En

PROF.DR. NUR ARSLANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK GASTROENTEROLOJİSİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağliği ve Hastaliklari Anabilim Dali Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı  2012
 • NO AD YIL
  1  Perilipin polymorphisms are risk factors for the development of obesity in adolescents? A case-contr...  2017
  2  Acid ceramidase deficiency is characterized by a unique plasma cytokine and ceramide profile that is...  2017
  3  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy....  2017
  4  Is ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?...  2016
  5  Serum motilin levels and motilin gene polymorphisms in children with functional constipation...  2016
  6  Comparison of atherogenic risk factors among poorly controlled and well-controlled adolescent phenyl...  2016
  7  Analysis of Urinary Organic Acid Profile in Clinically Suspected Patients...  2016
  8  The effect of olive oil-based ketogenic diet on serum lipid levels in epileptic children...  2016
  9  Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disorders...  2015
  10  Identification of depression and anxiety among parents of phenylketonuria children with a cross-sect...  2015
  11  Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları....  2015
  12  B12 vitamini eksikliği olan çocuklarda Helicobacter pylori sıklığının araştırılması....  2015
  13  Alanine and aspartate aminotransferase elevations in children with rotavirus positive and negative a...  2015
  14  Obezite tedavisi-beslenme....  2015
  15  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  16  Evaluation of the intraocular pressure in obese adolescents....  2015
  17  A Novel Mutation in the Mitochondrial DNA Cytochrome b Gene (MTCYB) in a Patient with Prader Willi S...  2015
  18  Obesity, fatty liver disease and intestinal microbiota...  2014
  19  Obesite ile barsak mikrobiotası ilişkisi ve obesitede prebiyotikler ve probiyotiklerin kullanımı...  2014
  20  Mean platelet volume as a negative marker of inflammation in children with rotavirus gastroenteritis...  2014
  21  Leptin-to-adiponectin ratio in obese adolescents with nonalcoholic fatty liver disease...  2014
  22  Kritik hasta çocuğun tedavisinde fonksiyonel besinlerin rolü....  2014
  23  Evaluation of serum xenin and ghrelin levels and their relationship with nonalcoholic fatty liver di...  2014
  24  İzole hepatit ile başvuran maternal kızamıkçık aşısının neden olduğu doğumsal kızamık...  2014
  25  Do Antispasmodics Affect the Body Composition and Basal Metabolic Rate in Patients with Cerebral Pal...  2014
  26  The Effect of Malnutrition on Protein Glycosylation in Children...  2014
  27  Investigation of adropin and leptin levels in pediatric obesity-related nonalcoholic fatty liver dis...  2014
  28  Poor clinical outcome in a good controlled neonatal citrullinemia patient...  2014
  29  Towards finding more diagnostic serological markers in celiac disease: Can deamidated gliadin pepti...  2013
  30  Assessment of atherosclerosis in obese adolescents: Positive correlation of mean platelet volume and...  2013
  31  Evaluation of serum neopterin levels and its relationship with adipokines in pediatric obesity-relat...  2013
  32  Chanarin Dorfman Syndrome with multisystem involvement in two siblings....  2013
  33  Identification of seven novel SMPD1 mutations causing Niemann-Pick disease types A and B....  2013
  34  Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus ...  2013
  35  Adolesan dönemde yeme bozuklukları....  2013
  36  Çocukluk çağında fonksiyonel konstipasyonun tanı ve tedavisi....  2013
  37  Magnetic resonance imaging findings in a boy with Tay-Sachs Disease....  2013
  38  The protective effects of resveratrol on human coronary artery endothelial cell damage induced by in...  2012
  39  Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu...  2012
  40  Normal bağırsak florası ve beslenme ile ilişkisi....  2012
  41  Obesite ve probiyotikler...  2012
  42  Resveratrol reduces matrix metalloproteinase-2 activity induced by oxygen-glucose deprivation and re...  2012
  43  A pediatric patient with familial mediterranean fever presented with vomiting...  2012
  44  In vitro effect of resveratrol against oxidative injury of human coronary artery endothelial cells...  2011
  45  Hormones and cytokines in childhood obesity...  2010
  46  İnsan beyin mikrovaskuler endotel hücreleri için in vitro iskemi reperfüzyon modelinin geliştir...  2010
  47  Mean platelet volume in obese adolescents with nonalcoholic fatty liver disease...  2010
  48  The role of ultrasonographic hepatic artery resistive index in diagnosis of insulin resistance in ob...  2010
  49  Hepatic artery resistance in children with obesity and fatty liver....  2010
  50  Management of phenylketonuria in Europe: survey results from 19 countries....  2010
  51  Subclinical hypothyroidism in obese Turkish adolescents: The relationship with anthropometry and fat...  2010
  52  Severe iron overload and hyporegenerative anemia in a case with rhesus hemolytic disease: therapeuti...  2010
  53  Erken tanı ile gelen sağlık: Fenilketonuri...  2009
  54  The changing face of celiac disease: a girl with obesity and celiac disease....  2009
  55  Health-related quality of life of school-age children with familial mediterranean fever...  2009
  56  Resveratrol and cardiovascular system...  2008
  57  Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in Type 1 diabetes mellitus...  2008
  58  Two cases presenting with pubertal delay and diagnosed as celiac disease....  2008
  59  Intima-media thickness of carotid artery and susceptibility to atherosclerosis in obese children wit...  2008
  60  Epileptik nöbetlerle prezante olan ve geç tanı konulan bir homosistinüri vakası...  2007
  61  Sağlıklı süt çocuğu beslenmesi tipleri ve annelerin bebek beslenmesi uygulamaları: anket çal...  2007
  62  Çocuklarda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı...  2006
  63  Prevalence and clinical features of cystic fibrosis with pseudo-Bartter syndrome...  2006
  64  Perkütan endoskopik gastrostomi deneyimlerimiz...  2006
  65  Findings of hepatobiliary scintigraphy and liver biopsy in Maroteaux-Lamy Syndrome presenting as neo...  2006
  66  Akut gastroenteritli olguların başvuru sırasındaki bulgularının ve tedaviye yanıtlarının de...  2006
  67  The prevalence of liver function abnormalities in pediatric celiac disease patients and its relation...  2005
  68  Prokinetic agents in childen with poor appetite...  2005
  69  Abetalipoproteinemia: importance of the peripheral blood smear...  2005
  70  Fatty liver in obese children: prevalence and correlation with anthropometric measurements and hyper...  2005
  71  Dört olgu ile çocukluk yaş grubunda tip 1 Gaucher hastalığında enzim replasman tedavisi...  2005
  72  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi...  2005
  73  İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi...  2005
  74  Influences of different therapy protocols for chronic hepatitis B infection in Turkish children on n...  2004
  75  Pyogenic liver abscesses in a child spreading to pulmonary and subcutaneous tissues: case report...  2004
  76  Yan ağrısıyla başvuran ve karaciğerde kist hidatik saptanan çocuk olgu...  2004
  77  Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis B infection: A multicenter study...  2004
  78  Delayed diagnosis of slipped capital femoral epiphysis in an obese adolescent boy...  2004
  79  Gastroözofageal reflü hastalığı olgularında başvuru semptomları ve beslenme durumlarının d...  2004
  80  Kısa bağırsak sendromu: Olgu sunumu...  2004
  81  Kistik fibrozisli iki hastada perkütan endoskopik gastrostomi ile beslenme desteği...  2004
  82  Çocukluk çağında portal hipertansiyonun nadir bir nedeni: Hepatoportal skleroz...  2004
  83  Tuvalet konforunun çocuklardaki üriner inkontinans üzerine olan etkisinin araştırılması...  2004
  84  Hepatoportal sclerosis in a child...  2004
  85  İştahsız çocuklarda beslenme özelliklerinin anket çalışması ile değerlendirilmesi...  2003
  86  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  87  High altitude and blood pressure in children...  2003
  88  Lamivudine kullanımına bağlı hipersensitivite reaksiyonu...  2003
  89  Çölyak hastalığı patogenezi...  2003
  90  Depression and anxiety in chronic hepatitis B: Effect of hepatitis B virus infection on psychologica...  2003
  91  Epstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik: Bir vaka takdimi...  2003
  92  Erken koroner aterosklerozu nedeniyle bypass yapılan homozigot ailevi hiperkolesterolemili bir olgu...  2002
  93  Obes bir çocukta asemptomatik kolelitiyazis...  2002
  94  Tip 2 Gaucher hastalığı olan bir süt çocuğu...  2002
  95  Bir brusellozis olgusu...  2002
  96  Soliter epidermoid dalak kisti...  2002
  97  İştahsız çocuğa yaklaşımda, günlük kalori ve protein alımının değerledirilmesi...  2001
  98  TT virus enfeksiyonu...  2001
  99  Obesite gelişiminde çevresel faktörler: Anket çalışması...  2001
  100  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  101  Neonatal kolestazda yaklaşım...  2000
  102  Urinary nitrite excretion after prophylactic intravenous immunoglobuin in premature infants...  2000
  103  Effect of socioeconomic status on the blood pressure in children living in a developing country...  2000
  104  Kronik hepatit B tedavisi...  1999
  105  İlköğretime geç başlamada kronik malnütrisyon insidansı...  1999
  106  Büyükşehirde ilköğretim programındaki çocuklarda konstipasyon: sıklık, enürezis ve idrar y...  1999
  107  Toplumumuzdaki ilköğretim programındaki kız çocuklarında tuvalet sonrası temizlik yönteminin...  1999
  108  İlköğretim programındaki çocuklarda sıvı alım ve boşaltım dinamiğinin idrar yangı bulgul...  1998
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of intestinal inflammation in children with FMF... 11/11/2016 - 16/11/2016
  2  İzmir ili büyükşehir merkez ilçelerinde 3-6 yaş arası çocuklarda obezite prevalansı ve risk... 09/11/2016 - 13/11/2016
  3  Evaluation of demographic and clinical characteristics of mucopolysaccharidosis patients: Single cen... 28/10/2016 - 30/10/2016
  4  A citrullinemia type 1 patient with a novel mutation in ASS1 gene... 28/10/2016 - 30/10/2016
  5  Novel mutation causing biotinidase deficiency in a patient identified by newborn screening... 28/10/2016 - 30/10/2016
  6  Development of a scoring system in the diagnosis of mucopolysaccharidoses... 19/10/2016 - 22/10/2016
  7  Biotinidaz eksikliği ile takip edilen olguda atopik dermatit ayırıcı tanısı... 08/10/2016 - 12/10/2016
  8  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  9  T3 ve T4 Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Biyotin Tedavisi... 05/10/2016 - 09/10/2016
  10  Effect of the short-term ketogenic diet therapy on parental attitudes in children with refractory ep... 21/09/2016 - 23/09/2016
  11  Effect of ketogenic diet on motor function capacity and daily living activities of children with int... 21/09/2016 - 23/09/2016
  12  Efficacy and tolerability of olive oil-based ketogenic diet in children with refractory epilepsy: A ... 21/09/2016 - 23/09/2016
  13  Is long-term ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?... 21/09/2016 - 23/09/2016
  14  Identification of three novel mutations in patients with citrullinemia type 1... 06/09/2016 - 09/09/2016
  15  The effect of ketogenic diet on serum selenium levels in patients with intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  16  Awareness of the family physcians on lysosomal storage diseases... 06/09/2016 - 09/09/2016
  17  Evaluation of genetic and biochemical profiles of patients with biotinidase deficiency... 06/09/2016 - 09/09/2016
  18  Changes of thyroid hormonal status in patients receiving ketogenic diet due to intractable epilepsy... 06/09/2016 - 09/09/2016
  19  Assessment of nutritional parameters and micronutrient levels in classical phenylketonuria patients... 06/09/2016 - 09/09/2016
  20  Farber disease: acid ceramidase deficiency is more common than previously thought and slowly progres... 06/09/2016 - 09/09/2016
  21  Fenilketonüri Hastalarında Fenilalanin Düzeyi ile A ve E Vitaminlerinin İlişkisi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  22  Ailesel Akdeniz Ateşi tanılı çocuklarda intestinal inflamasyonun değerlendirilmesi.... 21/04/2016 - 24/04/2016
  23  Aile hekimlerinin lizozomal depo hastalıkları hakkında farkındalık durumu... 14/04/2016 - 17/04/2016
  24  Farber hastalığında tosilizumab kullanımı: olgu sunumu.... 14/04/2016 - 17/04/2016
  25  yenidoğan döneminde tanı alan metabolik hastalıklı olgu... 11/03/2016 - 12/03/2016
  26  Farber disease: Implications of anti-inflammatory treatment... 29/02/2016 - 04/03/2016
  27  Farber disease is characterized by typical features but a broad phenotypic spectrum: Selected inform... 29/02/2016 - 04/03/2016
  28  The effect of ketogenic diet in patients with glucose transporter protein 1 deficiency.... 29/10/2015 - 01/11/2015
  29  Non ketotik hiperglisinemili olguda glisin dekarboksilaz geninde saptanan homozigot delesyon... 22/10/2015 - 24/10/2015
  30  Do the depression and anxiety levels of parents differ in different inherited metabolic disorders (I... 01/09/2015 - 04/09/2015
  31  Is long-term ketogenic diet treatment hepatotoxic for children with intractable epilepsy?... 01/09/2015 - 04/09/2015
  32  Awareness amongst medical doctors of inherited metabolic disorders... 01/09/2015 - 04/09/2015
  33  Breastfeeding infants with phenylketonuria: a single center experience in Turkey.... 01/09/2015 - 04/09/2015
  34  Assessment of the effecst of anemia on cardiovascular findings in obese adolescents... 11/06/2015 - 14/06/2015
  35  Farber Disease: Important Differential Diagnostic Information for JIA and Other Inflammatory Arthrit... 10/06/2015 - 13/06/2015
  36  Evaluation of vitamin B12, methylmalonic acid and homocysteine levels in obese adolescents... 20/05/2015 - 22/05/2015
  37  obes çocuklarda D vitamini düzeyinin araştırılması... 29/04/2015 -
  38  aminotransferaz yüksekliğinin karaciğer dışı nedeni - musküler distrofi : olgu sunumu... 23/04/2015 - 26/04/2015
  39  Epilepsili çocuklarda ketojenik diyetin serum lipit düzeyleri üzerine etkisi.... 14/04/2015 - 18/04/2015
  40  Kalıtsal metabolik hastalıklarda açilkarnitin ve aminoasitler için eşik değerin belirlenmesi.... 14/04/2015 - 18/04/2015
  41  Çocuklarda obesite ve preptin düzeyleri arasında ilişki var mıdır?... 14/04/2015 - 18/04/2015
  42  Sıçanlarda allopurinolün alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığını iyileştirmesi.... 22/10/2014 - 26/10/2014
  43  Anxiety and depression in parents of children having inborn errors of metabolism with restricted die... 02/09/2014 - 05/09/2014
  44  A new perspective for ketogenic diet; Mediterranean style ketogenic diet effective management strate... 22/06/2014 - 27/06/2014
  45  A new perspective for ketogenic diet; Mediterranean style ketogenic diet efficacy and tolerability.... 22/06/2014 - 27/06/2014
  46  Plasma methylmalonic acid and homocysteine as functional vitamin B12 deficiency markers in phenylket... 22/06/2014 - 26/06/2014
  47  Audıologıcal Evaluatıon Of Chıldren Wıth Mucopoly-Saccharıdosıs: Multıple Case Reports... 31/05/2014 - 03/06/2014
  48  3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda besin desteği kullanımı sıklığı nedir?... 30/04/2014 - 03/05/2014
  49  Obes adolesanlarda aspartat aminotransferaz / trombosit oranının (APRI index) alkolik olmayan ya... 30/04/2014 - 03/05/2014
  50  Çölyak hastalığı tanısı konulan çocukların başvuru bulguları.... 30/04/2014 - 03/05/2014
  51  İnfantil dönemdeki kronik ishalin nadir bir nedeni: Triko-hepato-enterik sendrom.... 30/04/2014 - 03/05/2014
  52  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında perilipin gen polimorfizminin de... 30/04/2014 - 03/05/2014
  53  Obes adolesanlarda serum ksenin ve ghrelin düzeylerinin değerlendirilmesi, insülin direnci ve alk... 30/04/2014 - 03/05/2014
  54  Rotavirus gastroenteriti olan çocuklarda enflamasyonun negatif belirleyicisi olarak ortalama trombo... 30/04/2014 - 03/05/2014
  55  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 30/04/2014 - 03/05/2014
  56  Çölyak hastalığı olan çocuklarda ortalama trombosit hacmi enflamasyonun bir göstergesi olabil... 30/04/2014 - 03/05/2014
  57  Sağlıklı çocukların barsak florasındaki aerop bakterilerin yağ asidi analizi yöntemi ile inc... 30/04/2014 - 03/05/2014
  58  Rotavirus gastroenteriti olan çocuklarda transaminaz yüksekliği.... 30/04/2014 - 03/05/2014
  59  Farklı lizozomal depo hastalıkları nedeniyle enzim replasman tedavisi alan hastaların ailelerind... 17/04/2014 - 20/04/2014
  60  Propiyonik asidemi tedavi komplikasyonu;izolösin eksikliğine sekonder gelişen akrodermatitis ente... 10/04/2014 - 13/04/2014
  61  The effects of ketogenic diet treatment on the immunoglobulin levels and on the infection frequency ... 06/12/2013 - 10/12/2013
  62  Entamoeba histolytica?ya bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda ortalama trombosit hacminin de... 30/10/2013 - 03/11/2013
  63  Rotavirüs'e bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (N... 30/10/2013 - 03/11/2013
  64  Konstipasyonu olan çocuklarda motilin gen polimorfizminin serum motilin düzeyi ve klinik bulgularl... 26/09/2013 - 27/09/2013
  65  Fenilketonüride metilmalonik asit ile fonksiyonel B12 vitamin eksikliğinin araştırılması... 06/09/2013 - 09/09/2013
  66  Fenilketonüride metilmalonik asit ile fonksiyonel B12 vitamin eksikliğinin araştırılması... 06/09/2013 - 09/09/2013
  67  Association of mean platelet volume with other vascular risk factors in phenylketonuria patients... 03/09/2013 - 06/09/2013
  68  Yağlı karaciğer hastalığı olan obeslerde serum amilin düzeyinin değerlendirilmesi.... 03/09/2013 - 06/09/2013
  69  Fonksiyonel konstipasyon, çocuklarda iştah durumunu ve büyümeyi etkiliyor mu?... 27/06/2013 - 29/06/2013
  70  Fenilketonürili çocuklarda fonksiyonel B12 vitamini eksikliğinin plazma metilmalonik asit ve homo... 01/05/2013 - 04/05/2013
  71  Obes adolesanlarda adropin düzeylerinin obesitenin derecesi ve insülin direnci ile ilişkisi.... 01/05/2013 - 04/05/2013
  72  Nötrofil lenfosit oranı obes çocuklarda subklinik enflamasyonu gösteren yeni bir parametre olabi... 01/05/2013 - 04/05/2013
  73  Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı olan obes adolesanlarda leptin / adiponektin oranı.... 01/05/2013 - 04/05/2013
  74  Fenilketonürili çocuklarda fonksiyonel B12 vitamin eksikliğinin plazma metilmalonik asit ve homos... 01/04/2013 - 04/04/2013
  75  zellweger sendromu... 08/03/2013 - 09/03/2013
  76  Kolesterol yuksekliği olan çocuk hastalarda ortalama trombosit hacmi ve lipid profili ile ilişkis... 28/11/2012 - 02/12/2012
  77  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında serum neopterin düzeylerinin de... 18/10/2012 - 21/10/2012
  78  Ailevi Akdeniz Ateşi olan bir çocuk hastada karaciğer fibrozisi... 18/10/2012 - 21/10/2012
  79  Nadir görülen bir safra kesesi anomalisi: Frigya şapkası... 18/10/2012 - 21/10/2012
  80  Gastritli çocuklarda invaziv olmayan aktivite belirteçlerinin histopatolojik bulgularla ve Helicob... 18/10/2012 - 21/10/2012
  81  Clinical correlation between body composition and motor limitations in patients with cerebral palsy... 16/05/2012 - 19/05/2012
  82  Erken başlangıçlı infantil tip Krabbe hastalığı-olgu sunumu... 26/04/2012 - 29/04/2012
  83  İyi metabolik kontrollü, kötü klinik seyirli bir neonatal sitrulinemi olgusu... 15/04/2012 - 18/04/2012
  84  Relationship of serum ghrelin, leptin, resistin, adiponectin levels with nutritional status and infl... 14/09/2011 - 18/09/2011
  85  Evaluation of the correlation obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  86  Evaluation of the correlation between obesity and glaucoma in pediatric age group... 04/07/2011 - 07/07/2011
  87  The effect of malnutrition on protein glycosylation in childhood... 13/05/2011 - 15/05/2011
  88  Glutarik asidüri tip 1 tanılı olgunun 10 yıllık izlemi... 14/04/2011 - 16/04/2011
  89  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında metabolik, pro-inflamatuvar ve an... 14/04/2011 - 16/04/2011
  90  Kas güçsüzlüğü ile başvuran geç başlangıçlı bir glutarik asidüri tip II olgusu... 04/04/2011 - 08/04/2011
  91  Nonketotik hiperglisinemi: Olgu sunumu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  92  A 13-year old girl with basal ganglia calcification... 02/05/2010 - 07/05/2010
  93  Resveratrolün insan koroner arter endotel hücrelerinde oksidatif hücre hasarına karşı ın vitr... 28/10/2009 - 31/10/2009
  94  İnsan beyin mikrovasküler endotel hücrelerinde hipoksi/reoksijenasyon ile indüklenen MMP-2 sekre... 28/10/2009 - 31/10/2009
  95  Chanarin Dorfman Sendromu tanısı alan iki kardeş:Periferik yaymanın önemi... 21/10/2009 - 25/10/2009
  96  Adipokine levels in nonalcoholic fatty liver disease secondary to pediatric obesity.... 14/10/2009 - 17/10/2009
  97  Evaluation of metabolic, antioxidant and oxidant systemic determinants in nonalcoholic fatty liver d... 14/10/2009 - 17/10/2009
  98  Protective effect of resveratrol on in vitro human coronary artery endothelial cell injury... 02/07/2009 - 09/07/2009
  99  Resveratrolün in vitro insan koroner arter endotel hücre hasarına koruyucu etkisi... 29/10/2008 - 01/11/2008
  100  Beyin endotel hücrelerinde resveratrol ile Nrf2 aracılı oksidatif stres yanıtının aktivasyonu... 29/10/2008 - 01/11/2008
  101  Autoimmune hepatitis or systemic lupus erythematosus? A diagnostic dilemma... 14/09/2008 - 17/09/2008
  102  Quality of life of school-age children with familial Mediterranean fever: a preliminary study... 14/09/2008 - 17/09/2008
  103  In vitro activation of Nrf2 mediated oxidative stress response in human cerebral microvascular endot... 28/06/2008 - 03/07/2008
  104  Otoimmun Hepatit ya da sistemik lupus eritematozus? Tanısal bir bilmece... 14/06/2008 - 18/06/2008
  105  Çölyak hastalığının değişen yüzü: Obes bir çölyak hastası... 07/05/2008 - 10/05/2008
  106  Splenomegali ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olguları... 07/05/2008 - 10/05/2008
  107  Pubertal gecikme ile başvuran ve çölyak hastalığı tanısı konulan iki olgu... 25/10/2007 - 28/10/2007
  108  Sağlıklı süt çocuklarında beslenme, özel çalışma modülü ile tıp fakültesi öğrenciler... 22/10/2007 - 25/10/2007
  109  Hepatic glycogenosis: a rare cause of hepatomegaly in type 1 diabetes mellitus... 27/06/2007 - 30/06/2007
  110  Characteristics of the patients with cystic fibrosis... 13/06/2007 - 16/06/2007
  111  Tıp eğitiminde özel çalışma modülü örneği: Sağlıklı süt çocuklarında beslenme tipler... 09/06/2007 - 10/06/2007
  112  Hepatik glikojenozis: tip 1 diyabetli hastalarda hepatomegalinin nadir bir nedeni... 11/04/2006 - 14/04/2006
  113  Dört olgu ile çocukluk yaş grubunda tip 1 Gaucher hastalığında enzim replasman tedavisi... 11/04/2006 - 14/04/2006
  114  Abetalipoproteinemi: tanıda periferik yaymanın önemi... 11/05/2005 - 14/05/2005
  115  İnfantil başlangıçlı Pompe hastalığı olan bir olgu nedeniyle erken tanının önemi... 27/04/2005 - 30/04/2005
  116  Kistik fibrozisli olgularda gastrointestinal tutulum ve nutrisyonel durumun değerlendirilmesi: Doku... 27/04/2005 - 30/04/2005
  117  Kistik fibrozisli hastaların retrospektif taranması... 14/04/2005 - 16/04/2005
  118  Yenilikçi çocuk cerrahlarından beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 01/09/2004
  119  Yenilikçi çocuk cerrahlarindan beklenmeyen bir uyum gecikmesi: perkutan endoskopik gastrostomi... 08/09/2004 - 11/09/2004
  120  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  121  Takayasu arteriti ile birlikte çölyak hastalığı: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  122  Hepatoportal skleroz: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  123  Karaciğer sirozu ve karaciğerin konjenital sağ lop atrofisi: pediatrik olgu sunumu... 05/05/2004 - 07/05/2004
  124  Di George sendromlu bir olguda malrotasyon... 05/05/2004 - 07/05/2004
  125  Çocukluk çağında kronik hepatit B tedavisinin etkinliği ve nutrisyonel ve antropometrik parame... 17/06/2003 - 22/06/2003
  126  Neonatal kolestaz ile başvuran ve Maroteaux-Lamy hastalığı tanısı konulan bir olgu: Karaciğer... 11/06/2003 - 14/06/2003
  127  Tay-Sachs hastalığında MR-spektroskopik bulgular... 20/05/2003 - 23/05/2003
  128  İştahsızlık yakınması olan çocuklarda gastrointestinal motilite bozukluğunun ve prokinetik t... 10/05/2003 - 15/05/2003
  129  Atipik Bruselloz olgusu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  130  Yan ağrısıyla başvuran ve karaciğerde kist hidatik saptanan olgu... 16/04/2003 - 18/04/2003
  131  Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis B infection... 29/03/2003 - 01/04/2003
  132  Kısa barsak sendromlu üç çocuk olguda nutrisyonel destek tedavisi... 11/12/2002 - 15/12/2002
  133  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çocukluk çağında hastaneye yatışın n... 06/11/2002 - 08/11/2002
  134  Ebstein-Barr virus enfeksiyonuna ikincil gelişen hepatik yetmezlik: olgu sunumu... 06/11/2002 - 08/11/2002
  135  Obes bir çocukta asemptomatik kolelitiyazis... 06/11/2002 - 08/11/2002
  136  Üriner amonyum asid ürat taşı oluşan kısa barsak sendromlu bir süt çocuğu olgusu... 06/11/2002 - 08/11/2002
  137  Çocukluk yaş grubunda yükseklik faktörünün kan basincina etkisi... 22/05/2002 - 26/05/2002
  138  Kistik fibrozis: 1997-2002 DEÜ Genetik Tanı Merkezi (DEGETAM) mutasyon analizi sonuçları... 15/05/2002 - 18/05/2002
  139  Hepatobiliary Scintigraphy in the Evaluation of Neonatal Cholestasis Syndrome... 01/05/2002 - 05/05/2002
  140  Obesite gelişiminde çevresel faktörler: anket çalışması... 15/04/2002 - 18/04/2002
  141  Soliter dalak kisti: Olgu sunumu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  142  İştahsız çocuğa yaklaşımda günlük kalori ve protein alımının değerlendirilmesi... 30/09/2001 - 05/10/2001
  143  Lenfoma izlenimi veren giardiasis olgusu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  144  Karaciğerde hızlı ilerleyen ve deri altı ve akciğere yayılan multiple Bacteroides absesi: olgu... 30/09/2001 - 05/10/2001
  145  Protein kaybettiren enteropatinin nadir bir nedeni: İnfantil sistemik hiyalinozis... 30/09/2001 - 05/10/2001
  146  Kronik Hepatit B virus enfeksiyonunun çocukların ruhsal durumu üzerine etkisi... 14/06/2001 - 16/06/2001
  147  Ursodeoksikolik asit kullanan neonatal hepatitli infantta likenoid ilaç erüpsiyonu... 14/06/2001 - 16/06/2001
  148  Lamivudine kullanımına bağlı tip 1 allerjik reaksiyon... 14/06/2001 - 16/06/2001
  149  Catch up growth döneminde vücut kompozisyonundaki değişikliklerle serum leptin düzeylerinin de... 07/06/2001 - 08/06/2001
  150  Çocukluk çağında hafif ve orta derecede protein-enerji malnutrisyonunda serum leptin düzeyleri... 07/06/2001 - 08/06/2001
  151  Helikobakter pilori enfeksiyonu olan sağlıklı çocuklarda vitamin A ve ß-karotenin durumu... 14/05/2001 - 18/05/2001
  152  Neonatal kolestaz sendromunda hepatobiliyer sintigrafinin yeri... 10/05/2001 - 13/05/2001
  153  Tip IIa hiperkolesterolemi: erken koroner aterosklerozlu bir olgu sunumu... 03/05/2001 - 06/05/2001
  154  Enürezis ve tuvalet konforu ilişkisi... 04/09/2000 - 08/09/2000
  155  Toplumumuzdaki ilköğretim programındaki kız çocuklarında tuvalet sonrası temizlik yönteminin... 19/05/1999 - 23/05/1999
  156  Prophylactic IVIG administration to healthy preterm infants and increased nitric oxide formation... 09/08/1998 - 14/08/1998
  157  Sosyoekonomik yapının çocuklarda kan basıncı üzerine etkisi... 25/06/1998 - 28/06/1998
  158  Kronik granülomatöz hastalıklı bir olgu sunumu... 25/06/1998 - 28/06/1998
 • NO AD YIL
  1  Bebek Beslenmesi...  2001
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İritabl barsak sendromunda prebiyotik ve probiyotiklerin kullanımı Teoriden Kliniğe Prebiyotikler Probiyotikler...  2014
  2  Oyun çocuğu ve okul çocuğu beslenmesi Sağlıkta ve Hastalıkta Çocuk Beslenmesi...  2014
  3  Metabolik Hastalıklar Çocuk Acil Tıp: Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  4  Doğuştan metabolik hastalıklar Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri...  2011
  5  Sterol metabolizması, safra asit biyosentez bozuklukları Temel Pediatri...  2010
  6  Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı Temel Pediatri...  2010
  7  Oyun çocuğu, okul çocuğu ve ergenlik döneminde beslenme Sağlıklı Çocuk İçin Anneye El Kitabı...  2007
  8  Yenidoğan-Çocuk Öykü ve Fizik Muayene Kliniğe Giriş Öykü ve Fizik Muayene...  2005
  9  Nedeni Bilinmeyen Ateş Ateşli Çocuğa Yaklaşım...  2002
  10  Büyümenin Değerlendirilmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  Türkiyede akraba evliliklerine baglı nörogenetik hastalık yükünün arastırılmasında yeni genomik yaklasımlar...  12/2016 - /
  2  GLP1 Reseptör Polimorfizmlerinin Obesiteye Olan Etkilerinin Araştırılması...  1/2014 - 1/2015
  3  TÜHAMAR...  4/2014 - 4/2015
  4  Konstipasyonu olan çocuklarda enflamasyon belirteçlerinin klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  1/2013 - 1/2015
  5  Konstipasyonu olan çocuklarda Motilin Gen Polimorfizminin serum Motilin düzeyi ve klinik bulgularla ilişkisinin araştırılması...  5/2012 - /
  6  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında serum neopterin düzeylerinin değerlendirilmesi ve adipokinlerle ilişkisinin araştırılması...  6/2011 - 6/2012
  7  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında adropin, amylin, xenin ve preptin düzeylerinin değerlendirilmesi...  1/2011 - 1/2013
  8  SAĞLIKLI VE FENİLKETONÜRİLİ ÇOCUKLARDA FONKSİYONEL B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN PLAZMA METİLMALONİK ASİT VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI....  3/2011 - 6/2012
  9  Juvenil idiyopatik artritli hastalarda serum ghrelin, leptin, rezistin ve adiponektin düzeylerinin nutrisyonel durum ve inflamatuvar belirteçlerle ilişkisi...  12/2009 - 12/2011
  10  Pediatrik obesite ile ilişkili yağlı karaciğer hastalığında perilipin gen polimorfizminin değerlendirilmesi...  12/2009 - 12/2011
  11  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
  12  Pediatrik obez olgularda serum A-FABP, sVCAM-1, sE-selektin ve adiponektin düzeyleri ile karotis intima media kalınlığı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...  1/2009 - 4/2010
  13  Pediatrik obesite ile ilişkili karaciğer hastalıklarında metabolik, oksidan ve antioksidan sistemik belirteçlerin değerlendirilmesi...  1/2008 - 1/2009
  14  Çocukluk çağında malnütrisyonun glikozile transferrin izoformlarının dağılımına etkisi...  8/2008 - 8/2010
  15  Resveratrolün hipoksi-reoksijenasyon ile indüklenen in vitro endotel hücresi hasarına etkisinin ve Nrf2'nin olası rolünün araştırılması...  6/2007 - 6/2008
  16  Wilson hastalarında ATP7B genindeki mutasyonların DNA dizi analizi ile taranması...  1/2005 - 1/2007
  17  Türkiye de 6-17 yaş grubu çocuklarda çölyak hastalığı prevalansı...  1/2003 - 1/2010
 • NO AD YIL
  1  7. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, poster 2.lik ödülü...  2006
  2  DEUTF, 2005-2006 Eğitim Dönemi, Özel Çalışma Modülü, Birincilik ödülü...  2006
  3  XXI. Ulusal Biyokimya Kongresi, En iyi poster ödülü...  2009
  4  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2006
  5  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı A Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  6  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  7  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  8  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  9  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2005
  10  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2004
  11  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2004
  12  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  13  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı A Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  14  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2003
  15  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  16  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2003
  17  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  18  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı C Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  19  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı A Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2003
  20  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2003
  21  TÜBİTAK Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı B Tipi Yayın Teşvik Ödülü...  2000
  22  BATOK Science Citation Index (SCI) Kapsamındaki Yayınları Teşvik Ödülü...  2005
  23  . Uluslar arası Katılımlı XII. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, En iyi 2. poster ö...  2013
  24  10. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, poster 1. lik ödülü...  2014
  25  The 16th Annual Meeting of The Infantile Seizure Society (ISES 2014), poster 1. lik ödülü...  2014
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  2 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Nisan 2015- Ekim 2016
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı, Ağustos 2014- Ağustos 2017
  4 İzmir Biyotıp ve Genom Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Ekim 2016
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2011- Temmuz 2014
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Gastroenterolojisi Bilim Dalı Başkanı, Temmuz 2005- Temmuz 2008