En

DOÇ.DR. ÖZLEM BİLİK HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Anabilim Dalı  2006
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2006
  Doçent  Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği  2019
 • NO AD YIL
  1  Effects of web based concept mapping education on students' concept mapping and critical thinking sk...  2019
  2  Thoracic and cardiovascular surgery patients: Intensive care unit experiences...  2019
  3  Three Enemies of Circadian Rhythm: Anxiety, Sleeplessness and Pain in Patients Following Open-Heart ...  2019
  4  Identifying trends, patterns, and collaborations in nursing career research: a bibliometric snapshot...  2019
  5  Experiences of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty: A Qualitative Study...  2019
  6  Artroplasti Ameliyatı Olan Yaşlı Hastaların Ağrı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler ...  2018
  7  The Learning Experiences of Nursing Students in Surgical Clinics Reflected in Reflection Reports...  2018
  8  Orthopedic Nurses' Experiences in Postoperative Pain Management...  2018
  9  Cerrahi Kliniklerdeki Hemşirelik Öğrencilerinin Yansıtma Raporlarından Elde Edilen Öğrenme De...  2018
  10  Experiences of adolescents and their families in the short-term after scoliosis surgery...  2018
  11  Scientometric overview of nursing research on pain management...  2018
  12  Kalp Kapak Ameliyatı Sonrası Güncel Hemşirelik Yaklaşımları: Bakım Neden Önemli?...  2018
  13  Organ Bağışına Yönelik Öğrenci Tutumları: Hemşirelik...  2018
  14  Kalp Kapak Protezleri Sonrası Antikoagülan Tedaviye Uyum...  2018
  15  A Supervisor's Role in Career Planning of Doctoral Students: A Qualitative Descriptive Study...  2018
  16  Evaluating the nursing academicians in Turkey in the scope of Web of Science: scientometrics of orig...  2018
  17  Factors related to older patients' fear of falling during the first mobilization after total knee re...  2018
  18  Fall behaviors and risk factors among elderly patients with hip fractures...  2017
  19  The Patient's Experience in Total Knee Arthroplasty: Past-Now-Future...  2017
  20  Stomaya Farklı Bir Pencereden Bakış: Stoması Olan Bireyle Yaşamak...  2017
  21  Total Diz Protezi Ameliyatı Uygulanan Hastaların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Hemşirelik Bakımı...  2017
  22  Ameliyathanede Hasta Güvenliği Kültürünün ve Güvenli Cerrahi Kontrol Listesinin Kullanımın...  2017
  23  Karın ve Gastrointestinal Sistemin Değerlendirilmesi Bölüm-1...  2016
  24  Comparison of Effects of Training Programs For Final Year Nursing Students In Turkey: Differences in...  2015
  25  Total Diz Protezi Planlanan Hastalarda Hemşirelerin Eğitici Rolü...  2015
  26  Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı?...  2015
  27  Hemşirelik Bakımı İle Modelin Buluşması: Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Model...  2015
  28  Acil Hemşireliğinin Görünmeyen Yüzü: İnsan Olarak Ben Neler Yaşıyorum?...  2015
  29  Probleme Dayalı Öğrenim Modeli ile Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davra...  2015
  30  Roy Uyum Modeli'ne Temellendirilmiş Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programı...  2014
  31  Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Geriatrik Değerlendirme...  2014
  32  Buzdağının Görünmeyen Yüzünü Keşfetmek: Ortopedi Hastalarında Kompartman Sendromu Ve Hem...  2014
  33  Surgical Nurse Touch to Life of Patients and Their Family: Preoperative and Postoperative Psychologi...  2014
  34  Madalyonun Diğer Yüzü: Anne Olmayı Beklerken Meme Kanseriyle Yüzleşmek...  2014
  35  Kronik Ağrılı Hastaların Tens Uygulaması Öncesi Ve Sonrası Yaşam Kalitesi, Ağrı ve Hemşir...  2014
  36  Hemşirelik Bakımında Bütünün Bir Parçası: Nörovasküler Tanılama...  2012
  37  Assessment of goals in problem-based learning...  2012
  38  Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)...  2011
  39  Nöroşirurji hemşireliği kongrelerine kabul edilen sözel ve poster bildiri özetlerinin eleştir...  2010
  40  Kongre Özet kitabı/ Nörovasküler Tanılama Bize Neyi Gösteriyor?...  2009
  41  Kongre özet kitabı/ Ortopedi servisindeki hastalarda basınç yarası sonuçları...  2009
  42  Kongre özet kitabı/ ortopedi hastalarında ameliyat sonrası ağrı sonuçları...  2009
  43  Kongre özet kitabı/ Kalça Protezi Uygulanmış Olan Hastaların Ede Telefonla İzlenmesinin İyil...  2007
  44  Kongre özet kitabı/Ortopedik Onkolojide Hemşirelik...  2007
  45  Kongre özet kitabı/ İlk Kez Kalça Protezi Revizyonu Uygulanan Hastalar İle İlk Kez Kalça Prot...  2007
 • NO AD TARİH
  1  The Relationship Between Preoperative Anxiety Level and Postoperative Fear of Falling in Patients W... 23/10/2019 - 26/10/2019
  2  Nursing Care of A Patient with Total Hip Replacement According to Orem's Self-Care Theory: Case Repo... 23/10/2019 - 26/10/2019
  3  What Are The Different Characteristics in Orthopaedic Nursing from Other Nursing Fields- Pilot Study... 23/10/2019 - 26/10/2019
  4  Experiences of Patients Undergoing Total Knee Arthroplasty A qualitative study... 23/10/2019 - 26/10/2019
  5  Orthopaedic Nurses Are Voice of Public for Prevention of Fracture Due to Silent Diseases... 23/10/2019 - 26/10/2019
  6  Investigation of Pain, Functional Status, Fall and Fear of Falling in Patients Undergoing Total Knee... 23/10/2019 - 26/10/2019
  7  Ortopedi Cerrahisinde ERAS Protokolleri... 03/10/2019 - 06/10/2019
  8  Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programının Ağrı, Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesi v... 03/10/2019 - 06/10/2019
  9  Geçmişten Günümüze Türkiye'de Cerrahi Hemşireliği Yüksek Öğretimi: Yüksek Lisans ve Dokt... 03/10/2019 - 06/10/2019
  10  Ameliyat Olan Hastalardaki Düşme Korkusunun İlk Mobilizasyondaki Hareket Korkusu ve Düşme Riski... 03/10/2019 - 06/10/2019
  11  Üst Ekstremite Lenfödem Özbakım Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Güvenilirliği... 03/10/2019 - 06/10/2019
  12  Meme Kanserli Kadınlarda Tedavi Sürecinde Kognitif ve Seksüel Fonksiyonların İncelenmesi... 03/10/2019 - 06/10/2019
  13  Being on The Thorn: Senior Nurse And New Nurse Experiences in The Cardiovascular Surgery Clinic... 27/03/2019 - 30/03/2019
  14  Patient Safety After Transplantation... 17/10/2018 - 21/10/2018
  15  Attitudes of Turkish Social Media Users Toward Organ Donation... 17/10/2018 - 21/10/2017
  16  Hemşirelikte Liderlik Araştırmaları: Bibliyometrik Bir Değerlendirme... 19/09/2018 - 21/09/2018
  17  Hemşirelik'te İnovasyon (Davetli Konuşmacı)... 09/05/2018 - 09/05/2018
  18  KOMPARTMAN SENDROMU VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ (DAVETLİ KONUŞMACI)... 24/04/2018 - 24/04/2018
  19  Investigation Of Nutritional Status And Affected Factors İn Patients With Elective Cardiac Surgery... 05/04/2018 - 08/04/2018
  20  The Invisible Face Of The Iceberg: Experience With The Use Of Warfarin In Patients With Heart Valve ... 05/04/2018 - 08/04/2018
  21  80lerden Günümüze Yükseköğretimde Kalite Çalışmaları: Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakıs... 07/12/2017 - 08/12/2017
  22  Hemşirelikte Kariyer Çalışmalarının Bilimetrik Analizi... 07/12/2017 - 08/12/2017
  23  Femoral avasküler nekroz olan hastalara hemşirelik yaklaşımı... 24/11/2017 - 27/11/2017
  24  Orto-geriatrik modellerin uygulama alanı ve literatür inceleme... 23/11/2017 - 27/11/2017
  25  Tüp Bebek Beklerken Antikoagülan İlaç Tedavisiyle Tanışmak: Kalitatif Bir Araştırma... 02/11/2017 - 05/11/2017
  26  'Kendimi Sherlock Holmes Gibi Hissettim? Kavram Haritasına Hemşirelik Öğrencileri Açısından B... 02/11/2017 - 05/11/2017
  27  Randomize Kontrollü Bir Çalışma: İnternet Destekli Kavram Haritası Eğitiminin Hemşirelik Ö... 02/11/2017 - 05/11/2017
  28  Göğüs Ve Kalp Damar Ameliyatı Olan Hastaların Yoğun Bakım Deneyimleri Ve Etkileyen Faktörler... 02/11/2017 - 05/11/2017
  29  Kalça Kırığı Olan Hasta Yakını Olmak Rotasız Bir Gemide İlerlemek Gibi: Kalitatif Bir Çal... 02/11/2017 - 05/11/2017
  30  Hemşirelik Alanında Ağrı Üzerine Yayınlanan Araştırma Makalelerinin Bilimetrik Analizi... 02/11/2017 - 05/11/2017
  31  Hemşirelik Alanındaki Araştırma Makalelerinin Bilimetrik Analizi: Türkiye Örneği... 02/11/2017 - 05/11/2017
  32  Ameliyathane Ve Hemşirelik Konulu Araştırma Makalelerinin Analizi: Bilimetrik Bir Yaklaşım... 02/11/2017 - 05/11/2017
  33  Bariatrik Cerrahi Ve Hemşirelik Konulu Araştırma Makalelerinin Analizi: Bilimetrik Bir Araştırm... 02/11/2017 - 05/11/2017
  34  Basınç yaralarını önleme ve bakımda kanıta dayalı uygulamalar (Davetli Konuşmacı)... 05/05/2017 - 06/05/2017
  35  Türkiye'de Yara Bakımı ve Yara Bakım Hemşireliği Yara Değerlendirme (Davetli Konuşmacı)... 05/05/2017 - 06/05/2018
  36  The effect of the pre-operative fasting time on anxiety level... 04/05/2017 - 07/05/2017
  37  A USEFUL EDUCATIONAL MATERIAL ABOUT HOLISTIC NURSING CARE FOR SURGICAL PATIENTS: CONCEPT MAPS... 04/05/2017 - 07/05/2017
  38  Sağlık Bilimlerinde Eğitim Materyali Olarak Video Kullanımı... 24/11/2016 - 25/11/2016
  39  Baş ve Spinal Kord Yaralanmalarında Yaklaşım... 10/11/2016 - 12/11/2016
  40  Açık Kalp Cerrahisi Öncesi Anksiyete İle Ameliyat Sonrası Ağrı Ve Uyku Kalitesi Arasındaki ... 05/11/2016 -
  41  Cerrahi El Yıkama... 13/10/2016 - 16/10/2016
  42  Ayrılmaz İkili Ameliyathanede Hasta Güvenliği... 13/04/2016 - 17/04/2016
  43  Ameliyat Öncesi Açlık Süresinin Anksiyete Düzeyine Etkisinin Incelenmesi... 13/04/2016 - 17/04/2016
  44  Cerrahi Hastalarının Bütüncül Hemşirelik Bakımında Yararlı Bir Eğitim Materyali; Kavram Ha... 13/04/2016 - 17/04/2016
  45  Ameliyat Hemşiresinin ve Ameliyat Masasının Hazırlanması... 03/04/2016 - 03/04/2016
  46  Meme Kanseri Olan Kadınlar İçin Geliştirilen İnternet Tabanlı Eğitim Araştırmalarının Sis... 12/11/2015 - 15/11/2015
  47  Kalça Kırığı Olan Yaşlı Hastaların Düşme Davranışlarının ve Etkileyen Faktörlerin İ... 27/10/2015 - 01/11/2015
  48  Ortopedi Hastalarında Ameliyat Sonrası Düşme Korkusu, Ağrı, Anksiyete VE Depresyonun İncelenm... 27/10/2015 - 01/11/2015
  49  Majör Ortopedik Cerrahi Uygulanan Hastalara Klinikte Bakım Verenlerin Bakım Yükünün ve Etkiley... 27/10/2015 - 01/11/2015
  50  Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeli'ne Temellendirilmiş Sürekli Bakımın Değe... 27/10/2015 - 01/11/2015
  51  Stomaya Aile Üyesinin Gözüyle Bir Bakış: Stomalı Bireyle Yaşamak... 19/05/2015 - 23/05/2015
  52  Patıent Safety In Operatıng Rooms: An Examınatıon Of Patıent Safety Culture And Use Of The Surg... 07/05/2015 - 10/05/2015
  53  An Investıgatıon Of Fall Behavıor In The Elderly To Be Operated For Hıp Fractures... 07/05/2015 - 10/05/2015
  54  An Examınatıon Of Fear Of Fallıng, Paın, Anxıety And Depressıon After Orthopedıc Surgerıes... 07/05/2015 - 10/05/2015
  55  Skolyoz Ameliyatından sonra Beni Nasıl bir Yaşam Bekliyor Kalitatif Bir Çalışma... 02/05/2015 - 02/05/2015
  56  Vertebra Cerrahisi Uygulanan Hastalara Klinikte Bakım Verenlerin Bakım Yükünün ve Etkileyen Fak... 02/05/2015 - 02/05/2015
  57  Omurga Cerrahisi Uygulanan Hastaların Ağrı, Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi... 02/05/2015 - 02/05/2015
  58  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrahi El Yıkama Uygulamasına İlişkin Uyumun ve Bilgi Düzeylerini... 06/11/2014 - 09/11/2014
  59  The Bridge Between PhD Students and Real Life: The Importance of Supervisor in Career Planning... 03/04/2014 - 05/04/2014
  60  Ağrıyı etkili kontrol edebiliyor muyuz? Ortopedi hemşirelerinin deneyimleri... 29/10/2013 - 03/11/2013
  61  Ekstremite Tümör Cerrahisinde Ameliyat Sırasında Hemşirelik Girişimleri... 29/10/2013 - 03/11/2013
  62  Ortopedi Hemşiresinin Rolü: Kompartman Sendromunu Tanılama... 29/10/2013 - 03/11/2013
  63  Geçmişi hatırlayalım: Total Diz Protezi Ameliyatı yaşamınızı nasıl etkiledi?... 29/10/2013 - 03/11/2013
  64  Ameliyatın Diz Protezi Uygulanan Hastalar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi... 29/10/2013 - 03/11/2013
  65  Ortopedi Hemşirelerinin Klinik Karar Verme Düzeyinin İncelenmesi... 29/10/2013 - 03/11/2013
  66  Farklı Eğitim Programlarının Son Sınıftaki Öğrenci Hemşirelerin Bilgi Okur Yazarlığı Ö... 25/10/2013 - 27/10/2013
  67  Acil Hemşireliğinin Görünmeyen Yüzü: İnsan Olarak Ben Neler Yaşıyorum?... 19/04/2013 - 21/04/2013
  68  Travma Komplikasyonlarının Önlenmesinde Acil Hemşiresinin Rolü: Rehberlerin Önerileri... 19/04/2013 - 21/04/2013
  69  Paranteral Beslenen Yoğun Bakım Hastalalarında Kan Glikoz Düzeyinin KOntrol Altına Alınmasın... 12/04/2013 - 16/04/2013
  70  Nöroşirurji Kliniklerinde Çocukların Bilincini Modifiye Glasgow Koma Skalası ile Değerlendirme... 12/04/2013 - 16/04/2013
  71  Servikal ve spinal cerrahi uygulanan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası bakımı... 12/04/2013 - 16/04/2013
  72  Hemşirelik Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yönderlik... 11/04/2013 - 12/04/2013
  73  Ülkemizde hemşirelikte teori ile klinik arasındaki boşluk... 11/04/2013 - 12/04/2013
  74  PANEL: Acil Serviste Travma Hastasında Hemşirelik Yaklaşımı ve Uygulamaları... 05/04/2013 - 06/04/2013
  75  Ülkemizde yara ve bakımı ile ilgili yapılan hemşirelik çalışmalarının incelenmesi... 10/09/2012 - 13/09/2012
  76  Examination of Lİfe Quality of Patients with Chronic Pain before and after TENS and Their Pain and ... 29/05/2012 - 01/06/2012
  77  How frequency neurovascular assessment should be performed for the orthopedic patients?... 29/05/2012 - 01/06/2012
  78  PANEL: Yara Bakımında Kanıt Temelli Uygulamalar... 23/05/2012 - 27/05/2012
  79  PANEL: Plastik cerrahi hastalarında yaşam kalitesi... 04/05/2012 - 04/05/2012
  80  The Opinions and Suggestions of Nursing PhD Students About Supervision... 19/04/2012 - 21/04/2012
  81  PANEL: Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı... 17/11/2011 - 20/11/2011
  82  bir olgu sunumu: arter yaralanması olan ortopedi hastasında doku perfüzyonunu değerlendirmede pu... 01/11/2011 - 05/11/2011
  83  Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sonuçları... 31/10/2011 - 05/11/2011
  84  Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Özbakım Gücü ve Özbakım Gücünü Etkileyen Etmenlerin ... 31/10/2011 - 05/11/2011
  85  Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Altı Haftalık Ağrı Düzeyleri ve Ağrıyı Etkileyen Etme... 31/10/2011 - 05/11/2011
  86  Bir Olgu Sunumu: Skolyoz Tanısıyla Ameliyat Uygulanan Hastanın Roy Uyum Modeli?ne Göre Yapıland... 31/10/2011 - 05/11/2011
  87  Total Diz Protezi Uygulanan Hastalara Ameliyat Öncesi ve Sonrası Verilen Danışmanlığın Özbak... 31/10/2011 - 05/11/2011
  88  Kalça Protezi Ameliyatı Uygulanan Yaşlı Hastaların Ağız Bakımı ve Mobilizasyon Öncesi, Sı... 31/10/2011 - 05/11/2011
  89  Ortopedi Hemşireleri Mesleği Nasıl Algılıyor ve Neler Yaşıyor... 19/10/2011 - 21/10/2011
  90  Ortopedi Hastalarında Nörovasküler İzlem Sıklığı Ne Olmalı... 19/10/2011 - 21/10/2011
  91  Açık Kalp Ameliyatı Geçiren ve Mekanik Ventilatöre Bağlı Erişkin Hastaların İşlemsel Ağr... 19/10/2011 - 21/10/2011
  92  Sözsüz Ağrı Gösterge Listesi'nin Türk Toplumu İçin Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmes... 19/10/2011 - 21/10/2011
  93  Acil Serviste Bilinçli Sedasyon Uygulanan Hastalarda Hemşirelik Uygulama Standartlarının Belirle... 19/10/2011 - 21/10/2011
  94  Türkiye de Yara Tedavisinde Kullanılan Geleneksel Uygulamalar... 15/10/2011 - 17/10/2011
  95  A Critical View of The Doctoral Program of Surgical Diseases Nursing From The Aspect of Students... 27/04/2011 - 30/04/2011
  96  Doctorate Projects and Acquisitions in the Field of Surgical Nursing... 27/04/2011 - 30/04/2011
  97  Afazisi Olan Hastaya Hemşirelik Yaklaşımları... 22/04/2011 - 26/04/2011
  98  Anevrizmaya Bağlı Subaraknoid Kanamaya İlişkin Güncel Rehberlerin Uygulamaya Aktarılması... 22/04/2011 - 26/04/2011
  99  Şiddetli beyin yaralanmalı erişkin hasta bakımında kanıta dayalı uygulamalar... 22/04/2011 - 26/04/2011
  100  Ortopedik enfeksiyonların yönetiminde ortopedi hemşiresinin rolleri... 26/05/2010 - 29/05/2010
  101  Derin ven trombozunu önlemede hemşire neler yapabilir?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  102  yoğun bakım hemşiresinin Deneyimleri: Hastalar Bize Ne Anlatıyor?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  103  Yoğun bakım hemşiresinin deneyimleri: hastalar bize ne anlatıyor?... 26/05/2010 - 29/05/2010
  104  Nöroşirurji Hemşireliği Kongrelerine Kabul Edilen Sözel ve Poster Bidiri Özetlerinin Eleştire... 14/05/2010 - 18/05/2010
  105  Pediatrik nöroşirurjide enfeksiyon kontrolü... 14/05/2010 - 18/05/2010
  106  Panel: Ortopedi Hemşiresinin Değişen Rolü... 03/11/2009 - 08/11/2009
  107  Nörovasküler tanılama bize neyi gösteriyor?... 03/11/2009 - 08/11/2009
  108  Ortopedi servisindeki hastalarda basınç yarası sonuçları... 03/11/2009 - 08/11/2009
  109  Ortopedi hastalarında ameliyat sonrası ağrı sonuçları... 03/11/2009 - 08/11/2009
  110  Probleme Dayalı Öğrenme Eğitim Programında Planlanan Öğrenme Hedefleri ile Öğrencilerin Ken... 20/10/2009 - 24/10/2009
  111  Eğitim yönlendiricisinin PDÖ oturumlarında öğrenci başarımını değerlendirme formunun Geç... 20/10/2009 - 24/10/2009
  112  Eğitim Yönlendiricisinin PDÖ Oturumlarında Öğrenci Başarımını Değerlendirme Formunun Geç... 20/10/2009 - 24/10/2009
  113  OSCE ile Değerlendirilen Psikomotor Beceri ve Klinik Uygulama Yeterlilik Puanlarının Karşılaşt... 20/10/2009 - 24/10/2009
  114  Ameliyat Sonrası Uygulamalarda Türkiye'de Yapılan Araştırmalar... 03/05/2009 - 06/05/2009
  115  Diyabetik Ayakta Hemşireliğin Önemi ve Korunma... 02/04/2009 - 04/04/2009
  116  Hemşirelik Öğrencilerinin Mesleksel Beceri Eğitiminde Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi... 22/10/2008 - 25/10/2008
  117  Cultural awareness on organ transplantation: attitude of the turkish population... 04/06/2008 - 06/06/2008
  118  Bir Olgu Sunumu: Osteosarkom Nedeniyle Ameliyat Olan Bir Ergenin Yaşadıkları... 28/05/2008 - 31/05/2008
  119  Kalça Protezi Uygulanmış Olan Hastaların Evde Telefonla İzlenmesinin İyileşmeye Etkisi... 22/10/2007 - 28/10/2007
  120  Ortopedik Onkolojide Hemşirelik... 22/10/2007 - 28/10/2007
  121  İlk Kez Kalça Protezi Revizyonu Uygulanan Hastalar İle İlk Kez Kalça Protezi Uygulanan Hastalar... 22/10/2007 - 28/10/2007
  122  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modelinden Mezun Olan Hemşirelerin Öğrenme Kaynakların... 04/09/2007 - 08/09/2007
  123  Probleme Dayalı Öğrenim Modeli İle Eğitim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Boyun Eğici Davr... 09/06/2007 - 10/06/2007
  124  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  125  Enteral Beslenme Uygulanan Erişkin Hastalarda Kanıta Dayalı Uygulama Rehberleri... 28/04/2006 - 02/05/2006
  126  Kanıta Dayalı Uygulama: İntravenöz Kataterler... 28/04/2006 - 02/05/2006
  127  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  128  Kadınların Küresel Sendromu: Osteoporoz.... 23/06/2005 - 24/06/2005
  129  Serebral Homeostazis ve Erişkinlerde Hava Yolu Aspirasyonunun Etkisi... 27/05/2005 - 31/05/2005
  130  Telefon Aracılığı İle Yapılan Hasta İzleminin Hemşirelikteki Yeri Ve Önemi... 22/10/2003 - 26/10/2003
  131  Sudden Changes In Life Events of Individuals After Earthquake... 03/06/2002 - 08/06/2002
  132  Ortopedi Servisinde Yatan Hastaların Kendi Bakımlarına Katılım Düzeylerinin İncelenmesi... 15/05/2002 - 19/05/2002
  133  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Öğrencinin Kendini ve Akranlarını Değerlendirmesi: Geçerl... 29/10/2000 - 02/11/2000
  134  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde İletişim Becerilerini Kişisel Değerlendirme Ölçeğinin Ge... 29/10/2000 - 02/11/2000
  135  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Öğrenci Performansını Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlil... 09/09/2000 - 14/09/2000
  136  Yetişkin Hastaların Hasta Hakları Konusunda Görüşleri ve Bu Konuda Yapılan Uygulamaların İn... 24/05/2000 - 26/05/2000
 • NO AD YIL
  1  Total Diz Protezi Ameliyatı Planlanan Hastalar İçin Eğitim Kitapçığı...  2016
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kas Distrofileri Brunner&Suddarth'ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 13. Baskıdan ...  2020
  2  Kas İskelet Travması (Kontüzyon, Kas Gerilmeleri, Burkulmalar ve Eklem Dislokasyonları) Brunner&Suddarth'ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 13. Baskıdan ...  2020
  3  Kemik Tümörleri Brunner&Suddarth'ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 13. Baskıdan ...  2020
  4  Kırıklar Brunner&Suddarth'ın Dahili ve Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Klinik El Kitabı, 13. Baskıdan ...  2020
  5  III. Bölüm, 9. Kas İskelet Sistemine İlişkin Bakım Planları, b. Kırıklar Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar...  2019
  6  Gastrointestinal Sistem ve İlişkili Bozukluklar Fizyopatoloji...  2017
  7  Cerrahi El Yıkama 3. Ulusal SAD Sterilizasyon Ameliyathane Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı...  2016
  8  İnflamasyon, Cerrahi Yara İyileşmesi ve Bakımı Cerrahi Bakım Vaka Analizleri İle Birlikte...  2016
  9  Hipoksi Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom Bulguların Yönetimi...  2016
  10  Anestezi Tipleri ve Sedasyonun Sağlanması, Ağrı Kontrolü Ameliyathane Hemşireliği...  2015
  11  Peptik Ülser Hastalığı ve Gastroözefajial Reflü Hastalığında İlaç Tedavisi Abrams'ın Klinik İlaç Tedavisi. Hemşireler İçin Akılcı İlaç Uygulamaları, Peptik Ülser H...  2014
  12  Bölüm 30 Örnek Olgular Hemşireler İçin Mikrobiyoloji...  2010
  13  Total Eklem Replasmanı Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  14  Kraniyotomi Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  15  Pulmoner Emboli Hemşirelik Bakım Planları...  2007
 • NO AD TARIH
  1  Üniversite Öğrencilerinde Akran Eğitiminin Organ Bağışı Tutumuna ve Organ Bağışı Kartı Edinme Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  3/2018 - /
  2  Total Diz Protezi Ameliyatına Hazırlık Programının Ağrı, Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesine Etkisi...  11/2013 - 11/2018
  3  Probleme Dayalı öğrenme Modelinde Öğrenci Performansının ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi...  10/1999 - 10/1999
 • NO AD YIL
  1  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi /Prof. Dr. İnci EREFE Poster Bildiri Ödül...  2005
  2  Nöroşirürji hemşireliği kongrelerine kabul edilen sözel ve poster bildiri özetlerinin eleşti...  2010
  3  Second Poster Award/ Second...  2011
  4  Bir Olgu Sunumu: Skolyoz Tanısıyla Ameliyat Uygulanan Hastanın Roy Uyum Modeline Göre Yapıland...  2012
  5  Bir Üniversite Hastanesinde Cerrrahi El Yılama Uygulamasına İlişkin Uyumun ve Bilgi Düzeylerin...  2015
  6  Total Diz Protezi Uygulanan Hastalarda Roy Uyum Modeli'ne Temellendirilmiş Sürekli Bakımın Değe...  2015
  7  En İyi Poster Bildiri Ödülü/Poster İkincilik Ödülü...  2017
  8  HEMŞİRELİK ALANINDAKİ ARAŞTIRMA MAKALELERİNİN BİLİMETRİK ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ?/...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2019-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2017- Ağustos 2017
  4 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Kasım 2017
  5 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Temmuz 2019