En

PROF.DR. GÜNAY KIRKIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ ODYOMETRİ PROGRAMI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık  1981
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  1986
  Doktora  Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak-Burun-Boğaz Anabilim Dalı  2003
  Doçent  Uygulama Hastanesi Odyoloji  2010
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  2015
 • NO AD YIL
  1  Changes in P1 latencies of children with normal hearing and those with cochlear implants...  2020
  2  Vertebral artery dissection from neck self-manipulation presenting with acute severe bilateral heari...  2020
  3  Hyperbaric oxygen therapy: The last remedy for sudden sensorineural hearing loss?...  2020
  4  Comparison of Cortical Auditory Evoked Potential Findings in Presbycusis with Low and High Word Reco...  2019
  5  Wide-Band Tympanometry Results during an Acute Episode of Ménière's Disease...  2019
  6  Examination and Comparison of Electrically Evoked Compound Action Potentials and Electrically Evoked...  2019
  7  The Effect of Tympanic Membrane Perforation Site. Size and Middle Ear Volume on Hearing Loss...  2019
  8  Dexamethasone-loaded chitosan-based genipin-cross-linked hydrogel for prevention of cisplatin induce...  2019
  9  Sound energy absorbance characteristics of cartilage grafts used in type 1 tympanoplasty...  2018
  10  The Reliability and Validity of Dokuz Eylül University Meniere's DiseaseDisability Scale...  2017
  11  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine...  2017
  12  Cochlear and vestibular effects of combined intratympanic gentamicin and dexamethasone...  2017
  13  Regional differences of Turkey in risk factors of newborn hearing loss...  2017
  14  Cyclosporine causes no hearing defect in paediatric patients with nephrotic syndrome....  2017
  15  2-4 Yaş Grubu Koklear İmplant Kullanan İşitme Kayıplı Türk Çocukların Alıcı ve İfade Edi...  2016
  16  University students' attitudes towards disability and their views on discrimination...  2016
  17  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatin ototoxicity in pediatric patients...  2016
  18  Protective Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Ototoxicity: Is It Effective Enough?...  2016
  19  Acetyl-L-Carnitine protects HEI-OC1 auditory cells from radiation and cisplatin induced toxicity...  2016
  20  Is there a gender-related susceptibility for cisplatin ototoxicity?...  2015
  21  The Effect of Erythropoietin on S100 Protein Expression in Cochlea After Acoustic Overstimulation: A...  2015
  22  Apoptotic effects of sanguinarine on the organ of Corti 1 (HEI-OC1) cells: Comparison with cisplatin...  2015
  23  The protective effect of recombinant human erythropoietin against cisplatin-induced ototoxicity...  2014
  24  Friend or Foe? Effect of Oral Resveratrol on Cisplatin Ototoxicity...  2014
  25  Protective effect of acetyl-L-carnitine against cisplatin ototoxicity: role of apoptosis-related gen...  2014
  26  The effects of behavior type and anger parameters on hearing aid satisfaction in hearing aid users...  2014
  27  Effect of Erythropoietin on Acoustically Traumatized Rat Cochlea An Immunohistochemical Study...  2014
  28  Development of a Turkish Monosyllabic Word Recognition Test for Adults...  2014
  29  İşitme Kayıplarının Tanı ve Takibinde Yenilikler...  2013
  30  Molecular mechanisms of protective effect of resveratrol against cisplatin Induced ototoxicity...  2013
  31  İşitme Rehabilitasyonu Kavramı...  2013
  32  Assesment of Castellani Solution's Ototoxic Effects on Guinea Pigs Using Otoacoustic Emission and Au...  2012
  33  Features of Unilateral Hearing Loss Detected by Newborn Hearing Screening Programme in Different Reg...  2012
  34  Evaluation Of The Effect Of Acetyl L-Carnitine On Experimental Cisplatin Ototoxicity And Neurotoxici...  2011
  35  Evaluation of the effect of acetyl-L-carnitine on experimental cisplatin nephrotoxicity....  2009
  36  Platinum-Induced Ototoxicity in Children and Adolescents with Cancer....  2009
  37  Cochlear Implantation in Neurobrucellosis...  2009
  38  Middle Ear Impedance Measurements in Large Vestibular Aqueduct Syndrome...  2009
  39  Otosklerozda Öykü ve Fizik Muayene...  2009
  40  The Results of Factorial Validity and Reliability of the International Outcome Inventory for Hearing...  2009
  41  Uluslararası işitme cihazları değerlendirme envanteri türkçe versiyonu kullanılarak hastalard...  2008
  42  Results of multiple-frequency tympanometry measures in normal and otosclerotic middle ears...  2008
  43  Meniere hastalarında klinik ve odyovestibüler bulgular...  2008
  44  Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi...  2008
  45  The frequency of auditory neuropathy detected by universal newborn hearing screening program...  2008
  46  Klippel-Feil sendromlu bir çocukta odyolojik değerlendirme...  2008
  47  Comparison of Middle Latency Responses in Presbycusis Patients with two different Speech Recognition...  2007
  48  Hearing Loss and Communication Difficulty in the Elderly...  2007
  49  No association between hearing loss due to bilateral otitis media with effusion and Denver-II Test r...  2007
  50  Feasibility of neonatal hearing screening program with two-stage transient oto-acoustic emissions in...  2007
  51  Hearing loss and middle ear involvement in patients with juvenile idiopathic arthritis...  2007
  52  Auditory neuropathy in Children: Diagnostic criteria and audiological test results...  2005
  53  Longterm outcomes of neonatal hyperbilirubinemia: objective and subjective audiological findings...  2003
  54  Bilateral enlarged vestibular aqueduct as a cause of progressive sensorineural hearing loss in a sch...  2000
  55  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: cerrahi uygulanan ve uygulanmayan kulaklar ve ...  2000
  56  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçükdelik stapedektomilerin cerra...  1999
  57  The Investigation of Effects of Radical Neck Dissections to the Brainstem by Brainstem Auditory Evok...  1997
  58  Palatal Myoklonuta Kulak Zarı Hareketinin Kaydedilmesi...  1994
  59  Hızlı üst çene genişletmesi ve iletim tipi işitme kaybı...  1992
  60  Diabetes Mellitüsün Akustik refleks üzerindeki etkilerinin incelenmesi...  1989
  61  Orta öğrenim çağındaki çocuklarda işitme taraması...  1984
  62  İşitme taramalarında rinne testinin değeri...  1984
 • NO AD TARİH
  1  Meniere Hastalığında Bilişsel İşlevler... 15/11/2019 - 21/11/2019
  2  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Toksisite Modelinde İç Kulak Etkilerinin... 13/11/2019 - 17/11/2019
  3  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/11/2019 - 06/11/2019
  4  Pediatrik Grupta İşitme Cihazlı rehabilitasyon:Düzenli Takibin Etkisi... 17/10/2019 - 19/10/2019
  5  Uzun Dönem koklear İmplant Kullanıcısı Olan Çocuklarda Türkçe Matris Testi Sonuçlarının D... 14/10/2019 - 16/10/2019
  6  Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromu Olan hastalarda Vestibüler BulgularınDeğerlendirilmesi... 04/04/2019 - 07/04/2019
  7  İleri ve Çok İleri Derecede İşitme Kayıplı Çocuklarda Vestibüler Değerlendirme: Olgu Kontr... 04/04/2019 - 07/04/2019
  8  Çocukluk Çağı İşitme ve Konuşma Bozukluklarının Toplumsal Yansımasına Multidisipliner Yak... 30/11/2018 - 01/12/2018
  9  Evaluation of ototoxicity in children with head and neck cancer who received cisplatin and/or carbop... 16/11/2018 - 19/11/2018
  10  Hiperbarik oksijen tedavisi: Ani iştme kaybı için son çare olabilir mi?... 07/11/2018 - 11/11/2018
  11  Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesinin önlenmesinde kök hücre ve/veya plateletten zengin plazma... 07/11/2018 - 11/11/2018
  12  Genipin çapraz bağlayıcılı hidrojel içerisinden kontrollü salınan deksametazon ile sisplatin... 07/11/2018 - 11/11/2018
  13  Trafik Kazası Mağdurlarında İşitme Sekellerinin İncelenmesi... 05/10/2018 - 07/10/2018
  14  Baş boyun yerleşimli kanser tanısıyla sisplatin ve/veya karboplatin alan çocuklarda ototoksisit... 02/05/2018 - 06/05/2018
  15  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Ototoksisitenin Oluşturulması... 10/11/2017 - 12/11/2017
  16  Deneysel Radyoterapiye Bağlı Oluşturulan Ototoksisitenin Etkilerinin Doku ve Fonksiyonel Düzeyde... 22/09/2017 - 22/09/2017
  17  Comparison of ototoxic and cytotoxic effects of cisplatin and lipoplatin in neuroblastoma... 19/09/2017 - 22/09/2017
  18  Effect of mesenchymal stem cells on cochlear cell viability after cisplatin induced ototoxicity... 19/09/2017 - 22/09/2017
  19  CLINICAL STANDARDISATION OF BRAINSTEM AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN ADULTS... 19/09/2017 - 22/09/2017
  20  Effects of bone anchored hearing aids on life quality... 19/09/2017 - 22/09/2017
  21  Bilirubin Ensefalopatisini Önlemede Yeni Tedavi Seçenekleri: Darbepoetin ve Topiramat Faydalı Ola... 12/04/2017 - 16/04/2017
  22  Assessment of Auditory Brainstem Response in Children with Hearing Loss; Only Air Conduction or Both... 03/02/2017 - 05/02/2017
  23  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibular Migraine and Migraine... 03/02/2017 - 05/02/2017
  24  The Effect of Induction Loop System Use Training on Adult Hearing Aid Users... 03/02/2017 - 05/02/2017
  25  Does Cisplatin Ototoxicity and Cytotoxicty in Nude Mice: Preliminary Study.... 03/02/2017 - 05/02/2017
  26  The Effect Of Curcuma Longa (Curcumin) on Noise Induced Hearing Loss... 18/01/2017 - 21/01/2017
  27  ileri düzeyde sisplatin ototoksisitesi gelişen hastalarda karşılaştırmalı genomik hibridizasy... 26/11/2016 - 30/11/2016
  28  Kohlear implant uygulanmış çocuklarda oftalmolojik bulgular... 09/11/2016 - 13/11/2016
  29  İşitme Cihazı Ayarlamasında Kullanılan Sinyal Süresinin Gerçek Kulak Kazancına Etkisi... 26/10/2016 - 30/10/2016
  30  Benign Vokal Kord Lezyonlarının Tedavi Öncesi ve Sonrasında Subjektif ve Objektif Değerlendirme... 26/10/2016 - 30/10/2016
  31  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etyolojisinde Curcuma Longa (Curcumin)'in Etkisinin Araştırı... 26/10/2016 - 30/10/2016
  32  İşitme Cihazlı Yetişkinlerde İndüksiyon Döngü Sistemi Kullanım Eğitiminin Etkisi... 26/10/2016 - 30/10/2016
  33  Evaluation of Congenital Inner Ear Malformations Effect on Language Development with İmplanted Chil... 18/06/2016 - 21/06/2016
  34  Early and Delayed Diagnosis of Auditory Neuropathy: Two Cases Report... 18/06/2016 - 21/06/2016
  35  Cochlear Implantation In A Patient With CHARGE Syndrome... 18/06/2016 - 21/06/2016
  36  Pediatric Sudden Sensorineural Hearing Loss: A Revıew of Seven Patients... 18/06/2016 - 21/06/2016
  37  Comparison of Audiological Findings in Patients with Vestibulerv Migraine and Migraine and Healhty C... 05/06/2016 - 08/06/2016
  38  Comparative genomic hybridization analysis of patients with severe cisplatin... 05/06/2016 - 08/06/2016
  39  Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Ulusal Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları... 21/04/2016 - 24/04/2016
  40  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Kore Kırmızı Ginseng'in Etkisi... 28/10/2015 - 01/11/2015
  41  Pediatrik hastalarda sisplatin ototoksisitesinden sorumlu genetik ve genetik olmayan risk faktörler... 28/10/2015 - 01/11/2015
  42  İntratimpanik deksametazon-gentamisin kombinasyonunun iç kulak üzerine etkilerinin değerlendiril... 28/10/2015 - 01/11/2015
  43  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MENİERE YETERSİZLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK GÜVENİLİRLİĞ... 28/10/2015 - 01/11/2015
  44  PRESBİAKUZİLİLERDE YAŞIN SAF SES EŞİKLERİNİN VE ODYOGRAM KONFİGÜRASYONUNUN KONUŞMAYI AYIR... 28/10/2015 - 01/11/2015
  45  A NEW MENIERE'S DISEASE-SPECIFIC QUALITY OF LIFE SURVEY: DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY... 17/10/2015 - 20/10/2015
  46  ECOG FINDINGS IN PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE... 17/10/2015 - 20/10/2015
  47  Relationship between clinical properties and audiovestibular findings in patients with Meniere's Dis... 17/10/2015 - 20/10/2015
  48  Ocular VEMP findings in patients with Meniere's Disease... 17/10/2015 - 20/10/2015
  49  Analysis of genetic and non genetic risk factors for cisplatinum ototoxicity in pediatric patients... 17/10/2015 - 20/10/2015
  50  Platinum - induced ototoxicity in children: comparison of diferent ototoxicity classification... 17/10/2015 - 20/10/2015
  51  The evaluation of hearing in pediatric patients with nephrotic syndrome receiving cyclosporine. (Ped... 03/09/2015 - 05/09/2015
  52  The Protective Role of Aceytl-L-Carnitine Against Cisplatin and Radiotherapy Induced Ototoxicity: N... 30/06/2015 - 03/07/2015
  53  AUDIOLOGICAL FINDINGS IN A PATIENT WITH CHARCOT MARIE TOOTH DISEASE: A CASE STUDY... 27/05/2015 - 30/05/2015
  54  The Effect of FM System on School Performance of Primary School Student with Cochlear Implantation: ... 27/05/2015 - 30/05/2015
  55  Wİideband Aural Acoustic Absorbance in Normal Children and in Children with otitis Media with Effus... 27/05/2015 - 30/05/2015
  56  OCULAR VESTIBULAR EVOKED MYOGENIC POTENTIALS IN HEALTHY ADULTS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  57  THE RELIABILITY AND VALIDITY OF "DOKUZ EYLUL UNIVERSITY MENIERE'S DISABILITY SCALE" IN ASSESSMENT OF... 27/05/2015 - 30/05/2015
  58  EFFECT OF KOREAN RED GINSENG ON NOISE-INDUCED HEARING LOSS IN RATS... 27/05/2015 - 30/05/2015
  59  THE EFFECT OF SIGNAL TO NOISE RATIO ON CORTICAL AUDITORY EVOKED POTENTIALS IN PATIENTS WITH PRESBYCU... 27/05/2015 - 30/05/2015
  60  The Protective Role of N-Acetyl-cysteine against cisplatin and Radiotherapy induced ototoxicity: Nrf... 18/05/2015 - 19/05/2015
  61  Asetil L-karnitinin sisplatin ve radyoterapi ilişkili ototoksisiteye karşı koruyucu rolü: nrf2 v... 22/04/2015 - 26/04/2015
  62  Tip 1 kartilaj timpanoplastide, greftin akustik iletim özelliklerinin saf ses odyometrisi ve geniş... 05/11/2014 - 09/11/2014
  63  AÇİL KOENZİM A OKSİDAZ EKSİKLİĞİNE BAĞLI İŞİTME KAYBI: OLGU SUNUMU... 09/10/2014 - 12/10/2014
  64  ABR DALGA LATANSI KALİBRASYONU İÇİN YENİ BİR YÖNTEM... 09/10/2014 - 12/10/2014
  65  YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI BULGULARIMIZ... 09/10/2014 - 12/10/2014
  66  Kongenital Aural Atrezi Olgularımızın Odyolojik Bulguları... 05/09/2014 - 05/09/2014
  67  Koklear İmplantlı Çocuklarda İç Kulak Anomalisinin Dil Gelişimine Etkisinin Araştırılması... 04/09/2014 - 04/09/2014
  68  Koklear İmplant Kullanım Süresinin P1 Dalga Latansına Etkisi... 03/09/2014 - 05/09/2014
  69  Cochlear Implantation in Waardenburg Syndrome (A case report)... 31/05/2014 - 03/06/2014
  70  Bilateral severe hearing loss due to Rubinstein-Taybi syndrome: A case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  71  Sudden sensorineural hearing loss due to hyperviscosity syndrome: a case report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  72  EVALUATION OF EFFERENT SYSTEM USING CONTRALATERAL SUPRESSION IN UDITORY NEUROPATHY CASES... 31/05/2014 - 03/06/2014
  73  Effects of Stylet Removal on Neural Response Telemetry Thresholds During Implantation... 31/05/2014 - 03/06/2014
  74  CONSISTENCY AND RELIABILITY OF TWO DIFFERENT ELECTRICALLY EVOKED TEST TECHNIQUES FOR COCHLEAR IMPLAN... 31/05/2014 - 03/06/2014
  75  Bilateral Mild Conductive Hearing Loss Due To Turner Syndrome: A Case Report... 31/05/2014 - 03/06/2014
  76  Age Related Changes In Aır and Bone Conduction Brainsteam Evoked Respose in Childeren with Normal H... 31/05/2014 - 03/06/2014
  77  A case report of a 34-months old child with Treacher Collins syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  78  Outcome of Behavioral Problems in Adolescent Children: Functional Hearing Loss... 31/05/2014 - 03/06/2014
  79  Importance of Audiological Tests in Assessment of Profound Children with Nonvisualized Cochlear Nerv... 31/05/2014 - 03/06/2014
  80  Familial pattern of large vestibular aqueduct syndrome in a Turkish family... 31/05/2014 - 03/06/2014
  81  Cısplatin Ototoxicity and Related Risk Factors... 31/05/2014 - 01/06/2014
  82  Audıologıcal Evaluatıon Of Chıldren Wıth Mucopoly-Saccharıdosıs: Multıple Case Reports... 31/05/2014 - 03/06/2014
  83  A Case Report: Kabuki Make-Up Syndrome... 31/05/2014 - 03/06/2014
  84  Normal işiten Pediyatrik Yaş Grubunda P1 Dalgası Maturasyonunun Değerlendirilmesi... 01/05/2014 - 04/05/2014
  85  Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromlu Olgularda Odyolojik Bulgular... 01/05/2014 - 04/05/2014
  86  Bilateral Periferik Vestibuler Patolojilerde Odyovestibuler Bulgular Arasındaki İlişkinin Değerl... 01/05/2014 - 04/05/2014
  87  Vestibuler Migrenli Olgularda İşitme Kaybının Görülme Sıklığı... 01/05/2014 - 04/05/2014
  88  Sanguinarine has in vitro less ototoxic effect than cisplatin... 23/04/2014 - 27/04/2014
  89  Remote fitting for CI and BAHA... 14/11/2013 - 17/11/2013
  90  Can audiovestibular tests via glycerol test find out endolymphatic hydrops, if it can, is there acor... 14/11/2013 - 17/11/2013
  91  Is there a gender related susceptibility for cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  92  Protective effect of korean red gingseng on cisplatin ototoxicity... 13/11/2013 - 13/11/2013
  93  İşitsel nöropatili olgularda kontralateral supresyon uygulayarak efferent sistemin değerlendiril... 02/11/2013 - 06/11/2013
  94  Yetişkinlerde işitme cihazı memnuniyet envanteri üzerine davranış tipi ve öfke parametrelerin... 02/11/2013 - 06/11/2013
  95  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisi... 02/11/2013 - 06/11/2013
  96  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 25/09/2013 - 28/09/2013
  97  The effect of Round Window versus Cochleostmy Technique on Neural Response Telemetry Results in Coch... 19/06/2013 - 22/06/2013
  98  Audiological Test Results of Children with Down Syndrome... 19/06/2013 - 22/06/2013
  99  Development of Speech Materials for Frequency Specific Assessment of Word Recognition Capability: A ... 19/06/2013 - 22/06/2013
  100  Speech performance test results of implanted children... 19/06/2013 - 22/06/2013
  101  Cross-seccional analysis of audiology articles published in the SCI otorhinolaryngology journals by ... 19/06/2013 - 22/06/2013
  102  In vitro Effect of Korean Red Ginseng on Cisplatin Induced Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  103  Friend or Foe? Effect of Oral resveratrol on Cisplatin Ototoxicity... 01/06/2013 - 05/06/2013
  104  Evaluation of ototoxicity in children with cancer who received cisplatin and/or carboplatin during t... 01/06/2013 - 05/06/2013
  105  Otoprotective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity in Rats... 01/06/2013 - 05/06/2013
  106  Otoprotective Effect of Recombınant Erythropoıetin in Model of Newborn Hypoxic -Ischemic Encephalo... 01/06/2013 - 05/06/2013
  107  Cochlear Implantation in Children Younger than Two Years. A Multicentric Study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  108  Validity of Language Parameters of Denver Developmental Screening Test in Children Fitted With Cochl... 23/05/2013 - 26/05/2013
  109  ROUND WINDOW AND COCHLEOSTOMY TECHNIQUE IN COCHLEAR IMPLANTATION: NEURAL RESPONSE IMAGING FINDINGS... 23/05/2013 - 26/05/2013
  110  Cochlear implantation in children younger than two years. A multicentric study of the Turkish Cochle... 23/05/2013 - 26/05/2013
  111  Assesment of FM System User Satisfaction of Children with Cochlear Implant... 23/05/2013 - 26/05/2013
  112  Exploring the Developmental Skills of Infant Cochlear Implant Candidacies... 23/05/2013 - 25/05/2013
  113  The Effect of the Newborn Hearing Screening Program on the Age of Cochlear Implantation in Turkey: A... 23/05/2013 - 26/05/2013
  114  Onkolojik Tedavide Sisplatin veya Karboplatin almış kanserli çocuk hastalarda ototoksisitenin de... 19/04/2013 - 23/04/2013
  115  Rehabilitation in auditory neuropathy : Turkish Experience... 21/03/2013 - 23/03/2013
  116  Hearing and balance problems of patients with enlarged vestibular aquaduct syndrome... 16/11/2012 - 17/11/2012
  117  Evaluation of the relationship between functional balance performance and dizziness handicap invento... 15/11/2012 - 18/11/2012
  118  İşitsel Nöropati/Senkronizasyon Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Çocuklarda Odyolojik Bulgula... 10/10/2012 - 14/10/2012
  119  Speech Mapping Real Ear Measurement ile Cihaz Ayarlamasının Memnuniyete Etkisi... 10/10/2012 - 14/10/2012
  120  İşitsel Nöropati/Senkronizasyon Bozukluğu Tanısıyla Takip Edilen Çocuklarda Odyolojik Bulgula... 10/10/2012 - 14/10/2012
  121  Is Acetly-L Carnitine Protective on Cisplatin-ınduced ototoxicity in HEI-OCI cell line?... 05/10/2012 - 08/10/2012
  122  Orta Kulak Mekanizması Sertliğinin Otoakustik Emisyon Uyaran Şiddetinin Kalibrasyonuna Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  123  Koklear İmplantlı Çocuklarda FM sistem Kullanımının Dil Gelişimine Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  124  Orta Kulak Mekanizması Sertliğinin Otoakustik Emisyon Uyaran Şiddetinin Kalibrasyonuna Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  125  İç Kulak Anomalisiz Koklear İmplantlı Çocuklarda Elektriksel Uyarılmış İşitsel Beyinsapı ... 04/10/2012 - 07/10/2012
  126  Artikulasyon Bozukluklarında Türkçe İfade Edici Alıcı Dil Testi Bulguları... 04/10/2012 - 07/10/2012
  127  Vestibuler Uyarılmış Myojenik Potansiyellerde Farklı Uyaran Tiplerinin Etkisi... 04/10/2012 - 07/10/2012
  128  The Effect of Consanguineous and Non-Consanguineous marrıage on Hearing Loss in Newborn Hearing Scr... 05/06/2012 - 07/06/2012
  129  Demographic Characteristics of Children with Unilateral Hearing Loss: A Multicentric study in Turkey... 05/06/2012 - 07/06/2012
  130  Aural Atresia in Newborn Hearing Screening: Multicentric Study in Turkey... 05/06/2012 - 07/06/2012
  131  Resveratrol Sisplatin ototoksisitesini önlemede etkin mi?... 10/05/2012 - 13/05/2012
  132  Resveratrolün sisplatin ototoksisitesine karşı koruyucu etkisi... 10/05/2012 - 13/05/2012
  133  Asetil-L-Karnitin HEI-OC1 Koklea Hücre Dizisinde Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu mu?... 01/05/2012 - 05/05/2012
  134  Protective Effect of Resveratrol Against Cisplatin İnduced Ototoxicity... 22/04/2012 - 24/04/2012
  135  Gürültüde İşitme Testi (HINT) Bulgularının İşitme Cihazı Değerlendirme Envanteri (IOI-HA)... 26/10/2011 - 30/10/2011
  136  Rekombinan Eritropoetinin Yenidoğan Hipoksik- İskemik Ensefalopati Modelinde Otoprotektif Etkisi... 26/10/2011 - 30/10/2011
  137  Radyolojik Olarak Kanıtlanmış Vestibuler Schwannoma Olgularında Odyolojik ve Radyolojik Parametr... 26/10/2011 - 30/10/2011
  138  İşitme değerlendirmesi yapılan çocuklarda doğumsal-ailesel risk faktörleri ve aile gözlemler... 26/10/2011 - 30/10/2011
  139  Down sendromlu çocuk hastalarımızın odyolojik değerlendirme sonuçları... 13/10/2011 - 16/10/2011
  140  Different features of large vestibular aquaduct syndrome in children... 12/05/2011 - 15/05/2011
  141  The musical stages profile (MSP): Acquisition of musical behaviours post cochlear post cochlear impl... 12/05/2011 - 15/05/2011
  142  Audiological, Immunohistochemical and Ultrastructural Analysis and Evaluation of the Effect of Acety... 14/11/2010 - 17/11/2010
  143  Castellani solüsyonunun kobaylarda ototoksik etkisinin otoakustik emisyon ve beyinsapı işitsel uy... 27/10/2010 - 31/10/2010
  144  Hiperbilirubinemili Yenidoğanlarda İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğunun Uzun ... 27/10/2010 - 31/10/2010
  145  Farklı konuşmayı tanıma yüzdelerinde A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 27/10/2010 - 31/10/2010
  146  Okul öncesi dil gelişim ölçeğiyle koklear implantlı çocukların dil gelişimlerinin değerlen... 27/10/2010 - 31/10/2010
  147  Ani işitme kaybı tanısı konulan hastalarda tedavi sonuçlarımız... 27/10/2010 - 31/10/2010
  148  Kobaylarda Farklı Uyaran Niteliğinin TEOAE ve DPOAE Sinyal/Gürültü Üzerine Etkileri... 27/10/2010 - 31/10/2010
  149  Hastalarda tinnitus tanısı, perdesi ve gürlüğü ile odyogram ilişkisi... 23/09/2010 - 26/09/2010
  150  Tinnitusu olan işitme kayıplı bireylerde A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 23/09/2010 - 26/09/2010
  151  Radyolojik Olarak Kanıtlanmış Vestibuler Schwannoma Hastalarının Tümör Çapı ile Odyolojik B... 23/09/2010 - 26/09/2010
  152  Çocuklar için anlamlı işitsel deneyim skalası ile konuşmanın anlamlı kullanımı ölçekleri... 23/09/2010 - 26/09/2010
  153  Evaluation of the effect of acetyl L-carnitine on experimental cisplatin ototoxicity and neurotoxici... 21/06/2010 - 24/06/2010
  154  Asetil L Karnitinin sisplatin Ototoksisite ve Nörotoksisite Üzerine Etkileri... 19/05/2010 - 22/05/2010
  155  Cisplatin verilen ratlarda işitsel Uyarılmış beyinsapı yanıtları ile elektronmikrosbobu ve im... 28/10/2009 - 01/11/2009
  156  Bilateral simetrik iletim tipi işitme kayıplarında maskeleme zorluğu... 28/10/2009 - 01/11/2009
  157  İşitsel Nöropati/İşitsel Senkronizasyon Bozukluğu Olan Çocuk Olgularda İşitme Eşik Bulgula... 28/10/2009 - 01/11/2009
  158  Dijital işitme cihazıyla rehabilitasyon uygulanan hastalarda önerilen cihaz tip ve modellerinin m... 28/10/2009 - 01/11/2009
  159  Ratlarda koklear işlevin değerlendirilmesinde uygun oto-akustik emisyon yönteminin araştırılma... 28/10/2009 - 01/11/2010
  160  Platinum induced ototoxicity in children and adolescent with cancer.... 05/10/2009 - 09/10/2009
  161  Endoscope assisted cochlear implantation... 14/05/2009 - 17/05/2009
  162  Cochlear implantation in neurobrucellosis... 14/05/2009 - 17/05/2009
  163  DEÜ İşitme Konuşma Denge Ünitesi Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi ve Ölçümü... 11/02/2009 - 14/02/2009
  164  Pediatrik onkoloji hastalarında cisplatin/carboplatine bağlı ototoksisitenin farklı kriterlere g... 16/10/2008 - 18/10/2008
  165  Ratlarda cisplatin ototoksisitesinin objektif odyolojik testlerle değerlendirilmesi... 08/10/2008 - 12/10/2008
  166  Meniere hastalarında klinik ve odyovestibüler bulgular... 08/10/2008 - 12/10/2008
  167  35 delG Mutasyonuna bağlı İşitme Kayıplılarda Odyolojik Değerlendirme... 08/10/2008 - 12/10/2008
  168  Tinnitusu olan hastalarda A tipi davranış ve öfke profillerinin analizi... 08/10/2008 - 12/10/2008
  169  Wegener Granülomatözü (3 olgunun Sunumu)... 08/10/2008 - 12/10/2008
  170  Çocuk Onkoloji Hastalarında Sisplatin ve Karboplatin Ototoksisitesinin Değerlendirilmesi... 21/05/2008 - 25/05/2008
  171  Development of Musical Behavıor in Children with Cochlear Implants... 06/03/2008 - 08/03/2008
  172  Ege Bölgesindeki 88 pre-lingual işitme kaybı olgusunda GJB2 (Cx26) genindeki mutasyon türleri ve... 06/09/2007 - 09/09/2007
  173  Normal ve otosklerotik orta kulaklarda multi-frekans timpanometri sonuçları... 26/05/2007 - 31/05/2007
  174  Geniş vestibuler akuaduktus sendromlu bir çocukta koklear implantasyon... 26/05/2007 - 31/05/2007
  175  Ulusal yeni doğan işitme taraması ve işitsel nöropati/işitsel senkronizasyon bozukluğunun sı... 26/05/2007 - 31/05/2007
  176  Klippel-Feil Sendromlu Çocuk Olguda Odyolojik Değerlendirme... 21/05/2005 - 26/05/2005
  177  Yaşla Birlikte Gelişen İşitsel Parametrelerdeki Etkilenmenin Değerlendirilmesi... 21/05/2005 - 26/05/2005
  178  Postoperative course of tinnitus after stapes surgery in otosclerosis... 11/09/2004 - 16/09/2004
  179  Audiological findings of a child with large vestibular aquaduct syndrome... 02/06/2004 - 05/06/2004
  180  Presbiakuzide Orta Latans İşitsel Uyarılmış Potansiyeller... 04/10/2003 - 09/10/2003
  181  Tiz Frekanslarda Kemik Yolu Eşik Değerlerinde Belirgin Düşme Gösteren Otosklerozlu Olgularda Ce... 04/10/2003 - 09/10/2003
  182  Juvenil Romatoid Artritli Hastalarda Orta ve İç Kulak Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi... 04/10/2003 - 09/10/2003
  183  The effect of stimulation rate on auditory brainstem response in patients with high frequency sensor... 11/04/2002 - 13/04/2002
  184  International outcome inventory (IOI) for hearing aids: Results from Turkey, İzmir.... 10/04/2002 - 13/04/2002
  185  İşitsel uyarılmış beyinsapı potansiyel yönteminin tanısal amaçla kullanılmasında yeni bir... 22/09/2001 - 26/09/2001
  186  Auditory Neuropathy ve Tanı Sonuçları... 22/09/2001 - 26/09/2001
  187  Normal işiten çocuklarda ve çeşitli iletişim bozukluklarında doğumsal-ailesel risk faktörler... 22/09/2001 - 26/09/2001
  188  0-4 yaş işitme engelli çocuklarda uygulanan doğal işitsel-sözel eğitimde multidisipliner ekip... 24/06/2001 - 27/06/2001
  189  Stapedotomi sonrası geç dönem işitme sonuçları: opere kulak, non opere kulak ve presbiakuzili ... 18/09/1999 - 22/09/1999
  190  Stapedotomi sonrası tiz frekans işitme kayıplarının normal populasyon ile karşılaştırılmas... 23/09/1997 - 27/09/1997
  191  Obliteratif ve nonobliteratif otosklerozlu olgularda uygulanan küçük delik stapedektomilerin cerr... 30/09/1995 - 04/10/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Rotasyonel Sandalye Testi Vertigo...  2019
  2  İşitme Cihazları Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi- Nörootoloji Cilt 2...  2016
  3  İşitmenin Ölçme ve Değerlendirilmesi Kulak burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi- Otoloji Cilt 1...  2016
  4  İmmitansmetrik Değerlendirme Yöntemleri Temel Odyoloji-II...  2016
  5  İmmitansmetrik değerlendirme Yöntemleri Temel Odyoloji...  2015
  6  Otoakustik Emisyonlar Otoloji ve Nöro-Otoloji...  2013
  7  İŞİTME Cihazları Otoloji ve Nöro-Otoloji...  2013
  8  İşitme Kayıplı Yenidoğanlarda Habilitasyon Yenidoğan İşitme Taraması Eğitim Kitabı...  2006
 • NO AD TARIH
  1  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybında Oleuropeinin Etkisinin Araştırılması...  4/2018 - 5/2019
  2  MEZENKİMAL KÖK HÜCRELERİN KOKLEA HÜCRELERİNDEKİ SİSPLATİN OTOTOKSİSİTESİNE ETKİSİ...  7/2017 - 7/2018
  3  KEMORADYOTERAPİYE BAĞLI OTOTOKSİSİTE VE DARBEPOETİNİN ETKİSİ...  12/2016 - /
  4  Çocuklarda Orta Kulak Patolojisini Belirlemede Geniş Bant Absorbans Ölçümünün Etkinliğinin Araştırılması...  3/2016 - 3/2017
  5  Sıçanlarda Topiramat veDarbepoetin Alfa Bilirubine Bağlı Nöronal Hücre Hasarını Engelleyebilir mi?...  8/2015 - /
  6  Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı Etiyolojisinde Curcuma Longa (curcumin)'in Etkisinin Araştırılması...  3/2015 - 10/2017
  7  SİKLOSPORİN TEDAVİSİ ALAN NEFROTİK SENDROMLU ÇOCUK OLGULARDA İŞİTMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ...  2/2014 - 12/2016
  8  Kobaylarda sisplatin ile olusturulan sensorinöral isitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karsılastırılması...  4/2013 - 4/2015
  9  Eritropoetinin sisplatin ototoksisitesi üzerine koruyucu etkisinin değerlendirilmesi...  8/2013 - /2014
  10  Asetil-L-Karnitin ve N-Asetil-Sisteinin House Ear Instıtute-Organ Corti 1 (HEI-OC1) Ve İnsan Medulloblastom Hücreleri Üzerinde Sisplatin Ve Radyasyon Toksisitesi Üzerine Etkileri...  1/2013 - 6/2015
  11  0-6 Yaş Normal İşiten ve Koklear İmplanlı Çocukların Kortikal Potansiyeller ile Değerlendirilmesi...  3/2013 - 9/2014
  12  Kobaylarda sisplatin ile oluşturulan sensorinöral işitme kaybı modelinde hidrojel içerisinden kontrollü salınan ve suda çözünür halde uygulanan deksametazonun fonksiyonel ve histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması...  11/2013 - 1/2016
  13  Cinsiyet farkının Sıçanlarda Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Etkisinin değerlendirilmesi...  5/2012 - 3/2014
  14  Akustik Travma uygulanan Wistar Ratlarda Koruyucu Ajanların İşitme Üzerine Etkisinin Araştırılması...  12/2012 - /
  15  Sözcük Tanıma Puanı Düşük ve Yüksek olan Geriatrik Populasyonda Kortikal Potansiyel Bulgularının Karşılaştırılması...  2/2012 - 2/2015
  16  Üniversitelerde Engellilere Yönelik Ayrımcılığın Araştırılması ve Ayrımcılığa Karşı Kurum Kültürü Oluşturma Çalışmalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi...  8/2012 - 2/2015
  17  Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Belirlenmesi...  12/2012 - 9/2014
  18  Sıçanlarda L-Karnitin Uygulamasının Sisplatin Toksisitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 4/2008
  19  Kalıtımsal ve non-sendromik işitme kaybı olgularının aday lokuslardaki mutasyonel analizi...  5/2005 - 1/2007
  20  Ses hastalıkları ve gırtlak kanserlerinde erken tanı ve tedavilerde videolaringostroboskopi ve ses analiz yöntemlerinin katkısı...  4/2002 - 4/2002
 • NO AD YIL
  1  SCI kapsamında yayın...  2004
  2  Ulakbim...  2008
  3  SCI kapsamında yayın...  2008
  4  Ratlarda sisplatin ototoksisitesinin objektif testlerle değerlendirilmesi Poster İkincilik Ödül...  2008
  5  Çapraz Bağlı Hyalüronik Asitin Vestibüler ve Koklear Ototoksisite Modelinde İç Kulak Etkileri...  2019
  6  XVI: TPOG Ulusal Pediatrik Kanser Kongresi Özgün Araştırma Çalışması Ödülü...  2010
  7  SCI yayın...  2008
  8  Okul Öncesi dil gelişim ölçeğiyle koklear implantlı çocukların dil gelişimlerinin değerlen...  2010
  9  Serbest Bildiri Yarışması Otoloji-Nörootoloji Alanında ikincilik...  2011
  10  Castellani solüsyonunun kobaylarda ototoksik etkisinin otoakustik emisyon ve beyinsapı işitsel uy...  2010
  11  Resveratrolün Sisplatin Ototoksisitesine Karşı Koruyucu Etkisi Birincilik...  2012
  12  İç kulak anomalisiz koklear implantlı çocuklarda elektriksel uyarılmış işitsel beyinsapı po...  2012
  13  Serbest Bildiri Yarışması Otoloji Nörootoloji Alanında İkincilik...  2012
  14  Serbest Bildiri yarışması Otoloji Nörootoloji Alanında İkincilik...  2012
  15  Proctective Effect of Korean Red Gingseng on Cisplatin Ototoxicity Serbest Bildiri yarışması Oto...  2013
  16  Eritropoetinin Sisplatin Ototoksisitesi Üzerine Koruyucu Etkisi Birincilik...  2013
  17  İşitsel Nöropatili Olgularda Kontralateral Supresyon Uygulayarak Efferent Sistemin Değerlendiril...  2013
  18  Koklear İmplantlı Çocuklarda FM Sisteminin Öğrenmeye Katkısı: DEÜ Erişi Testleri/Birincilik...  2015
  19  Dokuz Eylül Üniversitesi Meniere Yetersizlik Ölçeğinin Geçerlilik Güvenilirliğinin Belirlenm...  2015
  20  Otoloji/Nörootoloji Alanında Birincilik...  2016
  21  DEÜ TIP FAKÜLTESİ XI. ÖÇM SEMPOZYUMU / ÜÇÜNCÜLÜK...  2017
  22  The European Academy of Otology & Neuro-Otology Honors / Birincilik...  2017
  23  Genipin Çapraz Bağlayıcılı Hidrojel İçerisinden Kontrollü Salınan Deksametazon ile Sisplati...  2018
 • NO Görev
  1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2020-Devam ediyor
  2 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2020-Devam ediyor
  3 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2020-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Üyesi, Mart 2020- Temmuz 2020
  5 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  6 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Şubat 2019- Ağustos 2019
  7 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Şubat 2019- Ağustos 2019
  8 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Odyoloji Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  9 Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mayıs 2018- Kasım 2018
  10 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Vekili Üyeliği, Mayıs 2018- Kasım 2018
  11 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Üyeliği, Ekim 2017-Devam ediyor
  12 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2017- Nisan 2020
  13 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2017- Nisan 2020
  14 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2017- Mart 2020
  15 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Başkanı, Mart 2016- Ekim 2016
  16 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Vekili, Mart 2016- Ekim 2016
  17 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Başkanı, Mart 2016- Ekim 2016
  18 DEÜ Rektörlüğü Multidisiplin Laboratuvarı HADYEK (DEÜ-HADYEK) Üyesi, Ocak 2016- Ocak 2020
  19 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Odyometri Programı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  20 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Nisan 2017
  21 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Nisan 2014- Mart 2016
  22 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Nisan 2014- Mart 2016
  23 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2012- Nisan 2014