En

PROF.DR. İLGİ KARAPINAR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  2000
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ...  2017
  2  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Tasarımı: Dokuz Eylül Üniversit...  2017
  3  The effect of support particle type on thermophilic hydrogen production by immobilized batch dark fe...  2017
  4  LC-MS/MS Signal Enhancement For Estrogenic Hormones In Water Samples Using Experimental Design...  2016
  5  Selection of microorganism immobilization particle for dark fermentative biohydrogen production by r...  2016
  6  Ionic liquid intercalated clay sorbents for micro solid phase extractionof steroid hormones from wat...  2014
  7  Bio-hydrogen production from acid hydrolyzed waste ground wheat by dark fermentation...  2011
  8  Effects of operating parameters on acid hydrolysis of ground wheat starch: Maximization of the sugar...  2011
  9  Dark fermentation of acid hydrolyzed ground wheat starch for bio-hydrogen production by periodic fee...  2010
  10  Effects of the Substrate and Cell Concentration on Bio-Hydrogen Production from Ground Wheat by Comb...  2009
  11  Hydrogen Production by Combined Dark and Light Fermentation of Ground Wheat Solution...  2009
  12  Bio-hydrogen production from acid hydrolyzed wheat starch by photo-fermentation using different Rhod...  2009
  13  Microbial Culture Selection for Bio-Hydrogen Production from Waste Ground Wheat by Dark Fermentation...  2009
  14  Batch Treatment of Saline Wastewater by Halanaerobium lacusrosei in Anaerobic Packed Bed Reactor...  2009
  15  Light Fermentation of Dark Fermentation Effluent for Biohydrogen Production by Different Rhodobacter...  2008
  16  Batch Dark Fermentation of Powdered Wheat Starch to Hydrogen Gas: Effects of the Initial Substrate a...  2008
  17  Optimization of Media Composition for Hydrogen Gas Production from Hydrolyzed Wheat Starch by Dark F...  2008
  18  Application of Stover Kincannon Kinetic Model to Nitrogen Removal By Chlorella vulgaris in a Continu...  2008
  19  Biohydrogen Production by Dark Fermentation of Wheat Powder Solution : Effects of C/N and C/P Ratio ...  2008
  20  Nişasta İçeren Zirai Atıklardan Fermantasyon ile Biyolojik Hidrojen Gazı Üretimi...  2008
  21  Anaerobic Treatment of Saline Wastewater By Halanaerobium Lacusrosei....  2007
  22  Batch Kinetics of Nitrogen and Phosphorus Removal from Synthetic Wastewater by Algae...  2006
  23  Effect of Hydraulic Retention Time and Initial COD Concentration on Color and COD Removal Performanc...  2006
  24  Bio-hydrogen Production from Waste Materials...  2006
  25  Kinetic Analysis of Dyestuff and COD Removal from Synthetic Wastewater in an Anaerobic Packed Column...  2005
  26  Effect of Operating Parameters on Color and COD Removal Performance of SBR: Sludge age and Initial D...  2005
  27  Application of Anaerobic-Aerobic Sequential Treatment System to Real Textile Wastewater for Color an...  2005
  28  Bio- Hydrogen Production from Waste Materials...  2005
  29  Removal of Ammonia from Tannery Effluents in a Reed Bed Constructed Wetland...  2003
  30  Decolorization of Textile Dyestuff Reactive Orange 16 in Fed-Batch Reactor under Anaerobic Condition...  2003
  31  Decolorization of Simulated Textile Wastewater in an Anaerobic Aerobic Sequential Treatment System...  2003
  32  Biological Decolorization of Textile Dyestuff Containing Wastewater by Coriolus versicolor in a Rota...  2002
  33  Simultaneous Biodegradation and Adsorption of Textile Dyestuff in an Activated Sludge Unit...  2002
  34  Biyoproses Teknolojisi ile Bazı Katı Atıklardan Temiz Yakıt Üretimi...  2001
  35  Atıksulardan Tekstil Boyar Maddelerinin Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıtımı...  2000
  36  Comparison of White-rot Fungi Cultures for Decolorization of Textile Dyestuff...  2000
  37  Decolorization of Textile Dyestuff by a Mixed Bacterial Consortium...  2000
  38  Biological Decolorization of Textile Dyestuff by C.versicolor in a Packed Column...  2000
  39  Effect of Environmental Conditions on Biological Decolorization of Textile Dyestuff by C. versicolor...  2000
  40  Performance of Fluidized Bed Reactor Containing Wire Mesh Sponge Particles in Wastewater Treatment...  1997
  41  Atıksulardan Boyar Maddelerin Adsopsiyonla Giderimi...  1996
  42  Effect of Wastewater Composition on the Treatment Performance of a Column Bioreactor with Recycle...  1996
  43  Effect of Particle Number Density on Wastewater Treatment Performance of a Fluidized Bed Bioreactor...  1996
  44  Geri Döngülü Kolon Tipli Reaktörde Atıksu Bileşiminin Arıtma Performansına Etkisi...  1995
  45  Kinetics of COD Removal from Synthetic Wastewater in a Continuous Biological Fluidized Bed...  1995
  46  Katı ve Sıvı Yakıtların Biyolojik Yöntemlerle Temizlenmesinde Yeni Yaklaşımlar...  1994
 • NO AD TARİH
  1  FATE AND TRANSFORMATION OF EDC IN WASTEWATER TREATMENT PLANTS AND THEIR POSSIBLE ADVERSE EFFECTS ON ... 28/06/2018 - 28/06/2018
  2  Effect of HRT on Biohydrogen Production from Hydrolyzed Waste Wheat By Dark Fermentation in a Contin... 18/07/2017 - 20/07/2017
  3  The Effect Of Environmental Conditions On Nitrogen And Phosphorus Removal From Artificial Wastewater... 08/05/2017 - 10/05/2017
  4  Evaluation of Metal Pollution in Büyük Menderes River Under the EU Water Framework Directive... 08/05/2017 - 10/05/2017
  5  Biomass to Biofuel for Sustainable Environment... 06/04/2017 - 07/04/2017
  6  Surface Water Quality Classification of Büyük Menderes River... 22/03/2017 - 24/03/2017
  7  Nutrient Removal in Fed-Batch Operated Photobioreactor System by Chlorella vulgaris... 22/03/2017 - 24/03/2017
  8  Biohydrogen Production from Acid Hydrolyzed Waste Wheat in a Continuously Operated Packed Bed Reacto... 06/03/2017 - 07/03/2017
  9  Optimization Of Particle Number, Substrate Concentration And Temperature Of Batch Immobilized Reacto... 06/03/2017 - 07/03/2017
  10  Akademik Personel Memnuniyet Çalışması İçin Bir Yazılım: Dokuz Eylül Üniversitesi Örneği... 24/11/2016 - 25/11/2016
  11  Implementatıon of Water Frame Work Dırectıve In Turkey.... 27/05/2016 - 31/05/2016
  12  İMMOBILIZE KESIKLI SISTEMLERDE KARANLIK FERMENTASYON ILE TERMOFILIK KOŞULLARDA BIYOHIDROJEN ÜRETI... 20/12/2015 - 23/12/2015
  13  Lignoselülozik Atıklardan Biyolojik Hidrojen Gazı Üretiminde Hidroliz Şartlarının Optimizasyo... 15/10/2015 - 17/10/2015
  14  Stratejik Planlamanın Önemli Bir Girdisi Olarak Öğrenci Memnuniyetinin Ölçümü: Dokuz Eylül ... 17/09/2015 - 18/09/2015
  15  Ders Değerlendirme Sürecinde Öğrenci Geribildirim Sisteminin Kurulması... 17/09/2015 - 18/09/2015
  16  Photobiological Hydrogen Gas Production form Dark Fermentation Effluent... 25/01/2009 - 30/01/2009
  17  Dark Fermentative Hydrogen Gas Production from Hydrolyzed Wheat by Different Microbial Cultures... 15/10/2008 - 18/10/2008
  18  Microbial Culture Selection for Biohydrogen Production from Wheat Powder by Dark Fermentation... 15/10/2008 - 17/10/2008
  19  Karanlık Fermentasyonla Hidrolize Şekerden Hidrojen Gazı Üretiminde Besi Ortamı Bileşiminin Op... 14/05/2008 - 17/05/2008
  20  Nişasta İçeren Zirai Atıklardan Fermantasyon İle Biyolojik Hidrojen Gazı Üretimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  21  Sürekli İşletilen Alg-fotobiyoreaktör Sisteminde Atıksudan Azot Giderimi... 24/10/2007 - 27/10/2007
  22  Hidrolize Nişastadan Anaerobik Fermentasyonla Biyohidrojen Üretimi... 10/09/2007 - 12/09/2007
  23  Hydrogen Production from Waste Materials... 13/07/2005 - 17/07/2005
  24  Tekstil Endüstrisi Atıksularından Anaerobik- Aerobik Ardışık Reaktör Sisteminde KOİ ve Renk ... 13/10/2004 - 15/10/2004
  25  Anaerobik Kesikli Besleme Reaktör Sisteminde Sentetik Atıksudan Renk Giderimi... 01/10/2003 - 04/10/2003
  26  Removal of Ammonia from Tannery Effleunts in a Reed Bed Constructed Wetland... 24/09/2002 - 29/09/2002
  27  Simultaneous Biodegradation and Adsorption of Textile Dyestuffs Present in Wastewater... 10/10/2001 - 12/10/2001
  28  Tekstil Boyar Maddesi İçeren Atıksuların Aktif Çamur Ünitesinde Adsorpsiyonlu Biyolojik Arıt... 04/10/2000 - 06/10/2000
  29  Atıksulardan Tekstil Boyar Maddesinin Corıolus Versıcolor İle Dolgulu Kolon Reaktörde Giderimi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  30  Tekstil Boyar Maddelerinin Atiksulardan Anaerobik Kültürlerle Giderimi... 17/05/2000 - 20/05/2000
  31  Tekstil Boyar Maddelesi İçeren Atıksulardan Dönen Biyodisk Ünitesinde Coriolus versicolor ile R... 18/11/1999 - 19/11/1999
  32  Environmental Engineering Education of Dokuz Eylül University in İzmir... 05/07/1999 - 07/07/1999
  33  Hastane Atıklarının Yönetimi ve Çanakkale İli için Öneriler... 09/09/1996 - 13/09/1996
  34  Yüksek Parçacıklı Akışkan Yataklı Reaktörde Atıksu Arıtımı... 24/06/1996 - 26/06/1996
  35  Wastewater Treatment Performance of Fluidized Bed Bioreactor with High Particle Number Densities... 04/10/1995 - 06/10/1995
  36  Akışkan Yataklı Biyoreaktörde Atıksu Arıtma Kinetiği... 13/09/1994 - 16/09/1994
 • NO AD YIL
  1  Technical English for Environmental Science and Engineering...  2008
  2  Technical English II...  2004
  3  Technical English for Environmental Engineers...  2004
  4  "Dalan Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışm...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Biohydrogen Production Potential of Different Biomass Sources Biohydrogen Production: Sustainability of Current Technology and Future Perspective...  2017
  2  Use of Immobilized Cell Systems in Biohydrogen Production State of the Art and Progress in Production of Biohydrogen...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Yerüstü, Kıyı ve Geçiş Suları için Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine Yönelik Metodolojinin Geliştirilmesi: Büyük Menderes Havzası Pilot Çalışması...  12/2013 - /
  2  Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından (biyokütle) Biyo-hidrojen Üretimi Proje No: 105 M 296; 2006-2009...  1/2006 - 10/2009
  3  Yüksek Organik Madde İçerikli Gıda Sanayii Atıksularından Anaerobik-fotoheterotrofik Ardışık Sistemde Hidrojen Gazı Üretimi...  6/2005 - 6/2008
  4  Bitkisel Yağ İçeren Atıksuların Biyolojik Arıtılabilirliğinin İncelenmesi...  6/2004 - 6/2007
  5  Yüksek KOİ ve Tuzluluk İçeren Atıksuların Haloanaerobacter Bakteri Türü İle Yukarı Akışlık Sabit Yatak Anaerobik Reaktörde Arıtım...  2/2004 - 2/2005
  6  Atıksulardan Alg Kültürü ile Biyolojik Azot ve Fosfor Giderimi...  6/2003 - 6/2005
  7  Tekstil Atıksularının Anaerobik/Aerobik Ardışık Biyolojik Sistemde Arıtılabilirliğinin İncelenmesi...  6/2002 - 6/2004
  8  DALAN Kimya Endüstri A.Ş. Atıksularında Yapılan Karakterizasyon ve Arıtılabilirlik Çalışmaları...  6/2001 - 6/2002
  9  İzmir Büyükşehir Belediyesi Hammadde (taş) Ocağı ve Kırma Öğütme Tesisleri ÇED Ön Araştırma Nihai Raporu...  1/2001 - 6/2001
  10  Atıksulardan Biyolojik Renk Giderimi...  2/2001 - 2/2002
  11  Atıksulardan Biyolojik Yöntemlerle Renk Giderimi...  1/1999 - 10/2004
  12  Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi açısından kentsel sistemlerin planlanması...  1/1994 - /1996
 • NO AD YIL
  1  DEÜ Mühendislik Fakültesi ve DEÜ Mühendislik Fakültesi Bilim Derneği Ödüllü Proje Yarışm...  2000
 • NO AD YIL
  1  TÜBİTAK  1996
  2  TÜBİTAK  1993
  3  TÜBİTAK  1995
  4  British Council Joint Project Schoolarship  2001
 • NO Görev
  1 Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2018-Devam ediyor
  2 Rektörlük Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatörü, Kasım 2017-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 201604/10/2019
  4 Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  5 Rektörlük Genel Sekreterlik Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Deü-Adek Birim Koordinatörü, Aralık 2014-Devam ediyor
  6 Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ekim 2012- Ocak 2014
  7 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
  8 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2006- Mart 2009