En

PROF.DR. RENGİN ZENGEL MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2002
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Mimarlık  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Toplum Dayanışma Merkezleri için Bir Model Önerisi...  2018
  2  Analysis Of Perceived Safety In Urban Parks: A Field Study In Büyükpark And Hasanağa Park...  2017
  3  Effects of Physical Design Features to Human Comfort of Floating Spaces...  2016
  4  İzmir'deki Kentsel Atıl Alanları Çözümlemeye Yönelik Bir Değerlendirme...  2015
  5  The Importance of Sociocultural Habits in Park Design, Leisure Behaviour and User Satisfaction. A Co...  2014
  6  Kent Parklarında Suyun Peyzaj Öğesi Olarak Kullanımında Kültürel Farklılıklar Amerika ve İ...  2014
  7  Avrupa Kentsel Kamusal Mekan Ödülleri Üzerinden Bir İrdeleme...  2014
  8  21. Yüzyılda Yeni Nesil Konaklama Yapıları: Butik Otel Yaklaşımı...  2014
  9  THE IMPACT OF COGNITIVE STYLES ON DESIGN STUDENTS? SPATIAL KNOWLEDGE FROM VIRTUAL ENVIRONMENTS...  2014
  10  Kentlerin Görünmeyen Yüzü: Yeraltı Mekanları...  2013
  11  Çağdaş Belediye Binalarında Kamusallık...  2012
  12  Yok- Mekânlar Olarak Temalı Otellerde Kaybolma Algısı Üzerine Bir İnceleme...  2012
  13  Kapalı Konut Sitelerinde Açık Alan Kullanımlarının İrdelenmesi...  2012
  14  A Post Occupancy Evaluation of Shared Circulation Spaces of the Faculty of Arts and Sciences of Doku...  2011
  15  Gelenekselden Moderne İran'da Meydan Tasarımı...  2011
  16  Etkileşim ve Katılım İçin Bir Ara Birim: Medya Yüzeyleri...  2011
  17  'Yok Mekanlarda Kaybolma Algısı ve Temalı Oteller: Mardan Palace Örneği...  2010
  18  Mimarlık Eğitiminde İletişimi Sorgulamak...  2008
  19  Dosya: Işık,Renk ve Doku, "Renk Algısının Mekan Üzerindeki Etkileri"...  2008
  20  Dosya:Algı ve Mekan, "Mekan Algısına Yönelik Farklı Okuma Biçimleri"...  2008
  21  Yükselen Yapı Bağlamında Türkiye'de Kondominyumlara Bir Bakış...  2007
  22  "Dönüştürülmüş" Bir Meydan: İzmir Konak Meydanı'na Analitik Bir Yaklaşım....  2007
  23  İzmir'de Cumhuriyet Dönemi Konut Stoğu: Bir Değerlendirme...  2004
  24  Evaluation of Squares in Non-Western Countries: The Case of Konak Square, İzmir, Turkey...  2004
  25  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Cephe Renovasyonu ve Çevre Düzenlemesi...  2004
  26  "Marjinalite Kavramına Farklı Yaklaşımlar: Çin'den Walled City Örneği"...  2003
  27  "Kitle Turizminden Alternatif Turizme: Butik Otel /Tatilköyü İkilemi"...  2003
  28  150.Doğumyıldönümünde Antonio Gaudi ve Konutları"...  2002
  29  "Kampus Planlamasına Ulaşılabilirlik Kriterleri Açısından Bir Yaklaşım"...  2002
  30  "Yeni Bin Yılda Kentsel Açık Mekanların Kimlik Arayışı"...  2002
  31  20. Yüzyıl Mimari Mirasının Korunma Sorunları: İzmirde Dr. Behçet Uz Dönemi Yapıları....  2002
  32  "İzmir'de Bir Marjinal Mekan: Çingene Mahallesi....  2002
  33  "Tarih içinde Değişen Tüketim Mekanları"...  2002
  34  "Metro İstasyonlarında Aydınlatma Problemleri"...  2002
 • NO AD TARİH
  1  Ekolojik Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tasarım Yöntemleri Kentsel Tarım, Dikey Tarım ve P... 11/10/2018 - 12/10/2018
  2  Denizel Yapılarda Kullanım Sonrası Değerlendirmenin Önemi... 28/09/2011 - 29/09/2011
  3  The Interaction of Human and Yacht Interior:The Relation Between the Physical Discomfort and Psychol... 05/05/2011 - 06/05/2011
  4  Yok -Mekanlarda Kaybolmak... 20/10/2010 - 22/10/2010
  5  Bilişsel Stillerin Tasarım Öğrencilerine Sanal Ortamlardan Mekansal Bilgi Edinimlerine Etkisi... 26/04/2010 - 28/04/2010
  6  Kahramanlar District Housings Built in İzmir as Republican Era Laborer Housings... 11/10/2009 - 14/10/2009
  7  Modern Mimarlığın İzmir'de Yerel Açılımını Bir Eğitim Yapısı Üzerinden Okuma Denemesi: ... 26/12/2008 - 27/12/2008
  8  Condominiums as the New Housing Alternatives of Global Cities... 02/07/2007 - 07/07/2007
  9  Evaluation of the Concept of Sustainability of Vernacular Housing Settlement in Cappodocia... 21/09/2004 - 25/09/2004
  10  "The Effect of Ethnic Cultures on Defining the Socio-Cultural İdentity of Metropolitan Settlements ... 23/07/2002 - 27/07/2002
  11  20.Yüzyıl Mimari Mirası Koruma Ölçütlerinin Belirlenmesinde Analitik Bir Yaklaşım... 25/05/2001 - 26/05/2001
  12  "Şehir merkezlerindeki temel aktivite alanları"... 16/05/1993 - 17/05/1993
 • KİTABIN ADI: "Noktadan Mekana" Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: "Noktadan Mekana" Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''"> KİTABIN ADI: "Noktadan Mekana" Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar]" onmouseover="this.style.backgroundColor='#e0e0e0'" onmouseout="this.style.backgroundColor=''">
  NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Soyutlama Üzerinden Şeritsel ve Alansal Modüler Rölyef Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler Çalışmalar, \nNoktadan Mekana...  2018
  2  Hacimsel Izgaradan Mekana Geçiş Dokuz Eylül Üniversitesi Mimari Tasarım Birinci Sınıf İşler ve Çalışmalar, \nNoktadan Mek...  2018
  3  Tasarım: Kamusal Alan ve Toplum Merkezleri bağlamında İzmir Üzerine bir İrdeleme İzmir'de Kent, Mimarlık ve Kamusallık...  2017
  4  'Mimari Tasarıma Başlarken' \nNoktadan Mekana\n Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar...  2012
  5  'Düzlemden Hacime' Asal Bir Form içinde Oylum \nNoktadan Mekana\n Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar...  2012
  6  'Yüzeyden Hacime Geçiş' Modüler Sistem Üretimi \nNoktadan Mekana\n Dokuz Eylül Üniversitesi Birinci Sınıf İşler Çalışmalar...  2012
  7  Antik Dönem'de Ritüeller ile Şekillenen Tapınaklar Prof.Dr.Gürhan Tümer'e Armağan: Mimarlığın Çevresinde / Mekanın İçinde Kuram, Eylem ve Sö...  2011
  8  Planlama ve İmar İzmir Kent Sağlık Profili...  2008
 • NO AD TARIH
  1  DEÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Çalışması Kapsamında Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dış Cephe Renovasyonu ve Bahçe Peyzaj Düzenlemesi Projesi...  3/2003 - 4/2003
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Nisan 2011- Mart 2013
  2 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bina Bilgisi Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Aralık 2009- Ağustos 2010
  3 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Ocak 2005- Mayıs 2005