En

PROF.DR. SUHA MİRAL (Emeklilik Tarihi : 16/07/2018 ) TIP FAKÜLTESİ DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  1977
  Tıpta Uzmanlık  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  1982
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1992
  Yandal ihtisas  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dalı  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatri  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Genetic Imaging Study with [Tc-99m] TRODAT-1 SPECT inAdolescents with ADHD using OROS-Methylphenidat...  2018
  2  Allele Frequencies of Dopamine D4 Receptor Gene(DRD4) and Catechol-Omethyltransferase(COMT) Val158Me...  2018
  3  Çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık alanında eğitim gereksinim analizi çalışması (An educat...  2015
  4  Anksiyete Bozukluklari...  2012
  5  Birinci basamak hekimlerinin sürekli mesleki gelişimi için bir model araştırması: çocuk ve er...  2010
  6  Risperidon versus haloperidol in children and adolescents with autism...  2010
  7  Psychiatric evaluation andfollow-up of children and adolecents residing in a children village, follo...  2009
  8  Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey 2002-2006:Identifying the strong...  2009
  9  Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozukluğun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Gelişmeler...  2008
  10  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in autistic children and their families...  2008
  11  Comparison of long-term efficacy and safety of risperidone and haloperidol in children and adolescen...  2008
  12  Otistik çocukların anne babalarında frontal loba özgü nörobilişsel özellikler...  2008
  13  Technetium-99m HMPAO brain spect in austic children and their families...  2008
  14  A case series of Turkish children and adolescents with bipolar spectrum disorder: a naturalistic cli...  2008
  15  bir cocuk ve ergen psikiyatrisi kliniginde yatarak tedavi goren hastalarda ilac kullanimi...  2007
  16  Suspected child abuse among victims of home accidents being admitted to the emergency department: a ...  2006
  17  Effects of long term chronic methyphenidate treatment: A follow-up clinical and SPECT study...  2006
  18  Socio-demographic features and emotional-behavioral problems in a girl's orphanage in Turkey...  2006
  19  Development and behavior of non-handicapped preterm children from a developing country...  2005
  20  Bir Stigmatizasyon ve İstismar Olgusunda Okul Konsültasyonu Kapsamında Multidisipliner Krize Müd...  2005
  21  Mental health and communication skills training for the staff in a girls orphanage...  2005
  22  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri programına ilişkin öğrenc...  2004
  23  Assessment of child neurology outpatients with headache, dizziness and fainting...  2004
  24  Ergenlik Döneminde Başlayan Bipolar Bozukluklu İki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullanımı...  2004
  25  Çocuk Ruh Sağlığı Açısından Prematürite...  2003
  26  Tourette sendromunda ketiapin sağaltımı...  2003
  27  Yıkıcı Davraınış Bozukluklarında DSM IV Belirtileri Açısından Anne ve Öğretmen Verilerin...  2002
  28  Technetium-99m HMPAO brain SPECT in children with attention deficit hyperactivity disorder...  2002
  29  Dikkat Eksikliği hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Eş Zamanlı Tanılar...  2001
  30  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı...  2001
  31  Tıp eğitiminde iletişim becerileri: çağdaş yöntem ve teknikler...  2001
  32  Tourette Bozukluğunda Ailesel, Davranışsal ve Klinik Özellikler....  2001
  33  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısına Varılan Olguların DSM-IV Ölçütlerine Gör...  2000
  34  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Aile İşlevleri...  1999
  35  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Aile...  1998
  36  Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Bozukluğundaki Organisite Bulguları...  1998
  37  Gilles de la Tourette Sendromunda Beyin Görüntüleme Teknikleri: Bir Gözden Geçirme...  1998
  38  Dinar Depremi Sonrası Çocuklarda Görülen Ruhsal Belirtiler....  1998
  39  Auditory brainstem responses in Asperger's syndrome...  1998
  40  Epileptik Çocuklarda Görsel İşitsel Sayı Dizisi (GİSD-A) Uygulaması....  1996
  41  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi...  1996
  42  Otistik çocuklarda erken ve orta latans işitsel uyarılmış potansiyeller...  1994
  43  Ergenlerde bedenden hoşnutluk ve benlik saygısı....  1993
 • NO AD TARİH
  1  'a Imaging Discontinuation Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing with... 10/05/2017 - 13/05/2017
  2  'a Genetic Imaging Study of Adolescents with ADHD using OROS-Methylphenidate: Assessing the Dopamine... 10/05/2017 - 13/05/2017
  3  Çocuk ve genç psikiyatrisi derneği yeterlik kurulu eğitim gereksinim analizi çalışması.... 02/05/2013 - 03/05/2013
  4  Tc 99m Trodat SPECT Changes in Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: After 2 Mo... 29/10/2012 - 04/11/2012
  5  ADHD Tanısı ile İki Ay Atomoksetin Tedavisi Verilen 3 Hastada Tedavi Öncesi ve Sonrası Tc-99m ... 04/04/2012 - 08/04/2012
  6  Assesment Of The Association Between Serum Bdnf Levels And Brain Amygdala Volumes In Adolescents Wit... 09/06/2011 - 11/06/2011
  7  Sosyal İletişim Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 26/04/2011 - 28/04/2011
  8  Amygdala volumes in adolescents with bipolar disorder I... 26/10/2010 - 31/10/2010
  9  Serum brain derived neurotrophic factor levels of euthymic Turkish adolescents with bipolar disorder... 26/10/2010 - 31/10/2010
  10  Bipolar Tip I Bozuklugu Olan Ergenlerde Serumda Beyinden Koken Alan Norotrofik Faktor Duzeylerinin D... 25/04/2010 - 28/04/2010
  11  Adli Tıp ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalları'nın ortak değerlendirdiği... 17/10/2009 - 17/10/2009
  12  Liselere Yönelik Sağlık Eğitimi Projesi Kapsamında Yer Alan Özel Çalışma Modülleri... 02/10/2009 - 02/10/2009
  13  Bir çocuk psikiyatrisi polikliniğinde izlenen iki dezintegratif bozukluk olgusu: olgu sunumu... 14/04/2009 - 17/04/2009
  14  Çocukluk otizmini derecelendirme ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması... 14/04/2009 - 17/04/2009
  15  Dişi Sıçanlarda Erken Yavru Kayıplarının İzleyen Gebelik Sonrası Doğan Yavrulara Etkileri... 19/04/2007 - 22/04/2007
  16  Dişi sıçanların erken yavru kayıplarına tepkileri ve bu durumun maternal davranışlarına etk... 20/04/2006 - 23/04/2006
  17  1. basamak `?Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Eğitimi??nin hekimlerin bilgi düzeylerine ve meslekse... 20/04/2006 - 23/04/2006
  18  İzmir ili merkez sağlık ocaklarında en sık görüldüğü bildirilen çocuk ve ergen ruh sağl... 20/04/2006 - 23/04/2006
  19  HIV and Children... 21/09/2005 - 24/09/2005
  20  Long-term efficacy of risperidone and haloperidol in children and adolescents with autistic disorder... 19/05/2005 - 21/05/2005
  21  Effects of methylphenidate therapy: Tc-99m HMPAO brain SPECT findings.... 30/04/2005 - 03/05/2005
  22  Otistik bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde risperidon ve haloperidolün uzun dönem etkinlik ve g... 21/04/2005 - 24/04/2005
  23  İzmir Barbaros Çocuk Köyünde Yaşayan Çocuk ve Gençlerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilm... 21/04/2005 - 24/04/2005
  24  Kriz Döneminde İzmir Barbaros Çocuk Köyünde Yaşayan Annelere Yönelik Ruhsal Değerlendirme ve... 21/04/2005 - 24/04/2005
  25  Ev kazaları ile başvuran çocuklarda sosyodemografik ve glişim özelliklerinin, ebeveyn tutumlar... 21/04/2005 - 24/04/2005
  26  Bir Çocuk Köyünde Yaşanan Olağandışı Durumda Kriz Yönetimi... 21/04/2005 - 24/04/2005
  27  Asperger Bozukluğu tanısı almış 6 olgunun Rorschach değişkenlerinin incelenmesi.... 05/10/2004 - 07/10/2004
  28  Asperger Sendromuna ve yüksek işlevli otizme sahip çocukların Rorschach protokollerinin karşıl... 21/04/2004 - 24/04/2004
  29  Bir kız öğrenci yurdu personelinin ruh sağlığı ve iletişim becerileri eğitimi... 21/04/2004 - 24/04/2004
  30  Otistik bozuklukta risperidon ve haloperidolün etkinlik ve güvenliğinin karşılaştırılması: ... 21/04/2004 - 24/04/2004
  31  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel İletişim Becerileri Programına İlişkin Öğren... 12/04/2004 - 16/04/2004
  32  Ergen Başlangıçlı Bipolar Bozukluk Tanılı İki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullanımı... 14/10/2003 - 19/10/2003
  33  Comparison of efficacy and tolerability of risperidone and haloperidol in children and adolescents w... 28/09/2003 - 01/10/2003
  34  Prematüre çocuklarda gelişimsel, davranışsal, coşkusal özellikler ile bunlara etki eden etmen... 07/03/2003 - 09/03/2003
  35  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı ile Sağaltılan Çocuk ve Ergenlerde İzlem Ça... 07/03/2003 - 09/03/2003
  36  Bir kız yetiştirme yurdunda sosyodemografik özellikler ve coşkusal-davranışsal sorunlar... 07/03/2003 - 09/03/2003
  37  Quetiapine treatment in patients with Tourette's syndrome... 05/09/2002 - 08/05/2002
  38  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Diger Yıkıcı Davranış Bozukluklarının DSM?IV Be... 08/04/2002 - 10/04/2002
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun ... 24/04/2001 - 28/04/2001
  40  Çocuk Nörolojisi Polikliniğine Baş Ağrısı, Baş Dönmesi, Bayılma Yakınması ile Gelen Has... 21/04/2001 - 24/04/2001
  41  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocuklarda Tc-99m HMPAO Beyin SPECT... 21/04/2001 - 24/04/2001
  42  Tc-99m HMPAO Brain Spect in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 01/10/2000 - 05/10/2000
  43  Tc-99m HMPAO Brain SPECT in Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 02/09/2000 - 06/09/2000
  44  İletişim becerileri program deneyimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 1 İletiş... 06/09/1999 - 12/09/1999
  45  Communication Skills Course For First Year Medical Students in Izmir, Turkey... 05/09/1999 - 07/09/1999
  46  Tourette Bozukluğunda Ailesel ve Davranışsal Özellikler... 28/04/1999 - 30/04/1999
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde konsültasyon-liyezon uygulamasının bir ön çalı... 28/04/1999 - 30/04/1999
  48  Tourette Bozukluğunda Etyolojik Etkenler... 28/04/1999 - 30/04/1999
  49  Otistik bozukluk tanısı alan dört olguda risperidon kullanımı: açık uçlu bir çalışma... 28/04/1999 - 30/04/1999
  50  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda DSM-IV Belirti Sıklığı... 15/04/1999 - 18/04/1999
  51  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Aile İşlevleri... 15/04/1999 - 18/04/1999
  52  Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Komorbitide... 05/04/1999 - 08/04/1999
  53  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I Iletişim Becerileri Programı... 12/11/1998 - 15/11/1998
  54  Asperger Sendromu Tanısı Almış 6 Olgunun İzlem Süreci.... 26/04/1998 - 29/04/1998
  55  Tc-99m HMPAO brain SPECT in autistic children... 23/08/1997 - 27/08/1997
  56  İlkokul dönemi çocuk eğitiminde ödül ve ceza yöntemlerinin incelenmesi.... 04/04/1997 - 10/04/1997
  57  Obsesif kompulsif bozukluk ve Tourette bozukluğunun birlikte görüldüğü bir porensefalik kist o... 27/03/1996 - 30/03/1996
  58  Dinar depremi sonrası çocuklarda görülen ruhsal belirtiler... 27/03/1996 - 30/03/1996
  59  Otistik çocuklarda erken (beyinsapı) ve orta latans işitsel uyarılmış potansiyeller... 30/09/1995 - 04/10/1995
  60  Fibromiyalji sendromunda psikolojik faktörlerin değerlendirilmesi... 27/05/1995 - 31/05/1995
  61  Epileptik çocuklarda görsel işitsel sayı dizisi (VADS) uygulaması... 30/04/1995 - 03/05/1995
  62  Üstün Akademik Yetenekli Çocuklar ve Kendilik Kavramı... 23/04/1995 -
  63  Asperger sendromunda beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyeller... 14/04/1994 - 17/04/1994
 • NO AD YIL
  1  Dönem I Temel iletişim Becerileri Uygulamaları Eğitici Notları (1997-2002)...  2005
  2  Probleme Dayalı Öğrenim...  2002
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Otizmde İlaç Tedavisi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları...  2007
  2  Çocuklarda ve ergenlerde duygudurum bozuklukları Temel Psikiyatri Kitabı....  2007
  3  HIV/AIDS ve Çocuk Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım...  2007
  4  Diğer yaygın gelişimsel bozukluklar Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları...  2007
  5  Child and Adolescent Psychiatry:What do We Know About the Child with Rheumatic Disease? Current Opinions in Pediatric Rheumatology, A Guide for General Practioners and Pediatricians....  2006
  6  Probleme Dayalı Öğrenim Dokuz Eylül Yayınları...  2002
  7  Çocuk ve ergenin ruhsal değerlendirmesi Pediatri Kliniğe Giriş...  2001
 • NO AD TARIH
  1  "Sendromik Olmayan" Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı İkisi de Etkilenmiş İkiz Çocuk ve Ergenlerin ve Anne Babalarının Genomlarının Tüm Genom Dizileme Yöntemi İle Analizi...  1/2017 - 1/2018
  2  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı ile sağaltılan ergenlerde izlem çalışması: genetik, klinik gidiş ve Tc-99m Trodat beyin SPECT sonuçları...  4/2008 - 10/2009
  3  İntrauterin talidomid maruziyetinin beyin gelişimi üzerine etkisi: deneysel otizm modeli...  3/2007 - 3/2008
  4  Kemeraltı Esnafının Çalışan Çocukların İstismarı ve İhmali Konusunda Eğitimi...  3/2007 - 3/2009
  5  Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (ADHD) için tedavi görmemiş çocuklar ve ergenlerde diğer erken standart bakımla karşılaştırılarak Atomoksetin Hidroklorür kullanımının işlevler üzerindeki uzun vadeli etkisiyle ilgili randomize, kontrollü, açık etiketli çalışma...  10/2006 - 8/2009
  6  DİŞİ SIÇANLARDA ERKEN YAVRU KAYIPLARININ İZLEYEN ERKEN GEBELİK SONRASI MATERNAL DAVRANIŞLARA VE YAVRULARA ETKİLERİ...  8/2005 - 7/2006
 • NO Görev
  1 Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2009- Ağustos 2011
  2 Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2006- Eylül 2009
  3 Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2006- Haziran 2009
  4 Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı, Eylül 2003- Eylül 2006
  5 Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Bölüm Başkanı, Kasım 2002- Kasım 2005
  6 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2001- Temmuz 2004