En

PROF.DR. MURAT DUMANTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil  2011
 • NO AD YIL
  1  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  2  Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries...  2016
  3  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  4  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  5  Importance of back blow maneuvers in a 6 month old patient with sudden upper airway obstruction....  2016
  6  Radiologic Image of a Child with Leukemia who Developed Sepsis and Fulminant Thrombosis During Induc...  2016
  7  Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media...  2016
  8  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılma...  2015
  9  Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in...  2015
  10  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  11  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  12  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  13  A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksi...  2015
  14  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  15  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
  16  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
  17  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  18  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  19  Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus ...  2013
  20  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  21  Chlamydia pneumonia mimicking milliary tuberculosis...  2009
  22  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
  23  A survey of pediatric intensive care services in Turkey...  2008
  24  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  25  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza...  2007
  26  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  27  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  28  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  29  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  30  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  31  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  32  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  33  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  34  Plasma transforming growth factor beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates....  2003
  35  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  36  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after completion of chemotherapy for acut...  2003
  37  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking...  2003
  38  Autoimmune lymphoproliferative syndrome: Report of two cases and review of the literature...  2002
  39  Analysis of thalassemia syndromes and abnormal hemoglobins in patients from the Aegean region of Tur...  2002
  40  D.E.Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji Ünitesinde Takip Edilen Hematolojik Malignensili Çocuklarda Hepat...  2001
  41  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  42  How phototherapy affects the relation between serum bilirubin and plasma malondialdehyde in neonates...  2000
  43  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize...  2000
  44  Effect of socioeconomic status on the blood pressure in children living in a developing country...  2000
  45  Term yenidoğanlarda transkutan bilirubinometrenin klinik uygulanımı...  1998
  46  Respiratuvar distres sendromlu prematüre yenidoğanlarda surfaktan replasman tedavisinin oksijeniza...  1996
  47  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
  48  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık 650 gram ağırlığındaki olgu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  2  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  3  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  4  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  5  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  6  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  7  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  8  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  9  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  10  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  11  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  12  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  13  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  14  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  15  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  16  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  17  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  18  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  19  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  20  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  21  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  22  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  23  Zygomatic abscess: A rare complication of acute otitis media... 31/05/2014 - 03/06/2014
  24  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda sepsis ve yaygın tromboz... 30/05/2014 - 01/06/2014
  25  kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi: bir olgu sunumu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  26  güneş yağı aspirasyonuna bağlı gelişen lipoid pnömoni olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  27  Rotavirüs'e bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (N... 30/10/2013 - 03/11/2013
  28  Cardiopulmonary arrest in pediatric emergency care and intensive care: a multicenter study in Turkey... 05/10/2012 - 09/10/2012
  29  İnfluenza A/H1N1 2009 Pandemisinde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çocuk Acil Servisine Grip Be... 10/05/2011 - 14/05/2011
  30  On bir aylık kız olguda periferik fasiyal paralizi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  31  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  32  Ani üst hava yolu tıkanıklığı gelişen 6 aylık olguda, sırt vuruş manevrasının önemi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  33  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki... 16/06/2009 - 21/06/2009
  34  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  35  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  36  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  37  Miler tüberkülozu düşündüren klamidya pnömonisi olgusu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  38  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  39  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza... 04/11/2006 - 08/11/2006
  40  Meningokoksemi: Çok merkezli bir çalışma... 01/01/2006 - 01/01/2006
  41  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  42  Türkiyedeki pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  43  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  44  A survey of pediatric intensive care services in Turkey... 01/01/2005 - 02/01/2005
  45  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome... 09/10/2004 - 12/10/2004
  46  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  47  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  48  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  49  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  50  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  51  Beta talasemi Majorlu Hastalarda nötrofil apoptozisi... 10/09/2003 - 13/09/2007
  52  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  53  Yenidoğan trombositopenisinde transforming growth factor-b'nin rolü... 25/10/2002 - 28/10/2002
  54  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  55  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  56  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after the completion of chemotherapy for ... 06/06/2002 - 09/06/2002
  57  Investigation of megakaryocyte apoptosis in children with acute and chronic idiopathic thrombocytope... 06/06/2002 - 09/06/2002
  58  Plasma transforming growth factor-beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.... 06/06/2002 - 09/06/2002
  59  The clınıcal sıgnıfıcance of Pseudomonas aerugınosa ısolatıon from stool newborn... 02/10/2001 - 06/10/2001
  60  Beta-lactam antıbıotıc resıstance ın aerobıc commensal faecal flora of newborns,... 02/10/2001 - 06/10/2001
  61  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking... 09/09/2001 - 09/09/2001
  62  Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term neonates... 09/09/2001 - 09/09/2001
  63  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Ünitesinde İzlenen Çocuk ve Adölesa... 26/04/2000 - 29/04/2000
  64  Yenidoğan bebeklerde Pseudomonas aeruginosanın intestinal kolonizasyonu... 26/03/2000 - 30/03/2000
  65  Yenidoğan bebeklerin aerobik komensal fekal floralarında beta-laktam antibiyotik direnci... 19/05/1999 - 25/05/1999
  66  Hematolojik malignansili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları... 16/05/1999 - 23/05/1999
  67  Ağır sigara içicisi olan anneden doğan bir yenidoğanda intrakraniyal kanama ve hematüri... 25/10/1998 - 28/10/1998
  68  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize... 25/10/1998 - 28/10/1998
  69  The effect of socioeconomical status on the blood pressure in children living in a developing countr... 09/08/1998 - 14/08/1998
  70  Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight infants with respiratory distress syndro... 09/08/1998 - 14/08/1998
  71  Kronik granülomatöz hastalıklı bir olgu sunumu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  72  Sosyoekonomik yapının çocuklarda kan basıncı üzerine etkisi... 25/06/1998 - 28/06/1998
  73  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  74  Neonatal dönemde patient triggered ventilation ile solunum desteği... 26/09/1995 - 30/09/1995
  75  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık, 650 gram ağırlığındaki bir olgu nedeniyle respiratuvar distr... 04/06/1995 - 08/06/1995
  76  Respiratuvar distres sendromlu preterm yenidoğanlarda surfaktan tedavisi... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  2  Hematolojik Onkolojik Metabolik Aciller Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  3  Çocuklarda üst hava yolunda tıkanıklık oluşturan akut enfeksiyonlar Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Çocukluk Çağı Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Bakteriyel Etiyolojik Etken Ayırımında Serum Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptör (suPAR) Düzeyinin Rolü...  6/2016 - /
  2  Kritik hasta çocuklarda beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü, somatik doku oksijen saturasyonu (SrSO2) ve BrSO2/SrSO2 (BSOO) oranının tedavi ve prognozla ilişkisi...  6/2014 - 6/2016
  3  Çocuk kardiyopulmoner arest olgularında beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü ile resüsitasyon etkinliği, spontan dolaşımın geri dönmesi ve prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...  6/2014 - 6/2016
  4  KRUP TANISI OLAN HASTALARDA, HASTALIĞIN AĞIRLIĞINI BELİRLEYEN ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI...  6/2013 - 6/2016
  5  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2016
  2  Poster Bildiri Birincilik...  2016
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2016-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2015- Ağustos 2016
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009