En

DOÇ.DR. FATMA ŞEYDA ÖZBIÇAKÇI HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1987
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı  1992
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik(Hemşirelikte Yönetim)Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2006
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Sağlık Bilimleri Temel Alanı Hemşirelik (Halk Sağlığı Hemşireliği) Bilim Alanı  2015
 • NO AD YIL
  1  Turkish teachers' self-efficacy to manage food allergy and anaphylaxis: A psychometric testing study...  2019
  2  Comparison of Effects of Training Programs For Final Year Nursing Students In Turkey: Differences in...  2015
  3  Besin Güvenliği Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitim ile Klasik Eğitimin Karşılaştırılması...  2014
  4  Okul hemşireliğinde bilgisayar destekli sağlık eğitimi...  2014
  5  Health Promotion Behaviors of Turkish Women...  2013
  6  İşe Yeni Başlayan Hemşirelerin Uyumlarını Kolaylaştırmak İçin Hazırlanan Bir Rehber Hemş...  2012
  7  İlköğretim öğrencilerinde uyku alışkanlıklarının duygu-davranış sorunlarına etkisinin i...  2012
  8  Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi...  2012
  9  Assessment of goals in problem-based learning...  2012
  10  Nursing Student's Immunisation status and knowledge about viral hepatitis in Turkey: a multi centre ...  2011
  11  Comparison of Basic Computer Training Strategies and Their Effects on the Level of Computer Anxiety ...  2011
  12  Student Nurses' Experience of Supervision and Mentorship in Clinical Practice: A cross Cultural Pers...  2007
  13  Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara Bağımlılık Düzeyleri ve Etkileyen Etmenler...  2007
  14  The Effects of Islam and Traditional Practice on Women's Health...  2005
 • NO AD TARİH
  1  İlkokul Çağındaki Çocuklarda İşeme Disfonksiyonları İle Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişk... 17/06/2015 - 20/06/2015
  2  Klinik Öğrenme Ortamı, Denetim ve Hemşire Öğretim Elemanı Değerlendirme Ölçeğinin Birinci... 17/06/2015 - 20/06/2015
  3  Öğrencilerin Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulamalarında FSÖ' ye Göre Toplum Tanılama Deney... 17/06/2015 - 20/06/2015
  4  Okul Hemşirelerinin Mesleki Satandartları Bilme ile Uygulama Durumlarını Etkileyen Etmenlerin İ... 20/10/2014 - 24/10/2014
  5  Farklı Eğitim Programlarının Son Sınıftaki Öğrenci Hemşirelerin Bilgi Okur Yazarlığı Ö... 25/10/2013 - 27/10/2013
  6  Investigation of clinical nurses information literacy self efficacy perceptions... 29/05/2012 - 01/06/2012
  7  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu halk sağlığı intörn öğrencileri gözüyle... 28/04/2011 - 30/04/2011
  8  İlköğretim Öğrencilerinde Uyku Alışkanlıkları İle Duygu-Davranış Sorunları Arasındaki ... 21/05/2010 - 22/05/2010
  9  Elektronik Sağlık Kayıtlarının Hemşirelikte Klinik Kullanımına İlişkin Gözlemler... 12/11/2009 - 15/11/2009
  10  Probleme Dayalı Öğrenme Eğitim Programında Planlanan Öğrenme Hedefleri ile Öğrencilerin Ken... 20/10/2009 - 24/10/2009
  11  Elektronik Ortamda Hemşirelik Bakım Planları... 13/11/2008 - 16/11/2008
  12  Transcultural Nursing Course,Education Strategies ans Student's Feedbacks... 04/06/2008 - 06/06/2008
  13  Hemşire Öğrencilerin Bilgisayar Kaygısının Azaltılmasında Farklı Eğitim stratejilerinin Et... 15/11/2007 - 18/11/2007
  14  Bir Okul Toplumunda Gürültü Düzeyi Tanılaması ve Duyarlılık Eğitimi... 23/10/2007 - 26/10/2007
  15  Besin Güvenliği Konusunda Bilgisayar Destekli Eğitim ile Klasik Eğitimin Karşılaştırılması... 23/10/2007 - 26/10/2007
  16  Effects Of Problem Based Learnıng On Health Promotıon Behavıours Of Nursıng Students... 22/11/2006 - 25/11/2006
  17  Hemşirelik Öğrencilerinde Nikotin Bağımlılık Düzeyi ve Etkileyen Etmenler... 07/09/2005 - 10/09/2005
  18  Hemşirelikte Eğitim ve İşbirliğinde Avrupa Boyutu Socrates Erasmus Tematik Ağ Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  19  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  20  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Performansını Değerlendirme Ölçeği'nin Geç... 04/06/2005 - 05/06/2005
  21  Probleme Dayalı Öğrenim Modelinin Hemşirelik Öğrencilerinin Sağlığı Geliştirme Davranış... 29/05/2004 - 30/05/2004
  22  Esentepe bölgesindeki kadınların sağlığı geliştirme davranışları... 07/09/2003 - 11/09/2003
  23  Dini inançlar ve kültürün kadın sağlığına etkisi... 07/09/2003 - 11/09/2003
  24  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Yönlendirici Değerlendirme Ölçeği; Geçerlik-Güvenirlik ... 29/10/2000 - 02/11/2000
  25  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Anabilim Dalı Okul Sağlığı... 22/06/1999 - 24/06/1999
  26  Okul Sağlığı Hemşireliğine Yönelik Pilot Bir Çalışma... 14/05/1998 - 16/05/1998
  27  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Departmanı Ameliyathane Kalite Çemberi Çalışma... 15/09/1996 - 21/09/1996
  28  Diyabetik Hastaların Aldıkları Eğitimi Değerlendiren Bir Çalışma... 03/11/1995 - 05/11/1995
  29  Hemşirelerin AİDS Hastasının Bakımına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi... 21/03/1995 - 24/03/1995
 • NO AD TARIH
  1  Probleme Dayalı Öğrenme Modelinde Eğitim Yönlendirici (Tutor) Değerlendirmesine İlişkin Bir Çalışma...  5/2000 - 5/2003
 • NO AD YIL
  1  Okul Sağlığı Hemşireliğine yönelik Pilot Bir Çalışma...  1998
  2  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi...  2005
  3  Hemşirelerin Organ Bağışına İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler...  2003
 • NO AD YIL
  1  The International Network for Doctoral Education in Nursing and Sigma Theta Tau International  2009
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Mart 2018-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2015- Şubat 2018