En

PROF.DR. AYŞEGÜL PALA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü  1982
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  1985
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı  1993
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Teknolojisi  1995
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2001
 • NO AD YIL
  1  Majority Voting Based Multi-Task Clustering of Air Quality Monitoring Network in Turkey...  2019
  2  Evaluation of K2La2Ti3O10-based coatings for Daphnia magna acute toxicity test of methylene blue deg...  2019
  3  Determination of optimum extinction wavelength for paracetamol removal through energy efficient thin...  2016
  4  Aerobic treatment of leachate from municipal solid waste in Morocco....  2016
  5  Photocatalytic degradation of cyanide in wastewater using new generated nano-thin film photocatalyst...  2015
  6  Nanocoating thin film applications on water treatment...  2015
  7  Photocatalytic degradation of cyanide in wastewater using new generated nano-thin film photocatalyst...  2014
  8  Batch and Fixrd-Bed Column Studies of Arsenic Adsorption on the Natural and Modified Clinoptilolite....  2013
  9  Removal arsenic from drinking water using modified natural zeolite....  2011
  10  A statistical experiment design approach for arsenic removal by coagulation process using aluminum s...  2010
  11  Determination of arsenic removal efficiency by ferric ions using response surface methodology...  2009
  12  Decolorizaiton of Baker s yeast industry effluent by Fenton oxidation....  2005
 • NO AD TARİH
  1  Sm, Nd, Dy ve Gd ile katkılandırılmış K2La2Ti3O10 malzemeler kullanılarak metilen mavisi içer... 26/11/2015 - 28/11/2015
  2  Production, characterization and photocatalytical kinetics of Sm and Dy doped K2La2Ti3O10 semicondu... 15/10/2014 - 17/10/2014
  3  A comparison study of photocatalytic effects of pure K2La2Ti3O10 with Sm and Nd doped K2La2Ti3O10... 15/09/2014 - 19/09/2014
  4  Nanocoating thin film applications on water treatment... 02/07/2014 - 04/07/2014
  5  Sol-gel derived K2La2Ti3O10 powders for photocatalytic degradation of aqueous methylene blue solutio... 16/09/2013 - 19/09/2013
  6  Production, characterization and photocatalytical kintetics of sol-gel derived K2La2Ti3O10 powders... 04/09/2013 - 06/09/2013
  7  Landfill Leachate Treatment by Chemical Coagulation and Chemical Oxidation... 05/06/2001 - 08/06/2001
  8  Minimization and Utilization of Solid Waste from Industries Processing Olive, Sunflower and Cotton S... 05/06/2001 - 08/06/2001
  9  Deponi Sızıntı Sularının Kimyasal Koagülasyon ve Oksidasyonla Ön Arıtımı... 18/04/2001 - 21/04/2001
  10  Gıda Endüstrisi Atıklarının Değerlendirilebilirliği... 18/04/2001 - 21/04/2001
  11  Atıkların Arazide Bertarafında Kirlilik Kontrolü İçin Kullanılan Mineral ve Sentetik Tabakala... 18/09/1995 - 20/09/1995
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ensemble Methods in Environmental Data MiningData Mining...  2018
 • NO AD TARIH
  1  Tüpraş İzmir Rafinerisi Eski İskele Civarı Dip Taraması Malzemesinin Alınması ve Tavşan Adası Kuzeybatısına Dökülmesine İlişkin Üniversite Durum Raporu...  5/2015 - 7/2015
  2  Yeni Nesil Fotokatalitik Malzemeler Kullanılarak Atık Sularda Bulunan Zor Parçalanan Organik Kirletici Maddelerin Temiz Bileşenlere Dönüştürülmesi...  2/2012 - 1/2014
  3  Yerel Gündem 21, Çevre Sorunları Çalışma Grubu...  1/1998 - 12/1998
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı Başkanı, Aralık 2018-Devam ediyor
  2 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Aralık 2018-Devam ediyor
  3 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2018-Devam ediyor
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Aralık 2017- Aralık 2018
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Aralık 2017-Devam ediyor
  6 Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Kasım 2016- Kasım 2019
  7 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2015- Şubat 2018
  8 Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2012- Ekim 2015
  9 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2012- Şubat 2015
  10 Elektronik Malzemeler Üretimi ve Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Ekim 2009- Ekim 2012
  11 DEÜ Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, Şubat 2009- Şubat 2012
  12 Fen Bilimleri Enstitüsü Çevresel Yer Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2006- Haziran 2009