En

PROF.DR. ÖMÜR YAŞAR SAATÇIOĞLUDENİZCİLİK FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme(Uluslararası İşletmecilik) ABD  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Strateji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Karar Ağacı Metodu ile Gemi Makine Dairesi Kazalarının Analizi...  2017
  2  Cloud Computing Adoption in Logistics Firms in Turkey: An Exploratory Study Türkiye'deki Lojistik ...  2017
  3  Sosyal Girişimcilikte İnovasyon ve Farklılıkları Yönetmek: Çöp(m)adam Örneği*...  2016
  4  Profiling innovation research in social sciences citation index (2009 to 2014)...  2016
  5  Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış...  2014
  6  Barriers In Partnerships In Open Innovation Process...  2013
  7  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector...  2012
  8  Achieving Sustainable Learning Through ERP Based Supply Chain in Vitro Laboratory...  2011
  9  Analyzing the Barriers Encountered in Innovation Process Through Interpretive Structural Modelling: ...  2010
  10  What Determines User Satisfaction in ERP Projects:Benefits, Barriers or Risks?...  2009
  11  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  12  Düzenli Hat Deniz Taşımacılığında Nakliye Müteahhidinin Gemi Seçimine Çok Kriterli Karar D...  2008
  13  A User Study of Online Databases in Graduate Management Education...  2007
  14  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impact of Education Period on Cadets...  2006
  15  Akademisyenlerin Örgütsel ve Mesleki Bağlılılığının İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Ara...  2005
  16  Bilişsel Tarz ve Öğrenme Biçiminin Öğrenci Performansı Açısından Önemi : İşletme Fakül...  2004
  17  Bilgi Yönetiminin Etkinliğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Y...  2004
  18  Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanecilerin Rolü ve Dokuz Eylül Ün...  2003
 • NO AD TARİH
  1  How to Green Your Logistics and Next Milestones: Case Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  2  Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim Entegrasyonunun Akıllı Lojistik Uygulamaları Kapsamında ... 12/10/2016 - 14/10/2016
  3  A CONTENT ANALYSIS ON THE LOGISTICS AREA IN THE GRADUATE THESES WRITTEN IN TURKEY: 1996-2014 PERIOD... 22/10/2015 - 23/10/2015
  4  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  5  Profiling Innovation Research in Business in SSCI from 2009 to 2014... 06/07/2015 - 07/07/2015
  6  Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkileşiminde Sosyal Ağların Önemi: Çöp(M)adam Örneği... 14/05/2015 - 16/05/2015
  7  The Bibliometric Analysis of International Journal of Logistics Management and International Journal... 30/10/2014 - 31/10/2014
  8  Airline Innovation Trends... 30/10/2014 - 31/10/2014
  9  Sosyal Girişimcilikte İnovasyon: Farklılıkları Yönetmenin Rolü... 08/05/2014 - 10/05/2014
  10  Recognition and Usage of Cloud Computing: A Survey for Logistics Companies... 07/11/2013 - 09/11/2013
  11  Exploring the parameters in the social media usage of airline industry... 07/11/2013 - 09/11/2013
  12  İnovasyon Sürecinin Performansını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  13  Bilgi Yönetiminde Kavramsal Boşluklar... 18/11/2009 - 20/11/2009
  14  Big Challenge: Understanding Knowledge Management... 13/07/2009 - 14/07/2009
  15  Who Uses Internet Banking in Turkey and Why?... 13/07/2009 - 14/07/2009
  16  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector... 13/07/2009 - 14/07/2009
  17  Yenilik Sürecinde Karşılaşılan Engellerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle İncelenmesi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  18  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  19  Knowledge Based Supply Chain: A Conceptual Model And Propositions... 08/11/2007 - 09/11/2007
  20  Supply Chain In The New Economy: An Approach Based On Knowledge Management... 24/06/2007 - 26/06/2007
  21  What Determines User Satisfaction in ERP Projects: Benefits, Barriers or Risks?... 24/06/2007 - 26/06/2007
  22  A Research on Identifying Innovation Process and Innovation Performance in Big Companies... 25/05/2007 - 26/05/2007
  23  Do Logistics Service Providers Improve the Supply Chain Efficiency by Using SCOR Model?... 06/09/2006 - 08/09/2006
  24  A System Look For Technological Innovation: Firm Based Perspective... 06/07/2006 - 06/07/2006
  25  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impacts of Education Period on Cadets... 24/10/2005 - 26/10/2005
  26  Development of a Logistics Provider Performance Measurement Model: An Application in the Electronics... 07/09/2005 - 09/09/2005
  27  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  28  İşletme Yönetimi Eğitiminde Elektronik Veri Tabanlarının Değerlendirilmesi... 12/05/2005 - 14/05/2005
  29  PBL in MET: One Step Further in Quality Assessment... 14/09/2004 - 17/09/2004
  30  Information Seeking Behavior of Individuals in Logistics... 30/06/2004 - 02/07/2004
  31  Beceri ve Öğrenme Biçimi : İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Performanslarındaki Rolleri... 27/05/2004 - 29/05/2004
  32  Bilgi Yönetimi Modelleri: Bileşenlerin İncelenmesine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve... 10/05/2002 - 11/05/2002
  33  Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması... 08/06/2001 - 09/06/2001
  34  Çalışanların Bilgisayar Sisteminden Beklentilerini Etkileyen Faktörler Performans İlişkisi... 23/11/2000 - 26/11/2000
  35  Bilgi İşlem Birimlerinin Hizmet Kalitesi Açısından Ölçülmesi üzerine Bir İnceleme... 12/11/1998 - 14/11/1998
  36  Gümrük Birliği Sürecinde Ege Bölgesi Sanayiine Rekabet Gücü Açısından Stratejik Bir Yakla... 14/05/1997 - 16/05/1997
  37  Örgütsel bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
 • NO AD YIL
  1  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Lojistik Bilişim Sistemlerine Giriş Bilişim Sistemleri ve Lojistik...  2016
  2  Lojistik Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular Bilişim Sistemleri ve Lojistik...  2016
  3  Logistics Innovation:A Service-Dominant Logic-Based Conceptual Framework Effective Marketing in Contemporary Globalism...  2014
  4  Discovering the Nexus between Market Orientation and Open Innovation: A Grounded Theory Approach Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2017-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor