En

PROF.DR. ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı İç Hastalıkları Hemşireliği  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik-Dahili Hastalıklar  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2018
 • NO AD YIL
  1  Investigation of Factors Affecting Apathy in Three Major Types of Dementia...  2019
  2  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  3  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  4  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  5  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma İle İlgili Beklentileri...  2018
  6  Yaşlı Bireylerde Bilişsel İşlevlerin Korunmasında ve Geliştirilmesinde Bilişsel Eğitimin Ö...  2018
  7  The Relationship between Caregiver Burden and Psychological Resilience in Caregivers of Individuals ...  2018
  8  Nursing Homes Nurses' Attitudes Toward Older People and Affecting Factors...  2018
  9  Older people's views and expectations about the competences of health and social care professio...  2018
  10  Can an Elective Geriatric Nursing Course Change Nursing Students' Attitudes and Willingness in Carin...  2018
  11  Reliability and Validity of Turkish Version of the Caregiver Reaction Assestment Scale...  2017
  12  Sağlık ve Sosyal Çalışanların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler Konusunda Yaşlı Bireylerin...  2017
  13  Alzheimer Hastalığı Olan Bireye Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Verme Sürecindeki Deneyimle...  2017
  14  The effects of support groups on dementia caregivers: A mixed method study...  2017
  15  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparison of Frontotemporal Dementia and Alzheimer'...  2017
  16  Caring For Caregivers of Individuals With Dementia: From the Perspective of Watson's Theory of Human...  2017
  17  Demans ve Bakım...  2016
  18  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  19  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  20  Application of the Progressively Lowered Stress Threshold Model with Community-Based Caregivers: A R...  2016
  21  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  22  Aromaterapi Uygulamasının Demanslı Bireylerde Görülen Davranışsal Değişiklikler Üzerine Et...  2015
  23  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  24  İç Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Refakatçiler Hakkındaki Görüş ve De...  2013
  25  The Validity and Reliability of The Turkish Version of The Quality of Life Scale for Patients with A...  2012
  26  Demans Sendromu ile İlgili Türkçe Web Sayfalarının İçeriğinin İncelenmesi....  2012
  27  Study of Validity and Reliability of the Scale Regarding the Expectations About Aging....  2012
  28  Accuracy of References in Eight Nursing Journal...  2012
  29  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  30  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  31  Effects of Gender on Burden Among Caregivers of Alzheimer's Patients...  2011
  32  Demanslı Bireylerde Yaşam Kalitesi Ölçülebilir mi? Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüks...  2011
  33  Demansı Olan Bireyde Davranışsal Problemleri Azaltmada Kanıta Dayalı Bir Model: Azalmış S...  2011
  34  Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerileri ile Klinik Başarıları arasındaki ...  2011
  35  Investigating The Prevalence of Cognitive and Functional Impairment Which May Be Associated With Dem...  2010
  36  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  37  Subkutan Antikoagulan Tedavi Uygulanan Hastalarda Cilde Buz Uygulamanın Ekimoz Ouşumu Üzerine Etk...  2010
  38  Yatağa Bağımlı Yaşlı Hasta Gereksinimleri, Hizmet Sunucuları ve Türkiye'de Hizmet Çeşitler...  2010
  39  The Reliability and Validity of The Caregiver Burden Inventory in Turkey...  2009
  40  Alzheimer Hastalığı ve Hemşirelik Bakımı...  2003
 • NO AD TARİH
  1  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  2  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlanma ile İlgili Beklentileri... 25/11/2018 - 27/11/2018
  3  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  4  Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değiştirme Motivasyonunu ... 25/11/2018 - 27/11/2018
  5  Nursing Homes Nurses' Attitudes towards Elders and Affecting Factors... 22/03/2018 - 23/03/2018
  6  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  7  Geriatri Hemşireliği Seçmeli Dersi Öğrencilerin Yaşlılara Yönelik Tutum ve Yaşlılarla Çal... 11/10/2017 - 15/10/2017
  8  Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlılara Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi... 11/10/2017 - 15/10/2017
  9  Examining Factors Affecting Caregiver Burden: A Comparioson of Frontotemporal Dementia and Alzheimer... 17/09/2017 - 21/09/2017
  10  Demansı Olan Bireylerde Aromaterapi Uygulaması Bilişsel Fonksiyonu Etkiler Mi?... 11/05/2017 - 13/05/2017
  11  Demanslı Bireylere Bakım Verenlerinin Bakım Veren Yükü ve Psikolojik Dayanıklılıkları Aras... 22/03/2017 - 23/03/2017
  12  Alzheimer Hastalığı, Frontotemporal ve Vasküler Demansı Olan Bireylerde Apati Görülme Sıklı... 22/03/2017 - 23/03/2017
  13  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
  14  Yaşlıların Bazı Sosyodemografik Özellikleri ile Yaşlılığa İlişkin Beklentilerinin Sağlı... 20/10/2014 - 24/10/2014
  15  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  16  Demanslı Bireylerde Hidrasyonun Önemi.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  17  Parkinson Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Bakım Ve... 17/11/2012 - 18/11/2012
  18  Nöroloji Hastaları için hayat zordur: Peki ya bakımverenler.... 17/11/2012 - 18/11/2012
  19  Parkinson Hastalığında Görülen Uyku Bozuklukları ve Hemşirelik Bakımı... 17/11/2012 - 18/11/2012
  20  İnmeli bireylerin Hastaneye Başvurma Sürelerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 05/10/2011 - 09/10/2011
  21  Erasmus programı kapsamında Danimarkada staj Yapan bir hemşirelik öğrencisinin deneyimleri... 15/09/2011 - 17/09/2011
  22  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  23  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  24  Hemşire Öğrencilerin Toplumsal Duyarlılık Deneyimi... 07/09/2005 - 10/09/2005
  25  Kanser Rehabilitasyonu... 03/11/1999 - 07/11/1999
  26  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
  27  Geriatrik Hastalarda Üriner İnkontinansın İncelenmesi... 26/11/1992 - 27/11/1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Bireye Yaklaşım: Alzheimer ve Demans Geriatri Hemşireliği...  2019
  2  Approach to the Elderly Patient with Delirium: Nursing Perspective Delirium in Elderly Patients...  2017
  3  Kognitif ve Psikolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı...  2017
  4  Bağımsızlık ve Otonomi / Bakımın Temeli Yaşlı Bakımı Hemşireliği...  2015
  5  Zorlu Davranışların Değerlendirilmesi ve Bakımı Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  6  Demanslı Hastalarda Bakım Nörolojik Bilimler Hemşireliği Kanıta Dayalı Uygulamalar...  2014
  7  Solunum Yetmezlikleri Hemşirelik Bakım Planları...  2007
  8  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
  9  Bakım Planı Örnekleri: Karaciğer Sirozu Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO AD TARIH
  1  İZLENEBİLİR"YAŞLI BAKIM" PROJESİ...  11/2018 - /
  2  European Later Life Active Network-ELLAN...  10/2013 - 9/2016
  3  Kademeli olarak azalmış stres eşiği modeline göre yapılan girişimlerin demanslı birey ve ailesinin bakım sonuçlarına etkisinin incelenmesi....  1/2012 - 10/2013
 • NO AD YIL
  1  Prf. Dr. İnci Erefe Poster Bidiri Ödülü...  2005
  2  Proje ödülü...  2012
  3  Birincilik...  2011
  4  Poster Bildiri İkincilik Ödülü...  2015
  5  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2014
  6  Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2013
  7  Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü...  2017
  8  Leman Birol ve İnci Erefe Araştırma Ödülü...  2016
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2018-Devam ediyor
  2 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2018-Devam ediyor
  3 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Mart 2018-Devam ediyor
  4 Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2015- Eylül 2018
  5 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Temmuz 2015- Mart 2018
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Vekili, Aralık 2014- Aralık 2017
  7 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014- Eylül 2017
  8 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  9 Dokuz Eylül Üniversitesi Senato Üyesi, Kasım 2013- Kasım 2016
  10 Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2012- Eylül 2015
  11 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Mayıs 2011- Mayıs 2014