En

DOÇ.DR. SEDAT ÇAPAR FEN FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik  1994
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  1997
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği (Bilimsel Hazırlık)  2003
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik Anabilim Dalı  2009
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik  2013
 • NO AD YIL
  1  ATA method...  2019
  2  Modified Holt's Linear Trend Method...  2018
  3  Comparison of Glucocorticoid and Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drug Requirement Before and After Tu...  2015
  4  An algorithm for mean residual life computation of (n ? k + 1)-out-of-n systems: An application of e...  2011
  5  Geçmiş Çalıştay ve Kurultaylar...  2010
  6  A retrospective evaluation of analgesic exposures from Izmir, Turkey....  2007
  7  Aktif Eğitim Bilgi Sistemi - AKBİS...  2006
  8  Pesticide poisonings reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey...  2003
  9  Stochastic Bayes Measures to Compare Forecast Accuracy of Software-Reliability Models....  2001
  10  Stochastic Measures of Prediction Quality for Software Reliability Estimation Methods with Clustered...  1996
  11  Statistical Performance Measures to Assess Forecast Quality of Parameter Estimation Methods for a So...  1995
 • NO AD TARİH
  1  The Efficacy and Drug Survival of the Biosimilar Infliximab (CT-P13) Compared to the Original Refere... 19/10/2018 - 24/10/2018
  2  Enflamatuar romatizmal hastalıklarda orginal referans infliksimab ile karşılaştırılan biyoben... 26/09/2018 - 30/09/2018
  3  Selecting Type-I and Type-II Error Probabilities in Hypothesis Testing with Game-Theory... 16/07/2017 -
  4  Türk ankilozan spondilit hastalarında HLA B27 pozitifliğinin hastalık fenotipine etkisi... 24/10/2016 - 30/10/2016
  5  Modified Holt's Linear Trend Method... 19/06/2016 - 22/06/2016
  6  The Effect of Rheumatoid Factor and Anti-Cyclic Citrullinated Peptide Positivity on Drug Survival of... 06/11/2015 - 11/11/2015
  7  The Burden of Axial Spondyloarthritis: A Comparison of the Radiographic and Non-Radiographic Groups... 06/11/2015 -
  8  ASDAS Can be Reliably Calculated When Only the Patient's Overall Basdai Score Is Available, but Not ... 06/11/2015 - 11/11/2015
  9  Aksiyel Spondiloartrit Hastalık Yükü: Radyografik ve Non-Radyografik Grupların Karşılaştırı... 28/10/2015 - 01/11/2016
  10  AB1120 Comparison of Long-Term Drug Survival of Tumor Necrosis Factor Inhibitors in Patients with Rh... 10/06/2015 -
  11  THE BURDEN OF AXIAL SPONDYLOARTHRITIS: A COMPARISON OF THE RADIOGRAPHIC AND NON-RADIOGRAPHIC GROUPS... 10/06/2015 - 13/06/2015
  12  Accuracy of Modified exponential smoothing method for M-competition 111-series... 11/05/2015 - 15/05/2015
  13  Statistical Inference on the Two- and Three-State Availability of Repairable Units with the Sahinogl... 21/08/2011 -
  14  Kadınlarda zehirlenme: Dokuz Eylül Üniversitesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezi 2007 yılı ver... 13/10/2009 - 16/10/2009
  15  RHEUMATOID ARTHRITIS PRESCRIBING PATTERNS AND HEALTH ECONOMIC OUTCOMES IN TURKEY... 10/06/2009 - 13/06/2009
  16  Emekli Sandığı Veri Tabanının Analizine Göre 2000 ve 2005 Yılları Arasında Romatoid Artritt... 11/10/2008 - 15/10/2008
  17  Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug (NSAID) Prescription Preferences among Chronic Rofecoxib Users ... 06/11/2007 - 11/11/2007
  18  THE PROPORTIONS OF MILD, MODERATE AND SEVERE NSAID USERS AND A LOW PERCENTAGE OF GASTRIC PROTECTION ... 13/06/2007 - 16/06/2007
  19  Effectiveness of National Consensus Recommendations in Preventing Reactivation of Latent Tuberculosi... 13/06/2007 - 16/06/2007
  20  The Prevalence of Gastroprophylaxis (GP) and Gastroprotective Drug Prescribing Patterns in High-risk... 13/06/2007 - 16/06/2007
  21  How Does the Use of Nsaids and Glucocorticoids Change in Rheumatoid Arthritis Patients Different Tim... 10/11/2006 - 15/11/2006
  22  Kronik Rofekoksib Kullanicilarinda Rofekoksib Sonrasi Nonsteroid Anti-İnflamatuar İlaç Tercihleri... 01/09/2006 - 05/09/2006
  23  Türkiye'de Emekliİ Sandığına KayıtIı 65 Yaş ve Üzeri Hastalarda Gastraoprofilaksi Sıklığ... 01/09/2006 - 05/09/2006
  24  Biyolojik ajan kullanan hastalarda tüberküloz proflaksisi için oluşturulan konsensus raporunun l... 01/09/2006 - 05/09/2006
  25  Emekli Sandığına Kayıtlı 65 Yaş ve Üzeriİ Hastalarda Hafif, Orta, Ağır NSAİİ Kullanımı... 01/09/2006 - 05/09/2006
  26  Tuberculosis in patients on Anti-TNF therapy in Turkey... 21/06/2006 - 24/06/2006
  27  How Does the Use of Nsaids and Glucocorticoids Change in Rheumatoid Arthritis Patients Different Tim... 21/06/2006 - 24/06/2006
  28  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen Analjezik ... 28/09/2005 - 01/10/2005
  29  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen Antidepresan İlaç Zehirlenmeleri... 28/09/2005 - 01/10/2005
  30  Analgesic Poisonings Reported to the Drug And Poison Information Center In Izmir,Turkey.... 09/09/2005 - 14/09/2005
  31  Antidepressant Poisonings Reported to the Drug and Poison Information Center in Izmir, Turkey.... 09/09/2005 - 14/09/2005
  32  Emekli Sandığı hastalarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaçların kullanımı ve yıllara g... 30/08/2005 - 04/09/2005
  33  Emekli Sandığı hastalarının farklı yaş gruplarında non-steroid anti-inflamatuvar ilaç terci... 30/08/2005 - 04/09/2005
  34  Biyolojik Ajan Kullanan Hastalarda Mortalite... 30/08/2005 - 04/09/2005
  35  Biyolojik Tedavi alan romatoid artritli hastalardaki tüberküloz sıklığının diğer romatoid ar... 30/08/2005 - 04/09/2005
  36  Romatoid artrit tanısıyla TNF inhibitörü kullanan Emekli Sandığı hastalarında ilaçta sağka... 30/08/2005 - 04/09/2005
  37  Romatoid artrit tanısıyla TNF inhibitörü başlanan Emekli Sandığı hastalarında tedavi önces... 30/08/2005 - 04/09/2005
  38  TNF blokeri verilen hastalarda tüberküloz profilaksisi; geç başlangıç, düşük kompliyans... 30/08/2005 - 04/09/2005
  39  Emekli Sandiği Hastalarinda Non-Steroid Anti-İnflamatuvar İlaçlarin Kullanimi Ve Yillara Göre D... 28/07/2005 - 04/08/2005
  40  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen Koroziv Ajanlarla zehirlenmeler... 08/05/2003 - 09/05/2003
  41  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen pestisidle... 18/05/2002 -
  42  Internet'in Tanımı ve Akademik Hayatta Kullanımı... 11/10/1993 - 12/10/1993
 • NO AD TARIH
  1  Zaman Serisi Verileri için Yeni Bir Tahminleme Yöntemi Geliştirilmesi...  9/2018 - /
  2  Bootstrap Örnekleme Yöntemi ile Dayanıklı Kestiricilerin Çıkarsama Amaçlı Kullanımlarının Araştırılması...  12/2010 - 12/2012
  3  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine Bildirilen antidepresan ilaç zehirlenmeleri...  6/2004 - 6/2005
  4  İlaç ve Zehir Danışma Merkezi'ne bildirilen Analjezik zehirlenmeleri...  11/2004 - 11/2004
  5  İlaç ve Zehir Danışma Merkezine bildirilen pestisid zehirlenmeleri...  1/2002 - 1/2002
  6  İstatistik ve Risk Analizleri Araştırma-Uygulama Merkezi (İRAMER) Araştırma Altyapısı Projesi...  8/1999 - /
  7  Fen-Edebiyat Fakültesi Bünyesinde Geleceğe Dönük Bilgisayarlı Otomasyon Çalışması için İstatistiksel Veri Tabanı Çalışması...  5/1995 - /
  8  Internet Sisteminde FTP ile Grafik Özellikli Kütük Aktarımlarını Gerçekleştirmek için POSTSCRIPT Donanım-Yazılım Projesi...  6/1995 - /
  9  Uluslararası Unix Ortamında Üniversiteler Arası Internet Bağlantısı Kurulması için Network Çalışması...  11/1994 - /
 • NO AD YIL
  1  Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2005 / Birincilik...  2005
  2  Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2005 / Üçüncülük...  2005
  3  Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2006 / İkincilik...  2006
  4  Abbott Romatoid Artrit Ödülü 2008 / İkincilik...  2008
 • NO Görev
  1 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2020-Devam ediyor
  2 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  5 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Eylül 2019- Ekim 2019
  6 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Eylül 2019- Ekim 2019
  7 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Eylül 2019- Ekim 2019
  8 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Eylül 2019
  9 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2019- Eylül 2019
  10 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ağustos 2019- Eylül 2019
  11 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  12 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  13 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2019- Ağustos 2019
  14 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  15 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  16 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Temmuz 2019- Temmuz 2019
  17 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2019- Temmuz 2019
  18 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Haziran 2019
  19 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2019- Haziran 2019
  20 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Haziran 2019- Haziran 2019
  21 Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2019- Nisan 2020
  22 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Mayıs 2018- Eylül 2018
  23 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Mayıs 2018- Eylül 2018
  24 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2018- Eylül 2018
  25 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2017-Devam ediyor
  26 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2017- Şubat 2020
  27 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019
  28 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2016- Haziran 2019
  29 DEÜ İstatistik,Risk ve Aktüerya Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2016- Haziran 2016
  30 Fen Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Kasım 2014- Kasım 2017
  31 Fen Fakültesi İstatistik Bölümü İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2014- Şubat 2017
  32 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Aralık 2013- Aralık 2016