En

DOÇ.DR. HİKMET GÖKMEN MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ BİNA BİLGİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mimarlık  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MİMARLIK (Bina Bilgisi)  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MİMARLIK (Bina Bilgisi)  1993
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık, Planlama, Tasarım  2014
 • NO AD YIL
  1  Üniversite ile Kent Arasında Bir İletişim Aracı Olarak Üniversite Müzeleri...  2019
  2  Yumuşak Zemin Tasarımında Algoritma Kullanımı: Bornova Cumhuriyet Meydanı Örneği...  2019
  3  İzmir Mimari Belleğinin Önemli Tanığı: Mimar Fahri Nişli...  2018
  4  Children's Views about Child Friendly City:A Case Study from İzmir...  2016
  5  Türkiye'de yapılan Çocuk-Mimarlık Çalışmalarının Literatür Eşliğinde Değerlendirilmesi...  2015
  6  Çocuklar için Farklı Öğrenme Ortamı olarak Müzeler...  2014
  7  Wright ve Çocuklar...  2014
  8  Okul Öncesi Eğitime Farklı Yaklaşımlar: Montessori ve Reggio Emilia...  2014
  9  Sürdürülebilir Okul Örneklerine Bir Bakış...  2012
  10  Oyun Alanları Bize Neler Söylüyor?...  2012
  11  Altıncı Kurultayın Ardından...  2012
  12  Mimarlık ve Çocuk Çalışmaları: Yapılı Çevre Eğitimi...  2010
  13  Mimar+Müteahhit+Oda Başkanı+Dernek Başkanı+Spor Külübü Başkanı: Erdoğan Tözge...  2010
  14  Mimarlık-Çocuk Çalışmalarına Bir Bakış...  2010
  15  Çocuklar Adına Woonerf ve Home Zone'dan Alınacak Dersler...  2010
  16  Birlikte Oynamak...  2009
  17  Çocuk ve Mimarlık. I. Çocuk, Kent, Çevre ve Mimarlık Ulusal Buluşması'ndan Akılda Kalanlar...  2009
  18  2 Sanat 1 İnsan: Nafi Çil...  2009
  19  Profil: Ersin Pöğün...  2008
  20  Harbi Hotan'dan Beş Yapıt...  2008
  21  Çocuk Dostu Kentler Oluşturmak...  2008
  22  Çocuk ve Mimarlık Atölyesi...  2008
  23  Yeniden Yapılandırma Sürecinde Mimarlık Eğitimine Eleştirel Bir Bakış...  2007
  24  Konut'ta Çocuk Var mı?...  2006
  25  Profil: Emin Balın...  2005
  26  Bir'den Kırkdokuz'a Ege Mimarlık...  2004
  27  İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Cephe Renovasyonu ve Çevre Düzenlemesi...  2004
  28  Profil: Prof. Dr. Gürhan Tümer...  2004
  29  EÜ. Tıp Fakültesi Poliklinikleri...  2004
  30  Mimari Tasarım Stüdyosunun Elemanları...  2003
  31  Mimarlık Eğitim Sürecinin Aktörleri Tarafından İncelenmesi...  2003
  32  Farklı Bir Öğrenme Ortamı: Çocuk Müzeleri...  2002
  33  Çocuk Müzeleri: Alternatif Öğrenme Ortamları...  2002
  34  Bir Outlet Merkez: Denizli EGS Park Alışveriş Merkezi...  2002
  35  Üçüncü Yıl Tasarım Stüdyosunda Yeni Arayışlar...  2001
  36  Her Ev Bir Yaşam...  2001
  37  Profil. Prof. Dr. Doğan Tuna...  2001
  38  Profil: Harbi Hotan...  1999
  39  Profil: Güngör Kaftancı...  1998
  40  Toplu Konut'ta Diğer Kullanımlar...  1998
  41  Profil: Bedri Kökten...  1998
  42  Profil: Ergun Unaran...  1997
  43  Profil: Cavit Ölçer...  1997
  44  Profil: Reha Aysay...  1997
  45  Profil: Faruk San...  1996
  46  Profil: Fahri Nişli...  1996
  47  İzmir Özelinde Göç ve Yapılanmış Çevre: Gecekondulaşma Olgusu, Toplu Konut Uygulamaları...  1996
  48  Uluslararası Bir Konferansın Ardından...  1992
 • NO AD TARİH
  1  Algoritmik Kamusal Yeşil Alan Tasarımı... 11/10/2018 - 12/10/2018
  2  Sürdürülebilir Mimarinin Belgesi Minyatürler... 12/01/2018 - 18/01/2018
  3  The role of university museums on the formation of new cultural layers in case of İstanbul... 03/07/2016 - 09/07/2016
  4  İzmir-Tire, Ful Sokak, 12 Numaralı Konut... 06/12/2013 - 08/12/2013
  5  Çocuk Dostu Kent Üzerine Stratejiler... 28/11/2013 - 20/11/2013
  6  Mimarlık Eğitiminde Staj... 14/11/2013 - 15/11/2013
  7  Çocuk Edebiyatında Mekan Olgusu: Nazlı Eray'ın İstanbul'unu Çocuk-Mekan Bağlamında Okuma... 17/06/2013 - 19/06/2013
  8  Türkiye'de Mimarlık Bürolarının Staj Değerlendirmeleri... 16/11/2011 - 18/11/2011
  9  Çocuk Mimarlık Atölyeleri... 09/04/2011 - 09/04/2011
  10  Çocuk Dostu Mekanlar Oluşturma Konusuna Bir Başlangıç... 25/02/2011 - 27/02/2011
  11  Çocukların Oyun Hakkı ve Çocuğun Yaşama Ortamı Şehir... 25/02/2011 - 27/02/2011
  12  Çocuklar için Yeni Öğrenme Çevreleri Yaratmak, Çocuk-Mimarlık Atölyeleri, İzmir... 23/06/2010 - 25/06/2010
  13  To Perceive the Cultural Heritage With Children / Çocuklarla Kültürel Mirasa Bakmak... 18/11/2009 - 21/11/2009
  14  Mimar Sinan'ın Çocukları ile Mimarlık Atölyeleri... 18/11/2009 - 21/11/2009
  15  Öğrenim Sürecine Yönelik Bir Yapı Örneği: Çocuk Müzesi... 21/05/2009 - 22/05/2009
  16  Çocuk Dostu Kent... 21/11/2008 - 22/11/2008
  17  Evaluation of the Curriculum in DEU Faculty of Architecture Under Changing World Conditions: Finding... 15/11/2006 - 17/11/2006
  18  Alternatf Öğrenme Ortamları: Çocuk Müzeleri... 15/10/2003 - 17/10/2003
  19  The Evaluation of the Four Methodological Areas in Architectural Education in Turkey... 08/05/2003 - 11/05/2003
  20  Mimarlık Eğitiminde Kültürel Derslerin İrdelenmesi... 11/10/2002 - 12/10/2002
  21  Homes of Global Life... 23/07/2002 - 27/07/2002
  22  Today's Spas: Design + Design Philosophy + Architecture... 03/10/2001 - 07/10/2001
  23  The Concept of Home in Children... 04/07/2000 - 07/07/2000
  24  Beginning Architectural Education: What, Why, How?... 14/10/1998 - 16/10/1998
  25  Spatial Needs of Children in Different Types of Settlements in Turkey... 04/06/1997 - 07/06/1997
  26  İzmir'de Göç ve Kentleşme... 29/05/1996 - 31/05/1996
  27  Mekansal Çevrede Çocuk... 23/11/1995 - 25/11/1995
  28  Modernleşme: Konut ve Kültür... 25/04/1995 - 20/04/1995
  29  Sex Roles in the Use of Public Spaces By the Adolescents With Respect to Differantiation of Urban St... 11/07/1992 - 14/07/1992
  30  Türk Evinin Mekansal Düzenleme ve Taşıyıcı Sistem Özelliklerinin Ege Bölgesi'nin Kıyı Ve ... 11/04/1990 - 14/04/1990
  31  Konut-Kullanıcı İlişkisi: Evka Küçük Konut Örneği... 05/10/1989 - 07/10/1989
  32  Küçük Konut-Kullanıcı-Mekan İlişkisi... 17/05/1989 - 21/05/1989
  33  İzmir'de Endüstrileşmiş Yapım Sistemleri ile Uygulanmış Toplu Konut Örneklerinin İrdelenmes... 17/05/1989 - 21/05/1998
  34  Küçük Konut Kullanıcıları ve Kullanım Özellikleri... 19/10/1988 - 21/10/1988
 • NO AD YIL
  1  Mimarlık Eğitiminde Tasarım Stüdyolarına Farklı Yaklaşımlar...  2003
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  İzmir'de Göç Olgusu ve Barınma Sorunu İzmir Kentinde Gündem 21'e Doğru...  1996
 • NO AD TARIH
  1  Değişen Dünya Koşullarında Mimarlık Eğitimi, Yeniden Yapılandırılması...  6/2003 - 9/2006
  2  DEÜ Mimarlık Fakültesi Döner Sermaye Çalışması Kapsamında Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dış Cephe Renovasyonu ve Bahçe Peyzaj Düzenlemesi Projesi...  3/2003 - 4/2003
  3  Buca Tınaztepe Mevkii, Kampüs Arazisi Ön Araştırması ve 1 / 1000 İmar Planı...  3/1990 - 3/1990
 • NO AD TARIH
  1  Çocuk ve Mimarlık Sergisi, Kamu Kuruluşunun Düzenlediği Sergi...  04/10/2010 - 10/10/2010
 • NO AD YIL
  1  Goethe Enstitüsü, DAAD  1985
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2015- Nisan 2018
  2 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2011- Şubat 2012
  3 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2010- Ekim 2013
  4 Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kasım 2008- Kasım 2011
  5 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı Vekili, Eylül 2008- Ekim 2008
  6 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2007- Ekim 2010
  7 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2005- Eylül 2008
  8 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Doktor Öğretim Üyesi Üyeliği, Ekim 2004- Ekim 2007
  9 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2002- Aralık 2005
  10 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 2000- Aralık 2003
  11 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Eylül 2000- Eylül 2001
  12 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1999- Aralık 2002
  13 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 1998- Eylül 2000
  14 Mimarlık Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Aralık 1996- Aralık 1999