En

PROF.DR. FERİT HAKAN ÖNER TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bilim Alanı  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2009
 • NO AD YIL
  1  Miyopik Koroideal Neovaskülarizasyonda İntravitreal Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Ted...  2018
  2  Evaluation of Macular Perfusion in Healthy Smokers by Using Optical Coherence Tomography Angiography...  2017
  3  Polipoid koroidal vaskülopati ve tedavisi...  2017
  4  Asteroid Hyalozisli Gözlerde Vitreoretinal Ara Yüzey Değişikliklerinin Değerlendirilmesi...  2016
  5  İndosiyanin Yeşili Anjiografi (İSYA): Teknik, Endikasyonlar ve Değerlendirme (Analiz)...  2015
  6  Santral Reytinal Ven Tıkanıklığında Anti-Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Tedavileri...  2015
  7  Silikonlu Gözlerde IOL Master ile Aksiyel Uzunluk Ölçümü...  2015
  8  Nüks Retina Dekolmanlarında Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği...  2015
  9  Valsalva Retinopatisinde Klinik Görünüm...  2015
  10  Günümüzde İndosiyanin Yeşili Anjiografinin Yeri...  2015
  11  İntravitreal uygulama pratiği ve komplikasyonlar...  2015
  12  Retinal Ven Tıkanıklıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularının Prognostik Önemi...  2014
  13  Retinal Nerve Fiber Layer Alterations After Photocoagulation: A Prospective Spectral-Domain OCT Stud...  2014
  14  Spectral domain optical coherence tomographic findings of bietti crystalline dystrophy...  2014
  15  Hemisantral Retinal Ven Tıkanıklığının Uzun Dönem Sonuçları...  2013
  16  Evaluation of Corneal Thickness, Anterior Chamber Depth, and Iridocorneal Angle Following Scleral Bu...  2012
  17  Vogt-Koyanagi Harada Sendromu:Retrospektif Olgu Serisi...  2012
  18  Effect of silicone oil removal on central corneal thickness...  2012
  19  Low-fluence photodynamic therapy combinations in the treatment of exudative age-related macular dege...  2012
  20  Time domain versus spectral domain optical coherence tomography:Findings in acute central serous cho...  2012
  21  Autofluorescence Imaging in eyes with various types of retinal Artery occlusion: Case report...  2011
  22  Immediate intraocular pressure rise after intravitreal injection of ranibizumab and two doses of tri...  2011
  23  Proliferatif Diabetik retinopatide uzun dönem lazer fotokoagülasyon sonuçlarımız...  2011
  24  Gebelik toksemisinde akut dönemde otofloresans görüntüleme...  2010
  25  Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda intravitreal ranibizumab enjeksiyonu...  2010
  26  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he...  2010
  27  Koroid hemanjiomlarında fotodinamik tedavi...  2010
  28  Radyasyon Retinopatili İki Olguda İntravitreal Enjeksiyon Tedavisi...  2009
  29  Sympathetic ophthalmia following vitreoretinal surgery....  2009
  30  Yaş tip yaşa bağlı maküla dejenerasyonunda Pegaptanib sodyum enjeksiyonu: retrospektif bir çal...  2009
  31  HbA1c awareness in Turkish dibetic population at a tertiary setting....  2009
  32  Verteporfinle fotodinamik tedavi sırasında görülen yan etkiler...  2009
  33  Göz İçi Yabancı Cisimlerde Cerrahi Sonuçlarımız...  2007
  34  Dev retina yırtığı ve proliferatif vitreoretinopatide cerrahi tedavi....  2007
  35  Antiangiogenic effect of a Chinese sweet leaf tea extract in experimental corneal neovascularization...  2007
  36  Secondary proliferations in heavy silicone oil endotamponade...  2007
  37  Interaction with intraocular lens materials: Does heavy silicone oil act like silicone oil?...  2007
  38  Dislocation of capsular bag with intraocular lens and capsular tension ring...  2006
  39  Pediatric silicone oil surgery...  2006
  40  Anjioid streaks'e bağlı gelişen koroid neovaskülarizasyonunda argon lazer fotokoagülasyon ve fo...  2006
  41  Sekonder skleral sütürlü göziçi lens implantasyonlarında arka segment komplikasyonları...  2006
  42  Staining of vitreous with triamcinolone acetonide in retained lens surgery with phacofragmentation...  2006
  43  Retinitis pigmentosoya bağlı makula ödeminde iç limitan membran soyulması...  2006
  44  İntravitreal triamsinolon asetonid enjeksiyonu sonrası endoftalmi...  2006
  45  Bilateral choroidal metastasis from carcinoma ex pleomorphic adenoma of the parotid gland...  2005
  46  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin internal limitan membran üzerine etk...  2005
  47  Study of inhibitory effects of an antiangiogenic somatostatin-camptothecin conjugate on laser-induce...  2005
  48  Silikon yağının internal limitan membran üzerine etkisinin histopatolojik değerlendirilmesi....  2005
  49  Ağır silikon yağı (Oxane Hd) endotamponadı sonrasında gelişen ikincil proliferasyonlar...  2005
  50  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi...  2005
  51  Refraktif cerrahi sonrası retinada dev yırtık...  2005
  52  Transscleral fixation of foldable intraocular lenses....  2004
  53  Effect of sildenafil citrate on retinal functions: preliminary report on Humphrey visual field analy...  2004
  54  Phacoemulsification and foldable intraocular lens implantation in eyes filled with silicone oil...  2003
  55  İnfantil ezotropyada cerrahi sonuçlarımız....  2003
  56  Surgical management of postoperative endophthalmitis: Comparison of 2 techniques...  2003
  57  Interaction of intraocular lenses with various concentrations of silicone oil: an experimental study...  2003
  58  Management of free floating iris cycts in the anterior chamber: A case report...  2003
  59  Unilateral purtscher-like retinopathy after weight-lifting...  2003
  60  Vitreusa düşen lens parçalarında pars plana fakofragmantasyon...  2003
  61  Fundus flavimakulatus ile eş zamanlı üveit...  2003
  62  Dev retinal yırtıklı bir olguda postoperatif hipotoni...  2003
  63  Indocyanine green angiography in Bietti's crystalline retinopathy....  2002
  64  Trabekülektomi sonrası gelişen bleb enflamasyonları...  2002
  65  Late postoperative opacification of hydrophilic acrylic intraocular lenses...  2002
  66  Karbonmonoksit intoksikasyonunda göz bulguları....  2002
  67  Eviserasyon uygulanan gözlerde protez motilitesinin değerlendirilmesi...  2002
  68  Unilateral neuroretinitis and periparillary serous retinal detachment in cat-scratch disease....  2002
  69  Intraocular lens with short haptics : A manifacturing defect,...  2002
  70  Ocular findings in cutis laxa acquisita...  2002
  71  Parsiyel penetran keratoplasti olgularında son sütür alımına bağlı astigmatik değişim ve et...  2002
  72  Silikonlu gözlerde fakoemülsifikasyon cerrahisi...  2002
  73  Retina ve koroid neovaskülarizasyonu ile seyreden radyasyon retinopatisi...  2002
  74  Bietti'nin kristalin retinopatisi...  2002
  75  Bilateral massive choroidal hemorrhage secondary to Glanzmann's syndrome...  2002
  76  Tavşanlardaki endoftalmi modelinde, mikrobiyolojik ajanların silikon yağı ortamındaki in vivo d...  2002
  77  Lens lüksasyon ve sublüksasyonlarinda pars plana fakofragmantasyon...  2002
  78  Biometri teknikleri ve özellikli olgularda biometrik değerlendirme...  2002
  79  Silikon cerrahisi ve komplikasyonları...  2002
  80  Growth Behaviourof Microbiological Agents In Vitro Oil...  2002
  81  Electroretinographic findings in Duchenne/Becker muscular dystrophy and correlation with genotype....  2002
  82  Pars plana vitrektomi sonrası fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu...  2002
  83  Effects on visual function of glistenings and folding marks in AcrySof intraocular lenses...  2001
  84  Early postoperative capsular block syndrome....  2001
  85  Koroid hemanjiyomları...  2001
  86  Long-term results of various anterior capsulotomies and radial tears on intraocular lens centration...  2001
  87  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa tedavisi sonuçlarımız...  2001
  88  Tilt and decentration after primary and secondary transsclerally sutured posterior chamber intraocul...  2001
  89  Penetration of Amikacin into Aqueous Humor of Rabbits...  2001
  90  Analysis of the pterygium size inducing marked refractive astigmatism...  2000
  91  Underlying pathologies in secondary strabismus...  2000
  92  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi ile kontinyus kurvilineer kapsüloreksis...  2000
  93  Clue to complete removal of OVD during phacoemulsification...  2000
  94  Posterior capsule opacification after phacoemulsification: Foldable acrylic versus poly(methyl metha...  2000
  95  Peripapillary subretinal neovascular membranes...  2000
  96  Oküler Rozasea....  2000
  97  Arka kapsül yırtığında katlanabilir intraoküler lens implantasyonu...  2000
  98  Refraktif cerrahi uygulanmış olgularda psikometrik değerlendirme...  2000
  99  Duraplasti sonrasında mikroskopik bulgular ve klinik anlamı...  1998
  100  Unilateral refractive keratotomy for anisometropia...  1998
  101  Topikal fortifiye damla, subkonjonktival enjeksiyon ve antibiyotik emdirilmiş yumuşak kontakt lens...  1997
  102  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi...  1996
  103  Konjonktivanın akkiz melanozisi...  1996
  104  An unusual presentation of adult vitelliform dystrophy...  1995
 • NO AD TARİH
  1  Boston Tip 1 Keratoprotez implantasyonu uygulanan hastalarda vitreoretinal cerrahi... 06/11/2019 - 10/11/2019
  2  Peripapillary Retinoschisis Without Macula Involvement: An Incidental Finding of Optical Coherence T... 06/11/2019 - 10/11/2019
  3  Spontan kapanma gösteren makula deliği olgularının optik koherans tomografi temelinde anatomik ... 06/11/2019 - 10/11/2019
  4  İntravitreal Anti Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Enjeksiyonunu Takiben İntraoküler İnflam... 06/11/2019 - 10/11/2019
  5  27 Gauge Traksiyonel retina dekolmanı cerrahisi... 13/11/2018 - 18/11/2018
  6  Glokomatöz görme alanı defektlerinde Humprey otomatik perimetri ile Heidelberg edge perimetrinin ... 13/11/2018 - 18/11/2018
  7  SALUTE D - Diyabetik maküler ödeme bağlı görme bozukluğu olan Türk hastalarda Lucentis'in (Ra... 13/11/2018 - 18/11/2018
  8  Focal choroidal excavation associated with choroidal neovascularization: Case series... 20/09/2018 - 23/09/2018
  9  Epiretinal membranı olan diyabetik makula ödemli gözlerde intravitreal ranibizumab ya da deksamet... 24/10/2017 - 29/10/2017
  10  İntravitreal deksametazon implantın ön kamaraya migrasyonu: Olgu sunumu... 24/10/2017 - 29/10/2017
  11  Retina dekolmanlı gözlerde silikon yağı endotamponadı sonrası makula ödemi... 24/10/2017 - 29/10/2017
  12  Natural Course of a Retinal Fold Following Retinal Detachment Surgery: A Long Term Follow Up... 27/04/2017 - 30/04/2017
  13  Kombine Boston tip 1 keratoprotez implantasyonu, ön kamara GİL eksplantasyonu, pars plana vitrekto... 09/11/2016 - 13/11/2016
  14  Retina dekolmanı ameliyatı sonrasında görülen retina kıvrımında uzun dönem izlem... 09/11/2016 - 13/11/2016
  15  Kronik Santral Seröz Koryoretinopati olgularında uygulanan düşük doz fotodinamik tedavi sonuçl... 09/11/2016 - 13/11/2016
  16  Visual management of corneal irregularity with concominat aphakia and aniridia socondary to ocular i... 30/09/2016 - 01/10/2016
  17  In vivo assessment of the early morphological changes seen in cases with insulin-dependent diabetes ... 08/09/2016 - 11/09/2016
  18  Intraocular pressure change following intravitreal dexamethasone implant... 19/07/2016 - 22/07/2016
  19  Intraocular inflammation following intravitreal injection of Aflibercept: Case reports... 31/03/2016 - 02/04/2016
  20  Ranibizumab tedavisine yetersiz cevapli kabul edilen eksudatif tip yaşa bağlı maküla dejenerasy... 04/11/2015 - 08/11/2015
  21  REGMATOJEN RETİNA DEKOLMALI GÖZLREDE SİLİKONUN MAKÜLAYA OLAN ETKİLERİNİN OPTİK KOHERENS TOM... 04/11/2015 - 08/11/2015
  22  Myotonik Distrofide Kelebek Maküler Distrofi: Olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  23  Kedi tırmığı hastalığı (Bartonella Hanselae) göz tutulumu: Olgu sunumu... 04/11/2015 - 08/11/2015
  24  Yaşa bağlı maküla dejenerasyonuna sekonder pigment epitel dekolmanlı olgularda kısa dönem afl... 04/11/2015 - 08/11/2015
  25  Bilateral retinal neovascularization:Takayasu arteritis... 17/09/2015 - 20/09/2015
  26  IOL Opacification: A Novel Complication of Silicone Oil Endotamponade?... 11/07/2015 - 14/07/2015
  27  Macular pigment optical density scores in amblyopic eyes... 06/06/2015 - 09/06/2015
  28  Takayasu Arteritli Bir Olguda Göz Bulguları... 05/11/2014 - 09/11/2014
  29  Retinal Makroanevrizmada Ranibizumab Tedavisi... 05/11/2014 - 09/11/2014
  30  Ranibizumaba dirençli retinal ven tıkanıklıklarında tek doz deksametazon implantına yanıt... 05/11/2014 - 09/11/2014
  31  Herpetic keratouveitis following intravitreal ranibizumab injection in a case with diabetic macular ... 11/09/2014 - 14/09/2014
  32  Nüks Retina Dekolmanı: Primer Cerrahi Tekniğin Etkinliği... 06/11/2013 - 10/11/2013
  33  Silikon yağı enjeksiyonu sonrası intraoküler lens opasifikasyonu... 06/11/2013 - 10/11/2013
  34  Retina Ven Tıkanıklarında Optik Koherens Tomografi Bulgularına Göre Tedavi Yanıtının Değerl... 06/11/2013 - 10/11/2013
  35  Intraocular lens opacification after pars plana vitrectomy with silicone oil injection... 05/10/2013 - 09/10/2013
  36  Long-term results of intravitreal ranibizumab monotherapy in patients with age related macular degen... 08/06/2013 - 11/06/2013
  37  İntravitreal ranibizumab enjeksiyonu sonrası gelişen geç endoftalmi... 17/10/2012 - 21/10/2012
  38  Travmatik lens luksasyonlarında farklı cerrahi yaklaşımların postoperatif retina dekolmanı sı... 17/10/2012 - 21/10/2012
  39  SİLİKON YAĞI UYGULANAN YIRTIKLI RETİNA DEKOLMANI OLGULARININ GLOKOM RİSKİ AÇISINDAN DEĞERLEN... 05/10/2011 - 09/10/2011
  40  SANTRAL RETİNAL VEN OKLÜZYONUNDA ENOKSİPARİN KULLANIMI... 05/10/2011 - 09/10/2011
  41  How does silicone oil removal affect the central corneal thickness... 18/02/2011 - 20/02/2011
  42  Yaşa bağlı makula dejenerasyonlu olgularda katarakt cerrahisi öncesi intravitreal ranibizumab en... 29/09/2010 - 03/10/2010
  43  Neovasküler glokomda intravitreal bevacizumab sonrası uygulanan intravitreal triamsinolon enjeksiy... 29/09/2010 - 03/10/2010
  44  Intraocular pressure changes immediately after intravitreal injection of triamcinolone acetonide and... 05/06/2010 - 09/06/2010
  45  Topikal anestezi altında kombine katarakt cerrahisi ve silikon yağı alınması.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  46  İOL, kapsül germe halkası ve kapsül kompleksi sublüksasyonunun kapalı teknikle düzeltilmesi.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  47  İntraoküler lens lüksasyonu ve retina dekolmanı mevcut olguda cerrahi yaklaşım.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  48  23 Gauge transkonjonktival sütürsüz pars plana vitrektomi erken sonuçlarımız.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  49  Yaş tip senil maküla dejenerasyonunda intravitreal pegabtanib sodyum uygulama sonuçları.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  50  Retina dekolman cerrahisi sonrası gelişen maküla katlantısı.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  51  Gebelikte gelişen bilateral büllöz retina dekolmanı.... 19/11/2008 - 23/11/2008
  52  Comparison of vitreous and plasma levels of vascular endothelial growth factor, interleukin-6 and he... 13/06/2008 -
  53  Sympathethic ophthalmia following vitreoretinal surgery.... 12/06/2008 - 15/06/2008
  54  Küme başağrısında Glukokortikoid tedavi sırasında gelişen santral seröz korioretinopati.... 10/11/2007 - 15/11/2007
  55  Radyasyon retinopatisinde intravitreal uygulamalar... 30/10/2007 - 02/11/2007
  56  Fotodinamik tedavi sırasında ve erken dönemde görülen yan etkiler... 30/10/2007 - 02/11/2007
  57  Diabetes Mellitusu Olan ve olmayan retina dekolmanı olgularının vitreus ve plazmalarında vaskül... 30/10/2007 - 02/11/2007
  58  Diabetik olgularda pars plana vitrektomi sonrası nüks vitreus hemorajilerinin değerlendirilmesi... 30/10/2007 - 02/11/2007
  59  Makula ödemi tedavisinde Bevakizumab kullanımı güvenilir mi? ?,... 28/10/2006 - 01/11/2006
  60  Effect of phacoemulsification with intraocular lens implantation on progression of diabetic retinopa... 18/09/2005 - 22/09/2005
  61  Posterior dislocation of foldable intraocular lens together with capsular bag and capsular tension r... 18/09/2005 - 22/09/2005
  62  Standart fako cerrahisi sonrası gelişen multipl komplikasyonların rehabilitasyonu?,... 17/09/2005 - 21/09/2005
  63  Sütürlü lens implantasyonu yapılan hastalarda arka segment komplikasyonları... 17/09/2005 - 21/09/2005
  64  Fakoemülsifikasyon ve göziçi lens implantasyonunun diabetik retinopati ilerlemesine etkisi... 17/09/2005 - 21/09/2005
  65  Silicone oil in pediatric complicated retinal detachments.... 15/10/2004 - 16/10/2004
  66  Aplastik anemide bilateral spontan subhyaloid hemoraji... 09/10/2004 - 13/10/2004
  67  Fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrasında ön kamarada kristalin lens parçaları.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  68  Subfoveal koroid neovaskülarizasyonunda fotodinamik terapi klinik sonuçlarımız.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  69  Genç erişkinlerde Harada hastalığının değişik klinik yönleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  70  Vitrektomi ile kombine mikroinsizyonel katarakt cerrahisi.... 09/10/2004 - 13/10/2004
  71  Vitrektomili gözlerde değişik silikon removal teknikleri... 09/10/2004 - 13/10/2004
  72  Pediatrik komplike retina dekolmanlarında silikon yağının kullanımı... 09/10/2004 - 13/10/2004
  73  Fakoemülsifikasyon sonrasında korneal insizyon fistülü ve ağır hipotoni... 09/10/2004 - 13/10/2004
  74  Silikon yağının internal limitan membrane üzerine etkisinin histopatolojik olarak gösterilmesi... 09/10/2004 - 13/10/2004
  75  Vitreusa lükse lens ve lens fragmanlarında triamsinolon ile pars plana fakofragmantasyon sonuçlar... 09/10/2004 - 13/10/2004
  76  Implantation of iris prosthetic lenses in cases of aniridia and silicon removal after traumatic deta... 18/09/2004 - 22/09/2004
  77  Retained crystalline lens fragments in anterior chamber after phacoemulcification... 18/09/2004 - 22/09/2004
  78  Intravitreal triamcinolone in pars plana phacofragmentation for dislocated lens and lens fragments.... 18/09/2004 - 20/09/2004
  79  Complication incidence in phacoemulcification surgery during learning period... 18/09/2004 - 22/09/2004
  80  Microincisional cataract surgery combined with vitrectomy... 18/09/2004 - 22/09/2004
  81  Distribution of indocyanine green angiography... 18/06/2004 - 22/06/2004
  82  The preliminary results of photodynamic therapy of subfoveal choroidal neovascularization associated... 18/06/2004 - 22/06/2004
  83  Ocular hypotonia following pars plana vitrectomy and silicone oil injection due to giant retinal tea... 18/06/2004 - 22/06/2004
  84  Diode laser cyclophotocoagulation for refractory glaucoma... 18/06/2004 - 22/06/2004
  85  Transscleral iris prosthetic IOL in severe traumatic eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  86  Nucleus dislocation in phacoemulsification surgery in vitrectomized eyes... 18/06/2004 - 22/06/2004
  87  Subfoveal choroidal neovascular membranes in age-related macular degeneration and transpupillary the... 18/06/2004 - 22/06/2004
  88  Triamcinolone acetonide in pars plana phacofragmentation for crystalline lens luxation... 18/06/2004 - 22/06/2004
  89  Internal limiting membrane peeling in epiretinal membrane, diabetic macular edema, and macular hole ... 18/06/2004 - 22/06/2004
  90  Silicone removal by posterior capsulorhexis combined with foldable IOL implantation in eyes with sil... 18/06/2004 - 22/06/2004
  91  Kolobom ile birlikte izlenen inferior rektus hipoplazisi saptanan olgunun klinik özellikleri... 04/10/2003 - 08/10/2003
  92  The efficacy of several treatment combinations with intravitreal amphotericin B, dexamethasone, pars... 07/06/2003 - 12/06/2003
  93  Intravitreal injection of novel combretastatin analog MV-5-40.... 04/05/2003 - 09/05/2003
  94  Evaluation of intravitreal toxicity of somatostatin conjugate (JF-10-81) an antiangiogenic compound.... 04/05/2003 - 09/05/2003
  95  Duchenne/Becker musküler distrofili hastaların genotipleri ile elektroretinogram bulgularının il... 09/10/2002 - 12/10/2002
  96  Anjioid streak olgularında indosyanin yeşil anjiografisi... 05/10/2002 - 09/10/2002
  97  Trans-skleral fiksasyonla katlanabilir göz içi lens implantasyonu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  98  Posterior mikroftalmus... 05/10/2002 - 09/10/2002
  99  Postoperatif geç dönemde ön kamarada korteks- olgu sunumu.... 05/10/2002 - 09/10/2002
  100  The effect of sildenafil citrate on retinal functions: preliminary report on Humphrey visual field a... 22/09/2002 - 26/02/2002
  101  Phacoemulsification in eyes filled with silicone oil... 05/06/2002 - 09/06/2002
  102  Medical and surgical treatment approaches in Candida endophthalmitis... 05/06/2002 - 09/06/2002
  103  Different approaches in combined silicone oil removal and phacoemulsification... 05/06/2002 - 09/06/2002
  104  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomized eyes with substantial iris defect ... 05/06/2002 - 09/06/2002
  105  Transscleral sutured foldable intraocular lens ımplantation.... 05/06/2002 - 09/06/2002
  106  Trans-scleral sutured aniridia lens implantation in vitrectomised eyes with substantial iris defect... 17/05/2002 - 19/05/2002
  107  Trans-scleral sutured foldable intra-ocular lens implantation.... 17/05/2002 - 19/05/2002
  108  Pars plana phacofragmantation in lens luxation and subluxation... 14/02/2002 - 17/02/2002
  109  Pars plana phacofragmantation in cases with opacified lenses during posterior segment surgery... 14/02/2002 - 17/02/2002
  110  Spor aktivitesine bağlı Purtscher retinopatisi,... 23/09/2001 - 26/09/2001
  111  Makula ödemi ile seyreden uzak yerleşimli retinal makroanevrizma... 23/09/2001 - 26/09/2001
  112  Radyoterapi sonrası geç dönem radyasyon retinopatisi... 23/09/2001 - 26/09/2001
  113  Endofakoemülsifikasyon: Teknik ve Endikasyonlar... 23/09/2001 - 26/09/2001
  114  Pars plana vitrectomy and pars plana insertion of Molteno tube in intractable glaucoma... 03/06/2001 - 07/06/2001
  115  Management of corneal astigmatism after penetrating keratoplasty.... 03/06/2001 - 07/06/2001
  116  Surgical management in endophthalmitis: comparison of two techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  117  Phacoemulsification and foldable surgery combined with pars plana vitrectomy... 03/06/2001 - 07/06/2001
  118  Phacoemulsification and foldable IOL implantation with silicone removal via posterior capsulorhexis... 03/06/2001 - 07/06/2001
  119  Phythiriasis palpebrarum... 03/06/2001 - 07/06/2001
  120  Yag laser application in free iris cysts in anterior chamber... 03/06/2001 - 07/06/2001
  121  Removal of luxated foldable IOL and capsular tension ring and transscleral sutured IOL implantation... 03/06/2001 - 07/06/2001
  122  Foldable transscleral sutured IOL implantation in aphakia after lensectomy with various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  123  Dying of the lens capsule with tripan blue: various techniques... 03/06/2001 - 07/06/2001
  124  Repositining of luxated IOLs... 03/06/2001 - 07/06/2001
  125  Phacoemulsification and capsular tension ring insertion in subluxated traumatic cataract... 03/06/2001 - 07/06/2001
  126  Electroretinogram findings in Duchenne / Becker muscular dystrophy and correlation with genotype.... 16/05/2001 - 20/05/2001
  127  IOL exchange surgery for the opacified IOLs... 08/02/2001 - 11/02/2001
  128  Pars plana molteno tube implantation surgery in aphakic or pseudophakic eyes with intractable glauco... 08/02/2001 - 11/02/2001
  129  Pars plana vitrektomi sonrası fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu... 30/09/2000 - 02/10/2000
  130  Psödoeksfoliasyon sendromunda fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu... 30/09/2000 - 02/10/2000
  131  Opere dekolmanlı gözlerde fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu.... 30/09/2000 - 04/10/2000
  132  Transskleral fiksasyonlu primer ve sekonder göziçi lens implantasyonlarının komplikasyonlar yön... 30/09/2000 - 04/10/2000
  133  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi kullanılarak yapılan fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens im... 30/09/2000 - 04/10/2000
  134  Corneal thickness after phacoemulsification via trypan blue anterior capsule staining in white catar... 02/09/2000 - 06/09/2000
  135  The results of phacoemulsification and foldable intraocular lens implantation in pseudoexfoliation s... 02/09/2000 - 06/09/2000
  136  Comperative results of phaco-viscocanalostomy versus phaco-trabeculectomy.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  137  Phacoemulsification in small pupil... 02/09/2000 - 06/09/2000
  138  Endocapsular tension ring insertion in zonular dialysis.... 02/09/2000 - 06/09/2000
  139  Cyclosporin A in recurrent stromal herpetic keratitis.... 13/07/2000 - 16/07/2000
  140  Evaluation of bleb necrosis following trabeculectomy surgery... 18/06/2000 - 23/06/2000
  141  Çocuklarda PPK... 02/10/1999 - 06/10/1999
  142  Travmatik optik sinir zedelenmeleri.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  143  Eksternal dakriosistorinostomide intraoperatif mitomisin C uygulaması ile birlikte silikon entüba... 02/10/1999 - 06/10/1999
  144  Nonarteritik anterior iskemik optik nöropatide levodopa ve karbidopa tedavisi sonuçlarımız.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  145  Beyaz kataraktlarda tripan mavisi eşliğinde kapsüloreksis deneyimlerimiz.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  146  Koroid hemanjiyomlarında argon laser fotokoagülasyon tedavisi sonuçlarımız.... 02/10/1999 - 06/10/1999
  147  The mobility of acrylic prosthesis after evisceration with silicone sphere implantation,... 16/09/1999 - 18/09/1999
  148  Keratometric changes following phacoemulsification through 3.2 mm and 4.0 mm sutured and non-sutured... 04/09/1999 - 08/09/1999
  149  Effects on visual functions of the glistenings and folding marks observed in Acrysof® intraocular l... 04/09/1999 - 08/09/1999
  150  Posterior capsule opacification in foldable acrylic and polymethylmethacrylate intraocular lenses... 04/09/1999 - 08/09/1999
  151  Şaşılıkta organik etioloji... 16/09/1997 - 20/09/1997
  152  Vaskülarize kornealarda keratoplasti uygulamalarının değerlendirilmesi.... 17/10/1995 - 21/10/1995
  153  Katarakt cerrahisi sonrası diabetik olgularda arka segment muayenesi ve fotokoagülasyon uygulanabi... 18/10/1994 - 23/10/1994
  154  Psödofakik büllöz keratopatide pars plana vitrektomi penetran keratoplasti ve lens değişimi.... 27/10/1993 - 30/10/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  VİTREUS HASTALIKLARI TEMEL GÖZ HASTALIKLARI...  2015
  2  Yaşlılar için riskli ilaçlar- Oftalmolojide kullanılan ilaçlar Geriatri Pratiğinde İlaç Tedavisi...  2015
  3  KİSTOİD MAKULA ÖDEMİ GÖZ HASTALIKLARINDA GÖRÜNTÜLEME...  2015
  4  Vitreus Hastalıkları ve vitrektomi cerrahisi Temel Göz Hastalıkları 2. baskı...  2011
  5  Maküla translokasyonunda Frankfurt Tekniği Vitreoretinal Cerrahi Teknikleri...  2008
  6  Retina dejenerasyonları, Retina distrofileri Klinik Oftalmoloji Atlası...  2007
  7  Kistoid maküla ödemi ve OKT Optikal Koherens Tomografi...  2007
  8  Retina Oküler Ayırıcı Tanı...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Transkonjonktival 23 Gauge tekniği ile sütürsüz pars plana vitrektomi sonuçlarımız...  5/2006 - 5/2008
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2018-Devam ediyor
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018
  3 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2012- Şubat 2015
  4 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkan Vekili, Ocak 2012- Şubat 2012