En

DOÇ.DR. HAYAT ZENGİN ÇELİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama (Şehir Planlama) Anabilim Dalı  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı (Şehir Planlama Programı)  2002
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  2003
  Doçent  Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama  2013
 • NO AD YIL
  1  Examination of Gathering Points' Capacity Regarding Mobility and Accessibility: Case of Bayraklı Di...  2018
  2  Türk Sinemasında Göç Temalı İstanbul Filmleri Üzerinden Kentlerdeki Mekânsal ve Toplumsal De...  2017
  3  Tarihsel Dokuda Sosyal Değişime Duyarlı Bir Sağlıklaştırma Modeli; Patlıcanlı Yokuşu-İzmi...  2017
  4  Parsel Bazındaki Dönüşüm Uygulamalarının Kentsel Maliyetleri, Karşıyaka-Bostanlı Mahallesi...  2017
  5  İzmir'de Kent Meydanlarının Toplumsal Hareketler Açısından Değişen Kullanım Değeri ve Tems...  2017
  6  Doğa-Kültürel Miras ve Planlama...  2017
  7  6360 Sayılı Yasayla Mekansal İlişki Sisteminin Kır-Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Y...  2016
  8  Bir Temel Tasarım Stüdyosu Deneyimi: Form, Renk ve Doku Bileşenleriyle Türkiye Kentleri...  2013
  9  An Alternative Approach in Reading the Urban Space: Izmir-Historic City Center...  2013
  10  Yaratıcılık, Yaratıcı Stratejiler ve Anadolu Kentleri...  2013
  11  Muhafazakar Yerel Yönetim Çerçevesinde Küresel Kentleşme Deneyimi: Kayseri Üzerine Bir Değerl...  2012
  12  "Araştırma, Kavrama, Soyutlama" Ekseninde Bir Temel Tasarım Stüdyo Projesi Deneyimi: Tasarım, Y...  2012
  13  Marka Kent Olmanın Yerel Dinamikleri ve Kayseri Üzerine...  2012
  14  Kentsel Markalaşma...  2011
  15  Tasarım Eğitiminde Yaratıcı Çocuk ve Çocukluk...  2011
  16  Yoksulluk ve Sağlık-Mekan İlişkisi Üzerine...  2011
  17  Varlık-Yokluk Ekseninde Anlam ve Mekan, Kayseri Örneğinde Bir İnceleme...  2010
  18  Doğa Korumada Makul Sınırlar, Sultansazlığı Örneğinde Bir İnceleme...  2009
  19  Muğla Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yaklaşım ve Kararlar...  2009
  20  Karabağlar Yaylası Kentsel ve III. Derece Doğal Siti Koruma Amaçlı İmar Planı...  2009
  21  Eğlenen Tasarımlar...  2009
  22  Değişim ve Karşıyaka Üzerine...  2006
  23  1980 Sonrası Değişim, Yeni Dinamikler ve Kimlik Temelli Yapılanmalar - İzmir Gecekonduları Ör...  2005
  24  "Kentsel Dönüşüm" Bir Dönüm Noktasında Mı?...  2005
  25  Üç Parçalanmış İzmir...  2004
  26  Düş ve Ütopyayı Tartışmak...  2003
  27  Kent Sahnesinde Varoşlardan Sanata...  2001
  28  Yitik Anılar, Yitik Kentler ve Yitik Gelecek!...  2000
  29  Bir Tarihi Senaryo Kemeraltı...  2000
  30  Kamu Arazilerinin Konut Amaçlı Kullanım Potansiyeli...  1993
  31  İzmir'e Neler Oluyor?...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Examination of Gathering Points' Capacity Regarding Mobility and Accessibility: Case of Bayraklı Di... 18/03/2018 - 21/03/2018
  2  Afet ve Acil Durumlarda Halkın Toplanma Alanlarının Kullanılabilirliğini Belirleyen Kriterler... 11/10/2017 - 13/10/2017
  3  İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uygulanan Kentsel Dönüşüm Projeleri Üzerine Bir İn... 14/05/2017 - 15/05/2017
  4  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları... 12/05/2017 - 13/05/2017
  5  Yenilenen Yapılarda ?Taş? kaplama Malzemesi Kullanımının Kentsel Mekanın Biçimlenişi Üzerin... 20/03/2017 - 25/03/2017
  6  Kentlerdeki Afet Yönetimine İlişkin Kurumsal Yapılanmanın Kent Planlama Süreci İçerisindeki ... 02/03/2016 - 04/03/2016
  7  Kentsel Doku İçerisindeki Maden Alanlarının Rehabilitasyonu ve Dönüşümü... 14/11/2013 - 17/11/2013
  8  Kentlerde Açık ve Yeşil Alan Sistemlerinin Afet Yönetimi Bağlamında Kullanılabilirliğinin De... 11/11/2013 - 13/11/2013
  9  Karşıyaka'daki Açık ve Yeşil Alanlarının İl Acil Yardım Planı ve Afet Risklerinin Azaltıl... 06/11/2013 - 08/11/2013
  10  İzmir Büyük Kent Bütünü İçerisindeki Açık-Yeşil Alanların Erişilebilirlik, Kademelenme ... 12/04/2012 - 15/04/2012
  11  Kentsel ve Kırsal Nitelikleri Birlikte Korumanın Stratejileri Üzerine... 26/10/2011 - 29/10/2011
  12  Tasarım Eğitiminde Bilgi Üretme ve Öğrenmeye Yönelik Olarak Kentsel Metni Okuma Deneyimleri... 20/10/2011 - 21/10/2011
  13  Yeniden Yapılanan Yoksulluk Alanlarının Yaşam Kalitesi Göstergeleri Açısından Değerlendiril... 22/09/2011 - 24/09/2011
  14  Küreselleşme Öncülüğünde Muhafazakar Kentleşmenin Mekânsal Örgüsü:Kayseri Üzerine Bir D... 08/09/2011 - 10/09/2011
  15  Mekanda ve Yaşamda Eşitsizlik- Çamlıpınar Mahallesi Örneği... 27/05/2011 - 28/05/2011
  16  Sanat ve Tasarım Eğitiminin Araçsal Boyutları... 27/04/2011 - 29/04/2011
  17  Integration of Internal Migrants... 08/07/2010 - 11/07/2010
  18  Tasarım Eğitiminde Esneklik... 26/05/2009 - 29/05/2009
  19  Göç, Savunmasızlık ve Planlama... 06/11/2008 - 08/11/2008
  20  Kentsel Dönüşüm Projesi Nedir? Daralan Yaşam Alanları Olarak Varoşlar... 18/07/2008 - 18/07/2008
  21  Designtainment (Designing With Entertainment For Motivation), Getting Entertained at First Year Desi... 05/06/2008 - 07/06/2008
  22  Yoksulluk Mekanları ve İhtiyaçları... 07/09/2007 - 08/09/2007
  23  Göç, Yoksulluk ve Sağlıksız Koşullar... 18/04/2007 - 27/04/2007
  24  Karşıyaka'da Göçe Dayalı Yerleşme Pratikleri ve Yaniden Yapılanan İlişkiler... 22/12/2005 - 24/12/2005
  25  Koruma Planlamasında Kazanım ve Kayıplar Dengesi : Muğla Kentsel ve Doğal Sit Örneklerinde Bir... 24/11/2005 - 26/11/2005
  26  Türkiye'de 1980 sonrası Kentsel Dönüşümün Toplumsal ve Mekansal Dinamikleri... 11/06/2003 - 13/06/2003
  27  Kent Yoksulluğunun Değiştirdiği Toplumsal ve Mekansal İlişkiler Bağlamında Kimlik Yapılanma... 06/11/2002 - 08/11/2002
  28  At The Dawn Of Re-Construction Of Cities... 15/06/2001 - 17/06/2001
  29  Kenti Tasarlamada Ölçek Arayışları... 21/05/1998 - 22/05/1998
  30  Cumhuriyet Dönemi Yapılarına İlişkin Envanter Oluşturmada Geliştirilmesi Gereken Yaklaşımla... 16/04/1998 - 17/04/1998
  31  Çevre Yönetimi Kapsamında Kentsel Yapılaşmanın Denetlenebilirliği... 15/02/1998 - 19/02/1998
  32  Kentsel Gerilim ve Mekaları... 06/11/1997 - 08/11/1997
  33  Kamu Mekanını İletişimli Kılmak... 23/05/1996 - 24/05/1996
  34  Turizmi Sürdürebilmek... 07/11/1995 - 09/11/1995
 • NO AD YIL
  1  İnsan ve Etkileşim...  2011
  2  Temel Tasarım Stüdyosu 2008 - Proje: Yirmibirinci Yüzyıldan İzler...  2008
  3  Kentsel Dönüşüm...  2005
  4  İzmir Kent Merkezinde Toptan Ticaret Sektörünün Dünü Bugünü ve Geleceği...  1999
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Afet Yönetimi İçerisinde Kentsel Mekan İhtiyacı ve Kentsel Arazi Kullanımları Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları...  2017
  2  Çalışma Alanı ve Kurgu Kentsel Dokuda Arayışlar, Kayseri Hacılar...  2016
  3  Genel Değerlendirme Kentsel Dokuda Arayışlar, Kayseri, Hacılar...  2016
  4  Proje Önerileri Kentsel Dokuda Arayışlar, Kayseri, Hacılar...  2016
  5  Sosyo-Kültürel Yapı Kentsel Dokuda Arayışlar, Kayseri Hacılar...  2016
  6  Risk, Design and Planning in Waterfront Areas: The Case of Izmir, Turkey New Faces of Harbour Cities Hardcover...  2014
  7  Kayseri'de Yoksulluk Mekanları ve Değişim: Yıldırım Beyazıt Mahallesi Örneği Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı...  2012
  8  Nüfus ve Göç İzmir Kent Sağlık Profili...  2009
  9  Varlık-Yokluk Ekseninde Bir Deneyim Alanı: Onur Mahallesi Örneği Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları...  2008
  10  İletişim-sizsiniz 21.yy'dan İzler...  2008
 • NO AD TARIH
  1  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği...  12/2016 - /
  2  Tilkilik- 806 Sokak (Patlicanli Yokuş) Odağında Kentsel Sağliklaştirma Projesi Ortak Hizmet Protokolü...  12/2016 - 9/2017
  3  Yenilikçi, sürdürülebilir ve tasarım odaklı bir yerleşke planlaması: DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi...  7/2015 - 4/2018
  4  CLIP Şehirler Ağı Projesi (Project No:0310)-Role of local authorities in the integration of migrants...  6/2006 - 6/2007
  5  Sosyo-Ekonomik İlişkiler Bağlamında İzmir Gecekondularında Kimlik Yapılanmaları...  6/2000 - 1/2002
  6  Muğla Karabağlar Yaylası Koruma Amaçlı İmar Planı...  1/1999 - 1/2002
  7  İzmir Kent Merkezi'nde Toptan Ticaret Sektörünün Dünü Bugünü ve Geleceği...  7/1998 - 7/1998
  8  Muğla Koruma Amaçlı İmar Planı...  1/1997 - 1/2001
  9  Ayvalık (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı...  6/1990 - 6/1994
  10  Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarımı...  1/1990 - 3/1990
  11  Ayvalık Alibey Adası (Cunda) Koruma Amaçlı İmar Planı...  1/1990 - 1/1994
  12  Eski Foça Koruma Amaçlı İmar Planı...  1/1989 - 1/1990
 • NO AD YIL
  1  Mansiyon...  1989
  2  Tarihe Saygı Yerel Koruma Katkı Ödülü...  2005
  3  1. UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri...  2011
 • NO Görev
  1 Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Nisan 2016-Devam ediyor
  2 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doçent Üyeliği, Ekim 2015-Devam ediyor
  3 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2007- Ekim 2008
  4 Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Temmuz 2004- Temmuz 2007