En

PROF.DR. MUSTAFA KÜRŞAD KUTLUK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi  1981
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Dalı  1987
  Doçent  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  1991
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1997
 • NO AD YIL
  1  Benefits and Risks of Clopidogrel vs. Aspirin Monotherapy after Recent Ischemic Stroke: A Systematic...  2019
  2  Dabigatran for Prevention of Stroke after Embolic Stroke of Undetermined Source...  2019
  3  Action Plan for Stroke in Europe 2018-2030...  2018
  4  Efficacy and Safety of Ticagrelor in Relation to Aspirin Use Within the Week Before Randomization in...  2018
  5  Follow-up analysis of serum TNF related apoptosis-inducing ligand Protein and mRNA expression in per...  2018
  6  Risk of major bleeding in Patients Receiving Ticagrelor Compared with Aspirin After Transient Ischem...  2017
  7  Factors Affecting Hospital Length of Stay Among Patients With Acute Stroke...  2017
  8  Organization of Stroke CAre in Turkey...  2017
  9  Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack...  2016
  10  Analyses of the Turkish National İntravenous Thrombolysis Registry...  2016
  11  Özel iskemik inme tedavisi:Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuz...  2015
  12  İnmede dekompresif cerrahi...  2014
  13  Ability of Emergency Physicians to Detect Early Ischemic Changes of Acute Ischemic Stroke on Cranial...  2012
  14  Intravenous thrombolytic treatment in a patient with transient ischemic attack associated with mural...  2011
  15  İnme semptom veya bulguları ile acil servise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkileye...  2010
  16  safety concerns with the clinical use of erythropoietin in acute ischemic stroke...  2010
  17  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  18  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, ...  2008
  19  Akut inme tedavisinde yeni anlayış: İnme ünitesi organizasyonu...  2008
  20  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
  21  The Impressive Factors on Functional Recovery of The Upper Extremity in Hemiplegic Patients...  2007
  22  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon diox...  2007
  23  The effect of unilateral visual neglect on mobility status and quality of life in stroke patients...  2006
  24  Clopidogrel and Aspirin versus Aspirin Alone for the Prevention of Atherothrombotic Events...  2006
  25  Benedikt and 'plus-minus lid syndrome' arising from posterior cerebral artery branch occlusion....  2005
  26  Atrial Fibrilasyonlu İskemik İnme Hastalarında İnme Alt Tipleri ve Diğer Risk Fajtörleri...  2004
  27  Primer Progresif Afazi: Bir Olgu Sunumu...  2001
  28  Stroke and Myxoma...  2000
  29  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menenjiti): Olgu sunumu....  2000
  30  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri....  1999
  31  Serebrovasküler hastalıklarda serum nöron spesifik enolaz (NSE) değerleri...  1998
  32  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi...  1998
  33  Strok ve miksoma...  1998
  34  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi. Olgu sunumu....  1997
  35  Hemiplegia vegetativa alterna. Olgu sunumu....  1997
  36  Serebral kan akım hızları ve etkileyen faktörler. Transkranyal Doppler ultrasonografi çalışma...  1996
  37  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
  38  Bilateral Striopallidodentat Kalsifikasyon: Bir Olgu Nedeniyle...  1996
  39  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif ana...  1995
  40  THE ROLE OF SINUS THROMBOSIS IN OCCIPITAL DURAL ARTERIOVENOUS-MALFORMATIONS - DEVELOPMENT AND SPONTA...  1991
  41  Digital Rotational Radiography in Neuroradiology...  1989
  42  Eales' disease with hemiplegia...  1987
 • NO AD TARİH
  1  Cerebral Near-Infrared Spectroscopy: A New Approach for Monitoring Thrombolytic Therapy in Acute Isc... 08/11/2018 - 11/11/2018
  2  Akut İskemik İnmede Mekanik Trombektomi... 03/05/2018 - 06/05/2018
  3  Akut iskemik inme tedavisinde multimodal yaklaşım... 28/04/2016 - 01/05/2016
  4  Age differences in acute stoke: a retrospective comparison study across geriatric and non-geriatric ... 16/09/2015 - 18/09/2015
  5  Serum TNF-ilişkili apoptoz uyarıcı ligand (trail) düzeyi iskemik inmenin akut döneminde azalmak... 29/05/2015 - 31/05/2015
  6  Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) - Three case... 13/05/2015 - 15/05/2015
  7  The factors associated with the length of stay of acute stroke patients... 13/05/2015 - 15/05/2015
  8  Physiotherapy referral rates and trend about the inpatient physiotherapy referral in Turkey... 31/05/2014 - 03/06/2014
  9  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  10  Results of intravenous thrombolysis in Turkey:A multicenter study... 10/10/2012 - 13/10/2012
  11  İnmede dekompresif cerrahi:DEÜTF Nöroloji Kliniği Deneyimi... 11/05/2012 - 13/05/2012
  12  İnme hastalarında etiyolojik alt tiplerin CCS ile belirlenmesi... 25/11/2011 - 01/12/2011
  13  Akut iskemik inme tedavisinde acil mekanik rekanalizasyon... 25/11/2011 - 01/12/2011
  14  Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon... 30/10/2011 -
  15  İnmeli bireylerin Hastaneye Başvurma Sürelerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  16  Stroke mimics in Stroke Unit... 10/09/2011 - 13/09/2011
  17  Intravenous thrombolysis in Turkey: Results of the Nationwide Registry... 25/05/2010 - 28/05/2010
  18  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesine ait 'Yanlış İnme' tanısıyla yatmış hast... 12/05/2010 - 15/05/2010
  19  İskemik inme hastalarında erken dönem stent uygulamaları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  20  Geçici iskemik atakta intravenöz trombolitik tedavi:Bir olgu sunumu... 10/11/2009 - 15/11/2009
  21  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  22  Unilateral vizüel neglectli stroke hastalarında süpervize ve ev programı sonuçları: uzun döne... 06/11/2008 - 09/11/2008
  23  Akut iskemik inme tedavisinde yeni anlayış: İnme Ünitesi Organizasyonu... 28/05/2008 - 31/05/2008
  24  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  25  Migren nedeni olarak Glomus Jugulare Tümörü... 12/11/2006 - 17/11/2006
  26  Hemiplejik Migren Plus... 12/11/2006 - 17/11/2006
  27  The Chronic Effect of Length of Hospital Stay on Disability Status in Geriatric Stroke Patients... 03/11/2006 - 05/11/2006
  28  Laküner enfarkt nedeni olarak intrakranial venöz hipertansiyon... 25/05/2006 - 27/05/2006
  29  Hemiplejik Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonlarında Geri Dönüşü Etkileyen Faktörler... 05/12/2005 - 10/12/2005
  30  Strok hastalarında tek taraflı görsel ihmalıin (neglect) mobilite düzeyi ve yaşam kalitesine e... 05/12/2005 - 10/12/2005
  31  Görsel olarak tetiklenmiş başağrılarında MR-spekrooskopi ve perfüzyon MRG ile serebral deği... 05/12/2005 - 10/12/2005
  32  Basal and induced platelet activation in ischemic stroke; relationship between stroke subtypes and s... 25/05/2005 - 28/05/2005
  33  İnme semptom veya bulguları ile acil serrvise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkiley... 24/11/2004 - 27/11/2004
  34  Serebrovasküler olay sonrası ayaktan takip edilen olguların uzun dönem fonksiyonel sonuçların... 28/04/2004 - 01/05/2004
  35  Küme başağrısı ve küme benzeri başağrıları... 22/10/2003 - 26/10/2003
  36  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  37  İzole mezensefalik etkilenme: Benedikt ve 'plus-minus' sendromu... 19/10/2002 - 23/10/2002
  38  Herediter sferositoz olgusunda iskemik strok... 19/10/2002 - 23/10/2002
  39  Strokta atrial fibrilasyonun diğer risk faktörleriyle birlikteliği... 19/10/2002 - 23/10/2002
  40  Parkisonizmin eşlik ettiği iki mitokondrial myopati olgusu.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  41  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  42  Geçici iskemik atak ve iskemik strok risk faktörleri farklı mı?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  43  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  44  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  45  Primer progresif afazi: olgu sunumu... 02/11/2000 - 05/11/2000
  46  Myxoma and stroke... 19/10/1999 - 22/10/1999
  47  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 09/10/1999 - 12/10/1999
  48  Geçici iskemik ataklarda sol atriyal miksoma araştırılmalı mı... 20/10/1998 - 24/10/1998
  49  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menejiti): Olgu sunumu.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  50  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  51  Serebrovasküler hastalıklarda hareket bozuklukları.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  52  Strok rekürrensinde risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1977
  53  Which factors effect cerebral blood flow velocity? A multivariate analysis in 210 patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  54  Serebrovasküler olaya bağlı inmelerde fonksiyonel düzeyin değerlendirilmesi... 15/05/1997 - 18/05/1997
  55  Cases of menstrual migraine and their endocrine profiles.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  56  Differential aphasia due to viral encephalitis.... 08/06/1996 - 12/03/1996
  57  The changes of signal intensity on MRI of basal ganglia in multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  58  Hemiplegia vegetativa alterna.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  59  Serebrovasküler Hastalıklarda Serum Nöron Spesifik Enolaz (NSE) değerleri... 26/03/1996 - 30/03/1996
  60  İnme sonrası epilepsi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  61  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  62  Bilateral simetrik striopallidodentat kalsifikasyon: bir olgu nedeniyle... 24/09/1995 - 28/09/1995
  63  Dermatomal Somatosensory Evoked Potentials in the Diagnosis of Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome.... 15/06/1995 - 19/06/1995
  64  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis... 25/06/1994 - 29/06/1994
  65  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis... 05/05/1994 - 06/05/1994
  66  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi.... 29/04/1994 - 01/05/1994
  67  Konjugal Parkinsonizm.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  68  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi... 04/10/1993 - 06/10/1999
  69  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler... 04/10/1993 - 10/10/1993
 • NO AD YIL
  1  İnme Tanı ve Tedavi...  2016
  2  İskemik İnme...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Küçük Damar Hastalığı Nöroloji temel Kitabı...  2012
  2  Anterior Koroidal Arter Alan İnfarktları Santral sinir sisteminin damarsal hastalıkları...  2011
  3  Nörolojik Hastalıklar: Nöbetler Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  4  Nörolojik Hastalıklar: Migren Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  5  Nörolojik Hastalıklar: Geçici İskemik Atak Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  6  Nörolojik Hastalıklar: Akut İskemik İnme Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  7  Nörolojik Hastalıklar: Herpes Zoster ve Postherpetik Nevralji Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi Klavuzları...  2010
  8  Nörolojik Hastalıklar; Serebrovasküler Olay Temel Geriatri...  2007
 • NO AD TARIH
  1  İskemik İnmede TNF Related Apoptosis Inducing Ligand (TRAIL)'in Rolü...  6/2013 - 6/2015
  2  Akut İskemik İnmede Metilmalonik Asit ve Vitamin B12 Serum Düzeylerinin Klinik Özelliklerle Korelasyonu...  6/2004 - 8/2007
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Ekim 2017-Devam ediyor
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2017-Devam ediyor
  4 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2016- Kasım 2018
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2014- Kasım 2017
  6 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  7 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı, Temmuz 2010- Temmuz 2013
  8 Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ekim 1999- Eylül 2000