En

PROF.DR. NİLÜFER KOÇAK İZMİR MESLEK YÜKSEKOKULU İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü  1988
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı  1991
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı  1997
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği  2001
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekokulu  2009
 • NO AD YIL
  1  Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Beklenti ve Algılamaları Temelinde Hizmet Kalitesinin SER...  2019
  2  Mobil Çağda Mobil Uygulamalar: Türkiye'deki Yerli Otel Zincirleri Üzerine Bir Durum Tespiti...  2017
  3  Dezavantajlı BireylerinTurizmde İstihdamı: İnsan Kaynakları Yöneticilerinin Algı, Görüş ve...  2014
  4  Fark Yaratan Uygulamalar Perspektifinden Seyahat Acentelerinde İlişkisel Pazarlama Faaliyetlerini ...  2014
  5  İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN OTEL İŞLETMELERİ AÇ...  2014
  6  Uluslararası Otel İşletmelerinin Büyüme Stratejileri : Hılton Worldwıde Türkiye Örneği...  2013
  7  Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örn...  2013
  8  Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri: HACCP ve ISO 22000...  2010
  9  Kent Turizmi Kapsamında Fuar ve Sergilerin İzmir Turizmine Olası Etkileri: EXPO Örneği...  2008
  10  ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri Uygulama Sürecinde Temel Adımlar...  2007
  11  Konaklama İşletmelerinde Animasyonun Önemi ve Animasyon Personeline Yönelik Bir Araştırma...  2001
  12  İç Turizmin Ülkemiz Açısından Önemi ve Ege Bölgesindeki Konaklama Tesislerinin Doluluk Oranl...  2000
  13  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Satış Arttırıcı Çabalar...  2000
  14  Doğru Yemek Servisi Nasıl Olmalı...  2000
  15  Turizm Sektöründe Yiyecek İçecek İşletmeleri...  1999
  16  Turizm Sektöründe Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Hijyen...  1999
 • NO AD TARİH
  1  The Relationship Among Experiential Marketing, Customer Satisfaction, and Behavioral Intention: A S... 15/09/2017 - 16/09/2017
  2  The Augmented Reality Applications in Museums... 31/05/2017 - 03/06/2017
  3  KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVREYE DUYARLI UYGULAMALAR: YEŞİL YILDIZLI OTELLERİN WEB SİTELERİ... 20/10/2016 - 23/10/2016
  4  An Alternative Experience in Rural Development: Case Study of Seferihisar Slow-Food... 10/08/2016 - 14/08/2016
  5  Meslek Yüksekokullarında Hizmet Kalitesinin Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi: Dokuz Eyl... 18/05/2016 - 20/05/2016
  6  Sürdürülebilir Şekilde Tüketiyorlar mı Turizm Öğrencilerinin Davranışlarının Değerlend... 18/05/2016 - 20/05/2016
  7  Seyahat Acentelerinde Müşteri Değerinin Oluşturulmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın Kullanım... 03/06/2014 - 06/06/2014
  8  İzmir'de Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Talep Yaratma... 18/04/2006 - 19/04/2006
  9  Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sınavsız Geçiş Sonrası Ortaya Çıkan Yapısal Değişimin... 15/10/2003 - 17/10/2003
  10  Türkiye'nin Turizm Pazarlamasında Stratejik Pazar Analizlerinin Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ... 07/11/2002 - 08/11/2002
  11  İzmir'e Yönelik Turizm Talebinin Arttırılmasında Turistik Ürün Çeşitlendirilmesinin Önemi... 11/05/2001 - 11/05/2001
  12  Meslek Yüksekokullarının İnanç Turizmine Katkıları... 31/12/2000 - 31/12/2000
  13  Türkiye Turizminin Dış Ülkelere Tanıtılmasında Kullanılan İletişim Kanal ve Araçları ve ... 03/05/2000 - 05/05/2000
  14  Türkiye'de Turizm Sektöründe Çalışan Personelin Eğitim Düzeyi ve Turizm Eğitimi Veren Mesle... 17/09/1998 - 19/09/1998
  15  Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İş Süreçlerinde Toplam Kalite Yönetimi... 12/12/1997 - 14/12/1997
  16  İzmir ve Çevresinin Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Açısından Değerlendirilmesi... 09/10/1997 - 10/10/1997
  17  Konaklama Endüstrisinde Motivasyonun Önemi ve Bir Araştırma... 01/01/1990 - 01/01/1990
 • NO AD YIL
  1  Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 6. Baskı...  2016
  2  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni 3. Baskı...  2015
  3  Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 5. Baskı...  2012
  4  Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni 2. Baskı...  2010
  5  Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi 4. Baskı...  2010
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Turizm Endüstrisinin Bileşenleri Genel Turizm Bilgisi...  2016
  2  İşgören İlişkileri ve Sendikal İlişkiler; İşgören İlişkilerinde Sorunlar Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları...  2016
 • NO AD TARIH
  1  Ege Bölgesi'nde Tatil Yörelerinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Animasyon Departmanında Çalışan Personelin Demografik Profilini ve Mesleki Formasyonunu Belirleme Çalışması...  1/1999 - 1/2000
  2  İzmir İlinde Faaliyet Gösteren Konaklama İşletmelerinde Çalışan Personelin Motive Edilmesini Sağlamak İçin Kullanılan Özendirma Araçlarının Etkinliğini Ölçme Çalışması...  1/1996 - 1/1996
 • NO Görev
  1 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Aralık 2017- Nisan 2018
  2 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Aralık 2017- Nisan 2018
  3 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Aralık 2017- Nisan 2018
  4 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Aralık 2017- Nisan 2018
  5 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Aralık 2017- Nisan 2018
  6 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Aralık 2017- Nisan 2018
  7 Seferihisar Fevziye Hepkon Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2017- Nisan 2018
  8 Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Aralık 2017- Nisan 2018
  9 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2015- Eylül 2016
  10 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2015- Eylül 2016
  11 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2013- Eylül 2016
  12 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Aralık 2013
  13 İzmir Meslek Yüksekokulu İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2012- Haziran 2015
  14 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2012- Haziran 2015
  15 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2010- Ekim 2013
  16 İzmir Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 2001- Ocak 2003