En

PROF.DR. HÜLYA OKUMUŞ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşire  1975
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği A.D.  1984
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1990
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1991
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1996
 • NO AD YIL
  1  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Güncel Rehberlerin İncelenmesi...  2019
  2  Doğumda Öz-Yeterlilik Algısı: Önemi ve Etkileyen Faktörler...  2017
  3  Elektronik Fetal İzlem Eğitiminin Ebe ve Hemşirelerinin Bilgi ve Yorumlama Becerilerine Etkisi...  2011
  4  An Investigation into Breastfeeding Characteristics of Mothers Attending Childbirth Education Classe...  2010
  5  Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Ouşumu Üzerine Etk...  2010
  6  Translation and Psychometric Assessment of the Breastfeeding Self- Efficacy Scale Short Form Among P...  2010
  7  Web Ortamında Interaktif -Antenatal Danışmanlık ile Gebeliğe İlişkin Bilgi Gereksinimlerinin ...  2010
  8  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Eğitimin Emzirme Öz-Yeterlilik Algısı...  2009
  9  Fears Associated With Childbirth Among Nulliparous Women In Turkey...  2009
  10  1999 Earthquake of Marmara,Turkey, Women's Health, and Nursing Care: Leadership in Action...  2008
  11  Başarılı Emzirme İçin Kuram ve Modele Dayalı Hemşirelik Uygulamaları Nasıl Geliştirilir ...  2008
  12  The Effects of Different Maternal Positions On Non-stress Test: An Experimental Study...  2007
  13  HELLP Sendromu ve Hemşirelik Bakımı...  2005
  14  Vajinal Duş: İhmal Edilmiş Bir Sorun...  2005
  15  Yüksek Riskli Gebelerde Uzun Süre Hastanede Yatmanın Etkileri...  2004
  16  LATCH Emzirme Tanılama Ölçeğinin Güvenirliğini İnceleyen Bir Çalışma...  2003
  17  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Sürecine Etkisinin İncelenmesi...  2002
  18  Çalışan Kadınlarda Gebelik ve Doğuma İlişkin Sorunların İncelenmesi...  2000
  19  Ebe ve hemşirelerin HIV / AIDS'e İlişkin Bilgi ve Tutumları...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Y KUŞAĞI KIZ HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN DOĞUM ŞEKLİNE İLİŞKİN METAFORLARI... 28/06/2019 - 30/06/2019
  2  Birinci Trimester Gebelerin Vitamin ve Mineral Desteği Alma Durumlarının Retrospektif Olarak İnc... 18/10/2018 - 21/10/2018
  3  ÜLKEMİZDEKİ DOĞUM KOÇLUĞU VE DOULA EĞİTİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  4  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitiminin Gebelerin Doğum Tutumları Üzerine Etkisi ... 18/10/2018 - 21/10/2018
  5  Gebelikte Beslenme Desteğine İlişkin Kanıta Dayalı Güncel Uygulamalar... 23/03/2018 - 24/03/2018
  6  Perınatal Educatıon Method: Web Based Educatıon... 12/10/2017 - 13/10/2017
  7  Perınatal Educatıon Methods: Doctoral Course Experience Sharing... 12/10/2017 - 13/10/2017
  8  Vajinal Doğum Oranlarını Arttırmak İçin Multidisipliner Eylem Planı: Bir Üniversite Hastanes... 29/06/2017 - 01/07/2017
  9  Doğuma Hazırlık Sınıfı Eğitici Eğitimi Alan İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Doğuma Ha... 29/06/2017 - 01/07/2017
  10  Gender and Emotional Intelligence: Professional Values of Nursing Profession... 13/04/2017 - 15/04/2017
  11  Examination of Sustainability of Complementary and Alternative Medicine Methods Evaluated in Dissert... 24/11/2016 - 26/11/2016
  12  Complementary and Alternative Medicine in Nursing Dissertations in Turkey... 24/11/2016 - 26/11/2016
  13  Doğumda Öz-Yeterlilik Algısı: Önemi ve Etkileyen Faktörler... 07/10/2016 - 08/10/2016
  14  Yaygın Olarak Kullanılan Antenatal Eğitim Yöntemlerine Genel Bir Bakış... 21/09/2012 - 23/09/2012
  15  Doğum Sürecinde Gebeye Uzanan Bir El: Gebelerin Algıladıkları Bakıma İlişkin Algıları... 21/09/2012 - 23/09/2012
  16  Doğum Eylemi Sırasında Eşlerin Uygulayabileceği Masaj Teknikleri... 21/09/2012 - 23/09/2012
  17  The Perception of Male Nursing Students On Women Health in Turkey... 03/05/2012 - 06/05/2012
  18  Preeklamsiada Evde Bakımın Önemi... 16/02/2012 - 19/02/2012
  19  Emzirme Öz-Yeterlilik Algısını Güçlendirmeye Temelli Antenatal Eğitimin Emzirme Öz-yeterlili... 13/10/2011 - 16/10/2011
  20  Emzirmeye İlişkin Kavramların Tanımında Tutarlığa Doğru Bir Adım... 02/03/2011 - 06/03/2011
  21  Profesionalism in Nursing, "Sharing the Knoweledge and Experience"... 15/10/2009 - 17/10/2009
  22  Professionalism in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  23  Comparison of the Breastfeeding self-efficacy of Turkish Mothers Who Had Vaginal or Casarean Section... 15/10/2009 - 17/10/2009
  24  Ebe ve Hemşirelere verilen Elektronik Fetal Monitorizasyon Eğitiminin Bilgi Düzeyi,Trase Yorumlam... 23/04/2009 - 25/04/2009
  25  Normal Vajinal Doğumlarda Epidural Anastezi Emzirme Başarısını Etkiler mi?... 15/01/2009 - 18/01/2009
  26  A Different Method of Evaluation: Peer Evaluation... 09/10/2008 - 10/10/2008
  27  Nursing Education Reforms in Turkey And Bologna Criteria... 09/10/2008 - 10/10/2008
  28  Breastfeeding Myths of Turkish Culture... 04/06/2008 - 06/06/2008
  29  Hemşirelik Doktora Eğitiminde (Ph.D) Multidisipliner Bir Ders: Yardımcı Üreme Teknikleri Ve Hem... 17/04/2008 - 20/04/2008
  30  Nonstress Testte Hemşirenin Sorumlulukları... 19/04/2007 - 22/04/2007
  31  Doğuma Hazırlık Sınıfı Emzirme Başarı Algısını ve Özelliklerini Etkiler mi?... 19/04/2007 - 22/04/2007
  32  Antepartum Ve Postpartumda Kullanılabilecek Emzirme Öz-Yeterlilik Ölçeğinin Güvenirlik ve Geç... 19/04/2007 - 22/04/2007
  33  Probleme Dayalı Öğrenim Modelı İçınde Seçmelı Bır Ders; Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlı... 19/04/2007 - 22/04/2007
  34  Doğum Korkusu: Kalitatif Bir Çalışma... 19/04/2007 - 22/04/2007
  35  Investigating outcomes of summative and formative assessment in problem based learning tutorials: ac... 05/10/2006 - 06/10/2006
  36  The Place of Complementary Medicine in Women Health... 05/09/2006 - 06/09/2006
  37  Probleme Dayalı Öğrenim Oturumlarının Summatif Ve Formatif Değerlendirilmesine İlişkin Öğr... 04/06/2005 - 05/06/2005
  38  Anne ve Baba Adaylarının Doğuma Hazırlık Sınıflarından Beklentileri... 20/04/2005 - 23/04/2005
  39  Doğuma Hazırlık Sınıfları Hemşirelik İmajını Değiştirebilir mi?... 20/04/2005 - 23/04/2005
  40  Normal Spontan Doğuma Yönelik Korkuların İncelenmesi Pilot Çalışma... 20/04/2005 - 23/04/2005
  41  Yüksek Riskli Gebelerde Uzun Süre Hastanede Yatmanın Etkileri... 09/10/2003 - 12/10/2003
  42  Sırt Üstü Pozisyon Nonstress Test için Uygunmudur?... 09/10/2003 - 12/10/2003
  43  Doğuma Hazırlık Sınıfının Doğum Sürecine Etkisinin İncelenmesi... 13/09/2001 - 16/09/2001
  44  17 Ağustos Depremi ve Kadın Sağlığı... 29/10/2000 - 02/11/2000
  45  Aktif Öğretim Teknikleri Uygulamasında Bir Öğrenci Etkinliği... 14/05/1998 - 16/05/1998
  46  Bası Yaraları İçin Uygulanan Sistematik Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 15/11/1995 - 17/11/1995
  47  Continuous Quality Improvement Approachs in Oncology Nursing... 29/10/1995 - 02/11/1995
  48  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Departmanında 'Kalite Geliştirme' Uygu... 04/05/1994 - 07/05/1994
  49  Bir kalite güvenlik programı ölçütü: hasta memnuniyetinin değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  50  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  51  Geriatrik Hastalarda Üriner İnkontinansın İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
  52  Öğrenci Hemşirelerde Stres ve Doyum Yaratan Öğrenim Yaşantıları... 11/09/1986 - 12/09/1986
  53  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Çalışma Durumlarının İncelenmesi... 13/09/1985 - 14/09/1985
 • NO AD YIL
  1  Anne Babalar İçin Doğuma Hazırlık...  2009
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Üreme Endokrinolojisi/İnfertilite ve Hemşire İnfertilite ve Yardımla Üreme Teknikleri...  2012
  2  Lamaze Sınıfları için Örnek Bir Uygulama ve Sınıf Seçiminde Anne-baba Adaylarına Öneriler Lamaze Yöntemi ile Doğuma Hazırlık ve Doğum...  2005
  3  Yüksek Riskli gebelik Hemşirelik Süreci...  2004
  4  Normal ve Riskli Yenidoğan Doğum ve Kadın Hastalığı Hemşireliği El Kitabı...  1996
 • NO AD TARIH
  1  Doğum Koçluğu Sertifika Programı...  5/2015 - /
  2  Mezuniyet Öncesi CS/ÜS Eğitimi Projesi...  11/2005 - 7/2007
  3  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
  4  Doğum Öncesi Eğitim ve Doğuma Hazırlık Sınıflarının Etkisinin İncelenmesi...  11/1998 - 4/2001
 • NO AD YIL
  1  Poster Birincilik Ödülü...  2003
  2  Sözel Sunum Birincilik Ödülü...  2001
  3  Poster Üçüncülük Ödülü...  2005
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2019-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2019-Devam ediyor
  3 Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2017- Nisan 2019
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ağustos 2016- Ağustos 2019
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2011- Ekim 2012
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2011- Ekim 2012
  8 Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Ekim 2012
  9 Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2011- Ağustos 2011
  10 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Eylül 2011
  11 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2011
  12 Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Haziran 2011
  13 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2008- Haziran 2011
  14 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  15 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2006- Eylül 2007
  16 Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2005- Haziran 2008
  17 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 2000- Mart 2003
  18 Hemşirelik Yüksekokulu Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Haziran 2002