En

PROF.DR. GÖRKEM AKINCI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1989
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1993
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği (Çevre Teknolojisi) Anabilim Dalı  1998
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2001
  Doçent  Mühendislik Fakültesi Çevre Bilimleri ve Mühendisliği  2012
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2019
 • NO AD YIL
  1  THE ASSESSMENT OF REFUSE DERIVED FUEL (RDF) PRODUCTION FROM TEXTILE WASTE...  2019
  2  HEAVY METALS BIOCONCENTRATION AND TRANSLOCATION IN PLANTS: THE INFLUENCE OF A THERMAL POWER SITE...  2019
  3  Maden sahasi atiklarinda baglayici materyal ve Thiobacillus thiooxidans varliginin agir metal mobili...  2019
  4  Assessment of chemical fractionations and mobilization potentials for heavy metals in wastes and oth...  2019
  5  Solid waste composition and the properties of biodegradable fractions in Izmir City, Turkey: an inve...  2018
  6  Influencing factors in the removal of high concentrations of boron by electrocoagulation...  2018
  7  Elektronik Atıklara Dikkat!...  2017
  8  Vahşi Depolama Alanlarına Dikkat...  2016
  9  Deri arıtma çamuru kompostu ilavesiyle gerçekleştirilen çim yetiştiriciliğinde Cr, Cu, Zn ve ...  2016
  10  Assessing pollution in Izmir Bay from rivers in western Turkey: Heavy metals...  2013
  11  The effect of sediment size on bioleaching of some heavy metals from contaminated sediments of Izmir...  2013
  12  Influences of urban wastewaters on the stream quality: a case study from Gumushane Province, Turkey...  2012
  13  Assessment of metal pollution in contaminated sediment after bioleaching with different solid conten...  2012
  14  Evaluation of waste management options and resource conservation potentials according to the waste c...  2012
  15  Electrokinetic Remediation of Petroleum Hydrocarbons Spiked Soils...  2011
  16  Bioleaching of heavy metals contaminated sediment by pure and mixed cultures of Acidithiobacillus Sp...  2011
  17  Variation of total organic carbon content along the stream Harsit, Eastern Black Sea Basin, Turkey...  2011
  18  Comparison of Acid Digestion Techniques To Determine Heavy Metals In Sediment And Soil Samples...  2011
  19  Petrol hidrokarbonları ile kirlenmiş doğal toprağın elektrokinetik yöntemle arıtımı ...  2010
  20  Ağır Metallerin Kirlenmiş Sedimentten Biyoliç Yöntemiyle Giderilmesinde Sülfür Konsantrasyonu...  2010
  21  Assessment of the Pollution from Tannery Effluents upon Waters and Soils in and Around Kula Vicinity...  2010
  22  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metal Çözünürlüğünün Katı/Sıvı Oranına Bağlı D...  2009
  23  Heavy Metals Partitioning in the Sediments of Izmir Inner Bay...  2008
  24  Resuspension of Soil as a Source of Airborne Lead near Industrial Facilities and Highways...  2002
  25  Izmir Kenti Evsel Katı Artıklarında Bulunan Toksik Maddelerin Araştırılması...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Heavy metals' chemical partitioning in solid matrices and their use in environmental studies... 28/06/2019 - 29/06/2019
  2  The Assessment of Refuse Derived Fuel (RDF) Production from Textile Waste... 17/06/2019 - 18/06/2019
  3  Bor Açık İşletmelerinde Su Yönetiminin Önemi ve Kontrollü Drenaj Temelli Planlama Modeli... 17/04/2019 - 19/04/2019
  4  Boron contribution to surface waters from point and areal sources... 14/11/2018 - 16/11/2018
  5  Estimation of the recylable wastes in Dokuz Eylul University Campuses... 14/11/2018 - 16/11/2018
  6  Medical Waste Generation in Dokuz Eylül University Hospital and Investigation of Influencing Factor... 24/09/2018 - 27/09/2018
  7  Maden Atıkları Yönetmeliği, Avrupa Birliği İle Uyumu ve Uygulanması... 09/05/2018 - 12/05/2018
  8  Plant Bioconcentration and Translocation Factors of Heavy Metals in an area under the Influence of a... 06/09/2017 - 09/09/2017
  9  Türkiye'de Kompostun Durumu ve Yol Haritası... 12/07/2017 - 12/07/2017
  10  Madencilik Faaliyetlerinde Zenginleştirme Atıkları ve Atık Kayaların Karakterizasyonu... 27/02/2017 - 02/03/2017
  11  Türkiye'de Metalik ve Mineral Madencilik Atıklarının İkincil Hammadde Kaynağı olarak Değerle... 27/02/2017 - 02/03/2017
  12  Maden sahalarında atık ve ürün depolama alanlarından oluşan suların kirletici potansiyelinin ... 27/02/2017 - 02/03/2017
  13  A SWOT Analysis for Municipal Waste Management in Turkey and the Challenges in the Course of Access ... 08/11/2016 - 11/11/2016
  14  Evaluation of SRF Production from Biodegradable MSW: A Case Study for Izmir City-Turkey... 08/11/2016 - 11/11/2016
  15  Biyogüvenlik ve Atık Yönetimi... 05/05/2016 - 08/05/2016
  16  Maden Atıklarının Yönetimi-Avrupa Birliği ve Türkiye... 26/05/2015 - 29/05/2015
  17  RDF Productıon From Munıcıpal Solıd Waste: A Case Study For Izmır Cıty-Turkey... 26/05/2015 - 29/05/2015
  18  The RDF Availability of Household Biowaste and Its Biogas Production Potential by Codigestion with L... 26/05/2015 - 29/05/2015
  19  Tıbbi Atık Sterilizasyonuna Dair Türkiye'deki Mevcut Durum Ve Mevzuat... 26/05/2015 - 29/05/2015
  20  An investigation on the metals' mobility in a mine waste... 26/05/2015 - 29/05/2015
  21  Mermer Madenciliğinde Katı Atık Yönetimi... 26/05/2015 - 29/05/2015
  22  Life Cycle Assesment Application To Municipal Solid Waste Management: Izmir Case Study... 25/05/2015 - 29/05/2015
  23  An investigation on the composition and the properties of izmir city household waste in order to det... 05/12/2014 - 06/12/2014
  24  Tha accumulation of heavy metals in various grass types due to the tannery sludge compost applicatio... 26/05/2014 - 27/05/2014
  25  Kıyı Alanlarında Atıksu Yönetimi: Bafa Gölü Örneğinde Kıyı Filtrasyonu Wastewater Managem... 08/10/2013 - 10/10/2013
  26  Terkedilen Balya Pb-Zn Madeni Atıklarında Asit Maden Drenajı Verileri ve ÇED - Acid Mine Drainag... 08/10/2013 - 10/10/2013
  27  Menderes Masifi (Bozdağ) Referans Akiferinde Su Kalitesi Durum Değerlendirmesi- Assessment of Wate... 08/10/2013 - 10/10/2013
  28  The Possible Investments for the Biodegradable and Recyclable Wastes between 2012-2032 Time Period: ... 18/06/2013 - 21/06/2013
  29  The assessment of the potential change in carbon footprint from biodegradable waste disposal in 2012... 31/05/2013 - 05/06/2013
  30  Composting and Beneficial use of Tannery Wastewater Tretament Sludges... 29/05/2013 - 31/05/2013
  31  The pollutant loads discharged to the Aegean Sea by the rivers flowing through the city of Izmir... 22/05/2013 - 24/05/2013
  32  Geçmişten günümüze Avrupa Birliği Direktifleri ve Türkiye'nin adaptasyonunun kapsam ve sını... 07/09/2011 - 10/09/2011
  33  Uşak'ta Katı Atık Yönetimi ve Deponi... 25/11/2010 - 27/11/2010
  34  İzmir'de Katı Atık Yönetimi... 14/10/2010 - 15/10/2010
  35  Termik Santraller Etrafında Yetiştirilen Bitkilerde Ağır Metal Birikimi ... 05/05/2010 - 08/05/2010
  36  İzmir ve Bölgesi'nde Kentsel Katı Atıkların Yönetimi ÜZerine bir Değerlendirme... 08/01/2009 - 10/01/2009
  37  İzmir'de Günümüzdeki Kompost Üretimi ve Kompostlama Atıklarının Değerlendirilebilirliği... 27/11/2008 - 29/11/2008
  38  Managing Organic Waste In Turkey: The Relation Among the Characterization, Properties and results... 13/10/2008 - 16/10/2008
  39  A New Approach to Obtain Energy from Wet Organic Waste... 13/10/2008 - 16/10/2008
  40  Petrol Hidrokarbonlarının Topraktan Hızlandırılmış Arıtımı... 25/08/2008 - 29/08/2008
  41  Deri Sanayi Atıklarının Kula Bölgesi Toprakları Akarsu ve Yeraltı Sularına Etkisi... 14/05/2008 - 17/05/2008
  42  Demir-Çelik Endüstrisi Curuflarının İnşaat Malzemesi Katkısı Olarak Değerlendirilebilirliğ... 18/04/2007 - 21/04/2007
  43  Evsel katı atık ve arıtma çamurunun aerobik ve anaerobik kompostlanması... 18/04/2007 - 21/04/2007
  44  İzmir Evsel Katı Atıklarında Geri Kazanılabilir Maddelerin Oranları... 18/04/2007 - 21/04/2007
  45  Selection of Sludge Disposal Options for Large Wastewater Treatment Plants Comparing IZmir and Vienn... 28/03/2007 - 30/03/2007
  46  Evsel Katı Atıkların Aerobik ve Anaerobik Kompostlaştırılması... 14/12/2006 - 16/12/2006
  47  İzmir Evsel Katı Atıklarının Bileşenleri ve Özellikleri... 14/12/2006 - 16/12/2006
  48  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metallerin Mikrodalga ekstraksiyon Yöntemi ile Tespiti ve D... 07/11/2006 - 11/11/2006
  49  Ambalaj Yönetmeliği Ve Sanayi Sorunları... 08/12/2005 - 11/12/2005
  50  Evsel Katı Atık Geri Kazanım Sistemlerinde Etkin Parametreler... 25/05/2005 - 27/05/2005
  51  İzmir İç Körfez Sedimentinde Ağır Metaller ve Dağılım Formları... 25/05/2005 - 27/05/2005
  52  Kompostlama Sürecinde Ağır Metal Davranışları... 25/05/2005 - 27/05/2005
  53  PET Recycling and URRC Process... 03/12/2003 - 06/12/2003
  54  Endüstriyel Kullanım Sunucu Kirlenmiş Ağartma Toprağının Değerlendirilmesi... 07/05/2003 - 09/05/2003
  55  Halkın Gelir Seviyesine Göre Evsel Katı Atık Analizi-İzmir Gaziemir Örneği... 07/05/2003 - 09/05/2003
  56  Interrelationships Among Characteristics of Municipal Solid Waste for the City of Izmir... 10/12/2002 - 13/12/2002
  57  Isıtmak ve Soğutmak için Yer Isısının Kullanılması... 16/10/2002 - 18/10/2002
  58  Biyokütle Enerjisi ve Avrupa Birliği... 16/10/2002 - 18/10/2002
  59  Soma Termik Santrali Uçucu Küllerinin Arazide Depolanması ve Beton Katkı Malzemesi Olarak Kullan... 18/09/2002 - 20/09/2002
  60  Tütün İşleme Atıklarının Evsel Katı Atıkla Kompostlaştırılabilirliği... 18/09/2002 - 20/09/2002
  61  Minimization and Utilization of Solid Waste from Industries Processing Olive, Sunflower and Cotton S... 05/06/2001 - 08/06/2001
  62  Landfill Leachate Treatment by Chemical Coagulation and Chemical Oxidation... 05/06/2001 - 08/06/2001
  63  İzmir Şehrinin Evsel Katı Atık Karakteristikleri Arasındaki İlişkiler... 18/04/2001 - 21/04/2001
  64  Evsel Katı Atık Yakma Tesisi Kalıntılarının Bertarafı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  65  Gıda Endüstrisi Atıklarının Değerlendirilebilirliği... 18/04/2001 - 21/04/2001
  66  Deponi Sızıntı Sularının Kimyasal Koagülasyon ve Oksidasyonla Ön Arıtımı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  67  Almanya ve Hollanda'da Katı Atık Teknolojisinde Günümüzdeki Gelişmeler... 18/04/2001 - 21/04/2001
  68  Seramik Endüstrisi Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi... 18/04/2001 - 21/04/2001
  69  Çevre Mühendisliğinde Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu Uygulamaları... 16/10/2000 - 18/10/2000
  70  Döküm ve Yağ Sanayilerinde ISO1400 Kapsamında Atık Azaltımı Uygulamaları... 16/10/2000 - 18/10/2000
  71  Katı Matris Ağır Metal Analizlerinde X-Ray Floresans ve ICP-MS Metodlarının Karşılaştırılm... 16/10/2000 - 18/10/2000
  72  Otoyol Kenarındaki Topraklarda Trafik KAynaklı Ağır Metal Kirliliği... 04/10/2000 - 06/10/2000
  73  Toprakta Endüstriyel Kaynaklı Ağır Metal Kirliliği ve Hava Kalitesine Etkisi... 20/09/2000 - 22/09/2000
  74  Extracting PCBs, PAHs and Metals from Soils with Supercritical CO2: What can it Tell us about Enviro... 28/10/1998 - 31/10/1998
  75  Hastane Atıklarının Yönetimi ve Çanakkale İli için Öneriler... 09/09/1996 - 13/09/1996
  76  The Current Situation on Incineration in Turkey... 02/06/1996 - 04/06/1996
  77  Energy Potential of Treatment Sludges for the City of Izmir... 20/05/1996 - 31/05/1996
  78  Atıkların Arazide Bertarafında Kirlilik Kontrolü İçin Kullanılan Mineral ve Sentetik Tabakala... 18/09/1995 - 20/09/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Municipal Solid Waste: Introduction Sources, Trends, Quality and Quantity Municipal Solid Waste: Management Strategies, Challenges and Future Directions...  2017
  2  Development of Solid Waste Management Strategies in Coastal Mediterranean Turkish Cities According to Waste Properties and Experiences Municipal Solid Waste: Management Strategies, Challenges and Future Directions...  2017
  3  Katı Atık Özellikleri, Örnekleme ve Analiz Yöntemleri Katı Atıkların Yönetimi...  2005
 • NO AD TARIH
  1  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2017 - 4/2019
  2  Eskişehir Alpu Kömür Havzası yerli kömür kaynaklarının optimum şekilde ülke ekonomisine kazandırılması modelinin oluşturulması-B Sektörü Rezerv Tahmini ve Maden İşletme Projesi...  6/2016 - 8/2017
  3  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - 10/2018
  4  Katı Atık Önişlem Teknolojileri ile Anaerobik Çürütücü Maliyetlerinin Düşürülmesi...  6/2015 - 6/2017
  5  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  6  Maden Atığı Sahalarında Metallerin Hareketsizleştirilmesi ve Etkileyen Faktörler...  10/2014 - 4/2016
  7  Kentsel Katı Atıktan AKY (RDF) Üretiminin Değerlendirilmesi: İzmir Kenti-Türkiye İçin Bir Çalışma...  10/2014 - 4/2016
  8  Uşak Belediyesi Katı Atık Yönetimi Fizibilite Raporuna Esas Sondajlı Atık Sahası Karakterizasyonu Belirlemesi ve Gaz Varlığının Araştırılmasına Yönelik AR-Ge Projesi?...  10/2009 - 4/2010
  9  AB STANDARTLARINDA SU VE ATIK YÖNETİMİ (AB ve TÜRKİYE Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi Projesi Kapsamındaki Dünyamız İçin Çine'den Adımlar Projesi)...  3/2008 - 9/2009
  10  Ağır Metallerin Toprağa Bağlanış Formlarının Mobilizasyonlarına Etkisi...  4/2008 - 10/2010
  11  Ham Petrol ile Kirlenmiş Toprakların Hızlı ve Yerinde Arıtımı için Taşınabilir Arıtım Sistemi Geliştirilmesi...  5/2008 - 11/2010
  12  Kula Dericiler Sanayi Tesislerinin Gediz Nehrine ve Yakın Çevreye Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi...  5/2007 - 7/2007
  13  Ağır Metallerin İzmir İç Körfez Sedimentinden Biyolojik Sızdırma ile Uzaklaştırılması...  1/2003 - 7/2005
  14  Heavy Metals Bioleaching in the Sediments of Izmir Inner Bay...  6/2002 - 6/2005
 • NO AD YIL
  1  Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  2  Yayın Teşvik Ödülü...  2012
  3  Yayın Teşvik Ödülü...  2011
  4  Yayın Teşvik Ödülü...  2011
  5  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
  6  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
  7  EŞİK ÜSTÜ ÖDÜLÜ...  2017
 • NO Görev
  1 DEÜ Rektörlüğü 2547 Sayılı Kanunun 58/k Maddesi Kapsamındaki Faaliyet ve Projeleri Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  2 DEÜ Rektörlüğü Üniversite Sanayi İşbirliği Kapsamında Yürütülen Araştırma ve Geliştirme Tasarım ve Yenilik Faaliyet ve Projelerini Değerlendirme Komisyonu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  3 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Mayıs 2018-Devam ediyor
  4 DEÜ Rektörlüğü Kalite Komisyonu Üyesi, Ekim 2017- Aralık 2019
  5 Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı, Ocak 2016- Temmuz 2016
  6 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2015- Mayıs 2018
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Ocak 2014- Mayıs 2015
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Haziran 2009- Mayıs 2012
  9 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı Yardımcısı, Temmuz 2008- Haziran 2009