En

PROF.DR. HASAN SÖZBİLİR MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği Bölümü  1989
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Genel Jeoloji) Anabilim Dalı  1997
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1998
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yer Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Alanı  2004
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2010
 • NO AD YIL
  1  Paleomagnetism of the Miocene Soma basin and its structural implications on the central sector of a ...  2020
  2  Miocene geochronology and stratigraphy of western Anatolia: Insights from new Ar/Ar dataset...  2020
  3  Dating of active normal fault scarps in the Büyük Menderes Graben (western Anatolia) and its impli...  2019
  4  Active Surface Deformations Detected by Precise Levelling Surveys in the Afyon-Akşehir Graben, West...  2019
  5  Holocene seismic activity of the Priene-Sazlı Fault revealed by cosmogenic 36Cl, Western Anatolia, ...  2019
  6  Field Evidence for Southeast Black Sea Fault of Quaternary Age and Its Tectonic Implications, Easter...  2019
  7  Kuvaterner yaşlı Güneydoğu Karadeniz Fayı'nın Arazi Verileri ve Bunun Tektonik Önemi, Doğu P...  2019
  8  Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017) Sismik Kaynakları...  2018
  9  Kinematics of the Havran-Balıkesir Fault Zone and its implication on geodynamic evolution of the So...  2018
  10  Age and kinematics of the Burdur Basin: inferences for the existence of the Fethiye Burdur Fault Zon...  2018
  11  Paleomagnetic evidence for upper plate response to a STEP fault, SW Anatolia...  2018
  12  Geomorphic evidence for active tectonic deformation in the coastal part of Eastern Black Sea, Easter...  2018
  13  Comparison of Paleostress Analysis, geodetic strain rates and seismic Data in the Western Part of th...  2018
  14  Jeolojik, Arkeolojik ve Arkeosismolojik Veriler Işığında Myra Antik Kenti'nde Tarihsel Depremler...  2018
  15  Evidence for Historical Earthquake-related deformation in the Light of the Geological, Archaeoseismo...  2018
  16  Mineralogy and genesis of the Ni-Co lateritic regolith deposit of the Çaldağ area (Manisa, western...  2018
  17  Modeling of seawater intrusion in a coastal aquifer of Karaburun Peninsula, western Turkey...  2017
  18  Conceptual of the Gülbahçe Geothermal System, Western Anatolia, Turkey: Based on Structural and Hy...  2017
  19  Tectonic Geomorphology of the Kemalpaşa Basin and Surrounding Horsts, Southwestern Part of the Gedi...  2017
  20  Geologic, Geomorphologic and Geodetic Analyses of Surface Deformations Observed in Bolvadin (Afyon-A...  2017
  21  Paleomagnetic and geochronologic evidence for a major middle Miocene unconformity in Söke Basin (We...  2017
  22  Slip distribution and source parameters of the 20 July 2017 Bodrum-Kos earthquake (Mw6.6) from GPS o...  2017
  23  Kinematic analysis and palaeoseismology of the Edremit Fault Zone: Evidence for past earthquakes in ...  2016
  24  Karaburun yarımadasındaki yeraltı sularının fiziksel ve izotopik özellikleri...  2016
  25  Palaeoseismology of the Havran-Balıkesir Fault Zone: Evidence for past earthquakes in the strike-sl...  2016
  26  Reply to Karaoğlu and Erküls comment on: Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of...  2015
  27  Paleomagnetic evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of ...  2015
  28  A microgravity model for the city of Izmir (western Anatolia) and its tectonic implementations...  2014
  29  The Influence of Palaeovegetation and Palaeoclimate on the Palynoflora in the Kemalpaşa?Torbalı Ba...  2014
  30  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi ve Jeokimyasal Özel...  2013
  31  Structural evidence for strike-slip deformation in the İzmir-Balıkesir Transfer Zone and consequen...  2013
  32  Neogene-Quaternary Evolution of the Manisa Basin: Evidence for Variation in the Stress Pattern of th...  2013
  33  Tectonic evolution of the Söke Basin: Extension-dominated transtensional basin formation in western...  2013
  34  Application of boundary analysis and modeling methods on Bouguer gravity data of the Gediz Graben an...  2012
  35  36Cl Exposure Dating of Paleoearthquakes in the Eastern Mediterranean: First Results from the Wester...  2012
  36  Neotectonic Evolution of an Actively Growing Superimposed Basin in Western Anatolia: The Inner Bay o...  2012
  37  Tectonic Geomorphology of the Spildağı High Ranges, Western Anatolia...  2012
  38  Source of Arsenic based on geological and hydrogeochemical properties of geothermal systems in weste...  2012
  39  Tectono-sedimentary evolution of an Early Pleistocene shallow marine fan-deltaic succession at the w...  2012
  40  Tectonic implications of transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel t...  2011
  41  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadoludaki Aktif Tektonik Yapı...  2011
  42  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski...  2011
  43  Sarıgöl fay zonu boyunca meydana gelen deformasyonların nedenleri üzerine bir araştırma...  2011
  44  Geological and palaeoseismological evidence for Late Pleistocene-Holocene activity on the Manisa Fau...  2011
  45  Radon monitoring as the earthquake precursor in fault line in izmir...  2011
  46  Shallow and Deep Structure of a Supradetachment Basin Based on Geological, Conventional Deep Seismic...  2011
  47  Tectono-stratigraphic evolution of the NE-SW-trending superimposed Selendi basin: implications for L...  2010
  48  Mağaralar: Doğal Deprem Kayıtları...  2010
  49  Geochemistry and 40Ar/39Ar geochronology of Miocene volcanic rocks from the Karaburun Peninsula: Imp...  2009
  50  17-20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremlerinin sismik jeomorfolojisi ve bölgedeki gerilme alanla...  2009
  51  Stratigraphic and Structural Evidence for Fault Reactivation:The Active Manisa Fault Zone, Western A...  2008
  52  A geochemical approach to Neogene-Quaternary volcanic activity of western Anatolia: An example of ep...  2008
  53  D-B Uzanımlı İzmir Fayı ile KD-Uzanımlı Seferihisar Fayı'nın Birlikte Çalıştığına Dai...  2008
  54  Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic con...  2008
  55  A First record of strike-slip basin in western Anatolia and its tectonic implication: The Cumaovası...  2008
  56  Gypsiferous carbonates at Honaz Dağı (Denizli): First documentation of Triassic gypsum in western ...  2008
  57  Tectonic Evolution of the Kiraz Basin, Küçük Menderes Graben: Evidence for Compression/Upli...  2007
  58  Evolution of the large-scale Active Manisa fault, Southwest Turkey: Implications on fault developmen...  2006
  59  Crustal Structure and Local Seismicity in Western Anatolia...  2006
  60  Seismotectonics of Western Turkey from High Resolution Earthquake Relocations and Moment Tensor Dete...  2006
  61  Olivine basalt and trachyandesite peperites formed at the subsurface/surface interface of a semi-ari...  2006
  62  Neogene-Quaternary Stratigraphy of Kiraz-Beydağ Vicinity, Küçük Menderes Graben, West Anatolia...  2006
  63  İzmirdeki deprem dizilerinin nedeni, faylardaki çiçek yapısı...  2005
  64  Stratigraphy and geochronology of the Early Miocene Bigadiç borate basin, western Turkey...  2005
  65  Oligo-Miocene extension in the Lycian Orogen: evidence from the Lycian molasse basin, SW Turkey...  2005
  66  Evidence for two episodes of volcanism in the Bigadiç borate basin and tectonic implications for we...  2005
  67  Geology, Petrography and Geochemistry of Andesites at the Eastern End of Küçük Menderes Graben (B...  2005
  68  Tectonic evolution of the Gediz Graben: field evidence for an episodic, two-stage extension in weste...  2004
  69  Urla Balıkesir Arası Depremlerin Nedeni Fosil Bir Fay...  2003
  70  Presence and Tectonic Significance of Cretaceous Rudist Species in the so-Called Permo-Carboniferous...  2003
  71  Revised stratigraphy and facies analysis of Palaeocene-Eocene supra-allochthonous sediments (Denizli...  2002
  72  Geometry and Origin of Folding in the Neogene Sediments of the Gediz Graben, Western Anatolia, Turke...  2002
  73  A Palynostratigraphic Approach to the SW Anatolian Molasse Basins: Kale-Tavas Molasse and Denizli Mo...  2001
  74  Extensional tectonics and the geometry of related macroscopic structures: field evidence from the Ge...  2001
  75  Multistage Exhumation of the Menderes Massif, Western Anatolia (Turkey), International Journal of Ea...  2001
  76  Stratigraphy of Upper Cretaceous-Palaeogene sequences in the southern and eastern Menderes Massif (W...  2001
  77  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accommodation faults in the Ged...  1997
  78  Stratigraphy and provenance of the Paleocene-Eocene Alakaya basin in the Denizli Province, southwest...  1995
  79  Neogene stratigraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes Graben...  1990
 • NO AD TARİH
  1  İzmir Fayı Balçova Segmenti Boyunca Gözlenen Heyelan Hareketlerinin DInSar Yöntemi İle Belirle... 30/01/2019 - 01/02/2019
  2  DİNAMİK KOŞULLAR ALTINDA FARKLI ZEMİN YAPILARINDA OLUŞACAK KAYMA-GERİLME DAVRANIŞLARININ JEOD... 28/01/2019 - 01/02/2019
  3  ZEMIN-SISMIK ANAKAYA BLOĞUNUN MÜHENDISLIK DEĞERI... 28/01/2019 - 01/02/2019
  4  İzmir Körfezı K-G Aksı Boyunca Derin Amaçlı Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar... 28/01/2019 - 01/02/2019
  5  Deprem Sonrası Halkın Toplanma Alanlarının Sismik Kaynağa Yakınlık Açısından Değerlendiri... 28/01/2019 - 01/02/2019
  6  The Role of Pre-existing Structures During Rifting: Detachment Tectonics and Transfer Fault Developm... 28/01/2019 - 01/02/2019
  7  Chlorine-36 Cosmogenic Data On Active Bedrock Fault Scarps From Central Italy and Western Turkey... 28/01/2019 - 01/02/2019
  8  Active Tectonic of the Eastern Pontides in the Light of the Geologic, Geomorphologic and Dating Data... 28/01/2019 - 01/02/2019
  9  KINEMATIC ANALYSIS AND TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF GÜMÜLDÜR FAULT, KUŞADASI BAY, WESTERN ANATOLIA... 28/01/2019 - 01/02/2019
  10  SAHAYA ÖZGÜN SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ: İZMİR/GÜRÇEŞME ÖRNEĞİ... 28/01/2019 - 01/02/2019
  11  Batı Anadolu Genişleme Bölgesindeki Kuvaterner Yaşlı Kula Volkanitlerinin Yerleşme Mekanizmas... 28/01/2019 - 02/02/2019
  12  Gediz Sıyrılma Fayının Türkiye Diri Fay Sınıflamasındaki Yerinin Jeolojik, Jeofizik ve Paleo... 01/11/2018 - 03/11/2018
  13  Havran-Balıkesir Fay Zonunun Kinematik Özellikleri Ve Güney Marmara Bölgesinin Jeodinamik Evrimi... 01/11/2018 - 03/11/2018
  14  PALEOTEKTONİK DÖNEM YAPILARININ YENİDEN AKTİF HALE GEÇTİĞİNE DAİR BİR ÖRNEK: MORDOĞAN FA... 01/11/2018 - 03/11/2018
  15  Dogu Karadeniz Fayı'nın Kimligi ve Jeolojik Anlamı... 01/11/2018 - 03/11/2018
  16  MORDOĞAN FAYI: KİNEMATİĞİ, JEOLOJİK EVRİMİ VE TEKTONİK ÖNEMİ, KARABURUN YARIMADASI, İZM... 23/04/2018 - 27/04/2018
  17  ARALIKLI OLARAK AKTİF HALE GEÇMİŞ KARABURUN SİSMİK ZONU'nun JEOLOJİK EVRİMİ, KARABURUN YARI... 23/04/2018 - 27/04/2018
  18  A GEOMORPHOLOGICAL APPROACH TO ACTIVE TECTONIC DEFORMATION OF THE EASTERN PONTIDES (TRABZON-RIZE) AN... 23/04/2018 - 27/04/2018
  19  Tarihsel Dönem Deprem Verileri Işığında İzmir Fayı'nın Deprem Aktivitesi... 23/04/2018 - 27/04/2018
  20  SYM tabanlı morfotektonik analiz kullanılarak, Tuzla Fayı nın sismik tehlike değerlendirilmesi,... 23/04/2018 - 27/04/2018
  21  Tuzla Jeotermal Sahasının Tektonik Ortamı: Biga Yarımadasında (KB Türkiye) Hibrid Jeotermal Si... 21/02/2018 - 24/02/2018
  22  Extensional Tectonics of SW Anatolia In relation to Slab Edge Processes in the Eastern Mediterranean... 11/11/2017 - 15/11/2017
  23  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Jeodinamik İlişkisine Dair Yeni Yak... 26/10/2017 - 28/10/2017
  24  21 Temmuz 2017 Gökova Depremi'nin Karadaki Deformasyon İzleri ve Batı Anadolu Tektoniği İçinde... 26/10/2017 - 28/10/2017
  25  Çeşme - Gülbahçe Körfezi Arasındaki Kuvaterner - Holosen Fayların Jeomorfolojisi... 26/10/2017 - 28/10/2017
  26  Late Quaternary Rapid Uplift deduced from Marine Terraces in Eastern Pontides, Turkey... 22/10/2017 - 25/10/2017
  27  Sismik Kaynaklı Yer Hareketi Etkisindeki Şevlerin Dinamik Analizi... 11/10/2017 - 13/10/2017
  28  Çanakkale-Ayvacık Deprem Fırtınasının (14 Ocak-20 Mart 2017)Sismik Kaynakları... 11/10/2017 - 13/10/2017
  29  DEMRE HAVZASINI SINIRLAYAN KALE FAYI'nın DEPREM AKTİVİTESİ, GB TÜRKİYE... 11/10/2017 - 13/10/2017
  30  DOĞU PONTİDLER'iN (TRABZON-RİZE VE YAKIN ÇEVRESİ) DEPREMSELLİĞİ... 11/10/2017 - 13/10/2017
  31  SEDIMENTATION RATE OF MARINE TERRACES AND UPLIFT RATE OF THE EASTERN PONTIDES IN LATE QUATERNARY-HOL... 14/09/2017 - 17/07/2017
  32  Investigation of Sea Water Intrusion in the Ildırı Region (Çeşme-Turkey) Coastal Aquifer... 08/05/2017 - 10/05/2017
  33  Tectonically driven uplift and seismicity of the Eastern Pontides (Trabzon-Rize/Turkey and its Vicin... 03/05/2017 - 07/05/2017
  34  Evolution of seismically active Izmir-Balıkesir Transfer Zone: A reactivated and deep-seated struct... 23/04/2017 - 28/04/2017
  35  Aksu-Dinar Fault System: Its bearing on the evolution of the Isparta Angle (SW Turkey)... 23/04/2017 - 28/04/2017
  36  Fethiye-Burdur Fault Zone (SW Turkey): a myth?... 23/04/2017 - 28/04/2017
  37  DOĞU PONTİDLERİN GEÇ KUVATERNER DÖNEMİ YÜKSELİM HIZI VE AKTİF TEKTONİĞİ... 10/04/2017 - 14/04/2017
  38  Assessment On Surface Faulting Hazard Overlay Criteria Of The Büyük Menderes Fault Zone... 10/04/2017 - 14/04/2017
  39  Evidence for sea water intrusion in karstic aquifer of Karaburun Peninsula, Turkey... 22/03/2017 - 24/03/2017
  40  Holocene Time-slip history of normal fault scarps in western Turkey: 36Cl surface exposure dating... 12/12/2016 - 16/12/2016
  41  Timing of Quaternary Marine Terrace Formation and Uplift Rates in the Eastern Pontides, NE Turkey... 12/12/2016 - 16/12/2016
  42  DOĞU PONTİDLERDEKİ DENİZEL TARAÇALARIN OSL YÖNTEMİYLE YAŞLANDIRILMASI ve KUVATERNER-HOLOSEN ... 13/10/2016 - 15/10/2016
  43  High arsenic levels in groundwater resources of Gediz Graben, Western Turkey... 19/06/2016 - 23/06/2016
  44  ACTIVE TECTONICS OF THE COASTAL OF EASTERN PONTIDES IN THE LIGHT OF DATING OF MARINE TERRACES: PRELI... 07/05/2016 - 11/05/2016
  45  Luminescence Dating of Marine Terrace Sediments Between Trabzon and Rize, Eastern Black Sea Basin: P... 18/04/2016 - 22/04/2016
  46  The Geological, Geomorphological Features and Kinematic Analysis of Active Faults Controlling the Ke... 17/04/2016 - 22/04/2016
  47  Determination of paleoseismic activity over a large time scale fault scarp dating with 36Cl... 12/04/2016 - 22/04/2016
  48  Using 36Cl fault scarp dating to model Holocene paleoseismic activity in the Büyük Menderes graben... 12/04/2016 - 21/04/2016
  49  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNDEKİ ZAYIF YER HAREKETİ İSTASYON KONUMLARININ JEOLOJİK, JEOFİZİK... 11/04/2016 - 15/04/2016
  50  JEOLOJİK, SONDAJ VE JEOFİZİK VERİLER KULLANILARAK İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNİN SİSMİK -MÜH... 11/04/2016 - 15/04/2016
  51  OPTICALLY STIMULATED LUMINESCENCE AND QUATERNARY STRATIGRAPHY OF MARINE TERRACES BETWEEN TRABZON AND... 01/11/2015 - 04/11/2015
  52  İzmir Kenti İçinden Geçen Diri Faylarda Fay Sakinim Bandi/Yüzey Faylanması Tehlikesi Kuşaği ... 14/10/2015 - 16/10/2015
  53  İzmir-Manisa-Balikesir illerini etkilemiş tarihsel derpemlerin sismik kaynakları... 14/10/2015 - 16/10/2015
  54  Edremit Fay Zonu ve Havran-Balıkesir Fay Zonunun Paleosismolojisi... 07/10/2015 - 09/10/2015
  55  Karaburun Yarımadası'ndaki Yeraltı Sularının Fiziksel ve İzotopik Özellikleri... 05/10/2015 - 09/10/2015
  56  Revealing the seismically active periods beyond the historical archives: Fault scarp dating with 36C... 26/07/2015 - 02/08/2015
  57  Determination of paleoseismic activity with cosmogenic 36 Cl: a case study from the Western Anatolia... 26/07/2015 - 02/08/2015
  58  Investigation of Sea Water Intrusion in Coastal Aquifers: A Case Study from Karaburun Peninsula, Tur... 27/06/2015 - 03/07/2015
  59  OSL chronology of marine terraces between Trabzon-Rize/Turkey: Initial findings... 18/06/2015 - 20/06/2015
  60  İZMİR KÖRFEZİ ÇEVRESİNE AİT MÜHENDİSLİK ANAKAYASI İVMESİNİN ÖN KESTİRİMİNE YÖNELİ... 10/06/2015 - 12/06/2015
  61  Sığacık Körfezi ve Çevresinin Deniz Altı Stratigrafik ve Yapısal Özelliklerinin Yüksek Çö... 05/06/2015 - 07/06/2015
  62  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  63  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu boyunca gelişen Batı Anadolunun rotasyon tarihcesine dair paleoman... 06/04/2015 - 10/04/2015
  64  Karaburun Yarımadası Güneybatısındaki Su Kaynaklarının Hidrojeokimyasal Özellikleri... 06/04/2015 - 10/04/2015
  65  Gölmarmara Havzasının (Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa) Aktif Tektoniği... 06/04/2015 - 10/04/2015
  66  Edremit Fay Zonu ile Havran-balıkesir Fay zonu'nun Jeolojik, Jeomorfolojik ve Paleosismolojik Özel... 06/04/2015 - 10/04/2015
  67  Büyük Menderes Grabeni Batı Ucundaki Gölsel Havzalarin Jeolojik Evrimi, Söke Havzası, Batı A... 06/04/2015 - 09/04/2015
  68  Kemalpaşa Havzası'nı Kontrol Eden Aktif Fayların Jeolojisi, Jeomorfolojisi ve Kinematik Analizi,... 06/04/2015 - 10/04/2015
  69  Recurrence behavior of destructive earthquakes in Western Anatolia, Turkey: Insights from cosmogenic... 21/11/2014 - 22/11/2014
  70  Havran-Balıkesir Fay Zonu: jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik ön bulgular... 05/11/2014 - 07/11/2014
  71  The Holocene seismic activity and slip rates of the Priene-Sazlı fault, Western Anatolia... 13/10/2014 - 17/10/2014
  72  Holocene earthquake activity in the Gediz Graben, western Turkey: Insights from cosmogenic 36Cl dati... 13/10/2014 - 17/10/2014
  73  Fault scarp dating to reveal landscape evolution in a tectonically active setting: Insights from Eas... 24/09/2014 - 29/09/2014
  74  Reconstructing the paleoseismic history of the Priene Sazli Fault using 36Cl cosmogenic nuclide dati... 27/04/2014 - 02/05/2014
  75  Kinematics of SW Anatolia implications on crustal deformation above slab tear... 27/04/2014 - 02/05/2014
  76  Kinematics of İzmir-Balikesir Transfer Zone and west Anatolian rotational history during the exhuma... 27/04/2014 - 02/05/2014
  77  Büyük Menderes grabeni kuzey kenarı orta kesiminin (Aydın-Köşk çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 14/04/2014 - 18/04/2014
  78  Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı Orta Kesiminin (Aydın-Köşk Çevresi, Batı Anadolu) Neojen... 03/03/2014 - 08/03/2014
  79  Using cosmogenic 36Cl to determine periods of enhanced seismicity in western Anatolia, Turkey... 15/11/2013 - 16/11/2013
  80  Köşk (Aydın) Kuzeyi, Kömürlü Erken-Orta Miyosen Tortullarının Palinolojisi, Büyük Menderes... 24/10/2013 - 26/10/2013
  81  Aydın-Köşk Çevresinin Genç Tektoniği, Büyük Menderes Grabeni Kuzey Kenarı... 24/10/2013 - 26/10/2013
  82  İzmir-Balıkesir Transfer Zonunun Neotektoniği... 24/10/2013 - 25/10/2013
  83  Diri Faylarda reaktivasyon: Edremit Fay Zonu, Biga Yarımadası, KB Anadolu... 24/10/2013 - 26/10/2013
  84  Gediz Grabeni'nin Batı Bölümünün Aktif Tektoniği ve İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İle Olan ... 01/04/2013 - 05/04/2013
  85  Vertical Displacements Inherited from Pre-Neogene Time in the Gulfes of Sığacık and Kuşadası (W... 05/11/2012 - 07/11/2012
  86  Büyük Menderes Grabeni kuzey sınırını oluşturan aktif Menderes Fayı'nın batı ucundaki fayl... 18/10/2012 - 19/10/2012
  87  Karahöyük Dağı'nı Sınırlayan Aktif Normal Fayların Jeolojik Özellikleri, Akhisar, Manisa... 18/10/2012 - 19/10/2012
  88  Aktif Normal Faylarda Kozmojenik 36Cl Uygulamaları Batı Anadolu'dan İlk Sonuçlar... 18/10/2012 - 19/10/2012
  89  Active Tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and Surrounding Area by Multi Channel Seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  90  Active tectonics of Gulf of Sığacık (Western Anatolia) and surrounding area by multi channel seis... 01/10/2012 - 05/10/2012
  91  Manisa Havzası'nın Neotektoniği ve Depremselliği, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  92  Söke Havzası'nın Jeolojik Evrimi... 25/06/2012 - 26/06/2012
  93  İzmir Körfezi'nin Jeolojik Evrimi, Batı Anadolu... 25/06/2012 - 26/06/2012
  94  Çok Kanallı Sismik ve Chirp Verisi Yardımıyla Sığacık ve Kuşadası Körfezlerinin (Batı Ana... 02/04/2012 - 06/04/2012
  95  Spildağı Yükseliminin Tektonik Jeomorfolojisi ve Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 02/04/2012 - 06/04/2012
  96  23 Ekim 2011 Tabanlı-Van Depreminin Sismik Jeomorfolojisi ve Doğu Anadolu'daki Aktif Tektonik Yap... 02/04/2012 - 06/04/2012
  97  İzmir Körfezinin Geç Senozoyik tektoniği, Batı Anadolu.... 02/04/2012 - 06/04/2012
  98  Manisa İli ve Çevresinin Depremselliği ve Deprem Riski... 02/12/2011 - 03/12/2011
  99  Söke - Milet Havzası'nın Güneybatı Kenarının Aktif Tektoniği, Batı Anadolu... 19/10/2011 - 22/10/2011
  100  KD-uzanımlı Kaleköy Fay Zonunun jeolojik özellikleri ve kinematik analizi, Manisa Havzası, Bat... 19/10/2011 - 22/10/2011
  101  Menemen Ovasının doğu sınırını oluşturan Harmandalı Fay Zonunun deformasyon özellikleri, ... 19/10/2011 - 22/10/2011
  102  36Cl exposure dating of paleoearthquakes in the western Anatolian Extensional Province, Turkey... 21/07/2011 - 27/07/2011
  103  The use of microgravity modelling for understanding of the tectonic activity in Izmir, Western Anato... 03/04/2011 - 08/04/2011
  104  Sığacık Körfezi(İzmir) Ve Çevresinin Deniz Altı Aktif Tektoniğinin Çok Kanallı Sismik Yans... 23/11/2010 - 26/11/2010
  105  Dilek Yarımadası'nın Kuzey'inin Aktif Tektoniği... 03/11/2010 - 06/11/2010
  106  Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı fay önü çökellerinin stratigrafik, sedimentolojik ve yap... 03/11/2010 - 06/11/2010
  107  Block rotations and strike-slip tectonics in west Anatolian extensional province: preliminary paleom... 04/10/2010 - 08/10/2010
  108  Determination of the Kinematic structure of Izmir and surrounding using repeated GPS/GNSS observatio... 14/09/2010 - 17/09/2010
  109  Microseismicity Monitoring in Izmir (Western Turkey) and Surrounding Areas... 06/09/2010 - 10/09/2010
  110  İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleri ile Araştırılması Projesi... 08/10/2009 - 11/10/2009
  111  Türkiyedeki aktif normal faylar üzerinde baslatılan ilk kozmojenik yaslandırma çalısmaları... 08/10/2009 - 11/10/2009
  112  Transfer zonlarının jeolojik evrimi ve bu zonların Batı Anadoludaki K-G genisleme tektonigine ka... 08/10/2009 - 11/10/2009
  113  Çiçekli Köyü (İzmir Kuzeyi) ve Çevresinin Neotektonigi: Birbirini İzleyen Miyosen Sonrası S... 08/10/2009 - 11/10/2009
  114  Paleotektonik dönem yapılarının Neotektonik dönemde yeniden aktif hale geçtiğine dair veriler... 08/10/2009 - 11/10/2009
  115  Manisa Fay Zonu'nun Tektonik Jeomorfolojisi; Spil Dağı (Manisa) Yükselimini Belgeleyen Jeolojik V... 08/10/2009 - 11/10/2009
  116  Palaeoseismological evidence for Holocene activity on the Manisa Fault Zone: implications for seismi... 19/04/2009 - 24/04/2009
  117  Field evidence for an active transtensional basin in western Anatolia: The Inner Bay of Izmir... 19/04/2009 - 24/04/2009
  118  Structural Evidence for Fault Reactivation: the Active Priene Sazlı Fault Zone, Söke Milet Basin,... 19/04/2009 - 24/04/2009
  119  Söke havzası'nın Neotektonik evrimi: Büyük Menderes Grabeni'nin batı ucundaki duraksamalı hav... 13/04/2009 - 17/04/2009
  120  Petrolojik, izotopik ve jeokronolojik veriler ışığında Erken Miyosen yaşlı Alaçamdağ volkan... 13/04/2009 - 17/04/2009
  121  Alaçamdağ granitlerinde genişlemeli tektonizma ile eşyaşlı sünümlü makaslama kuşaklarını... 13/04/2009 - 17/04/2009
  122  Oluşumu Devam Eden Süperempoze Havzalara Bir Örnek; İzmir Iç Körfezi, Batı Anadolu, Türkiye... 13/04/2009 - 17/04/2009
  123  Manisa Fay Zonu'nun Holosen Aktivitesine Ait Paleosismolojik veriler; Sismik Risk Ön Sonuçları, B... 13/04/2009 - 17/04/2009
  124  Küçük Menderes Grabeninin Neojen-Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği... 13/04/2009 - 17/04/2009
  125  Menderes Masifi'nin tektonostratigrafisi ile Gediz grabeni tortul dolgusu arasındaki yapısal iliş... 13/04/2009 - 17/04/2009
  126  Aktif Priene-Sazlı Fay Zonu'nun Türü, Geometrisi ve Kinematik Özellikleri; Büyük Menderes Grab... 13/11/2008 - 15/11/2008
  127  Manisa Fay Zonu'ndaki Holosen aktivitesine ait veriler ve fay zonunun batı segmentinde yapılan pal... 13/11/2008 - 14/11/2008
  128  Batı Anadolu'da D-B Uzanımlı Güncel Havzalara bir örnek: İzmir İç Körfezi... 13/11/2008 - 15/11/2008
  129  Batı Anadoluda İzmir-Balıkesir transfer zonu içinde kalan aktif doğrultu atımlı faylarla sın... 07/11/2007 - 09/11/2007
  130  Menderes Masifi Orta Bölümünün Neojen- Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 05/11/2007 - 10/11/2007
  131  Menderes Masifi'nin yüzeylemesini belgeleyen Tersiyer yaşlı sedimanter havzaların oluşum mekani... 05/11/2007 - 10/11/2007
  132  KG - Uzanımlı Urla Havzası'nın Çok Evreli Tektonik Evrimi (İzmir), Batı Anadolu. [ The Polyph... 25/10/2007 - 27/10/2007
  133  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) lateritik Ni-Co yatağının jeolojisi, mineralojisi ve jeokimyasal özel... 25/10/2007 - 27/10/2007
  134  Cumaovası çek-ayır havzasında transpresyondan transtensiyona yersel gerilme terslenmesine dair v... 25/10/2007 - 27/10/2008
  135  Batı Anadoluda tortullaşmayla yaşıt ve tortullaşma sonrası doğrultu atım tektoniğine ait ar... 25/10/2007 - 27/10/2007
  136  Aktif Manisa Fayında Reaktivasyona İşaret Eden Stratigrafik Ve Jeomorfolojik Kriterler... 25/10/2007 - 27/10/2007
  137  Selendi Havzası`nın Geç Senozoyik Volkanik Evrimi, (Batı Anadolu): Çok Evreli Bimodal Volkanizm... 16/04/2007 - 22/04/2007
  138  Superimposed Selendi Havzası`nın stratigrafik revizyonu, Batı Anadolu... 16/04/2007 - 22/04/2007
  139  Karaburun Melanjı (Batı Anadolu) İçerisine Sokulan Erken Triyas Yaşlı I-tipi Kalkalkali Magmat... 16/04/2007 - 22/04/2007
  140  Karaburun Yarımadası`ndaki İki Evreli Neojen Volkanizmasının Stratigrafisi ve Fasiyes - Özelli... 16/04/2007 - 22/04/2007
  141  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası'nın Neotektonik Evrimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  142  Batı Anadoluda normal faylar ve doğrultu atımlı fayların birlikte işlediği havzalara bir örn... 02/11/2006 - 04/11/2006
  143  Batı Anadolunun Sismotektoniği: 2002-2003 Batı Anadolu Sismik Deneyimi... 02/11/2006 - 04/11/2006
  144  Aktif Manisa fayının batı bölümünün jeolojik özellikleri; deprem üreten faylarda reaktivasy... 02/11/2006 - 04/11/2006
  145  Termal Su Kaynaklarındaki Radon Ölçümleri ile Sismik Aktiviteler Arasındaki İlişkilere Günce... 02/11/2006 - 04/11/2006
  146  Gediz Sıyrılma fayının deprem üretme potansiyeli... 02/11/2006 - 04/11/2006
  147  Karaburun İlçesinin Aktif Tektoniği... 02/11/2006 - 04/11/2006
  148  Seferihisar-Yelki fay zonunda paleosismolojik çalışmalar: doğrultu atımlı fay zonunda eğim at... 02/11/2006 - 04/11/2006
  149  Küçük Menderes Grabeni nin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği, Bayındır-Kiraz çevre... 20/09/2006 - 23/09/2006
  150  Batı Anadolu Kabuk/Üst-manto Yapısı ve Anizotropisi Üzerine Birleştirilmiş Sismolojik Çalı... 23/06/2006 - 24/06/2006
  151  Göktepe (Muğla) Traverten ve Mermer Ocaklarında Blok Üretimini Etkileyen Jeolojik Parametreler.... 25/05/2006 - 27/05/2006
  152  Kiraz havzasının tektonik evrimi: Küçük Menderes Grabeni doğu ucu, Batı Anadolu. 59. Türkiye... 20/03/2006 - 24/03/2006
  153  17 ve 21 Ekim 2005 Tarihinde Oluşan İzmir Depremlerinin Sismik Jeomorfolojisi ve Bölgedeki Gerilm... 20/03/2006 - 24/03/2006
  154  Selendi Havzasında Sıyrılma Fayı İlişkili Bimodal Volkanizma ve Sedimantasyon, Batı Anadolu.... 20/03/2006 - 24/03/2006
  155  KD Doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı Havzası ve Çubukludağ Grabeninin palinostratigrafisi ve bu hav... 20/03/2006 - 24/03/2006
  156  New Insights on Western Anatolian (Turkey) Structure and Tectonics from the 2002-2003 Seismic Experi... 04/10/2005 - 07/10/2005
  157  Evidence for bimodal volcanism within the Selendi Basin: Early Miocene alkaline and calc-alkaline vo... 04/10/2005 - 08/10/2005
  158  The role of reactivated faults under different stress regimes and their tectonic significance in Wes... 04/10/2005 - 07/10/2005
  159  Anti-clockwise block rotation in western Anatolia: evidence from the Seferihisar Horst, İzmir... 04/10/2005 - 07/10/2005
  160  First record of Quaternary pull-apart basin in western Analolia: the Cumaovası pull-apart basin, İ... 04/10/2005 - 07/10/2005
  161  Neogene-Quaternary stratigraphy of the eastern part of Küçük Menderes Graben ( West Anatolia)... 04/10/2005 - 07/10/2005
  162  The polyphase tectonic evolution of western Anatolia during the Late Miocene-Quaternary times: Struc... 04/10/2005 - 07/10/2005
  163  Palynoflora from the Early to early Late Miocene and palaeoclimatological data in the Kemalpaşa-Tor... 01/10/2005 - 04/10/2005
  164  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen-Kuvaterner stratigrafisi ve tektoniği... 27/09/2005 - 30/09/2005
  165  Evidence for active/recent deformation in the Gediz (Alaşehir) graben, western turkey: example from... 15/06/2005 - 18/06/2005
  166  Olivine basalt and trachyandesite peperites and associated hydrothermal mineralisation within the Ea... 15/06/2005 - 18/06/2005
  167  Ophiolites resting above the Gediz Detachment and their tectonic significance: Field and geochemical... 15/06/2005 - 18/06/2005
  168  Oligocene-Lower Miocene olistostromal sedimentary sequence structurally above the Menderes Metamorph... 15/06/2005 - 18/06/2005
  169  Cross-cut relationship between NE- and E-trending faults in western Anatolia: an example from the Qu... 15/06/2005 - 18/06/2005
  170  Selendi havzasının sratigrafisi, Hacıbekir grubuna ait yeni bulgular... 05/05/2005 - 06/05/2005
  171  Dereköy Formasyonu, Kemalpaşa-Torbalı Havzası, Batı Anadolu... 05/05/2005 - 06/05/2005
  172  Suludere Formasyonu, Kiraz Havzası ( Küçük Menderes Grabeni Doğu Ucu)... 05/05/2005 - 06/05/2005
  173  Batı Anadoludaki transtansiyonel ortama ait yapısal veriler: Kuvaterner yaşlı Cumaovası havzas... 11/04/2005 - 15/04/2005
  174  İzmir sismotektonik haritası ön sonuçları... 07/12/2004 - 10/12/2004
  175  İzmir Fayı nın Jeolojik ve Jeomorfolojik Parametreleri, Batı Anadolu... 22/10/2004 - 24/10/2004
  176  Urla Havzas'nın Kuvaterner jeolojisi ve havzayı sınırlayan doğrultu atımlı fayların Batı An... 22/10/2004 - 24/10/2004
  177  First Example of a Transtensional Supradetachment Basin in western Anatolia: The Kemalpaşa-Torbalı... 20/08/2004 - 28/08/2004
  178  Evidence for top to northeast movement of the Neo-Tethyan ophiolites on the Menderes metamorphic mas... 20/08/2004 - 28/08/2004
  179  Batı Anadolu Grabenlerinin Gravite Verileri ile Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  180  An Active Intermitten transform zone accommodating N-S Extension in Western Anatolia and its relatio... 01/10/2003 - 12/10/2003
  181  Sismometre Tasarımı... 01/10/2003 - 01/10/2003
  182  Aydın-Nazilli fayının paleosismolojik önbulguları... 29/05/2003 - 30/05/2003
  183  Subduction-related NE-trending volcanic ridges and associated volcano-sedimentary succession: the Mi... 01/05/2003 - 05/05/2003
  184  Urla çöküntüsü Miyosen istifinin stratigrafisi ve volkanik fasiyesleri, Batı Anadolu, Türkiye... 14/04/2003 - 20/04/2003
  185  Kiraz (İzmir) Kuzeydoğusunun Jeolojisi, Küçük Menderes Grabeni, Batı Anadolu.... 14/04/2003 - 20/04/2003
  186  Erken-Orta Miyosen Sedimanter İstifindeki Sintektonik Formasyon İçi Uyumsuzluklar ve Bunların Te... 14/04/2003 - 20/04/2003
  187  Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) Arasında Uzanan Miyosen Sonrası Yaşlı KD Doğrultu... 14/04/2003 - 20/04/2003
  188  Geology of the Volcanosedimentary Succession in Lacustrine Environment: An Example from the area bet... 01/09/2002 - 05/09/2002
  189  Timing, Cause and Origin of Current N-S Extensional Tectonics in Western Turkey... 01/07/2002 - 05/07/2002
  190  Bor çökelleriyle ilişkili volkanik kayaçların stratigrafisi ve tektonik ortamı, Bigadiç-Soma-... 11/03/2002 - 15/03/2002
  191  Kızılyer (Denizli) jipsli karbonat istifinin stratigrafisi ve tektonik konumu... 11/03/2002 - 15/02/2002
  192  Bigadiç bor havzası ve çevresindeki volkanik fasiyesler... 11/03/2002 - 15/03/2002
  193  Armutalanı (Marmaris-Muğla) Beldesinin yerleşim alanının jeoteknik değerlendirilmesi... 11/03/2002 - 15/03/2002
  194  Menderes Masifi ile Alt-Orta Miyosen Arasındaki Dokanak İlişkisinin Niteliği ve Tektonik Önemi:... 11/03/2002 - 15/03/2002
  195  Supra-Allochthon Sedimentary Successions In Western Anatolia: New Stratigraphic Data And Tectonic Re... 24/09/2001 - 28/09/2001
  196  Manisa Fault (Western Anatolia) and its Kinematic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  197  Geology of the Gediz graben and its Tectonic Significance... 01/08/2001 - 05/08/2001
  198  Nazilli ve dolayının (Büyük Menderes grabeni) genç-tektoniği... 01/04/2001 - 01/04/2001
  199  KD-doğrultulu Kemalpaşa-Torbalı havzasıın jeolojisi ve yeraltı suyu kalitesi, Batı Anadolu... 21/03/2001 - 23/03/2001
  200  Stratigraphy and tectonic significance of the early Oligocene - early Miocene late orogenic Piggy Ba... 25/09/2000 - 29/09/2000
  201  Stratigraphy and tectonics of the late Paleocene-Eocene supra-allochthon basin formed on the Lycian ... 25/09/2000 - 30/09/2000
  202  Block Rotation about Horizontal Axis in the Supradetachment Basin of Aegean Type?, Evidence from Dip... 01/07/2000 - 01/07/2000
  203  Batı Anadolu'dan Örneklerle Aktif Faylar ve Potansiyel Aktif Faylar... 24/05/2000 - 27/05/2000
  204  Uyumsuzluklarla sınırlandırılmış Tersiyer yaşlı Tortul istiflerin Denizli ve İzmir arasınd... 21/02/2000 - 25/02/2000
  205  Menderes Masifinde ana bindirme zonları ile detachment fayları arasındaki yapısal ilişkiller... 02/11/1998 - 06/11/1998
  206  Stratigraphic evidence for the Late Cretaceous exhumation of the Menderes Carbonate Platform, Çal, ... 31/08/1998 - 04/09/1998
  207  Stratigraphy of the Upper Cretaceous-Paleocene sequences in the southern sector of the Menderes Mass... 31/08/1998 - 04/09/1998
  208  Presence of Intrabasin Highs in the Aegean Supradetachment Basins, West Turkey... 01/05/1998 - 05/05/1998
  209  Oligo-Miyosen Denizli Molas Havzasına ait Alüvyal Yelpaze-Yelpaze Delta ve Sığ Deniz Çökelleri... 12/05/1997 - 16/05/1997
  210  Oligo-Miocene Fan-Delta Complex and Associated Coral Reefs in the Denizli Molasse Basin, Western Ana... 01/05/1997 - 05/05/1997
  211  Tertiary Detachment Faulting, Core Complex Uplift, and Graben Evolution in the Western Anatolia Exte... 04/08/1996 - 14/09/1996
  212  Stratigraphy and Sedimentology of the Synorogenic Flysch (Alakaya Basin) and Post-Orogenic Sequence ... 01/05/1996 - 05/05/1996
  213  Menderes masifi nin neotektonik evriminde oluşan supradetachment havzalar ve rift havzaları... 12/02/1996 - 16/02/1996
  214  Field evidence for metamorphic core complex, detachment faulting and accomodation faults in the Gedi... 09/10/1995 - 14/10/1995
  215  Relationship Between the Menderes Massif and Lycian Nappes in the Milas-Muğla and Çal-Denizli Area... 01/09/1995 - 05/09/1995
  216  Stratigraphy and Sedimentology of the Late Paleocene-Eocene Deposits of the Alakaya Basin (Denizli-W... 01/09/1995 - 05/09/1995
  217  Büyük Menderes ve Gediz grabenlerindeki jeotermal sistemin oluşumuna detachment fayı tektoniği ... 27/09/1994 - 30/09/1994
  218  Kaklık (KD Denizli) Çevresindeki Mesozoyik-Tersiyer İstifinin Stratigrafisi ve Çökelme Ortamlar... 14/05/1994 - 18/05/1994
  219  Neogene stratıgraphy and structure of the northern rim of the Büyük Menderes graben... 01/10/1990 - 06/10/1990
  220  Büyük Menderes Grabeni nin Sultanhisar-Kuyucak (Aydın) Arasındaki Kuzey Kenarının Neojen Strat... 03/04/1989 - 07/04/1989
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Criteria for Surface Rupture Microzonation of Active Faults for Earthquake Hazards in Urban Areas Handbook of Research on Trends and Digital Advances in Engineering Geology...  2017
  2  Balıkesir İlinin Depremselliği Balıkesir Kent Sempozyumu...  2015
 • NO AD TARIH
  1  İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJE SAHASI DANIIŞMANLIK HİZMETİ...  6/2018 - 8/2018
  2  Söğüt-Bilecik Sahası Depremsellik Raporu (Ek Protokol)...  3/2018 - 4/2018
  3  İzmir-Balıkesir Transfer Zonu ile Kuzey Anadolu Fay Zonunun Jeodinamik İlişkisi...  4/2018 - /
  4  İzmir İli Yerleşim Alanlarından Geçen Diri Fayların Paleosismolojisi...  3/2018 - 3/2020
  5  KOZA ALTIN İŞLETMELERİ ÇUKURALAN AÇIK OCAĞI ŞEV STABİLİTESİ DEĞERLENDİRMESİ PROJESİ...  9/2018 - 10/2018
  6  Patlatmaların Temel Sistemi Üzerindeki Etkilerinin Zemin Hareketi Parametreleri Kullanılarak Araştırılması, Kullanılabilecek Maksimum Patlatıcı Miktarı ? Mesafe İlişkisinin Validasyon Çalışmaları...  5/2017 - 6/2017
  7  İzmir Bayrakli Entegre Sağlik Kampüsü Proje Sahasindaki Yapay Ve Doğal Mikrosismik Etkinliğin Kaya Şev Stabilitesi Ve Ana Hastane Binasi Temel İnşaatina Etkisi...  2/2017 - 5/2017
  8  Quantifying the variability and migration of active normal faulting during the Late Pleistocene?Holocene using 36Cl cosmogenic nuclide techniques...  2/2017 - /
  9  GEDİZ NEHRİ HAVZA YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI...  7/2016 - 7/2018
  10  Afet ve Acil Durumlar Sonrası Halkın Toplanma Alanlarına İlişkin Kriterlerin Belirlenmesi ve Değerlendirme Yönteminin Oluşturulması, İzmir Kenti Örneği...  12/2016 - 3/2019
  11  İzmir-Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Proje Sahasında Olası Patlamamış Mühimmatın Tespit Edilmesine Yönelik Jeolojik ve Jeofizik Çalışmalar-Alan Taraması...  5/2016 - 9/2016
  12  Edremit Körfezi ile Balıkesir ili Arasında kalan Diri Fayların Tektonik Jeomorfolojisi ve Paleosismolojisi...  7/2013 - 6/2015
  13  Karaburun Yarımadasındaki Deniz Suyu Girşimi ve Denize Boşalımın Hidrojeolojik Çalışmalar ve Matematiksel Modelleme ile Araştırılması...  9/2013 - 9/2016
  14  Güney Batı Anadolunun Aktif Tektoniği ve Geç Senozoyik Evrimi...  6/2012 - 6/2015
  15  Gölmarmara Havzasının Jeolojisi ve Aktif Tektoniği, Gediz Grabeni Kuzey Kolu, Manisa...  4/2012 - 4/2013
  16  Söke - Kuşadası arasında Pleyistosen denizi varlığı araştırılması...  3/2012 - 3/2014
  17  Aydın-Söke Bağarası Güneyindeki Çavdar-Demirtepe'de Bulunan Demir Yatağında Rezerv Belirleme Aamaçlı Jeolojik Haritalama, Mineralojik/Petrografik Ve Jeokimyasal Analiz Çalışmaları...  2/2011 - 6/2011
  18  Urla ve Çevresinin Aktif Faylarının Jeolojik, Jeofizik ve Paleosismolojik Çalışmalarla İncelenmesi: 17-20 Ekim 2005 Depremlerinin İzlerinin Jeofizik ve Paleosismolojik Anlamda Araştırılması...  9/2010 - 3/2013
  19  TÜBİTAK 108Y285 İzmir Güneyindeki Aktif Fayların Mikrogravite ve GPS Yöntemleriyle Araştırılması...  1/2009 - 12/2012
  20  Transfer Zonlarının Jeolojik Evrimi Ve Bu Zonların Batı Anadoludaki K-G Genişleme Tektoniğine Katkısı...  9/2009 - 9/2011
  21  Söke (AYDIN) Havzası'nın Jelojik Evrimi ve Batı Anadolu Genleşme Tektoniğindeki Rolü...  3/2008 - 5/2011
  22  İzmir Dış Körfezinin Jeolojik Evrimi ve Dış Körfezin İzmir-Balıkesir Transfer Zonu İçindeki Yapısal Konumu...  12/2007 - 12/2009
  23  Manisa Fayının Paleosismolojik Analizi ve Deprem Potansiyeli...  8/2006 - 8/2009
  24  Alaçamdağ volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu tektoniğindeki önemi...  5/2005 - 9/2008
  25  investigation of correlation radon anomaly and seismic activity in thermal spings in the Çeşme active fault zone...  11/2005 - 11/2007
  26  Çaldağ (Turgutlu-Manisa) Lateritik Ni-Co Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası Ve Oluşum Modeli...  7/2005 - 1/2008
  27  monitoring of possible earthquakes via movement of soils gas radon and investigation of correlation between seismic parameters and earthquakes in izmir zone...  9/2004 - 9/2006
  28  Selendi havzasının stratigrafik, sedimantolojik, yapısal, petrografik ve jeokimyasal veriler ışığında volkano-sedimanter evrimi ve bor potansiyeli...  3/2004 - 3/2006
  29  Karaburun yarımadasındaki Miyosen volkanitlerinin stratigrafik, sedimentolojik ve petrolojik veriler ışığında kökensel yorumu...  3/2004 - 9/2006
  30  Cumaovası (Menderes) Havzasının Kuvaterner Jeolojisi ve Aktif Tektoniği...  7/2004 - 7/2006
  31  Minerolojik, petrografik, jeokimyasal, jeokronolojik ve yapısal veriler ışığında Buldan granitinin Menderes Masifinin evrimindeki yeri...  3/2003 - 8/2006
  32  Selendi ve Simav arasındaki volkanizmanın fasiyes özellikleri, havza içerisindeki yeri ve jeokimyasal verilerle karşılaştırılması, Batı Anadolu, 2003...  5/2003 - 6/2005
  33  DEÜ-BAP/02.KB.FEN.027: Aydın-Nazilli Fayı'nın (Büyük Menderes Grabeni) Paleosismolojik Analizi (2002-2004, Proje Yürütücüsü)...  3/2002 - /2004
  34  Site-specific hazard evaluation for Gediz Graben (Western Anatolia) using stochastic strong ground motion simulation...  5/2002 - 11/2005
  35  Batı Anadolu'da Mesozoyik-Tersiyer geçişinin stratigrafisi...  5/2002 - 5/2004
  36  Küçük Menderes Grabeni doğu kesiminin Neojen stratigrafisi ve tektoniği...  8/2002 - 8/2004
  37  Kemalpaşa-Torbalı Havzasının Stratigrafisi ve Tektonik önemi...  8/2002 - 8/2004
  38  Integrated Seismological Studies of Crust/Upper Mantle Structure and Anisotropy in Western Anatolia...  10/2002 - 10/2005
  39  Çubukludağ Grabeni (Kemalpaşa-Gümüldür)'nin Miyosen palinostratigrafisi...  5/2001 - 5/2003
  40  Urla (İzmir) çevresinin Miyosen-Kuvaterner sedimantolojisi ve tektoniği...  2/2001 - 2/2003
  41  İzmir Büyükşehir Belediyesi Metropolitan Alanının 1/25.000 Ölçekli Jeolojik Haritaları Projesi...  5/2001 - 8/2001
  42  Çivril-Baklan Alanlarında Mesozoyik İstiflerinin Stratigrafisi ve Kretase-Tersiyer Geçişinin İncelenmesi...  5/2000 - 5/2002
  43  Muğla İli Marmaris İlçesi Armutalanı Beldesi Yerleşim Alanına Ait Jeolojik Jeoteknik Etüd Raporu...  8/2000 - 2/2001
  44  Menderes Masifindeki Kretase-Paleosen istifinin Rudist, Foraminifer ve Nannoplankton biyostratigrafisi...  5/2000 - 5/2002
  45  Manisa Özel İdare'ye Ait Spor Kompleksi'nin Zemin Etüd Raporu...  1/2000 - 5/2000
  46  Çeşme (İzmir) Emniyet Müdürlüğü, Eğitim ve Sosyal Tesisi Binasına Ait Zemin Etüd Raporu...  4/2000 - 9/2000
  47  Milas, Tavas ve Çal alanlarında Menderes Masifi ile Likya Naplarının Stratigrafisi ve Tektonik İlişkisi...  5/1998 - 5/2000
  48  Büyük Menderes Grabeni'nin Sultanhisar (Aydın)-Sarayköy (Denizli) arasının jeotektoniği...  8/1988 - 8/1990
 • NO AD YIL
  1  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2003
  2  Altın Çekiç Araştırma Ödülü...  2009
 • NO AD YIL
  1  Aktif Fay Araştırma Merkezi, Geol. Surv. Japan  2003
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı, Nisan 2020-Devam ediyor
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2020-Devam ediyor
  3 DEÜ Rektörlüğü DEÜ Danışma Kurulu Üyesi, Aralık 2019-Devam ediyor
  4 Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2019-Devam ediyor
  5 Üniversite-Sanayi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2019-Devam ediyor
  6 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  7 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Mayıs 2019-Devam ediyor
  8 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Mayıs 2019-Devam ediyor
  9 DEÜ Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Üyesi, Ekim 2018-Devam ediyor
  10 Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı, Nisan 2017-Devam ediyor
  11 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2014- Aralık 2017
  12 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Aralık 2014- Aralık 2017
  13 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2014- Aralık 2014
  14 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Vekili, Kasım 2014- Aralık 2014
  15 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2013- Haziran 2016
  16 Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Kasım 2010- Temmuz 2012
  17 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Temmuz 2007- Mart 2009
  18 Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Şubat 2007- Şubat 2010
  19 DEÜ Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2006- Haziran 2009
  20 Fen Bilimleri Enstitüsü Deprem Yönetimi Anabilim Dalı (Disiplinlerarası) Başkanı Yardımcısı, Mart 2005- Mart 2008