En

PROF.DR. TURHAN USLU (Emeklilik Tarihi : 16/01/2020 ) TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı  1988
  Doçent  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum  1992
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1993
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
 • NO AD YIL
  1  Tumor-free distance from outermost layer of cervix is of prognostic value in surgically treated cerv...  2014
  2  Effect of surgical staging on 539 patients with borderline ovarian tumors: a Turkish Gynecologic Onc...  2013
  3  frozen section diagnoses of 578 ovarian tumors made by pathologistswith and without expertise on gyn...  2011
  4  jinekolojik kanserlerin cerrahi tedavisi...  2011
  5  Influence of high dose methotrexate therapy on the primordial follicles of the mouse ovary...  2009
  6  Jinekolojik tümörlerde sağkalım ve etki eden faktörler: Dejog serisi...  2007
  7  Mature cystic teratoma with intracystic fat balls in a postmenopausal woman...  2005
  8  Endometrium Kanserinde Laparoskopinin Rolü...  2005
  9  Vulvanın skuamöz hücreli karsinomunda sentinel nod incelemesi: iki olgu sunumu...  2005
  10  The relationship between expression of Ku70 and survival in irradiated patients with endometrial car...  2004
  11  Should advanced age alone be considered a contraindication to systemic lymphadenectomy in gynecologi...  2004
  12  Ovarian fibrosarkomu:Olgu sunumu. ...  2004
  13  Importance of the intraoperative frozen section diagnosis in patient with tamoxifen induced malignan...  2003
  14  vulvada malign melanom: bir olgu sunumu...  2003
  15  Endometrial karsinomlarda siklin D1 ve c- erbB-2 ekspresyonunun ve apoptotik indeksin myometri...  2003
  16  Servikal Karsinomlarda Anjiogenez, Proliferatif Aktivite ve Epidermal Growth Faktör Reseptör Ekspr...  2003
  17  Endometrial Adenokarsinomlarda catepsin D nin prognostik önemi...  2002
  18  Does systematic lymphadenectomy have a benefit on survival of suboptimally debulked patients with st...  2002
  19  Vulvanın granüler hücreli tümörü...  2002
  20  The effect of ascites, mass volume and peritoneal carsinomatosis on serum ca 125 levels in patients ...  2002
  21  Erken evre epitelyal over karsinomunda intraoperatif kist rüptürünün prognostik önemi...  2002
  22  Endometriod adenokarsinomlarda heat-shock protein 70, 90 ve tenasin ekspresyonunun myometrial invazy...  2002
  23  Can serum ca 125 levels predict the optimal primary cytoreduction in patients with advanced ovarian ...  2002
  24  Serum, pleural effusion, and ascites CA-125 levels in ovarian cancer and nonovarian benign and malig...  2002
  25  Epitelyal Over Tümörleri ile bcl-2, nm 23 ve c-erbB-2 Ekspresyonları Arasındaki İlişki...  2002
  26  Overin seyrek görülen bir tümörü:Gynandroblastom olgusu Türkiye Klinikleri Jinekoloji O...  2002
  27  Endometrioid adenokarsinomlarda Heat- Shock protein 70,90 ve Tenascin ekspresyonunun myometria...  2002
  28  Risk Factors for Pelvic Surgery...  2002
  29  Sıçan endometriumundaki östrojen ve progesteron reseptörleri üzerine Danazol ve Triptorelinin e...  2002
  30  Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 expresyonunun immunohistokimyasal...  2001
  31  Endometrial karsinomlarda bcl-2, nm23 ve E-Catherin ekspresyonlarının yaş, histolojik tür, derec...  2001
  32  Servikal kanserlerde katepsin D1, siklin D1 ve nm23 ekspresyonunun immunohistokimyasal yöntemle inc...  2001
  33  Hematometra ve hematokolpos ile ortaya çıkan bir mülleriyen kanal anomalisi olgusu...  2001
  34  Endometrial Karsinomlarda bcl-2, nm 23 ve E-Cadherin Ekspresyonunun Yaş, Histolojik Tür, Derece, E...  2001
  35  Omentectomi, peritoneal biopsy and appendectomy in patients with clinical stage 1 endometrial carcin...  2001
  36  May cathepsin D1 immunoreactivity be used as a prognostic factor in endometrial carcinomas? A compar...  2001
  37  Vulvanın Granüler Hücreli Tümörü-Olgu Sunumu...  2001
  38  Combined use of serum ca 125 and ca 15-3 in the follow up of patients with epithelial ovarian cancer...  2000
  39  Endometriozis ve myoma uterili olgularda Tümör Nekrozis Faktor-? düzeylerinin tanıda önemi...  2000
  40  Endometrium karsinomunda myometrial invazyon derinliğinin belirlenmesinde MRG...  2000
  41  Endometrium karsinomunda myometrial invazyonu belirlemede dinamik MRG. Bilgisayarlı Tomo...  2000
  42  Bilateral hidroüreteronefroz ve frozen pelvis nedeniyle opere edilen bir pelvik aktinomikoz olgusu...  2000
  43  Apoptotic and mitotic index in squamous cell carcinomas and premalignant lesions of the uterin cervi...  1999
  44  Predictive value of ca 15-3 levels in gynecologic neoplasms...  1998
  45  Estrogen and progesterone receptor manpulations in castrated rat models and clinical adaptation...  1998
  46  Borderline ovarian tumors: retrospective analysis of twenty-one cases...  1998
  47  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
  48  Relation between bone mineral content and clinical, hormonal and biochemical parameters in postmenop...  1998
  49  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan et...  1998
  50  Erken travayda serum C-reaktif protein seviyesi ve tedaviye antibiyotik eklenmesinin etkisi...  1998
  51  Jinekolojik tümörlerde serum bakır/çinko oranının tanısal değeri...  1997
  52  Three cases of diffuse mullerian neoplasia....  1997
  53  Progesteron receptor induction with tamoxifen:A phase I experimental study that can be adapted to en...  1997
  54  Jinekolojik kanserlerde ca 19-9 önemli bir marker mi?...  1997
  55  Kronik nonspesifik endometritlerde klinikopatolojik korelasyon...  1996
  56  Majör bir obstetrik risk ; plasenta previa perkreata - olgu sunumu...  1996
  57  Kronik nonspesifik endometritlerde klinikopatolojik korelasyon. Kadın Doğum Dergisi 19...  1996
  58  Türkiye'deki Serviks Kanseri Sıklığı Az Gelişmiş Ülkelerle Benzerlik Göstermekte midir?...  1996
  59  Risk factors for Wolfe's dysplasia of mammograms in postmenopausal Turkish women...  1995
  60  Risk factors for wolfe's dysplasia of mammograms in postmenopausal turkish women....  1995
  61  Surgical treatment of an extensive lesion of lymphangioma circumscriptum of the vulva...  1995
  62  Three cases of diffuse mullarian neoplasia...  1995
  63  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişki...  1995
  64  Endometrial karsinomlarda C-erB-2 proteini ve proliferatif hücre nükleer antijeninin immünohistok...  1995
  65  Polikistik over sendromlu zayıf olgularda hiperinsülinemi ile hiperandrojenemi arasındaki ilişki...  1995
  66  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmeleri ve luteinize edici hormonun...  1994
  67  Polikistik over sendromlu olgularda obesite, akut insülin yükselmelerive luteinize edici hormonun,...  1994
  68  Erken evre serviks kanserlerinde tümör histopatolojisi ve lenf nodu metastazı...  1994
  69  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) servix kanseri protokolü radyoterapi erken dönem...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Tumor budding as a prognostic marker in cervical carcinoma... 31/08/2010 - 03/09/2010
  2  tumor free distance from outermost layer of cervix is of prognostic value in surgically treated cerv... 05/05/2010 - 08/05/2010
  3  Epiteliyal over kanserlerinde siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunun sağ kalım üzerine etkisi... 25/10/2008 - 29/10/2008
  4  Adjuvan RT uygulanmış serviks karsinomlarında tedavi sonuçlarımız.... 25/10/2008 - 29/10/2008
  5  Alternations of collagen in the maternal placenta with pre-eclampsia... 20/05/2008 - 23/05/2008
  6  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometrium karsinomunda tedavi sonuçlarımız.... 19/04/2008 - 23/04/2008
  7  Platine Duyarlı ve Dirençli Epitelyal Over Kanserli (EOK) Hastalarımızın Sağkalım Sonuçları... 05/09/2007 - 09/09/2007
  8  Endometrioid adenokarsinomlarda mikrosatellit instabilitenin prognostic etkisinin araştırılması.... 19/04/2006 - 23/04/2006
  9  Adjuvan radyoterapi uygulanmış endometrium kanserli olgularımızda tedavi sonuçları ve prognost... 20/04/2005 - 24/04/2005
  10  Pelvik Aqctinomycosis mimicking ovarian malignancy and causing ureteric obstruction and hyd... 04/05/2004 - 08/05/2004
  11  Ku expression in endometrial cancer. SOO3... 04/05/2004 - 08/05/2004
  12  Radikal radyoterapi uygulanmış serviks kanserli olgularımızda tedavi sonuçlarımız.... 21/04/2004 - 25/04/2004
  13  Malign over tümörlerinde PS2 ve ER ekspresyonunun araştırılması... 01/05/2002 - 05/05/2002
  14  Serviks invaziv skuamöz hücreli kanserlerinde EGFR ekspresyonu ve anjiogenez proliferatif aktivite... 01/05/2002 - 05/05/2002
  15  Endometrial AdenokanserlerdeHSP 70.90 ve tenascin ekspresyonunun miyometrial invazyonla ilişkisi... 01/05/2002 - 05/05/2002
  16  Malign over tümörlerinde p53 ve MDM2 ekspresyonları... 01/05/2002 - 05/05/2002
  17  Endometrium karsinomlarında ortalama nükleer volüm değerinin histopatolojik prognostik ... 01/05/2002 - 05/05/2002
  18  Malign Over Tümörlerinde EGFR Ekspresyonunun Önemi... 01/05/2002 - 05/05/2002
  19  Endometrioid adenokarsinomlarda siklin d1 ve apopitotik indeksin miyometrial invazyon derinliği ve ... 01/05/2002 - 05/05/2002
  20  Adjuvan radyoterapi uygulanan endometriyum karsinomlu hastalarda prognozu etkileyen faktörlerin ana... 20/04/2002 - 23/04/2002
  21  Malign over tümörlerinde PS2 ve östrojen reseptör ekspresyonlarının araştırılmas... 30/04/2001 - 04/05/2001
  22  Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve E- cadherin expresyonlarının diğer histopatolojik parame... 30/04/2001 - 04/05/2001
  23  Radikal radyoterapi uygulanan serviks karsinomlarında prognostik faktörler... 30/04/2001 - 04/05/2001
  24  Adjuvan radyoterapi uygulanan serviks karsinomlu olgularda prognostik faktörler.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  25  Epitelyal over tümörlerinde bcl-2, nm 23 ve c-erbB-2 expresyonlarının araştırılması... 23/09/2000 - 27/09/2000
  26  Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 expresyonunun evre ve survey ile i... 23/09/2000 - 27/09/2000
  27  Servikal kanserlerde cyclin D1, cathepsin D1 ve nm 23 ekspresyonunun evre ve survey ile ilişkisi.... 23/09/2000 - 27/09/2000
  28  Endometrium kanserlerinde bcl-2, nm23 ve e-cadherin ekspresyonlarının diğer histopatolojik pareme... 23/09/2000 - 27/09/2000
  29  Combined use of serum ca 125 and ca 15-3 in the follow up of patients with epithelial ovarian cancer... 23/09/2000 - 27/09/2000
  30  Serviks karsinomlarında radikal radyoterapi sonuçlarımız.... 26/03/2000 - 29/03/2000
  31  Serviks karsinomlarında adjuvan radyoterapi sonuçlarımız... 26/03/2000 - 29/03/2000
  32  Results of external radiotherapy (EBRT) and high dose rate (HDR) brachytherapy in cancer of the cerv... 20/09/1998 - 24/09/1998
  33  Servikal intraepiteliyal neoplazilerde 5 yıllık deneyimimiz... 01/09/1997 - 05/09/1997
  34  Tekrarlayan over kanseinde ikinci seri kemoterapi sonuçları DEÜ deneyimi... 01/09/1997 - 05/09/1997
  35  Rat Endometriumundaki Östrojen ve Progesteron Reseptörleri Üzerine Danazol ve Triptorelinin Etkil... 16/05/1997 - 20/05/1997
  36  Progesteron receptor induction with tamoxifen... 16/05/1997 - 19/05/1997
  37  Erken evre serviks karsinomunda bilgisayarlı tomografinin yeri.... 23/04/1997 - 26/04/1997
  38  Endometrıum kanserlerınde postoperatıf intrakavıter HDR brakıterapi... 05/10/1996 - 09/10/1996
  39  Serviks kanserlerinde eksternal radyoterapi ve HDR brakiterapi kombinasyonu sonucu gelişen yan etki... 05/10/1996 - 09/10/1996
  40  Serviksin seyrek görülen skuamöz hücreli karsinom varyantları; papiller shk ve lenfoepitelyoma ... 25/09/1996 - 28/09/1996
  41  Kliniğimizde görülen borderline over tümörlü 18 olgunun retrospektif incelemesi... 25/09/1996 - 28/09/1996
  42  Jinekolojik tümörlerde CA 15-3 düzeylerinin tanısal değeri... 25/09/1996 - 28/09/1996
  43  Jinekolojik tümörlerde serum bakır, çinko düzylerile birlikte bakır/çinko oranının tanısal... 25/09/1996 - 28/09/1996
  44  CA 19-9 jinekolojik kanserlerde önemli bir marker mi?... 25/09/1996 - 28/09/1996
  45  HDR brachytherapy for cervix carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  46  HDR brachytherapy in endometrial carcinoma.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  47  Placenta previa / percreata: A majör obstetrik challange.... 02/06/1995 - 06/06/1995
  48  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri prokolu radyoterapi erken dö... 28/05/1995 - 02/06/1995
  49  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) serviks kanseri protokolu güncel durumu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  50  Lipid Assosiye Siyalik Asit ve NSE Jinekolojik Kanserlerli olgularda değerlendirilmesi... 06/11/1994 - 11/01/1994
  51  Polycystic ovarian disease: The effect of obesity and chronic endogenous hyperinsulinaemia on serum ... 27/06/1994 - 29/06/1994
  52  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu ( DEJOG ) endometrium kanseri protokolu radyoterapi erken d... 19/05/1994 - 23/05/1994
  53  Dokuz Eylül Jinekolojik Onkoloji Grubu (DEJOG) serviks kanseri protokolü radyoterapi erken dönem ... 15/05/1994 - 19/05/1994
 • NO AD YIL
  1  Jinekolojik Onkoloji...  1998
  2  DEJOG Tedavi Protokolü...  1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Endometrium Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
  2  Vulva Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
  3  Serviksin Premalign Lezyonları Jinekolojik Onkoloji...  1998
  4  Düşük Malignite Potansiyelli Tümörler Jinekolojik Onkoloji...  1998
  5  Epitelial Over Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
  6  Vulvar Neoplazilerde Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
  7  Servikal İntraepiteliyal Lezyonlarda Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
  8  Uterusun Mezenkimal Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
  9  Düşük Malignite Potansiyelli Over Tümörlerinde Tedavi Jinekolojik Onkoloji...  1998
  10  Epiteliyal Over Kanseri Jinekolojik Onkoloji...  1998
 • NO AD TARIH
  1  Serviks Karsinomunda Prognozu ve tedaviye yanıtı etkileyen bazı prognostik faktörlerin araştırılması...  2/2011 - /
  2  Endometrial kanserlerde Heat- Shock protein 70,90 ve Tenascin ekspresyonunun prognoz ile ilişkisinin araştırılması...  1/2001 - 10/2001
  3  Servikal kanserlerde cathepsin D ve Cyclin D1 ekspresyonlarının ekspresyonlarının immunohistokimyasal yöntemle incelenmesi ve prognostik öneminin belirlenmesi...  1/2000 - 11/2000
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı, Mart 2018- Aralık 2019