En

PROF.DR. MURAT DUMAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ÇOCUK ACİL BAKIM BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2002
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı  2002
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Acil  2011
 • NO AD YIL
  1  Spor Hekimlerinin Konküzyon Farkındalığı...  2018
  2  Acute Traumatic Coagulopathy: The Value of Histone in Pediatric Trauma Patients...  2018
  3  Are cytokines and cortisol important predictors for the severity of pediatric croup: A case control ...  2017
  4  A rare cause of subgaleal hematoma in children: Hair pulling...  2017
  5  Severe Methemoglobinemia Due to Nitrite Intoxication in a Child Who was Misdiagnosed with Sepsis...  2016
  6  Predictive Factors for Clinical Severity and Cardiopulmonary Arrest in Pediatric Electrical Injuries...  2016
  7  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi...  2016
  8  Efficacy of early noninvasive ventilation in three cases of nonfatal drowning with pulmonary oedema ...  2016
  9  Importance of back blow maneuvers in a 6 month old patient with sudden upper airway obstruction....  2016
  10  Radiologic Image of a Child with Leukemia who Developed Sepsis and Fulminant Thrombosis During Induc...  2016
  11  Luc abscess: an extraordinary complication of acute otitis media...  2016
  12  İnfluenza A (H1N1) pdm09 Tanısında Hızlı Antijen Testi ile RT-PCR Testinin Karşılaştırılma...  2015
  13  Predictive Factors for Determining the Clinical Severity of Pediatric Scorpion Envenomation Cases in...  2015
  14  Çocuk Acil Servisine Akut Karın Ağrısı İle Başvuran Olgularda Klinik Bulguların Yeri...  2015
  15  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  16  Fecal calprotectin: can be used to distinguish between bacterial and viral gastroenteritis in childr...  2015
  17  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda Serum S100BB Protein Düzeyinin Yeri...  2015
  18  A Child with Maxillofacial Injury by Three Pronged Spear Gun Üç Mızraklı Zıpkına Bağlı Maksi...  2015
  19  Response to: predictive role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in Henoch-Schonlein purpura-related g...  2014
  20  The relationship of neutrophil-to-lymphocyte ratio with gastrointestinal bleeding in Henoch-Schonlei...  2014
  21  Ateş Yüksekliğinin Nadir Bir Nedeni: Subdural Ampiyem...  2014
  22  Value of rapid antigen test for pandemic influenza A (H1N1) 2009 in the pediatric emergency departme...  2013
  23  Evaluation of neutrophil gelatinase-associated lipocalin in pediatric patients with acute rotavirus ...  2013
  24  Çocuk Acil Servisine Kene Tutunması Yakınması ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi...  2013
  25  Chlamydia pneumonia mimicking milliary tuberculosis...  2009
  26  Mean platelet volume in Henoch-Schönlein purpura:relationship to gastrointestinal bleeding...  2009
  27  A survey of pediatric intensive care services in Turkey...  2008
  28  Chemical burn in domestic setting with an uncommon agent: hydrofluoric acid...  2007
  29  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza...  2007
  30  Multiple erythematous nodules and ecthyma gangrenosum as a manifestation of Pseudomonas aeruginosa s...  2006
  31  Erythropoietin attenuates lipopolysaccharide-induced splenic and thymic apoptosis in rats....  2006
  32  Protective effect of melatonin against head trauma-induced hippocampal damage and spatial memory def...  2005
  33  Metoclopramide induced dystonia in children: two case reports...  2005
  34  Effect of melatonin on brain oxidative damage induced by traumatic brain injury in immature rats....  2005
  35  Nebulised L-epinephrine and steroid combination in the treatment of moderate to severe croup...  2005
  36  Çocuk acil servisine intihar girişimi ile başvuran olguların özellikleri...  2004
  37  Hypoglycemia after albuterol overdose in a pediatric patient....  2004
  38  Plasma transforming growth factor beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates....  2003
  39  Akut çocukluk çağı zehirlenmeleri...  2003
  40  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after completion of chemotherapy for acut...  2003
  41  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking...  2003
  42  Autoimmune lymphoproliferative syndrome: Report of two cases and review of the literature...  2002
  43  Analysis of thalassemia syndromes and abnormal hemoglobins in patients from the Aegean region of Tur...  2002
  44  D.E.Ü.T.F. Pediatrik Hematoloji Ünitesinde Takip Edilen Hematolojik Malignensili Çocuklarda Hepat...  2001
  45  Kronik granülomatoz hastalık: Bir olgu sunumu....  2001
  46  How phototherapy affects the relation between serum bilirubin and plasma malondialdehyde in neonates...  2000
  47  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize...  2000
  48  Effect of socioeconomic status on the blood pressure in children living in a developing country...  2000
  49  Term yenidoğanlarda transkutan bilirubinometrenin klinik uygulanımı...  1998
  50  Respiratuvar distres sendromlu prematüre yenidoğanlarda surfaktan replasman tedavisinin oksijeniza...  1996
  51  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu...  1996
  52  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık 650 gram ağırlığındaki olgu...  1995
 • NO AD TARİH
  1  ÇOCUKLUK YAŞ GRUBUNDA ENFEKSİYON DIŞI MAKSİLLOFASİYAL ACİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 18/10/2018 - 20/10/2018
  2  Akut apandisit ayırıcı tanısında serum kalprotektin ölçümünün değeri... 18/10/2017 - 21/10/2017
  3  Pediatrik status epileptikus olgularında erken midazolam infüzyonunun süre üzerine etkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  4  Respiratuvar sinsityal virüse bağlı lat solunum yolu enfeksiyonlarında hastaneye yatışı belir... 18/10/2017 - 21/10/2017
  5  Kayısı çekirdeği yenmesiyle oluşan siyanür zehirlenmesi: Olgu sunumu... 18/10/2017 - 21/10/2017
  6  Çocukluk yaş gubu major travmalarında eşlik eden ekstremite travmalarının klinik sonuçlar üz... 18/10/2017 - 21/10/2017
  7  Kafa travması geçiren çocuklarda serum IGF-1 düzeyi ile nörolojik hasar ilişkisi... 18/10/2017 - 21/10/2017
  8  Çocuk araç güvenliği konusunda çocuk ve acil hekimlerinin farkındalığı... 18/10/2017 - 21/10/2017
  9  Çocukluk çağında akut travma ilişkili koagülopati ve HMGB1... 18/10/2017 - 21/10/2017
  10  Çocukluk çağı alt solunum yolu enfeksiyonlarında serum supar düzeyinin hastalık şiddetini ö... 18/10/2017 - 21/10/2017
  11  Viral Respiratory Infections Diagnosed by Multiplex PCR in Pediatric Patients... 13/09/2017 - 16/09/2017
  12  SOLUNUM VİRUSLARI; KİM? KİMİNLE? NE ZAMAN?... 16/10/2016 - 20/10/2016
  13  Künt travmanın nadir bir komplikasyonu: Eviserasyon... 06/10/2016 - 08/10/2016
  14  Sığ suya dalma sonrası gelişen pnömomediastinum... 06/10/2016 - 08/10/2016
  15  Çocuklarda alt solunum yolu enfeksiyonu tanısında toraks ultrasonunun yeri... 06/10/2016 - 08/10/2016
  16  Çölyak hastalığının nadir bir komplikasyonu: Koagülopati... 06/10/2016 - 08/10/2016
  17  Çocuk acil serviste solunum sıkıntısı olan çocuklarda yüksek akımlı nazal oksijen tedavisi ... 06/10/2016 - 08/10/2016
  18  Pediatri asistanları tarafından yapılan entübasyonlarda direkt laringoskop, McGrath MAC ve Storz... 05/10/2016 - 08/05/2016
  19  Beyin oksijen satürasyonu pediatrik hastalarda kardiyopulmoner resüsitasyonu sonlandırmada ya da ... 05/10/2016 - 08/10/2016
  20  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 05/10/2016 - 08/10/2016
  21  Is cerebral oxygen saturation an effective method to terminate or continue cardiopulmonary resuscita... 14/09/2016 - 16/09/2016
  22  Does High Histone Level Lead Us to Determine Coagulopthy Early After Trauma in Pedatric Patients?... 09/06/2016 - 12/06/2016
  23  Çocuk Travma Olgularında Plazma Histon Düzeyinin Koagülopati ve Travma Ağırlığını Öngörm... 12/05/2016 - 14/05/2016
  24  Nitrat intoksikasonun abğlı ciddi methemoglobinemi olgusuy... 15/04/2015 - 19/04/2015
  25  Subgaleal hematomun ilginç bir nedeni: Saç çekme... 15/04/2015 - 19/04/2015
  26  Atropin zehirlenmesi ile maskelenmiş bir intrakranial kanama olgusu... 15/04/2015 - 19/04/2015
  27  Çocuklarda hafif ve orta derecede travmatik beyin yaralanmasında bilgisayarlı beyin tomografisi t... 15/04/2015 - 19/04/2015
  28  Çocukluk Çağı Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  29  Çocuk Acil Servisine Başvuran Akut Solunum Yetmezliği Hastalarında Non-invaziv Ventilasyon Deney... 15/04/2015 - 19/04/2015
  30  Krup hastalarında klinik ağırlığı belirleyen etkenler... 15/04/2015 - 19/04/2015
  31  Çocuk acil serviste kardiyopulmoner canlandırma uygulanan hastalarda sonucu etkileyen faktörlerin... 15/04/2015 - 19/04/2015
  32  Solunum sıkıntısının nadir bir nedeni; kist hidatik rüptprp... 15/04/2015 - 19/04/2015
  33  Çocuklarda torakoabdomnal yaralanmaların retrospektif olarak değerlendirilmesi... 15/04/2015 - 19/04/2015
  34  Zygomatic abscess: A rare complication of acute otitis media... 31/05/2014 - 03/06/2014
  35  Akut lenfoblastik lösemili bir olguda sepsis ve yaygın tromboz... 30/05/2014 - 01/06/2014
  36  kalsiyum kanal blokeri zehirlenmesi: bir olgu sunumu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  37  güneş yağı aspirasyonuna bağlı gelişen lipoid pnömoni olgusu... 30/04/2014 - 04/05/2014
  38  Rotavirüs'e bağlı akut gastroenteriti olan çocuklarda nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin (N... 30/10/2013 - 03/11/2013
  39  Cardiopulmonary arrest in pediatric emergency care and intensive care: a multicenter study in Turkey... 05/10/2012 - 09/10/2012
  40  İnfluenza A/H1N1 2009 Pandemisinde Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Çocuk Acil Servisine Grip Be... 10/05/2011 - 14/05/2011
  41  Ateş yüksekliğinin nadir bir nedeni:Subdural Ampiyem... 04/04/2011 - 08/04/2011
  42  On bir aylık kız olguda periferik fasiyal paralizi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  43  Ani üst hava yolu tıkanıklığı gelişen 6 aylık olguda, sırt vuruş manevrasının önemi... 04/04/2011 - 08/04/2011
  44  Henoch-Schönlein purpurasında ortalama platelet hacmi: gastrointestinal kanama ile ilişki... 16/06/2009 - 21/06/2009
  45  Endotrakeal entübasyon sonrası gelişen trakea rüptürü olgu sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  46  Kafa Travması Olan Çocuk Hastalarda S100B ve Serum Nöron Spesifik Enolazın Yeri... 10/04/2008 - 12/04/2008
  47  Pediatrik Yaşta Penil Fraktür Olgu Sunumu... 10/04/2008 - 12/04/2008
  48  Miler tüberkülozu düşündüren klamidya pnömonisi olgusu... 16/05/2007 - 20/05/2007
  49  Allerjik kontakt dermatitin nadir bir nedeni olarak hint kınası dövmesi... 04/11/2006 - 08/11/2006
  50  Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza... 04/11/2006 - 08/11/2006
  51  Meningokoksemi: Çok merkezli bir çalışma... 01/01/2006 - 01/01/2006
  52  Deri nekrozu ve yüzeyel tromboflebit ile başvuran örümcek ısırması: olgu sunumu... 28/09/2005 - 01/10/2005
  53  Türkiyedeki pediatrik yoğun bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi... 14/09/2005 - 17/09/2005
  54  Endotoksik Sepsis Modelinde Eritropoietinin Dalak Ve Timüs Apoptozu Üzerine Etkileri... 08/06/2005 - 12/06/2005
  55  A survey of pediatric intensive care services in Turkey... 01/01/2005 - 02/01/2005
  56  Juvenile idiopathic arthritis presenting as macrophage activation syndrome... 09/10/2004 - 12/10/2004
  57  Nadir bir sebebe bağlı oluşan pnömomediastinum olgusu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  58  Çocuklarda metaklopropamide bağlı distoniler; iki olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  59  Orta ve Ağır Şiddetli Krupta Nebulize L- Epinefrin ile Kombine Steroid Tedavilerinin Etkinliğini... 11/05/2004 - 14/05/2004
  60  Triprolidine/pseudoephedrine alımı sonrası görsel hallüsinasyonlar: Olgu sunumu... 11/05/2004 - 14/05/2004
  61  Sağlıklı Bir İnfantta Pseudomonas Aeruginosa Sepsisi... 01/01/2004 - 01/01/2004
  62  Beta talasemi Majorlu Hastalarda nötrofil apoptozisi... 10/09/2003 - 13/09/2007
  63  Çocuk acil servise intihar girişimi ile başvuran olguların değerlendirmesi.... 17/06/2003 - 22/06/2003
  64  Yenidoğan trombositopenisinde transforming growth factor-b'nin rolü... 25/10/2002 - 28/10/2002
  65  Onsekiz aylık çocukta topikal difenhidramin kullanımına bağlı kontakt dermatit... 15/10/2002 - 19/10/2002
  66  Geçici görme kaybı ile başvuran oksipital lob epilepsisi sunumu... 15/10/2002 - 19/10/2002
  67  Investigation of megakaryocyte apoptosis in children with acute and chronic idiopathic thrombocytope... 06/06/2002 - 09/06/2002
  68  Plasma transforming growth factor-beta1 levels in thrombocytopenic and nonthrombocytopenic neonates.... 06/06/2002 - 09/06/2002
  69  A pediatric case of lymphomatoid granulomatosis with onset after the completion of chemotherapy for ... 06/06/2002 - 09/06/2002
  70  The clınıcal sıgnıfıcance of Pseudomonas aerugınosa ısolatıon from stool newborn... 02/10/2001 - 06/10/2001
  71  Beta-lactam antıbıotıc resıstance ın aerobıc commensal faecal flora of newborns,... 02/10/2001 - 06/10/2001
  72  Dermal bilirubin kinetics during phototherapy in term neonates... 09/09/2001 - 09/09/2001
  73  Intracranial hemorrhage and hematuria in a neonate associated with heavy maternal smoking... 09/09/2001 - 09/09/2001
  74  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Ünitesinde İzlenen Çocuk ve Adölesa... 26/04/2000 - 29/04/2000
  75  Yenidoğan bebeklerde Pseudomonas aeruginosanın intestinal kolonizasyonu... 26/03/2000 - 30/03/2000
  76  Yenidoğan bebeklerin aerobik komensal fekal floralarında beta-laktam antibiyotik direnci... 19/05/1999 - 25/05/1999
  77  Hematolojik malignansili çocuklarda hepatit B aşılaması sonuçları... 16/05/1999 - 23/05/1999
  78  Ağır sigara içicisi olan anneden doğan bir yenidoğanda intrakraniyal kanama ve hematüri... 25/10/1998 - 28/10/1998
  79  Respiratuvar distres sendromlu çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde uzun süreli senkronize... 25/10/1998 - 28/10/1998
  80  Long term synchronized ventilation in very-low-birth-weight infants with respiratory distress syndro... 09/08/1998 - 14/08/1998
  81  The effect of socioeconomical status on the blood pressure in children living in a developing countr... 09/08/1998 - 14/08/1998
  82  Kronik granülomatöz hastalıklı bir olgu sunumu... 25/06/1998 - 28/06/1998
  83  Sosyoekonomik yapının çocuklarda kan basıncı üzerine etkisi... 25/06/1998 - 28/06/1998
  84  Prematüre bebeklerde kısa barsak sendromu... 26/05/1997 - 29/05/1997
  85  Neonatal dönemde patient triggered ventilation ile solunum desteği... 26/09/1995 - 30/09/1995
  86  Sekelsiz yaşatılan 25 haftalık, 650 gram ağırlığındaki bir olgu nedeniyle respiratuvar distr... 04/06/1995 - 08/06/1995
  87  Respiratuvar distres sendromlu preterm yenidoğanlarda surfaktan tedavisi... 04/06/1995 - 08/06/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  KAFA TRAVMASI YURDAKÖK PEDİATRİ...  2017
  2  OMURGA TRAVMASI YURDAKÖK PEDİATRİ...  2017
  3  Çocuk Aciller Tüm yönleriyle acil tıp, tanı, tedavi ve uygulama kitabı...  2013
  4  Çocuklarda üst hava yolunda tıkanıklık oluşturan akut enfeksiyonlar Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
  5  Hematolojik Onkolojik Metabolik Aciller Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Çocukluk Çağı Akut Alt Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Viral Bakteriyel Etiyolojik Etken Ayırımında Serum Ürokinaz Plazminojen Aktivatör Reseptör (suPAR) Düzeyinin Rolü...  6/2016 - 11/2017
  2  Kritik hasta çocuklarda beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü, somatik doku oksijen saturasyonu (SrSO2) ve BrSO2/SrSO2 (BSOO) oranının tedavi ve prognozla ilişkisi...  6/2014 - 6/2017
  3  Çocuk kardiyopulmoner arest olgularında beyin bölgesel doku oksijen saturasyon (BrSO2) ölçümü ile resüsitasyon etkinliği, spontan dolaşımın geri dönmesi ve prognoz arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi...  6/2014 - 6/2016
  4  KRUP TANISI OLAN HASTALARDA, HASTALIĞIN AĞIRLIĞINI BELİRLEYEN ETKENLERİN ARAŞTIRILMASI...  6/2013 - 6/2016
  5  Bebeklik döneminin ilk aylarında görülen infantil kolik ataklarının patogenezinde laktaz gen polimorfizminin araştırılması...  10/2009 - 10/2011
 • NO AD YIL
  1  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2016
  2  Poster Bildiri Birincilik...  2016
  3  Sözel Bildiri Birincilik Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2016-Devam ediyor
  2 Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, Ağustos 2015- Ağustos 2016
  3 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2015- Ocak 2018
  4 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  5 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2009- Ocak 2012
  6 Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Acil Bakım Bilim Dalı Başkanı, Ocak 2006- Ocak 2009