/11/2010 - 07/11/2010
75  Akkiz hemofili olguda RFVIIA kullanımına ikincil gelişen geçici iskemik atak...
 03/11/2010 - 07/11/2010
76  İki merkez deneyimi, azasitidin tedavisi alan MDS'li hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
77  Tek merkez deneyimi:Hodgkin lenfomalı hastalarımızın retrospektif değerlendirilmesi...
 03/11/2010 - 07/11/2010
78  Nadir bir kombinasyon; senkron okuler mantle hücreli lenfoma ve küçük hücre dışı akciğer kanseri...
 03/11/2010 - 07/11/2010
79  Tek merkez deneyimi; Kronik myeloproliferatif neoplazili hastaların retrospektif değerlendirmesi....
 03/11/2010 - 07/11/2010
80  Periferik Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Lenfoma Hastalarımız Tek Merkez Deneyimi...
 04/03/2010 - 06/03/2010
81  Periferik hematopoietik kök hücre nakli yapılan lenfoma hastalarında gelişen nötropenik ateş...
 04/03/2010 - 06/03/2010
82  SAÇLI HÜCRELİ LÖSEMİ VE KAPOSİ SARKOM BİRLİKTELİĞİ....
 07/10/2009 - 10/10/2009
83  2007-2008 yılları arasında izlediğimiz nötropenik ateş olgularımız...
 07/10/2009 - 10/10/2009
84  Otolog periferik kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi verilen multiple myelom hastalarında geliş...
 07/10/2009 - 10/10/2009
85  Trombofiliye Genetik Yatkınlık Açısından Mutasyonel Analizler Tek Merkez Verileri...
 07/10/2009 - 10/10/2009
86  Remisyonda İzlenen Diffüz Büyük B Hücreli NHL OLgusunda Gelişen Paraneoplastik Serebellar Dejenerasy...
 07/10/2009 - 10/10/2009
87  Griscelli Sendromu Olan Hastada Gelişen Tüberküloz Lenfadenit ve Periferal T Hücreli Lenfoma Birlikt...
 07/10/2009 - 10/10/2009
88  Diffüz Büyük B Hücreli NHL Tanılı Hastada Gelişen Akut Hepatit B ve Brusella Enfeksiyonu Birlikteliğ...
 07/10/2009 - 10/10/2009
89  Multipl Miyelomada Otolog Periferik Kök Hücre Destekli Yüksek Doz Kemoterapi sonuçlarımız ve Birinci...
 07/10/2009 - 10/10/2009
90  KMML Tanısıyla izlenen hastada santral sinir sisteminde gelişen granülositik sarkom ve eş zamanlı AM...
 07/10/2009 - 10/10/2009
91  BİLATERAL ADRENAL TUTULUM VE ÇOK DÜŞÜK HDL İLE SEYREDEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA OLGUSU...
 30/09/2009 - 04/10/2009
92  Aferez yöntemi ile toplanan kök hücre ürününde bulunan endotel ve endotel öncü hücre sayıları...
 08/10/2008 - 11/10/2008
93  Multipl miyelomda bortezomib tedavisi ile 3-4. derecede gastrointestinal toksisite: tek merkez deney...
 08/10/2008 - 11/10/2008
94  Kronik lenfositer lösemili olguda alemtuzumab sonrası atipik yerleşimli ekstrapulmoner tüberküloz...
 08/10/2008 - 11/10/2008
95  Erişkin yaşta tanı konan konjenital diseritropoietik anemi...
 08/10/2008 - 11/10/2008
96  Gönüllü Kan Vericilerinde Saptanan Dört Toxoplasmosis Olgusu...
 15/11/2007 - 19/11/2007
97  Atipik yerleşimli plazmasitoma; vulva ve testis...
 16/10/2007 - 19/10/2007
98  Diffüz büyük B-hücreli non-Hodgkin lenfomada immünhistokimyasal olarak alt grupların belirlenmesinin...
 16/10/2007 - 19/10/2007
99  Clonal evolution in a patient with post-polycythemic myelofibrosis: der(1;13)(q10;p10) appearing as ...
 07/07/2007 - 10/07/2007
100  Effect of exercise on fibrinolytic and coagulation systems in healthy volunteers...
 06/07/2007 - 12/07/2007
101  Results of Hyperfractionated Cyclophosphamide, Vincristine, Doxorubicine and Dexamethasone(Hyper CVA...
 24/05/2007 - 27/05/2007
102  Multiple Myeloma with Massive Ascites: A Case Report...
 24/05/2007 - 27/05/2007
103  Primary Mediastinal B-cell Non-Hodgkins Lymphoma Presented with Cardiac Involement...
 24/05/2007 - 27/05/2007
104  The clinical, hematological and morphological profile of patients with myelodysplastic syndromes: a ...
 16/05/2007 - 17/05/2007
105  Prognostic factors and scoring systems in chronic myelomonocytic leukemia: a retrospective analysis ...
 16/05/2007 - 19/05/2007
106  İmmunsuprese hastada sinsi seyirli Listeria monocytogenes menenjiti: olgu sunumu...
 14/03/2007 - 18/03/2007
107  Myelodisplastik sendromlu olguların klinik, histomorfolojik özelliklerinin farklı sınıflama sistemle...
 08/12/2006 - 12/12/2006
108  Diffuse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...
 23/11/2006 - 25/11/2006
109  Kronik miyelomonositik lösemili olguların retrospektif genel değerlendirilmesi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
110  Allojeneik Transplant olgusunda gelişen normal basınçlı hidrosefali...
 08/11/2006 - 12/11/2006
111  Sağlıklı kişilerde egzersiz sonrası kan koagülasyon ve fibrinolitik sistemde meydana gelen değişim...
 08/11/2006 - 12/11/2006
112  Düşük doz siklofosfamid ve G-CSF kombinasyonu ile periferik hematopoietik kök hücre mobilizasyonu...
 08/11/2006 - 12/11/2006
113  Hemofagositik sendromun yüksek doz steroid ve intravenöz immunglobulin ile tedavisi...
 08/11/2006 - 12/11/2006
114  Diffüse gastrointestinal involvement of mantle cell lymphoma...
 04/11/2006 - 07/11/2006
115  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ulcerative colitis patients...
 24/11/2005 - 26/11/2005
116  Reticulated platelets and mean platelet volume levels in ülcerative colitis patients...
 30/09/2005 - 04/10/2005
117  Fatal disseminated mucormycosis in a patient with mantle cell non-Hodgkin's lymphoma: an autopsy cas...
 28/09/2005 - 02/10/2005
118  Increased concentration of soluble CD40-ligand in preeclempsia...
 28/09/2005 - 02/10/2005
119  A patient with diffuse large B-cell non-Hodgkin's lymphoma and AA-type amyloidosis...
 28/09/2005 - 02/10/2005
120  ALK-positive anaplastic large cell lymphoma with leukemic peripheral blood involvement at presentati...
 28/09/2005 - 02/10/2005
121  Effects of resistance training with different volume on hemostatic parameters in young males...
 28/09/2005 - 02/10/2005
122  Beneficial Effects of Levothyroxine Replacement Therapy on Thrombin Activatable Fibrinolysis Inhibit...
 04/06/2005 - 07/06/2005
123  Circulated activated platelets and increased platelet reactivity in patients with Behçet's disease...
 27/10/2004 - 31/10/2004
124  Lokalize bilateral orbital non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu...
 23/09/2004 - 28/09/2004
125  Polisitemia verada farklı sitokinler varlığında STI571'in eritroid koloni oluşumuna etkisi...
 23/09/2004 - 28/09/2004
126  Three cases of thyroid lymphoma...
 18/09/2004 - 22/09/2004
127  Plasma thrombin activatable fibrinolysis inhibitor antigen, platelet factor-4 and beta thromboglobul...
 31/08/2004 - 05/09/2004
128  Kronik myeloid lösemi hücre serilerinde STI-571 ve fludarabin kombinasyonunun sinerjistik etkisi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
129  Hiperkalsemi ile başvuran Richter's sendromlu bir olgu...
 10/10/2003 - 14/10/2003
130  Myelomatöz plevral effüzyon ile karakterize plazma hücreli lösemi...
 10/10/2003 - 14/10/2003
131  Hematolojik maliniteli 54 olguda 135 febril nötropenik epizod...
 20/02/2003 - 23/02/2003
132  Kronik Myelositer Lösemili Bir Olguda Lenfoid Blastik Transformasyonla Birlikte Saptanan t(3;3)...
 25/10/2002 - 28/10/2002
133  CD56 pozitif kronik myelomonositik lösemi hastasında gingiva tutulumu...
 25/10/2002 - 28/10/2002
134  Siklooksijenaz-2 (COX2) inhibitörlerinin kronik myeloid lösemi blastik hücre serilerine inhibitör et...
 25/10/2002 - 28/10/2002
135  Hipertiroidi ve Hipotiroidide Plazma Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) Düzeylerinin Değerlendirilm...
 25/10/2002 - 28/10/2002
136  Glyphosate İntoksikasyonu Sonucu Gelişen Monositoz...
 25/10/2002 - 28/10/2002
137  Kanserli Hastalarda Venöz Tromboemboli...
 25/09/2002 - 29/09/2002
138  Plasma total and free tissue factor pathway inhibitor, tissue plasminogen activator antigen, and pla...
 08/04/2002 - 11/04/2002
139  All trans retinoik asit sendromu (ATRA sendromu)...
 30/05/2001 - 02/06/2001
140  161 MDS Olgusunun Sitogenetik analiz sonuclarının değerlendirilmesi...
 30/04/2001 - 04/05/2001
141  B kronik lenfositik lösemi hücrelerinin in vitro CD4 ve CD 8 T hücreleri ile etkileşimi ve interfero...
 01/11/2000 - 04/11/2000
142  Behçet hastalığında tissue factor pathway inhibitör düzeyleri ve diğer bazı hemostatik faktörlerin d...
 01/11/2000 - 04/11/2000
143  Renal hücreli karsinomla birliktelik gösteren hairy cell lösemi olgusu...
 01/11/2000 - 04/11/2000
144  Kronik böbrek yetmezliği olgularında tissue factor pathway inhibitor düzeyleri ve intraperitoneal he...
 01/11/2000 - 04/11/2000
145  Trombosit kriyoprezervasyonu ve siyalik asitin kriyoprotektan etkisinin araştırılması...
 11/11/1999 - 13/11/1999
146  Sialik asitin trombosit fonksiyonlarına etkisi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
147  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Dolaşan Trombosit-Lökosit Agregatları...
 11/11/1999 - 13/11/1999
148  İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Hastalarda Trombosit Aktivasyonu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
149  Miyelodisplastik sendromlu (MDS) olgularımızın üç ayrı prognostik sisteme göre değerlendirilmesi...
 11/11/1999 - 13/11/1999
150  Akut Lenfoid Lösemiden Kronik Miyeloid Lösemiye Transformasyon Gösteren Bir Olgu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
151  Spontan remisyon gösteren iki akut lösemi olgusu...
 11/11/1999 - 13/11/1999
152  Rekürren Subklavien-juguler-axiller venöz tromboz ile prezente olan primeri bilinmeyen metastatik ta...
 07/04/1999 - 01/05/1999
153  Otolog Stemcell Uygulanan Hastalara Glutamin Omega-3 ve Antioksidanları İçeren Beslenme Desteğinin E...
 19/11/1998 - 21/11/1998
154  MDS Vakalarında Sitogenetik Çalışmalar...
 21/09/1998 - 24/09/1998
155  CHOP-BLEO alternating with VP-16+ ARA-C in aggressive non-hodgkin's lymphoma: early results...
 03/02/1998 - 06/02/1998
156  Acute febrile neutropenia secondary to cytotoxic chemotherapy or bone marrow involvement...
 10/12/1997 - 13/12/1997
157  Impact of use of C-CSF in acute febrile neutropenia episodes...
 10/12/1997 - 13/12/1997
158  Akut myelositik lösemide IL-1'in otokrin büyüme faktörü olarak etkisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
159  Biklonal IgM Gammopatisi ile seyreden SLVL olgusu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
160  G-CSF kullanımına bağlı LDH yüksekliği ve LDH izoenzim profili...
 12/11/1997 - 15/11/1997
161  Hematolojik neoplazilerde BCL-2 ve CD95 (FAS Antijeni): Flowsitometrik araştırma sonuçları...
 12/11/1997 - 15/11/1997
162  Akut lenfoblastik ve myeloblastik lösemilerde CD34 ekspresyonu ve prognostik önemi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
163  Hematolojik neoplazi ve sitopenilerde sitotoksik tedavi veya primer hastalığa bağlı febril nötropeni...
 12/11/1997 - 15/11/1997
164  Non-Hodgkin Lenfomalarda CD44-V6 ekspresyonu...
 12/11/1997 - 15/11/1997
165  Dissemine intravasküler koagulopati, lökomoid reaksiyon ve nötropenik ateşte plazma laktoferrin düze...
 12/11/1997 - 15/11/1997
166  KLL ve izole eritroid hücre aplazisi...
 12/11/1997 - 15/11/1997
167  Plazma hücreli lösemide sitogenetik ve immünofenotipik özellikler...
 12/11/1997 - 15/11/1997
168  Refractory Thrombocytopenia with bone marrow dysplasia: MDS or another entity?...
 24/04/1997 - 27/04/1997
169  High peripheral but low marrow blasts: Myelodysplastic syndrome or peripheral acute leukemia?...
 24/03/1997 - 27/03/1997
170  Şilotoraks ve vena cava superior sendromu ile seyreden bir malign lenfoma olgusu...
 06/05/1996 - 10/05/1996
171  Pnömoniye eşlik eden mikrofilarya enfestasyonu...
 11/04/1996 - 14/04/1996
172  Kronik lenfositer lösemi (KLL)'li bir vakada granülosit-makrofaj- koloni stimüle edici faktör (GM-CS...
 11/04/1996 - 14/04/1996
173  AML blastlarının çoğalmasında interleukin-1 (IL-1)'in otokrin faktör olarak etkisi:pilot çalışma...
 11/04/1996 - 14/04/1996
174  Coagulation Abnormalities Complicating Neoplasias...
 03/10/1995 - 08/10/1995
NO AD TARIH
1  ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine infliximab, adalimumab ve pentoksifilinin etkilerinin karşılaştırılması...  1/2011 - 1/2013
2  ratlarda non-alkolik steatohepatit üzerine n-asetilsistein, adalimumab ve n-asetilsistein-adalimumab kombinasyonunun etkileri...  1/2011 - 1/2013
3  Behçet Hastalığında Trombosit Aktivasyonu...  1/2004 - 1/2005
NO AD YIL
1  XXVIII. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Ödülü...  2000
2  XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi İlaç Endüstrisi Özel Ödülü...  2003
3  XXIX. Ulusal Hematoloji Kongresi, Novartis KML Ödülü...  2002
NO Görev
1 Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı Başkanı, Ekim 2011- Ekim 2014

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi