En

PROF.DR. VESİLE ÖZTÜRK TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1988
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  2003
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Algoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Psychometric Testing of the Turkish Version of the Stroke Self-Efficacy Questionnaire...  2019
  2  Effects on urinary outcome of patients and caregivers? burden of pelvic floor muscle exercises based...  2019
  3  Spinal Epidural and Intracranial Subdural Haemorrhage that is a Complication of Spinal Anaesthesia...  2018
  4  Küme Baş Ağrısı...  2018
  5  Experiences Related to Urinary Incontinence of Stroke Patients: A Qualitative Descriptive Study...  2018
  6  Factors Affecting Hospital Length of Stay Among Patients With Acute Stroke...  2017
  7  The Effects of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Simulation and Brunnstrom Movement Therapy...  2017
  8  Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation or Brunnstrom Hand Manipulation: Which Treatm...  2016
  9  Analyses of the Turkish National İntravenous Thrombolysis Registry...  2016
  10  Management of free-floating thrombus within the arcus aorta and supra-aortic arteries...  2014
  11  İnmede dekompresif cerrahi...  2014
  12  Acute Treatment of Migraine...  2013
  13  Efficacy and Safety of 400 and 800mg Etodolac vs. 1,000mg Paracetamol in Acute Treatment of Migraine...  2013
  14  A longitudinal study of balance in migraineurs...  2012
  15  Intravenous thrombolytic treatment in a patient with transient ischemic attack associated with mural...  2011
  16  Opalski Sendromu...  2010
  17  Akut iskemik inmede intraarteriyel trombolitik tedavi...  2009
  18  Akut iskemik inmede intravenöz trombolitik tedavi...  2009
  19  Hemiplejik hastalarda omuz ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler...  2009
  20  Is balance normal in migraneurs without history of vertigo?...  2008
  21  Is There An Association Between Migraine and Atopic Disorders? The Results of Multicenter Migraine A...  2008
  22  Intravenous Thrombolysis in Acute Ischemic Stroke: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital, ...  2008
  23  Küme başağrısı...  2008
  24  Akut inme tedavisinde yeni anlayış: İnme ünitesi organizasyonu...  2008
  25  Management Of Carotid Artery Stenosis: Experiences in Dokuz Eylül University Hospital...  2008
  26  Serebral sinüs trombozu...  2007
  27  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% carbon diox...  2007
  28  Economic impact of primary headaches in Turkey: a university hospital based study: part II....  2006
  29  Nozokomiyal enfeksiyonlar....  2006
  30  Nadir görülen primer başağrısı sendromları...  2006
  31  Improvement in brain SPECT findings during donepezil therapy in a patient with pure akinesia...  2005
  32  Parkinsonizmin Eşlik ettiği Mitokondriyal Miyopati....  2005
  33  Prospective, randomised, double blind, controlled comparison of metoclopramide and pethidine in the ...  2004
  34  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  35  Diagnosis profile and comparison of risk factors in major types of dementia:An hospital based study....  2004
  36  Cerebral haemodynamic response to acute intracranial hypertension induced by head-down tilt....  2004
  37  The Effects of Exercise and Exercise ? Related Changes in Blood Nitric Oxide Level on Migraine Heada...  2003
  38  Çocuk ve ergenlerde migren başağrısının erişkin başlangıçlı miğren başağrıları ile k...  2003
  39  Comparison of cortical excitability in chronic migraine (transformed migraine) and migraine without ...  2002
  40  Multiple sclerosis and parkinsonism: a case report...  2002
  41  Agrafisiz aleksi: Bir olgu sunumu...  2002
  42  Migren hastalıklarında iktal ve interiktal endotelin-1 düzeyleri...  2002
  43  Comparison of preseptal and pretarsal injections of botulinum toxin in the treatment of blepharospas...  2002
  44  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  45  Multipl sklerozda interferon beta-1A sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle...  2001
  46  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  47  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  48  Nöromyotoni ve epilepsi. Olgu sunumu....  2000
  49  Günlük süreğen başağrısı ve ilaca bağlı başağrısı....  2000
  50  Menstrüel migren olguları ve endokrin profilleri...  2000
  51  İskemik serebrovasküler hastalıkların tedavisinde cerrahi dekompresyonun rolü....  2000
  52  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menenjiti): Olgu sunumu....  2000
  53  Brainstem Auditory Evoked Potentials In Patients With Cervical Spondylarthrosis And Vertigo...  1999
  54  Migren Jeneratörleri....  1999
  55  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri....  1999
  56  Migren ve cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...  1999
  57  Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic o...  1998
  58  Hemiplegia vegetativa alterna. Olgu sunumu....  1997
  59  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi. Olgu sunumu....  1997
  60  Association of trigeminal neuralgia with multiple sclerosis: Clinical and magnetic resonance imaging...  1997
  61  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
  62  Serebral kan akım hızları ve etkileyen faktörler. Transkranyal Doppler ultrasonografi çalışma...  1996
  63  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
  64  Kortikobazal dejenerasyon. Olgu sunumu....  1995
  65  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  66  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
  67  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü "...  1994
  68  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  69  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
  70  Twins with moyamoya disease...  1994
  71  Shy-Drager Sendromunda MRG ve Xamoterol Sağaltımı....  1993
  72  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  73  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
 • NO AD TARİH
  1  Karbamazepin intoksikasyonu olan olgu eşliğinde trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan ilaçl... 11/05/2018 - 11/05/2018
  2  KÜME BAŞAĞRISI TANISINDA SEKONDER NEDENLERİ DIŞLIYOR MUYUZ?... 16/03/2018 - 18/03/2018
  3  NERVUS İNTERMEDİUS NEVRALJİSİ... 16/03/2018 - 18/03/2018
  4  GEÇ BAŞLANGIÇLI POSTZOSTER NEVRALJİ... 09/03/2018 - 11/03/2018
  5  AKCİĞER KANSERİYLE İLİŞKİLİ ATİPİK YÜZ AĞRISI OLGUSU... 09/03/2018 - 11/03/2018
  6  Trigeminal nevralji ve Küme Başağrısını Taklit Eden İCA Diseksiyonu... 10/02/2017 - 12/02/2017
  7  İNTRAKRANİYAL HİPOTANSİYONA BAĞLI BAŞ AĞRISI OLAN HASTADA EPİDURAL KAN YAMASI TEDAVİSİ... 10/02/2017 - 12/02/2017
  8  Trimetazidinin indüklediği parkinsonizm olgusu... 25/11/2016 - 01/12/2016
  9  Tıp doktorları arasında aşırı ilaç kullanım başağrısı farkındalığı... 25/11/2016 - 01/12/2016
  10  E-SPUI- Experiences of stroke patients regarding urinary incontinence according to the health belief... 15/08/2016 - 17/08/2016
  11  Stroke self-efficacy questionnaire: A study of validity and reliability... 22/06/2016 - 25/06/2016
  12  Bilateral anterior serebral arter sulama alanı enfarktı olgusu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  13  Akut iskemik inme tedavisi:Olgu sunumu... 28/04/2016 - 01/05/2016
  14  SAĞLIK İNANÇ MODELİNE GÖRE İNMELİ HASTALARIN ÜRİNER İNKONTİNANSA İLİŞKİN DENEYİMLER... 05/10/2015 - 09/10/2015
  15  Increasing age has detrimental effect on balance and functional capacity in patients with stroke... 16/09/2015 - 18/09/2015
  16  Age differences in acute stoke: a retrospective comparison study across geriatric and non-geriatric ... 16/09/2015 - 18/09/2015
  17  Musculoskeletal problems among the caregivers of the geriatric patients with stroke... 16/09/2015 - 18/09/2015
  18  Falls as an indicator of the reduced motor function and quality of life in elderly patients with str... 16/09/2015 - 18/09/2015
  19  İnme Olgularında Navigasyonlu Repetetif Transkranial Magnetik Stimulasyon (RTMS) ve Brunnstrom El... 20/05/2015 - 24/05/2015
  20  The factors associated with the length of stay of acute stroke patients... 13/05/2015 - 15/05/2015
  21  Hemicraniectomy in patients with severe and widespread cerebral venous thrombosis (CVT) - Three case... 13/05/2015 - 15/05/2015
  22  The effects of inpatient physiotherapy on balance and functionality in acute stroke patients... 22/10/2014 - 25/10/2014
  23  Effect of Navigated Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (RTMS) and Brunnstrom Hand Trainin... 22/10/2014 - 25/10/2014
  24  Analyzing the effects of navigated repetetive transcranial magnetic stimulation (rMTS) in upper extr... 22/10/2014 - 25/10/2014
  25  Physiotherapy referral rates and trend about the inpatient physiotherapy referral in Turkey... 31/05/2014 - 03/06/2014
  26  Serebrovasküler Olay Geçiren Aortik Ark ve Supraaortik Arterlerde İntraluminal Trombusu Bulunan H... 06/11/2013 - 10/11/2013
  27  Akut inme hastalarında fonksiyonelliği etkileyen parametrelerin incelenmesi... 09/05/2013 - 11/05/2013
  28  Ağır malnütrisyon,kronik intestinal pseudoobstrüksiyonla seyreden primer mitokondriyal nörogast... 27/03/2013 - 31/03/2013
  29  Results of intravenous thrombolysis in Turkey:A multicenter study... 10/10/2012 - 13/10/2012
  30  İnmede dekompresif cerrahi:DEÜTF Nöroloji Kliniği Deneyimi... 11/05/2012 - 13/05/2012
  31  Akut iskemik inme tedavisinde acil mekanik rekanalizasyon... 25/11/2011 - 01/12/2011
  32  Gebelikte NMDA reseptör (NMDAR) ensefaliti... 25/11/2011 - 01/12/2011
  33  İnme hastalarında etiyolojik alt tiplerin CCS ile belirlenmesi... 25/11/2011 - 01/12/2011
  34  Akut İskemik İnme Tedavisinde Acil Mekanik Rekanalizasyon... 30/10/2011 -
  35  Stroke mimics in Stroke Unit... 10/09/2011 - 13/09/2011
  36  Organofosfat zehirlenmesine bağlı bir parkinsonizm olgusu... 04/12/2010 - 09/12/2010
  37  Intravenous thrombolysis in Turkey: Results of the Nationwide Registry... 25/05/2010 - 28/05/2010
  38  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi İnme Ünitesine ait 'Yanlış İnme' tanısıyla yatmış hast... 12/05/2010 - 15/05/2010
  39  Geçici iskemik atakta intravenöz trombolitik tedavi:Bir olgu sunumu... 10/11/2009 - 15/11/2009
  40  İskemik inme hastalarında erken dönem stent uygulamaları... 10/11/2009 - 15/11/2009
  41  Serum level of methylmalonic acid and vitamin B12 in acute ischemic stroke... 26/05/2009 - 29/05/2009
  42  Küme Başağrısında OSA gerçekten o kadar sık mı?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  43  Akut iskemik inmede trombolitik tedavi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabili... 28/05/2008 - 31/05/2008
  44  Akut iskemik inme tedavisinde yeni anlayış: İnme Ünitesi Organizasyonu... 28/05/2008 - 31/05/2008
  45  Follow up investigation of balance in migraineurs... 12/04/2008 - 19/04/2008
  46  Küme başağrısında Glukokortikoid tedavi sırasında gelişen santral seröz korioretinopati.... 10/11/2007 - 15/11/2007
  47  Thiocolchicoside im enjeksiyonu sonrası gelişen ensefalopati tablosu.... 10/11/2007 - 15/11/2007
  48  Karotis stent uygulamaları: Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi deneyimi... 10/11/2007 - 15/11/2007
  49  Clinical and immunological correlates of migraine and atopic disorders: a multicenter controlled att... 28/06/2007 - 01/07/2007
  50  Balance in migraineurs... 28/04/2007 - 05/05/2007
  51  Görsel olarak tetiklenmiş başağrılarında MR-spekrooskopi ve perfüzyon MRG ile serebral deği... 05/12/2005 - 10/12/2005
  52  Migren proflaksisinde topiramatın etkinliği.... 01/11/2005 - 01/12/2005
  53  Basilar artery blood flow velocity changes in patients with panic disorder following 35% CO2 challen... 22/10/2005 - 26/10/2005
  54  Basal and induced platelet activation in ischemic stroke; relationship between stroke subtypes and s... 25/05/2005 - 28/05/2005
  55  Tekrarlayan bilateral periferik fasiyal paralizinin nadir bir nedeni: Fasiyal kanala komşu bilatera... 29/09/2004 - 03/10/2004
  56  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  57  Primer vasküler başağrısında görsel uyarımla deneysel baş ağrısı oluşumu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  58  Migrene bağlı kayıp değerlendirme ölçeğinin (MIDAS) türkçe çevirisinin geçerlilik ve güv... 22/10/2003 - 26/10/2003
  59  Küme başağrısı ve küme benzeri başağrıları... 22/10/2003 - 26/10/2003
  60  Homocysteine levels and paraoxonase activity in patients with stroke... 30/08/2003 - 03/09/2003
  61  Çocuk ve ergenlerde başağrısı... 19/10/2002 - 23/10/2002
  62  Parkisonizmin eşlik ettiği iki mitokondrial myopati olgusu.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  63  Taupatiler: Klinik tanı alt grupları ve özellikleri.... 19/10/2002 - 23/10/2002
  64  Başağrılarında görüntüleme gerekli midir?... 19/10/2002 - 23/10/2002
  65  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  66  Serebral infarktüs geçirmiş hastalarda paraoksanaz aktivitesi... 31/10/2001 - 04/11/2001
  67  Küme başağrısı olguları, klinik ve demografik özellikleri.... 31/10/2001 - 04/11/2001
  68  Geçici iskemik atak ve iskemik strok risk faktörleri farklı mı?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  69  Nörolojik tutulum ile giden Job sendromu: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  70  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  71  Plasma Homocysteine Levels in Stroke Patient with Different Infarct Areas... 26/05/2001 - 31/05/2001
  72  Risk factors in Stroke Recurrence.... 02/04/2001 - 02/04/2001
  73  Migren ve günlük süregen başağrısı olgularında kortikal motor uyarılmış potansiyeller.... 02/11/2000 - 05/11/2000
  74  Pretarsal injections of botulinum toxin for treatment of blepharospasm and hemifacial spasm.... 11/06/2000 - 15/06/2000
  75  Dejeneratif demans ve vasküler demans tanılı olguların risk faktörleri yönünden karşılaşt... 01/01/2000 - 01/01/2000
  76  Hemifasiyal spazmda botulinum toksin A tedavisi.... 24/10/1999 - 28/10/1999
  77  Transcranial Dopplermonitoring during head-down tilt as a tool to investigate non-sympathetic cerebr... 01/01/1999 - 01/01/1999
  78  İnfarkt tedavisinde cerrahinin yeri... 23/09/1998 - 27/09/1998
  79  Ictal and interictal endothelin-1 levels and transcranial Doppler in migraine patients.... 19/09/1998 - 25/09/1998
  80  Minimental muayene alt skorlarının Alzheimer tipi demansın evreleriyle korelasyonu... 01/01/1998 - 01/01/1998
  81  Parkinsonism in multiple sclerosis. ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  82  Multiple sclerosis and movement disorders, ECTRIMS 97.... 02/11/1997 - 05/11/1997
  83  Serial recordings of evoked potentials during interferon 1A (Rebif) therapy in multiple sclerosis... 02/11/1997 - 05/11/1997
  84  Serebrovasküler hastalıklarda hareket bozuklukları.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  85  Strok rekürrensinde risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1977
  86  Hemorajik ve iskemik stroklarda risk faktörleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  87  Benign rekürrent aseptik menenjit (Mollaret menejiti): Olgu sunumu.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  88  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  89  Multipl sklerozda interferon beta-1a sağaltımının izleminde multimodal uyarılmış potansiyelle... 24/10/1997 - 28/10/1997
  90  Neuromyotonia and epilepsy: a case report.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  91  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  92  Which factors effect cerebral blood flow velocity? A multivariate analysis in 210 patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  93  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  94  Brainstem auditory evoked potentials in patients with cervical spondylarthrosis and vertigo.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  95  Hemiplegia vegetativa alterna.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  96  See saw nystagmus: 3 cases... 08/06/1996 - 12/06/1996
  97  Association of trigeminal neuralgia and multiple sclerosis.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  98  Cases of menstrual migraine and their endocrine profiles.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  99  Importance of nystagmus in etiologic diagnosis and lesion localization.... 08/06/1996 - 12/06/1996
  100  Kortikobazal dejenerasyon: Bir olgu sunumu.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  101  Torasik çıkış sendromu tanısında yeni elektrofizyolojik yaklaşımlar.... 24/09/1995 - 28/09/1995
  102  Migren ve Cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı... 24/09/1995 - 28/09/1995
  103  Menstrüel migren olguları ve endokrin profilleri... 24/09/1995 - 28/09/1995
  104  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  105  Dermatomal Somatosensory Evoked Potentials in the Diagnosis of Neurogenic Thoracic Outlet Syndrome.... 15/06/1995 - 19/06/1995
  106  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  107  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  108  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,... 25/06/1994 - 29/06/1994
  109  SPECT and EEG Abnormalities in migraine.... 25/06/1994 - 29/06/1994
  110  Posterior serebral arter tıkanmasında hemipleji ve agrafisiz aleksi.... 29/04/1994 - 01/05/1994
  111  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  112  Çocukluk çağında moyamoya hastalığı.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  113  Konjugal Parkinsonizm.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  114  Shy-Drager sendromunda MRG ve xamoterol sağaltımı.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  115  Hodgkin lenfomaya bağlı bir paraneoplazik sendrom olarak subakut serebellar sendrom.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  116  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
  117  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü k... 21/10/1992 - 25/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İnme Sonrası Brunnstrom El Eğitimi ve Transkraniyal Magnetik Stimulasyon (RTMS) Fizyoterapide Kanıta Dayalı Egzersiz Yaklaşımları...  2015
  2  İskemik Serebrevasküler Hastalıklarda Yeni(Potansiyel) Risk Faktöreri İskemik Serebrevasküler Hastalıklarda Yeni (Potansiyel) Risk Faktöreri. Güneş Tıp Kitabevleri...  2007
  3  Küme başağrısı ve diğer trigeminal otonomik başağrıları Ağrı...  2007
  4  Nörolojik Hastalıklar; Serebrovasküler Olay Temel Geriatri...  2007
  5  Vertebrobaziler Sistem Aterosklerozunda Tedavi. Ateroskleroz ve Serebrovasküler Hastalıklar Vertebrobaziler Sistem Aterosklerozunda Tedavi. Ateroskleroz ve Serebrovasküler Hastalıklar,287-30...  2003
 • NO AD TARIH
  1  İnmeli Hastalara Sağlık İnanç Modeline Göre Evde Uygulanan Pelvik Taban Kas Egzersizlerinin Hasta Bakım Sonuçlarına ve Bakım Verenlerin Yüküne Etkisi...  10/2015 - 4/2018
  2  DUYUSAL ENGELLİ BİREYLERDE BEYİN PLASTİSİTE VE KAPASİTE KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK İRDELENMESİ...  5/2008 - 5/2011
  3  Duyusal Engelli Bireylerde Beyin Plastisite ve Kapasite Kullanımının Elektrofizyolojik İrdelenmesi...  5/2008 - 5/2011
  4  Akut İskemik İnmede Metilmalonik Asit ve Vitamin B12 Serum Düzeylerinin Klinik Özelliklerle Korelasyonu...  6/2004 - 8/2007
 • NO Görev
  1 Beyin Dinamiği Multidisipliner Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2012- Aralık 2015