En

PROF.DR. ÖMER RAHMİ PINAR (Emeklilik Tarihi : 18/09/2017 ) MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Jeofizik Yüksek Mühendisliği  1975
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeoloji Mühendisliği (Jeofizik) Anabilim Dalı  1983
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uygulamalı Jeofizik  1990
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1996
 • NO AD YIL
  1  İzmir Metropol Alanında Kentsel Dönüşüme Taban Oluşturacak Zemin Çalışmaları...  2012
  2  Üç Boyutlu Hilbert Dönüşümünün Gravitede Model Verilere Uygulanması...  1999
  3  Yarım Wenner görünür özdirenç verilerine ters evrişim uygulaması...  1997
  4  Geophysical investigation of Kosemtug tumulus, Bandirma (NW Turkey)...  1997
  5  Güç Spektrumu ile Doğal Gerilim Verisinin Nicel Yorumu...  1996
  6  Hilbert dönüşümlerinin gravite yönteminde kullanılması...  1995
  7  Bandırma-Kösemtuğ tümülüsünde manyetik ve SP uygulamaları...  1995
  8  SP yönteminde Hartley dönüşümü kullanarak güç spektrum uygulamaları...  1994
  9  Gravite yönteminde güç spektrumunun değişik modellere uygulanması...  1994
  10  Yukarı analitik uzanım yöntemi ile alçak geçişli süzgeçlerin eşlemesi...  1994
  11  Arkeolojide jeofizik yöntemler...  1992
  12  Kösemtuğ tümülüsünün jeofizik yöntemlerle araştırılması...  1992
  13  Tarsus-Donuktaş tapınağının jeofizik yöntemlerle araştırılması...  1992
  14  Düşey elektrik sondajlarda ilişki katsayısının uygulanması...  1990
  15  Gravite verilerine güç spektrumu yönteminin kayan pencereli uygulaması...  1990
  16  Güç spektrumunun SP yönteminde küre modeline uygulanması...  1990
  17  Batı Anadolu depremselliğinin Markov yöntemi ile araştırılması: Jeofizik, ....  1989
 • NO AD TARİH
  1  Relationship Between Peak Period and Vs Values: Case Study of Izmir New City Center... 13/10/2014 - 17/10/2014
  2  İzmir Metropol Alanı Zeminlerinin Pik Periyot ve Vs30 Değerleri ile İrdelenmesi / Investigation ... 24/11/2013 - 27/11/2013
  3  İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı için Zeminin Sismi... 07/12/2009 - 08/12/2009
  4  İzmir Metropolü İle Aliağa Ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sis... 08/10/2009 - 11/10/2009
  5  Deniz İşletmeciliği ve Mühendislik Öğrencilerinin Projeye Dayalı Öğrenime İlişkin Değerl... 03/06/2006 - 04/06/2006
  6  The geophysical imaging survey and VLF-EM application of the Daskyleion... 04/10/2005 - 07/10/2005
  7  Subsurface modeling of geothermal systems by coupled self-potential... 04/10/2005 - 07/10/2005
  8  Selçuk Meryemana Lahidinin Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  9  VLF-EM ölçülerinde yapı parametrelerinin karmaşık gradiyent yöntemi ile araştırılması... 20/10/2003 - 24/10/2003
  10  Jeotermal alanlarda Doğal Potansiyel ve Sıcaklık İlişkisi... 20/10/2003 - 24/10/2003
  11  . A Research on the Crustal Thickness of Eastern Turkey using Magnetic and Gravity Data... 23/09/2002 - 25/09/2002
  12  Hilbert Transform in Geothermal Explorations... 03/10/2001 - 07/10/2001
  13  Determination of Groundwater Velocity and Direction from Resistivity Measurements... 25/09/2000 - 29/09/2000
  14  Elektrik yönteminde yanal süreksizlik ve anizotropi sorununun çeşitli dizilim sistemleri ile inc... 20/10/1999 - 23/10/1999
  15  Determination of anisotropy and discontinuity zones in the electrical resistivity measurements... 05/07/1999 - 09/07/1999
  16  Jeofizik Yer altı Parametreleri ile Sondajın Yönlendirilmesi... 19/11/1998 - 20/11/1998
  17  Analysis of Gravity Data with 3-D Hilbert Transformation... 20/04/1998 - 24/04/1998
  18  Application of the Hilbert Transform and Power Spectra in the Potantial Fields... 20/04/1998 - 24/04/1998
  19  A New Method for the Interpratation of 3-D Gravity and Self Potential Data... 07/07/1997 - 10/07/1997
  20  Doğal Potansiyel Alanlarda Hilbert Dönüşümünün Kullanılması... 05/04/1993 - 09/04/1993
 • NO AD YIL
  1  Jeofizikte Sinyal Kuramı ve Dönüşümler...  1995
  2  Gravite ve Manyetik Arama Yöntemleri...  1994
  3  Potansiyel Alanlarda Modellemenin Temel İlkeleri...  1990
 • NO AD TARIH
  1  Torbalı katı atık bertaraf tesisi proje ve çed raporuna esas olacak jeofizik etüd raporu...  4/2011 - 4/2011
  2  Sürekli Jeofizik Gözlemlerle Mevsimsel ve Sismolojik Değişimlerin Yeraltına Etkilerinin İncelenmesi...  6/2009 - 6/2011
  3  TÜBİTAK KAMAG 106G159 İzmir Metropolü ile Aliağa ve Menemen İlçelerinde Güvenli Yapı Tasarımı İçin Zeminin Sismik Davranışlarının Modellenmesi...  1/2008 - 1/2011
  4  Homeros Mağarası Araştırması İzmir Büyükşehir Belediyesi 2006...  4/2006 - 8/2006
  5  TÜBİTAK/105G019: Türkiye'nin deprem riski yüksek jeostratejik -ancak tektonik rejimleri farklı- bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yaklaşımlarla araştırılması (2006-2009, ''Ege Açılma Sistemi'' Yüklenici Kurum Araştırıcısı)...  7/2006 - 11/2009
  6  VLF Yönteminde İndirgeme ve Karmaşık Gradiyent Yöntemi (KGY) Uygulamaları...  5/2002 - 5/2005
  7  Sıcak alanlarda jeofizik modellemeler ve karmaşık gradiyent yönteminin geliştirilerek Ege bölgesine uygulanması...  4/2002 - 4/2002
  8  Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Yapısal Sorunların Gravite ve Manyetik Yöntemlerle Araştırılması...  1/2002 - 8/2005
  9  Yeşildere Heyelan Alanının Yer Mühendislik (jeolojik-Jeofizik) Özellikleri Araştırma Projesi...  1/2001 - 6/2001
  10  DEÜ Kaynaklar Yerleşkesi (Tınaztepe - Buca) Yeraltı Suyu Etüdü...  9/2001 - 2/2002
  11  Sıcak Alanlarda Jeofizik Modellemeler Ve Uygulamaları...  4/2001 - 4/2005
  12  Güçbirliği Holding Bandırma Dut Limanı Rüzgar Enerji Santralleri Mikrobölgeleme Etüdü...  3/2000 - 3/2000
  13  Foça Belediyesi Kıyı Arkeojeofiziği...  6/2000 - 12/2000
  14  Zemin Özdirenç Yöntemlerinni Kullanılması için Anizotropi Problemleri ve Yeni Dizilim Sistemlerinin Araştırılması...  5/1997 - 2/1999
  15  Güzelçamlı Belediyesi S.S. Güzelçamlı Konut Yapı Kooperatifleri İnşaat alanı Mikrobölgeleme Etüdü...  1/1996 - 8/1997
  16  Üç Boyutlu Hilbert Dönüşümünün SP Yönteminde Kurulması ve Seferihisar Jeotermal Alan Verilerine Uygulanması...  2/1995 - 8/1996
  17  Kuşadası Uydukent Kooperatifler Birliği Mikrobölgeleme Etüdü...  4/1995 - 4/1996
 • NO Görev
  1 Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi, Kasım 2015- Kasım 2018
  2 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Eylül 2017
  3 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2013- Nisan 2016
  4 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2013- Nisan 2016
  5 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Mart 2013- Kasım 2014
  6 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  7 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Temmuz 2012- Ekim 2012
  8 DEÜ Su Kaynakları Yönetimi ve Su Kaynaklı Doğal Afetlerin Kontrolü Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2010- Haziran 2013
  9 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2010- Nisan 2013
  10 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Nisan 2010- Nisan 2013
  11 DEÜ Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2010- Nisan 2013
  12 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Nisan 2007- Nisan 2007
  13 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Ağustos 2006- Nisan 2007
  14 DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2006- Ağustos 2009
  15 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Nisan 2004- Nisan 2007
  16 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2004- Ekim 2004