En

PROF.DR. GÜRKAN ERSOY TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ACİL TIP ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi  1984
  Tıpta Uzmanlık  Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  1991
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2016
 • NO AD YIL
  1  The Comparison of the Effects of Trometamol; Tris-Hydroxymethylaminomethane and 'sodium Bicarbonate ...  2018
  2  The Comparison of the Effects of Trometamol; TrisHydroxymethylaminomethane and 'sodium Bicarbonate T...  2018
  3  Hastane Afet Ekibinin Afete Hazırlık Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi...  2017
  4  Hemostatic Efficacy of Local Chitosan Linear Polymer Granule in an Experimental Sheep Model with Sev...  2016
  5  Ciddi femoral arter ve ven kanaması olan deneysel koyun modelinde, lokal chitosan linear polymer gr...  2016
  6  Retrospective evaluation of patients with elevated digoxin levels at an emergency department....  2016
  7  The effect of Application of Local Oxidised Cellulose Powder on Hemostasis Time in a rat model with ...  2015
  8  Aşırı Su Alımı Sonrası Gelişen Boerhaave Sendromu...  2015
  9  The effects of oral antibiotics on infection prophylaxis in traumatic wounds...  2014
  10  A New Model in Reducing Emergency Department Crowding: The Electronic Blockage System....  2014
  11  İzmir'de sivil toplum...  2013
  12  Acil servisimize müracaat eden penil fraktür olguları: bes olgunun sunumu...  2012
  13  Trafik kazaları ve ilkyardım...  2012
  14  Reduction of Anterior Shoulder Dislocation in Emergency Department; Is Entonox® Effective?...  2011
  15  İnme semptom veya bulguları ile acil servise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkileye...  2010
  16  Turkish patient relatives' attitudes towards family-witnessed resuscitation and affecting sociodemog...  2009
  17  Comparison of Trauma Scores for Adults Who Fell From Height as Survival Predictivity...  2009
  18  Clinical Efficacy Of Dexamethasone For Acute Exudative Pharyngitis...  2008
  19  Acil Serviste Kardiyopulmoner Resüsitasyona Tanıklık Eden Hasta Yakınlarının Hoşnutluğu...  2008
  20  A comparison of the prophylactic use of topical mupirocin and nitrofurazone in murine crush contamin...  2008
  21  Topikal Hemostatik Ajanların Travmalı Olgularda Güncel Kullanım Esasları...  2007
  22  Hemostatic effects of microporous polysaccharide hemosphere® in a rat model with severe femoral art...  2007
  23  Family witness resuscitation. Allow or deny? Which is true?...  2006
  24  The Current status and factors affecting the level of knowledge regarding basic life support measure...  2006
  25  Acil Servisler ve Burn-out (Tükenme) Sendromu...  2006
  26  Impact of the Terrorist Bombings of the Neve Shalom and Beth Israel Synagogues on a Hospital in Ista...  2005
  27  A National Survey Of Turkish Emergency Physicians Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulm...  2005
  28  Impact of the terrorist bombings of the Hong Kong Shanghai bank corporation headquarters and the Bri...  2005
  29  Chemical injury to the tongue following contact with sodium hydroxide drain cleaner...  2004
  30  Mass-casualty Terrorist Bombings in Istanbul, Turkey, November 2003: Report of the Events and the Pr...  2004
  31  Terorism in Turkey...  2003
  32  Mass Casualty Terrorist Bombings: Epidemiological Outcomes, Resource Utilization, and Time Course of...  2003
  33  Mass Casualty Terrorist Bombings. Implications for Emergency Department and Hospital Emergency Respo...  2003
  34  Acil serviste geriatrik hastaya yaklaşım...  2003
  35  Hastane Öncesi Nörolojik Sistem Değerlendirmesi...  2003
  36  İzmir İlindeki acil servis hekimlerinin tükenme düzeyleri...  2003
  37  Paramedik Öğrencilerinin CPR (Kardiyopulmoner Resüsitasyon) Bilgi Düzeylerinin ve Bunu Etkileyen...  2003
  38  Tıp Eğitiminde Mesleksel Becerilerin Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Deneyimi...  2002
  39  Acil Tıp ve Acil Tıp Derneği (ATD)...  2001
  40  Acil Serviste Nefes Darlığı Olan Hastaya Yaklaşım...  2001
  41  Hastane Afet Planı...  2001
  42  Zaman Yönetimi...  2001
  43  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  44  Karın Ağrısı Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  45  Toplam Kalite Yönetimi...  2000
  46  Şuur Bozukluğu Olan Hastaya Yaklaşım...  2000
  47  Senkop Geçiren Hastaya Yaklaşım...  2000
  48  Acil servise senkop ile başvuran hastalarda laboratuvar incelemelerinin kullanımı...  2000
  49  Acil Tıp Sistemi: Hastane Öncesi Acil bakım, Acil servisler ve Acil Tıp Derneği...  2000
  50  Yüksekten düşme olguları...  1999
  51  Acil Servis Mimarisi...  1999
  52  Acil Servis Mimarisi...  1999
  53  Tıkanma sarılıklı hastalarda post operatif akut böbrek yetmezliği...  1996
  54  Travmaya bağlı pankreas yaralanmaları...  1996
  55  Kolon yaralanmaları...  1996
  56  Çekal perforasyon sonrası peritonit tedavisinde antibiyotikler, serbest oksijen radikal gidericile...  1996
  57  Are Cervical Spine X-Rays Mandatory in All Blunt Trauma Patients?...  1995
  58  Should All Patients with Blunt Trauma Undergo Routine" Pelvic X-Ray?...  1995
  59  Deneysel peritonit tedavisinde antibiyotikler, serbest oksijen radikal gidericiler ve kombinasyonlar...  1995
  60  Karın içi Adezyonlar, Sebepleri ve Tedavi Yöntemleri...  1994
  61  Crush Sendromu...  1994
  62  Dacron greft rüptürü...  1994
  63  Hydatid Cyst of Diaphragm...  1993
  64  Midenin deneysel akut mukozal lezyonlarında Omeprazol ve Ranitidin'in sitoprotektif etkisi...  1993
  65  Toksik şok sendromu...  1993
  66  Sarılıkla seyreden bir karaciğer amip absesi olgusu...  1993
  67  Ayakta direkt batın grafisi ve akut apandisit...  1993
  68  Safra yolları cerrahisinde proflaktik amaçla antibiotik seçimi...  1993
  69  Karın İçi Yapışıklıkların Önlenmesinde Verapamil ve Pentoksifilin'in Etkileri...  1992
  70  Gastrocolic Fistula Due to Gastric Cancer...  1992
  71  Akut alt ekstremite iskemisi tedavisi...  1992
  72  Safra yolları cerrahisinde antibiotik proflaksisi...  1992
  73  Travma ve sepsiste plazma fibronektin düzeyleri...  1992
  74  Safra taşlarında ESWL...  1992
  75  Künt ve delici kolon yaralanmalarının tedavisinde primer onarım ya da kolostomi...  1992
  76  Postoperatif üriner retansiyon tedavisinde sempatomimetikler ve a-adrenerjik blokerler...  1992
  77  Total parenteral beslenme...  1992
  78  Künt karın travmalı hastalarda diagnostik peritoneal lavaj...  1992
  79  Mezenter Kistleri...  1991
  80  Obstrüktif ikterli hastalarda ameliyat öncesi ve sonrası serum bilirubin ve alkalen fosfataz düz...  1991
  81  Mezenter kisti...  1991
  82  Santral venöz kateterizasyon ve hava embolisi...  1991
  83  Amiloid guvatr...  1991
  84  İnfüzyon Flebiti Proflaksisinde Transdermal Nitrogliserin Uygulaması...  1990
  85  İnfüzyon Flebiti ve Korunulması...  1990
  86  İnfüzyon Flebitinin Engellenmesinde Lokal Nitrogliserin Uygulamasının Yeri...  1990
  87  Infüzyon tromboflebiti...  1990
  88  Sistik kanalda taş oluşumu...  1990
  89  Tıkanma sarılığında ameliyat sonrası komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımı...  1990
  90  Portal hipertansiyona bağlı özefagus varis kanamalarında tedavi...  1990
  91  Nitrogliserin içeren merhemler...  1990
  92  Travmatik diyafragmatik herni...  1990
  93  Safra kesesi ve/veya safra cerrahisinden sonra karaciğer fonksiyon testleri ve bilirubin değişikl...  1990
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of Wellness of Residents Working at Dokuz Eylul University Hospital... 25/04/2019 - 28/04/2019
  2  Acil Tıp Asistanliginin Bireyin Sagligi Üzerine Etkisi... 18/04/2017 - 21/04/2017
  3  Perkutan kroner girişim sonrası femoral abse... 30/03/2017 - 02/04/2017
  4  Comparison of Tris-hydroxymethyl Aminomethane (Tham) and Sodium Bicarbonate (NaHCO3) on mortality in... 01/10/2016 - 05/10/2016
  5  Diognostic İmportance of Neutrofil Gelatinase Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute kidn... 13/05/2016 - 15/05/2016
  6  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Afet Planı Çerçevesinde, Afet Ekibinin Afete... 13/05/2016 - 15/05/2016
  7  Diagnostic Importance Of Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin and Semaphorine 3A at Acute Kidn... 13/11/2014 - 16/11/2014
  8  Exploring the Antibacterial Effect of Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a Experimental Infected Rat... 13/11/2014 - 16/11/2014
  9  Comparison of Tris-hydroxymethyl Aminomethane (Tham) and Sodium Bicarbonate (NaHCO3) on mortality in... 13/11/2014 - 16/11/2014
  10  Effects of Intravenous Sodium Bicarbonate Therapy on Survival in an Experimental Rat Model with Intr... 03/10/2012 - 06/10/2012
  11  The effect of application of "Oxidised Cellulose (Bloodcare)" powder on hemostasis time in an experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  12  A retrospective study of patints who were admitted to emergency department with elevated blood digox... 19/09/2012 - 22/09/2012
  13  The effect of "tris-hydroxymethyl aminomethane" (Tham) treatment on survival of rats on which experi... 19/09/2012 - 22/09/2012
  14  Comparison of serum "creatinine" and "neutrophil gelatinase-associated lipocalin" levels for the ear... 19/09/2012 - 22/09/2012
  15  Effects of intravenous sodium bicarbonate therapy on survival in an experimental Rat model with intr... 19/09/2012 - 22/09/2012
  16  My brain is bleeding my eyes are open. A case of epidural hematoma... 29/10/2010 - 03/11/2011
  17  Malign Fever... 29/10/2010 - 03/11/2011
  18  To kill two birds with two stones. (A case of calcified appendicoliths)... 29/10/2010 - 03/11/2011
  19  Such a love. A case of penile fracture... 29/10/2010 - 04/11/2010
  20  Where is the nasogastric tube? A case where the nasogastric tube is in the pleura... 29/10/2010 - 03/11/2011
  21  Have you ever seen white blood? A case of hyperlipidemia and acute non-biliary pancreatitis.... 29/10/2010 - 03/11/2011
  22  Oh no! Pin again! A case of foreign body aspiration... 29/10/2010 - 03/11/2011
  23  The fake. A case of epiploic appendicitis... 29/10/2010 - 03/11/2011
  24  Boerhaave Syndrome... 28/10/2010 - 31/10/2010
  25  Koyunlarda A.V Femoralis Kesisi ile Oluşturulan Deneysel Kanama Modelinde, Lokal Chitosan Lineer Po... 29/10/2009 - 04/11/2009
  26  Heparinize ratlarda femoral arter kanama modelinde, lokal `microporous polysaccharide hemosphere? (T... 29/10/2009 - 03/11/2009
  27  Hastamız Neden Hem Yutamıyor Hem de Kusuyor Özefagus ta Yabancı Cisim; Üzüm Çekirdeği (Grape... 29/10/2009 - 03/11/2009
  28  Araç içi trafik kazası nedneiyle kliniğe basvuran intrakranial kitle olgusu... 29/10/2009 - 01/10/2009
  29  Hemostatic affect of oxidised cellulose (Bloodcare) powder in a rat model with femoral artery bleedi... 13/05/2009 - 17/05/2009
  30  Exploring hemostatic affect of local Chitosan Lineer Polymer (Celox) in a young sheep model with sev... 15/09/2008 - 18/09/2008
  31  Hemostatic affect of microporous polysaccharide hemosphere in a heparinized rat model with femoral a... 15/09/2008 - 18/09/2008
  32  A Rare Complication Of Abamectin Poisoning: Uvula Edema. Fourth Mediterranean Emergency Medicine Con... 15/09/2007 - 19/09/2007
  33  Koyunlarda A.V Femoralis Kesisi ile Oluşturulan Deneysel Kanama Modelinde, Lokal Chitosan Lineer Po... 04/09/2007 - 08/09/2007
  34  A Rare Complication of Abamectin Poisoning: Uvula Edema... 01/01/2007 - 02/01/2007
  35  Acute Ischemic Stroke and Concomitant Infections in the Emergency Department... 01/01/2007 - 02/01/2007
  36  Single Dose Thiocolchicoside: A Rare Cause of Seizure... 01/01/2007 - 02/01/2007
  37  Emergency Service Evacuation Plans in Unusual Situations... 01/01/2007 - 02/01/2007
  38  An Unusual Case of Poisoning due to Spartium Junceum (Spanish Broom) Plant Juice... 01/01/2007 - 02/01/2007
  39  Akut koroner sendromun erken tanısında glikojen fosforilaz-BB izoenzimi... 01/11/2006 - 04/11/2006
  40  Anabilim dalımıza müracaat eden yabancı cisim yutulması ile ilgili üç ilginç vaka... 16/11/2005 - 20/11/2005
  41  Hasta yakınlarının hastalarına yapılan kardiyopulmoner resüsitasyon girişimine tanıklık etm... 16/11/2005 - 20/11/2005
  42  Ratlarda olusturulan deneysel femoral arter kanaması modelinde lokal traumadex uygulamasinin hemost... 16/11/2005 - 20/11/2005
  43  Hasta Yakınlarının Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon Girişimine Tanıklık Etme Arzuları... 22/09/2005 - 25/09/2005
  44  Depresyon Ölçeği Puanlarının Belirlenmesi.... 22/09/2005 - 25/09/2005
  45  Relative s Perspectives Regarding Family Witnessed Cardiopulmonary Resuscitation.... 02/09/2005 - 05/09/2005
  46  Determination of Depression Scale Scores of Patients Admitting to an Academic Emergency Department w... 02/09/2005 - 05/09/2005
  47  İnme semptom veya bulguları ile acil serrvise başvuran hastaların başvuru zamanlarını etkiley... 24/11/2004 - 27/11/2004
  48  Clinical efficacy of dexamethasone as adjuvant therapy for acute exudative pharyngitis in the emerge... 13/09/2003 - 17/09/2003
  49  A comparison of the prophylactic uses of topical mupirocin and nitrofurazone in murine contaminated ... 13/09/2003 - 17/09/2003
  50  Can HAP-?Hospital Disaster Plan? be Useful for Turkish Hospitals? A Report of Emergency Medicine Ass... 01/01/2003 - 02/01/2003
  51  Ambulans ile Acil Servise Getirilen Hastalara Uygulanan Hastane Öncesi Acil Bakımın Değerlendiri... 25/09/2002 - 28/09/2002
  52  Burnout syndrome in the emergency room physicians... 03/06/2002 - 08/06/2002
  53  Emergency medicine residency curriculum in the first program in Turkey... 04/10/2001 - 07/10/2001
  54  A Model for Student Education in the Emergency Department of Dokuz Eylul University. Agean Experienc... 04/10/2001 - 07/10/2001
  55  Evaluating the Level of Advanced Cardiac Life Support Knowledge of Paramedic Students in Last Class... 04/10/2001 - 07/10/2001
  56  The analysis of the patients who leave the emergency department...... 04/10/2001 - 07/10/2001
  57  Patient flow characteristics in the emergency department.... 04/10/2001 - 07/10/2001
  58  Dokuz Eylül Üniversity Paramedic Programme... 04/10/2001 - 07/10/2001
  59  Hastane afet planı... 27/09/2001 - 28/09/2001
  60  Evaluating the Incidence of Trauma Through the Patients Admitting to Emergency Department with Synco... 04/07/2001 - 07/07/2001
  61  Does a staff's manner of dress influence patient perception of care in an emergency department... 09/05/2001 - 12/05/2001
  62  Lessons learned following the mass casualty terrorist bombings in Istanbul, Turkey, November 2003... 09/05/2001 - 12/05/2001
  63  Volunteer disaster EAM and field triage drill... 09/05/2001 - 12/05/2001
  64  Assesment of hospital disaster plan conferences in Turkey. A report of the Emergency Medicine Associ... 09/05/2001 - 12/05/2001
  65  The Percieved usefulness of the heopital emergency incident command system and an assesment tool for... 09/05/2001 - 12/05/2001
  66  İkibinli Yıllarda Tıp Eğitimi... 24/04/2001 - 28/04/2001
  67  The Current Status of and Factors Affecting Level of Knowledge Regarding Basic Life Support Measured... 01/01/2001 - 02/01/2001
  68  Should laboratory tests be ordered in patients with syncope?... 01/01/2001 -
  69  A New Perspective for Emergency Medicine, Emergency Medicine Association Of Turkey (EMAT)... 01/01/2001 - 03/01/2001
  70  Mesleksel beceriler eğitimi... 12/11/1998 - 15/11/1998
  71  The Value of Abdominal Radiography in the Emergency Department. Is it really needed?... 01/10/1997 - 04/10/1997
  72  Routine Radiologic Evaluation of the Thoracolumbar Spine in Blunt Trauma Patients. Is it Really Need... 01/10/1997 - 04/10/1997
  73  Altmışbeş Yaş Üstü Karın Ağrılı Hastalarımız... 30/09/1997 - 04/10/1997
  74  Karın Ağrısı ile Müracaat Eden Hastalarımız... 30/09/1997 - 04/10/1997
  75  Falls From a Height... 01/09/1996 - 05/09/1996
  76  Karın içi organlar arasında adezyon oluşumunun önlenmesinde İsoptin ve Trental'in etkileri... 14/05/1992 - 18/05/1992
  77  Cerrahi İnfeksiyonlarda Seftriakson Kullanımının İncelenmesi... 01/05/1990 - 04/05/1990
  78  H2 Histamin Reseptör Antagonistlerinin Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkisi... 05/06/1988 - 09/06/1988
 • NO AD YIL
  1  Acil Servis ve Akademik Acil Tıp / Acil Tıp ve Bilimsel Araştırmalar...  2002
  2  İlkyardım Temel Yaşam Desteği El Kitabı...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Sıcak Çarpması nedir? Yüz doktor, yüz hastalık...  2017
  2  Afet ve Acil Durumlarda Üreme sağlığı Disiplinler Arası Afet Yönetimi Araştırmaları...  2017
  3  Karın ağrılı hastaya yaklaşım Tüm Yönleri ile Acil Tıp. Tanı, Tedavi ve Uygulama Kitabı...  2013
  4  Acilde Anorektal Hastalıklar Tüm Yönleri ile Acil Tıp. Tanı, Tedavi ve Uygulama Kitabı...  2013
  5  ideal Acil servis Mimarisi nasıl Olmalı? Travma el kitabı...  2011
  6  Hastane Afet Planı, HAP Afet Tıbbı Kitabı...  2005
  7  Hastane Acil Servislerinin Afet Hazırlığı Afet Tıbbı Kitabı...  2005
  8  Bayılma Herkes İçin İlkyardım...  2003
  9  Yılan ısırıkları Herkes İçin İlkyardım...  2003
  10  Balık Oltasıyla Yaralanma Herkes İçin İlkyardım...  2003
  11  Arı Sokması Herkes İçin İlkyardım...  2003
  12  Hayvan Isırıkları Herkes İçin İlkyardım...  2003
  13  Glaskow Koma Skalası (GKS) Hesaplanması Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  14  Sütür tekniği Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  15  Acil Servis Nedir, Nasıl Olmalıdır? Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  16  Abdomen muayenesi Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  17  Afet Hazırlığı ve Hastane Afet Planı Acil Servis ve Akademik Acil Tıp. Türkiye için Kılavuz...  2002
  18  Sütür Tekniği Uygulama Becerisi Eğitim Rehberi Paramedikler için Mesleksel Beceriler...  2002
  19  Hastane Öncesi Alanda En Sık Kullanılan İlaçlar Paramedik Kitabı...  2000
  20  Geriatrik Hastanın Değerlendirilmesi Paramedik Kitabı...  2000
  21  Onkolojik Hastaya Yaklaşım Paramedik Kitabı...  2000
  22  Yara Bakımı Paramedik Kitabı...  2000
 • NO AD TARIH
  1  Buca Proaktif Öğretmen Eğitimi Projesi...  4/2018 - 6/2018
  2  Kronik Pulmoner Tromboemboli Modelinde Anti-İL-6 ve Metil Palmitatın Koruyucu Etkinliği...  8/2016 - /
  3   Tavşanlarda Oluşturulan Deneysel Rabdomyolize Sekonder Akut Böbrek Hasarının Erken Dönem Tanısında ?Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin? (NGAL) ve ?Semaphorin 3A? Değerlerinin Yeri...  12/2013 - 10/2015
  4  RATLARDA OLUŞTURULAN DENEYSEL RABDOMYOLİZE İKİNCİL "AKUT BÖBREK HASARI'NIN ERKEN DÖNEM TANISINDA "SERUM KREATİNİN" ve SERUM "NEUTROPHIL GELATINASE-ASSOCIATED LIPOCALIN" DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI...  10/2011 - /
  5  Acil Servis Kalabalığını Azaltmada Yeni Bir model: Dokuz Eylül Blokaj Sistemi...  8/2008 - 12/2008
  6  Ratlarda deneysel olarak oluşturulan kontamine ezik yaralarda topikal mupirosin ve nitrofurazon uygulamasının profilaktik tedavideki etkinliklerinin karşılaştırılması...  1/2002 - 1/2003
 • NO AD YIL
  1  Meslek Hizmet Ödülü...  2012
 • NO AD YIL
  1  Moshe Greidinger Scholarship Vakfı  1992
  2  Yüksek Öğrenim Kurumu  2014
  3  Fransa Ticaret Bakanlığı  1999
 • NO Görev
  1 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  2 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ekim 2019-Devam ediyor
  3 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Ekim 2019-Devam ediyor
  4 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Haziran 2018-Devam ediyor
  5 Spor Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Haziran 2018-Devam ediyor
  6 Ankara Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2018-Devam ediyor
  7 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2016-Devam ediyor
  8 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2016- Kasım 2017
  9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili, Ağustos 2016- Ekim 2017
  10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Başkanı, Ağustos 2016- Ekim 2017
  11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016- Ekim 2017
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Başkanı, Mart 2015- Mart 2018
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mart 2015- Mart 2018
  14 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Ocak 2015- Ocak 2018
  15 Girişimcilik, İşletme ve Ekonomi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Temmuz 2013- Temmuz 2016
  16 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Ocak 2012- Ocak 2015
  17 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Ocak 2012- Ocak 2015
  18 DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi (Desem) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2011- Aralık 2014
  19 Akademik Acil Tıp ve Afet Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2009- Ağustos 2012
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanı, Eylül 2002- Eylül 2003
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Eylül 2003
  22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı Başkanı, Eylül 1999- Eylül 2002
  23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 1999- Eylül 2002