En

PROF.DR. BÜLENT CİHANGİR DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ DENİZ BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik  1980
  Yüksek Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik  1983
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Ve Teknolojisi Enstitüsü  1991
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Hidrobiyoloji  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  2000
 • NO AD YIL
  1  Ichthyoplankton of Inner Part of Izmir Bay, Aegean Sea (2000-2005)...  2018
  2  Distribution of Ichthyoplankton during the Summer Period in the Northern Cyprus Marine Areas...  2015
  3  An updated checklist of the marine fishes of Turkey...  2014
  4  The development of biofilm bacteria on the panels coated by different antifouling paints in the mari...  2009
  5  Factors affecting monthly variation in population density of the capitellid polychaete Heteromastus ...  2009
  6  Gobiidae Familyası Türlerinin (1994-2002) İzmir Körfezi'ndeki bolluk ve dağılımı...  2007
  7  İzmir Körfezi Gülbahçe Koyu'nun Demersal balıkçılık Kaynaklarının Zamana Bağlı Değişim...  2005
  8  Karadeniz'de 2003 Yılı Bahar Döneminde Genç Balık ve Larva Dağılımı....  2005
  9  Ege Denizi Kıyılarında Kırma Mercanda (Pagellus erythrinus) Ağır Metal Birikimi....  2005
  10  İzmir Körfezi'nde 1997-2003 Yılları Arasında Dip Trolü ile Yakalanan Demersal Balıkların Mik...  2004
  11  Çakalburnu Dalyanında Carcinus aestuarii, (Nardo, 1847) Türü Üzerine Gözlemler...  2004
  12  Ege Bölgesi Balıkçı Barınakları Bilgi Sistemi...  2004
  13  İzmir Körfezi'nde 2003-2004 Döneminde İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımı...  2004
  14  İzmir Körfezi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2003
  15  New records of three Deep-Sea Fishes; Diaphus rafinesquei (Myctophidae), Lobianchia gemellarii (Myct...  2003
  16  Variations in the feeding intensity and diet composition red mullet (Mullus barbatus) during 24-h pe...  2002
  17  Summertime diel variations in the diet composition and feeding periodicity of red pandora (Pagellus ...  2001
  18  Preliminary Studies on the Marine Vegetation of Northern Cyprus....  2000
  19  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları üzerine Araştırmalar. ,...  1999
  20  Güney Batı Karadeniz'de Hamsi (Engraulis encrasicolus (L.1758) ve İstavrit (Trachurus mediterrane...  1997
  21  A New Fish Record for the Western Coast of Turkish Seas; Yellow Mouth Barracuda ( Sphyrraenidae; Sph...  1996
  22  Ege Denizinde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum 1792)'nın Üremesi...  1996
  23  Ege Denizi, İzmir Körfezi'nde 1989-1990 Üreme Döneminde Sardalya Balığı, Sardina pilchardus (...  1995
  24  Üreme Döneminde Çok Evreli Yumurta Bırakan (Hamsi, Sardalya vb.) Balık Stoklarının Saptanmas...  1994
  25  A new record for the sea of Marmara;( Family: Squalidae ) Centrophorus granulosus...  1993
  26  Ege Denizi'nde Sardalya (Sardina pilchardus Walbaum.1752) Stoklarının Korunması ve Avcılığı...  1993
  27  A New Record For the Sea of Marmara; (Family:Squalidae) Centrophorus granulosus (Bloch & Schneider,1...  1993
  28  Ege Denizi'nde Hamsi Balığı (Engraulis encrasicolus (L.1758)'nın Fekonditesi Üzerine Bir Ön Ar...  1992
  29  General Food Web in the Black Sea....  1990
  30  Karadeniz, İnceburun (Sinop) Çevresi Bentik Denizel Bitkileri Üzerine İlk Notlar....  1987
 • NO AD TARİH
  1  European Pichard (Sardina pilchardus Walbaum, 1792) Eggs and Larvae Distribution in Izmir Bay During... 04/10/2017 - 07/10/2017
  2  İnsan Kaynaklı Kirletilmiş Deniz Alanlarında İhtiyoplankton Varlığı: İzmir İç Körfez Ör... 12/09/2017 - 15/09/2017
  3  An Extreme Pristine Ecotourism Destination: Galapagos Island... 11/05/2017 - 13/05/2017
  4  KUZEY EGE DENİZİ'NDE EDREMİT VE SAROS KÖRFEZ'LERİNDE DEMERSAL BALIKÇILIK KAYNAKLARININ ARAŞTI... 21/12/2016 - 23/12/2016
  5  Occurence of Juvenile Whiting, Merlangius merlangus (Linneaeus,1758) from the Center of the Western ... 03/11/2016 - 05/11/2016
  6  Feeding Habits of Comber Serranus cabrilla in Izmir Bay (the Eastern Aegean Sea)... 03/11/2016 - 05/11/2016
  7  Clupeidae Species Sardinella aurita (Valenciennes, 1847) Eggs and Larvae Distribution During the Las... 03/11/2016 - 05/11/2016
  8  Recent (2015-2016) Statues of Ichthyoplankton Distribution in Izmir Bay... 03/11/2016 - 05/11/2016
  9  Diel Variation in Bottom Trawl Catch Rates of Comber (Serranus cabrilla) and Brown Comber (Serranus ... 07/10/2016 - 08/10/2016
  10  Distribution Pattern and Batch Fecundity of the Brown Comber (Serranus hepatus L., 1758) Along the T... 07/10/2016 - 08/10/2016
  11  The Reproduction Properties of Serranus cabrilla and Serranus hepatus From Izmir Bay... 07/10/2016 - 08/10/2016
  12  Visual observation of the improvement in the human impacted marine areas after the lunching of the w... 31/05/2016 - 03/06/2016
  13  Şubat- Mart 2007 ve Ocak 2008 Dönemlerinde , İzmir Körfezi'nde Sardalya Yumurtalarının 24 Saat... 14/09/2015 - 17/09/2015
  14  Balıkların üreme stratejilerine genel bir bakış... 01/09/2015 - 04/09/2015
  15  2003-2007 Döneminde İzmir İç Körfezi'nin İhtiyoplankton Dağılımı... 06/05/2015 - 09/05/2015
  16  Gökçeada Kıyılarının Tür Çeşitliliği Üzerine Sualtı Görsel Sayım Tekniği Uygulamalar... 03/09/2013 - 06/09/2013
  17  Gökova Körfezi (Güney Ege Denizi) Kış Mevsimi (Ocak 2002) İhtiyoplanktonu... 03/09/2013 - 06/09/2013
  18  Gökçeada'nın Balıkçılığı... 30/05/2013 - 01/06/2013
  19  Ichthyoplankton Distribution During The Summer Period (July 1998) Of The Northern Cyprus Marine Area... 24/03/2013 - 27/03/2013
  20  Status of small pelagic fishes in the Turkish Seas... 25/10/2012 - 27/10/2012
  21  İzmir Körfezi Balıkları... 21/06/2010 - 25/06/2010
  22  İzmir Levent Marinaya Yerleştirilmiş Antifouling Boya İle Kaplanmış bir Plakadan Bazı Biyofil... 13/12/2009 - 16/12/2009
  23  Chemical and Microbial Pollution from the Land-Baced Sources in the Eastern Aegean... 16/02/2009 - 16/02/2009
  24  Monitoring of pollution from the land-based sources in the Eastern Aegean Sea... 01/12/2008 - 03/12/2008
  25  Marine Biofilm Bacteria Developing on Test Panels Dyed by Some Antifouling Paints in the Marina of I... 11/11/2008 - 15/11/2008
  26  Küçük ve Büyük Menderes Nehirlerinin Ege Denizi'ne Etkileri... 04/11/2008 - 09/11/2008
  27  Türkiye'de Deniz Araştırmalarının Altyapısal Gücü Olarak Araştırma Gemileri... 01/07/2008 - 04/07/2008
  28  Türkiye Denizleri'nden Tespit Edilmiş Demersal Balık Yumurtaları... 01/07/2008 - 04/07/2008
  29  Denizel Biyolojik Çeşitlilik Özelinde Türkiye'nin Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Ey... 27/05/2008 - 30/05/2008
  30  Göcek Körfezi Yat Taşıma Kapasitesi Üzerine Yürütülen Çalışmalar ve Sonuçlar... 27/05/2008 - 30/05/2008
  31  Ege Denizinde Kirlenme ve İzmir Körfezi... 10/01/2008 - 11/01/2008
  32  Observations on the Benthic Life under the Influence of Yacht Tourism in Göcek Bay (South-Western C... 30/10/2007 - 01/11/2007
  33  İzmir İç Körfezindeki midyelerde (Mytilus galloprovincialis) bakteriyal kirliliğin İzlenmesi... 04/09/2007 - 07/09/2007
  34  Fecundity of Red Mullet (Mullus barbatus L., 1758) Along the Turkish Coast of the Mediterranean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  35  The Biomass of Demersal Fisheries Resources in the Eastern Aegean Sea... 09/04/2007 - 13/04/2007
  36  Weight-Carapace Width Relationship of the Mediterranean Gren Crab (Carcinus aestuarii Nardo,1847) in... 09/04/2007 - 13/04/2007
  37  Ichthyoplankton Distrubution in İzmir Bay Between 2000 and 2005... 09/04/2007 - 14/04/2007
  38  Sustainable Use Of Izmir Bay (Western Coast Of Turkey) Marine Living Resources... 14/11/2006 - 16/11/2006
  39  İzmir İç Körfez'de (1969-2005 Yılları) Balık Türlerinde Gözlenen Değişimler... 07/11/2006 - 11/11/2006
  40  Marine Culture and Environment Turkey... 02/05/2006 - 04/05/2006
  41  İzmir Körfezi'neki Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Morfolojisi ve Ekolojisi... 01/10/2005 - 04/10/2005
  42  Ege Denizi kıyılarında kırma mercanda (Pagellus erythrinus) ağır metal birikimi... 28/09/2005 -
  43  Geçmişten Günümüze İzmir Körfezi ve Balıkçılığına Genel Bir Bakış... 01/09/2005 - 04/09/2005
  44  Ege Denizi kıyılarında kırma mercanın (Pagellus erythrinus) kas ve ciğer dokularındaki ağır... 01/09/2005 - 04/09/2005
  45  İzmir Körfezi Deniz Ölçüm ve Veri Toplama Çalışmaları... 05/05/2005 - 07/05/2005
  46  The vermetid terreces of Southern and Eastern mediterranean: A regional survey... 23/03/2005 -
  47  Review of the pollution Status in the Izmir Bay (Turkey) and its Effects on the Marine Environment... 01/11/2004 -
  48  İzmir Körfezi İzleme Çalışmaları... 06/10/2004 -
  49  On the "invasion" phenomenon in marine ecology. A case from Izmir Bay, Turkey... 19/12/2002 - 21/12/2002
  50  Sulak Alanların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetimsel Model: İzmir Körfez... 05/11/2002 - 08/11/2002
  51  Denizlerde aşırı plankton üremesi, balık ve balıkçılığa etkileri: İzmir Körfezi örneği... 05/11/2002 - 08/11/2002
  52  İzmir Körfezi 2001 dönemi izleme çalışmaları... 05/11/2002 - 08/11/2002
  53  On the Physicochemical Properties of the Northern Cyprus Marine Environment... 12/04/2002 - 15/04/2002
  54  Demersal Fisheries Resources of the Bay of Magosa, Northern Cyprus... 12/04/2002 - 15/04/2002
  55  Akdeniz'deki Yabancı ve Yayılımcı Deniz Yosunlarını (Caulerpa racemosa) İzleme Çalışmalar... 24/10/2001 - 26/10/2001
  56  Comparison of the Trawlable Demersal Fish Composition at the Turkish Coast of the Black Sea, Sea of ... 22/10/2001 - 24/10/2001
  57  Akdeniz'deki Caulerpa Türleri ve Yabancı Yayılımcı Bitkiler... 26/06/2001 - 29/06/2001
  58  Ege Denizi'nin Bazı Ekolojik Özellikleri... 28/04/2001 - 29/04/2001
  59  Balıkçılık ve Türkiye: Alternatif Bir Bakış... 22/06/2000 - 23/06/2000
  60  Deniz Kirliliği, Kirlenmenin Balıkçılık Üzerine Etkileri ve İzmir Körfezi'nin Balıkçılık... 22/06/2000 - 23/06/2000
  61  Izmir Bay Marine Research... 09/11/1999 - 13/11/1999
  62  Fisheries Resources in Çandarlı Bay, Turkish Coast of the Aegean Sea... 02/09/1998 - 04/09/1998
  63  The Abudance and Distribution of the Eggs and Larvae of European Anchovy, Engraulis encrasicolus (L.... 02/09/1998 -
  64  The Abundance and Distribution of the Eggs And Larvae of European Sardine, Sardina pilchardus (Walba... 02/09/1998 -
  65  Gökova Körfezi'nin Biyo-Ekolojik Özellikleri... 15/02/1998 - 19/02/1998
  66  İzmir Körfezi Tuzla Civarında Dökü Alanı Olarak Düşünülen Bölgede Makrobentosun Biyolojik... 17/09/1997 - 20/09/1997
  67  Ichthyoplankton Distribution and Abundance in the İzmir Bay... 17/09/1997 - 19/09/1997
  68  Demersal Fisheries Resources in the İzmir Bay... 17/09/1997 - 19/09/1997
  69  Kuzey Ege Denizi'nde Kedibalığı (Chondrichtyyes, Scyliorhinus canicula, Linnaeus, 1758)'nın Dağ... 09/04/1997 - 11/04/1997
  70  Ege Denizi'nde Bazı Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Araştırmalar.... 21/09/1996 - 23/09/1996
  71  Resif zonlarının oluşturulması ve bu yörelere canlıların yerleşimleri üzerine gözlemler... 17/09/1996 - 20/09/1996
  72  Batch Fecundity of the Mediterranean Pilchard (Sardina pilchardus sardina Risso) on the Turkish Coas... 02/10/1992 -
  73  Assessment of Sardine and Anchovy Fisheries in the Turkish Waters of the Black Sea, the Sea of Marma... 05/06/1991 -
  74  Türkiye Denizleri Balık Stoklarının Güncel Durumu ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılmas... 17/10/1990 - 19/10/1990
  75  The Development Rates of European Pilchard (Sardina pilchardus, Walb.) Eggs... 15/10/1990 -
  76  Ege Denizi Sardalyası (Sardina pilchardus Walbaum, 1792)'nın Gonadosomatik indeksi ve Kondüsyon F... 18/07/1990 - 20/07/1990
  77  Karadeniz İstanbul Boğazı Girişinde Balık Yumurta-Larva Dağılımı ile İlgili Bir Çalışma... 18/07/1990 - 20/07/1990
  78  Relationship Between Otolith to Total Lengths of Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840) in th... 17/10/1988 -
  79  Preliminary Studies of Posidonia oceanica (L.) Delile in the Bay of Izmir, Turkey: Biological and Ph... 23/10/1987 - 25/10/1987
  80  Batch Fecundity of Mackerel, Scomber scombrus.... 10/06/1987 -
  81  Distrubition, Abundance, Development Rates, Production and Mortality of Sprat Eggs... 10/06/1987 - 12/06/1987
 • NO AD YIL
  1  DENİZLERDE BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME PROGRAMI 2014-2016 YILI EGE DENİZİ ÖZET RAPORU...  2017
  2  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojikı Araştırmaları...  2004
  3  Ege Denizinin Demersal Balıkçılık Kaynakları...  2000
  4  Ege Denizi'nin Demersal Balıkçılık Kaynakları Üzerine Bir Araştırma...  2000
  5  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojisi Üzerine Bir Ön Araştırma.Seri B,4...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İzmir Körfezi Balıkçılık Kaynakları İzmir Balıkçılığı...  2017
  2  Oceanographic and Pollution Monitoring Studies at The Eighties in The Aegean Sea The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance Perspectives...  2015
  3  Status of Small Pelagic Fishes in The Aegean Sea The Aegean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance Perspectives...  2015
  4  A Study on Mapping of Marine Bentic Facieses in Göcek Bay (South-western Coast of Turkey) The Effects of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosystems. ECOSYSTEM'07...  2009
  5  A review of Lessepsian Fish Migrants Along the Turkish Coastal Waters The Role of Marine Processes in Ecosystems. ECOSYSTEM'03...  2005
  6  Balıkçılık İşletmeciliği, Aşırı Avcılık ve Uzun Dönemde Verimliliğin Arttırılması İçin Geleceğe Dönük Bazı Öneriler İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  7  Kıyısal Bölgede Biyolojik Çeşitlilik ve Balıkçılık için Önemi İzmir Körfezi Kıyı Balıkçılığının Sorunları....  2003
  8  Monitoring Studies in İzmir Bay METU...  2002
  9  2001 Monitoring studies in Izmir Bay METU...  2002
  10  Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik İzmir Körfezi ve Suyun Döngüsü...  2001
  11  Some Biological Properties of Izmir Bay The Role of the Physical, Chemical and Biological Processes in Marine Ecosystem. ECOSYSTEM 1999...  2001
  12  Izmir Bay Marine Research Land Ocean Interactions: Managing Coastal Ecosystems...  1999
 • NO AD TARIH
  1  Yakın Kıyı Denizel Biyoloji Sörveyi...  3/2017 - 8/2017
  2  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  7/2016 - 7/2017
  3  Ege Denizi Bütünleşik Kirlilik İzleme Projesi 2016...  5/2016 - 5/2017
  4  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2016 - 8/2017
  5  İzmir Körfezi Oşinografik İzleme Projesi...  8/2015 - 8/2016
  6  Deniz İzlemelerinde Standardizasyonun Sağlanması Projesi...  10/2015 - 12/2016
  7  Denizimi Tanıyorum ve Koruyorum III...  5/2014 - 12/2014
  8  "MED POL FAZ IV Kuzeydoğu Akdeniz ve Ege Denizi ve kıyı alanlarında uzun süreli biyolojik izleme, değişim ve uyum izleme, Mersin Körfezi ötrofikasyon izleme programı -2009"...  1/2009 - 12/2009
  9  "DBTE-180 Büyük kanal projesinin İzmir Körfezi denizel ortamında fiziksel kimyasal biyolojik ve mikrobiyolojik etki ve sonuçları"...  6/2008 - 6/2009
  10  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme-modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatirim planlarının geliştirilmesi (SINHA)...  9/2008 - /
  11  Türkiye kıyılarında kentsel atıksu yönetimi: Sıcak nokta ve hassas alanların yeniden tanımlanması, atık özümseme kapasitelerinin izleme modelleme yöntemleriyle belirlenmesi ve sürdürülebilir kentsel atıksu yatırım planlarının geliştirilmesi...  3/2008 - 3/2008
  12  Göcek Körfezi ve civarı kıyı ve deniz alanları tür ve habitatlarının tespiti projesi...  5/2007 - 7/2007
  13  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2007...  1/2007 - 9/2007
  14  Büyük Kanal Projesi'nin İzmir Körfezi Denizel Ortamında Fiziksel Kimyasal Biyolojik ve Mikrobiyolojik Etki ve Sonuçlarının incelenmesi...  1/2007 - 1/2008
  15  MED-POL FAZ IV Ege Denizi ve Kuzeydoğu Akdeniz Kıyı Alanlarında Uzun Süreli Biyolojik İzleme, Değişim ve Uyum İzleme,Mersin Körfezi Ötrofikasyon İzleme Programı-2008...  9/2007 - 9/2008
  16  Anti-fouling Boyaların Denizdeki Bakteriyal BiyofilmGelişimi Üzerine Etkisi...  4/2005 - 6/2008
  17  İzmir Körfezi, Gediz Deltası Poliketleri...  10/2005 - 10/2007
  18  Marine Biyological Monitoring in the Nemrut Bay...  6/2005 - 1/2006
  19  Kuşatak Belediyeler Birliği Derin Deniz Deşarjı Projesi...  9/2004 - 12/2004
  20  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2004
  21  Büyük Kanal Atık Sularının İzmir Körfezinde İzlenmesi Projesi...  1/2003 - 1/2005
  22  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karasuları'nın Biyoekolojisinin Araştırılması Projesi...  1/2003 - 1/2004
  23  Marine Biological Monitoring in the Nemrut Bay...  8/2003 - 1/2004
  24  Kemerköy Termik Santralı Soğutma Suyu Sisteminin Deniz Ortamı Üzerindeki Etkilerinin İzlenmesi Projesi...  1/2002 - 1/2003
  25  Marine Biological Monitoring in Nemrut Bay...  10/2001 - 12/2001
  26  Akdeniz'de Caulerpa Türlerinin Araştırılması Projesi...  10/2000 - 11/2001
  27  Büyük Kanal Atıksularının İzmir Körfezi'nde İzlenmesi Projesi...  1/2000 - 1/2000
  28  Ege Denizi Ekolojik Araştırmaları Projesi...  5/1998 - 10/2001
  29  Kuzey Kıbrıs Deniz Alanlarının Biyoekolojik Araştırmaları...  7/1998 - 12/1998
  30  IMST-119 Environmental Impact Assessment of boat launching facilities in Göcek, Muğla...  6/1998 - 6/2000
  31  İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları...  1/1994 - 1/1998
  32  İzmir Körfezi Deniz Araştırmaları Projesi...  1/1994 - 1/1998
  33  Akdeniz-Ege Turizm Alt yapısı, Kıyı Yönetimi...  6/1992 - 10/1994
  34  Türkiye'nin Demersal Balık Stoklarının Araştırılması Projesi...  5/1990 - 5/1993
  35  Ege Denizi Ulusal Ölçme ve İzleme Projesi...  3/1986 - 3/1988
  36  MED-POL II. Aşama Uzun Süreli Deniz Kirliliği Ölçüm ve İzleme Projesi...  5/1986 - 12/1990
  37  Beyşehir Gölü Termik Santralı Soğutma Sistemi Araştırmaları...  2/1982 - 5/1983
 • NO AD TARIH
  1  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF ) Altıncı karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  04/10/2013 - 14/10/2013
  2  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF ) Beşinci karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  21/05/2012 - 31/05/2012
  3  "Balık Portresi", Bireysel(Kişisel) Sergi...  17/05/2012 - 20/05/2012
  4  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF )Dördüncü karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  26/05/2011 - 04/06/2011
  5  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) üçüncü karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  01/06/2010 - 11/06/2010
  6  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  13/12/2009 - 20/12/2009
  7  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) ikinci karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  15/04/2009 - 20/04/2009
  8  İzmir Doğa Fotoğrafçıları (İZDOF) karma fotoğraf sergisi, Karma Sergi...  11/06/2008 - 18/06/2008
  9  "Kaçkarlar", Karma Sergi...  09/04/2008 - 16/04/2008
  10  "Dereden..Tepeden...", Bireysel(Kişisel) Sergi...  12/04/2006 - 22/04/2006
  11  "Galapagos Adaları", Bireysel(Kişisel) Sergi...  15/05/2004 - 25/05/2004
 • NO AD YIL
  1  IOC  1987
 • NO Görev
  1 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2013- Şubat 2016
  2 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ağustos 2006- Şubat 2009
  3 İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2005- Kasım 2008
  4 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Enstitü Müdürü, Ağustos 2003- Ağustos 2006
  5 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2003- Ocak 2004
  6 Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2000- Şubat 2001
  7 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı, Mart 2000- Mart 2003