En

DR. LEVENT ÜNVERDİ MİMARLIK FAKÜLTESİ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMÜ ŞEHİRCİLİK ANABİLİM DALI

Öğretim Görevlisi
 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  1990
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama (Şehir Planlama) ABD.  1994
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü  2005
 • NO AD YIL
  1  Kentsel Yenileme Sürecinde Kentsel Tasarımın Önemi: Aydın-Söke Örneği...  2018
  2  EFFECT OF URBAN PLANNING DECISIONS ON THE CONSERVATION AND SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL LANDS IN U...  2016
  3  İzmir Aktepe-Emrez Mahalleri Kentsel Dönüşüm Projesi Matematiksel Paylaşım Modeli Alternatifl...  2008
  4  Endüstriyel Yerdeğiştirme Üzerine Ampirik Bir Araştırma : İzmir Örneği (1950-2000)...  2007
  5  Yerel Rantın Global Stratejilere Açılımı Çeşme Yarımadası...  2007
  6  Bir Yerleşmenin Planlanmasına Nasıl Bakılabilir? Gölyazı (Bursa) Koruma İmar Planı...  2001
  7  Kent(t)e Yolculuk...  2001
  8  Yazılı Olmayan Kaynaklarla Alternatif Tarih Yazımı: Bursa-Gölyazı ya da Apolyont II...  1999
  9  Yazılı Olmayan Kaynaklarla Alternatif Tarih Yazım Bursa-Gölyazı ya da Apolyont I...  1999
  10  Kamu Arazilerinin Konut Amaçlı Kullanım Potansiyeli...  1993
 • NO AD TARİH
  1  Söke'nin Yolculuğu: Tasarımla Dönüşüm... 28/06/2018 - 30/06/2018
  2  Söke'nin Tasarımla Değişim, Planlamayla Dönüşüm Yolculuğu... 16/04/2018 - 20/04/2018
  3  Şehircilik Eğitiminde Kurum / Büro Stajının Meslek Algısına Farklı Açılardan Etkisi... 07/11/2016 - 09/11/2016
  4  The Effect of Urban Planning Decisions on the Conservation and Sustainability of Agricultural Lnds i... 18/09/2015 - 20/09/2015
  5  Neoliberal Politikaların Doğal Alanlarda Yarattığı Değişim Ve Dönüşümler: İzmir- Efemç... 07/11/2012 - 09/11/2012
  6  Neoliberal Politikaların Yarattığı Uzlaşma-Çatışma Ekseninde Planlama: Bursa Cargill Örneğ... 14/11/2011 - 16/11/2011
  7  Plan Yetkisine Sahip Farklı Otoritelerin Planlamaya Etkisi : İzmir Örneği... 21/10/2010 - 24/10/2010
  8  The Effects of Capital on Land Use in Rural Areas through the Process of Globalization in Turkey-Bur... 19/10/2010 - 22/10/2010
  9  The Role of the Central Government on Mass Housig Policies and Practices in Turkey... 07/07/2010 - 10/07/2010
  10  NETCAD Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Plan Üretim Metodolojileri... 14/11/2007 - 14/11/2007
  11  A Case-Sensitive Model to Redistribute the Property Rights in an Urban Transformation Project in an ... 05/07/2007 - 07/07/2007
  12  Kentsel Dönüşüm Projelerinde CBS Kullanımı: Gaziemir Örneği... 27/06/2007 - 28/06/2007
  13  Mülkiyet İlişkileri Temelinde Kentsel Risk :Çeşme Yarımadası... 07/11/2005 - 09/11/2005
  14  Kenti Tasarlamada Ölçek Arayışları... 21/05/1998 - 22/05/1998
  15  Kent Kültürü Bağlamında Simgesel Öğeler; İzmir-Karşıyaka Örneği... 16/05/1995 - 17/05/1995
 • NO AD YIL
  1  2014-2023 İzmir Bölge Planı Analiz ve Strateji Çalışmaları: İzmir'de Fonksiyonel Bölge Alt ...  2013
  2  Kentsel Dönüşüm Temelli Analiz ve Modelleme: Gaziemir (İzmir) Aktepe ve İzmir Mahalleleri Örn...  2008
  3  İzmir'de 1923-1980 Yılları Arasında Yapılan Belediye Hizmetlerinin Kentleşme Sürecine Olan Et...  2004
  4  1980 Sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi Yatırımlarının Mekansal Dağılımı...  2004
  5  Çeşme Yarımadası Planlama ve Kentsel Risk Değerlendirmesi-2002...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İzmir Port District in Court: Impact of Jurisdictions on Land Development in the Case of İzmir New City Centre Plan New Faces of Harbour Cities...  2014
  2  İstihdam/sanayi/ticaret İzmir Kent Sağlk Profili 2009 Güncelleme...  2011
  3  Sosyo Ekonomik Durum - İstihdam/Sanayi/Ticaret İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı 2009-2013...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Aydın İli, Söke İlçesi, Konak Mahallesi, Yenicami Mahallesi ile Cumhuriyet ve Çeltikçi Mahallelerinin Bir Kısmını Kapsayan 554.178 m?2?lik alanda yapılacak Kentsel Tasarım Projesi ve Uygulama İmar Planı Revizyonu...  10/2014 - /
  2  İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonksiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgeler Arası ilişkilerin Tespiti Döner Sermaye Projesi...  4/2012 - 2/2013
  3  İhracat Oryantasyonlu Sanayileşme Sürecinde Küçük Üretimin Mekansal Yer Değiştirme Stratejileri: İzmir Örneği Üzerine Ampirik Bir Araştırma...  5/2000 - 10/2005
  4  Gölyazı (Bursa - Nilüfer) Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Koruma İmar Planı...  12/1997 - 12/1998
  5  İzmir ve Yakın Çevresi Strateji Planı...  1/1996 - 1/1997
  6  Ayvalık (Merkez) Koruma Amaçlı İmar Planı...  6/1990 - 6/1994
  7  Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarımı...  1/1990 - 3/1990
  8  Ayvalık (Çamlık) Koruma Amaçlı İmar Planı...  6/1990 - 6/1994
  9  Yeni Foça Koruma Amaçlı İmar Planı...  1/1989 - 1/1990
 • NO AD TARIH
  1  Apollania ad Rhyndacum'dan Gölyazı'ya: Mekan Üzerinden Zamana Yolculuk, Üniversitenin Düzenledi...  03/05/1999 - 07/05/1999
 • NO AD YIL
  1  Gaziantep 100. Yıl Atatürk Kültürparkı ve Çevresi Kentsel Tasarımı...  1989