En

PROF.DR. MELTEM FATMA SÖYLEV BAJIN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Dalı  1988
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Göz Hastalıkları  1996
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
 • NO AD YIL
  1  Intravitreal aflibercept administration in addition to ongoing systemic therapy in a case with sympa...  2018
  2  Medical management of non-progressive periorbital necrotizing fasciitis...  2018
  3  Pseudotumor cerebri syndrome without cerebral venous sinus thrombosis in Behçet's disease...  2017
  4  Tiroid Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız...  2017
  5  Macular Evaluation wıth Spectral Domain Type Optic Coherence Tomography in Eyes with Acute Nonarter...  2017
  6  Unilateral Acute Anterior Ischemic Optic Neuropathy in a Patient with an Already Established Diagnos...  2015
  7  Single Bilateral Dexamethasone Implant in Addition to Panretinal Photocoagulation and Oral Azathiopr...  2015
  8  Single Intravitreal Aflibercept Injection for Unilateral Acute Nonarteritic Ischemic Optic Neuropath...  2015
  9  Unilateral Akut Non-Arteritik İskemik Optik Nöropatide İntravitreal Aflibersept Tedavisi...  2014
  10  single intravitreal ranibizumab injection for optic disc noevascularization due to possibly traumati...  2014
  11  Onchocerca lupi infection in Turkey: a unique case of a rare human parasite...  2013
  12  Efficacy of intravitreal ranibizumab injection in acute nonarteritic ischemic optic neuropathy: a lo...  2013
  13  Necrotic arachnidism of the eyelid due to Loxosceles rufescens spider bite...  2011
  14  Pseudotumor cerebri associated with Pickwichian syndrome and obstructive sleep apnea syndrome-a case...  2011
  15  Single intravitreal ranibizumab injection in eyes with acute non-arteritic anterior ischaemic optic ...  2011
  16  Optik disk kabarıklığında retina sinir lifi tabakası kalınlığının OCT ve HRT ile değerlen...  2010
  17  İskemik optik nöropati...  2009
  18  Visual acuity improvement in acute non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy treated with in...  2009
  19  Sympathetic ophthalmia following vitreoretinal surgery....  2009
  20  Radyasyon Retinopatili İki Olguda İntravitreal Enjeksiyon Tedavisi...  2009
  21  Nonarteritik ön iskemik optik nöropatide kullanılan tanısal testlerin değerlendirilmesi...  2009
  22  Reversal of optic neuropathy secondary to voluntary globe luxation...  2009
  23  Adenoma of the retina pigment epithelium mimicking ciliochoroidal melanoma...  2009
  24  Kronik Kanalikülit Olgularında Kanalikülotomi Ile Kanalikül Küretajı....  2009
  25  Intravitreal triamcinolone acetonide injection for acute non-arteritic anterior ischaemic optic neur...  2008
  26  Eksternal dakriyosistorinostomide cerrahi farklılıkların karşılaştırılması...  2008
  27  Kanalikül kesilerinde tedavi yaklaşımı....  2007
  28  Psödotumör serebrili (PTS) hastalarda optik sinir ve globun yapısal değişikliklerinin değerlen...  2007
  29  Bilateral Epiretinal Membranes Associated With Multipl Peripheral Neurofibromas In a Young Adult...  2007
  30  Tiroid oftalmopatide klinik derecelendirme ve tıbbi tedavi prensipleri....  2007
  31  Unilateral neuroretinitis associated with nasal cilioretinal artery occlusion...  2007
  32  Pediatrik yaş grubunda tiroid oftalmopatinin klinik özellikleri....  2007
  33  Combination of photodynamic therapy, intravitreal triamcinolone injection, and standard laser photo...  2006
  34  Urbach-Wiethe hastalığında göz tutulumu...  2006
  35  İskemik optik nöropati...  2006
  36  Nöro-oftalmolojik muayene....  2006
  37  Bilateral combined cilioretinal artery and central retinal vein occlusion...  2006
  38  Congenital upper eyelid entropion...  2005
  39  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi...  2005
  40  Psödoeksfoliasyon sendromunda renkli doppler ultrasonografi ile oftalmik arter kan akımının öl...  2005
  41  Sympathetic ophthalmia and indocyanine green angiography...  2004
  42  Doğumsal nasolakrimal kanal tıkanıklığında tedavi yaklaşımı....  2004
  43  EMLA does not permit pain-free retrobulber injection....  2003
  44  The role of needle-revision and 5-fluorouracil application over the filtration site in the managemen...  2003
  45  Unilateral coexistent optic pit and choroidal coloboma...  2003
  46  Propionibacterium acnes endoftalmisinin tedavisi için pars plana vitrektomi, total kapsülektomi ve...  2002
  47  Ocular findings in cutis laxa acquisita...  2002
  48  Karbonmonoksit intoksikasyonunda göz bulguları....  2002
  49  Travmatik optik sinir zedelenmeleri....  2002
  50  Anaesthesia with EMLA® cream for botulinum a toxin injection into eyelids...  2002
  51  Electroretinographic findings in Duchenne/Becker muscular dystrophy and correlation with genotype....  2002
  52  Pars plana vitrektomi sonrası fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu...  2002
  53  Orbital varices: imaging findings and the role of color Doppler sonography in the diagnosis....  2001
  54  Acquired Brown's Syndrome with Juvenile Idiopathic Arthritis: Resolution with Early Steroid Treatmen...  2001
  55  Early postoperative capsular block syndrome....  2001
  56  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa tedavisi sonuçlarımız...  2001
  57  Long-term results of various anterior capsulotomies and radial tears on intraocular lens centration...  2001
  58  Travmatik optik nöropati...  2001
  59  The role of technetium-99m-HMPAO-labeled WBC scintigraphy in the diagnosis of orbital cellulitis...  2001
  60  Tc-99m polyclonal human immunoglobulin G imaging in Graves' ophthalmopathy...  2000
  61  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi ile kontinyus kurvilineer kapsüloreksis...  2000
  62  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  63  Eğik diskte klinik değerlendirme...  2000
  64  PreDescemet's membrane hemorrhage after secondary intraocular lens implantation...  1999
  65  Neurofibromatosis type I and unilateral ophthalmic artery occlusion....  1998
  66  An atypical presentation of central serous retinopathy....  1997
  67  Macular hole formation in Bietti s crystalline retinopathy....  1997
  68  Adie's syndrome in childhood...  1997
  69  Case of the month:A newborn with circumscribed swelling of the eyeball...  1996
  70  Endovasküler tedavinin başarısız olduğu tip A karotikokavernöz fistülün tedavisinde STA-MCA ...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Severe Optic Neuritis: 72 Cases from Turkey... 23/10/2017 -
  2  Atypical Optic Neuritis: 72 cases from Turkey Turkish Neurology Society Neuro-Ophthalmology Study Gr... 10/09/2017 - 13/09/2017
  3  Optic Neuropathy in Behçet'S Disease... 10/09/2017 - 13/09/2017
  4  Outcomes of optic nerve sheat fenestration surgery in increased intracranial pressure cases with di... 10/09/2017 - 13/09/2017
  5  "Is clinical course of optic neuropathy associated with oxidative damage and dynamics of antioxidant... 10/06/2017 - 13/06/2017
  6  Pseudotumor cerebri without thrombosis in Behçet's Disease... 01/04/2017 - 06/04/2017
  7  Optic neuritis in Behçet's Disease... 01/04/2017 - 06/04/2017
  8  Two Cases of Paediatric Neuro Behcet's Disease... 23/09/2016 - 25/09/2016
  9  Papiledema and Acute Esotropia in a Paediatric Patient with Lateral Sinus Thrombosis Secondary to Ma... 23/09/2016 - 25/09/2016
  10  Medical management of non-progressive periorbital necrotizan fasciitis... 10/09/2015 - 12/09/2015
  11  Endoscopy guided probing: Does it increase the success rate?... 25/06/2015 - 27/06/2015
  12  Graves Oftalmopatisinde Retroorbital Radyoterapi Sonuçlarımız... 22/04/2015 - 26/04/2015
  13  Optik sinir kılıf dekompresyonu sonuçlarımız... 05/11/2014 - 09/11/2014
  14  Minimally invasive technique for involutional lower eyelid entropion... 19/09/2013 - 21/09/2013
  15  leber'in herediter optik nöropatisi olgularında mitokondriyal nokta mutasyonu analizi... 17/10/2012 - 21/10/2012
  16  karotikokavernöz fistül tanılı hastalarda tedavi sonuçlarımız... 17/10/2012 - 21/10/2012
  17  optik sinir kılıf fenestrasyonu ile cerrahi olarak tedavi edilen psödotümör serebri tanılı bi... 17/10/2012 - 21/10/2012
  18  Orbita ve göz tümörlerinde F-18 FDG PET/BT... 05/10/2011 - 09/10/2011
  19  A rare human case of orbital infection by zoonotic Onchocerca Lupi in Turkey... 15/09/2011 - 17/11/2011
  20  Pseudo tumor cerebri as a presenting symptom of Behçet Disease... 18/06/2011 - 21/06/2011
  21  Optik sinir kılıf fenestrasyonu... 29/09/2010 - 03/10/2010
  22  İdiopatik Orbital İnflamasyon Sendromu: Klinik özellikler ve tedavi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  23  Alt kapak malpozisyonlarında etyolojik nedenlerin ve tedavi yaklaşımlarının değerlendirilmesi... 11/11/2009 - 15/11/2009
  24  Blow-out fraktüründe tedavi sonuçlarımız... 11/11/2009 - 15/11/2009
  25  multidiod lazer ile transkanaliküler lazer dakriosistorinostomida ilk deneyimlerimiz... 11/11/2009 - 15/11/2009
  26  Clinical features and treatment of idiopathic Orbital inflammatory syndrome... 09/09/2009 - 12/09/2009
  27  Göz kapağı tümörlerinin etiyoloji ve klinik açısından incelenmesi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  28  Evisserasyon ve enükleasyon cerrahi sonuçlarımız... 19/11/2008 - 23/11/2008
  29  Üst kapak retraksiyonunun tedavisinde tam kat ön blefarotomi... 19/11/2008 - 23/11/2008
  30  Adenoma of the retina pigment epithelium mimicking ciliochoroidal melanoma.... 28/06/2008 - 02/07/2008
  31  Sympathethic ophthalmia following vitreoretinal surgery.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  32  Fulminan idyopatik intrakranial hipertansiyonlu bir hastada topiramat ve optik sinir kılıf dekompr... 30/11/2007 -
  33  Optic neuropathy associated with voluntary globe luxation in a 14-year-old child... 05/10/2007 - 07/10/2007
  34  BILATERAL PAPILLEDEMA IN SLEEP APNEA-PICKWICKIAN SYNDROME... 26/05/2007 - 29/05/2007
  35  Intravitreal triamcinolone acetonide injection for acute nonarteritic anteror ischemic optic neuropa... 26/05/2007 - 29/05/2007
  36  The spectrum of retinal arterial occlusions according to clinical features.... 26/05/2007 - 29/05/2007
  37  Evaluation of structural change of globe and optic nerve in cases with pseudotumor cerebri (PTC)... 26/05/2007 - 29/05/2007
  38  The value of the tests used in the clinical evaluation of nonarteritic anterior ischemic optic neuro... 26/05/2007 - 29/05/2007
  39  Unilateral exophthalmos and optic neuropathy ın a patient with Graves disease.... 26/05/2007 - 29/05/2007
  40  Effect of phacoemulsification with intraocular lens implantation on progression of diabetic retinopa... 18/09/2005 - 22/09/2005
  41  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  42  Sarcoidosis in aetiology of bilateral optic neuropathy.... 26/06/2005 - 29/06/2005
  43  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002
  44  Eyelid involvement in Urbach-Wiethe disease.... 19/09/2002 - 21/09/2002
  45  EMLA'nın Retrobulber Enjeksiyona Etkisi... 27/10/2001 - 31/10/2001
  46  Coincidence of Graves' disease and orbital meningioma... 04/10/2001 - 06/10/2001
  47  Anaesthesia with EMLA for botulinum injection in eyelids... 22/07/2001 - 26/07/2001
  48  Congenital upper eyelid entropion with corneal ulceration?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  49  Anaesthesia with EMLA® for Botulinum toxin injections in eyelids?,... 03/06/2001 - 07/06/2001
  50  Electroretinogram findings in Duchenne / Becker muscular dystrophy and correlation with genotype.... 16/05/2001 - 20/05/2001
  51  Juvenil romatoid artritli bir hastada edinsel Brown sendromu; erken sistemik steroid tedavisine hız... 17/10/2000 - 20/10/2000
  52  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens im... 30/09/2000 - 04/10/2000
  53  Psödoeksfoliasyon sendromunda fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu... 30/09/2000 - 02/10/2000
  54  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  55  Eksternal dakriosistorinostomide intraoperatif mitomisin C uygulaması ile birlikte silikon entüba... 02/10/1999 - 06/10/1999
  56  Eğik diskte klinik değerlendirme... 02/10/1999 - 06/10/1999
  57  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  58  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa ve karbidopa tedavisi sonuçlarımız.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  59  Horizontal bakış felci ve korpus kallozum agenezisi.... 01/10/1999 - 06/10/1999
  60  Optociliary veins in central retinal vein occlusion.... 20/07/1998 - 22/07/1998
  61  Retinal artery occlusions in pediatric age group.... 21/06/1998 - 26/06/1998
  62  Santral retinal ven oklüzyonunda optik disk morfolojisinin önemi ile ilgili ön çalışma.... 04/12/1997 - 07/12/1997
  63  Endovasküler tedavinin başarısız olduğu tip A karotikokavernöz fistülün tedavisinde STA-MCA ... 24/05/1996 - 28/05/1996
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Optik Sinir Hastalıkları Temel Göz Hastalıkları...  2015
  2  Optik Sinir Hastalıkları Temel Göz Hastalıkları 2. baskı...  2011
  3  Long-term results of needle revision and 'over the flap 5 Fluorouracil application in the management of bleb failure Long-term results of needle revision and 'over the flap 5 Fluorouracil application in the management...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Optik nöropati kliniğinin sistemik oksidatif hasar ve antioksidan yanıt dinamikleri ile etkileşimi: Nonarteritik iskemik optik nöropatilerde olgu-kontrol çalışması...  12/2014 - 12/2016