En

PROF.DR. MURAT DUMAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil  2011
 • NO AD YIL
  1  Unexpected Complication of Blunt Trauma: Evisceration...  2018
  2  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients. 2018 Dec 20....  2018
  3  An intoxication mimicking brain death: baclofen...  2018
  4  Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries...  2018
  5  Unexpected Diagnosis in an Adolescent With Bruises and Ecchymosis: Celiac Disease...  2018
  6  Does Providing Clinical Care for Trauma Patients have a Positive Effect on Physicians? Perspective o...  2018
  7  Çocuk acil servisine başvuran kritik hasta çocukların izleminde beyin ve somatik bölgesel doku ...  2018
  8  Spor Hekimlerinin Konküzyon Farkındalığı...  2018
  9  Is lung ultrasonography a useful method to diagnose children with community-acquired pneumonia in em...  2018
  10  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  11  Early predictors of unresponsiveness to high-flow nasal cannula therapy in a pediatric emergency dep...  2018
  12  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  13  A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling...  2017
  14  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  15  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  16  Radiologic Image of a Child with Leukemia who Developed Sepsis and Fulminant Thrombosis During Induc...  2016
  17  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  18  Importance of back blow maneuvers in a 6 month old patient with sudden upper airway obstruction....  2016
  19  Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media...  2016
  20  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılma...  2015
  21  Cardiopulmonary Resuscitation in Children With In-Hospital and Out-of-Hospital Cardiopulmonary Arres...  2015
  22  Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in...  2015
  23  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  24  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  25  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  26  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  27  A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksi...  2015
  28  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
  29  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
  30  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  31  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  32  Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus ...  2013
  33  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  34  Chlamydia pneumonia mimicking milliary tuberculosis...  2009
  35  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
  36  A survey of pediatric intensive care services in Turkey...  2008
  37  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  38  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza...  2007
  39  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  40  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  41  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  42  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  43  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  44  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  45  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  46  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  47  Plasma transforming growth factor beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates....  2003
  48  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  49  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after completion of chemotherapy for acut...  2003
  50  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking...  2003
  51  Autoimmune lymphoproliferative syndrome: Report of two cases and review of the literature...  2002
  52  Analysis of thalassemia syndromes and abnormal hemoglobins in patients from the Aegean region of Tur...  2002
  53  D.E.Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji Ünitesinde Takip Edilen Hematolojik Malignensili Çocuklarda Hepat...  2001
  54  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  55  How phototherapy affects the relation between serum bilirubin and plasma malondialdehyde in neonates...  2000
  56  Effect of socioeconomic status on the blood pressure in children living in a developing country...  2000
  57  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize...  2000
  58  Term yenidoğanlarda transkutan bilirubinometrenin klinik uygulanımı...  1998
  59  Respiratuvar distres sendromlu prematüre yenidoğanlarda surfaktan replasman tedavisinin oksijeniza...  1996
  60  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
  61  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık 650 gram ağırlığındaki olgu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  2  İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'İN APANDİSİT TANISINDAKİ YERİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  3  YABANCI CİSİM ASPİRASYONU SONRASI PNÖMOMEDİASTİNUM: OLGU SUNUMU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  4  ROTAVİRÜS VE ADENOVİRÜS AKUT GASTROENTERİTLERİNİN KLİNİK VE EPİDEMİYOLOJİK KARŞILAŞTIR... 18/10/2018 - 20/10/2018
  5  KAFA TRAVMASI OLAN ÇOCUKLARDA OKULER ULTRASONOGRAFİ İLE OPTİK SİNİR KILIF ÇAPI ÖLÇÜMLERİN... 18/10/2018 - 20/10/2018
  6  PEDİATRİK STROKE VE TAKLİT EDEN DURUMLAR: AYIRIM ZOR MU?... 18/10/2018 - 20/10/2018
  7  ÇOCUKLARDA YÜKSEK AKIM NAZAL KANÜL OKSİJEN TEDAVİSİNE YANITSIZLIĞI BELİRLEYEN FAKTÖRLER: PR... 18/10/2018 - 20/10/2018
  8  CİDDİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALI MECKEL DİVERTİKÜLÜ OLGUSU... 18/10/2018 - 20/10/2018
  9  Comparison of Direct Laryngoscope with McGrath MAC and Storz C-MAC Pocket Monitor Videolaryngoscopes... 08/09/2018 - 12/09/2018
  10  Is caring of Trauma Patients Provides a Positive effect on the Physcians About Car Safety Seats... 08/09/2018 - 12/09/2018
  11  Acute traumatic coagulopathy in childhood and high mobility group box 1.... 08/09/2018 - 12/09/2018
  12  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  13  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  14  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  15  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  16  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  17  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  18  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  19  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  20  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  21  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  22  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  23  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  24  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  25  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  26  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  27  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  28  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  29  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  30  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  31  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  32  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  33  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  34  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  35  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  36  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  37  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  38  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  39  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  40  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  41  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  42  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  43  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  44  Zygomatic abscess: A rare complication of acute otitis media... 31/05/2014 - 03/06/2014
  45  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda sepsis ve yaygın tromboz... 30/05/2014 - 01/06/2014
  46  kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi: bir olgu sunumu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  47  güneş yağı aspirasyonuna bağlı gelişen lipoid pnömoni olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  48  Rotavirüs'e bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (N... 30/10/2013 - 03/11/2013
  49  Cardiopulmonary arrest in pediatric emergency care and intensive care: a multicenter study in Turkey... 05/10/2012 - 09/10/2012
  50  İnfluenza A/H1N1 2009 Pandemisinde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çocuk Acil Servisine Grip Be... 10/05/2011 - 14/05/2011
  51  On bir aylık kız olguda periferik fasiyal paralizi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  52  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  53  Ani üst hava yolu tıkanıklığı gelişen 6 aylık olguda, sırt vuruş manevrasının önemi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  54  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki... 16/06/2009 - 21/06/2009
  55  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  56  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  57  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  58  Miler tüberkülozu düşündüren klamidya pnömonisi olgusu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  59  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza... 04/11/2006 - 08/11/2006
  60  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  61  Meningokoksemi: Çok merkezli bir çalışma... 01/01/2006 - 01/01/2006
  62  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  63  Türkiyedeki pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  64  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  65  A survey of pediatric intensive care services in Turkey... 01/01/2005 - 02/01/2005
  66  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome... 09/10/2004 - 12/10/2004
  67  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  68  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  69  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  70  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  71  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  72  Beta talasemi Majorlu Hastalarda nötrofil apoptozisi... 10/09/2003 - 13/09/2007
  73  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  74  Yenidoğan trombositopenisinde transforming growth factor-b'nin rolü... 25/10/2002 - 28/10/2002
  75  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  76  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  77  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after the completion of chemotherapy for ... 06/06/2002 - 09/06/2002
  78  Plasma transforming growth factor-beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.... 06/06/2002 - 09/06/2002
  79  Investigation of megakaryocyte apoptosis in children with acute and chronic idiopathic thrombocytope... 06/06/2002 - 09/06/2002
  80  Beta-lactam antıbıotıc resıstance ın aerobıc commensal faecal flora of newborns,... 02/10/2001 - 06/10/2001
  81  The clınıcal sıgnıfıcance of Pseudomonas aerugınosa ısolatıon from stool newborn... 02/10/2001 - 06/10/2001
  82  Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term neonates... 09/09/2001 - 09/09/2001
  83  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking... 09/09/2001 - 09/09/2001
  84  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Ünitesinde İzlenen Çocuk ve Adölesa... 26/04/2000 - 29/04/2000
  85  Yenidoğan bebeklerde Pseudomonas aeruginosanın intestinal kolonizasyonu... 26/03/2000 - 30/03/2000
  86  Yenidoğan bebeklerin aerobik komensal fekal floralarında beta-laktam antibiyotik direnci... 19/05/1999 - 25/05/1999
  87  Hematolojik malignansili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları... 16/05/1999 - 23/05/1999
  88  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize... 25/10/1998 - 28/10/1998
  89  Ağır sigara içicisi olan anneden doğan bir yenidoğanda intrakraniyal kanama ve hematüri... 25/10/1998 - 28/10/1998
  90  Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight infants with respiratory distress syndro... 09/08/1998 - 14/08/1998
  91  The effect of socioeconomical status on the blood pressure in children living in a developing countr... 09/08/1998 - 14/08/1998
  92  Kronik granülomatöz hastalıklı bir olgu sunumu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  93  Sosyoekonomik yapının çocuklarda kan basıncı üzerine etkisi... 25/06/1998 - 28/06/1998
  94  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  95  Neonatal dönemde patient triggered ventilation ile solunum desteği... 26/09/1995 - 30/09/1995
  96  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık, 650 gram ağırlığındaki bir olgu nedeniyle respiratuvar distr... 04/06/1995 - 08/06/1995
  97  Respiratuvar distres sendromlu preterm yenidoğanlarda surfaktan tedavisi... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Status Epileptikus ve Tedavisi ÇOCUK YOĞUN BAKIMI...  2018
  2  Çoğul Travmalı Hastaya Yaklaşım Çocuk Yoğun Bakımı...  2018
  3  KAFA TRAVMASI YURDAKÖK PEDİATRİ...  2017
  4  OMURGA TRAVMASI YURDAKÖK PEDİATRİ...  2017
  5  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  6  Çocuklarda üst hava yolunda tıkanıklık oluşturan akut enfeksiyonlar Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  7  Hematolojik Onkolojik Metabolik Aciller Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Febril Konvulziyon Tanılı Olgularda Serum HMGB1 ve IGF-1 Düzeyinin Rolü...  10/2018 - 10/2019
  2  ?ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA İSKEMİ MODİFİYE ALBUMİN'iN APANDİSİT TANI VE CİDDİYETİNİ DEĞERLENDİRMEDEKİ YERİ?...  4/2018 - 4/2019
  3  Çocukluk Çağı Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Bakteriyel Etiyolojik Etken Ayırımında Serum Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptör (suPAR) Düzeyinin Rolü...  6/2016 - 11/2017
  4  Çocuk kardiyopulmoner arest olgularında beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü ile resüsitasyon etkinliği, spontan dolaşımın geri dönmesi ve prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...  6/2014 - 6/2016
  5  Kritik hasta çocuklarda beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü, somatik doku oksijen saturasyonu (SrSO2) ve BrSO2/SrSO2 (BSOO) oranının tedavi ve prognozla ilişkisi...  6/2014 - 6/2017
  6  KRUP TANISI OLAN HASTALARDA, HASTALIĞIN AĞIRLIĞINI BELİRLEYEN ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI...  6/2013 - 6/2016
  7  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2016
  2  Poster Bildiri Birincilik...  2016
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2016
  4  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2018
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2016-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2015- Ağustos 2016
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009