En

PROF.DR. BAHAR KUVAKİ BALKAN TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  1990
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı  1996
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2000
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji  2005
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Comparison of LM-Supreme and endotracheal tube in patients undergoing gynecological laparoscopic sur...  2019
  2  Association between night-time surgery and occurrence of intraoperative adverse events and postopera...  2019
  3  Intraoperative ventilation settings and their associations with postoperative pulmonary complication...  2018
  4  Anaesthesiology and Reanimation Education in Turkey: Residents Views...  2018
  5  Post-anaesthesia pulmonary complications after use of muscle relaxants (POPULAR): a multicentre, pro...  2018
  6  The LAS VEGAS risk score for prediction of postoperative pulmonary complications.Bu çalışmada 492...  2018
  7  Okul Çocukları da Hayat Kurtarabilir...  2018
  8  Epidemiology, practice of ventilation and outcome for patients at increased risk of postoperative pu...  2017
  9  Inadvertent Intrathecal Injection of Atracurium: A Case Report...  2017
  10  A comparison of usage of the laryngeal mask UniqueTM in denticulate and edentulate geriatric patient...  2017
  11  Comparison of Different Stylets Used for Intubation with the C-MAC D-Blade® Videolaryngoscope: A Ra...  2017
  12  Protective intraoperative ventilation with higher versus lower levels of positive end-expiratory pre...  2017
  13  Dişsiz geriyatrik hastalarda Laringeal Maske Unique TM ile Supreme TM' nin Karşılaştırılması...  2016
  14  Preparedness for sudden cardiac arrest at sports arenas: a survey in Turkey...  2016
  15  Comparison of three differentinsertion techniques with LMA-Unique TM in adults: results of a randomi...  2016
  16  Awareness and Attitudes to Cardiopulmonary Resuscitation Among Footballers; a Survey in Turkey...  2016
  17  Effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury...  2016
  18  Laparaskopik Kolesistektomilerde LM-Supreme ile Endotrakeal Entübasyonun Karşılaştırılması...  2016
  19  Postoperative Myocardial Infarction following Noncardiac Surgery; A Case Report...  2015
  20  Evaluation of Public Awareness, Knowledge and Attitudes about Cardiopulmonary Resuscitation: Report ...  2015
  21  Effect of Larryngeal Mask Cuff Pressure on Postoperative Pharyngolaryngeal Moorbidity in Geratric Pa...  2015
  22  Hastanemizde Cerrahi Bölümlerde Çalışan Doktorların "Yeniden Canlandırma Yapmama" Talimatı K...  2014
  23  İdiyopatik Trombositopenik Purpuralı Gebede Sezaryen İçin Anestezi...  2013
  24  İlerlemiş Amiyotrofik Lateral Sklerozisli Bir Olguda Kombine Spinal Epidural Anestezi Uygulaması ...  2012
  25  Use of laryngeal mask airway in anesthesia for treatment of retinopathy of prematurity...  2011
  26  Supraglottik Hava Yolu Araçlarının Hastane Öncesi ve Kardiyopulmoner Resusitasyonda Kullanımı...  2011
  27  The soft seal disposable laryngeal mask airway in adults:comparison of two insertion techniques with...  2008
  28  The influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  29  The Influence of epidural volume extension on spinal block with hyperbaric or plain bupivacaine for ...  2008
  30  Sıçanlarda intratekal uygulanan esmolol'ün analjezik etkinliğinin ve nörotoksisitesinin değerl...  2007
  31  Ruptured Hepatic Artery Aneurysm: A Rare Fatal Cause of Obstructive Jaundice...  2007
  32  Influence of two different interfaces for noninvasive ventilation on the mechanical properties and p...  2006
  33  Preanesthetic evaluation. Importance of herbal drug usage in anesthesia practice....  2006
  34  Sedation for percutaneous treatment of hepatic hydatid cyst in a pregnant patient...  2006
  35  Radial nerve injury after general anaesthesia in the lateral decubitus position....  2005
  36  Kombine Epidural-Spinal Anestezi Sırasında Beklenmedik Kardiyak Arrest...  2005
  37  Comparison of the Efficacy of Heparinized and Nonheparinized Solutions for Maintenance of Perioperat...  2005
  38  The effects of alfentanil or remifentanil pretreatment on propofol injection pain....  2004
  39  Comparison of Sedation Requirements for Cataract Surgery Under Topical Anaesthesia Or Retrobulbar B...  2004
  40  EMLA does not permit pain-free retrobulber injection....  2003
  41  Bilateral massive choroidal hemorrhage secondary to Glanzmann's syndrome...  2002
  42  Anaesthesia with EMLA® cream for botulinum a toxin injection into eyelids...  2002
  43  Sevofluran ve İntravenöz Anestezi Sırasında Rokuronyumun Oluşturduğu Nöromüsküler Bloğun D...  2002
  44  Azaltılmış Taze Gaz Akımlı Anestezi Yöntemleri...  2001
  45  Epidural Fentanyl-Bupivacaine compared with Clonidine-Bupivacaine for analgesia in Labour...  2000
  46  Katarakt Cerrahisinde Hasta Kontrollü Sedasyon...  2000
  47  Elektif Sezaryen Operasyonlarında Uygulanan Epidural Anestezide Bupivakain-Fentanil ve Bupivakain-K...  2000
  48  Horner Syndrome During Cesarean Section Epidural Anesthesia (case report)...  1999
  49  Pediyatrik olgularada kaudal blok uygulamsında klonidin ile bupivakainin karşılaştırılması...  1999
  50  Travma ve Pentoksifilin...  1999
  51  Çocuk Hastalarda rektal premedikasyonda klonidin ile midazolamın karşılaştırılması...  1998
  52  Akondroplazik Hastalarda Anestezi Uygulaması (Bir Sezaryen Olgusu Nedeniyle)...  1997
  53  Çocuklarda Postoperatif Emezis Profilaksisinde Metklopromid, Dihidrobenzperidol ve Ondansetron'un K...  1996
  54  Deri altına yerleştirilen santral venöz kateterler...  1995
  55  Kas Gevşetici Kullanılmadan Yapılan Entübasyonda Tiyopental ile propofol'ün değerlendirilmesi...  1994
  56  The Wake-Up Test and SSEP Monitoring During Spinal Surgery...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Evaluation of cardiopulmonary resuscitation (CPR) conditions in Turkey: a survey study... 19/09/2019 - 21/09/2019
  2  Mavi Kod Hayat Kurtarır: Bir olgu sunumu... 13/04/2019 - 13/04/2019
  3  Türkiye'de Kardiyopulmoner Resüsitasyon (KPR) Koşullarının Değerlendirilmesi: Anket Çalışma... 13/04/2019 - 13/04/2019
  4  Laparoskopik Jinekolojik Girişimler de Nöromuskuler Bloker Ajan Kullanılmadan Laringeal Maske Air... 07/11/2018 -
  5  Postanestezik bakım ünitesinde takip edilen obstetrik jinekolojik olguların retrospektif olarak d... 07/11/2018 - 10/11/2018
  6  Türkiye'de Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi: Uzmanlık Öğrencilerinin Bakış Aç... 25/10/2017 - 29/10/2017
  7  BALÇOVA İLÇESİ ORTAOKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KONUSUNDA BİLG... 22/09/2017 - 22/09/2017
  8  Hastane Öncesi Hava Yolu Açma Yöntemlerinin Değerlendirilmesi: Anket Çalışması... 10/03/2017 - 10/03/2017
  9  Yüksek Riskli Gebede Kardiyak Arrest ve Mutlu Son... 15/12/2016 - 15/12/2016
  10  Okullarda Etkili KPR Eğitimi: "Çocuklar Da Hayat Kurtarır... 21/09/2016 - 21/09/2016
  11  Comparasion of laryngeal mask supreme and endotracheal intubation without neuromuscular blockers in ... 28/05/2016 - 30/05/2016
  12  Evaluatıon of the effectiveness of sugammadex for cerebral ischemia/reperfusion injury... 18/05/2016 - 21/05/2016
  13  Serebral İskemi Reperfüzyon Hasarına Sugammadeksin Etkinliğinin Değerlendirilmesi... 06/04/2016 - 10/04/2016
  14  Beklenmedik İntraoperatif Kardiak arrest-Beklenmedik Mutlu Son... 18/03/2016 - 20/03/2016
  15  Preoperatif Aort Rüptürü Sonrası Kardiyak Arrest: Uzamış KPR'nin Başarılı Yönetimi... 18/03/2016 - 20/03/2016
  16  ameliyathanede iş akışı analizi. ilk bulgular... 02/12/2015 - 06/12/2015
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi tıp Fakültesinde Sağlık Çalışanı Dışındaki Çalışanların Ka... 02/12/2015 - 06/12/2015
  18  Preparedness for sudden cardiac arrest at sports arenas; a survey in Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  19  Police officer attitudes towards performing cardiopulmonary resuscitation in western part of Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  20  Awareness and attitudes to cardiopulmonary resuscitation among football players: A survey in Turkey... 29/10/2015 - 31/10/2015
  21  Storz C-MAC D bleyd videolaringoskop ile entübasyonda farklı stilelerin kullanılmasının karşı... 26/10/2015 - 29/10/2015
  22  Effect of laryngeal mask cuff pressure on postoperative pharyngolaryngeal morbidity in geriatric pat... 30/05/2015 - 02/06/2015
  23  Almanya Paramedik Eğitiminin ve Acil Çağrı Sisteminin Değerlendirilmesi... 06/11/2014 - 09/11/2014
  24  İzmir'de Toplumun Kardiyopulmoner Resüsitasyon Konusunda Farkındalık, Bilgi Düzeyleri ve Tutuml... 25/10/2014 - 29/10/2014
  25  Geriyatrik Hastalarda Laringeal Maske Kaf Basıncının Postoperatif Faringolaringeal Morbidite Üz... 25/10/2014 - 29/10/2014
  26  Abdominal cerrahilerde nöroaksiyel blokların uygulama kolaylığı ve komplikasyonlarını etkiley... 25/10/2014 - 29/10/2014
  27  Use of C-Mac videolaryngoscope with D-blade during difficultintubation in two cases... 05/12/2013 - 07/12/2013
  28  Nonkardıyak Cerrahı Sonrası Kardıyak Arrest: Olgu Sunumu... 20/11/2013 - 24/11/2013
  29  Vergleichende anwendung von LMA supreme und endotracheal tubus bei laparaskopisch gynakologischen ei... 20/04/2013 - 22/04/2013
  30  Laparoskopik jinekolojik girişimlerde laringeal maske supreme ile endotrakeal entübasyonun karşı... 07/12/2012 - 11/11/2012
  31  Üniversite hastanesinde çalışan doktorların "do not resuscitation (dnr)" talimatı konusundaki ... 27/10/2011 - 30/10/2011
  32  Laringeal maske unique'in dişli ve dişsiz geriyatrik hastalarda kullanımının karşılaştırıl... 26/10/2011 - 30/10/2011
  33  LMA uique ve I-gel uygulamasında baş -boyun pozisyonlarının orofaringeal kaçak basıncına etki... 26/10/2011 - 30/10/2010
  34  "Do-Not Resuscitate" Unterschiede in Entscheidungen... 17/02/2010 - 19/02/2010
  35  Simulation team training to enhance patient safety Live demonstration of an emergency scenario and h... 28/10/2009 - 01/11/2009
  36  İnfant Olguda Fogarty Kateteri ileTek Akciğer Ventilasyonu... 29/10/2008 - 01/11/2008
  37  Sezeryan girişimlerinde spinal anestezi için fentanil ile kombine edilen üç farklı düşük lev... 29/10/2008 - 01/11/2008
  38  Akciğer modelinde başık veya yüz maskesi ile noninvasiv ventilasyon... 26/10/2004 - 31/10/2004
  39  Preanestezik değerlendirmede herbal ilaç kullanımının anestezi pratiğindeki önemi... 26/10/2004 - 31/10/2004
  40  Yan Pozisyonda Gerçekleştirilen Genel Anestezi Sonrasında Gelişen Radiyal Sinir Hasarı Olgusu... 26/10/2004 - 31/10/2004
  41  Approaches of Turkish anesthesiologist to delirium observed in İntensive Care Unit Patients... 01/01/2004 - 05/01/2004
  42  Tavşanlarda epidural kateter yoluyla verilen MgSO4` ın motor ve duyu blok yapıcı etkisi varmıd... 27/11/2003 - 01/12/2003
  43  Tavşan pnömoperitoneum modelinde genel anestezi ve epidural anestezinin intestinal perfüzyon üze... 27/11/2003 - 01/12/2003
  44  Alkolik kardiyomiyopatisi olan bir olguda kalça protezi için anestezi uygulaması... 27/11/2003 - 01/12/2003
  45  Pediyatrik oftalmik girişimlerde laringeal maske uygulamalarımız... 27/11/2003 - 01/12/2003
  46  Propofol Enjeksiyon Ağrısını Önlemede Alfentanil ve Remifentanil Önilaç Uygulamalarının Kar... 26/10/2002 - 30/10/2002
  47  Ratlarda Sevofluran veya İzofluran Anestezisi altında Ropivakainin hemodinamik ve kardiyak etkiler... 26/10/2002 - 30/10/2010
  48  Katarakt Cerrahisinde Retrobulber Blok İle Topikal Anestezinin Hasta Kontrollü Sedasyon Uygulamas... 27/10/2001 - 31/10/2001
  49  EMLA'nın Retrobulber Enjeksiyona Etkisi... 27/10/2001 - 31/10/2001
  50  Anaesthesia with EMLA for botulinum injection in eyelids... 22/07/2001 - 26/07/2001
  51  Sevofluran Anestezisi ve İntravenöz Anestezi Uygulanan Olgularda Rokuronyum İle Oluşturulan Nör... 25/10/2000 - 29/10/2000
  52  Sıçanlarda midazolam ve propofolün sistemik hemodinamik ve portal kan akımına etkilerinin renkl... 25/10/2000 - 29/10/2000
  53  Subaraknoid Kanama Nedeniyle Opere Edilen Hipertiroidili bir Olguda Postoperatif Dönemde Gelişen T... 25/10/2000 - 29/10/2000
  54  500 g Ağırlığında Prematürede Anestezi Uygulaması... 25/10/2000 - 29/10/2000
  55  Rectal premedication in children: clonidine compared with midazolam... 01/04/2000 - 04/04/2000
  56  Katarakt Cerrahisinde hasta kontrollü sedasyon... 27/10/1999 - 31/10/1999
  57  Epidural Bupivacaine-Fentanyl Versus Bupivacaine Clonidine in Labour Analgesia... 29/09/1999 - 02/10/1999
  58  Epidural Bupivacaine-Fenantyl Versus Bupivacaine-Clonidine In elective Cesarean Section... 29/05/1999 - 01/06/1999
  59  Geriyatrik hastalarda kısa girişimlerde ketamin-propofol ile alfentanil-propofol kombinasyonların... 28/10/1998 - 01/11/1998
  60  The Hellp Syndrome... 14/05/1998 - 17/05/1998
  61  Omurga Cerrahisinde Alfentanil-Propofol ile Alfentanil-Midazolam Anestezi Yöntemlerinin Wake-Up Tes... 26/03/1998 - 29/03/1998
  62  Laparoskopik Kolesistektomi ve Laparoskopik Ekstraperitoneal Girişimlerin Arteriyel Kan Gazları ve... 25/10/1996 - 29/10/1996
  63  Laparaskopik Kolesistektomi Ameliyatlarında End-Tidal CO2 ve PaCO2 Ölçümlerinin Karşılaştırm... 25/10/1996 - 29/10/1996
  64  Hipoglisemik diffüz serebral etkilenme... 25/10/1996 - 29/10/1996
  65  Deneysel Anestezi Uygulamalarında Keçi ve Koyunların Kolay Orortrakeal İntubasyonu İçin Yeni L... 02/11/1994 - 06/11/1994
  66  Çocuklarda(Strabismus Cerrahisinde) postoperatif emezis profilaksisinde Metoklopromid, Dihidrobenzp... 02/11/1994 - 06/11/1994
  67  Karaciğer transplantasyonu... 02/11/1994 - 06/11/1994
  68  Postoperatif analjezide düşük doz bupivakain'in intraartiküler uygulaması... 27/10/1993 - 31/10/1993
  69  Hızlı Entübasyonda Tiyopental ve Propofol Karşılaştırması... 27/10/1993 - 30/10/1993
  70  Kas gevşetici kullanılmadan yapılan entübasyonda pentotal ile propofo'ün değerlendirilmesi... 27/10/1993 - 31/10/1993
  71  Günübirlik çocuk anestezisinde propofol'ün yeri... 27/10/1993 - 31/10/1991
  72  Ketamin ile 50 günde 32 kez genel anestezi uygulaması... 22/06/1992 - 25/06/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Obesite ve Anestezi ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AKADEMİ KİTABI...  2018
  2  İLERİ YAŞAM DESTEĞİ ALGORİTMASI ERİŞKİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYONDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR...  2018
  3  Yoğun Bakımda İleri Yaşam Desteği Uygulanması Yoğun Bakım Protokolleri...  2017
  4  Obezite ve Anestezi Güncel Anestezi Ders Notları...  2016
  5  Böbrek hastalıklarında anestezi Anesteziyoloji Akıl Notları...  2014
  6  Farmakolojide Temel Prensipler Temel Anestezi...  2011
  7  Vücut Sıcaklığının Monitörizasyonu ve Termoregülasyon Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavilier...  2010
 • NO AD TARIH
  1  Protective Ventilation with higher versus lower PEEP during general anaesthesia for surgery in obese patients...  12/2015 - 12/2018
  2  European practices in the management of accidental dural puncture in obstetrics...  12/2015 - 12/2018
  3  Postanaesthesia Pulmonary Complications After Use of Muscle Relaxants in Europe, European Prospective MulticentreObservational Study., Araştırmacı, 2014- Devam Ediyor....  3/2014 - 12/2016
  4  Local Assesment of Ventilatory Management During General Anesthesia for Surgery and effects on Postoperative Pulmonary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Cohort Study...  6/2013 - 11/2013
  5  Local Assesment of Ventilatory Maganement During General Anesthesia For Surgery and effects on Postoperative Pulmanary Complications: a Prospective Observational International Multi-center Chort Study...  6/2013 - 11/2013
  6  Avrupa tek acil çağrı numarası (112) uygulamasının paramedik ve acil çağrı merkezi iletişimine etkilerinin incelenmesi...  9/2013 - 6/2014
 • NO AD YIL
  1  BALÇOVA İLÇESİ ORTAOKULLARINDA ÖĞRETMENLERİN KARDİYOPULMONER RESÜSİTASYON KONUSUNDA BİLG...  2017
  2  Yayın (Anaesthesia with Emla cream for botulin....)...  2003
  3  Yayın (Emla does not permit pain-free retrobulbar injection)...  2003
 • NO AD YIL
  1  DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) Alman Akademisyen Değişimi Programı  1994
  2  Türk-Alman Anestezistleri İşbirliği Bursu  2004
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Üyesi, Eylül 2018- Kasım 2018