En

PROF.DR. TURGAY ONARGANMÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MADEN İŞLETMESİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü  1986
  Yüksek Lisans  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü MADEN MÜHENDİSLİĞİ (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1992
  Doktora  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Maden Mühendisliği (Maden İşletme) Anabilim Dalı  1995
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  1996
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden İşletmesi  1998
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi  2004
 • NO AD YIL
  1  Correlative relations between three-body abrasion wear resistance and petrographic properties of sel...  2017
  2  Doğal Taş Madencilik Sektöründe Ahşap Ambalajlar ve Uygulanan Isıl İşlem (ISPM 15) Standard...  2013
  3  Assessment of natural radioactivity in commercial granites used in Turkey...  2012
  4  Influence of the fault zone in shallow tunneling: A case study of İzmir Metro Tunnel...  2012
  5  Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modelling...  2011
  6  Zayıf kaya koşullarında uygulanan çelik boru şemsiye kemer boyutunun sayısal modelleme ile bel...  2010
  7  The Role of Umbrella Arch and Face Bolt as Deformation Preventing Support System in Preventing Build...  2010
  8  An investigation of subsidence effect on waste dump stability in Soma-Eynez coal field, Turkey...  2009
  9  Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from the shallow tunn...  2009
  10  Yeni İtalyan Tünel Açma Yönteminin Gelişim Süreci İzmir Metrosu Bornova Tünel İnşaatı Ön...  2009
  11  İzmir-Menderes Yöresi Pomza Cevherinin Bazı Tür Mermerlerin Aşındırılmasında Abrasiv Olarak...  2009
  12  Microfracture of stones under compressive conditions...  2008
  13  Yapılarda Doğal Taş Kullanımı ve Seçimi...  2007
  14  The Properties of Various Igneous Rocks for &-ray Shielding...  2007
  15  The application of critical path method (CPM) in workflow schema of marble processing plants...  2007
  16  Sizing Room and Pillar by Numerical Modelling for Underground Marble Quarries in Turkey...  2006
  17  Changes in The Engineering Properties of Marble in Fire-Exposed Columns...  2006
  18  Determination of immediate roof at Kütahya-Ömerler coal basin Turkey...  2006
  19  Determining the stress and convergence at Beypazari trona field by three-dimensional elastic-plastic...  2006
  20  Mermer Ocak İşletmeciliğinde Kullanılan Zincirli Kollu Kesiciler ve Uygulama Alanları...  2005
  21  Granit ve Granodiorit Türü Kayaçların Shore Sertlik İndeks Değerinin, Mineral ve Kayaç Bazın...  2004
  22  Impact of the mechanical characteristics of weak rocks and trona ore beds on the main drift deformat...  2004
  23  Estimation of Limit Angle by Laminated Displacement Discontinuity Analyses in Soma Coal Field, Weste...  2004
  24  Mermer Ocaklarında Değişen Kademe Yüksekliklerinin Maliyete Etkisinin Araştırılması...  2004
  25  the relationship between slake durability and geomechanical properties for upper rocks of beypazari ...  2003
  26  An Investigation of the Presence of Methane and Other Gases at the Uzundere-Izmir Solid Waste Dispos...  2003
  27  Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan Batı Anadolu Andezitlerinin Mühendislik Özelliklerinin...  2002
  28  Dış Cephede Sert Taş Kullanımı ve Boyutlandırılması...  2002
  29  Limra Kireçtaşının Dayanım ve Sertlik Özelliklerinin Arttırılması...  2001
  30  An Investigation of the Correlation Between Hardness Index and Impact Resistance In Marbles...  2000
  31  Avrupa Birliği Giriş Sürecinde Türkiye Mermer İhracat Potansiyelinin Değerlendirilmesi...  1999
  32  Mermer işleme tesisleri modellerinin teknik değerlendirmesi...  1998
  33  Mermerlerde yüzey sertliğinin tek eksenli basınç dayanımına olan etkisinin araştırılması...  1997
  34  Developing A Computer Program For Marble Quarryings...  1997
  35  Marble Minnig in Turkey...  1997
  36  Mermer işleme tesislerinde mermer türü-su ilişkisi...  1997
  37  Seleksiyon, mermercilikteki önemi ve etkin parametreler...  1995
  38  Mermer ocakçılığında jeolojik etüdün ve karotlu sondajın önemi....  1995
 • NO AD TARİH
  1  Soma Deniş Açık Kömür Ocağında 3 Boyutlu Nümerik Modelleme İle Şev Stabilitesi Performans... 11/04/2017 - 14/04/2017
  2  Re-excavation model of the collapsed tunnel section for the Metro Station Type 2 Tunnel in İzmir-Tu... 07/10/2015 - 10/10/2015
  3  Asidik ve Bazik İçerikli Ticari Granitlerin Kesilebilirlik Özelliklerinde Gözlenen Farklılıkla... 01/10/2015 - 02/10/2015
  4  Improvement of Rehabilitation Techniques at Abondoned Marble Quarries... 01/09/2015 - 05/09/2015
  5  The Influence of Leeb Hardness Testing Procedures on Uniaxial Compressive Strength Prediction of Som... 01/09/2015 - 06/09/2015
  6  Maden Atıklarının Yönetimi-Avrupa Birliği ve Türkiye... 26/05/2015 - 29/05/2015
  7  Mermer Madenciliğinde Katı Atık Yönetimi... 26/05/2015 - 29/05/2015
  8  Celestite Containing Composite Materials for Radiation Shielding... 14/05/2015 - 15/05/2015
  9  Mermer Madenciliğinde Verimlilik... 14/05/2015 - 15/05/2015
  10  Tünel İnşaatlarında Yer Radarı (GPR) Uygulaması: Örnek Bir Çalışma... 29/11/2013 - 30/11/2013
  11  İzmir Metro İnşaatı Poligon İstasyonunda Meydana Gelen Göçüğün Geçilmesine Yönelik Tüne... 29/11/2013 - 30/11/2013
  12  Metro Tünel Hattı Yakınında Bina Yapımı Risklerinin Araştırılması... 29/11/2013 - 30/11/2013
  13  Sığ Şehir Tünellerinde Ayna Çivisi Kullanımının Tünel Duraylılığına Etkisi: Bornova Met... 16/04/2013 - 19/04/2013
  14  Halkapınar-Otogar Güzergâhındaki Sığ Metro Tüneli?nin 3 Boyutlu Sayısal Modelleme İle Anali... 16/04/2013 - 19/04/2013
  15  Halkapınar-Otogar Projesi İçin TBM Tarafından Tünel Kazısı Sırasında Yapılar Üzerine Etki... 16/04/2013 - 19/04/2013
  16  Barit İçerikli Kompozit Malzemelerin Radyasyon Zırhlama Amacıyla Kullanımının Araştırılmas... 29/11/2012 - 30/11/2012
  17  Karbonatlı Kayaçlarda Blok Verimini Etkileyen Mühendislik Parametrelerinde Yeni Yaklaşımlar... 11/05/2011 - 13/05/2011
  18  Uşak'ta Katı Atık Yönetimi ve Deponi... 25/11/2010 - 27/11/2010
  19  Numerical Modeling for the Determination of Umbrella Arch and Face Bolt Effects on The Ground Settle... 01/10/2009 - 03/10/2009
  20  Numerical Modeling for the Umbrella Arch Application at the Shaft and Tunnel Intersection... 19/05/2009 - 22/05/2009
  21  Ulaşımda Yeraltı Kazılarında Alınacak İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerine İlişkin Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  22  İzmir Metrosu 2. Aşama İnşaatı İstasyon Tüneli Kazılarının 3 Boyutlu Sayısal Modelleme Y... 15/11/2007 - 17/11/2007
  23  İzmir Metro İnşaatı 2.Aşama Kazısı Verimlilik Değerlendirmesi... 06/06/2007 - 08/06/2007
  24  Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Batı Anadolu Mermer, Doğal Taş Ve İşletmelerinin Analizi... 03/02/2007 - 04/02/2007
  25  Traverten Fabrika Artıklarının Dolgu İşlemlerinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması... 02/03/2006 - 03/03/2006
  26  Probleme dayalı öğrenmede (PBÖ) örnek bir senaryo çalışması... 18/11/2005 - 19/11/2005
  27  The Implementation of CPM (critical path method) in the modelling of marble plants: A case study... 16/06/2005 - 17/06/2005
  28  Maden Mühendisliği Eğitiminde Probleme Dayalı Öğretim İçin Yapılanma Modeli... 20/05/2004 - 21/05/2004
  29  Rock Mass Classification Using a Computer Program: ClassMass... 10/06/2003 - 13/06/2003
  30  An Investigation of Turkish Tuffs As Dimensional Stone... 10/02/2001 - 12/02/2001
  31  Investigation of Convergence on a Hydraulic Supported Longwall Mining... 10/02/2001 - 12/02/2001
  32  Definition of the Roof Strata Movements in Longwall Mining Method... 06/11/2000 - 09/11/2000
  33  Ege Bölgesi'nin mermercilik sektöründeki yeri... 13/06/1997 - 14/06/1997
  34  An Investication of the Engineering Characteristics of Clayey Rocks in Coal Fields of West Turkey... 05/05/1997 - 10/05/1997
  35  G.L.İ. Ömerler Ocağı Taban Yollarında Yük ve Konverjans Ölçümleri ile Tahkimat Seçimi... 20/05/1996 - 24/05/1996
  36  Tunçbilek 6 Nolu Yeraltı Ocağı Taban Yollarında Tavan Tabaka Hareketleri ve Konverjansın Ayak ... 15/02/1996 - 16/02/1996
  37  Mermer Madenciliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri... 06/04/1995 - 07/04/1995
  38  Kırka Boraks Sahasının Optimal Değerlendirilme Koşullarının Araştırılması... 10/05/1993 - 14/05/1993
  39  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 10/11/1992
  40  Ege Bölgesi Kömürlerinin Özellikleri ve Kömür Üretimi İle Tüketiminden Kaynaklanan Çevre K... 09/11/1992 - 12/11/1992
 • NO AD YIL
  1  Tünel ve Kuyu Açma...  2007
  2  Açık İşletme Tekniği...  2006
  3  Mermer...  2006
  4  MADEN MÜHENDİSLERİ İÇİN ÖLÇME TEKNİĞİ...  2004
  5  Tünel ve kuyu açma(Geliştirilmiş ikinci baskı)...  1992
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Ground Control for Underground Evaporite Mine in Turkey MINING METHODS...  2012
 • NO AD TARIH
  1  Doğal Taş İşletmelerinde Kullanılan Blok Kesicilerde (S/T) Sürdürülebilir Üretim İçin Kesilebilirlik Analizleri ve Testere Aşınmasının Belirlenmesinde Yeni Bir Yöntemin Uygulanabilirliği...  8/2016 - 2/2018
  2  Eskişehir Alpu Kömür Havzası Yerli Kömür Kaynaklarının Optimum Şekilde Ülke Ekonomisine Kazandırılması Modelinin Oluşturulması Projesi...  6/2016 - /
  3  Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Faaliyet Sahasındaki Yeraltı Sularının Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması Projesi...  8/2016 - /
  4  Espey Bölgesi Yeraltı Suları Kalitesini Etkileyen Sebeplerin Araştırılması ve Kontrollü Drenaj Koşullarının Belirlenmesi Projesi...  6/2014 - 4/2016
  5  Eser Müşavirlik Mühendislik A.Ş. Kemalpaşa-Torbalı Ve Alsancak Limanı Bağlantısı Demiryolu Etüd Proje Ve Mühendislik İşi Kapsamındaki Hat Tünellerin Projelendirilmesi İçin Gerekli Teknik Hesapların Yapılması Ve Ön-Nihai Tahkimat Önerileri Teknik Raporu...  4/2012 - /
  6  TKİ-GLİ Müessesesine bağlı Bursa Linyitleri İşletme Müdürlüğüne ait Gümüşpınar, Sağırlar ve Çivili sektörlerindeki kömür sahalarının optimum değerlendirilme koşullarının belirlenmesi ve rezervlerinin işletilmesine yönelik avan projelerin hazırlanması...  10/2012 - 10/2013
  7  GLİ Müessesesi Ömerler Mekanizasyon Tevsii Projesi kapsamında galeri açma, tahkimat yapma ve nakliye ekipmanlarının temin ve tesis edilmesi işinin Yüklenicisi Yapı-Tek İnşaat + Ünüvar İnşaat iş ortaklığı ile İdare arasındaki anlaşmazlıklarla ilgili teknik inceleme ve değerl...  6/2012 - 12/2012
  8  Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Tarafından İ.R.1841 Ruhsat Nolu Sahada Sürdürülebilir Madencilik Koşullarında Oluşabilecek Risklerin Değerlendirilmesi Hakkında Teknik İnceleme Raporu...  9/2012 - 12/2012
  9  Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları Endüstrisinde Kullanılan Paketleme Sistemleri ve Standartları...  3/2011 - 3/2012
  10  Uşak Belediyesi Katı Atık Yönetimi Fizibilite Raporuna Esas Sondajlı Atık Sahası Karakterizasyonu Belirlemesi ve Gaz Varlığının Araştırılmasına Yönelik AR-Ge Projesi?...  10/2009 - 4/2010
  11  Tuna Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  12  Başak Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  13  Umut 1 Baraj Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  14  Umut 3 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  15  Umut 2 Regülatör Alanı ve Hidroelektrik Santrali Mühendislik Jeolojisi ve Doğal Yapı Gereci Planlama Raporu...  5/2008 - 8/2008
  16  Radyasyona Karşı Geçirimsiz Doğal Malzemelerden Yapılmış Kompoze Taş Plaka Üretimi...  11/2007 - 5/2009
  17  İzmir Metrosu 3. Aşama Bornova Güzergahında Kaya Kütle Sınıflamalarının Yapılması ve Tünel Destekleme (Tahkimat) Önerisi Projesi...  6/2007 - 9/2007
  18  Faylı Zonlarda Tünel Açma Tasarım ve Yapım Gereksinimlerinin Araştırılması ve Çözümlenmesi...  1/2007 - 1/2009
  19  BAYINDIR İnşaat Sanayi Turizm A. Ş.'ye İzmir Metrosu 2. Aşama Üçyol-Üçkuyular Güzergahındaki Tünel İnşaatı için Teknik Danışmanlık...  5/2006 - 11/2006
  20  İzmir Hafif Raylı Sistem , Karşıyaka Tüneli İnşaatı, İş Güvenliği ve Sağlığı İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  5/2006 - 6/2006
  21  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Tip 2 İstasyon Tünel Kazıları Değerlendirme ve Uygulama Projesi...  9/2006 - 9/2006
  22  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Ek Raporu...  8/2006 - 8/2006
  23  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı İstasyon Değerlendirme Raporu...  7/2006 - 7/2006
  24  İzmir Metrosu II. Aşama İnşaatı Km:3+080-3+300 Arası Önerilen Uygulama Projesi...  6/2006 - 7/2006
  25  Buruyar Madencilik Limited Şti. Tarafından İşletilmekte Olan Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  1/2006 - 4/2006
  26  İzmir Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 2. Etap; Karşıyaka Tüneli ve İstasyonları Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı...  1/2006 - 12/2006
  27  İzmir Metrosu II. Aşama Göztepe-F. Altay İstasyonları Arası Delme Tünel Kazı Ortamı Ve Tahkimat Sistemi Değerlendirme Etüdü...  1/2006 - 4/2006
  28  İzmir Büyükşehir Belediyesi Banliyö Sisteminin Geliştirilmesi Projesi 3. Etap; Şirinyer İstasyonu İnşaatı İş Sağlığı ve Güvenliği Planı...  8/2006 - 12/2006
  29  İzmir Banliyo Sisteminin Geliştirilmesi 3. Etap Şirinyer Tüneli ve İstasyonu Yapım İşi İş Sağlığı ve Güvenliği Konuları İle İlgili Mühendislik Hizmetleri...  6/2006 - 6/2007
  30  Mermer Sahalarından Alınabilecek Blok Boyutlarının Belirlenmesinde Yeni Bir Kaya Kütle Sınıflama Yönteminin Geliştirilmesi...  9/2004 - 9/2006
  31  Uyar Madencilik Limited Şti.ne Ait Darkale Yeraltı Kömür İşletmesinin Teknik Değerlendirilmesi Ve Ekonomik Olarak İşletilebilirlik Koşullarının Araştırılması Projesi...  10/2004 - 12/2004
  32  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı Şletme Projesi...  1/2000 - 1/2001
  33  İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık İşletmeler Müdürlüğü Uzundere Kompost Fabrikası Katı Atık Döküm Sahasında Metan ve Diğer Gazların Varlığının Araştırılması Projesi...  5/2000 - 7/2000
  34  Ankara-Beypazarı Doğal Soda Sahası Yeraltı İşletme Projesi, Ana Yollarda Tahkimat Etüdü...  1/2000 - 3/2001
  35  İzmir Büyükşehir Belediyesi Döküme Kapalı Olan Çiğli Çöp Depolama Alanında Metan Gazı Varlığının Araştırılması Projesi...  10/1999 - 11/1999
  36  Batı Anadolu Sahalarındaki Serttaşların Jeomekanik Özelliklerinin Araştırılması....  1/1999 - 1/2001
  37  Mermerlerde Yükleme Hızının Tek Eksenli Basınç Dayanımına Olan Etkisinin Araştırılması...  1/1998 - 1/2000
  38  Ankara- Beypazarı Trona Sahası Desandre Etüdleri...  11/1998 - 5/1999
  39  Orta Anadolu Linyitleri'nde Galeri Açma Makinasının Performasyonunu Etkileyen Faktörler...  2/1996 - 2/1999
  40  Ömerler Yeraltı İşletmesi Tabaka Kontrolü Yük ve Konverjans Ölçümleri...  6/1993 - 8/1994
  41  Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessesesi Revize İşletme Projesi...  1/1991 - 12/1991
  42  Konya-Ilgın Çavuşçu Linyit Sahası Ön Fizibilite Etüdü...  1/1989 - 7/1989
 • NO AD YIL
  1  BÖLÜMÜNDE EN FAZLA YAYIN YAPAN ÖĞRETİM ÜYESİ ÖDÜLÜ...  1999
  2  MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME PROJE YARIŞMASI...  2006
 • NO Görev
  1 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2017-Devam ediyor
  2 Efes Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyesi, Ağustos 2016-Devam ediyor
  3 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2014- Nisan 2017
  4 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2011- Nisan 2014
  5 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2011- Nisan 2014
  6 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2008- Kasım 2011
  7 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Nisan 2008- Nisan 2011
  8 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi, Nisan 2008- Nisan 2011
  9 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Aralık 2005- Eylül 2006
  10 Fen Bilimleri Enstitüsü Doğal Yapı Taşları ve Süs Taşları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Başkanı, Şubat 2005- Şubat 2008
  11 Mühendislik Fakültesi Fakülte Kurulu Doçent Üyesi, Eylül 2002- Ocak 2004
  12 Mühendislik Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2002- Şubat 2004
  13 Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Müdür Yardımcısı, Ocak 2001- Eylül 2001
  14 Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı, Haziran 1997- Aralık 1999
  15 Torbalı Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Müdür Yardımcısı, Mart 1996- Eylül 1997