DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DEBİS | ENGLISH | ANA SAYFA | KİŞİSEL SAYFALAR
PROF.DR. SEVİNÇ ERASLAN
TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI
E-Posta :   sevinc.eraslan@deu.edu.tr Telefon :   +90 232 - 4123741 - 3741
Eğitim / Akademik Bilgisi
Lisans  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı  1981
Yardımcı Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986
Doçent  Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları  1987
Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
NO AD YIL
1  Osteomalazi...  2011
2  The effect of creatinine clearence on the short-term outcome of neuropathic diabetic foot ulcers...  2010
3  Adrenal incidentaloma, clinical, metabolic, follow-up aspects: single centre experience...  2009
4  Reduction of major amputations after starting a multidisciplinary diabetic foot care team: Single ce...  2009
5  Predictors of amputation in diabetics with foot ulcer: single center experience in a large Turkish c...  2009
6  Menapoz ve Diyabet...  2008
7  Gebelikte Beslenme...  2007
8  Transforming growth factor-beta 1 levels in women with prior history of gestational diabetes mellitu...  2007
9  Yaşlıda Diyabet...  2006
10  Paget Hastalığı...  2004
11  Plasma selenium and urinary iodine in patients with goiter...  2004
12  Bone Mineral Density and Biochemical Markers of Bone in Patients with Idiopathic Hypercalciuria...  2003
13  Evaluation of physical fitness in patients with Type 2 diabetes mellitus...  2003
14  Treatment of malignant insulinoma with fluocortolene and high-dose folinic acid and 5-fluorouracil: ...  2002
15  A Case of a De Novo A3243G Mutation in Mitochondrial DNA in a Patient with Diabetes and Deafness...  2002
16  Bone Mineral Density in Postmenopausal Women with Endogenous Subclinical Hyperthyroidism...  2000
17  Hyperinsulinemia and insulin resistance in non-alcoholic steatohepatitis...  1999
18  İzmir Bölgesinde Tiroid kanserleri (159 olgu)...  1999
19  Sympomatic hypocalcemia in apatient with latent hypoparathyroidism and breast carcinoma with bone me...  1998
20  Yaşlı tip II diyabetik olgularda iskeletin diffüz idyopatik hiperostozu ve osteoporoz...  1998
21  Tip II diyabetik birey çocuklarında erken metabolik değişiklikler...  1998
22  Diabetic extremity infections...  1998
23  Correlation between serum lipoprotein(a) and angiographic coronary artery disease in non-insulin-dep...  1997
24  Bone mineral density in patients with endogenous subclinical hyperthroidism...  1997
25  Trimethoprim/sulfamethoxazole-induced hypoglycemia in a malnourished patient with severe infection...  1997
26  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz...  1997
27  Tip II diabetes mellitus ve lipoprotein(a)...  1997
28  Early and delayed thallium-201 scintigraphy in thyroid nodules:The relationship between early thalli...  1996
29  Scintigraphic Evaluation of Left Ventricular Function and Correlation with Autonomic Cardiac Neuropa...  1992
30  Erken Klinik Dönemdeki IDDM'lu Hastalarda Remisyon İndüksiyonunda İntensiv İnsülin Tedavisinin Ön So...  1992
31  Uzun Süreli Kullanılan B Adrenoreseptör Blokör İlaçların Ani Kesilmesi Sendromu...  1991
32  Hepatitis C virus Antibodies among Risk Groups in Turkey...  1991
33  Diabetes Mellituslu Hastalarda Sol Ventrikül Diastolik ve Sistolik Fonksiyonlarının Kardiak Otonomik...  1991
34  Sjögren Sendromu...  1989
35  Transient Wolf- Parkinson-White syndorome during honey intoxication...  1988
36  Mad Honey...  1988
37  Akut Tübüler Nekroz Tanısı Konulan 35 Hastanın Klinik ve Laboratuar Değerlendirilmesi...  1987
38  Gebe Hastalarda antihipertansif ilaçlar...  1987
39  İlaca bağlı iki aplastik anemi olgusu...  1987
40  Akut Tübüler Nekroz Olgularında Uzun Dönemde Nekroz...  1987
41  Gebelik ve Diabetes Mellitus...  1987
42  Doğu Karadeniz Bölgesinde Deli Bal İntoksikasyonu...  1987
43  Akut Böbrek Yetmezliğinin Ayrıcı Tanısında FENa ve RFI Değerlerinin Önemi...  1987
44  Akut Böbrek Yetmezliği...  1987
45  Konjestif Kardiyomiyopati ile seyreden Marfan sendromlu vaka takdimi...  1987
46  Malaria ve İmmün Kompleks Glomerulonefriti...  1980
47  Splenektomi ile kür sağlanmış olan bir idiopatik trombositopenik purpura olgusunda gebelik seyrinde ...  1980
NO AD TARİH
1  Is there a relationship between neutrophil/lymphocyte ratio and vitamin D levels in individuals over...
 15/05/2015 - 
2  Low apelin levels are associated with a marked increase in risk for development of the gestational d...
 03/05/2014 - 07/05/2014
3  Primer hiperparatiroidili hastalarda paratiroid sintigrafisi pozitifliği ile serum kalsiyum, fosfor ...
 15/05/2013 - 19/05/2013
4  Minimal invaziv foliküler kanser, medüller tiroid mikrokarsinomu ve c hücre hiperplazisi birlikteliğ...
 15/05/2013 - 19/05/2013
5  Tip 2 diabetes mellitus tanısı ile hospitalize edilen hastaların taburculuk sonrası glisemik kontrol...
 15/05/2013 - 19/05/2013
6  Newly diagnosed type 2 diabetic patient presenting with crural infection...
 27/04/2013 - 01/05/2013
7  Insulin pump therapy as an obligatory treatment modality in a type 2 diabetic patient...
 27/04/2013 - 01/05/2013
8  Clinical, hormonal and radiological characteristics of a group of primary empty sella patients...
 27/04/2013 - 01/05/2013
9  Prevalance of cancer in acromegaly patients: a single center data...
 27/04/2013 - 01/05/2013
10  65 yaş üstü hipotiroidili hastalarda etyoloji ve tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi...
 23/11/2012 - 24/11/2012
11  Determining the SUV Value of the Adrenal Incidentalomas with Positron Emission Tomography...
 29/10/2012 - 04/11/2012
12  Ektopik lokalizasyonlu paratiroid adenomu olgusu...
 11/04/2012 - 15/04/2012
13  Ön hipofiz hormon eksikliğinin olası bir belirteci: Ektopik nörohipofiz...
 11/04/2012 - 15/04/2012
14  Determining the SUV Value of the Adrenal Incidentalomas with Positron Emission Tomograhy...
 04/04/2012 - 08/04/2012
15  Pulmoner hipertansiyon,sağ kalp yetmezliği,kalp kapak yetmezliği ve plevral efüzyon ile başvuran gra...
 12/10/2011 - 16/10/2011
16  Papiller ve folliküler tiroid kanseri birlikteliği...
 12/10/2011 - 16/10/2011
17  İleal diversiyon opreasyonu sonrası gelişen ağır semptomatik metabolik kemik hastalığı...
 12/10/2011 - 16/10/2011
18  Endokrin sistemin önemli bir insidental tablosu: Primer empty sella...
 12/10/2011 - 16/10/2011
19  NADİR GÖRÜLEN TİROİD LENFOMA OLGUSU...
 12/10/2011 - 16/10/2011
20  Adrenal İnsidentoloma ile başvurarak hipofizer Cushing hastalığı tanısı alan olgularımız...
 12/10/2011 - 16/10/2011
21  Hypoparathyroidism mimicking ankylosing spondylitis...
 24/04/2010 - 28/04/2010
22  Cytologic comparision between growing and non-growing benign thyroid nodules evalauted using two dif...
 24/04/2010 - 28/04/2010
23  Reduction of major amputations after starting a multidiciplinary diabetic foot care team: single cen...
 25/04/2009 - 29/04/2009
24  The effect of creatinine clearance on the short-term outcome of neuropathic diabetic foot ulcers...
 25/04/2009 - 29/04/2009
25  C-reactive protein level early after starting standard treatment of diabetic foot infection is assoc...
 25/04/2009 - 29/04/2009
26  Predictors of amputation in diabetic foot ulcer: single centre experience in a large Turkish cohort...
 25/04/2009 - 29/04/2009
27  Endothelium Dependent Hemostatic Factors and Subclinical Inflammation in Women with Previous Gestati...
 25/04/2009 - 29/04/2009
28  Endothelium dependent haemostatic factors and subclinical inflammation in women with previous gestat...
 25/04/2009 - 
29  Gestasyonel Diyabet Öyküsü olan kadınlarda subklinik inflamasyon ve endotel bağımlı hemostatik faktö...
 24/11/2007 - 28/11/2007
30  Primer hiperparatiroidili hastalarda klinik ve patolojik özellikler...
 24/10/2007 - 28/10/2007
31  Subtotal tiroidektomi uygulaması tiroid kanseri tedavi yönetimini güçleştirmektedir...
 24/10/2007 - 28/10/2007
32  Gestasyonel Diyabet Öyküsü olan kadınlarda subklinik inflamasyon ve endotel bağımlı hemostatik faktö...
 24/10/2007 - 28/10/2007
33  Predictors of major amputations in diabetic foot ulcers. Dokuz Eylül University Hospital experience...
 24/06/2006 - 27/06/2006
34  Diyabetik hastalarda ketoz ve ketoasidoza yol açan faktörler...
 21/09/2005 - 25/09/2005
35  Kliniğimizde subklinik hipertiroidi nedenleri...
 16/09/2004 - 18/09/2004
36  Radyoterapi Sonrası Serebral Enfarkt Gelişen İki Hipofiz Adenom Vakası...
 18/09/2002 - 22/09/2002
37  Propiltiourasil kullanımına bağlı vaskulit bulguları olan 3 olgu...
 18/09/2002 - 22/09/2002
38  Antitiroid tedavi almakta olan bireylerde antinötrofi sitoplazmik antikor gelişimil...
 18/09/2002 - 22/09/2002
39  Radyoterapi sonrası serebral enfarkt gelişen iki hipofizer adenom vakası...
 18/09/2002 - 22/09/2002
40  Risk factors and clinical presentation of diabetic foot lesions...
 04/10/2001 - 06/10/2001
41  Emphysematous pyelonephritis: Two cases and review the literature...
 04/10/2001 - 06/10/2001
42  Bullosis diabeticorum in two cases...
 04/10/2001 - 06/10/2001
43  Plasma Selenium Concentration And Urinary Iodine Excretion In Patients With Goiter...
 01/05/2001 - 05/05/2001
44  Hipertiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri...
 19/04/2000 - 23/04/2000
45  Hipotiroidizmde ve tedavi sonrası leptin düzeyleri...
 19/04/2000 - 23/04/2000
46  Evaluation of The Physical Fitness in The Patients with Type 2 Diabetes Mellitus...
 30/03/2000 - 31/03/2000
47  Nadir Bir Yaygın Portal Sistem Trombozu Sebebi: Pankreastan Kaynaklanan Malign Nöroendokrin Tümör...
 10/10/1999 - 15/10/1999
48  Hipertiroidide propylthiouracil kullanımına bağlı hepatotoksisite...
 23/09/1997 - 27/09/1997
49  Diabetik hastalarda fasiyal elektronörografi bulguları...
 23/09/1997 - 27/09/1997
50  Diyabet eğitiminin önemi ve etkinliğini etkileyen faktörler...
 23/09/1997 - 27/09/1997
51  Paget olguları ve pamidronat tedavisinin sonuçları...
 23/09/1997 - 27/09/1997
52  Erkek osteoporoz olguları ve kalsiyum, kalsiyum + kalsitriol tedavilerinin etkinliği...
 23/09/1997 - 27/09/1997
53  Tüberküloz kemoproflaksisi: 3 yıllık deneyimimiz...
 02/06/1997 - 06/06/1997
54  Yaşlı tip II diyabetik olgularda iskeletin diffüz idyopatik hiperostozu ve osteoporoz...
 19/05/1997 - 24/05/1997
55  Tip II diyabetik birey çocuklarında metabolik değişiklikler...
 19/05/1997 - 24/05/1997
56  Diyabetik ekstremite infeksiyonları: Klinik deneyimlerimiz...
 02/06/1996 - 06/06/1996
57  Trimetoprim/sulfamethoxazole (TMP/SMX) tedavisi sırasında gelişen hipoglisemi...
 28/05/1996 - 31/05/1996
58  Diabetik ekstremite infeksiyonları...
 28/05/1996 - 31/05/1996
59  Metastatik kemik lezyonları nedeniyle parental pamidronat uygulaması sonrası semptomatik hipokalsemi...
 28/05/1996 - 31/05/1996
60  Tip 2 diabetes mellitus ve lipoprotein (a)...
 15/04/1996 - 19/04/1996
61  Serum lipoprotein(a) düzeyleriyle koroner anjiografi olgularının ilişkisi...
 15/04/1996 - 19/04/1996
62  Tip II diabet ve koroner arter hastalığının serum lipid ve lipoprotein profili üzerine etkileri...
 26/03/1996 - 30/03/1996
63  Bone Mineral Density in Patients with Endogenous Subclinical Hyperthyroidism...
 04/10/1995 - 08/10/1995
64  Leukocyte Alkaline Phosphatase Activity in Diabetic Patients as an Indicator of Glycometabolic Contr...
 23/08/1992 - 27/08/1992
65  İleri Yaş Döneminde Protein C Düzeyleri...
 21/10/1991 - 25/10/1991
66  Akromegalik Sol Ventrikül Disfonksiyonun Radyonüklid Ventrikülografi ile İncelenmesi...
 01/10/1991 - 04/10/1991
67  DM'lu hastalarda sol ventrikül diastolik ve sistolik fonksiyonlarının kardiyak otonomik nöropati ile...
 01/10/1991 - 04/10/1991
68  Erken Klinik Dönemdeki IDDM'lu Hastalarda Remisyon İndüksiyonunda İntensiv İnsülin Tedavisinin Ön So...
 27/05/1991 - 29/05/1991
69  Malarya ve İmmun Kompleks Glomerulonefriti...
 04/06/1980 - 06/06/1980
NO AD YIL
1  Tip 2 Diyabet- Tanı/Komplikasyonlara yaklaşım ve tedavi...  1995
NO BÖLÜM ADI YIL
1  Glukokortikosteroid Tedavisi İç Hastalıkları...  2012
2  Hipoglisemi İç Hastalıkları...  2012
3  Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları-Hipoglisemi İç Hastalıkları...  2012
4  Diyabetin akut komplikasyonları Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet...  2011
5  Osteoporoz Endokrinoloji El Kitabı...  2004
6  Primer Osteoporozun Tiplerinin Klinik Özellikleri, Laboratuvar Testleri, Tanısal Yaklaşım ve Erkekte Osteoporozun Özellikleri Osteoporoz...  1998
7  Sekonder Osteoporoz Osteoporoz...  1998
8  Osteoporoz Patogenezi Osteoporoz...  1998
9  Osteoporozda diğer tedaviler Osteoporoz...  1994
NO AD TARIH
1  Diferansiye tiroid kanserli premenapozal kadın hastalarda tiroid hormonu ile supresyon tedavisinin kemik döngüsü üzerine etkileri: vaka kontrollü kohort çalışması...  2/2012 - /
2  Gestasyonel Diyabet Öyküsü Olan Hastalarda Doku Faktörü Yolu İnhibitörü (TFPI) ile birlikte Koagülasyon ve Fibrinolitik Sistemlerinin Değerlendirilmesi...  7/2005 - 7/2007
3  Hipertiroidili ve hipotiroidili hastaların tedavi ile ötiroid hale getirilmelerinin serum leptin düzeylerine etkisi...  1/1997 - 1/1999
4  Gestasyonel Diyabet...  6/1997 - 12/2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Cumhuriyet Bulvarı No: 144 35210 Alsancak / İZMİR Telefon:+90(232) 412 12 12 Faks:+90 (232) 464 81 35
© D.E.Ü.Rektörlük Bilgi İşlem Dairesi