En

PROF.DR. BARIŞ BAKLAN TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI KLİNİK NOROFİZYOLOJİ BİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1980
  Tıpta Uzmanlık  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı  1987
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
  Yandal ihtisas  Sağlık Bakanlığı Nöroloji, Klinik Norofizyoloji  2011
 • NO AD YIL
  1  Effect of continuous positive airway pressure treatment on hemograms of patients with severe obstruc...  2017
  2  İnterstisyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstrüktif uyku ...  2016
  3  Determinants of felt stigma in epilepsy...  2016
  4  Comparison of cognitive impairment between patients having epilepsy and psychogenic nonepileptic sei...  2015
  5  Neuropathy and Dysautonomia in Patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2015
  6  Sleep disturbances in patients with alzheimer disease and dementia with lewy bodies...  2014
  7  Identification of the variations in CPT1B and CHKB genes along with HLA-DQB1*06:02 allele in Turkish...  2014
  8  Influence of gender, obesity and neck circumference on sleep-disordered breathing in a sleep referra...  2013
  9  A case report of surgically treated drug resistant epilepsy associated with subependymal nodular het...  2012
  10  Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil...  2011
  11  The effect of exercise on obstructive sleep apnea: a randomized and controlled trial. Sleep Breath....  2009
  12  Quality of life, frequency of anxiety and depression in obstructive sleep apnea syndrome...  2008
  13  Ictal fear and aggression as the presenting symptom of epileptic seizures...  2008
  14  Sexual Function Status in Women with Obstructive Sleep Apnea Syndrome...  2007
  15  Automatic detection of epileptiform events in EEG by a three-stage procedure based on artificial neu...  2005
  16  İdiyopatik longitüdinal myelit: üç olgu sunumu...  2004
  17  Headache in sleep apnea syndrome...  2004
  18  Diagnosis profile and comparison of risk factors in major types of dementia:An hospital based study....  2004
  19  Tümör nekrozis faktör-alfa tek başına multipl sklerozda relapsın habercisi değildir...  2004
  20  Childhood and juvenile onset multiple sclerosis: clinical and paraclinical features...  2003
  21  Nokturnal nöbetli hastalarda polisomnografi incelemesi...  2003
  22  Epileptik olgularda panik bozukluğu görülme sıklığı...  2003
  23  Epileptik hastalarda contingent negative variation çalışması...  2002
  24  Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Birlikteliği (Overlap Se...  2002
  25  Multipl sklerozda ölüm nedenleri: 16 yıllık bir seride kesitsel analiz...  2002
  26  Phe 84 deletion of the PMP22 gene associated with hereditary motor and sensory neuropathy HMSN III w...  2001
  27  MRI follow-up basal ganglia involvement in subacute sclerosing panecephalitis...  2001
  28  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri....  2001
  29  Epileptik olgularda rutin elektroensefalografi ile epileptik aktivite saptanma sıklığı....  2001
  30  Mesencephalic cavernoma causing reversible nuclear third nerve palsy and obstructive hydrocephalus...  2001
  31  Gündüz uzun süreli EEG incelemesi...  2000
  32  Uyku ve Epilepsi İlişkisi (Nokturnal Nöbetli 119 olgunun incelenmesi)...  2000
  33  Crossed aphasia. Report of two cases...  1999
  34  Migren ve cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı...  1999
  35  The co- occurrence of bipolar disorder and multiple sclerosis....  1999
  36  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci....  1998
  37  Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (Olgu Sunumu)...  1997
  38  Essential palatal tremor successfully treated with flunarizine...  1997
  39  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: ulegyria....  1997
  40  Viral ansafalite bağlı bilingual afazi...  1996
  41  Multipl Sklerozlu Hastalarda lenfosit subtipleri ve HLA-Klas I antijen ekspresyonu...  1995
  42  Migrenli Olgularda İnteriktal ve İktal Tc99m HMPAO SPECT ve EEG Brain Mapping....  1995
  43  Tek yakınması diplopi; tek bulgusu bilateral internükleer oftalmopleji olan bir multipl skleroz o...  1995
  44  Multipl sklerozda kognitif fonksiyon bozuklukları ve magnetik resonans bulgularını kantitatif ana...  1995
  45  Migrende antikardiyolipin antikorları...  1995
  46  Multipl skleroz'da antikardiyolipin antikorları...  1995
  47  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi....  1995
  48  Magnetik Rezonans Görüntülemede Multipl Skleroz Plakları Için Alışılmamış Bir Görüntü "...  1994
  49  Epilepsi tanılı 500 olgunun değerlendirilmesi....  1994
  50  Multipl Sklerozda Kan Prolaktin Düzeylerinin Klinik Dönemlerle İlişkileri....  1994
  51  Amiyotrofik lateral skleroz ve multipl myeloma iki olgu nedeniyle...  1994
  52  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus...  1994
  53  Bir Ailede Huntington Koresi ve Nörofibromatozis Birlikteliği....  1993
  54  Shy-Drager Sendromunda MRG ve Xamoterol Sağaltımı....  1993
  55  Opsoklonuslu yetişkin bir olgu...  1993
  56  Paget ve demans ,...  1993
  57  Diazepam'a bağlı amnezi: Bir olgu sunumu....  1992
 • NO AD TARİH
  1  Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan hastalarda Vestibüler BulgularınDeğerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  2  Temporal Lob Epilepsisi ile Başvuran Nadir Görülen Bir Nörosarkoidoz Olgusu... 05/05/2017 - 07/05/2017
  3  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OSAS )hastalarda eritrosit dağılım genişliği (RDW) ve ortalama... 05/04/2017 - 09/04/2017
  4  Dominant Hemisphere Functional Connectivity Differences in Temporal Lobe Epilepsy Patients... 02/03/2016 - 06/03/2016
  5  Temporal Lob Epilepsi Hastalarında Dominant Hemisfer Fonksiyonel Bağlantılarının Araştırılma... 19/02/2016 - 21/02/2016
  6  İlaç Kesimi Yapılan Epilepsi Hastalarında Relaps Öncesi Nöbet Tipi İle Relaps Sonrası Nöbet... 27/11/2015 - 03/12/2015
  7  Halüsinasyonlarla Seyreden, Temporal Lob Semiyolojisi Gösteren ve İnteriktal Parietal Odak Saptan... 21/11/2014 -
  8  Late Soleus Response in Restless Legs Syndrome... 16/09/2014 - 20/09/2014
  9  İzole Hipoglossal Sinir Felci... 15/11/2013 - 21/11/2013
  10  Aripiprazole Bağlı NREM Parasomni Olgusu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  11  Status epileptikus: olgu sunumu... 06/10/2013 - 10/10/2013
  12  Evaluation of sleep related breathing disorders and obstructive sleep apnea in patients with inters... 07/09/2013 - 11/09/2013
  13  İnterstisiyel akciğer hastalığı hastalarının uykuda solunum bozuklukları ve obstruktif uyku ... 03/04/2013 - 07/04/2013
  14  Effect of Nasal Continuous Positive Airway Pressure Therapy on The Functional Respiratory Paameters ... 01/09/2012 - 05/09/2012
  15  Uzun Süreli Video EEG Monitorizasyon Komplikasyonu: Fraktür... 24/05/2012 - 27/05/2012
  16  Nadir Epileptik Fenomen: Koprolali... 24/05/2012 - 27/05/2012
  17  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Nöbet ilişkili Kognitif Etkilenme... 25/11/2011 - 01/12/2011
  18  Epileptik ve Psikojen Nonepileptik Hastalarda Karakter ve Mİzaç Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  19  Psikojen Nonepileptik Atakların Semiyolojik Özellikleri... 25/11/2011 - 01/12/2011
  20  Alzheimer ve Lewy cisimli demans hastalarında uyku profili... 25/11/2011 - 01/12/2011
  21  Identification of two SNPs located upstream and intron of CPT1B gene and HLA DQB1*0602 allele in Tur... 28/05/2011 - 31/05/2011
  22  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Egzersiz Kapasitesi Arasındaki İliş... 14/05/2011 - 16/05/2011
  23  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 14/05/2011 - 16/05/2011
  24  Periventriküler Heterotopi ve İlaca Dirençli Epilepsisi Olan bir Hastada Cerrahi Tedavi... 27/04/2011 - 01/05/2011
  25  Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Hastalarda Vücut Yağ Kompozisyonu Ve Fonksiyonel Değerlendirme Pa... 13/04/2011 - 17/04/2011
  26  Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Fonksiyonel Kapasitenin Değerlendirmesinde Saha Test... 13/04/2011 - 17/04/2011
  27  Epilepsi hastalarında siklik alternan patternde(CAP) ortaya çıkan değişiklikler... 04/12/2010 - 09/12/2010
  28  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda otonom sinir sisteminin elektrofizyolojik yöntemler ve Sc... 04/12/2010 - 09/12/2010
  29  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu hastalarda polinöropati varlığı ve hastalık şiddeti ile ilişki... 04/12/2010 - 09/12/2010
  30  The relationship between quality of life and exercise capacity in patients with obstructive sleep ap... 03/05/2010 - 04/05/2010
  31  The effects of exercise program on the exercise capacity and health-related quality of life... 03/05/2010 - 04/05/2010
  32  The effect of home-based exercise program on the functional parameters in patients with obstructive ... 12/09/2009 - 16/09/2009
  33  Geriatrik Hastalarda Obstruktif Uyku-Apne Sendromu... 08/04/2009 - 12/04/2009
  34  Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda ev egzersiz programının fonksiyonel parametreler üzeri... 08/04/2009 - 12/04/2009
  35  Epileptik Vertigo?... 11/11/2008 - 16/11/2008
  36  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 06/10/2008 - 09/10/2008
  37  OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMLU HASTALARDA EGZERSİZİN ETKİSİ... 04/10/2008 - 08/10/2008
  38  Obstruktif uyku apne sendromu tanılı hastalarda solunumsal parametrelerin egzersiz kapasitesi ve y... 23/04/2008 - 27/04/2008
  39  Obstruktif Uyku Apne Sendromlu Tanılı Hastalarda Solunumsal Parametrelerin Egzersiz Kapasitesi Ve ... 11/04/2008 - 13/04/2008
  40  MSLT periyotlarının değeri ve klinik korelasyonu... 10/11/2007 - 15/11/2007
  41  Hashimoto's encephalopathy and status epilepticus.... 07/07/2007 - 11/07/2007
  42  Hemiplejik Migren Plus... 12/11/2006 - 17/11/2006
  43  Obstruktif uyku-apne sendromlu olgularda anksiyete, depresyon sıklığı ve yaşam kalitesi... 25/10/2006 - 29/10/2006
  44  Frequency of depression and anxiety in obstructive sleep apnea syndrome... 05/09/2006 - 05/09/2006
  45  A case presenting with dialysis dementia.... 15/07/2006 - 20/07/2006
  46  Uyku apnesi ve horlaması olan kişilerde üst hava yolunun manometrik kayıt eşliğinde yapılan M... 21/05/2005 - 26/05/2005
  47  A familial translocation associated with complex partial epilepsy with a breakpoint within the Mille... 07/05/2005 - 10/05/2005
  48  Ostruktif uyku-apne sendromlu bayan hastalarda cinsel fonksiyon düzeyi... 27/04/2005 - 01/05/2005
  49  Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OUAS) Sıklığı... 07/11/2004 - 09/11/2004
  50  CPAP tedavisi uygulanan OSAS'lı olgularda tedavi uyumu ve etkinliğinin değerlendirilmesi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  51  Üniversite Öğrencilerinde Gündüz Uykululuk Düzeyi... 07/11/2004 - 09/11/2004
  52  Mezensefalik kavernomun neden olduğu santral uyku-apne sendromu.... 07/11/2004 - 09/11/2004
  53  Juvenil Myoklonik Epilepsili hastalarda tanı gecikmesi, klinik ve tüm gece uyku EEG özelliklerini... 29/09/2004 - 03/10/2002
  54  Olası bir demiyelinizasyona bağlı semptomatik bir narkolepsi olgusu... 29/09/2004 - 03/10/2004
  55  Automatic Spike Detection in EEG Using Radial Basis Support Vector Machines... 02/06/2003 - 04/06/2003
  56  Automatic Spike Detection in EEG by a Two-Stage Procedure Based on Artificial Neural Networks... 01/01/2003 - 01/01/2003
  57  Myastenia Gravisli hastaların polisomnografik özellikleri(ön bildiri)... 19/10/2002 - 23/10/2002
  58  Uyku-apne sendromu ve boyun çevresi... 19/10/2002 - 23/10/2002
  59  All-night sleep video-EEG and spindles in patients with nocturnal seizures... 06/10/2002 - 10/10/2002
  60  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uyku Apne Araştırma Grubu Sonuçları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  61  Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastaların yakınmaları ile polisomnografi (PSG) bulguları... 26/09/2002 - 28/09/2002
  62  The association of chronic obstructive pulmonary disease and sleep apnea syndrome (overlap syndrome)... 14/09/2002 - 18/09/2002
  63  Headache and polysomnographic findings.... 26/06/2002 - 30/06/2002
  64  Nokturnal nöbetli hastalarda tüm gece Uyku video-EEG ve Uyku iğcik özellikleri... 08/06/2002 - 13/06/2002
  65  Kronik obstruktif akciğer hastalığı ve obstruktif uyku-apne sendromu birlikteliği (Overlap Send... 24/04/2002 - 28/04/2002
  66  Uyku apne sendromu başağrısı nedeni midir?... 31/10/2001 - 04/11/2001
  67  Longitüdinal myelit: bir olgu sunumu... 31/10/2001 - 04/11/2001
  68  Subclinical optic nerve involvement in multiple sclerosis?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  69  Basal ganglia involvement in subacute sclerosing panencephalitis: serial MRI follow up?... 17/06/2001 - 22/06/2001
  70  Obstrüktif uyku apne sendromu: 61 olgunun değerlendirilmesi... 30/05/2001 - 02/06/2001
  71  Multiple sclerosis after vaccination against hepatitis b and hla haplotypes... 02/04/2001 - 02/04/2001
  72  Optik nöritis tablosuyla başlayan multipl skleroz olgularında nörooftalmolojik özellikler klin... 02/11/2000 - 05/11/2000
  73  Multipl sklerozlu hastalarda subklinik optik sinir etkilenmesinin araştırılması (ön çalışma)... 02/11/2000 - 05/11/2000
  74  Myastenia Gravisde anti-asetilkolin reseptör antikorları ile klinik arasındaki ilişki... 02/11/2000 - 05/11/2000
  75  Hepatit-b aşılaması sonrası multipl skleroz gelişimi ve HLA haplotipleri... 02/11/2000 - 05/11/2000
  76  Multipl sklerozda ölim nedenleri: 16 yıllık izlem sonuçları... 02/11/2000 - 05/11/2000
  77  Gündüz Uzun Süreli EEG izlemi... 10/10/2000 - 15/10/2000
  78  Uyku epilepsileri... 10/10/2000 - 15/10/2000
  79  Reversible nuclear third nerve palsy caused by mesencephalic cavernoma.... 10/09/2000 - 13/09/2000
  80  Relapsing remitting multipl skleroz (RRMS) hastalarında TNF-alfa üretim kapasitesinin ölçümüyl... 24/10/1999 - 28/10/1999
  81  Interferon tedavisi altındaki relapsing-remitting seyirli multipl skleroz hastalarında klinik rela... 24/10/1999 - 28/10/1999
  82  Nöbet rekürrensi olan epileptik olguların klinik özellikleri.... 27/10/1997 - 27/10/1997
  83  Epilepside düşük serum düzeyi ile nöbet kontrolü... 25/10/1997 - 29/10/1997
  84  Yoğun Bakım Hastalarının sedasyonunda midazolam ve propofolün karşılaştırılması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  85  Karbamazepin ve valproik asit tedavisi alan epileptik hastalarda p300 ve CNV çalışması... 24/10/1997 - 28/10/1997
  86  Yavaş Salınımlı Valproik Asidin Klinik Kullanımı... 24/10/1997 - 28/10/1997
  87  P300 study in epileptic patients.... 14/06/1997 - 18/06/1997
  88  A contingent negative variation study in epileptic patients... 04/06/1997 - 08/06/1997
  89  The rate of epileptiform activity in the routine scalp EEG of epileptic patients.... 04/06/1997 - 08/06/1997
  90  A case with Dejerine-Sottas disease associated with multiple cranial neuropathy: Clinical, neurophys... 04/06/1997 - 08/06/1997
  91  Milier Tüberküloz İle Birlikte Akut Menenjit Ve Spinal Araknoidit: Olgu Sunumu... 13/10/1996 - 18/10/1996
  92  Epileptik hastalarda P300 çalışması.... 13/10/1996 - 18/10/1996
  93  Epileptik Hastalarda CNV çalışması... 13/10/1996 - 18/10/1996
  94  Bir olgu dolayısıyla parsiyel kompleks nöbetlerde SPECT'in önemi... 25/09/1996 - 28/09/1996
  95  Verbal and contructional tests in epileptic patients with right and left hemisphere foci.... 08/07/1996 - 12/07/1996
  96  Differential aphasia due to viral encephalitis.... 08/06/1996 - 12/03/1996
  97  Viral ansefalite bağlı bilingual afazi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  98  Migren ve Cluster başağrısı hastalarında subkutan sumatriptan uygulanımı... 24/09/1995 - 28/09/1995
  99  Sağ ve sol hemisfer fokuslu epileptik hastalarda mental testler... 24/09/1995 - 28/09/1995
  100  İnme sonrası epilepsi... 24/09/1995 - 28/09/1995
  101  A multiple sclerosis patient presenting with only complaint of diplopia and only sign of bilateral I... 03/09/1995 - 06/09/1995
  102  Anticardiolipin antibodies in migraine.... 17/06/1995 - 21/06/1995
  103  Anticardiolipin antibodies in Multipl Sclerosis patients... 17/06/1995 - 21/06/1995
  104  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluk... 09/11/1994 - 14/11/1994
  105  Tek yakınması diplopi, tek bulgusu bilateral INO olan bir multipl skleroz olgusu... 09/11/1994 - 14/11/1994
  106  1991-1994 DEÜTF epilepsi olguları.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  107  Ağrının tetiklediği nöbet, etyoloji: Ulegyria.... 09/10/1994 - 14/10/1994
  108  Multipl Sclerosis and bipolar affective disorder HLA Class 1 and 2 antigens and MRI findings... 25/06/1994 - 29/06/1994
  109  SPECT and EEG Abnormalities in migraine.... 25/06/1994 - 29/06/1994
  110  Hyperprolactinemia in multiple sclerosis. Barcelona,... 25/06/1994 - 29/06/1994
  111  The relationship between cognitive disturbances and SPECT, MRI abnormalities in multiple sclerosis... 25/06/1994 - 29/06/1994
  112  Major histocompatibility complex Class I and Class II antigens in Turkish patient's with multiple sc... 25/06/1994 - 29/06/1994
  113  Cognitive impairment and MRI findings in multiple sclerosis... 05/05/1994 - 06/05/1994
  114  Lityum tuzlarının periferik ve santral iletim üzerine etkileri... 01/11/1993 - 04/11/1993
  115  Multipl sklerozda kognitif defekt tiplerinin MRG kantitatif lezyon ölçümleri ile ilişkisi... 04/10/1993 - 06/10/1999
  116  Bipolar affektif bozukluklar ve multipl skleroz' da MRG... 04/10/1993 - 06/10/1993
  117  Multipl skleroz ve bipolar affektif bozukluklarda MHC Class I ve Class II doku uygunluk antijenleri.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  118  Dirençli epilepsilerde vigabatrin tedavisi.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  119  ALS ve multipl myelom (2 olgu nedeniyle)... 04/10/1993 - 06/10/1993
  120  Konjugal Parkinsonizm.... 04/10/1993 - 06/10/1993
  121  Multipl sklerozda SPECT, MRG ve kognitif bozukluklar arasındaki ilişkiler... 04/10/1993 - 10/10/1993
  122  Multipl sklerozda MHC Class I ve Class II doku uygunluk... 04/10/1993 - 06/10/1993
  123  Hodgkin'li iki hastada gelişen paraneoplastik serebellar dejenerasyon.... 03/05/1993 - 07/05/1993
  124  Paget ve demans,... 21/10/1992 - 25/10/1992
  125  Bilateral Talamik İnfarkt, Talamik Demans, Ballistik Hareket. 5. Ulusal Nöroloji Kongresi... 21/10/1992 - 25/10/1992
  126  Lityum entoksikasyonu ve aşağı vurumlu nistagmus... 21/10/1992 - 25/10/1992
  127  Opsoklonuslu bir yetişkin olgu... 21/10/1992 - 25/10/1992
  128  Magnetik rezonans görüntülemede multipl skleroz plakları için alışılmamış bir görüntü k... 21/10/1992 - 25/10/1992
  129  Hodgkin lenfomaya bağlı bir paraneoplazik sendrom olarak subakut serebellar sendrom.... 21/10/1992 - 25/10/1992
  130  Bir ailede Huntington Koresi ve nörofibromatozis birlikteliği.... 21/10/1992 - 21/10/1992
  131  Shy-Drager sendromunda MRG ve xamoterol sağaltımı.... 21/10/1992 - 25/10/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  uykunun mekanizmaları ve normal uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  2  uyku ile ilişkili epilepsiler uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  3  yaşlıların uykusu uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
  4  çocuklarda uyku uyku fizyolojisi ve hastalıkları...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Beynin Gizemli Dünyasına Yolculuk...  11/2018 - 6/2019
  2  Tüm Genomdaki Kopya Sayısı Değişiklikleri ve Nükleotid Polimorfizmlerinden Yararlanarak Narkolepsi ile İlişkili Aday Genlerin Belirlenmesi...  3/2011 - 6/2015
  3  Narkolepside ilgili olabilecek gen polimorfizmlerinin araştırılması...  2/2008 - 2/2008
  4  Kromozomal Değişikliklerden Yararlanarak Epilepsi ile İlişkili Yeni Genlerin Belirlenmesi.-Tubitak Projesi, SBAG-3377 (106S099) 2007-2010, Proje Yürütücüsü....  3/2007 - 3/2010
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2019-Devam ediyor
  2 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2018-Devam ediyor
  3 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2018-Devam ediyor
  4 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2017- Ekim 2018
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2016- Eylül 2019
  6 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Uyku ve Bilinç Durumları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Kasım 2015- Kasım 2018
  7 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  8 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2013- Eylül 2016
  9 Uyku ve Bilinç Durumları Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  10 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı Klinik Norofizyoloji Bilim Dalı Başkanı, Eylül 2010- Eylül 2013
  11 Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Eylül 2008- Şubat 2010
  12 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 1999- Kasım 2001