En

PROF.DR. KEMAL KOCABAŞ FEN FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ KATIHAL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

 • Eğitim / Akademik Bilgisi
  Lisans  Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik-Matematik  1977
  Yüksek Lisans  Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü  1980
  Doktora  Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı  1987
  Yardımcı Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  1992
  Doçent  Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Katıhal Fiziği  1994
  Profesör  Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  2000
 • NO AD YIL
  1  Investigation of effects of MgO nanoparticles addition on the superconducting properties of Bi-2223 ...  2017
  2  The influence of Ag substitution on structural and mechanical properties of (Bi, Pb)-2223 ceramics...  2016
  3  Effects of superconducting parameters of SnO2 nanoparticles addition on (Bi, Pb)-2223 phase...  2016
  4  Effects of Gd substitution on magnetic, structural and superconducting properties of Bi1.7-xPb0.3Gdx...  2015
  5  Effect of Nb addition on magnetic, structural and superconducting properties of (Bi, Pb)-2223 superc...  2014
  6  Dependence of the Structural, Electrical and Magnetic Properties of YBa2Cu3O7-delta Bulk Superconduc...  2012
  7  The Effects of Sb Substitution on Structural Properties in YBa2Cu3O7 Superconductors...  2011
  8  The effect of silver substitution in Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2-xAgxCu3Oy...  2011
  9  The Effects of Mg Substitution in Bi-2223 Superconductors...  2010
  10  Effect of Compaction Pressure on Structural and Superconducting Properties of Bi-2223 Superconducto...  2009
  11  The effect of Zn substitution of Ca in BiPbSrCaCuo superconductors sintered at 830oC...  2009
  12  The Effect of Sintering Temperature of the Bi1.7Pb0.2Sb0.1Sr2Ca2Cu3Oy...  2009
  13  Effects of Li Substitution in Bi-2223 Superconductors...  2008
  14  The effect of Sb substitution of Cu in Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3-xSbxOy superconductors...  2000
  15  Characterization of Sb Doped Y BaCuO Superconducting Ceramics...  1996
 • NO AD TARİH
  1  Sınıf Öğretmeni yetiştirmede Özgün Model: Köy Enstitüleri,... 11/05/2016 - 14/05/2016
  2  Eğitim fakültelerinde eğitim gören anadolu öğretmen lisesi çıkışlı öğrencilerin öğret... 11/05/2016 - 14/05/2016
  3  The Characterization of Bi1.6Pb0.3Sb0.1Sr2Ca2Cu3-xMgxOy Ceramic Superconductors... 10/09/2001 - 15/09/2001
  4  BiPbSrCaCuO Süperiletken seramik Yapılarda Ca Yerine Zn ve Ag Katkısının Yapısal Karakteristik... 11/07/2001 - 13/07/2001
  5  Pb Katkılı BiSrCaCuO Seramik Süperiletkenlerde Pelletleme Basıncının Yapısal Karakteristikler... 11/07/2001 - 13/07/2001
  6  BiPbSrCaCuO Süperiletken Seramik Yapılarda Ca Yerine Zn Katkısının Yapısal Karakteristiklere E... 26/09/2000 - 29/09/2000
  7  Manyetik Alan İnhomojenitelerinin Görüntüye Etkisi... 28/09/1994 - 30/09/1994
  8  İzmir ili ortaörem kurumlarındaki fizik öğretmenlerinin fizik eğitimi ile ders geçme ve kredi... 15/09/1994 - 17/09/1994
  9  Bizmut tabanlı süperiletkenlerde Sb ve Pb katsayısının yapısal karakteristiklerine etkisinin i... 23/10/1993 - 27/10/1993
 • NO AD YIL
  1  Tanıklıklarla Beşikdüzü Aydınlığı...  2017
  2  Eğitim Reformu için Arayışlar...  2016
  3  Aydınlık Bir Türkiye İçin Eğitim Reformu...  2014
  4  Aydınlanma Yazıları...  2014
  5  Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü 70 Yaşında...  2013
  6  Trakya' daki Işık Kepirtepe Köy Enstitüsü...  2013
  7  Memleleket Yazıları...  2012
  8  Pakize Türkoğlu' na Armağan...  2012
  9  Mahmut Makal' a Armağan...  2011
  10  Kızılçullu Köy Enstitülü Yıllar...  2011
  11  Hasan Ali Yücel Sempozyumu Bildiriler Kitabı...  2011
  12  İsmail Hakkı Tonguç Sepozyumu Bildiriler Kitabı...  2010
  13  Mehmet Başaran' a Armağan...  2010
  14  Talip Apaydın' a Armağan...  2009
  15  Mustafa Necati ve Cumhuriyet Eğitim DevrimiSempozyum Bildiriler Kitabı...  2009
  16  Bilge İmececi...  2008
  17  Demeçli Yazılar...  2007
  18  Adabelen Işığı...  2007
  19  Eğitime Adanmış Bir Yaşam: Mehmet Kahvecioğlu...  2007
 • NO BÖLÜM ADI YIL
  1  Hasan Ali Yücel Dönemi Sanat ve Müzik Anlayışıi Bestenen Eserleri Hasan Ali Yücel...  2011
 • NO AD TARIH
  1  Y-123 SÜPERİLETKEN SERAMİKLERİN MANYETİK, MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ...  7/2014 - 1/2017
  2  Matematik Eğitiminde Müziğe Dayanan Materyal Geliştirme...  9/2007 - 9/2010
  3  Farklı Katkı Atomlarının BiPbSrCaCuO tipi Yüksek Sıcaklık Seramik Süperiletkenlerin Yapısal Karakteristikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi...  4/2001 - 4/2002
 • NO Görev
  1 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Danışma Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  2 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2018-Devam ediyor
  3 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2018-Devam ediyor
  4 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2016- Mart 2018
  5 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2016- Mart 2018
  6 Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2015- Ekim 2018
  7 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  8 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2015- Temmuz 2018
  9 Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2012- Ekim 2015
  10 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  11 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Temmuz 2012- Temmuz 2015
  12 Fen Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Haziran 2010- Mart 2012
  13 Fen Fakültesi Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Haziran 2010- Mart 2012
  14 Fen Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Haziran 2010- Ekim 2012
  15 Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2009- Haziran 2010
  16 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Başkanı, Haziran 2009- Haziran 2012
  17 Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü, Haziran 2009- Haziran 2012
  18 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2009- Haziran 2010
  19 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2009- Haziran 2010
  20 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkan Vekili, Mart 2009- Mart 2009
  21 Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2008- Eylül 2008
  22 Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Eylül 2007- Mart 2008
  23 Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Anabilim Dalı Başkan Vekili, Mart 2007- Eylül 2007
  24 Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2006- Ekim 2009
  25 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Mart 2006- Mart 2009
  26 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Bölüm Başkanı Üyeliği, Mart 2006- Mart 2009
  27 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Kurulu Profesör Üyesi, Şubat 2006- Mart 2006
  28 Fen-Edebiyat Fakültesi Katıhal Fiziği Anabilim Dalı Başkanı, Ekim 2003- Ekim 2006
  29 Fen-Edebiyat Fakültesi Nükleer Fizik Anabilim Dalı Başkanı, Ocak 2003- Ekim 2005
  30 Fen Fakültesi(Fen-Edebiyat Fakültesi) Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Nisan 2001- Eylül 2002
  31 Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Bölüm Başkanı, Şubat 2001- Eylül 2002