En

PROF.DR. GÜLSEREN KOCAMAN (Emeklilik Tarihi : 15/12/2019 ) HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HEMŞİRELİK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşire  1975
  Doktora  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Toplum Sağlığı Hemşireliği  1981
  Yardımcı Doçent  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1985
  Doçent  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu HEMŞİRELİK  1987
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1994
 • NO AD YIL
  1  Structural empowerment, workplace incivility, nurses? intentions to leave their organization and pro...  2019
  2  Predicting Nurses' Organizational and Professional Turnover Intentions...  2018
  3  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi...  2018
  4  Predictors of Nurses Intentions to Leave the Organisation and the Profession in Turkey...  2016
  5  Farklı Kuşaklardaki Hemşirelerin İşten ve Meslekten Ayrılma Niyetleri İle Örgütsel ve Mesle...  2016
  6  Türkiye'de Hemşirelik Eğitiminin Durum Analizi: 1996-2015...  2015
  7  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve G...  2015
  8  İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemş...  2012
  9  A Pilot Study for Evidence-Based Nursing Management: Improving the Levels of Job Satisfaction, Organ...  2012
  10  Reasons for leaving nursing: A study among Turkish nurses...  2011
  11  Frequency of Pediatric Medication Administration Errors and Contributing Factors...  2011
  12  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinde Çalışan Hemşirelerin Araştırma Kullanı...  2011
  13  Barriers to Research Utilisation by Staff Nurses in a University Hospital...  2010
  14  Üç Üniversite Hastanesinde Hemşire Devir Hızı...  2010
  15  Hemşirelikte araştırma kullanımı ve PARIHS kavramsal çerçevesi...  2008
  16  Bilinen ve İhmal Edilen Bir Sorun: Hemşire Yetersizliği...  2008
  17  Pediatrik Ilaç Uygulama Hatalarının Sıklığı, Tipleri, Nedenleri ve Önleme Girisimleri:Litera...  2008
  18  A Longitudinal Analysis of the Self-Directed Learning Readiness Level of Nursing Students Enrolled i...  2007
  19  Türkiye'de Hemşirelik Eğitim Sorunları...  2004
  20  Hemşirelikte Kanıta Dayalı Uygulama...  2003
  21  Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kurallar ve Yazarlık...  2002
  22  Türkiye'de Hemşire İnsangücü: Planlama, Eğitim ve İstihdam Sorunları...  2001
  23  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması (aşılama grup çalışması...  1993
  24  Güvenli Annelik Bakımında Hemşirenin Sorumlulukları...  1988
  25  Hemşirelik Yüksekokulu Eğitim Programının Temel Sağlık Hizmetleri Kavramı Açısından İnce...  1987
  26  Pınarbaşı Bölgesinde 0-6 Yaş Grubu Çocuğu Olan Annelerin İshale İlişkin Bilgi, Tutum ve Uy...  1986
  27  Bağışıklama Hizmetleri...  1986
  28  Bir Adölesan Çağ Kız Öğrenci Grubunda Hemoglobin, Hematokrit ve Anemi İncelemesi...  1986
  29  Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinden Önce Bornova Bölgesinde Anne ve Çocukların Koruyu...  1983
  30  Torbalı'nın İki Köyünde Gastroenterit Bildirimi İle İçme Suyu Niteliği ve Diğer Etmenlerin...  1979
 • NO AD TARİH
  1  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  2  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 05/11/2017 - 08/11/2017
  3  Preference Ranking List of Nursing Undergraduate Programs in Turkey and Investigation of The Studen... 12/10/2017 - 13/10/2017
  4  Problems and Expectations Stated by Nursing Academicians and Students to Nursing Education Associati... 12/10/2017 - 13/10/2017
  5  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartlarının Geliştirilmesi Proj... 08/12/2016 - 10/12/2016
  6  Factors affecting nurses? intention to leave the organization and profession... 27/10/2014 - 29/10/2014
  7  Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması Geçerlik ve Gü... 05/12/2013 - 06/12/2013
  8  Hemşirelikte Yönetim Alanında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi... 17/11/2011 - 19/11/2011
  9  A University-Hospital Collaboration Experience for Evidence-Based Nursing Management... 17/11/2011 - 19/11/2011
  10  Bir üniversite hastanesi-okul işbirliği: hemşirelik araştırma programının nitel değerlendir... 19/10/2011 - 21/10/2011
  11  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir Hastane-Okul İşbirliği Projesi... 19/10/2011 - 21/10/2011
  12  Rehber Hemşire Eğitim Programının Yeni Mezunların Profesyonel Rollerine Geçiş Sürecine Etkis... 19/10/2011 - 21/10/2011
  13  Rehber Hemşire Eğitim Programını Değerlendiren Bir Çalışma... 22/10/2009 - 24/10/2009
  14  Kan basıncı ve nabız ölçümünü elektronik araçlarla yapmanın avantajları... 22/10/2009 - 24/10/2009
  15  "Hemşirelikte Araştırma Kullanımı için Okul-Hastane İşbirliği" Projesinin İlk Sonuçları:... 22/10/2009 - 24/10/2009
  16  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin İşe ve Kuruma Yönelik Tutumları... 20/10/2009 - 24/10/2009
  17  Online counseling and support for research utilization in nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  18  A Collaboration Project for Utilization of Research in Nursing... 15/10/2009 - 17/10/2009
  19  Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşten Ayrılma Nedenleri ... 18/06/2009 - 19/06/2009
  20  Hemşirelikte Araştırma Eğitimi İçin İnternet Destekli Danışmanlık... 13/11/2008 - 16/11/2008
  21  Hemşirelik Yüksekokulu'na Kayıtlanan Öğrencilerin Ayrılma Oranları ve Ayrılma Nedenleri: 199... 22/10/2008 - 25/10/2008
  22  Why do nurses leave their profession?... 13/10/2008 - 15/10/2008
  23  Factors Influencıng Nurses Job Satısfactıon In A Unıversıty Hospıtal... 13/10/2008 - 15/10/2008
  24  Barriers To Research Utilization Among Nurses In Turkish Republic Of Northern Cyprus... 13/10/2008 - 15/10/2008
  25  Factors determining inpatient satisfaction with nursing care... 13/10/2008 - 15/10/2008
  26  Building Research Capacity Through Practice and Academic Partnership: A Collaborative Project... 13/10/2008 - 15/10/2008
  27  Evidence Based Nursing Management... 13/10/2008 - 15/10/2008
  28  Turnover Among Nurses at University Hospitals in Turkey... 13/10/2008 - 15/10/2008
  29  Research Utilization Education in a Baccalaureate Nursing Program: Does it Help Nurses and Nursing S... 09/10/2008 - 10/10/2008
  30  A Sample Lesson for Leadership in Nursing... 09/10/2008 - 10/10/2008
  31  Nursing Education Reforms in Turkey And Bologna Criteria... 09/10/2008 - 10/10/2008
  32  Yeni Mezun Hemşirelerin Profesyonel Rollerine Geçiş Süreci Algısı Ve Etkileyen Etmenlerin İnc... 05/09/2007 - 08/09/2007
  33  Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Araştırma Kullanımına İlişkin Algıladıkları Enge... 05/09/2007 - 08/09/2007
  34  Hemşirelikte Araştırma Kullanımı İçin Bir İşbirliği Projesi... 05/09/2007 - 08/09/2007
  35  Pediatride İlaç Uygulama Hatalarının Sıklığı, Nedenleri Ve Önleme Girişimleri... 21/06/2007 - 23/06/2007
  36  Relationship among Job Satisfaction, Job Involvement and Organizational Commitment for Nurses... 09/11/2006 - 11/11/2006
  37  Longitudinal Analysis of The Self-Directed Learning Readiness Level of Nursing Students Enrolled in ... 05/10/2006 - 06/10/2006
  38  Kendi Kendine Öğrenmeye Hazıroluş Ölçeği: Geçerlilik Güvenirlik Çalışması... 03/06/2006 - 04/06/2006
  39  Hemşirelik Yüksekokulu Probleme Dayalı Öğrenim Öğrencilerinin Kendi Kendine Öğrenmeye Haz... 03/06/2006 - 04/06/2006
  40  Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemşire ve Ebelerin Kadrolama Durumunun İncelenmesi... 28/09/2005 - 30/09/2005
  41  Hemşirelik Öğrencilerinde Kontrol Odağı Ve Eleştirel Düşünme Becerisinin Akademik Başarı... 04/06/2005 - 05/06/2005
  42  Probleme Dayalı Öğrenim ve Klasik Eğitim Programı Uygulanan Hemşirelik Lisans Öğrencilerinde... 04/06/2005 - 05/06/2005
  43  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Probleme Dayalı Öğrenim" Deneyimleri... 04/06/2005 - 05/06/2005
  44  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Lisans Programı Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin... 04/06/2005 - 05/06/2005
  45  Innovation in Nursing Education in Turkey: Implementation Problem-Based Learning Curriculum... 14/10/2004 - 15/10/2004
  46  Eğitimde Paradigma Değişimi... 29/05/2004 - 30/05/2004
  47  Türkiye'de Yapılan Hemşirelikte Yönetim Araştırmalarının Analizi... 08/04/2004 - 10/04/2004
  48  Eğitici Gözü İle Hemşirelik Eğitimi (lisans, lisansüstü) ve Araştırma... 08/04/2004 - 09/04/2004
  49  Hastane-Okul İşbirliği Hareketi... 23/10/2003 - 23/10/2003
  50  Factors Influencing The Voluntary Turnover Of Nurses In A Government Hospital in Turkey.... 05/10/2003 - 07/10/2003
  51  Eğitimde Kanıt Kullanımı... 07/09/2003 - 11/09/2003
  52  Stress and Job Satisfaction of the Nurses Working in the Health Institutions in Muğla... 22/10/2001 - 24/10/2001
  53  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim... 14/05/1998 - 16/05/1998
  54  Hemşirelikte Araştırma Workshop Sonuçları... 04/07/1996 - 05/07/1996
  55  Bakım Sonucu Kalitesi Olarak Ağrı Kontrolünü İnceleyen Karşılaştırmalı Bir Çalışma... 03/11/1995 - 05/11/1995
  56  Hemşirelik Bakım Sonucunu Değerlendiren Bir Çalışma Örneği: Postoperatif Komplikasyonlar... 03/11/1995 - 05/11/1995
  57  Continuous Quality Improvement Approachs in Oncology Nursing... 29/10/1995 - 02/11/1995
  58  Hemşirelerin AİDS Hastasının Bakımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi... 21/03/1995 - 24/03/1995
  59  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Departmanında 'Kalite Geliştirme' Uygu... 04/05/1994 - 07/05/1994
  60  Hizmet İçi Eğitimin Hemşirelerin Ağrı Kontrolü Davranışlarına Etkisinin İncelenmesi... 08/09/1993 - 10/09/1993
  61  Hizmet İçi Eğitimin Hemşirelerin Ağrı Kontrol Davranışlarına Etkisinin incelenmesi... 08/09/1993 - 10/09/1993
  62  Başarılı Ağrı Kontrolünde Hemşirelik Yönetiminin Rolü... 28/05/1993 - 28/05/1993
  63  Hemşirelik Bakımı İle İlgili Risk Alanlarının Tanımlanması: Hata Raporları... 28/05/1993 - 28/05/1993
  64  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyl... 01/01/1993 - 02/01/1993
  65  Kronik Hastalığı Olan Hastalarda Tedaviye Uyumun İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
  66  Ağrı Kontrolünde Yaş Faktörünü İnceleyen Bir Araştırma... 26/11/1992 - 27/11/1992
  67  Hemşirelerin İşten Ayrılma Oranlarının ve Ayrılma Nedenlerinin İncelenmesi... 24/06/1992 - 26/06/1992
  68  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programlarının Değerlendirilmesi... 24/06/1992 - 26/06/1992
  69  Kalıcı İntravenöz Katater Uygulamaları İçin Bakım Standardı Geliştirme Çalışması... 24/06/1992 - 26/06/1992
  70  Hemşirelik Hizmetlerinde Kalite Güvenliği, Gerekli Koşullar ve Değerlendirme Yöntemleri... 24/06/1992 - 26/06/1992
  71  Postoperatif Ağrının Hasta ve Hemşireler Tarafından Değerlendirilmesi... 18/05/1992 - 19/05/1992
  72  Sağlık Personelinde HIV Enfeksiyonu Riski ve Alınması Gereken Önlemler... 16/04/1992 - 17/04/1992
  73  Bir meslek hastalığı olarak iki ayrı hastanede hepatit B taraması... 07/01/1992 - 10/01/1992
  74  Ailelerin Hastalık Durumunda Gösterdikleri Davranışsal Yanıtların İncelenmesi... 12/09/1990 - 14/09/1990
  75  Hemşirelik Yüksekokullarındaki Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Müfredat Ders... 06/09/1989 - 07/09/1989
  76  Herkese Sağlık Hedefine Ulaşmada Hemşirenin Sorumlulukları ve Eğitimi... 08/09/1988 - 09/09/1988
  77  Öğrenci Hemşirelerde Stres ve Doyum Yaratan Öğrenim Yaşantıları... 11/09/1986 - 12/09/1986
  78  İzmir Metropolünde Bir Aile Örnekleminin Barınma Sağlığı ve Yakın Çevre Koşulları Yönü... 02/06/1986 - 03/06/1986
  79  Annelerin Çocukluk Dönemi İshallerine İlişkin Bilgi ve Uygulamaları... 13/09/1985 - 14/09/1985
  80  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Çalışma Durumlarının İncelenmesi... 13/09/1985 - 14/09/1985
  81  Annelere ve Çocuklara Verilen Sağlık Hizmetlerindeki Gelişmeler ve Sorunlar... 13/09/1985 - 14/09/1985
  82  "Hemşireliğin Günümüzdeki Konumunun TSH Açısından İncelenmesi"... 13/09/1985 - 14/09/1985
  83  Bornova Eğitim ve Araştırma Bölgesinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Sosyalizasyona İlişkin ... 17/09/1981 - 19/09/1981
 • NO AD YIL
  1  Ağrı-Hemşirelik Yaklaşımları...  2004
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Kanıta Dayalı Hemşirelik Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi...  2016
  2  Evidenzbasiertes Management Verbessert die Berufszufriedenheit in der Türkei Personalentwicklung in Pflege und Gesundheitseinrichtungen, Erfolgreiche Konzepte und Praxisbeispiel...  2014
  3  Onkoloji Hemşireliğinde Kanıta Dayalı Yaklaşım Onkoloji Hemşireliği...  2014
  4  Kanıta Dayalı Hemşirelik Kanıta Dayalı Tıp, Nasıl Uygulanmalı ve Öğretilmeli?...  2008
  5  Hemşirelikte Araştırmaların Değerlendirilmesi ve Kullanımı Hemşirelikte Araştırma Kitabı...  2002
  6  Toplam Kalite Yönetimi Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı...  1996
  7  Hemşirelik ve Eğitim Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi El Kitabı...  1996
  8  Halk Sağlığı Hemşireliği Süreç Örneği Hemşirelik Süreci...  1990
 • NO AD TARIH
  1  Türkiye'de Hemşireler İçin Sağlıklı Çalışma Ortamı Standartları Geliştirme Projesi...  4/2016 - 4/2017
  2  Hemşirelikte araştırma kullanımı için bir işbirliği projesi...  1/2007 - 1/2010
  3  DEÜ Hemşirelik Yüksek Okulunda ISO 9001 KYS' nin Kurulması ve Uygulanması...  5/2007 - 11/2008
  4  Hemşirelik Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Uygulanması ve Sonuçlarının İncelenmesi...  1/2000 - 1/2003
  5  İzmir Anakentinde Aile ve Toplum Sağlığı Öncelikleri...  1/1998 - 1/1998
  6  Lemon (Learning Material On Nursing) Projesi...  3/1996 - 1/1998
 • NO AD YIL
  1  Üçüncülük...  1998
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Temmuz 2019- Aralık 2019
  2 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2019- Aralık 2019
  3 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Eğitimi Anabilim Dalı Başkan Vekili, Nisan 2019- Aralık 2019
  4 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Temmuz 2016- Temmuz 2019
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Temmuz 2016- Temmuz 2019
  6 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Eylül 2011- Mart 2012
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2011- Mart 2012
  8 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Ağustos 2011- Ekim 2012
  9 Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2011- Ağustos 2011
  10 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2011- Eylül 2011
  11 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2010- Eylül 2011
  12 Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2008- Haziran 2011
  13 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Haziran 2008- Haziran 2011
  14 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 2006- Eylül 2007
  15 Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2005- Haziran 2008
  16 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 2003- Mart 2006
  17 Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2002- Haziran 2005
  18 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 2000- Mart 2003
  19 Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 1999- Haziran 2002
  20 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdürü, Mart 1997- Mart 2000
  21 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Haziran 1994- Haziran 1997
  22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Programı Programı Başkanı, Mayıs 1992- Mayıs 1995
  23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Mayıs 1992- Mayıs 1995