En

PROF.DR. SEMİH SÜTAY TIP FAKÜLTESİ CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ KULAK,BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi  1982
  Tıpta Uzmanlık  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Dalı  1988
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1994
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz  1997
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2003
 • NO AD YIL
  1  The Relationships Between Craniofacial Structure and Frontal Sinus Morphology: Evaluation With Conve...  2019
  2  Turkish validation of the Sino-Nasal Outcome Test-22...  2019
  3  Dexamethasone-loaded chitosan-based genipin-cross-linked hydrogel for prevention of cisplatin induce...  2019
  4  Extracranial head and neck schwannomas: A series of 14 patients (Ekstrakraniyal baş boyun schwannom...  2017
  5  Computed Tomographic Analysis: The Effects of Frontal Recess Morphology and the Presence of Anatomic...  2017
  6  The classification of frontal sinus pneumatization patterns by CT-based volumetry...  2016
  7  Placebo-controlled, randomized, double-blind study; effect of steroid for nasal polyposis surgery...  2015
  8  Sphenovomerine suture: a useful landmark for locating sphenoid sinus ostium...  2015
  9  Epistaxis management: is medical intervention required for inactive epistaxis...  2014
  10  Revizyon septorinoplastide aurikula ve kosta kıkırdağının kullanımı...  2013
  11  Microdebrider assisted endoscopic marsupialization of congenital intranasal nasolacrimal duct cysts...  2012
  12  Birinci basamak hekimleri arasında akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme, tanı ve tedavi ö...  2011
  13  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend...  2011
  14  Cartilage tympanoplasty: indications, techniques, and results....  2009
  15  Peritonsiller apse tedavisinde antibiyotik giderinin değerlendirilmesi...  2009
  16  The Microdebrider and its Complications in Endoscopic Surgery For Nasal Polyposis...  2008
  17  Rinoplastide dorsal onlay greft olarak nazal hump kullanılan olguların değerlendirilmesi...  2008
  18  Tanısal Nazal Endoskopi...  2007
  19  Temel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Radyolojik Değerlendirme...  2007
  20  Temel endoskopik sinüs cerrahisi enstrumantasyonu...  2007
  21  Unsinektomi, Anterior ve Posterior Etmoidektomi...  2007
  22  Sfenoidotomi...  2007
  23  Komplikasyonlar...  2007
  24  Frontal Sinüzotomi...  2007
  25  Diagnostic Contribution of Virtual Endoscopy in Diseases of the Upper Airways....  2007
  26  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi...  2007
  27  Septoplasti Temel Teknik...  2006
  28  Plexiform neurofibroma of the tongue: a case report of a child...  2006
  29  Pathologic evalution of routine tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric populatio...  2005
  30  İnvazif Aspergilloza Bağlı Orbital Apeks Sendromu Olan Renal Transplantasyon Alıcısı...  2005
  31  İnvaziv aspergillosise bağlı orbital apeks sendromu olan bir renal transplant alıcısı....  2005
  32  Rinosinüzitler: tanım, etken faktörler ve sınıflama....  2005
  33  Doğumsal nasolakrimal kanal tıkanıklığında tedavi yaklaşımı....  2004
  34  Large submandibular gland calculus with perforation of the floor of the mouth...  2003
  35  Unusual regression of a sudden-onset sensorinöral hearing loss in a patient with cerebellopontine a...  2001
  36  Tekrarlayıcı polikondrit: iki olgu ve derleme...  2001
  37  İnverted papillom ve cerrahi tedavisi...  2001
  38  Pharyngocutaneous fistula and total laryngectomy: possible predisposing factors with emphasis on pha...  2000
  39  Radikal boyun diseksiyonu ve modifikasyonlarnın diseke edilen lenf nodu sayısı açısından karş...  2000
  40  Pektoralis major miyokutan flep ile rekonstrüksiyon uygulamalarımız...  2000
  41  Extensive local invasive epi-myoepthelial carcinoma of the parotid gland...  1999
  42  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçükdelik stapedektomilerin cerra...  1999
  43  p53 protein overexpression and its prognostic significance in adenoid cystic carcinomas of the saliv...  1999
  44  Parafarengeal Kordoma...  1999
  45  Investigation of Topical Ciprofloxacin Ototoxicity in Guinea Pigs...  1998
  46  Cricotracheal separation : an unusual form of laryngeal trauma...  1998
  47  Polymerase chain reaction in the diagnosis of parotid gland tuberculosis...  1998
  48  Treatment results in laryngotracheal stenosis...  1998
  49  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler....  1997
  50  Temporal kemik kanserinde tedavi prensipleri...  1997
  51  Larinks kanserlerinde klinik-patolojik evre uyumu...  1997
  52  Dil ve ağız tabanı kanserleri rezeksiyon defektinin primer rekonstrüksiyonunda transmandi...  1996
  53  Yeni sınıflandırmanın ışığında (DSÖ, 1991) tükrük bezi tümörlerinin sınıflandır...  1996
  54  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi ön sonuçları....  1995
  55  Larinks karsinomlarında nekroz, mitoz, peritümöral inflamasyonun tümör evresi ve derecesi ile i...  1995
  56  Larinks kanserinde tiroid bezi tutulumu ve eş zamanlı tiroid patolojileri...  1995
  57  Palatal Myoklonuta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi...  1994
  58  Management of parapharyngeal space cysts...  1994
  59  Spontaneous regression of a symptomatic laryngopyocoele...  1994
  60  Cytogenetic abnormalities in laryngeal carcinoma: a case report...  1994
 • NO AD TARİH
  1  Bevacizumab ve Propranolol'ün Nazal Polipozis Üzerindeki Antianjiojenik Etkilerinin Değerlendiril... 07/11/2018 - 11/11/2018
  2  Genipin çapraz bağlayıcılı hidrojel içerisinden kontrollü salınan deksametazon ile sisplatin... 07/11/2018 - 11/11/2018
  3  Ön Kafa Tabanı Defektlerinde Endoskopik Endonazal Cerrahi Onarım... 28/04/2018 - 01/05/2018
  4  Endoscopic endonasal repair of csf rhinorrhea: an institutional experience... 19/04/2018 - 21/04/2018
  5  BOS Rinoresi Onarımında Endoskopik Endonazal Cerrahi Deneyimimiz... 22/03/2018 - 25/03/2018
  6  Endoscopic Transpterygoid Approach for Sternberg? s Canal CSF Rhinorrhea... 25/08/2016 - 28/08/2016
  7  kemik nazal septum deviasyonunu değerlendirmede fotoğrafik ölçümler ile bilgisayarlı tomografi... 12/11/2015 - 13/11/2015
  8  frontal sinüs pnömatizasyon paternlerinin bilgisayarlı tomografi tabanlı BT ile sınıflandırı... 12/11/2015 - 13/11/2015
  9  frontal sinüs morfolojisinin kraniyofasiyal gelişim ile ilişkisinin konvansiyonel antropometri ve... 12/11/2015 - 13/11/2015
  10  frontal reses bölgesi ile ilişkili anatomik varyasyonlar ile frontal sinüs morfolojisi arasındak... 12/11/2015 - 13/11/2015
  11  Sinonazal tip Hemanjiyoperistom (Glomanjiyoperisitom): bir olgu sunumu... 16/05/2015 - 19/05/2015
  12  Nazal Septal Perforasyon Onarımında Klinik Deneyimimiz... 16/05/2015 - 19/05/2015
  13  Nazal Kavite Kaynaklı Karsinoma Eks-pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu... 16/05/2015 - 19/05/2015
  14  Sıcaklığa Duyarlı Enjekte Edilebilir Hidrojel Sentezi ve Deksametazon'un Kontrollü Salımı... 20/03/2015 - 22/03/2015
  15  Antrokoanal polip nedeniyle opere edilen hastalarda Caldwell-Luc ile kombine yaklaşım ya da endosk... 05/11/2014 - 09/11/2014
  16  Dokuz Eylül Üniversitesi koku rehabilitasyonu sonuçlarımız... 22/05/2014 - 25/05/2014
  17  İzole Sfenoid Sinüs Patolojileri: 2002-2014 yılları arasında 31 olgunun retrospektif incelenmes... 22/05/2014 - 25/05/2014
  18  Frontal sinüs osteomlarına cerrahi yaklaşım; klinik deneyimimiz... 22/05/2014 - 25/05/2014
  19  Nazal Polipozis Hastalarında Periferik Eozinofilinin Hastalık Nüksü İle İlişkisinin Araştır... 22/05/2014 - 25/05/2014
  20  Penetran transorbital yaralanma; olgu sunumu... 02/11/2013 - 06/11/2013
  21  Fungal rinosinüzitler: 10 yıllık klinik deneyimimiz... 02/11/2013 - 06/11/2013
  22  Otoprotective Effect of Recombınant Erythropoıetin in Model of Newborn Hypoxic -Ischemic Encephalo... 01/06/2013 - 05/06/2013
  23  Osteoplastik flep tekniği ile frontal sinus cerrahisi sonuclarımız... 10/10/2012 - 14/10/2012
  24  Rinorede endoskopik nazal cerrahi ile BOS fistülü onarımı: klinik deneyimlerimiz... 24/05/2012 - 27/05/2012
  25  Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  26  Endoscopic marsupialization of congenital nasolacrimal duct cysts... 11/09/2011 - 14/09/2011
  27  Sphenoidal concha: an endoscopic landmark for determining the location of sphenoidal sinus ostium... 19/05/2011 - 22/05/2011
  28  Sfenoid konka: sfenoid ostiumu için endoskopik-anatomik yer belirleyici... 19/05/2011 - 22/05/2011
  29  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  30  Septorinoplastide konkal ve kostal kıkırdak greft kullanımı: Klinik deneyimimiz... 27/10/2010 - 31/10/2010
  31  Birinci basamak tedavi hizmetlerinde akut bakteriyel rinosinüzit değerlendirme,tanı ve tedavi öl... 28/10/2009 - 01/11/2009
  32  Sekonder Hiperparatiroidinin Nadir Komplikasyonu: Maksiller Sinüs Brown Tümörü... 19/11/2008 - 23/11/2008
  33  Penetran boyun yaralanmalarında yönlendirici bulgular ve deneyimlerimiz... 08/10/2008 - 12/10/2008
  34  Ekstrakranial baş boyun schwannomları... 08/10/2008 - 12/10/2008
  35  Dil ve ağız tabanı kanserlerinde cerrahi sonrası fistül gelişimini etkileyen prognostik faktö... 26/05/2007 - 31/05/2007
  36  Burun kanaması ile başvuran olguların değerlendirilmesi ve endonazal endoskopik bipolar koteriza... 26/05/2007 - 31/05/2007
  37  Stentsiz Transnazal Endoskopik Bilateral Koanal Atrezi Onarımı.... 21/04/2007 - 25/04/2007
  38  Surgical treatment of carotid paragangliomas... 09/11/2006 - 11/11/2006
  39  Karotis paragangliomları ve cerrahisi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  40  Parotis yineleyen pleomorfik adenomları... 21/05/2005 - 26/05/2005
  41  Adenotonsillektominin büyüme üzerine etkilerinin klinik ve biyokimyasal parametrelerle değerlend... 21/05/2005 - 26/05/2005
  42  Larengeal verrüköz karsinomlar ve klinik-patolojik işbirliğinin tanısal önemi... 25/09/2004 - 28/09/2004
  43  Pathologic evaluation of tonsillectomy and adenoidectomy specimens in the pediatric population : is ... 11/09/2004 - 16/09/2004
  44  Microdebrider and Complications in Endoscopic Sinus Surgery For Nasal Polyposis: Beyond The First 10... 11/09/2004 - 16/09/2004
  45  Cartilage tympanoplasty: our results... 11/09/2004 - 16/09/2004
  46  Nasal Hump Reinsertion For Reconstruction of The Nasal Dorsum in Primary Rhinoplasty... 18/06/2004 - 25/06/2004
  47  Larinks ve nazofarinks patolojik süreçlerinde sanal endoskopinin tanıya katkısı.... 08/10/2003 - 11/10/2003
  48  Dil skuamöz hücreli karsinomunda metastatik lenf düğümlerinin dağılımı ve N0 boyna yaklaş... 04/10/2003 - 09/10/2003
  49  Kılçık takılması sonucu gelişen lingual ve retrofarengeal abse (2 olgunun sunumu)... 04/10/2003 - 09/10/2003
  50  Renal Transplant Recepient with Orbital Apex Syndrome due to Rhino-Orbital-Cerebral Aspergillosis: C... 25/06/2003 - 27/06/2003
  51  Larenjektomi spesmenlerinde dijital fotoğraf görüntülemesi... 13/12/2002 - 15/12/2002
  52  Uvulopalatal flap... 22/09/2001 - 26/09/2001
  53  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde radyoterapi.... 30/04/2001 - 04/05/2001
  54  Total larenjektomi sonrası gelişen faringokutan fistüllerde prognostik faktörler... 18/09/1999 - 22/09/1999
  55  Bir olgu nedeniyle konjenital laringeal atreziler... 18/09/1999 - 22/09/1999
  56  Radikal boyun diseksiyonu ile modifikasyonlarının lenf nodu diseksiyonu açısından kantitatif ka... 18/09/1999 - 22/09/1999
  57  Yerel-bölgesel yineleme yapmış larenks kanserlerinde tedavi yaklaşımları ve sonuçları.... 27/04/1999 - 01/05/1999
  58  DEBBKG larenks kanserleri tedavi protokolü sonuçları.... 14/10/1998 - 18/10/1998
  59  Treatment results of laryngeal cancer... 10/09/1998 - 14/09/1998
  60  p53 expression in salivary gland adenoid cystic carcinoma... 10/09/1998 - 14/09/1998
  61  Laringotrakeal stenozda tedavi sonuçlarımız... 23/09/1997 - 27/09/1997
  62  Siprofloksasin: topikal kullanımda ototoksisitesinin kobayda araştırılması... 23/09/1997 - 27/09/1997
  63  Larinks karsinomlarında klinik patolojik evre uyumu... 23/09/1997 - 27/09/1997
  64  Larynx carcinoma: a ten years retrospective analysis... 04/05/1997 - 07/05/1997
  65  Diagnosis and follow-up of intracanalicular acoustic neurinoma: Comparison of T1/T2 weighted and 3D ... 17/10/1996 - 21/10/1997
  66  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu... 05/10/1996 - 09/10/2006
  67  Operabl larenks karsinomlu olgularda prognostik faktörler... 05/10/1996 - 09/10/1996
  68  Opere larenks karsinomlu olgularda klinik ve patolojik evre uyumu.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  69  Lokal ileri evre oral kavite karsinomlarında değişik fraksiyon şemaları ve/veya konkomitan kemo... 05/10/1996 - 09/10/2006
  70  Oral kavite ve orofarenks karsinomlarında tedavi sonuçları.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  71  Baş-boyun karsinomlarında radyoterapiye bağlı yan etkiler.... 05/10/1996 - 09/10/1996
  72  Early and late effetcs of radiotherapy in head and neck carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  73  Treatment results in oral cavity and oropharynx carcinomas.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  74  Prognostic factors in operabl larynx carcinoma patients.... 23/09/1996 - 26/09/1996
  75  Radiotherapy results in early stage (T1-T2) vocal cord carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  76  Our treatment protocol in nasopharyngeal carcinoma.... 29/10/1995 - 02/11/1995
  77  Midsagital yöntemlerin kafa kaidesi cerrahisindeki yeri ve sonuçlarımız.... 30/09/1995 - 04/10/1995
  78  Otistik çocuklarda erken (beyinsapı) ve orta latans işitsel uyarılmış potansiyeller... 30/09/1995 - 04/10/1995
  79  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçük delik stapedektomilerin cerr... 30/09/1995 - 04/10/1995
  80  Larenks kanseri tedavisinde postoperatif radyoterapinin yeri... 29/05/1995 - 02/06/1995
  81  Erken evre (T1-T2) larenks karsinomlarında radyoterapi ön sonuçları.... 29/05/1995 - 02/06/1995
  82  Bir primer anaplastik küçük hücreli larenks karsinomu olgusu... 28/05/1995 - 02/06/1995
  83  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 28/05/1995 - 02/06/1995
  84  Larenks kanseri tedavisinde post-op radyoterapinin yeri.... 19/05/1994 - 23/05/1994
  85  Larenks kanserlerinde bölgesel lenf nodu yayılım özelliklerinin tm boyutu, lokalizasyon, diferan... 19/05/1994 - 23/05/1994
  86  Baş-boyun karsinomlarının lokalizasyonları, evre dağılımı ve uygulanan tedaviler.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  87  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  88  Erken evre (T1-T2) larenks kanserlerinde definitif RT'nin rolü.... 16/05/1994 - 19/05/1994
  89  Baş-boyun karsinomlarında tedavi sonrası ortaya çıkan başarısızlıkların değerlendirilmesi... 16/05/1994 - 19/05/1994
  90  Nazofarenks kanserlerinde tedavi yaklaşımımız ve sonuçları... 15/05/1994 - 19/05/1994
  91  Tissue and plasma elastase and anti-protease levels in head and neck malignancies... 20/06/1993 - 25/06/1993
  92  Nazofarenks kanserinde tedavi yaklaşımımız ve alınan ön sonuçlar... 03/05/1993 - 07/05/1993
  93  Bir Larinks Karsinomu Olgusunda Hücre Kültürü ile Kromozom Analizi... 22/09/1992 - 24/09/1992
 • NO AD TARIH
  1  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Oleuropeinin Etkisinin Araştırılması...  4/2018 - 5/2019
  2  Kobaylarda sisplatin ile olusturulan sensorinöral isitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karsılastırılması...  4/2013 - 4/2015
  3  Kobaylarda sisplatin ile oluşturulan sensorinöral işitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması...  11/2013 - 1/2016
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2006- Mayıs 2009
  2 Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak,Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Mayıs 2003- Mayıs 2006