En

PROF.DR. ÖMÜR YAŞAR SAATÇIOĞLU DENİZCİLİK FAKÜLTESİ LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LOJİSTİK VE ULAŞTIRMA YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme(Uluslararası İşletmecilik) ABD  1995
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  2001
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Yönetim ve Strateji  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi  2017
 • NO AD YIL
  1  Heat exchanger network design of an organic Rankine cycle integrated waste heat recovery system of a...  2020
  2  Endüstri 4.0 ve Lojistik Sektörüne Yansımalarının Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi...  2018
  3  Creating social value through orchestration processes in innovation networks: The case of ?Garbage L...  2018
  4  Cloud Computing Adoption in Logistics Firms in Turkey: An Exploratory Study Türkiye'deki Lojistik ...  2017
  5  Ship Engine Room Casualty Analysis by Using Decision Tree Method...  2017
  6  Sosyal Girişimcilikte İnovasyon ve Farklılıkları Yönetmek: Çöp(m)adam Örneği*...  2016
  7  Profiling innovation research in social sciences citation index (2009 to 2014)...  2016
  8  Bilginin Yönetiminde Kutupsallaşan Anlayış...  2014
  9  Barriers In Partnerships In Open Innovation Process...  2013
  10  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector...  2012
  11  Achieving Sustainable Learning Through ERP Based Supply Chain in Vitro Laboratory...  2011
  12  Analyzing the Barriers Encountered in Innovation Process Through Interpretive Structural Modelling: ...  2010
  13  What Determines User Satisfaction in ERP Projects:Benefits, Barriers or Risks?...  2009
  14  Logistics and Transportation Information Systems in Turkey: E-Government Perspectives...  2009
  15  Düzenli Hat Deniz Taşımacılığında Nakliye Müteahhidinin Gemi Seçimine Çok Kriterli Karar D...  2008
  16  A User Study of Online Databases in Graduate Management Education...  2007
  17  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impact of Education Period on Cadets...  2006
  18  Akademisyenlerin Örgütsel ve Mesleki Bağlılılığının İncelenmesine İlişkin Bir Örnek Ara...  2005
  19  Bilgi Yönetiminin Etkinliğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Y...  2004
  20  Bilişsel Tarz ve Öğrenme Biçiminin Öğrenci Performansı Açısından Önemi : İşletme Fakül...  2004
  21  Bilgi Okuryazarlığı Becerilerinin Geliştirilmesinde Kütüphanecilerin Rolü ve Dokuz Eylül Ün...  2003
 • NO AD TARİH
  1  ARAŞTIRMA GELİŞTİRME HARCAMALARI VE FİNANSAL GÖSTERGELER ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİS... 21/11/2019 - 22/11/2019
  2  Heat Exchanger Network Design of an Organic Rankine Cycle System Utilizing Waste Heat of a Marine Ve... 22/04/2019 - 25/04/2019
  3  Lojistik Hashtag?li Tweet?lerin Sosyal Medya Analizi... 07/09/2018 - 08/09/2018
  4  Thermodynamic modelling of an ORC system utilizing waste heat of a marine vessel... 24/06/2018 - 28/06/2018
  5  Örgütsel, Bireysel ve Teknolojik Engellerin Etkileşiminde Akademisyenler Bilgiyi Neden Paylaşmaz... 10/05/2018 - 12/05/2018
  6  What Do Postgraduates Know About Knowledge Management in Turkey?... 09/11/2017 - 11/11/2017
  7  Content Analysis Of Postgraduate Thesis On Logistics Released On The National Thesis Center Data Bas... 19/10/2017 - 21/10/2017
  8  How to Green Your Logistics and Next Milestones: Case Study... 01/12/2016 - 02/12/2016
  9  Applying The Quality Function Deployment QFD Method to Marine Diesel Engines... 24/10/2016 - 25/10/2016
  10  Nesnelerin İnterneti ve Bulut Bilişim Entegrasyonunun Akıllı Lojistik Uygulamaları Kapsamında ... 12/10/2016 - 14/10/2016
  11  A CONTENT ANALYSIS ON THE LOGISTICS AREA IN THE GRADUATE THESES WRITTEN IN TURKEY: 1996-2014 PERIOD... 22/10/2015 - 23/10/2015
  12  Operations Research in CMC... 22/10/2015 - 23/10/2015
  13  Profiling Innovation Research in Business in SSCI from 2009 to 2014... 06/07/2015 - 07/07/2015
  14  Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkileşiminde Sosyal Ağların Önemi: Çöp(M)adam Örneği... 14/05/2015 - 16/05/2015
  15  The Bibliometric Analysis of International Journal of Logistics Management and International Journal... 30/10/2014 - 31/10/2014
  16  Airline Innovation Trends... 30/10/2014 - 31/10/2014
  17  Sosyal Girişimcilikte İnovasyon: Farklılıkları Yönetmenin Rolü... 08/05/2014 - 10/05/2014
  18  Recognition and Usage of Cloud Computing: A Survey for Logistics Companies... 07/11/2013 - 09/11/2013
  19  Exploring the parameters in the social media usage of airline industry... 07/11/2013 - 09/11/2013
  20  İnovasyon Sürecinin Performansını Artıracak Stratejilerin Platform Yaklaşımı ile Değerlendi... 20/05/2010 - 22/05/2010
  21  Bilgi Yönetiminde Kavramsal Boşluklar... 18/11/2009 - 20/11/2009
  22  Who Uses Internet Banking in Turkey and Why?... 13/07/2009 - 14/07/2009
  23  A Study on Knowledge Management and Firm Performance in Turkish IT Sector... 13/07/2009 - 14/07/2009
  24  Big Challenge: Understanding Knowledge Management... 13/07/2009 - 14/07/2009
  25  Yenilik Sürecinde Karşılaşılan Engellerin Yorumlayıcı Yapısal Modelleme İle İncelenmesi... 21/05/2009 - 23/05/2009
  26  Logistics and Shipping Information Systems in Turkey... 25/05/2008 - 26/05/2008
  27  Knowledge Based Supply Chain: A Conceptual Model And Propositions... 08/11/2007 - 09/11/2007
  28  What Determines User Satisfaction in ERP Projects: Benefits, Barriers or Risks?... 24/06/2007 - 26/06/2007
  29  Supply Chain In The New Economy: An Approach Based On Knowledge Management... 24/06/2007 - 26/06/2007
  30  A Research on Identifying Innovation Process and Innovation Performance in Big Companies... 25/05/2007 - 26/05/2007
  31  Do Logistics Service Providers Improve the Supply Chain Efficiency by Using SCOR Model?... 06/09/2006 - 08/09/2006
  32  A System Look For Technological Innovation: Firm Based Perspective... 06/07/2006 - 06/07/2006
  33  Cooperative Learning and Teamwork Effectiveness: Impacts of Education Period on Cadets... 24/10/2005 - 26/10/2005
  34  Development of a Logistics Provider Performance Measurement Model: An Application in the Electronics... 07/09/2005 - 09/09/2005
  35  Aktif Eğitim Yönetim Sürecinin Etkinliğinin Arttırılmasında Kalite Hedef ve Politikalarının... 04/06/2005 - 05/06/2005
  36  İşletme Yönetimi Eğitiminde Elektronik Veri Tabanlarının Değerlendirilmesi... 12/05/2005 - 14/05/2005
  37  PBL in MET: One Step Further in Quality Assessment... 14/09/2004 - 17/09/2004
  38  Information Seeking Behavior of Individuals in Logistics... 30/06/2004 - 02/07/2004
  39  Beceri ve Öğrenme Biçimi : İşletme Fakültesi Öğrencilerinin Performanslarındaki Rolleri... 27/05/2004 - 29/05/2004
  40  Bilgi Yönetimi Modelleri: Bileşenlerin İncelenmesine İlişkin Kavramsal Bir Çerçeve... 10/05/2002 - 11/05/2002
  41  Yüksek Öğrenimde Etkinliğin Arttırılmasına Yönelik Bilgi Sistemlerinin Tasarlanması... 08/06/2001 - 09/06/2001
  42  Çalışanların Bilgisayar Sisteminden Beklentilerini Etkileyen Faktörler Performans İlişkisi... 23/11/2000 - 26/11/2000
  43  Bilgi İşlem Birimlerinin Hizmet Kalitesi Açısından Ölçülmesi üzerine Bir İnceleme... 12/11/1998 - 14/11/1998
  44  Gümrük Birliği Sürecinde Ege Bölgesi Sanayiine Rekabet Gücü Açısından Stratejik Bir Yakla... 14/05/1997 - 16/05/1997
  45  Örgütsel bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi... 14/05/1997 - 16/05/1997
 • NO AD YIL
  1  Denizcilik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Senaryoları Problem Based Learning Scenarios for ...  2010
  2  Türk Limancılık Sektörü Raporu...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Scrutinizing the Barriers That Impede Industry 4.0 Projects:A Country-Wide Analysis for Turkey Agile Approaches for Successfully Managing and Executing Projects in the Fourth Industrial Revolutio...  2019
  2  Lojistik Bilişim Sistemlerine Giriş Bilişim Sistemleri ve Lojistik...  2016
  3  Lojistik Bilişim Sistemlerinde Güncel Konular Bilişim Sistemleri ve Lojistik...  2016
  4  Logistics Innovation: A Service-Dominant Logic-Based Conceptual Framework Effective Marketing in Contemporary Globalism...  2014
  5  Discovering the Nexus between Market Orientation and Open Innovation: A Grounded Theory Approach Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation...  2013
 • NO AD TARIH
  1  Hastalıklar Ve Tedavi Yaklaşımları Alanında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Strateji Belgesi (Ulaştırma)...  6/2016 - /
 • NO Görev
  1 Denizcilik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2017-Devam ediyor
  2 Denizcilik Fakültesi Lojistik Yönetimi Bölümü Lojistik ve Ulaştırma Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2017-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Aralık 2016- Aralık 2019