En

PROF.DR. GÜRKAN ERSOYTIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  Hemostatic Efficacy of Local Chitosan Linear Polymer Granule in an Experimental Sheep Model with Sev...  2016
  2  Ciddi femoral arter ve ven kanaması olan deneysel koyun modelinde, lokal chitosan linear polymer gr...  2016
  3  Retrospective evaluation of patients with elevated digoxin levels at an emergency department....  2016
  4  The effect of Application of Local Oxidised Cellulose Powder on Hemostasis Time in a rat model with ...  2015
  5  Aşırı Su Alımı Sonrası Gelişen Boerhaave Sendromu...  2015
  6  The effects of oral antibiotics on infection prophylaxis in traumatic wounds...  2014
  7  A New Model in Reducing Emergency Department Crowding: The Electronic Blockage System....  2014
  8  Acil servisimize müracaat eden penil fraktür olguları: bes olgunun sunumu...  2012
  9  Trafik kazaları ve ilkyardım...  2012
  10  Reduction of Anterior Shoulder Dislocation in Emergency Department; Is Entonox® Effective?...  2011
  11  İnme semptom veya bulguları ile acil servise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkileye...  2010
  12  Turkish patient relatives' attitudes towards family-witnessed resuscitation and affecting sociodemog...  2009
  13  Comparison of Trauma Scores for Adults Who Fell From Height as Survival Predictivity...  2009
  14  Clinical Efficacy Of Dexamethasone For Acute Exudative Pharyngitis...  2008
  15  Acil Serviste Kardiyopulmoner Resüsitasyona Tanıklık Eden Hasta Yakınlarının Hoşnutluğu...  2008
  16  A comparison of the prophylactic use of topical mupirocin and nitrofurazone in murine crush contamin...  2008
  17  Topikal Hemostatik Ajanların Travmalı Olgularda Güncel Kullanım Esasları...  2007
  18  Hemostatic effects of microporous polysaccharide hemosphere® in a rat model with severe femoral art...  2007
  19  Family witness resuscitation. Allow or deny? Which is true?...  2006
  20  The Current status and factors affecting the level of knowledge regarding basic life support measure...  2006
  21  Acil Servisler ve Burn-out (Tükenme) Sendromu...  2006
  22  Impact of the Terrorist Bombings of the Neve Shalom and Beth Israel Synagogues on a Hospital in Ista...  2005
  23  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  24  Impact of the terrorist bombings of the Hong Kong Shanghai bank corporation headquarters and the Bri...  2005
  25  Chemical injury to the tongue following contact with sodium hydroxide drain cleaner...  2004
  26  Mass-casualty Terrorist Bombings in Istanbul, Turkey, November 2003: Report of the Events and the Pr...  2004
  27  Terorism in Turkey...  2003
  28  Mass Casualty Terrorist Bombings: Epidemiological Outcomes, Resource Utilization, and Time Course of...  2003
  29  Mass Casualty Terrorist Bombings. Implications for Emergency Department and Hospital Emergency Respo...  2003
  30  Prehospital Nörolojik Sistem Değerlendirmesi...  2003
  31  Acil serviste geriatrik hastaya yaklaşım...  2003
  32  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  33  Paramedik Öğrencilerinin CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) Bilgi Düzeylerinin ve Bunu Etkileyen...  2003
  34  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  35  Acil Tıp ve Acil Tıp Derneği (ATD)...  2001
  36  Acil Serviste Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım...  2001
  37  Zaman Yönetimi...  2001
  38  Hastane Afet Planı...  2001
  39  Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  40  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  41  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  42  Toplam Kalite Yönetimi...  2000
  43  Senkop Geçiren Hastaya Yaklaşım...  2000
  44  Acil servise senkop ile başvuran hastalarda laboratuvar incelemelerinin kullanımı...  2000
  45  Acil Tıp Sistemi: Hastane Öncesi Acil bakım, Acil servisler ve Acil Tıp Derneği...  2000
  46  Yüksekten düşme olguları...  1999
  47  Acil Servis Mimarisi...  1999
  48  Acil Servis Mimarisi...  1999
  49  Tıkanma sarılıklı hastalarda post operatif akut böbrek yetmezliği...  1996
  50  Travmaya bağlı pankreas yaralanmaları...  1996
  51  Kolon yaralanmaları...  1996
  52  Çekal perforasyon sonrası peritonit tedavisinde antibiyotikler, serbest oksijen radikal gidericile...  1996
  53  Are Cervical Spine X-Rays Mandatory in All Blunt Trauma Patients?...  1995
  54  Should All Patients with Blunt Trauma Undergo Routine" Pelvic X-Ray?...  1995
  55  Deneysel peritonit tedavisinde antibiyotikler, serbest oksijen radikal gidericiler ve kombinasyonlar...  1995
  56  Karın içi Adezyonlar, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri...  1994
  57  Crush Sendromu...  1994
  58  Dacron greft rüptürü...  1994
  59  Hydatid Cyst of Diaphragm...  1993
  60  Midenin deneysel akut mukozal lezyonlarında Omeprazol ve Ranitidin'in sitoprotektif etkisi...  1993
  61  Toksik şok sendromu...  1993
  62  Safra yolları cerrahisinde proflaktik amaçla antibiotik seçimi...  1993
  63  Ayakta direkt batın grafisi ve akut apandisit...  1993
  64  Sarılıkla seyreden bir karaciğer amip absesi olgusu...  1993
  65  Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Verapamil ve Pentoksifilin'in Etkileri...  1992
  66  Gastrocolic Fistula Due to Gastric Cancer...  1992
  67  Künt karın travmalı hastalarda diagnostik peritoneal lavaj...  1992
  68  Total parenteral beslenme...  1992
  69  Safra yolları cerrahisinde antibiotik proflaksisi...  1992
  70  Akut alt ekstremite iskemisi tedavisi...  1992
  71  Postoperatif üriner retansiyon tedavisinde sempatomimetikler ve a-adrenerjik blokerler...  1992
  72  Künt ve delici kolon yaralanmalarının tedavisinde primer onarım ya da kolostomi...  1992
  73  Safra taşlarında ESWL...  1992
  74  Travma ve sepsiste plazma fibronektin düzeyleri...  1992
  75  Mezenter Kistleri...  1991
  76  Obstrüktif ikterli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası serum bilirubin ve alkalen fosfataz düz...  1991
  77  Mezenter kisti...  1991
  78  Amiloid guvatr...  1991
  79  Santral venöz kateterizasyon ve hava embolisi...  1991
  80  İnfüzyon Flebiti ve Korunulması...  1990
  81  İnfüzyon Flebiti Proflaksisinde Transdermal Nitrogliserin Uygulaması...  1990
  82  İnfüzyon Flebitinin Engellenmesinde Lokal Nitrogliserin Uygulamasının Yeri...  1990
  83  Infüzyon tromboflebiti...  1990
  84  Portal hipertansiyona bağlı özefagus varis kanamalarında tedavi...  1990
  85  Nitrogliserin içeren merhemler...  1990
  86  Travmatik diyafragmatik herni...  1990
  87  Tıkanma sarılığında ameliyat sonrası komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımı...  1990
  88  Safra kesesi ve/veya safra cerrahisinden sonra karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin değişikl...  1990
  89  Sistik kanalda taş oluşumu...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Acil Tıp Asistanliginin Bireyin Sagligi Üzerine Etkisi... 18/04/2017 - 21/04/2017
  2  Comparison of Tris-hydroxymethyl Aminomethane (Tham) and Sodium Bicarbonate (NaHCO3) on mortality in... 01/10/2016 - 05/10/2016
  3  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  4  Diognostic İmportance of Neutrofil Gelatinase Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute kidn... 13/05/2016 - 15/05/2016
  5  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  6  Comparison of Tris-hydroxymethyl Aminomethane (Tham) and Sodium Bicarbonate (NaHCO3) on mortality in... 13/11/2014 - 16/11/2014
  7  Diagnostic Importance Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute Kidn... 13/11/2014 - 16/11/2014
  8  Effects of Intravenous Sodium Bicarbonate Therapy on Survival in an Experimental Rat Model with Intr... 03/10/2012 - 06/10/2012
  9  A retrospective study of patints who were admitted to emergency department with elevated blood digox... 19/09/2012 - 22/09/2012
  10  Effects of intravenous sodium bicarbonate therapy on survival in an experimental Rat model with intr... 19/09/2012 - 22/09/2012
  11  Comparison of serum "creatinine" and "neutrophil gelatinase-associated lipocalin" levels for the ear... 19/09/2012 - 22/09/2012
  12  The effect of "tris-hydroxymethyl aminomethane" (Tham) treatment on survival of rats on which experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  13  The effect of application of "Oxidised Cellulose (Bloodcare)" powder on hemostasis time in an experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  14  My brain is bleeding my eyes are open. A case of epidural hematoma... 29/10/2010 - 03/11/2011
  15  Have you ever seen white blood? A case of hyperlipidemia and acute non-biliary pancreatitis.... 29/10/2010 - 03/11/2011
  16  Oh no! Pin again! A case of foreign body aspiration... 29/10/2010 - 03/11/2011
  17  Where is the nasogastric tube? A case where the nasogastric tube is in the pleura... 29/10/2010 - 03/11/2011
  18  Such a love. A case of penile fracture... 29/10/2010 - 04/11/2010
  19  The fake. A case of epiploic appendicitis... 29/10/2010 - 03/11/2011
  20  Malign Fever... 29/10/2010 - 03/11/2011
  21  To kill two birds with two stones. (A case of calcified appendicoliths)... 29/10/2010 - 03/11/2011
  22  Boerhaave Syndrome... 28/10/2010 - 31/10/2010
  23  Hastamız Neden Hem Yutamıyor Hem de Kusuyor Özefagus ta Yabancı Cisim; Üzüm Çekirdeği (Grape... 29/10/2009 - 03/11/2009
  24  Araç içi trafik kazası nedneiyle kliniğe basvuran intrakranial kitle olgusu... 29/10/2009 - 01/10/2009
  25  Heparinize ratlarda femoral arter kanama modelinde, lokal `microporous polysaccharide hemosphere? (T... 29/10/2009 - 03/11/2009
  26  Koyunlarda A.V Femoralis Kesisi ile Oluşturulan Deneysel Kanama Modelinde, Lokal Chitosan Lineer Po... 29/10/2009 - 04/11/2009
  27  Hemostatic affect of oxidised cellulose (Bloodcare) powder in a rat model with femoral artery bleedi... 13/05/2009 - 17/05/2009
  28  Hemostatic affect of microporous polysaccharide hemosphere in a heparinized rat model with femoral a... 15/09/2008 - 18/09/2008
  29  Exploring hemostatic affect of local Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a young sheep model with sev... 15/09/2008 - 18/09/2008
  30  A Rare Complication Of Abamectin Poisoning: Uvula Edema. Fourth Mediterranean Emergency Medicine Con... 15/09/2007 - 19/09/2007
  31  Koyunlarda A.V Femoralis Kesisi ile Oluşturulan Deneysel Kanama Modelinde, Lokal Chitosan Lineer Po... 04/09/2007 - 08/09/2007
  32  A Rare Complication of Abamectin Poisoning: Uvula Edema... 01/01/2007 - 02/01/2007
  33  An Unusual Case of Poisoning due to Spartium Junceum (Spanish Broom) Plant Juice... 01/01/2007 - 02/01/2007
  34  Single Dose Thiocolchicoside: A Rare Cause of Seizure... 01/01/2007 - 02/01/2007
  35  Emergency Service Evacuation Plans in Unusual Situations... 01/01/2007 - 02/01/2007
  36  Acute Ischemic Stroke and Concomitant Infections in the Emergency Department... 01/01/2007 - 02/01/2007
  37  Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz-BB izoenzimi... 01/11/2006 - 04/11/2006
  38  Anabilim dalımıza müracaat eden yabancı cisim yutulması ile ilgili üç ilginç vaka... 16/11/2005 - 20/11/2005
  39  Hasta yakınlarının hastalarına yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon girişimine tanıklık etm... 16/11/2005 - 20/11/2005
  40  Ratlarda olusturulan deneysel femoral arter kanaması modelinde lokal traumadex uygulamasinin hemost... 16/11/2005 - 20/11/2005
  41  Hasta Yakınlarının Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon Girişimine Tanıklık Etme Arzuları... 22/09/2005 - 25/09/2005
  42  Depresyon Ölçeği Puanlarının Belirlenmesi.... 22/09/2005 - 25/09/2005
  43  Relative s Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulmonary Resuscitation.... 02/09/2005 - 05/09/2005
  44  Determination of Depression Scale Scores of Patients Admitting to an Academic Emergency Department w... 02/09/2005 - 05/09/2005
  45  İnme semptom veya bulguları ile acil serrvise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkiley... 24/11/2004 - 27/11/2004
  46  A comparison of the prophylactic uses of topical mupirocin and nitrofurazone in murine contaminated ... 13/09/2003 - 17/09/2003
  47  Clinical efficacy of dexamethasone as adjuvant therapy for acute exudative pharyngitis in the emerge... 13/09/2003 - 17/09/2003
  48  Can HAP-?Hospital Disaster Plan? be Useful for Turkish Hospitals? A Report of Emergency Medicine Ass... 01/01/2003 - 02/01/2003
  49  Ambulans ile Acil Servise Getirilen Hastalara Uygulanan Hastane Öncesi Acil Bakımın Değerlendiri... 25/09/2002 - 28/09/2002
  50  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  51  Patient flow characteristics in the emergency department.... 04/10/2001 - 07/10/2001
  52  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  53  Evaluating the Level of Advanced Cardiac Life Support Knowledge of Paramedic Students in Last Class... 04/10/2001 - 07/10/2001
  54  The analysis of the patients who leave the emergency department...... 04/10/2001 - 07/10/2001
  55  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  56  Dokuz Eylül Üniversity Paramedic Programme... 04/10/2001 - 07/10/2001
  57  Hastane afet planı... 27/09/2001 - 28/09/2001
  58  Evaluating the Incidence of Trauma Through the Patients Admitting to Emergency Department with Synco... 04/07/2001 - 07/07/2001
  59  Lessons learned following the mass casualty terrorist bombings in Istanbul, Turkey, November 2003... 09/05/2001 - 12/05/2001
  60  Does a staff's manner of dress influence patient perception of care in an emergency department... 09/05/2001 - 12/05/2001
  61  Volunteer disaster EAM and field triage drill... 09/05/2001 - 12/05/2001
  62  Assesment of hospital disaster plan conferences in Turkey. A report of the Emergency Medicine Associ... 09/05/2001 - 12/05/2001
  63  The Percieved usefulness of the heopital emergency incident command system and an assesment tool for... 09/05/2001 - 12/05/2001
  64  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  65  Should laboratory tests be ordered in patients with syncope?... 01/01/2001 -
  66  The Current Status of and Factors Affecting Level of Knowledge Regarding Basic Life Support Measured... 01/01/2001 - 02/01/2001
  67  A New Perspective for Emergency Medicine, Emergency Medicine Association Of Turkey (EMAT)... 01/01/2001 - 03/01/2001
  68  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  69  The Value of Abdominal Radiography in the Emergency Department. Is it really needed?... 01/10/1997 - 04/10/1997
  70  Routine Radiologic Evaluation of the Thoracolumbar Spine in Blunt Trauma Patients. Is it Really Need... 01/10/1997 - 04/10/1997
  71  Altmışbeş Yaş Üstü Karın Ağrılı Hastalarımız... 30/09/1997 - 04/10/1997
  72  Karın Ağrısı ile Müracaat Eden Hastalarımız... 30/09/1997 - 04/10/1997
  73  Falls From a Height... 01/09/1996 - 05/09/1996
  74  Karın içi organlar arasında adezyon oluşumunun önlenmesinde İsoptin ve Trental'in etkileri... 14/05/1992 - 18/05/1992
  75  Cerrahi İnfeksiyonlarda Seftriakson Kullanımının İncelenmesi... 01/05/1990 - 04/05/1990
  76  H2 Histamin Reseptör Antagonistlerinin Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi... 05/06/1988 - 09/06/1988
 • NO AD YIL
  1  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
  2  İlkyardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Acilde Anorektal Hastalıklar Tüm Yönleri ile Acil Tıp. Tanı, Tedavi ve Uygulama Kitabı...  2013
  2  Karın ağrılı hastaya yaklaşım Tüm Yönleri ile Acil Tıp. Tanı, Tedavi ve Uygulama Kitabı...  2013
  3  ideal Acil servis Mimarisi nasıl Olmalı? Travma el kitabı...  2011
  4  Hastane Afet Planı, HAP Afet Tıbbı Kitabı...  2005
  5  Hastane Acil Servislerinin Afet Hazırlığı Afet Tıbbı Kitabı...  2005
  6  Yılan ısırıkları Herkes İçin İlkyardım...  2003
  7  Bayılma Herkes İçin İlkyardım...  2003
  8  Hayvan Isırıkları Herkes İçin İlkyardım...  2003
  9  Arı Sokması Herkes İçin İlkyardım...  2003
  10  Balık Oltasıyla Yaralanma Herkes İçin İlkyardım...  2003
  11  Sütür Tekniği Uygulama Becerisi Eğitim Rehberi Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  12  Sütür tekniği Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  13  Abdomen muayenesi Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  14  Glaskow Koma Skalası (GKS) Hesaplanması Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  15  Afet Hazırlığı ve Hastane Afet Planı Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  16  Acil Servis Nedir, Nasıl Olmalıdır? Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  17  Onkolojik Hastaya Yaklaşım Paramedik Kitabı...  2000
  18  Hastane Öncesi Alanda En Sık Kullanılan İlaçlar Paramedik Kitabı...  2000
  19  Geriatrik Hastanın Değerlendirilmesi Paramedik Kitabı...  2000
  20  Yara Bakımı Paramedik Kitabı...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Kronik Pulmoner Tromboemboli Modelinde Anti-İL-6 ve Metil Palmitatın Koruyucu Etkinliği...  8/2016 - /
  2   Tavşanlarda Oluşturulan Deneysel Rabdomyolize Sekonder Akut Böbrek Hasarının Erken Dönem Tanısında ?Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin? (NGAL) ve ?Semaphorin 3A? Değerlerinin Yeri...  12/2013 - /
  3  RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL RABDOMYOLİZE İKİNCİL "AKUT BÖBREK HASARI'NIN ERKEN DÖNEM TANISINDA "SERUM KREATİNİN" ve SERUM "NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN" DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI...  10/2011 - /
  4  Acil Servis Kalabalığını Azaltmada Yeni Bir model: Dokuz Eylül Blokaj Sistemi...  8/2008 - 12/2008
  5  Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kontamine ezik yaralarda topikal mupirosin ve nitrofurazon uygulamasının profilaktik tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması...  1/2002 - /2003
 • NO AD YIL
  1  Meslek Hizmet Ödülü...  2012
 • NO AD YIL
  1  Moshe Greidinger Scholarship Vakfı  1992
  2  Yüksek Öğrenim Kurumu  2014
  3  Fransa Ticaret Bakanlığı  1999
 • NO Görev
  1 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2016-Devam ediyor
  2 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2016- Ekim 2017
  4 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2016- Ekim 2017
  5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016- Ekim 2017
  6 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı, Mart 2015-Devam ediyor
  7 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Ocak 2015-Devam ediyor
  8 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  9 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  10 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Ocak 2012- Ocak 2015
  11 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Aralık 2014
  12 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2003
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanı, Eylül 1999- Eylül 2002