En

PROF.DR. HATİCE MERT HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik (İç Hastalıkları Hemşireliği) Anabilim Dalı  1998
  Doktora  Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı  2004
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu  2005
  Doçent  Hemşirelik Fakültesi Dahili Hastalıklar Hemşireliği  2013
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  Reliability and validity of the Turkish version of the Florida shock anxiety scale...  2019
  2  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi...  2019
  3  Kronik Hastalıklara Yeni Yaklaşım: Yaşam Tarzı Tıbbı...  2019
  4  Nursing Students? Education Stress and Academic Achievement: The Impact of Three Different Education...  2019
  5  Validity and reliability of the Heart Disease Fact Questionnaire (HDFQ): a Rasch measurement model a...  2019
  6  Turkish version of the Motivation for Changing Lifestyle and Health Behavior for Reducing the Risk o...  2019
  7  Cardiovascular Risk, Risk Knowledge, and Related Factors in Patients With Type 2 Diabetes...  2019
  8  The Relationship Between Psychological Resilience and Social Support Levels in Hemodialysis Patients...  2019
  9  Turkish Family Decision Making Process for Placing a Loved One with Dementia in Long-Term Care...  2018
  10  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors...  2018
  11  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastalarının Hem...  2018
  12  Psychometric Properties of the Turkish Version of the Tuberculosis-Related Stigma Scale...  2018
  13  İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastalarda Cinsel Yaşam ve Cinsel Danışma...  2018
  14  Examination of the Perceptions of Nurses Working in a University Hospital towards the Palliative Car...  2017
  15  Web-Based Intervention to Improve Implantable Cardioverter Defibrillator Patients' Shock-Related Anx...  2017
  16  The Psychometric Properties of the Turkish Version of the Self-Perceived Burden Scale...  2017
  17  The Effect on Patient Outcomes of a Nursing Care and Follow-up Program for Patients with Heart Failu...  2017
  18  Self-Care Management of Individuals with Heart Failure: A Qualitative Study...  2017
  19  Barriers to Medical Error Reporting for Physicians and Nurses...  2016
  20  Demans Hastasına Bakım Veren Aile Üyelerinin, Hastalarını Bir Bakım Kurumuna Yerleştirdikten ...  2016
  21  Effect of Support Group Intervention Applied to the Caregivers of Individuals With Heart Failure on ...  2016
  22  Yaşlı Hastaların Oral Antikoagülan Kullanım Memnuniyet Durumlarının İncelenmesi...  2016
  23  Healthy Living Behaviors of Medical and Nursing Students...  2015
  24  Psychometric Properties of Turkish Version of the Dutch Objective Burden Inventory...  2015
  25  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastaların Bakımında Sosyal Bilişsel Teori'n...  2015
  26  Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesi ve İlişkili Etmenlerin İncelenmesi...  2015
  27  Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Öz Etkililik Düzeyinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi...  2015
  28  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Hemşirelik Bakımında Kanıta Dayalı Yaklaşımlar...  2015
  29  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörü Olan Hastanın Eğitiminde Teknoloji Kullanımı...  2014
  30  Hemşirelikte Kültürlerarası Deneyim (Intercultural Experience in Nursing)...  2014
  31  Turkish patients' decision-making process in seeking treatment for myocardial infarction...  2014
  32  Neuman Sistemler Modelinin Kalp Yetersizliğinde Kullanımı...  2013
  33  The Turkish Version of Self-Care of Heart Failure Index, v6...  2013
  34  Kalp Yetersizliği Olan Bireyin Neuman Sistemler Modeli'ne Göre Hemşirelik Bakım Planı Örneği...  2013
  35  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure...  2013
  36  Examination of Nursing Students' Attitudes Towards Older People in Turkey...  2013
  37  Locus of Control in Nursing Students on a Problem-Based Learning Program: A Longitudinal Examination...  2012
  38  Kalp Yetersizliğinde Palyatif Bakım...  2012
  39  Experiences of patients with implantable cardioverter defibrillator in Turkey: A qualitative study...  2012
  40  Efficacy of frequent blood pressure and heart rate monitoring for early identification of bleeding f...  2012
  41  Reliability and validity of Turkish version of Attitudes Toward Old People Scale...  2011
  42  Kalp Yetersizliği Olan Hastaların Hastaneye Tekrar Yatış Sıklığı Ve Nedenlerinin İncelenmes...  2011
  43  Bir Öğrenme Deneyimi: Reflekşın (Reflection)...  2011
  44  Multidisipliner bir özel çalışma modülü araştırması: Hipertansiyon hastalarının tedaviye ...  2011
  45  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim Modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Emp...  2011
  46  Complementary and Alternative Medicine Use Among People with Diabetes in Turkey...  2010
  47  Hastalık Modifiye Edici Antiromatizmal İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedavi Algılarının Uyuma ...  2010
  48  A Study on Development of a Assess Nursing Students' Performance in Clinical Settings...  2009
 • NO AD TARİH
  1  Hemşirelik Öğrencilerinin Yoğun Bakım Deneyimleri: Kalitatif Bir Çalışma... 19/12/2019 - 21/12/2019
  2  Sürekli İntravenöz Prostasiklin Tedavisi Alan Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Hastasının Hemş... 19/12/2019 - 21/12/2019
  3  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmak İçin Yaşam Şekli ve Sağlık Davranışını Değ... 30/11/2018 - 06/12/2018
  4  Tip 2 Diyabeti Olan Bireylerin Diyabet İzlem Önerilerine Uyumu... 25/11/2018 - 27/11/2018
  5  Kemoterapi Tedavisi Alan Akciğer Kanserli Hastalarda Semptom Kümelerinin Belirlenmesi... 25/11/2018 - 27/11/2018
  6  Investigation of Health Literacy Levels of Nursing Students and Affecting Factors... 25/11/2018 - 27/11/2018
  7  The effect of media on heart health... 22/10/2018 - 23/10/2018
  8  Akciğer Kanseri Hastalarında Görülen Semptomlar ve Hastalık Algısı Arasındaki İlişkinin İ... 28/09/2018 - 29/09/2018
  9  Tıp Eğitiminde Kronik Hastalıklara Yeni Bir Bakış: Yaşam Tarzı Tıbbı... 09/05/2018 - 12/05/2018
  10  Sağlıklı Bireylerde Demans Riskini Azaltmaya İlişkin Bilgi Düzeyi ve Motivasyon Durumlarına B... 21/03/2018 - 22/03/2018
  11  Kalp Yetersizliği Hastalarında Sağlık Okuryazarlığının Öz Bakıma Etkisi... 05/11/2017 - 08/11/2017
  12  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Araştırma Etiği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi... 05/11/2017 - 08/11/2017
  13  Hemşirelik Doktora Öğrencilerinin Bilimsel Araştırmaya Yönelik Kaygı Düzeylerinin İncelenme... 05/11/2017 - 08/11/2017
  14  Hemodiyaliz Hastalarında Psikolojik Dayanıklılık ile Sosyal Destek Düzeyi Arasındaki İlişki... 11/10/2017 - 13/10/2017
  15  Sağlık Okuryazarlığının Yaşlı Bireylerin Sağlık Sonuçlarına Etkisi... 11/03/2017 - 13/03/2017
  16  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon ve Sürekli SC Treprostinil Tedavisi: Olgu Sunumu... 14/10/2015 - 18/10/2015
  17  Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Polikliniği, Yeni Tedaviler,Yeni Bir Deneyim... 14/10/2015 - 18/10/2015
  18  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Öz-Bakım Yönetimi: Kalitatif Çalışma... 14/10/2015 - 18/10/2015
  19  Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Palyatif Bakım ve Uygulama Engellerine Yöne... 22/04/2015 - 26/04/2015
  20  Kalp Yetersizliği Olan Bireylere Uygulanan Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçl... 15/10/2014 - 19/10/2014
  21  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanma Durumlarının İncel... 24/04/2014 - 26/04/2014
  22  The Turkish Version of Dutch Objective Burden Inventory... 03/07/2013 - 06/07/2013
  23  Evidence Based Approaches in Home Caring of the Individuals with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  24  When Does the Family Decide to Institutional Care for Alzheimer Patients: Examination of Decision Ma... 03/07/2013 - 06/07/2013
  25  Support Needs in Caregivers of Patients with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  26  Use of the Neuman Systems Model in Caregivers of Patients with Heart Failure... 03/07/2013 - 06/07/2013
  27  Perceptions Of Nurses Providing Care For Patients With Heart Failure Regarding The Palliative Care... 03/07/2013 - 06/07/2013
  28  Use Of Technology In The Training Of Patients With Implantable Cardioverter Defibrillator... 03/07/2013 - 06/07/2013
  29  The Experience of New Nurses With Preceptors... 29/05/2012 - 01/06/2012
  30  Reliability and Validity of Turkish Version of Self-care of Heart Failure Index, v6... 29/05/2012 - 01/06/2012
  31  Preceptors' Experiences of Working With New Nurses... 29/05/2012 - 01/06/2012
  32  The Opinions and Suggestions of Nursing PhD Students About Supervision... 19/04/2012 - 21/04/2012
  33  The Relationship Between Social Support and Quality of Life in Patients With Heart Failure... 24/03/2011 - 27/03/2011
  34  Kalp Yetersizliği Öz-Bakım Teorisine Göre Vaka Yönetimi... 06/10/2010 - 10/10/2010
  35  İlk Kez Akut Miyokard İnfarktüsü Geçiren Bireylerin Tıbbi Yardım İsteme Konusunda Nasıl Kar... 06/10/2010 - 10/10/2010
  36  A multidisciplinary special study module research: Treatment compliance of patients with hypertensio... 06/05/2010 - 06/09/2010
  37  The Measurement of Blood Pressure and Pulse in Early Diagnosis of Bleeding Following Coronary Angiog... 15/04/2010 - 18/04/2010
  38  Kalp Yetmezliği Olan Hastaların Uyku Kalitesinin ve Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi... 15/04/2010 - 17/04/2010
  39  Cilt Altı İnsülin Enjeksiyonu Uygulama: Bir İyileştirme Projesi... 30/09/2009 - 04/10/2009
  40  Romatizmal Hastalıklarda Hastalık Modifiye Edici İlaç Tedavisi Alan Bireylerin Tedaviye İlişki... 30/09/2009 - 04/10/2009
  41  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Hipertansiyon Hastalarının Tedaviye ... 07/06/2008 - 08/06/2008
  42  Multidisipliner Bir Özel Çalışma Modülü Araştırması: Balçova İlçesi Halkının Sağlık... 07/06/2008 - 08/06/2008
  43  Examination of use of complementary and alternative treatment methods by diabetic individuals living... 04/06/2008 - 06/06/2008
  44  Bir Karar Verme Aracı: Reflection... 05/09/2007 - 09/09/2007
  45  Geleneksel ve Probleme Dayalı Öğrenim modeliyle Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Emp... 09/06/2007 - 10/06/2007
  46  The Experiences of Nursing Students regarding The Initial Clinical Practice... 23/05/2007 - 26/05/2007
  47  Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Çözme ve Empatik Bece... 03/06/2006 - 04/06/2006
  48  Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulamalarını Değerlendirmeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Ç... 07/09/2005 - 10/09/2005
  49  Rehabilitasyon Hemşireliğinde Hasta ve Aile Eğitim İlkeleri... 03/11/1999 - 07/11/1999
  50  Bası Yaraları İçin Uygulanan Sistematik Bakım Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 15/11/1995 - 17/11/1995
  51  Kalite Yönetimi İçin Bir Çalışma Örneği: İntravenöz Sıvı Uygulama... 03/11/1993 - 05/11/1993
  52  Kalite Yönetimi İçin Bası Yaralarının Değerlendirilmesi... 03/11/1993 - 05/11/1993
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Romatoid Artrit ve Bakım Yönetimi Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği...  2019
  2  Kardiyak Kateterizasyon Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
  3  Akut Miyokart İnfarktüsü (Akut Dönem) Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrahi Hemşireliği ve Psiko-sosyal Boyut)...  2007
  4  Bakım Planı Örnekleri: Graves Hastalığı Hemşirelik Süreci...  2004
  5  Bakım Planı Örnekleri: Diabetes Mellitus Hemşirelik Süreci...  2004
  6  Bakım Planı Örnekleri: Konjestif Kalp Yetmezliği Hemşirelik Süreci...  2004
  7  Bakım Planı Örnekleri: Miyokard İnfarktüsü Hemşirelik Süreci...  2004
  8  Bakım Planı Örnekleri: Demir Eksikliği Anemisi Hemşirelik Süreci...  2004
  9  Bakım Planı Örnekleri: Tam AV Blok Hemşirelik Süreci...  2004
 • NO AD TARIH
  1  Kalp Yetersizliği Olan Bireylerde Öz-Bakım Yönetiminin İncelenmesi ve Hemşirelik Bakım ve İzlem Programının Hasta Sonuçlarına Etkisi...  10/2012 - 12/2015
  2  İmplante Edilebilen Kardiyoverter Defibrilatörlü Hastalara Uygulanan Web Tabanlı Eğitimin Şok Anksiyete Düzeyine ve Yaşam Kalitesine Etkisi...  9/2012 - 9/2015
 • NO AD YIL
  1  Poster Ödülü...  2008
  2  Hemşirelik Öğrencileri Proje Ödülleri...  2012
  3  Best Oral Presentation/3rd...  2013
  4  Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri Vakfı 2017 yılı Hemşirelikte Araştır...  2017
 • NO Görev
  1 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ağustos 2017-Devam ediyor
  2 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Temmuz 2017- Ağustos 2017
  3 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2017- Kasım 2019
  4 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  5 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Aralık 2014- Şubat 2015
  6 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mayıs 2014- Mayıs 2017
  7 Hemşirelik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Mart 2014- Mart 2017
  8 Evde Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2013- Mayıs 2014
  9 Hemşirelik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Nisan 2013- Aralık 2014
  10 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Eylül 2007- Eylül 2010
  11 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010
  12 Hemşirelik Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2007- Eylül 2010